1-2016 Kryon

Co nevíte

Tento živý channeling byl přijat v Boulder, Colorado, 9. ledna 2016

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. 

V posledních letech a měsících jsme vám říkali o posunu a změnáchPředávali jsme vám nové koncepty, které zde dříve nebyly. Předali jsme vám ezoterické informace o tom, co nazýváme Akášou. Řekli jsme vám, že co se naučíte v tomto životě, to si přenesete do dalšího, a probudíte se s moudrostí a vědomím toho všeho. Řekli jsme, že cyklus reinkarnace se mění a posouvá, takže příště se probudíte odlišným způsobem, než jste se probudili v tomto životě.

.

Sdělili jsme vám, že se Země nachází v jiné oblasti vesmíru. Energie, které Země zažívá, obohacují heliosféru. Slunce změní svou energii a tím pozmění magnetismus Země. Probudíte se do polévky magnetismu, která naladí vaše vědomí na přijímání nových věcí, na posun. Přes to všechno se vám stále nevyhýbá pocit zmatení. Dnes ráno jsme řekli: „Nevíte to, co nevíte. Blázen neví, že je blázen.“ Důvodem pro vaše zmatení je to, že v dosavadním vývoji na Zemi tato vyšší zkušenost dosud neexistovala.

.

Když hovoříte o cyklech, drazí, vycházíte i ve vědě z předpokladu, že cykly jsou stále stejné. Ať už přemýšlíte o počasí, ekonomice nebo čemkoliv jiném, máte představu, že se budou opakovat stále stejné cykly. Je tomu tak ve fyzice – cokoliv v rámci cyklu se periodicky opakuje. Když se díváte na zvuk, na to, co je vibrací ve vzduchu, vidíte tentýž cyklus, jak se opakuje a opakuje a opakuje. Drazí, toto je jiné.

.

Je to tak, že cykly, které studujete, o jejichž existenci jste přesvědčeni, o kterých hovořily starověké národy – samotná energie roku 2016 – už není nastavená jako opakující se cyklus. Naprosto ne! Cykly nadále existují. Máte však volbu, jakou jste nikdy neměliV sadě nástrojů těch, kteří se probouzejí k moudrosti, je nyní dosažitelné výše vibrující vědomí. Je to moudrost, která zde dříve nebyla. Není pouze v pracovníkovi světla, ale i v obyčejném muži a ženě. Moudrost, která se již reálně projevuje na planetě. Moudrost, která se připravuje na rok 2016.

.

Toto je druhý channeling roku 2016. Provedeme v něm krátké shrnutí toho, co jsme o tomto roce řekli. Z numerologického hlediska vás čeká katalytický, urychlující rok. Avšak z pohledu toho, co je cyklické, co studujete na pohybech hvězd a co vidíte v cyklech na Zemi, toho je víc. Je to energie devítky, je to rok dokončení, dokončení mnoha cyklů ve stejný čas.

.

Předešlý řečník (učitel Gregg*) o tom dnes hovořil na vědecké úrovni. Připravil mi tím půdu. Rád bych hovořil o tom, že cyklus může být odlišný. Když nevíte, co nevíte, protože jste to předtím nezažili, může se věc jevit jako stále ta samá. Vše, co znáte z období konce cyklů a začátku nových, je zmatení, strach nebo temnota. Takže někteří řeknou: „A tady to přichází znovu – temnota, zkáza.“ Ale jiní vnímají a cítí a řeknou: „Je to jiné!“ Prožíváte cyklus, který se dříve objevil. To však neznamená, že se nyní objeví ve stejné podobě.

.

Před lety jsem navrhnul svému partnerovi, aby zveřejnil informace, které se týkají nových dětí. Bylo to více než před deseti lety. Byla to ta informace, že děti jsou jinéVědomí je odlišné! Babičky a prababičky v této místnosti o tom ví. Ví, že jejich vnuci a pravnuci jsou odlišní od toho, jaké byly jejich děti. Mají více moudrosti, více vnitřního kliduMyslí odlišněZměna už začala, drazí! Když se podíváte na to, jak probíhají změny energií, nestane se to za hodinu. Neproběhne to za rok! Tyto změny zaberou generace. Jakmile je potenciál pro změnu naplněn, ta začne probíhat. A už probíhá! Když tedy říkám, že rok 2016 bude odlišný, říkám tím, že zde byl mnohaletý vývoj k roku 2016.

.

V běžném životě existují lidé, kteří nesedí v místnosti, jako je tato, a nevěří v ezoterické věci. Přesto mají schopnost chápat, že je tato doba jiná. Co když vám řeknu, že jsou lidé, kteří se narodili do současné doby, protože se do ní potřebovali narodit, aby cítili změnu? Co když řeknu, že vaši milovaní, které jste ztratili, potřebovali odejít právě proto, aby se TEĎ mohli vrátit?! Zkusím to ještě více vysvětlit. Vnímám ty úvahy i v partnerově mozku. Pochopte, že některé věci jsou důležitější, než váš zármutek. Že dokonce i giganti hlubokého myšlení a moudrosti někdy musejí odejít dříve, aby mohli usnadnit to, co nastává.

.

Je to matoucí, když to prožíváte. Jak víte, že je to skutečné? Jak si můžete být jisti, že to nastane, když jste to nikdy neviděli uskutečnit? Když dojdete na hranu, prostě nevíte, co nastane. Jen si myslíte, že to víte. Povím vám příběh o „Skipperovi“. Je to metafora. Metafora, která popisuje, co se v současnosti děje.

.

Dejme tomu, že Skipper žije ve světě, který je odlišný od světa, ve kterém žijete vy. Skipperův svět je jiný druh reality, jiná kultura, jinak vypadá. Společnost Skipperů má odlišnou biologii. Jedna z vlastností této biologie je, že Skipper ve svém světě, ve svém společenství ví, kdy zemře. Představte si, že víte dny před tím, než se to stane, že odcházíte. Víte to tak jasně, že před tím máte čas se v klidu rozloučit a připravit se na konec.

.

Tak tomu bylo i u Skippera. Žil svůj život – byl to dobrý život – a pak dostal signál od své biologie, že je čas odejít. Skipper udělal to, co intuitivně věděl, že má udělat, a o čem všichni druzi v jeho společnosti věděli, že je třeba dělat. Nejprve přestal jíst. Byla to součást spouštěče zabudovaného v jeho biologii, směřující k uzavření života. Nebylo okolo toho žádné utrpení. Prostě věděl, že tohle je konec. Bylo normální, že se to tak děje. Nevěděl přesně, co se děje, ale věděl, že odchází. Udělal další věc, která byla pro jeho druh, jeho společnost obvyklá. Může to znít divně, ale pamatujte, že kultury jsou různé – vyrobil si svou rakev.

.

Byla krásná. Všichni v jeho druhu to tak dělali. Nebyla ze dřeva, byla měkká, udělaná z látky a provázků, měkké hmoty a vláken, pozorně ji vytvořil se záměrem, že do ní vstoupí a zemře. Konec života, jak ho znal. To bylo vše, co věděl, a bylo to pro něj v pořádku, byl s tím smířený. Víc nevěděl – nevěděl, co nevěděl! Vyšplhal dovnitř do své rakve, utěsnil ji všude kolem sebe…a zemřelNebo snad ne?

.

Pojďte se mnou chvíli do jeho rakve, nebude to trvat dlouho. Jeho pouzdro se začalo pohybovat a pak vybuchlo v barvách. A Skipper se znovu narodil jako motýl**. (Kryon se směje.) On to nevěděl, že? Je to život po smrti, nebo je to život po životě? Byl tento vzorec skrytý záměrně? Co by udělal, kdyby o něm věděl? Byl by vůbec ochotný tím projít? Skipper zůstal Skipperem, ale nyní byl jiný, protože byl krásný a mohl létat. A tak je to i s vámi.

.

Změna, která je tak obrovská, že o ní nevíte. A nikdy dřív se to nepřihodilo! Ne lidstvu, ne tak, jak se to děje. A není zde žádná záruka. Říkáme to znovu – žádná záruka! Tato planeta má svobodnou volbu jít směrem, kterým chce. Ale VÁMI VYTVOŘENÉ potenciály začaly zapadat na místo takovým způsobem, že jsme mohli předpovědět, že se to vše stane. Tato doba, tento okamžik, je počátek společnosti, kterou jste neviděli v žádném cyklu. Nikdy. A stane se to pozvolna a bolestivě. Protože nevíte, co je na řadě, že? Rád bych vás požádal, abyste zůstali v klidu a míru ohledně toho, co se děje, ať už vidíte cokoli.

.

V interakci nízké a vysoké energie existují určitá specifika. Nízká energie nedokáže vidět „nad sebe“. Když je kultura, společnost nebo jedinec s nízkou energií vystaven kultuře s vysokou energií, nedokáže ji spatřit. Nechápe ji. Dokonce jsme vám řekli, že právě proto je temnota dysfunkční. Dali jsme vám příklady dění na planetě, které ve vás vzbuzují strach. Vypadá to, jakoby temnota náhle povstala. Říkali jsme vám, že to bylo předpovězeno. Drazí, když to je předpovězeno, můžete se na to připravit! Slyšeli jste to vy na určitém místě? Můžete to pochopit, můžete na to být připraveni, a nemusíte se toho bát!

.

Dnes vám ukážu ještě jeden příklad na současných událostech z lidského hlediska, jak dysfunkční je nízká energie. Jak je nelogická. Abych to mohl udělat, použiji informaci z channelingu, který jsem předal dříve, a který se nyní stal aktuální.

.

Před několika lety jsem vám sdělil informace o Severní Koreji. Řekl jsem, že poté, co jeho otec zemře, syn zdědí vše – včetně vzezření, armády, a egoismu, který se naučil od otce. Jeho otec byl egoista na druhou! Neustále byl obklopen kamerami, aby cokoli, co řekl nebo udělal, bylo zdokumentováno pro nějaké neznámé, historické příležitosti. Dmul se pýchou a říkal nesmyslné věci. Rezignoval na myšlení a sypal z rukávu proroctví.

.

Byl dysfunkční. Byl jako nějaký bůh, který stvořil sám sebe. Jeho syn tam byl a vše to viděl. Řekli jsme vám: „Pozorujte syna, protože má v sobě sílu udělat něco pozoruhodného. Může se mu to podařit, nebo také ne – podle toho, která energie nakonec převáží.“ Tento syn, mimochodem, poznal Západ. Má dokonce západní vzdělání. Syn, který „ví víc“. Bude pokračovat v otcových stopách, bude pokračovat v té šarádě? Bude stejným egoistou jako jeho otec, nebo se svým egem naloží odlišně? Tak odlišně, že to vytvoří na planetě velkou změnu?

.

Po smrti jeho otce proběhlo šedesátidenní období, kdy mohl učinit klíčová rozhodnutí. A on je učinil. Před několika dny jste viděli výsledky. Vidíte, jak egoista jako vítěz chce být zbožňován, chce mít každé své slovo nahráno, chce být tím, kdo překročí historii a stane se nejdůležitějším člověkem na Zemi. Všechno to zdědil. Přesto měl volbu. Poslouchejte! Mohl zůstat egoistou, dokonce takovým, který je trochu dysfunkční v psychologickém slova smyslu. Přesto zde byla jiná logika toho, co mohl udělat! Jako dědic absolutní, svrchované, totální moci ve své zemi mohl udělat cokoliv. Cokoliv, co by si zamanul. Co by měl egoista udělat? Co by mohl udělat, aby byl dokonce ještě větší, než jeho otec? Ale jeho to ani nenapadlo.

.

S podporou OSN to mohl celé ukončit. Nemusel se připojit k Západunemusel kapitulovat. Nic takového. Mohl si říct: „Naše země změní tuto planetu. Vytvoříme most mezi jižními Korejci a severními Korejci. Můžeme sjednotit rodiny, můžeme rozpustit jaderný arzenál. Můžeme našim lidem přinést hojnost. Můžeme se zbavit všeho toho strachu v naší zemi, můžeme to udělat okamžitě. Já můžu být ten největší, nejdůležitější mírotvůrce na Zemi! Ten plán přivítají v OSN, můj obraz bude v každičkém časopise, dostanu Nobelovu cenu míru!“

.

Ale neudělal to. Protože dysfunkční, nízké energie jeho ega neviděly nic vyššího, než byly ony samy, rozumíte? A tak zvětšil strach. Vydal se na cestu z kopce, drazí, která bude jeho záhubou, a může se to stát mnohem dříve, než si myslíte. Jako sultán staré energie, společně s jinými diktátory, co zotročili své lidi, musí mít víc zbraní. A s tím, drazí, Země nebude souhlasit. Protože planeta se již rozhodla, kam půjde. Bude to těžké? Ano. Bude další válka? Možná, ale bude rychlá, rozhodná, jiná než si myslíte. Protože tato planeta směřuje k něčemu, co můžete cítit. Cítíte to?

.

Někteří si to poslechnou, i v této místnosti, a řeknou, že tomu nerozumím. Díváte se na zprávy? Uvědomujete si, že máte dvě muslimské země, které se rozkmotřily – uvědomujete si dopad této skutečnosti? Kde je Mekka? Mohou tam jít všichni ti, kteří si přejí v pravý čas uctít Boha, a udělat to, nebo ne? Co to způsobí? Přemýšlejte.

.

Strany se rozdělují, a řekl jsem, že se to stane. Řekl jsem, že nebude možné žádné „sezení na plotě“ (pozn. překl.: odkaz na dřívější channelingy – není už možné sedět nerozhodně kdesi uprostřed, je třeba si vybrat). Nyní to začíná být vidět. Věci postupují kupředu. Nemůžete jen tak posedávat a nic nedělatMusíte si vybrat. Ti, kteří nezaujmou stanovisko, budou vnímáni jako slabí. Rozhodnutí, která máte na výběr, je buď vyšší vědomí, zájem o to, co se děje na planetě – nebo to stejné staré, to stejné staré… Což je energie temnoty se všemi těmi způsoby, jak vždycky fungovala.

.

Cyklus se nebude opakovat způsobem, kterým se vždy opakoval! To je ta zpráva na planetární úrovni. Jak se to týká vás osobně? Podíváme se na to zítra. Co znamená cyklus pro vás, co přinese rok 2016 vám? Je to odlišné od toho, co jste si mysleli. Dnes ráno jsme řekli: „O čem si myslíte, že se pro vás nikdy nezmění? Čeho se nemůžete zbavit, protože minulé cykly to tak nastavily? Co existuje ve vašem těle, jaké přetrvávající zdravotní cykly? Věříte, že to je dáno cyklicky, a stavíte na tom do té míry, že se obáváte, že to nastane? Nebo nenastane? Chci, abyste si promluvili se Skipperem. Chci, abyste viděli jeho krásu, jak létá nad vašimi hlavami. Jak zpívá svou píseň o cestě. Řekne vám: „Já to nevěděl, já to nevěděl, nevěděl! Lehl jsem si, abych zemřel. Vyrobil jsem vlastní rakev. A jsem nádherný.“

.

TO je to, co předpovídáme! Přemýšlejte o těchto nádherných věcech. Buďte klidně nejistí, ale chápejte, že věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být.

.

Tolik pro dnešek.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – „What You Don’t Know“, 28:49 min.

* Je zmiňován Gregg Braden vědecký expert zkoumajícího roli spirituality v technologii a vědě. Napsal řadu knih, z nichž cca 7 bylo přeloženo do češtiny.

** Skipper, v angličtině mj. i výraz pro motýla čeledi Hesperidae, soumračníkovití, jichž je přes 3.000 druhů.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět