1-2017 Kryon

Pět klamů staré energie

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Salt Lake City, Utah, 21. ledna 2017
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Salt Lake City, Utah


 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Láska má mnoho tváří a soucit je novým energetickým slovem, které vidíme pro rozvíjející se Zemi. Strávil jsem s vámi všemi mnoho času, předával vám poselství o tom, co je možné a co můžete dělat v této nové energii. Téma dnešního večera se týká toho, co BYLO ve staré energii, a pravd, které jste tehdy vlastnili. Nazveme toto poselství „Pět klamů staré energie.“ Popíšeme něco, co bylo, ne to, co stále trvá.

.

Moji drazí, je velmi obtížné poskytnout vám nějaké základní východisko, aniž by to vyznělo urážlivě, ale lidé začínají růst. Dokonce když sedím před touto skupinou a cítím vaši intuici, mohu vnímat vaše otázky. Mohu cítit, že objem soucitu se sám začíná projevovat, a každý člověk v této místnosti začíná být povznášen za hranice toho, kde byl před čtyřmi roky.

.

Přicházejí nové otázky, které jsou moudré a neodrážejí nezbytně starou energii, přesto tou největší věcí je snaha všech lidí, kteří toto poslouchají, zbavit se předsudků staréhoPoskvrnily vás, zasáhly vás, udělaly z vás něco menšího, než opravdu jste. Proto jsem tady, abych je identifikoval, abyste mohli postoupit za ně. Něco z toho vám bude povědomé.

.

Ještě nikdy jsem nepředal tyto body v celku, jako je tento. Je to čas oslavy, protože každá jednotlivá věc, kterou vám povím, je starou energií z minulosti. Přesto to musíte slyšet, abyste měli kontrolní seznam, abyste si mohli říci: „Už ne, ne teď.“ Je to určeno také pro ty z vás, kteří si začínají uvědomovat: „No, já vím, že jsme pokročili za všechny tyto věci, ale stále cítím trochu toho uvnitř.

.

Moji drazí, nemůžete strávit život v jediném paradigmatu, abyste ho pak zahodili a kompletně se restartovali v několika málo letech.Zbytky těch klamů si nesete seboua někteří z vás to možná musí slyšet.

.

Když děti rostou, je v jejich životě tolik nevinnosti a krásy. Existují bajky, metafory, příběhy a nádherná mytologie, které budete často předávat svým dětem, aby se osobně cítily lépe. Předáváte jim k uvěření nádherné věci, naplňujete určitá období vzrušujícími očekáváními, aby byly připravené lepším, pozitivnějším způsobem na život. Potom rostou a postupně mají rozum, aby opustily některé mytologie a příběhy. Vidí hlubší pravdu. Začínají se zaměřovat na to, co je život, a dětinské věci odpadají.

.

Nechci ta slova říci, ale musím. Stará energie je naplněna dětinskými věcmi. Jsou to věci, na kterých lidstvo záviselo v paradigmatu, které bylo klamem, protože to stará energie maluje mytologické obrazy, a já vám to chci předat jeden po druhém. Každý z těchto bodů je jakousi oslavou, protože už zde tato věc není.

.

Pět velkých klamů staré energie

Číslo jedna: zde je učení staré energie a to zní: Vše se opakuje, a tudíž neexistuje nic nového pod sluncem. A tedy budoucnost přinese víc minulosti, bez naděje na zlepšení. Dává to pocit beznaděje, když si uvědomíte, že není nic nového. To se týká hlavně lidského vědomí a lidské povahy. Když se díváte dopředu, máte pro porovnání pouze jediný model, a tím je hrůza toho, co se dělo v minulosti.

.

Moji drazí, tak tomu skutečně bylo. Všechny věci, na které jste se museli dívat dříve, byly založeny na věcech, které odcházely a děly se znovu. Klam staré energie říká, že nikdy nepřekonáte lidskou přirozenost, která vám přinášela jednu válku za druhou. Mnozí řeknou, že teď možná máte nádhernou, osvěžující pauzu, ale potom pochopitelně přijde zase jiná válka. To protože tomu tak dříve vždy bylo. Důvodem pro tento klam je toto: Proč byste měli očekávat něco jiného, než co jste měli? Proč byste měli cítit, že se lidská přirozenost mění? A co odpoví stará energie? Nemůžete očekávat věci, které vystupují z kruhu lidské historie. Všechno je stále stejné. Historie se opakuje.

.

Ten klam je stále přítomen, dokonce i dnes. Když se rozhlédnete po planetě a slyšíte ty, kteří mluví, co říkají? Očekávají, že se věci z minulosti budou opakovat! Lomí rukama, protože to, co se stalo v minulosti, bude vzorem pro budoucnost a oni to už očekávají.

.

Moji drazí, otočili jste stránku a překročili milník, který vám předkové předali v podobě proroctví. Začínáte urychlovat to, co je vaší intuicí a moudrostí, a začínáte se rozvíjet do oblastí, kde jste nikdy nebyli. Ta budoucnost před vámi nebyla nikdy popsána. Nejde vůbec ve stopách minulosti. S každým tímto jednotlivým klamem, vás budu žádat, abyste je ve své duši přepsali. Právě teď můžete říci: „Drahý Duchu, já tomu rozumím. Vím, že budoucnost byla přepsána a je naplněna čistotou, krásou a soucitem nové změny. Vím, že mohu kormidlovat svůj život do tohoto nádherného klidného oceánu, který nikdy neexistoval předtím, než vyvolal mou budoucnost.“ To je nová energie, která je zde! Můžete také říci: „Tímto se zbavuji klamu, že budoucnost musí být něčím, co jsem viděl dříve. To, co přichází, je zcela nové.“

.

Číslo dvě: Nedokážete uspět. Usilujete a usilujete, ale vždy je něco, co vás odvede od vašeho cíle, včetně vás samých. Cítíte, že je zde hladina, kterou dosáhnete, která je skoro zde. Potom se vždy stane něco, co vás obere o to, co potřebujete. Důvod je ten, že temná energie této planety vás vždy držela v této škatulceTudíž je zde uspokojení, které říká: „Je to docela dobré.“

.

Přátelé vám říkají něco jiného. Ti říkají: „To nebo něco lepšího. Buď ve vztahu k sobě pozitivnější.“ Vy odpovídáte: „No, to je sice dobrá věc pro vás, ale já znám realitu toho paradigmatu, ve kterém jsem. Nedokážu se dostat nad určitou úroveňNikdy neuspěju.

.

Jaký to klam! Je zabudován ve staré energii, aby vás držel v lati, moji drazí. Tento klam je nástrojem staré energie, aby vám zabránila vidět hlubší pravdu. Jestliže lidstvo ucítí, že v ní uvízlo, bude to tak! Víte, jak snadno jste kontrolovatelní ostatními, když nikdy nemyslíte na to, že se můžete dostat nad to, kde právě jste? Snadno.

.

Není žádným tajemstvím, že bylo mnoho těch, kteří vás celé roky kontrolovali. Kontrolují planetu a celé ekonomiky, a vy pro ně máte i jménaByli po staletí úspěšní, kvůli staré temné energii, a díky tomu, že jste klamáni, abyste měli pocit, že se nikdy nedostanete za určitý bod. To k tomu úplně postačí – rezignace a strach veřejnosti.

.

Nové paradigma, které se rozvíjí od roku 2012, to kompletně maže a říká, že se začínáte probouzet, doslova, s akášickým rozpomenutím. To, na co si Akáša „vzpomíná“ je, že jste mocní a můžete tvořit jinou realitu. Začíná k vám hovořit. „Existují pro vás talenty, které jste nikdy dříve v tomto životě neměli, které se začínají samy projevovat. Jste na cestě, kterou jste nikdy před tím nespatřili, která vás povede světelné roky kupředu od bodu, kde jste teď. Všechno, čeho si přejete dosáhnout, je v této energii s větrem ve vašich zádech možné.“

.

Zde je něco, co můžete vyslovit nahlas: „Drahý Duchu, už nikdy nebudu říkat, že něco nemůžu. Drahý Duchu, vím, že existují věci, které přesahují to, co si umím představit. Bez ohledu na to, jak jsem starý, vím, že můžu jít dále, než jsem se kdy dříve dostal. Ve skutečnosti tam již jsem, protože jsem součástí tohoto posunu a ne součástí starých klamů.“

.

Číslo tři: Jste nehodní. Moji drazí, dokonce i některé z nedávných channelingů, které jsem předal, se důkladně věnovaly tomuto tématu. Jak to přesto udělat znovu, aniž bych urazil to dítě ve vašem nitru? Jak byste kdy mohli někomu uvěřit, že jste se narodili nečistí? Jak byste tomu mohli uvěřit, když je ve vás velikost Stvořitele? Je všude kolem vás – Bůh v nitru!

.

Jak může někdo říci, že jste nehodni Boha? Řekli byste to svým dětem? Představte si své dítě před sebou a řekněte: „Narodilo ses nečisté, nebudu tě milovat, dokud neuděláš něco, aby sis to zasloužilo.“ Řekli byste to svým dětem? Udělal by vám to Stvořitel lásky? Jak je tento klam dětinský, a přesto je to paradigma planety ve staré energii nevědomosti – v temnotě – kde jste byli.

.

Lidstvo je tak ochotné uvěřit těmto Bohu nepodobným věcem, a vycházelo s tím po staletí tak velkolepě, že dokonce i když to nemá žádnou duchovní logiku, je to akceptováno. Znovu a znovu vám říkáme, že jste přišli s předsudkem nehodnostia pro zdůraznění, vám každý kolem vás, kdo je důležitý, říká, že je to tak v pořádku. Někteří jsou tak předpojatí, že věří, že nejsou hodni, ani pobývat na planetě samotné! Mantra pak začíná: „Bůh vás nemiluje, protože jste nečistí. Celé lidstvo si nezaslouží lásku Boha.“

.

Moji drazí, to je klam. Je to ta největší lež od staré energie, která se kdy objevila na této planetě. Udržuje vás ve strachu a v temnotě. Děti mohou věřit tomuto klamu, ale ne pokročilá lidská rasa, která se probouzí do pravdy o tom, kdo je Bůh – a skutečnosti, že lidé mají tuto božskost ve svém nitru. To znamená „stvořeni k Jeho obrazu“. Jste hodni toho, abyste tu byli!

.

Zhluboka se nadechněte a řekněte: Nejen, že jsem toho hoden, ale jsem velmi hoden.“ Nikdy dříve v historii lidstva jste toho nebyli hodni tak jako teď, abyste řešili problémy této planety a šli do situace bez světové války ve své budoucnosti. Budete civilizací, která může začít soucitnou akci. Ignorujte všechno, co vidíte ve zprávách! Budou vás totiž stahovat dolů. Zprávy jen popisují starou energii, všimli jste si toho? Všechno to, co je ve vysílání, je skoro výhradně vyladěno se starou energií. Je to proto, že pro ně není mrtvé základní (staré) paradigmaVe skutečnosti vstoupili do manželství se starým paradigmatem vysílání, které pomalu umírá a oni to brzy zjistí.

.

Staré duše, vy to víte lépe. Vy jste hodny! Posaďte se na okamžik a poznejte, že jste hodny. Každý mistr, který kráčel po planetě, vám to řekl – Bůh v nitru! Ten všemohoucí Bůh, který stvořil tuto galaxii, stvořil vás v nádherné představě sebe sama. Takže byste se mohli na chvíli zastavit, nadechnout se a říci: „Na rozdíl od staré energie a klamu, které jsem měl, už dále neskočím na to, co jsem říkal. Narodil jsem se do velkoleposti, protože mám Boha uvnitř a vše, co vidím, je stvořeno z Boha. Vidím Boha všude, v každém, a uctívám tuto nádhernou pravdu. Jsem hoden ji vidět, a tak to je. Amen.“ To bylo číslo tři.

.

Číslo čtyři: Tento klam je tak hluboký a zřejmý, že vám o něm říkám více než 26 let. Je tak hluboký a přece je tak nepochopený. Proč byste kdy měli vzít všemohoucí zdroj lásky vesmíru a dávat mu lidské vědomí? Bůh není člověk!

.

Ve vesmíru není nic čistšího než Boží láska. Nemáte žádný koncept pro to, jak čistá je. Přesahuje vaše logické myšlení, kterým byste to mohli pochopit. Síla lásky je tvořivá energie života samotného. Láska a soucit jsou čisté elementy Boha a nic dalšího není. Takže jak je možné, že „moderní“ myšlení má historii Boha s válkami na nebesích nebo „padlé anděly kvůli nesouladu s Bohem“? Pak vám řeknou: „Bůh není šťastný, protože jsi udělal to nebo ono. Bůh tě navždy potrestá, protože jsi udělal to nebo ono.“ Jak lidského můžete stvořit Boha? Jak disfunkčního můžete stvořit Boha? Rozumíte mytologii a dětinskému vědomí věřícímu, že Bůh jedná jako člověk? Přišlo vám vůbec někdy na mysl, že by to mohl být naprostý podvod?

.

Bůh je stvořitelem vesmíru. Boží vědomí je světelné roky vzdáleno lidskému myšlení, přesto tolik z toho, čemu věříte nebo vám bylo řečeno, vypovídá o Bohu, který se točí kolem souzení, trestu a hrůz mučivého posmrtného života pro vás a vaše děti. Nic z toho nepochází od Boha. To všechno pochází od nižšího lidského vědomí, je to naroubované na ideu Boha. Moji drazí, je to paradigma staré energie, co vytváří mytologii, že Bůh je jako zlý lidský otec.

.

Rodíte se velkolepí a hodni, je to tak! Obraz Boží, je to tak! Taková je lidská bytost. Narodili jste se do božského plánu, který vám dává volbu mezi světlem a temnotou, svobodnou volbu vidět Boha uvnitř nebo ne. Přepište, co vám bylo řečeno o tom, kdo je Bůh, a uvidíte jej správně. Od prvního nádechu ve vašem životě, je Bůh laskavým rodičem, který je tak božským, že existuje jen láska, bez ohledu na to, co uděláte. Nepřišli jste sem za trest! Bůh vám poskytuje jen pomoc a laskavost, bez ohledu na to, co uděláte. Se svobodnou volbou můžete dělat cokoliv, ale když máte svobodnou volbu vidět, kdo je Bůh, váš život se začíná měnit a vy začínáte vidět nezměrnou krásu pravého partnerství s Tvořivým zdrojem, která zde vždy byla.

.

Pro Boha je nemožné vás soudit. Uvědomili jste si, že lidé udělali Boha duchovně dysfunkčního a mnohem horšího než byste byli vy ke svým vlastním dětem? Lidská bytost by nikdy neudělala svým dětem to, co si myslíte, že dělá Bůh vám. Použijte svou moudrost a Bohem danou duchovní logiku a probuďte se k pravdě, která je velkolepá a naplněná soucitem, láskou a krásou. Kdo je Bůh? Je Bůh stvořitelem vesmíru a součástí každé vaší buňky, nebo je to nějaký druh entity, která se na vás dívá způsobem, který navždy vyvolává strach a hrůzy pekelné, jestliže padnete? Je načase, abyste spatřili ten klam a poznali, že pravda je naprosto odlišná a naplněna nádherou milujícího, laskavého a osobního Boha.

.

Číslo pět: Vládne temnotaTento klam má vztah k číslu dvě, které ještě rozvíjí. Viděli jste to ve válkách a u diktátorů, kteří zdánlivě měli plnou podporu ďábla. Viděli jste to napříč celým lidstvem, když si nějaký člověk zvolil temnotu místo světla. Nízká energie vždy vládla, a lidská rasa byla manipulována kvůli penězům. Tak vám to říkali celý život.

.

Dnešní klam spočívá v pocitu, že se to děje stále, že je lidská rasa stále manipulována, tak jako tomu bylo celou její existenci – těmi mocnými, hrabivými a bohatými. Moji drazí, zbytky toho jsou stále přítomné, protože se pomalu probouzíte do vyšší pravdyAle měli byste vědět, že světlo vítězí. Temnota už nemá nad touto planetou kontrolu.

.

Důkaz je zřejmý, a pokud si myslíte, že tomu tak není, co se stalo v 80. letech, když se nedostavila předpovídaná válka? Co se stalo, když jste zabočili za roh a neměli jste Armagedon v roce 2000? Co se stalo v roce 2012 s oslavou překročení milníku? Říkali vám, že to bude konec času! Těžko. Místo toho to byl „začátek nového času“. To už není Země ovládaná temnotou. Je to cesta probuzení, která překračuje veškerá stará proroctví, přesto klam ovládání temnotou je do vás stále vyrytý, že ano? Stále se vyskytují konspirace, dokonce, i když jejich zdroji nyní schází jádro.

.

Moji drazí, mohli byste věnovat okamžik tomu, abyste z prohlášení této nové energie učinili afirmaci. Jako u všech ostatních minulých klamů byste si mohli udělat chvilku a prohlásit: „Drahý Duchu, mám pod kontrolou svůj život. Této planetě vládne Světlo a pomalu ozáří stíny, zažene temnotu tak jako nikdy dřív. V této nové energii vítězí Světlo.“ Už nebudete nikdy myslet na to, že vládne temnota, protože začnete vidět planetu vstupující do nového způsobu myšlení, kde soucit je větším předmětem zájmu než drama.

.

Někteří uslyší tento channeling a řeknou: „Kryon je takový ten channeling „ve stylu Pollyanny*“. Všechno je jen krásné. Planeta bude slunná a bude zde spousta světla a řešení pro všechno.“ Moji drazí, to nepochází ode mě! To je proroctví předků!

.

Začínáte cestu ke světlu, což bylo poselstvím proroctví vepsaných do mnoha skalních stěn a pyramid. Je to proroctví Precese rovnodennosti a proroctví o Orlu a Kondoru. Proto jsem zde.

.

Až vytáhnete nové nástroje, které vám byly dány, oni se začnou obávat temnoty, která vládneProti vám budou bojovat instituce, které budou i nadále investovat do chamtivosti a temnoty. Tato bitva začala a pomalu nastává to, že oni ztratí půdu pod nohama a vy pak pochopíte, co vám říkám, až to uvidíte.

.

Na závěr vám chci sdělit dvě věci: (1) Staré duše mají moudrost to rozjet, (2) ale staré duše se také setkají s výzvou, aby zahodily předpojatost starých klamů. Ti mladí, kteří právě dorazili, nemají tyto předsudky a začne se to ukazovat. Budou se dívat na některé z vás a začnou si říkat: „Co je to s tebou?“ Nikdy nezažili, co to je být nehodnýmOni mají Akášu, která si pamatuje dobré věci. Jejich cíle do budoucna jsou jasné, a vidí pouze to, že mohou vytvořit cokoliv. Mezitím se dívají na vás, jak se krčíte v koutě, všeho se bojíte a očekáváte to nejhorší.

.

Ti mladí mají vnímání bez zkušeností staré energie, takže, staré duše, je načase, abyste se naučili, jak odložit to staré, abyste mohli vyrazit cestu. To je teď na dosah. Nová energie se mění i teď, zatímco channeluji. Bitva mezi temnotou a světlem je na dosah. Říkali jsme vám, že to přichází, že už není možné vyčkávat (sedět na plotě) a světlo vítězí. Je velice snadné to říci – teď běžte a objevte to, protože je to zde, abyste to viděli!

.

Je to oslava, že? Všechny klamy, o kterých jsem mluvil, jsou minulostí. Nic z toho, o čem jsem mluvil, není přesné pro paradigma po posunu v roce 2012. Běžte to nalézt, moji drazí, v lásce, a až to uděláte, uvidíte nádhernou ruku Ducha, jak bere tu vaši, a uvědomte si, že mám pravdu. Mám pravdu. Střed vesmíru má vědomí lásky, které je Tvořivým Zdrojem a žije každý den ve vašem nitru. Můžete se usmívat, když to víte?

A tak to je.
KRYON

 

princip Pollyanny

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - Five deceptions of the old energy

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět