1-2017 Kryon

Nové paradigma lidské přirozenosti

Tento Kryonův živý channeling byl přijat v Boulderu, Colorado, 8. ledna 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je šestý a závěrečný channeling tohoto víkendu. Nebude obsahovat příliš informací nebo důležitých věcí, které byste již nevěděli. Je to channeling o našem uznání a respektu k vám. Channeling odhalující, jak vás vidíme. Bylo předáno mnoho informací o tom, čemu říkáme „lidstvo v přechodné době“. Má to několik faset. Jednou z nich je to, co vás nejvíc ovlivňuje, to, co se v současné době děje starým duším. Kdybyste úplně otočili list, mohli bychom vám předat poselství o tom, co se děje lidem, kteří se právě začínají rodit a jak budou svět vidět jinak než vy. Avšak ve skutečnosti dojde k největším změnám od lidí, kteří mají nejvíc zkušeností – a těmi jste vy. A tou nejtěžší změnou je změnit paradigma životní víry.

.

V prvním channelingu jsem mluvil o budoucnosti, která už nebude imitovat minulost. Tisíce let jste dospívali s určitou lidskou přirozeností, ke které jste pevně „přikováni“, kterou očekáváte a sledujete ve vašich zprávách. Potřásáte hlavou starostmi a smutkem nad tím, co způsobuje – a přesto očekáváte příští den totéž. A my jsme vám stále opakovali, co znamená posun, že je to nové paradigma pro lidstvo.

.

Mnoho desetiletí sociologové upozorňují na tuto dobu a nazývají ji „posunem“ – dobou, kdy lidé začínají přemýšlet a jednat jinak. A tito sociologové, kteří hledí dopředu a myslí dopředu, ji dokonce označí za „dobu soucitu“, až uvidí různé změny, které se začínají dít. Další se zas v budoucnosti ohlédnou na tuto minulost a řeknou: „Je to věk světla.“ Všechno, co v tomto okamžiku vidíte, jsou těžkosti a problémy. Vůbec nechápete, co se děje. A proto tu pochopitelně existují určité obavy, co se bude na vaší planetě dít. Protože nic takového jste tu dosud neviděli. Když zkoumáte minulost, podobné změny vždy vedly k negativním věcem, a proto je očekáváte i teď. Máte však před sebou něco, co jste dosud nikdy nezažili. Jak můžete něco pochopit, když jste to dosud nikdy neviděli? Ach, můžete si něco představovat a v něco doufat, avšak skutečně jste to ještě nikdy nezažili.

.

Chtěl bych vám dát podobenství o mé oblíbené postavě Woa. Wo není ani muž, ani žena, je prostě Wo (Wo-man). Z mluvnických důvodů však mluvíme o „něm“ jako o muži (pozn. překl.: většinou). Dvacet let vám předáváme příběhy o Woovi a umisťujeme jej do mnoha situací, metafor a „aha“ momentů. Následující podobenství nazveme „Konec Woa“. Nu, jak jste na to ve své mysli zareagovali? Určitě jste si pomysleli, že půjde o smutný příběh, že?

.

Konec Woa

Wo věděl, že přicházejí jeho poslední dny. Prožil dobrý život a nebyl ještě moc starý, avšak cítil, že k němu přichází cosi, co se v jeho vědomí zaměřilo na jediný cíl: skončit. Tento pocit doprovázel určitý strach, že se teď něco přihodí v jeho životě. Na určité úrovni věděl, že došel na konec, že se blíží jeho zánik. Lidé kolem něj se ptali, co s tím udělá, ale on jen řekl: „Musím být sám, obávám se, že mé dny jsou sečteny.“

.

Wo se odebral na jedno velmi tmavé místo, které jako by se stále víc ztemňovalo. Něco se dělo s jeho nádherným tělem, jakoby se chtělo vypnout. Wo ulehl a přikryl se. A tak zůstal a čekal na to nevyhnutelné. Dny plynuly a on přestal jíst. Wo byl stále slabší a slabší a pak přišla doba, kdy úplně ztichnul. V příběhu je to ten moment, kdy byste řekli: Wo zemřel.

.

A přesto se něco dělo. Wo byl stále ještě při vědomí. Něco se dělo s jeho tělem. Začal se probouzet a uviděl místo tmy světlo. Opatrně se odkryl a objevilo se jasné světlo. Kolem sebe uviděl okřídlené bytosti a on zvolal: „Jsem v nebi“. A pak rozpoznal své přátele a ti mu řekli: „Wo, vyloupni se a rozevři křídla, tak to dělají všechny housenky.“ (smích) A Wo se zeptal: „Oč tu jde?“

.

Tohle je metafora o metamorfóze (přeměně). A jeho přátelé řekli: „Abychom mohli dosáhnout dalšího stupně života, musíme létat. Dosud jsi na to nebyl připraven, ale teď jsi. Přátelé, kteří to pochopí, budou následovat. Pojď s námi, máme hodně práce.“

.

Nové paradigma lidské přirozenosti

Jak může člověk pochopit, že přešel od 9 k 1? Jak může kterýkoli člověk tohle pochopit, když se dosud nikdy nedostal na místo, kde soucit řídí život?Jak by to mohl pochopit, když ještě nikdy nezažil plnost toho všeho? Rád bych, abyste se připravili – ne na onen způsob metamorfózy, ale na uznání, souhlas a dovolení k tomu, aby se vaše osobnost a lidská přirozenost změnila. Ti, kteří budou jen sedět a čekat na to, tu budou dál sedět a čekat… a nic se nestane. Avšak ti, kteří ve svém každodenním životě aktivně pracují na skládance (puzzle), řeknou: „Umožni mi stát se soucitnějším člověkem. Ukaž mi, co k tomu potřebuji.“ A zaznamenáte, jak se stále méně bude stiskávat vaše „tlačítko strachu a vzteku“, protože jste o to požádali. Způsob, jakým se díváte na ostatní lidi, se začne měnit, protože jste o to požádali. Ti, kteří se rozčilují a ohánějí pěstí, protože věří jen svému jedinému spirituálnímu nebo politickému názoru, se začnou dívat na ostatní a říkat: „Je to rozumné. Věřím tomu, čemu věřím, ale vy jste v pořádku.“ Na základě tohoto porozumění, moudrosti a soucitu začnete na všechno nahlížet jinak. A až toho dosáhnete – už jsem o tom dnes mluvil, je to nakažlivé – druzí si toho na vás všimnou a budou se vás ptát, jak jste to udělali. Kolegové v práci se možná zeptají: „Jak jsi to dokázal, vidíme tvou změnu – jsi vyrovnaný a dokonce se usmíváš na tomto místě, kde je to těžké. Jak to děláš?“

.

A pak můžete říct: „Našel jsem ve svém nitru něco velikého, o čem jsem nevěděl, že tam je. A každý to tam má. Všechno, co potřebujeme dělat, je být tady a pracovat na skládance (puzzle). Tam je první otázka, a jakmile si ji položíte, dají se věci do pohybu.“

.

V této místnosti jsou lidé, kteří to takhle přesně udělali a v určitém bodě si položili otázku: „Je tu něco víc, nebo bych měl skončit?“ A hned pak začne proces k záchraně vašeho života, který vás promění v někoho, kdo už se nebude vztekat a rozčilovat, kdo bude mnohem méně frustrovaný než ostatní a kdo už prostě nebude reagovat. Reagování je paradigma staré energie, kdy musíte před něčím ustoupit, něčemu se vyhnout (konfliktu), pomstít se nebo něco oplatit, místo abyste se soucitným jednáním hledali jiné řešení. Často jsme vám říkali: Když vás nějaký člověk z nevysvětlitelného důvodu seřve, vaší první reakcí je seřvat ho také. Co kdybyste místo toho měli soucit pro jeho nevyrovnanost? Co kdybyste jeho slova neanalyzovali, prostě je přešli a neměli pro tuto osobu nic jiného než lásku a pochopení? A buď byste nic neřekli, nebo byste jen ukázali vyrovnanost a lásku. Říkám vám, že to takové lidi změní, a když to budete dělat dostatečně často, změní je to navždy. Přestaňte reagovat a místo toho jednejte soucitně.

.

To je nové paradigma, kdy rozvíráte křídla a letíte do světla. To jste dosud nikdy nedělali. Je to prosté poselství, je to podobenství a metafora pro nádherné věci, které jsou možné. Bez ohledu na to, jaké události vidíte na této planetě, vám slibuji: Když dostatečný počet lidí přestane reagovat a místo toho všem kolem sebe bude ukazovat účast a soucit, změní se to tady v jinou planetu. Vlády nebudou moci existovat ve starém paradigmatu, když ti, jimž vládnou, se budou nalézat v novém paradigmatu. Slyšeli jste to? Toto je pravda. A objeví se jiní političtí vůdci, kteří vytvoří soucitné pozice a ty zas opět vytvoří další a tak dál.

.

Existují však také lidé, kteří vám tvrdí, že všechno na této planetě je konspirace. Všechno. Tvrdí, že nic není takové, jak se zdá být, a vy jste pod absolutní kontrolou. Neexistuje žádná naděje, kontrola bude přetrvávat nadále. Drazí, rád bych, abyste se na to podívali a označili to jako paradigma staré energie, z něhož se nyní vymaňujete a osvobozujete. A mnozí z vás budou muset nechat zemřít své Já, abyste se tam dostali – tak, jak to udělal Wo. Ne však nutně negativní cestou, ale vědomým, důvěřujícím způsobem, který říká: „S tím jsem už skončil,“ a pak začít s metamorfózou. Nenechte se zavádět strachem.

.

Je to stejné poselství jako včera, jako předevčírem i den předtím, jen vyslovené jinými slovy. A tak budu nyní pokračovat dál, protože už jste toho bodu dosáhli. Pomalu se tato planeta bude měnit. Možná uděláte dva kroky dozadu, než dojde na jeden krok dopředu … pak dva kroky dopředu a jeden krok zpět. Půjde to pomalu. Avšak pokrok bude zjevný – pokrok soucitu na této planetě.

.

Pro dnešek to stačí. Wo je teď skutečně šťastný a užívá si to.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – Main channeling, Boulder, – 26:15 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět