1-2016 Kryon

„Domněnky”

Tento živý channeling byl přijat v San Antonio, Colorado, 24. ledna 2016

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté v San Antonio, Colorado.

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

Opět musíme dát těm přede mnou čas na nastavení. Je to nastavení vaší reality, schopnosti rozlišení a vašeho existenčního paradigmatu. Dokonce i vy, kteří jste tak probuzení a bdělí, je to stále jen člověk na židli před vámi. Hlas je stejný jako byl před chvílí, ale ti, kteří mají schopnost rozlišení, vědí, že energie stejná není.

.

Můj partner ví, že je zde soucitná, laskavá energie, která se přichází přes něj převalit, a která mu ukazuje, že je načase, aby opustil své tělo, a on tak činí. Odchází pryč způsobem, který je těžké popsat. Nesedí zde – ne skutečně. Jeho proces čistí stezku, ne pro převzetí, ale pro partnerství. Byl zvyklý na tom pracovat – pracovat až příliš těžce – a pak se naučil nechat to jít a v tom okamžiku začalo poselství plynout.

.

A tak je to s celým lidstvem. Můj partner mluvil dnes a včera o tom, jak používá synchronicitu a ne logiku, aby řídila jeho život. Zde je inženýr, který vám říká, abyste nepoužívali logiku! Je to vskutku kombinace procesů, že? Je to logika přežití založená na duchovním zdravém rozumu, a logika, která říká: „Duch zná celkový pohled a ty ne.“ Proto, jestliže se chcete naučit důvěřovat Duchu, dostanete celkový pohled, který byste nemohli získat sami. Takže spíše než si jít pro to, co znáte, jděte si pro to, co neznáte, ale o čem cítíte, že je to dostupné. To je synchronicita. Je to proces navštívení oblasti, kterou všichni máte, ale obtížně představitelnou – opravdu obtížně. Musíte poodstoupit z místa, kde se cítíte pohodlně, a co pro vás fungovalo celý váš život.

.

Čas pro nastavení uplynul, a někteří z vás to cítí. Chci, abyste si na chvíli sedli a dýchali. Je zde otázka: „Mohlo by to být opravdu skutečné?“ Právě teď se nejedná o poselství od nějakého člověka, ale místo něj je zde laskavý Stvořitel, jehož jste součástí, a ten k vám začíná hovořit vaším jazykem a způsobem, který pro lidi v této místnosti i pro posluchače vytváří větší energii, která je mnohem víc než pouhými slovy.

.

V těchto channelinzích nejde o informace. Jsou to meditativní channelingy, kde se chci jen posadit a milovat vás, a ano, jsou zde posluchači, kteří to cítí také. Jsou zde i tací, kteří budou právě teď někde úplně jinde, s jiným přístupem než máte vy, a v paradigmatu později, poslouchající to ze záznamu. I oni to obdrží, protože Duch už je takový – mimo čas.

.

Ale je toho víc. Kdybych vám řekl, že Duch zná potenciály posluchačů, bylo by to pro vás příliš zvláštní? Duch zná potenciály toho, kdo je teď v problémech. Za dlouhou dobu budou jiní sedět, poslouchat a cítit lásku Boha. Je to tak divné? A kdybych vám řekl, že je to tak, pochopili byste, jak blízko jste právě teď Duchu a jak je o vás pečováno?

.

Existuje jeden proces, který si musíte uvědomit. Stále znovu vám opakujeme, že lidská bytost, která zde teď sedí a čeká na Boha, bude sedět hodně dlouho. Můžete si uvědomovat Ducha z Velkého Centrálního Zdroje, a můžete být i věřícím. Můžete být starou duší, která říká: „Ano, cítím to, vím to!“ A přitom můžete být frustrovaní, že se nic neděje, a já vám chci sdělit, tak jak jsme to řekli dříve – musíte vzít za kliku a otevřít dveře, aby se mohlo něco stát!

.

Kryone, copak jsi nám neříkal ´nechte to jít/být (let go) a přestaňte se tak moc snažit´? Teď říkáš, abychom jednali. Co to znamená?“ Moji drazí, nepleťte si to! To, co vám říkáme je, že musítenechat jít vaše vlastní vymýšlení postupů a věřit své Božské části, která nepoužívá paradigma logiky. Tak jste aktivně zapojeni do nechání jít!

.

Musíte tomu věřit. Víra je klíčem. Musíte dosáhnout bodu, kdy se – možná i na kolenou (pozn. překl.: kdy už jsme zoufalí) – ptáte: „Drahý Duchu, pověz mi, co co potřebuji vědět. Jsem frustrovaný!“ Pak to začne. Pak začne přicházet řešení. Teď někteří z vás řekli: „No, to jsem udělal. Ale to, co se děje, je pro mne stále záhada.“ Ach, opravdu, je to záhada, protože jste otevřeli dveře do míst, o kterých jste dříve nevěděli. Toto paradigma se liší od toho, které čekáte – kam vstoupíte, když otevřete dveře. Musíte zahodit svá očekávání. Musíte zahodit logiku. Je nesnadné nechat odejít to, na co jste zvyklí.

.

Musíte se při otevírání dveří cítit v pohodě, vstoupit dovnitř a říci: „Sem patřím. Ničemu z toho nerozumím, ale cítím se dobře!“ Nejenže jsme si vás všimli, moji drazí – my celou dobu kráčíme s vámi, ale když řeknete: „Já jsem tu, já jsem připraven, vstupuji do dveří,“ pak se začne rozvíjet partnerství, které zde předtím nebylo. Tomu se říká svobodná volba.

.

Nové paradigma je zde

Je zajímavé, že v nové energii se více lidí začíná rozhlížet kolem sebe. Je stále víc a víc těch, kteří nechápou metafyziku nebo channeling, a přece přijdou na místo jako je toto, aby si vyslechli toto Kryonovo poselství. To potom vytváří energii, ne nezbytně porozumění, ale energii, která říká: „Konečně vím, že můžu otevřít ty dveře beze strachu.“ Možná je to vše, s čím odsud odejdou, a vše, co potřebovali – ujištění, že Duch je milující energií laskavosti a ochrany. Ale já se chci dostat za otevírání dveří k víře. Víte, v této energii je něco víc – mnohem víc. A použiji metaforu, příběh.

.

Příběh nevidomého člověka

Jeden slepý člověk otevřel vstupní dveře svého nového života a vstoupil. Nic neviděl, ale věděl, že je na zvláštním místě a udělal, co by udělal každý nevidomý – pomalu a opatrně ho prozkoumával. Dělal si v duchu poznámky: tady jsou dveře; tady je okno; zde je úniková cesta, kdybych ji potřeboval; spočítám schody; poslechnu si, jaký mají zvuk; najdu kuchyň kvůli stravování; lokalizuji všechny věci, které potřebuji pro přežití, pohodlí a život. Prozkoumám a naleznu všechny, jednu po druhé, a budu vědět, kde všechny jsou. Pokud budu potřebovat, tak věci přestěhuji, abych je měl okamžitě na dosah.

.

Když s tím byl hotov, tak si pomyslel: „Teď už tady můžu žít. Otevřu dveře a jsem ve svém pokoji, Je to dobré; našel jsem kuchyň; našel jsem ložnici, a teď mám všechno, co ke svému životu potřebuji.“ A tak se tam usadí. Žije tam měsíc, rok, celý život. Cítí se pohodlně ve svém prostředí, protože zná všechno kolem. Bude chodit na mnoho metafyzických setkání a bude mluvit o svých zkušenostech s Duchem. Bude dokazovat, že ví, že má v nitru Boha, a bude říkat: „Jsem stará duše. Cítím se dobře a spatřuji malé změny ve svém životě.“ Ale přichází toho víc.

.

Začíná slýchat o nových nástrojích, které lze objevit, a pomyslí si: „Prozkoumal jsem každou skulinku ve své oblasti – všechny místnosti ve svém domě – a nenašel jsem nic nového.“ Pro toho nevidomého člověka to znamená drobnou frustraci. Chce vícIntuitivně ví, že opravdu existuje něco víc. Jde na další setkání, kde se o tom hodně diskutuje. Někdo mu řekne: „Jdi a najdi to.“ Znovu se dívá a nenachází nic víc, než co našel dřív.

.

Pak ho navštíví někdo, kdo není slepý – člověk, který vidí lépe než on. Tato osoba si uvědomuje věci, které on ne. Mluví spolu a ten nevidomý říká tomu druhému: „Díval jsem se všude. Můžeš mi pomoci najít něco, čeho jsem si nevšiml?“ A ten, který vidí, vyslechne tu otázku, rozhlédne se po pokoji a říká: „Našel jsi vůbec výtah? Je přímo naproti tobě – na druhé straně pokoje.“

.

Myslel jsem, že to je okno. Proč by tam měl být nějaký výtah?”

Ty jsi to nevěděl? Bydlíš v 80ti patrové budově!“

.

A ten nevidomý člověk si uvědomil, že prožil svůj život v jedné malé oblasti ohromné budovy. Později, když byl sám, zmáčknul knoflík výtahu a ten se otevřel. To je začátek vzestoupené osobnosti. [Smích.] Je toho tolik k prozkoumání! Co mu bránilo, aby nalezl ten výtah?

.

Vaším omezením jsou vaše domněnky

Za prvé, ačkoliv všechno prozkoumal, udělal to na podkladě domněnky toho, co je dostupné, a co může nalézt. Nevěděl, že je dostupný výtah, takže vše, čeho se dotkl a cítil, bylo založeno na představě o tom, co by to mohlo být. Ten výtah mu v jeho „nevidomém“ mozku připadal jako nějaké okno. Bylo to okno, které nemohl otevřít, ale protože jeho mozek očekával okno, tak ho taky měl.

.

Vysvětlil jsem to? Co nečekáte? O čem nevíte nebo jste snad přesvědčili svou mysl, že to existuje nebo neexistuje? Chci vám každému něco říci: Láska Boha není omezena na tu jedinou místnost, ve které žijete. To je metafora. Jak vypadá váš pokoj, ach vy slepí? Říkám to proto, že člověk nemá okamžitě šestý smysl. Nerodíte se s tím, čemu říkáte intuitivní síla. Naopak, máte sklon přesvědčit svou mysl, že to, co vidíte, musí být reálné. Co je skutečné a co není? Realita je jiná pro nevidomého a pro ty, kteří vidí. Metafyzicky je stále stejná. V jak velké budově si myslíte, že žijete?

.

Existují odpovědi a řešení pro každý jednotlivý problém, který jste si sem přinesli. Mají na sobě vaše jména a některé z nich jsou ve druhém, ve třetím, ve čtvrtém… poschodí. Chci po vás, abyste odsud odešli s poznáním, že existuje výtah! Ovšemže je to metafora. Vy víte, o čem mluvím. Co jste neudělali, na co jste nepomysleli nebo o čem jste si nemysleli, že to dokážete?

.

Realita: Jiné paradigma?

Věděli jste, že právě teď sedíte v Merkabách těch okolo vás? [Duchovní pole.] Věděli jste to? Merkaba je posvátné pole lidské bytosti, je 26 stop (osm metrů) široká. To znamená, že každý jeden z vás, který je zde, sedí v poli někoho jiného. Možná, že překrývají dva, tři, čtyři nebo dokonce pět lidí? Pomysleli jste na to někdy? Pokud ano, znamená to pro vás něco?

.

Když nejste sami či v přítomnosti jiných starých duší, jste si vědomi výtahu? Věděli jste, že kolektivní vědomí je intuitivnější? Věděli jste, že kolektivní Akáša může být paradigmatem, který jste nikdy dříve nepředpokládaliPředstavte si, co můžete udělat se skupinou stejně smýšlejících lidí, když jsou všechna ta posvátná energetická pole propojená! Věděli jste, že byste mohli změnit i počasí? Víte, jak jste velcí? Toto je starobylá informace, kterou jste vždy měli dostupnou v téměř každém systému víry už od původních lidí, kteří kráčeli po Zemi. Nyní víte, jak to funguje.

.

Ale vy se cítíte sami a snad i izolovaní, že? To kvůli předpojatosti singularity lidstva (pozn. překl.: sklon uvažovat jednotlivě, individuálně, odděleně). Každé jednotlivé tělo, které poslouchá, je samo se sebou. Každý má jedno jméno a jeden uzavřený buněčný systém a ten kráčí z jednoho místa na druhé sám. Takovým způsobem přemýšlíte, protože všechno je „jedna věc“ fungující společně s ostatními „věcmi“ nebo nezávisle na nich. Chci, abyste vystoupili z krabice singularityTa „budova“, ve které „žijete“ je větší než si myslíte.

.

Moji drazí, ano, v domě vašeho života existuje výtah, a ano, mnohým je skryt. Když sedíte vedle jiné staré duše na setkání, jako je toto, máte toho kolem sebe tolik, co si neuvědomujete. V zásadě se v singulární předpojatosti podíváte na někoho jiného a řeknete: „Ahoj, jak se máš?“To je ono. Neexistuje zde okamžité a intuitivní pochopení propojení s úžasným množstvím soucitu, laskavé síly. Je to exponenciální, co můžete dělat, když jste spolu! Vaše pozdravy by měly zahrnovat vidění Boha v každém a spojení, které můžete sdílet.

.

Starodávní na této planetě to věděli. Když se setkali a na určité úrovni spojili dohromady, tak to věděli. A vědí to stále! Očekávali to a zajistili, aby to pro ně fungovalo. Když neměli dostatek jídla, sešli se a vytvořili ho. Co si o tom myslíte? Existují některé starodávné příběhy a vy přemýšlíte, jestli se jim dá věřit, protože mnoho z vás ztratilo intuitivní spojení s Gaiou.Domorodci se často spojili a věděli, že síla, kterou společně mají, může změnit jejich situaci. Doslova dokázali ovlivnit přírodu, její určité části, a seděli tam společně nehnutě, propojeni v účelu, a čekali a čekali – pak k nim přišel buvol, posadil se a obětoval svůj život – přímo před nimi! Oni týden oslavovali a využili všechny jeho části, aby je udržely v teple a ve zdraví. Chci, abyste mi ten systém vysvětlili s využitím linearity. Nemůžete. Drazí, toto je síla kolektivního lidského vědomí, které je propojené s přírodou, která je i vaší součástí.

.

Existuje jakási velkolepá, univerzální laskavost, která je na vaší straně. To je ten tvořivý zdroj, který ví, kdo jste. Neodvažte se odsud odejít a myslet si, že jste sami nebo že se nikdo nestará. Je tu doprovod, který jde ven s vámi, ale je ve druhém poschodí nebo výše, a vy ani nevíte, že nějaké druhé patro existuje! Chci po vás, abyste nalezli ten výtah – metaforu, která znamená, že toho existuje mnohem víc, než si myslíte, mnohem víc, než si myslíte.

.

Staré duše, na tohle jste čekaly. Někteří z vás jsou tu kvůli tomu a právě teď si to začínají uvědomovat. Vše, co říkáme je, že pro každého z vás toho je mnohem víc, než jste se domnívali a je to mnohem, mnohem víc než cokoliv, co jste se dnes naučili. Ve vašem nitru jsou věci, které je třeba prozkoumat – metafyzicky, ezotericky a duchovně, a které věci do široka otevřou.

.

Inženýr, který je tím mužem před vámi, před lety seděl v křesle a byl zvědavý. Kdo je Kryon? Co je Kryon? Bude to bolet? Je to zlo? Férová otázka, že? Je to něco, co ovládne jeho mysl a zničí jeho život nebo jeho duši? I to je férová otázka, že? Všechny tyto otázky byly založené na strachu, ale takové je vědomí přežití, které máte všichni. Je to dokonce „duchovní vědomí přežití“, protože vám říkají, že Bůh je láska, dokud neuděláte něco špatně. Potom láska Boha navždy ztrestá vaši duši. To je tak vzdálené tomu, co přichází z čisté lásky, že to přímo křičí, že to pochází od člověka, ne Boha.

.

Někteří toto poslouchají, kladou stejné otázky přežití a mají paradigmata, která se jim právě teď dějí, a kterých se bojí. Co se stane? Bude to bolet? Je to správné?

.

Stvořitel, který je ve vás, je vaší součástí a je laskavý. Toto partnerství s vámi je naplněno soucitem a láskou. Nebude to bolet. Mému partnerovi trvalo dlouho, než si uvědomil, že pokaždé, když seděl na židli, tak to, co cítil, byla láska. Bylo to zvláštní, protože to nebylo to, na co byl zvyklý. To byl začátek. Jeho předpojatost se mu postavila do cesty. Bylo to pro něj správné? Bylo to správné pro jeho duši? Stále znovu a znovu kladl tyto otázky a vše, co jsme dělali, bylo, že jsme mu dávali lásku. Pak přišel den, kdy věděl, že je to tak správně a uvědomil si, že nalezl ten výtah – něco, co bylo celý jeho život skryté, dokonce i v jeho duchovním myšlení. Vždy mu říkali, že Bůh existuje, ale lidé žijí v přízemí. Nikdo mu neřekl, že mu patří celá budova a že to všechno spoluvlastní.

.

Toto vás učíme – ne, že můžete channelovat jako můj partnerale že vaše vyšší já se s vámi může setkat rovnocenně, a vy můžete začít cestu, kterou jste zatím nevzali v úvahu. To vám poskytne klid při řešení těch největších problémů a úkolů, o kterých si myslíte, že je máte.Možná se to nevyřeší vše zítra nebo pozítří nebo příští měsíc, ale dá vám to schopnost dýchat a cítit se uvolněně, protože víte, že je to ve vaší budoucnosti, že to přichází.

.

Uvolněte seTento Boží systém je vaší součástí, a až nastane správný cyklus, přijde řešeníDuch není soudící Duch. Stvořitel vesmíru je ve vás. Budete vždy, a vždy jste byli. To znamená, že vaše duševní připravenost je věčná. Smrt je lidská, ne duchovní. Duše je věčná. Vždy byla a vždy bude. „Zde uveďte své jméno“ bude vždy žít věčně. „Zde uveďte své jméno“ vždy bylo. To, které máte za tak posvátné, jež je vaší podstatou, to pravé vědomí, které je ve vás živé a nese vaše jméno, je tou energií, kterou známe a milujeme. Je navěky. Nikdy nezemřete – ne tato část – a vždy budete vědomí, a to i když opustíte tuto planetu kvůli dalšímu dobrodružství. To je to poselství. Je dobré, že? Je naplněno příslibem a nádherou, a je od nejlepšího přítele z druhého poschodí.

.

Najděte výtah.

A tak to je.

KRYON

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - „Assumptions“

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět