1-2016 Kryon

 

Komunikace s Duchem

Tento živý channeling byl přijat v Boulderu, Colorado, 10. ledna 2016

 .

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Někteří stále říkají, že channeling je něco divného. Nezapadá do toho, o čem vás učili, že by to mohla být pravda. Proto si to žádá odpověď na otázku: Co je to pravda a co je skutečné?“

.

Já jsem magnetický mistr. Setkal jsem se s mým partnerem na této planetě skrze jeho svobodnou volbu před 26 lety. Mnohokrát vám vyprávěl příběh o tom, jak jsme se setkali a o jeho neochotě uvěřit, že jsem skutečný. Možná vám i vyprávěl, jak byl sám ve tmě, když poprvé usedl na židli a řekl: Jestli jsi tady, ukaž se mi!“ V té chvíli byly jeho výraz, mozek, srdce a šišinka synchronizovány a žádaly o znamení. Ten inženýr nebyl věřící, ale dal najevo zájem „vědět“.

.

Tím mi dal svolení přijít do jeho vnímání, ale to, co dostal, nečekal. Protože když „seděl na židli“, plakal.Zaplavily ho emoce, po tvářích mu tekly slzy a on okamžitě vyskočil ze židle! Měl zlost! Nelíbilo se mu to! „To byla nějaká forma ovládání,“ řekl. Nechtěl cítit emoce, ale muselo to tak být. Proto to dělal znovu a znovu, a důvod je ten, že ten inženýr, ten pseudovědec v něm, obdržel vztah příčiny a následku, který neuměl vysvětlit – proto to udělal znovu. Bylo to beze slov, bez poselství nebo rady, jen emoce. Drazí, tehdy jeho srdce zahořelo a spojil se s tím, co byla jeho skutečná osobnost. A my jsme byli schopní vystoupit z jeho hlavy a podívat se na jeho srdce. Trvalo mu roky, než pochopil, co se stalo a byl s tím spokojený, a nakonec si uvědomil, že se o to má podělit s vámi.

.

Můj partner říká lidem, že „Bůh je větší“, než cokoli, co ho kdy učili. Začal používat výrazy jako: Bůh je skutečný Mistr fyziky. Uvědomil si, že čím víc se dozvíte o vědě, tím víc se dozvíte o Stvořiteli, a že neexistuje rozdělení mezi fyzikou a spiritualitou. Jsou to muži a ženy, s jejich svobodnou volbou a logikou, kdo si volí oddělit se od majestátu Boha.

.

A tak jste zde a zkoumáte, co by mohlo být pravda a realita. Ti, kteří poslouchají, buď věří, nebo ne, že toto je skutečné poselství a stále mají podezření ohledně toho, kdo jsem. Co když jsem vaší částí? Co když to „vy“ [sami] sedící zde, co je větší, než vám bylo řečeno? Vaše předpojatost směrem k jednotlivosti vám říká, že musím být nějakou zvláštní entitou, vzdálenou a možná divnou. Někteří mě chtějí povolat, dát mi kůži a křídla, jméno, udělat ze mne nějakého anděla a jedince. Já jsem „jedna věc“, protože věříte, že vy jste „jedna věc“, i když ve skutečnosti nejste – stěží. Kdybyste mohli vidět esenci toho, čemu říkáte „vaše duše“, uvědomili byste si, že je mnoho VY (mnohá vaše já), protože Bůh není individualita. To, čemu říkáte Bůh, není „jedna věc“. To, co vnímáte jako tvořivý zdroj, není jednotlivé a „jedna věc“. Je to jakási polévka božské energie a laskavé lásky v kvantovém systému, kterou nelze ani spočítat ani blíže určit. Je to esence toho všeho a zahrnuje to také vás! Vaším problémem je 3D přesvědčení, že jste jednotliví.

.

Ráno se probudíte, pohlédnete do zrcadla a vidíte jeden obličej, který vidíte všechny ty roky, a to je vtip.Je to omezený dimenzionální trik. Jste mnohem větší než to! Ale kvůli této zkoušce, drazí, a kvůli tomuto planetárnímu experimentu to tak musí být. I když je zde tento 3D závoj, mnozí z vás začínají vidět větší pravdu. Čím větší je přicházející pravda, tím je laskavější a krásnější. Nikdy jsem vám nepředal žádné poselství, které by bylo jiné než blahopřejné – nádherné poselství lásky k vám za to, co na planetě děláte – za to, kde jste, čím jste se stali a odkud jste přišli.

.

Nikdy jsem vám nepředal žádné soudící poselství, ani neřekl, že musíte být někým jiným nebo někde být. Řekl jsem, že se svobodnou volbou je zde pro vás dostupná nádherná, ezoterická bedna s nástroji, která změní váš život, pokud ji otevřete. Mohl bych začít jmenovat nástroje, o kterých mluvíme už léta, ale tím největším z nich je schopnost cítit lásku, schopnost krotit svůj hněv; schopnost změnit to, čemu říkáte lidská přirozenost; schopnost léčit sebe sama a schopnost zůstat na této planetě déle, v tomto životě tj. nad předpokládaný čas.

.

Během posledních dvou dnů jste slyšeli vědce, který vám sdělil věci, o kterých vás učíme už léta. Před léty jsme vám řekli, že vaše klimatické změny jsou cyklické. Řekli jsme, že oteplení předchází ochlazení ve známých cyklech a dnes jste slyšeli, co o tom říká věda. Řekli jsme, že jste nezpůsobili změny proudů, a teď jste slyšeli vědu tvrdící totéž [odkazuje se na prezentaci vědce Gregga Bradena, který vystoupil dříve toho dne]. Studium vědy za tím vším je jednoduše studiem systémů od tvořivého zdroje [Boha].

.

Ty cykly byly vytvořeny z určitého důvodu a úvahy skryté za cykly této planety, vašeho života, biologie a ekonomik, jsou zde jako součást obnovitelné skupiny systémů planetárního života a zdraví. Jsou to cykly, které můžete změřit a předpovědět, takže je můžete sledovat a být se změnami v pohodě. Můžete si to uvědomit a říci: „Tady to znovu přichází,“ a potom se můžete připravit nebo si s tím dělat, co se vám zlíbí. Potom ty změny nejsou šokem, nejsou žádným překvapením a my jsme vám to řekli již dříve.

.

Ale v tomto případě zde sedíte v energii, která je nová – tam, kde jste ji nikdy dříve nezažili, nikdy. Civilizace, kterou nazýváte Země, je připravená na pokraji změny, ale nestane se to okamžitě. Části vaší společnosti s tím pracují již 50 let. Rozložení energetického posunu a cyklů zabírá desítky let. Není to „zčista jasna“, jak říkáte, a mnozí z vás jsou po velmi dlouhou dobu zapojení v tom, co nazývámeplanetární duchovní probuzení. Je to jako jakási předzvěst hlavní události. Už před 50 lety to existovalo coby potenciál, ale teď se to projevuje.

.

Bůh je uvnitř! Vy jste Bůh a součást toho systému. Tuto nádhernou informaci vám říkáme od samého začátku. Není nádherné vědět, že neexistuje entita na obloze, která vás bude soudit? Naopak, život je součástí milujícího scénáře, který jste si vy sami nastavili a stvořili sami pro sebe. Ten systém je laskavý a bude takový i nadále, ale něco se děje. Víte, začíná se posouvat planetární energie, která vám dovoluje více si tyto věci uvědomovat, což jste se učili tento víkend, komunikace z opačné strany závoje se také začíná posouvat ve své metodologii.

.

Vědomí začíná růst

Dnes ráno jsme vám v krátkém channelingu dali příklad, jak rodiče přistupují k osmiletému dítěti a jak k 19letému. Bylo vám to předáno, abyste si uvědomili, že stejně jako se vaše vědomí přesouvá od dítěte k mladému dospělému, má stejné potenciály i lidská přirozenost. Poselství od tvořivého zdroje lidstvu, zejména skrze staré duše, začíná vypadat jinak, vnímáte ho jinak a stává se pokročilejším. Pro někoho to je strašidelné, protože to představuje změnu. (Pozn. překl.: Ve zmíněném krátkém channelingu šlo v podstatě o to, že 8letému dítěti ještě říkáte, na co si má dávat pozor, co smí a co nesmí, v kolik má být doma. Vytvoříte mu celou řadu pravidel, aby se naučil, jak to chodí, jak respektovat druhé, jak se chovat správně, ale také jak se stát samostatnější. Mohlo by se zdát, že jste na něj přísní, ale je to vše pro to, aby měl později lepší život. Devatenáctiletému už nic z toho neříkáte. Takový už vlastně může mít práci a bydlet jinde. Vy ho milujete stále stejně, pokud ne ještě víc. Jste připraveni mu pomoci, ale respektujete právo na jeho život. Teď už je zodpovědný sám za sebe i za vše, co vytváří. A stejné je to i se vztahem Boha. Dosud jsme byli jako malé děti, ale nyní jsme pro něj dospělí. Už nám neříká, co a jak, ale jsme pro něj partneři a i když je připraven nám pomoci, ten základ musí vzejít od nás.)

.

Příklad a shrnutí

Před časem jsme vám dali radu týkající se komunikace s Duchem. Řekli jsme vám, že lidé a Duch [Bůh], komunikují s použitím odlišných časových modelů. Přijetí načasování mezi námi není stejné. V kvantovém stavu čas neexistuje. Je pro vás těžké si to představit, ale čas patří k vám. Není to naše realita. Náš čas je v kruhu. Jestli chcete náznak z vašeho světa, podívejte se na kvantové energie, které objevujete ohledně času, a uvidíte, že 3D pohled je velmi strnulý, omezený a oddělený. Ale jakmile vyjdete ze 3D, nevstoupíte do čtyř, pěti, šesti nebo sedmi D. Vstoupíte do všech! Za 4D se fyzika stává multidimenzionální. Nelze ji počítat jako pět, šest nebo sedm, protože potom byste stále počítali v lineárním systému. Byli byste stále ve třech [3D]. Ano, je to matoucí a proto je také ve 3D stále číslujete, i když neexistuje nic takového jako „pátá dimenze“. Ale vám to pomáhá kvůli vašemu vnímání času a kroků.

.

Poselství od Ducha

Jestli toto chápete, pak si uvědomíte, proč musíte myslet odlišně, když někdo z vás dostane poselství od Ducha, které říká, že patříte do jiného města [jako příklad]. Přesuňte se tam a začnou se vám dít věci. Ale mnozí z vás vyskočí, všechno prodají a odstěhují se – a nic se nestane! Toto je shrnutí a my vám to řekli už mnohokrát. Můj partner to učí a používá tuto frázi: „Kdo ti řekl, že to máš udělat teď?“ Duch odhaluje potenciály dlouho před tím, než se uvedou do pohybu ve vašem 3D. Tato poselství jsou pro vás průvodcem do budoucna. Vnímejte načasování a buďte moudří. Pohněte se až tehdy, když cítíte, že je to tak správné. Teď je to svobodná volba, ale s malým postrčením.Nebude to svobodná volba, když Duch řekne: „Vstaň a běž!“ Proto, když obdržíte takové poselství, buďte obezřetní a pochopte, že jste obdrželi nádherné poselství, které pro vás představuje potenciálně více na jiném místě. Potom pochopte, rozhlédněte se kolem sebe a vnímejte načasování. Použijte to, co je vaší intuitivní silou, a nástroje, které odhalujete, abyste věděli kdy jít.

.

To bylo shrnutí toho, co jsme řekli v minulosti, ale je toho víc, moji drazí. Je toho mnohem víc, protože věci se začínají posouvat a měnit, a protože lidské bytosti myslí určitým způsobem a reagují určitým způsobem, a vy potřebujete vědět, co je v této energii jinak.

.

Když jste se učili číst, měli jste slabikář. Někteří z vás si na tu knihu vzpomínají, a když se neurony ve vašem těle propojily a spojily, a jazyk se stal vaším, rozeznali jste písmena a slova a začali jste číst. Slabikář byl nástrojem a pro vaše vědomí, v rámci vaší společnosti, fungoval. A teď se vás na něco zeptám – kde je ten slabikář dnes? Nosíte ho s sebou? A odpověď zní ne, samozřejmě, že ne. To protože všechno, co obsahoval, jste absorbovali do toho, čemu říkáte intelekt, buněčné znalosti a struktura. Nyní prostě čtete.

.

Vize, poselství a ezoterické dary

Chci, abyste to začali aplikovat na způsob, jakým s vámi pracuje Duch. Jak máme ukázat nevěřícímu něco, co je mimo to, co očekával? Běžně jsou to vize nebo sny. Potom má ta osoba svobodnou volbu se na to podívat nebo ne. Přeskočí jiskra zájmu.

.

Řekněme, že máte sen, nebo velice silný pocit týkající se něčeho. V tomto snu vám je ukázáno něco nového. Začnou se propojovat neurony a vy začínáte chápat, že na životě je něco víc, než co vás učili.Uvědomíte si, že právě máte silnou vizi! Pomalu si uvědomujete, že tyto věci jsou vám ukázány, aby vám pomohly. Myslíte si, že je to dar a oslavujete to. „Není ten Bůh velký? Podívej, dostávám pravidelná poselství.“ A pak to najednou skončí.

.

Když ezoterické dary odejdou, co lidé obvykle udělají? Odejdou do tmavé místnosti a řeknou:„Drahý Bože, co jsem udělal špatně? Skončilo to.“ První dojem je, že člověk selhal! Pomysleli jste někdy na to, že by to mohlo být jinak? V průběhu času a mnoha vizí a snů přijde spojení, které je trvalé. Nepotřebujete již žádné vize, protože teď jsou intuitivní a ve vašem nitru. Teď budete kráčet po planetě se znalostmi, které jste získali se slabikářem – vizemi! Co s nimi? Promovali jste. Takže vy, kteří se ptáte, zda jste to ztratili, podívejte se na to jinak – co když jste naopak promovali?

.

Vidíte, není to tak, jak si myslíte. Některé emocí a dřívější pocity, které vás sem přivedly a vy je milujete, se teď změnily. Kráčíte s Duchem jinak. Je ve vás! Znáte pravdu a už nepotřebujete ty zjednodušující věci, aby vás zavedly na místo euforie nebo zralého míru. Už nepotřebujete tu zjednodušující berličku, abyste získali intuitivní myšlenky. Naopak se od vás žádá, abyste je vytvářeli sami. O stejné pocity a emoce, které jste zažívali ve snu, je teď postaráno ve vašem nitru. Můžete to udělat vy sami. Je to vaše záležitost, protože jste součástí tvořivého zdroje, která postupuje do vyššího vědomí. Mohl bych to říci jasněji? A to je jen jedna věc.

.

Vše se neděje najednou

Jsou ještě i další věci, o kterých jsme nikdy nemluvili. Předpokládáte, že věci jsou lineární a jednotlivé, protože takové jsou věci kolem vás. Už jsme mluvili o bytí probuzenou duší. Drazí, pochopte, že je toho víc, než vám bylo o věcech mimo vaši realitu řečeno. Když vytvoříte spojení se svou duchovní podstatou, je to velice osobní. Jste součástí tvořivého zdroje a stáváte se bdělými a probuzenými pro jiné potenciály a neuvěřitelnou lásku osobního Boha. Uvědomíte si, že jste součástí všeho.

.

Uplynulý víkend obsahoval hluboké učení o cyklech [hovoří k účastníkům, kteří zažili výuku vědce Gregga Bradena]. Jestliže jste dávali pozor, viděli jste, že mnoho životních cyklů je unikátním příkladem toho, na co se díváte. Existují zemské cykly, osobní duchovní cykly, cykly počasí, ekonomické cykly a dokonce i osobní cykly vašeho života, založené na vaší zkušenosti. A přesto máte určitý dojem, že když se probudíte k Duchu, vše se náhle stane jedním. Drazí, tak to nefunguje. Otevření se ezoterickým energiím vyžaduje praxi a čas k rozvinutí moudrosti.

.

Mnoho duší je zarmouceno. „Drahý Duchu, já jsem tě našel! Vím, že jsi zde a cítím lásku! Jsem probuzený. Jsem probuzený. Jsem probuzený! Bůh je velký a já žiji svou pravdu. Děkuji ti, že mi dáváš tolik klidu ve mně a v mém životě. Ale proč se v mém těle dějí ty věci? Proč se nedokážu zbavit toho zvyku? Proč nedokážu získat práci, o které jsi říkal, že ji můžu mít? Věřím ti.“ Potom přichází zase ten lidský předsudek – znovu jdete do temné místnosti, když se nikdo nedívá, a říkáte: „Co jsem udělal špatně?“

.

Kolik trpělivosti máte s tímto procesem, drazí? Vše se děje tak, jak má, v rámci cyklů, které nastavujete během svého probouzení. Je to nádherný design – ve správný čas na správném místě, a kdybyste měli něco příliš brzy nebo příliš pozdě, ten systém by nemohl fungovat. Věděli jste, že je to pod vaší kontrolou, a že čím více rozumíte těmto vlnám a cyklům a jejich načasování ve vaší situaci, tím víc se můžete uvolnit a říci: „Děkuji ti, vím, že to přichází.“?

.

Někteří v této místnosti čekají na vyléčení, o které prosili. My víme, kdo jste. Víte, že to přichází a přijde to vhodně, až bude ten správný čas? Dnes je v této místnosti osm lidí, kteří potřebují odložit návyk, aby žili déle. Vy víte, ke komu mluvím. Možná jste si řekli: „No, zkusil jsem to a nefunguje to.“ Možná je to spojeno se zvláštním načasováním. Vzali jste to v úvahu? Poslouchali jste dnes? Vzali jste v úvahu cykly svého života a uvědomili si, že jsou časy, kdy je pro vás vhodnější se změnit nebo kdy může být snazší udělat změnu? Chápete, proč je v astronomii a numerologii energie? To protože tyto věci kolem vás jsou vaší součástí a pomáhají vám s načasováním a cykly.

.

Před lety jsme vám řekli, že magnetická mřížka Země je součástí vašeho vědomí. Vaše věda vám ukázala, že reaguje na vaše vědomí a vy jste jí ovlivnění. Magnetická mřížka Slunce je součástí toho všeho [sluneční heliosféra] protože také ovlivňuje mřížku. To znamená, že solární systém je propojen s vámi a vaším vědomím. Není divu, že astrologie funguje. Přemýšleli jste o tom? Jsou zde cykly, na které byste se měli podívat! Opravdu jste prozkoumali tyto druhy věcí, abyste mohli pochopit, že by zde mohl být vhodnější čas, který je pro vaše léčení lepší?

.

Trpělivost s cykly

Někteří z vás se už tak dlouho snaží dostat dopředu a vypadnout z cyklu ne-hojnosti. Všimli jste si, že je těžké se v tom pohnout vpřed? Jedna věc se stane a zruší jinou. Takže se kvůli tomu trápíte a ono se to stane součástí scénáře strachu. Ještě to zhoršuje skutečnost, že jste nepochopili, že to přichází ve vlnách, takže jste znovu frustrováni. Strach vytváří odpojení od Ducha a to je pro vás obtížné.

.

Drazí, ne vše přichází naráz. Jedna z věcí, které musíte pochopit, je to, že nejdřív dojde k probuzení.To pro vás vytvoří duchovní cestu, která časem dozraje. Tato zralost potom vytvoří spojení, které vám dovolí vidět věci, které se dějí a spatřit je ve vaší budoucnosti. To umožní moudrosti správně se pohnout kupředu. Cestou si osvojujete věci, potom si uvědomíte, že Duch může mít něco lepšího! Jedna věc vede k druhé a v průběhu času dospějete do stádia, kdy věci začnou zapadat na místo.Potom to začne a vy se nalézáte ve správný čas na správném místě, vyklouznete z těch návyků nebo problémů s hojností, které jste měli.

.

Někteří z vás při pohledu zpět řeknou: „No, to trvalo pěkně dlouho!“ Ale neuvědomujete si, že to bylo perfektně načasováno. Mysleli jste si, že to bylo za trest, čekat tak dlouho? Mysleli jste si, že jste toho nebyli hodni? Pokud ano, přijali jste lineární učení jiných duchovních systémů na planetě, které vám jako hlavní sdělují, že před Bohem jste nehodní – rodíte se nečistí. Jste v této škatulce?

.

Kolik z vás se vzdalo? „No, část z toho jsem dostal správně, ale o tom dalším nevím. Neděje se to.“Možná nechápete, že to stále přichází a zůstává ve vaší budoucnosti? Kdy je „příliš dlouho“ čekat? Co děláte během toho čekání? Poklepáváte nohou a říkáte: „Kdykoli teď, Duchu.“ Rozčiluje vás to? Možná jste naštvaní, když nechápete, proč to trvá tak dlouho.

.

Dovolte, abych vám poskytl nápovědu a sdělil tajemství – mnozí z vás blokují tvoření toho, o co žádáte, svou netrpělivostí, strachem a dokonce i hněvem na Boha. Blokujete to tvoření. [Povzdech!] Načasování může přijít a odejít! Ach, nebojte se, bude další cyklus. Budete tedy poklepávat nohou i v tom dalším cyklu? Nastal čas na afirmace. S dospělostí a grácií, dívejte se na to ve vaší mysli jako na hotové, ve vaší budoucnosti, a oslavujte svou hojnost a zdraví. Dívejte se na sebe, jako že už máte tu situaci, o kterou jste prosili, protože, drazí, my chceme, abyste tu zůstali.

.

Vy jste tvůrci reality, ale nemůžete to dělat s 3D přístupem. Nemůžete to dělat tak, jak jste si mysleli. Nemůžete to dělat s disciplínou a trestem a vším tím, o čem vás učili, že jsou to Boži způsoby. Tak to nefunguje. Překvapuje vás to? Drazí, je to složitější než jste si mysleli a přece tak jednoduché.Až se probudíte a objevíte soucit a lásku k sobě samým, můžete ji pak vytvářet i pro ostatní. Řekl jsem to již dříve. Musíte milovat nejprve sami sebe! Tam začíná vznikat čistý soucit. Ten jste viděli u mistrů. Proto k vám pak budou lidé přitahováni. Rovnováha a moudrost se ukazují. Vy to vyzařujete. A tak měníte planetu. To je soucit a ten mění prostředí kolem vás.

.

Nová energie, nové nástroje, nová síly

Věci se mění. Byly časy, kdy jsme vám říkali, že můžete hovořit se svou innate [se svými buňkami] a dělat to v tichosti. Řekli jsme, abyste to udělali jednou nebo dvakrát, a innate to uslyší. To bylo ve starých časech, protože najednou mluvení nahlas obsahuje mistrovskou energii! Váš vlastní hlas vyřkne slova do vašeho okolí, přichází zpět do vašich uší a vašeho vlastního vědomí  slyšíte sami sebe říkat něco, co má mnohem větší moc než tomu bylo kdy dřív v historii planety! S energií posunu, s magnetickým posunem, se vším tím, o čem jsme mluvili, je tu nový přístup, který vám dává mnohem víc síly s vaším vlastním tělem.

.

Vyslovujte svou pravdu nahlas a afirmujte to, o čem věříte, že je ve vašem potenciálu. Stane se to vaší realitou, a čím víc používáte afirmace, tím reálnější se to stane. Věděli jste, že máte schopnost upravit svůj vlastní cyklus? Opakujte své afirmace, každý den. Vyzývám vás! [Smích.] Protože ucítíte, že se to děje, a budete vědět, že mám pravdu. Je to jako energetické cvičení. Čím víc ji posloucháte, čím víc ji říkáte, tím víc neuronů se spojí dohromady a vytvoří ji. Chápete to? Vy uznáváte věci a ony se stávají vámi. Je to jakýsi kruh – vy s vámi – a nikdy to nebylo mocnější. Teď je to jiné. Liší se to od doby, kdy jsem k vám mluvil, když jsem v roce 1987 přišel. Liší se to i od doby před 10 lety. Zasloužili jste si to.

.

Drazí, předáváme vám tyto informace ne proto, že něco děláte špatně, ale protože chceme pokročit v této novou energii, která je nyní pro vás tak dostupná. Chci, abyste opustili toto místo jiní, než jste přišli.

.

A tak to je.

KRYON

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - Communications with Spirit

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

.

zpět

Kryon – Komunikace s Duchem
Uveřejnil(a) Láďa
Úterý, 01 Březen 2016 21:46

Tento živý channeling byl přijat v Boulderu, Colorado, 10. ledna 2016

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Někteří stále říkají, že channeling je něco divného. Nezapadá do toho, o čem vás učili, že by to mohla být pravda. Proto si to žádá odpověď na otázku: Co je to pravda a co je skutečné?“

Já jsem magnetický mistr. Setkal jsem se s mým partnerem na této planetě skrze jeho svobodnou volbu před 26 lety. Mnohokrát vám vyprávěl příběh o tom, jak jsme se setkali a o jeho neochotě uvěřit, že jsem skutečný. Možná vám i vyprávěl, jak byl sám ve tmě, když poprvé usedl na židli a řekl: Jestli jsi tady, ukaž se mi!“ V té chvíli byly jeho výraz, mozek, srdce a šišinka synchronizovány a žádaly o znamení. Ten inženýr nebyl věřící, ale dal najevo zájem „vědět“.

Tím mi dal svolení přijít do jeho vnímání, ale to, co dostal, nečekal. Protože když „seděl na židli“, plakal.Zaplavily ho emoce, po tvářích mu tekly slzy a on okamžitě vyskočil ze židle! Měl zlost! Nelíbilo se mu to! „To byla nějaká forma ovládání,“ řekl. Nechtěl cítit emoce, ale muselo to tak být. Proto to dělal znovu a znovu, a důvod je ten, že ten inženýr, ten pseudovědec v něm, obdržel vztah příčiny a následku, který neuměl vysvětlit – proto to udělal znovu. Bylo to beze slov, bez poselství nebo rady, jen emoce. Drazí, tehdy jeho srdce zahořelo a spojil se s tím, co byla jeho skutečná osobnost. A my jsme byli schopní vystoupit z jeho hlavy a podívat se na jeho srdce. Trvalo mu roky, než pochopil, co se stalo a byl s tím spokojený, a nakonec si uvědomil, že se o to má podělit s vámi.

Můj partner říká lidem, že „Bůh je větší“, než cokoli, co ho kdy učili. Začal používat výrazy jako: Bůh je skutečný Mistr fyziky. Uvědomil si, že čím víc se dozvíte o vědě, tím víc se dozvíte o Stvořiteli, a že neexistuje rozdělení mezi fyzikou a spiritualitou. Jsou to muži a ženy, s jejich svobodnou volbou a logikou, kdo si volí oddělit se od majestátu Boha.

A tak jste zde a zkoumáte, co by mohlo být pravda a realita. Ti, kteří poslouchají, buď věří, nebo ne, že toto je skutečné poselství a stále mají podezření ohledně toho, kdo jsem. Co když jsem vaší částí? Co když to „vy“ [sami] sedící zde, co je větší, než vám bylo řečeno? Vaše předpojatost směrem k jednotlivosti vám říká, že musím být nějakou zvláštní entitou, vzdálenou a možná divnou. Někteří mě chtějí povolat, dát mi kůži a křídla, jméno, udělat ze mne nějakého anděla a jedince. Já jsem „jedna věc“, protože věříte, že vy jste „jedna věc“, i když ve skutečnosti nejste – stěží. Kdybyste mohli vidět esenci toho, čemu říkáte „vaše duše“, uvědomili byste si, že je mnoho VY (mnohá vaše já), protože Bůh není individualita. To, čemu říkáte Bůh, není „jedna věc“. To, co vnímáte jako tvořivý zdroj, není jednotlivé a „jedna věc“. Je to jakási polévka božské energie a laskavé lásky v kvantovém systému, kterou nelze ani spočítat ani blíže určit. Je to esence toho všeho a zahrnuje to také vás! Vaším problémem je 3D přesvědčení, že jste jednotliví.

Ráno se probudíte, pohlédnete do zrcadla a vidíte jeden obličej, který vidíte všechny ty roky, a to je vtip.Je to omezený dimenzionální trik. Jste mnohem větší než to! Ale kvůli této zkoušce, drazí, a kvůli tomuto planetárnímu experimentu to tak musí být. I když je zde tento 3D závoj, mnozí z vás začínají vidět větší pravdu. Čím větší je přicházející pravda, tím je laskavější a krásnější. Nikdy jsem vám nepředal žádné poselství, které by bylo jiné než blahopřejné – nádherné poselství lásky k vám za to, co na planetě děláte – za to, kde jste, čím jste se stali a odkud jste přišli.

Nikdy jsem vám nepředal žádné soudící poselství, ani neřekl, že musíte být někým jiným nebo někde být. Řekl jsem, že se svobodnou volbou je zde pro vás dostupná nádherná, ezoterická bedna s nástroji, která změní váš život, pokud ji otevřete. Mohl bych začít jmenovat nástroje, o kterých mluvíme už léta, ale tím největším z nich je schopnost cítit lásku, schopnost krotit svůj hněv; schopnost změnit to, čemu říkáte lidská přirozenost; schopnost léčit sebe sama a schopnost zůstat na této planetě déle, v tomto životě tj. nad předpokládaný čas.

Během posledních dvou dnů jste slyšeli vědce, který vám sdělil věci, o kterých vás učíme už léta. Před léty jsme vám řekli, že vaše klimatické změny jsou cyklické. Řekli jsme, že oteplení předchází ochlazení ve známých cyklech a dnes jste slyšeli, co o tom říká věda. Řekli jsme, že jste nezpůsobili změny proudů, a teď jste slyšeli vědu tvrdící totéž [odkazuje se na prezentaci vědce Gregga Bradena, který vystoupil dříve toho dne]. Studium vědy za tím vším je jednoduše studiem systémů od tvořivého zdroje [Boha].

Ty cykly byly vytvořeny z určitého důvodu a úvahy skryté za cykly této planety, vašeho života, biologie a ekonomik, jsou zde jako součást obnovitelné skupiny systémů planetárního života a zdraví. Jsou to cykly, které můžete změřit a předpovědět, takže je můžete sledovat a být se změnami v pohodě.Můžete si to uvědomit a říci: „Tady to znovu přichází,“ a potom se můžete připravit nebo si s tím dělat, co se vám zlíbí. Potom ty změny nejsou šokem, nejsou žádným překvapením a my jsme vám to řekli již dříve.

Ale v tomto případě zde sedíte v energii, která je nová – tam, kde jste ji nikdy dříve nezažili, nikdy. Civilizace, kterou nazýváte Země, je připravená na pokraji změny, ale nestane se to okamžitě. Části vaší společnosti s tím pracují již 50 let. Rozložení energetického posunu a cyklů zabírá desítky let. Není to „zčista jasna“, jak říkáte, a mnozí z vás jsou po velmi dlouhou dobu zapojení v tom, co nazývámeplanetární duchovní probuzení. Je to jako jakási předzvěst hlavní události. Už před 50 lety to existovalo coby potenciál, ale teď se to projevuje.

Bůh je uvnitř! Vy jste Bůh a součást toho systému. Tuto nádhernou informaci vám říkáme od samého začátku. Není nádherné vědět, že neexistuje entita na obloze, která vás bude soudit? Naopak, život je součástí milujícího scénáře, který jste si vy sami nastavili a stvořili sami pro sebe. Ten systém je laskavý a bude takový i nadále, ale něco se děje. Víte, začíná se posouvat planetární energie, která vám dovoluje více si tyto věci uvědomovat, což jste se učili tento víkend, komunikace z opačné strany závoje se také začíná posouvat ve své metodologii.

Vědomí začíná růst

Dnes ráno jsme vám v krátkém channelingu dali příklad, jak rodiče přistupují k osmiletému dítěti a jak k 19letému. Bylo vám to předáno, abyste si uvědomili, že stejně jako se vaše vědomí přesouvá od dítěte k mladému dospělému, má stejné potenciály i lidská přirozenost. Poselství od tvořivého zdroje lidstvu, zejména skrze staré duše, začíná vypadat jinak, vnímáte ho jinak a stává se pokročilejším. Pro někoho to je strašidelné, protože to představuje změnu. (Pozn. překl.: Ve zmíněném krátkém channelingu šlo v podstatě o to, že 8letému dítěti ještě říkáte, na co si má dávat pozor, co smí a co nesmí, v kolik má být doma. Vytvoříte mu celou řadu pravidel, aby se naučil, jak to chodí, jak respektovat druhé, jak se chovat správně, ale také jak se stát samostatnější. Mohlo by se zdát, že jste na něj přísní, ale je to vše pro to, aby měl později lepší život. Devatenáctiletému už nic z toho neříkáte. Takový už vlastně může mít práci a bydlet jinde. Vy ho milujete stále stejně, pokud ne ještě víc. Jste připraveni mu pomoci, ale respektujete právo na jeho život. Teď už je zodpovědný sám za sebe i za vše, co vytváří. A stejné je to i se vztahem Boha. Dosud jsme byli jako malé děti, ale nyní jsme pro něj dospělí. Už nám neříká, co a jak, ale jsme pro něj partneři a i když je připraven nám pomoci, ten základ musí vzejít od nás.)

Příklad a shrnutí

Před časem jsme vám dali radu týkající se komunikace s Duchem. Řekli jsme vám, že lidé a Duch [Bůh], komunikují s použitím odlišných časových modelů. Přijetí načasování mezi námi není stejné. V kvantovém stavu čas neexistuje. Je pro vás těžké si to představit, ale čas patří k vám. Není to naše realita. Náš čas je v kruhu. Jestli chcete náznak z vašeho světa, podívejte se na kvantové energie, které objevujete ohledně času, a uvidíte, že 3D pohled je velmi strnulý, omezený a oddělený. Ale jakmile vyjdete ze 3D, nevstoupíte do čtyř, pěti, šesti nebo sedmi D. Vstoupíte do všech! Za 4D se fyzika stává multidimenzionální. Nelze ji počítat jako pět, šest nebo sedm, protože potom byste stále počítali v lineárním systému. Byli byste stále ve třech [3D]. Ano, je to matoucí a proto je také ve 3D stále číslujete, i když neexistuje nic takového jako „pátá dimenze“. Ale vám to pomáhá kvůli vašemu vnímání času a kroků.

Poselství od Ducha

Jestli toto chápete, pak si uvědomíte, proč musíte myslet odlišně, když někdo z vás dostane poselství od Ducha, které říká, že patříte do jiného města [jako příklad]. Přesuňte se tam a začnou se vám dít věci. Ale mnozí z vás vyskočí, všechno prodají a odstěhují se – a nic se nestane! Toto je shrnutí a my vám to řekli už mnohokrát. Můj partner to učí a používá tuto frázi: „Kdo ti řekl, že to máš udělat teď?“ Duch odhaluje potenciály dlouho před tím, než se uvedou do pohybu ve vašem 3D. Tato poselství jsou pro vás průvodcem do budoucna. Vnímejte načasování a buďte moudří. Pohněte se až tehdy, když cítíte, že je to tak správné. Teď je to svobodná volba, ale s malým postrčením.Nebude to svobodná volba, když Duch řekne: „Vstaň a běž!“ Proto, když obdržíte takové poselství, buďte obezřetní a pochopte, že jste obdrželi nádherné poselství, které pro vás představuje potenciálně více na jiném místě. Potom pochopte, rozhlédněte se kolem sebe a vnímejte načasování. Použijte to, co je vaší intuitivní silou, a nástroje, které odhalujete, abyste věděli kdy jít.

To bylo shrnutí toho, co jsme řekli v minulosti, ale je toho víc, moji drazí. Je toho mnohem víc, protože věci se začínají posouvat a měnit, a protože lidské bytosti myslí určitým způsobem a reagují určitým způsobem, a vy potřebujete vědět, co je v této energii jinak.

Když jste se učili číst, měli jste slabikář. Někteří z vás si na tu knihu vzpomínají, a když se neurony ve vašem těle propojily a spojily, a jazyk se stal vaším, rozeznali jste písmena a slova a začali jste číst. Slabikář byl nástrojem a pro vaše vědomí, v rámci vaší společnosti, fungoval. A teď se vás na něco zeptám – kde je ten slabikář dnes? Nosíte ho s sebou? A odpověď zní ne, samozřejmě, že ne. To protože všechno, co obsahoval, jste absorbovali do toho, čemu říkáte intelekt, buněčné znalosti a struktura. Nyní prostě čtete.

Vize, poselství a ezoterické dary

Chci, abyste to začali aplikovat na způsob, jakým s vámi pracuje Duch. Jak máme ukázat nevěřícímu něco, co je mimo to, co očekával? Běžně jsou to vize nebo sny. Potom má ta osoba svobodnou volbu se na to podívat nebo ne. Přeskočí jiskra zájmu.

Řekněme, že máte sen, nebo velice silný pocit týkající se něčeho. V tomto snu vám je ukázáno něco nového. Začnou se propojovat neurony a vy začínáte chápat, že na životě je něco víc, než co vás učili.Uvědomíte si, že právě máte silnou vizi! Pomalu si uvědomujete, že tyto věci jsou vám ukázány, aby vám pomohly. Myslíte si, že je to dar a oslavujete to. „Není ten Bůh velký? Podívej, dostávám pravidelná poselství.“ A pak to najednou skončí.

Když ezoterické dary odejdou, co lidé obvykle udělají? Odejdou do tmavé místnosti a řeknou:„Drahý Bože, co jsem udělal špatně? Skončilo to.“ První dojem je, že člověk selhal! Pomysleli jste někdy na to, že by to mohlo být jinak? V průběhu času a mnoha vizí a snů přijde spojení, které je trvalé. Nepotřebujete již žádné vize, protože teď jsou intuitivní a ve vašem nitru. Teď budete kráčet po planetě se znalostmi, které jste získali se slabikářem – vizemi! Co s nimi? Promovali jste. Takže vy, kteří se ptáte, zda jste to ztratili, podívejte se na to jinak – co když jste naopak promovali?

Vidíte, není to tak, jak si myslíte. Některé emocí a dřívější pocity, které vás sem přivedly a vy je milujete, se teď změnily. Kráčíte s Duchem jinak. Je ve vás! Znáte pravdu a už nepotřebujete ty zjednodušující věci, aby vás zavedly na místo euforie nebo zralého míru. Už nepotřebujete tu zjednodušující berličku, abyste získali intuitivní myšlenky. Naopak se od vás žádá, abyste je vytvářeli sami. O stejné pocity a emoce, které jste zažívali ve snu, je teď postaráno ve vašem nitru. Můžete to udělat vy sami. Je to vaše záležitost, protože jste součástí tvořivého zdroje, která postupuje do vyššího vědomí. Mohl bych to říci jasněji? A to je jen jedna věc.

Vše se neděje najednou

Jsou ještě i další věci, o kterých jsme nikdy nemluvili. Předpokládáte, že věci jsou lineární a jednotlivé, protože takové jsou věci kolem vás. Už jsme mluvili o bytí probuzenou duší. Drazí, pochopte, že je toho víc, než vám bylo o věcech mimo vaši realitu řečeno. Když vytvoříte spojení se svou duchovní podstatou, je to velice osobní. Jste součástí tvořivého zdroje a stáváte se bdělými a probuzenými pro jiné potenciály a neuvěřitelnou lásku osobního Boha. Uvědomíte si, že jste součástí všeho.

Uplynulý víkend obsahoval hluboké učení o cyklech [hovoří k účastníkům, kteří zažili výuku vědce Gregga Bradena]. Jestliže jste dávali pozor, viděli jste, že mnoho životních cyklů je unikátním příkladem toho, na co se díváte. Existují zemské cykly, osobní duchovní cykly, cykly počasí, ekonomické cykly a dokonce i osobní cykly vašeho života, založené na vaší zkušenosti. A přesto máte určitý dojem, že když se probudíte k Duchu, vše se náhle stane jedním. Drazí, tak to nefunguje. Otevření se ezoterickým energiím vyžaduje praxi a čas k rozvinutí moudrosti.

Mnoho duší je zarmouceno. „Drahý Duchu, já jsem tě našel! Vím, že jsi zde a cítím lásku! Jsem probuzený. Jsem probuzený. Jsem probuzený! Bůh je velký a já žiji svou pravdu. Děkuji ti, že mi dáváš tolik klidu ve mně a v mém životě. Ale proč se v mém těle dějí ty věci? Proč se nedokážu zbavit toho zvyku? Proč nedokážu získat práci, o které jsi říkal, že ji můžu mít? Věřím ti.“ Potom přichází zase ten lidský předsudek – znovu jdete do temné místnosti, když se nikdo nedívá, a říkáte: „Co jsem udělal špatně?“

Kolik trpělivosti máte s tímto procesem, drazí? Vše se děje tak, jak má, v rámci cyklů, které nastavujete během svého probouzení. Je to nádherný design – ve správný čas na správném místě, a kdybyste měli něco příliš brzy nebo příliš pozdě, ten systém by nemohl fungovat. Věděli jste, že je to pod vaší kontrolou, a že čím více rozumíte těmto vlnám a cyklům a jejich načasování ve vaší situaci, tím víc se můžete uvolnit a říci: „Děkuji ti, vím, že to přichází.“?

Někteří v této místnosti čekají na vyléčení, o které prosili. My víme, kdo jste. Víte, že to přichází a přijde to vhodně, až bude ten správný čas? Dnes je v této místnosti osm lidí, kteří potřebují odložit návyk, aby žili déle. Vy víte, ke komu mluvím. Možná jste si řekli: „No, zkusil jsem to a nefunguje to.“ Možná je to spojeno se zvláštním načasováním. Vzali jste to v úvahu? Poslouchali jste dnes? Vzali jste v úvahu cykly svého života a uvědomili si, že jsou časy, kdy je pro vás vhodnější se změnit nebo kdy může být snazší udělat změnu? Chápete, proč je v astronomii a numerologii energie? To protože tyto věci kolem vás jsou vaší součástí a pomáhají vám s načasováním a cykly.

Před lety jsme vám řekli, že magnetická mřížka Země je součástí vašeho vědomí. Vaše věda vám ukázala, že reaguje na vaše vědomí a vy jste jí ovlivnění. Magnetická mřížka Slunce je součástí toho všeho [sluneční heliosféra] protože také ovlivňuje mřížku. To znamená, že solární systém je propojen s vámi a vaším vědomím. Není divu, že astrologie funguje. Přemýšleli jste o tom? Jsou zde cykly, na které byste se měli podívat! Opravdu jste prozkoumali tyto druhy věcí, abyste mohli pochopit, že by zde mohl být vhodnější čas, který je pro vaše léčení lepší?

Trpělivost s cykly

Někteří z vás se už tak dlouho snaží dostat dopředu a vypadnout z cyklu ne-hojnosti. Všimli jste si, že je těžké se v tom pohnout vpřed? Jedna věc se stane a zruší jinou. Takže se kvůli tomu trápíte a ono se to stane součástí scénáře strachu. Ještě to zhoršuje skutečnost, že jste nepochopili, že to přichází ve vlnách, takže jste znovu frustrováni. Strach vytváří odpojení od Ducha a to je pro vás obtížné.

Drazí, ne vše přichází naráz. Jedna z věcí, které musíte pochopit, je to, že nejdřív dojde k probuzení.To pro vás vytvoří duchovní cestu, která časem dozraje. Tato zralost potom vytvoří spojení, které vám dovolí vidět věci, které se dějí a spatřit je ve vaší budoucnosti. To umožní moudrosti správně se pohnout kupředu. Cestou si osvojujete věci, potom si uvědomíte, že Duch může mít něco lepšího! Jedna věc vede k druhé a v průběhu času dospějete do stádia, kdy věci začnou zapadat na místo.Potom to začne a vy se nalézáte ve správný čas na správném místě, vyklouznete z těch návyků nebo problémů s hojností, které jste měli.

Někteří z vás při pohledu zpět řeknou: „No, to trvalo pěkně dlouho!“ Ale neuvědomujete si, že to bylo perfektně načasováno. Mysleli jste si, že to bylo za trest, čekat tak dlouho? Mysleli jste si, že jste toho nebyli hodni? Pokud ano, přijali jste lineární učení jiných duchovních systémů na planetě, které vám jako hlavní sdělují, že před Bohem jste nehodní – rodíte se nečistí. Jste v této škatulce?

Kolik z vás se vzdalo? „No, část z toho jsem dostal správně, ale o tom dalším nevím. Neděje se to.“Možná nechápete, že to stále přichází a zůstává ve vaší budoucnosti? Kdy je „příliš dlouho“ čekat? Co děláte během toho čekání? Poklepáváte nohou a říkáte: „Kdykoli teď, Duchu.“ Rozčiluje vás to? Možná jste naštvaní, když nechápete, proč to trvá tak dlouho.

Dovolte, abych vám poskytl nápovědu a sdělil tajemství – mnozí z vás blokují tvoření toho, o co žádáte, svou netrpělivostí, strachem a dokonce i hněvem na Boha. Blokujete to tvoření. [Povzdech!] Načasování může přijít a odejít! Ach, nebojte se, bude další cyklus. Budete tedy poklepávat nohou i v tom dalším cyklu? Nastal čas na afirmace. S dospělostí a grácií, dívejte se na to ve vaší mysli jako na hotové, ve vaší budoucnosti, a oslavujte svou hojnost a zdraví. Dívejte se na sebe, jako že už máte tu situaci, o kterou jste prosili, protože, drazí, my chceme, abyste tu zůstali.

Vy jste tvůrci reality, ale nemůžete to dělat s 3D přístupem. Nemůžete to dělat tak, jak jste si mysleli. Nemůžete to dělat s disciplínou a trestem a vším tím, o čem vás učili, že jsou to Boži způsoby. Tak to nefunguje. Překvapuje vás to? Drazí, je to složitější než jste si mysleli a přece tak jednoduché.Až se probudíte a objevíte soucit a lásku k sobě samým, můžete ji pak vytvářet i pro ostatní. Řekl jsem to již dříve. Musíte milovat nejprve sami sebe! Tam začíná vznikat čistý soucit. Ten jste viděli u mistrů. Proto k vám pak budou lidé přitahováni. Rovnováha a moudrost se ukazují. Vy to vyzařujete. A tak měníte planetu. To je soucit a ten mění prostředí kolem vás.

Nová energie, nové nástroje, nová síly

Věci se mění. Byly časy, kdy jsme vám říkali, že můžete hovořit se svou innate [se svými buňkami] a dělat to v tichosti. Řekli jsme, abyste to udělali jednou nebo dvakrát, a innate to uslyší. To bylo ve starých časech, protože najednou mluvení nahlas obsahuje mistrovskou energii! Váš vlastní hlas vyřkne slova do vašeho okolí, přichází zpět do vašich uší a vašeho vlastního vědomí  slyšíte sami sebe říkat něco, co má mnohem větší moc než tomu bylo kdy dřív v historii planety! S energií posunu, s magnetickým posunem, se vším tím, o čem jsme mluvili, je tu nový přístup, který vám dává mnohem víc síly s vaším vlastním tělem.

Vyslovujte svou pravdu nahlas a afirmujte to, o čem věříte, že je ve vašem potenciálu. Stane se to vaší realitou, a čím víc používáte afirmace, tím reálnější se to stane. Věděli jste, že máte schopnost upravit svůj vlastní cyklus? Opakujte své afirmace, každý den. Vyzývám vás! [Smích.] Protože ucítíte, že se to děje, a budete vědět, že mám pravdu. Je to jako energetické cvičení. Čím víc ji posloucháte, čím víc ji říkáte, tím víc neuronů se spojí dohromady a vytvoří ji. Chápete to? Vy uznáváte věci a ony se stávají vámi. Je to jakýsi kruh – vy s vámi – a nikdy to nebylo mocnější. Teď je to jiné. Liší se to od doby, kdy jsem k vám mluvil, když jsem v roce 1987 přišel. Liší se to i od doby před 10 lety. Zasloužili jste si to.

Drazí, předáváme vám tyto informace ne proto, že něco děláte špatně, ale protože chceme pokročit v této novou energii, která je nyní pro vás tak dostupná. Chci, abyste opustili toto místo jiní, než jste přišli.

A tak to je.

KRYON

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - Communications with Spirit

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.