1-2017 Kryon

Komplexnost lidského spirituálního systému

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Boulderu, Colorado,  7. ledna 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnešní channeling bude jiný, protože chceme mluvit o věcech, o kterých jsme toho ještě moc neřekli. Jde o komplexnost lidského spirituálního systému. Než však začneme, chceme vyslovit pár slov uznání, proč jsme tady. Proces channelování, který nebude existovat pořád, se děje z určitého důvodu: aby oslavil lidstvo. Nikdy kvůli tomu, aby vás obviňoval, šířil strach nebo vás vyzýval k určitému jednání, co byste jinak nikdy nedělali. Tohle je rodina ve svém nejvyšším vyjádření – aby tu s vámi pobyla, vzala vás za ruku a vyprávěla vám příběh o vašich schopnostech, o vašich možnostech, vaší hodnotě a kráse celého systému.A pokud sedíte před channelerem a taková slova neslyšíte, pak pozorně rozlišujte, kdo co říká. Neboť Tvořivý Zdroj vesmíru je s vámi cíleně spojen láskou a soucitem. A i když vás od toho všeho odděluje závoj, přesto to můžete vnímat. Možná to dokážete rozeznávat a vnímat v mých slovech.

.

Nikdy jsem nebyl člověkem a nejsem nezbytně ani jednotlivou entitou. Pokud byste to chtěli k něčemu přirovnat, jsem „hlasem domova“, reprezentujícím triliony a triliony božských duší. Bůh je mnohem větší a úplně jiný, než si myslíte. Bůh miluje tak, že si to nedokážete představit, a přesahuje to, čemu říkáte „lidské vědomí“. Bůh nedělá lidské věci a nereaguje na lidské věci. V nebi neexistují žádné spory s Bohem, ale jen soucit a láska, která je tak čistá, že si to vůbec neumíte představit. Proto vám předáváme laskavá, přátelská, láskyplná a podporující poselství. Takový je Bůh a taková jsou i poselství, která vám přináším. Tento účel či záměr channelingů bych tu chtěl ještě jednou zdůraznit. Nikdy jsme nepředávali poselství kvůli tomu, abychom získali přívržence, nikdy. Jsou to jen informace pro ty, kteří chtějí slyšet pravdu a krásu, která přesahuje jakékoli chápání jakéhokoli člověka. Je to mnohem větší, než si myslíte.

.

Posun do nového paradigmatu

Položím vám záměrnou otázku: Pokud se staré systémy a energie mění do nového paradigmatu, je pro vás pochopitelné, že se také mění vlastnosti všech věcí, které tu dosud existovaly? Pokud s tím souhlasíte, nebude pro vás toto poselství kontroverzní, ale naopak je přivítáte a budete vědět, že je skutečné. Přesto existují tací, kteří říkají: „Bůh je vždy Bohem, systémy zůstávají vždy stejné a reakce lidí jsou vždy stejné. A proto zůstávají věci, které se během tisíců let neměnily, stejné i pro další tisíce let, bez ohledu na to, co lidé dělají.“ Tito lidé by neměli naslouchat tomu, co bude následovat, protože se jim to nebude líbit.

.

Moji drazí, krása tohoto poselství tkví v tom, že váš vlastní, ve vašem nitru sídlící systém lidské spirituality, na který jste zvyklí, se nyní začíná měnit. Dosud jsme se zaměřovali téměř výlučně na změny ve vašem vědomí, vaší DNA, vašem vyšším já, vašem vztahu k Bohu – na tohle všechno. A o tom ostatním jsme vlastně vůbec nemluvili – až dodnes. Mělo by vám dávat smysl, že věci, které určitým způsobem existovaly ve staré energii, se v nové energii začínají měnit.

.

Lidská Akáša

Možná tím, co se nejvytrvaleji drží ve vašem vnímání, ve vašem chápání a zároveň je tím největším nedorozuměním, je lidská Akáša. Pojďme si ji znovu definovat a společně se na ni podívat. Akáša je energií všeho toho, co se událo ve všech vašich životech na Zemi. Říkáme tomu „energetický otisk“, vy tomu říkáte „minulé životy“. Pro vás tento (současný) život znamená všechno, pro nás je to jen něco přechodného – jeden život následuje za druhým a my vás vidíme v neustálém přechodu, v neustálé změně. Duši, kterou jste, vidíme jako starou a zároveň věčnou. Vidíme potenciály vašeho příštího života, vás všech. Je vaší volbou na této straně závoje, co a jak budete dělat. Ale je to také vždy součást systému s jinými lidmi, se kterými spolupracujete na stejných věcech. Nevidíme nikdy jen jeden život, ale vždy celý systém. Z této perspektivy vám říkám – a zejména těm, kteří nedávno ztratili milovaného člověka – že smrt neexistuje. 

.

Přesouváte se z jednoho systému do druhého, z jednoho paradigmatu do druhého a vlastní esence, osobnost, duše, krása, láska, soucit, všechno to, o čem věříte, že odešlo a je ztraceno, neodešlo a není ztraceno – žije dál a stále tu existuje. Věřte tomu nebo ne, avšak krása systému tkví v tom, že něco z toho přejde i do vás, a jiná část systému doslova přechází do závoje Země… je to komplikované, avšak lidé, o kterých věříte, že jste je ztratili, tady zůstávají tolika různými způsoby a stejně tak i vy (svou částí) z vašich minulých životních vyjádření (životů). Komplexnost lidského systému přesahuje všechno, co vás učili. Poslyšte, v každém životním vyjádření, které jste prožili, odchází při vaší smrti část vaší duše do planety a mřížky a zůstává tady. Jaký to ve vás vzbuzuje pocit vědět, že jste součástí zemského povrchu? Je to součást mřížky, která pak pracuje s ostatními lidmi, vaše moudrost a všechno to, co jste se naučili, tady zůstává a pracuje s vámi ve vaší příští inkarnaci. Nebuďte šokováni a překvapeni, když jdete na procházku do lesa a vnímáte rodinu. Pak řeknete: „To bylo to nejúžasnější, co jsem kdy pocítil,“ a přitom nemáte ani tušení, že jste vnímali sami sebe – je to nádherný pocit. Jaký to systém! A k tomu se ještě přidává Akáša.

.

Akáša je energetickým záznamem všeho, co jste udělali.Není organizovaná lineárním způsobem. Přesto byste chtěli, aby taková byla a abyste mohli přijít ke čtenáři (energií), který by vám řekl, kým jste byli a co se událo. Avšak čtenář (energií) ví, že všechno, co může rozpoznat, je jen vaše ohraničená energie z minulosti a on skutečně nemůže říct, kdy se co stalo. Může vám sdělit něco, na čem pracujete, co jste dokončili, co krásného pro vás znamená cyklus od 1 do 9 a to, že se teď můžete osvobodit od karmické energie. Akášu je možné číst jako knihu, která obsahuje údaje a minulé karmické energie a která vás povzbudí dělat něco jiného. Přesto vás Akáša také často ruší, protože tu existují nedokončené energie, věci, které potřebujete propustit, třeba abyste se zbavili strachu, nebo se z nich něco naučili. To vše je součástí uložené minulosti, která je pro vás dnes zpřístupněna. Existují lidé, kteří v sobě nesou velké předsudky a ani si jich nejsou vědomi. Jsou v nich, v jejich DNA kvůli dění z jejich minulosti. Vzpomeňte si, prošli jste různými pohlavími a rasami – byli jste každým. Přihodilo se vám toho tolik, že v sobě nevědomky nesete svou minulost. A pak se jednoho dne něco stane a ve vás to vyvolá určité reakce a myšlenky, u kterých si pomyslíte: „Odkud se to bere?“ Nebo se o to možná nestaráte a jen jednáte. Existuje mezi vámi pořád ještě hodně takových, kteří si netroufají vlézt do vody – jsou ovlivněni příliš mnoha zkušenostmi s utonutím. Strach před tím či oním si v Akáše nesete do současného života.

.

Mnohé z toho, co se teď učíte, staré duše, je, jak s tím máte zacházet a jak to můžete propouštět. V posledních dvou, třech, čtyřech letech jsme začali mluvit o tom, jak byste měli Akášu používat jinak. Používejte ji jako skladiště vědění, z něhož můžete čerpat. Co jste měli tehdy, co byste měli rádi dnes? Co třeba zdraví nebo delší život? Zasloužili jste si to, je to ve vaší Akáše. Vaše Akáša obsahuje všechno to, o čem jsme mluvili – nedostatek, strach, sebeúctu, odvahu. Můžete si to vytáhnout, pracovat s tím? Odpověď zní: Ano. Zeptáte se: „Jak?“ a my odpovíme: Katalyzátorem k tomu je vaše innatekterá je spojena s vaším vyšším já, začíná s vámi pracovat a dá vám to, co potřebujete, co jste si zasloužili a co už ve vaší Akáši existuje. Tohle je nové. Ale není to to, o čem chceme dnes mluvit.

.

Akášická předloha

Systém Akáši je řízen energiemi a nikoli časem. Přesto je to energie minulých událostí. A proto tu existuje něco, o čem jsme se dosud v žádném channelingu nezmínili, totiž „akášická předloha“. Dovolte mi, abych vám to vysvětlil. Systém je vytvořen tak, aby vás podporoval. Vaše Akáša tu je proto, aby vám pomáhala. Je to laskavý systém, aby vás posouval a vyzýval k překonání vašich minulých strachů a ukazoval to, co máte vyřešit, abyste uskutečnili svůj život jako staré duše a mohli jste pokračovat dál s vědomím své hodnoty. Minulost je zapojena do té míry, že dokud je ve vaší DNA, zůstává tam a nemůže být zrušena – ale vy ji můžete uvolnit,vyřešit. Můžete využít vědomí, oprostit se od věcí, abyste rozpustili karmu, k čemuž jsme vás už vyzývali před 26 lety. Můžete se svým vyšším já dospět do stavu, s kterým se Akáša sladí, a můžete začít nově přepisovat věci, které vás zatěžovaly. Ale ani tohle není to, o čem jsem chtěl mluvit.

.

Akášická předloha se stále znovu a znovu uplatňuje s dokonalou laskavostí jako podpora v každém životě a pomoc pro ten následující. Ale tato předloha vychází ze staré energie a všechny staré duše nesou starou předlohu, zatímco nové duše, které se budou rodit na planetě od roku 2017 už to tak mít nebudou. Novorozenci si už nebudou do svého života nutně přinášet starou energii, protože přechodná doba k posunu už skončila. Rok 9 skončil, začal rok 1 a tím se začíná předloha měnit. Nebudeme však mluvit o novorozencích, ale o starých duších – co pro ně tato předloha znamená a jak může působit. Budete překvapeni.

.

Člověk byl a je ve svých životech propojen s předlohou týkající se rozpětí života, tedy jak dlouho žijete, než zemřete, kdy začnete stárnout. Teď možná řeknete: „Počkej chvilku, to není nic laskavého.“ Co když vám řeknu, drazí, že ve staré energii to tak bylo. Zemřeli jste, abyste se mohli rychle vrátit a pokračovat v tomto nádherném systému. Protože pokud byste žili příliš dlouho, nemohli byste se tak rychle vrátit. O čem vám však chci říct, je to, že tato předloha ve vás pořád přetrvává a pracuje se starým předpokladem, že musíte opustit tuto planetu, abyste se mohli vrátit s novými informacemi. Drazí, to je starý systém. Je to systém starých duší. Opustíte planetu a vrátíte se zpět, abyste pokračovali dál jako mladý člověk. Vyzvednete si dosaženou moudrost a pokračujete dál. Někteří z vás už to začínají chápat: v nové energii budete žít déle. Vědomí, které se díky posunu rozšiřuje a zvyšuje, bude schopné řešit zdravotní problémy, problémy se sebeuvědoměním nebo sebeúctou.

.

Nebudete už umírat na zlomené srdce, kvůli zoufalství nebo chybějícímu sebevědomí – tohle vše je součástí staré předlohy, která vám při nějakém podobném scénáři stanovuje opustit planetu a znovu se vrátit, abyste mohli pokračovat. Avšak najednou, najednou je to teď úplně jinak. Začínáte si vyzvedávat věci ze staré Akáši a to vám umožní žít delší a zdravější život. Můžete si převzít větší podíl a dosáhnout mistrovství ve svém stáří. Co je dnes (normální) v šedesáti, to začne teprve v osmdesáti a budete pokračovat stále dopředu. Nemáte ani ponětí, drazí, jak dlouho můžete žít s DNA, kterou máte. Už dřív jsme vám říkali, že 100 let je příliš krátká doba. Lidské tělo bylo navrženo tak, aby žilo stovky let. Reprodukuje se a opravuje samo, takže může stále pokračovat dál. Ve staré energie to šlo špatně – ale v nové energii to možné je. Přesto tu teď sedíte se starou předlohou, která byla navržena tak, aby vás nechala zemřít. Jak se vám to zamlouvá?

.

Převzít zodpovědnost za svou předlohu

Předám vám nádhernou zprávu. Vy sami řídíte svou předlohu, vy rozhodujete, jaká má být. Pokud se někdo podívá na své tělo a řekne: „Haló, tělo, doufám, že vydržíš při životě“ – pak to neudělá; udělá prostě jen to, co chce. Ale když pochopíte, že šéfem jste vy a že jste tedy zodpovědní i za všechny své buňky, že vaše DNA šéfovi naslouchá a že vědomí je všechno – pak pochopíte tento systém. Mladí lidé, kteří se od teď začnou rodit, tomu budou rozumět lépe než kdokoli z vás. Budou žít déle a budou intuitivně chápat, že jsou za to zodpovědní – aniž by si o tom přečetli nějakou Kryonovu knihu. Bude to prostě v jejich innate a jejich předloha bude reagovat na novou energii.

.

Vy si mezitím musíte přepsat svou předlohuZareaguje, odpoví, odpoví… Jak vám to mám vysvětlit? Někteří se obáváte, jak dlouho budete žít, že to nebude tak dlouho, a že když se pomalu blížíte ke konci, jaké nemoci vás postihnou a kdy k tomu dojde – protože tohle všechno si stále ještě nesete ve své staré předloze.

.

Drazí, nemusíte nutně zemřít, abyste mohli pokračovat dál… už není nutné skončit, abyste mohli pokračovat dál… už to tak prostě není! A všechno, co pro to musíte udělat, je to potvrdit. Mluvte se svou předlohou„Milá buněčná strukturo, jsem tady na delší dobu. A nic z mé minulosti nebude určovat mou budoucnost. Zůstanu tady tak dlouho, jak dlouho to bude zapotřebí. Sám rozhodnu, kdy nastane vhodný čas odejít, a ne stará předloha. Protože budu žít déle a budu tak moct víc dokončit. Jsem stará duše.“

.

To je ta informace. Nicméně některým z vás přijde kontroverzní, budou vykřikovat a namítat: „Ne, ne a ne. Spiritualita je spiritualita, je vždy stejná a zůstane vždy stejná. Bůh byl stejný včera, je stejný dnes a bude stejný navždy.“ Nepochopili, že nemluvíme o Bohu, ale o člověku, o jeho vztahu k Bohu a ten nezůstává navždy stejný. To je to nové, skutečně nové. Ach, tolik toho můžete dokázat a ani to nevíte! Jaká jiná zpráva by mohla být lepší, než je tato? Vy sami máte ve svém nitru, spirituálně, kontrolu nad systémem a nikoli opačně. Rád bych, abyste o tom přemýšleli, když sedíte naproti lékaři a on vám říká něco, co se vám nelíbí. Pak se tomu můžete jen usmát, protože vy to víte lépe. Lékař může mít pravdu, ale ta vychází z minulosti a ne z toho, co víte o budoucnosti.

.

Požehnaní jsou lidé, kteří tohle už zcela a plně chápou a vědí, o čem mluvím, a jsou připraveni na posun vědomí, kdy to, kým jste, už nebude určovat minulost, ale vy sami. A krásné na tom všem je, že vaše předloha na to bude reagovat a pochopí: „Ne, už nikdy jako dřív,“ a začíná vám pak pomáhat. Dnes už není nutné zemřít, jak to bylo dosud.

.

Kryone, moc nerozumím tomu, o čem mluvíš“. Pochopíte, až nastane okamžik, kdy se budete muset rozhodnout, zda chcete zůstat. Je to vaše dědictví, kvůli tomu jste přišli. To je ten posun. Čekají vás změny.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – Main channeling, Boulder, – 26:15 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět