1-2017 Kryon

Změna

Tento živý channeling Kryona byl přijat v San José, California, 14. ledna 2017 

 

Úvodní mini poselství

 

 

Zdravím, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner začíná učit základy energie, které říkáte numerologie. Drazí, pro Tvořivý Zdroj jsou čísla prostě součástí fyziky. A jsou komponenty fyziky, které jsou více ezoterické, než tušíte. A tohle je jejich součást. Když se dostanete k tomu, co je interdimenzionální, pak je to ještě hlubší. Čísla, která tam leží, nebo čísla, která leží vedle sebe a vzájemně se ovlivňují, jsou přesně jako vy.

.

Totiž všechna mají energii – právě jako vy. Existují také některá skrytá čísla – o těch jsme už mluvili, když jsme mluvili o lidství obecně. Co se děje na Zemi obecně – nebo dokonce na Gaie? Pokud si to vůbec někdy spojíte, lidstvo je tady ve vší vhodnosti; a jeho smyslem je harmonie. Ale tu jste nikdy neměli. To je celý účel posunu, neboť jste zvládli dojít k posunu hlubokým způsobem. Mnozí z vás to začínají vidět a prohlašovat to, o čem starodávní říkali, že se stane, a co skoro vždy musí začít rozvířením „normálního“. A přesně to se teď děje na této planetě v tolika oblastech.

.

Před časem jsem vám řekl, že veškerá matematika by měla být založena na dvanáctce. A jde to ještě dál: vesmír je strukturovaný ve dvanáctkovém systému. Ale 12 je jen polovina dvojčinné energie (tlaku a tahu) 24. Skutečné číslo, které můžete přidělit čemukoli na této planetě, je 6. A „šestka“ je číslem harmonie. Je to střed „dvanáctky“, můžete říct. Pak je tedy s podivem, že lidská bytost má jen 23 chromozómů – na cestě k 24. Už před nějakým časem jsme vám řekli něco, co bylo absurdní – a pořád je, totiž, že konečný pár chromozómů je kvantový, multidimenzionální. A že tento pár se připojí k ostatním 23 ve chvíli, kdy na to vědomí lidstva bude připraveno – dostat se na 24. Přesouváte se od změny k harmonii – a vždy to tak bylo.

.

Takže když se podíváte na numerologii, ona vám poví o Zemi, o Gaie, o vesmíru – o vás. A také začíná malovat obraz toho, jak vás vidí Bůh; Bůh, který nesoudí a nedívá se na vás spatra, který vám dává volnost. Je to Bůh, který zná vaše jméno a vaše světlo a vidí ve vás rodinu. Tvořivý Zdroj tohoto vesmíru, tato galaxie, všichni, kteří jsou v ní a mohou sledovat všechno, co se děje na této planetě, jsou z vás nadšení. A ironií je, že vy sedíte a zoufale lomíte rukama. (Smích.) Je to větší, než myslíte.

.

Stará duše, máš tolik moudrosti, aby ses opřela, usmála se a řekla: „To bude zajímavá cesta!“? Anebo lomíš rukama pokaždé, když přijde něco, co v tobě vyvolá úzkost? Naplňuje tě zoufalstvím, když to nejde tak, jak sis přála? Když se díváš na zprávy a vidíš věci, které se nikdy předtím na planetě nestaly a o kterých mluvíme už roky; což je armáda zla… Je to skoro jako černo-bílé, vyvolává to černou a žádá to ty z temné energie, aby přišli – a oni jdou… Představte si – nábor pro starou energii. A je to tady. My jsme vám říkali, že nadejde den, kdy „čára z písku“ bude načrtnuta tak jasně, že už nebude možné dále „sedět na plotě“Na jedné straně plotu budou soucitné staré duše a na druhé bude stará energie, která chce přežít – bude řvát, zabíjet, mrzačit a dělat, co jen může, aby vše vrátila k tomu, jak to bylo dříve. Nepodaří se jim to, ale vy se na to musíte dívat, že?

.

To je nové. A někteří lidé budou lomit rukama a volat: „Běda mi! Běda Zemi! Běda lidstvu! Kam to jen povede?“ A druzí budou v klidu sedět a řeknou: „To je zajímavé! Všechno, co říkali staří Mayové, Toltékové, Hopiové a všichni napříč Jižní Amerikou.“ Proroctví o probuzení pumy je celé o probouzení osvícení na této planetě a vy to právě sledujete v černobílém provedení. A začínáte bojovat se sebou navzájem ve filozofii, v osobnosti a uvidíte, co funguje a co ne – takovým způsobem, který nenechá nikoho na pochybách, kde je ten plot. Řekli jsme – už žádné sezení na plotě. Už nemůžete předstírat, že jste něčím a nebýt tím – to už nepůjde.

.

Začíná věk integrity – proveďte si numerologii integrity, poví vám toho hodně o světě vaším jazykem. Začíná věk soucitu. Všechny ty věci, o kterých jsme vám říkali – jsou tady. A výzvou pro vás všechny teď bude pevně se chopit té moudrosti a nenechat se tím stravovat (užírat). Ať už půjde o vztahy, práci, vaši zemi nebo svět. Už dávno jsme vám říkali, že bylo mnoho starých duší, které všechno štvalo. Všechno, co nebylo dokonalé. To vám bude zkracovat život. Staré duše znají rovnováhu. Vědí, které věci jsou vhodné, které se mění a které věci jsou připravené. To je rovnováha. Mistři této planety byli vyrovnaní. Drazí, to je cílem. Právě teď – můžete se jen nadechnout a říct: „Je to vhodné pro mou duši. Bez ohledu na to, co vidím, jsem bašta soucitu, mám kolem sebe bublinu přímo od Tvořivého Zdroje; a mou vyrovnanost spatří jiní a budou také v míru. A takto společně v míru a harmonii přivedeme planetu na cestu, kam ji přivést máme.“ To je cíl. Točíte se v dramatu nebo ne? A jsou tací, kterým se to točení líbí. Vy víte, kdo to je – pokaždé, když je potkáte, první, co řeknou je: „Tohle je to, co se mnou není v souladu, nelíbí se mi to.“ Vy víte, o koho jde. Podívejme se na ně – začínají si uvědomovat, v této nové energii, která je jiná než kdykoli dříve, začínají vidět realitu míru a vyrovnanosti ve svých duších, ve své biologii, a budou díky tomu žít déle. V jejich tělech bude méně problémů – tělo v šestce je v harmonii se sebou.

.

To je numerologie.

A tak to je.

Kryon

 

 

Hlavní poselství

 

 

Zdravím vás, drazí. Já jsem Kryon z magnetické služby.

Mnohokrát během channelování cítíme čas, který je vhodný pro hluboké informace; věci, které lidé potřebují vědět. Dnešek je trošku jiný. Tématem jsou lidské podmínky, a také to, jak si právě teď vedete na této planetě.

.

Chci v této místnosti něco vytvořit – chtěl bych vytvořit harmonii a ucelenost myšlenky. Právě teď chci s vámi mluvit osobně – o tom, čemu čelíte. Pro některé z vás se to děje pomalu, pro jiné rychle. Neboť cesta každého z vás je jedinečná. Ale VY VŠICHNIvšichni, máte před sebou změnu. Pro některé z vás už nastala, k jiným se teprve blíží. Posun planety, který starodávní předpověděli, je tady. Celý důvod Kryonovy přítomnosti zde je posun.

.

Řekl jsem vám, že mnozí začali channelovat kolem roku 1989, a připravovali vás tak na to, co mělo přijít – na posun, ve kterém se nacházíte. Řekli jsme vám, že je snadné být tím polapen a přesto tomu nerozumět. To protože se nacházíte v krabici, kde vše, co vidíte, jste vy. A teď vás snažně prosíme o něco víc.

.

Staré duše, potřebujete se dostat do rovnováhy; tak, aby ti kolem vás viděli vaši vyrovnanost a díky ní se změnili. Mohou se změnit elegantněji díky tomu, že vaše moudrost vytváří šablonu, kterou mohou napodobit. Není žádný důvod se bát změn, které jsou na dosah. Už jsme vám řekli, že té změně nikdo neunikne. Věci, které jsou vám nejdražší, se mohou změnit – mohou se změnit samy, ale budou probíhat také změny ve vaší biologii, přizpůsobení a rekalibrace ve vašich vztazích, v obchodu, v povolání, v zálibách, doslova v tom, co máte i nemáte rádi.

.

Také jsme vám už řekli, že dojde k posunům v tom, jak se cítíte; a vaše emoce mohou mít větší výkyvy. A někteří z vás budou dokonce potřebovat lékařskou pomoc, protože to bude tak jiné a vy si budete říkat: „Co to se mnou je?“ To je hloubka posunu, který se bude dotýkat všeho. Mějte s tím trpělivost, protože máte větší schopnost sebe-vyrovnání než kdy dřív.

.

Posuny nejsou vždy špatné; mnoho z nich znamená posun k laskavosti tam, kde předtím žádná nebyla; k řešením, kde žádná nebyla… A tak se vás ptám, drazí, proč, když začíná docházet ke změně, kterou jste neočekávali, uchýlíte se prostě k tomu nejhoršímu a nejběžnějšímu – ke strachu. Vám všem se staly dobré věci – nečekaně, věci, které přináší život; proč během této změny očekáváte to nejhorší? A odpověď je nasnadě: Protože tato je velikáTato změna začíná měnit vaše vědomí, nutí vás klást si otázky, které jste si nikdy předtím nekladli. A možná vás probudila k nové pravdě, a v ní se mnozí z vás stávají soucitnějšími. Jsem s rodinou. Kdybych si pro vás mohl něco přát – přání není to správné slovo – kdybych si pro vás mohl něco představit, byl by to úsměv na vaší tváři, radost ve vašem srdci; a pochopení, které přesahuje realitu, na kterou jste zvyklí.

.

Změna

Pokud si vezmete slovo ZMĚNA (v angličtině CHANGE), má šest písmen. Pojďme si udělat nákres jeho polarity. Předpokládejme, že tři písmena jsou negativní a tři pozitivní. To je dualita. Jak to vidíte?

.

Začněme písmenem C. C představuje soudržnost stejnosti. Řekněme, že jste koherentní v tom, co máte, protože se to nemění. Protože je to stále stejné – je to soudržnost, která vás nutí zůstat na stejném místě. Je to příjemné, protože jste na to přišli, cítíte se pohodlně, protože víte, co přijde dál. A jste radostnější v těchto situacích soudržné víry. A pak se náhle něco změní. Jako byste měli okruh přátel, kteří byli stále stejní, a náhle přivedou někoho nového – třeba někoho, koho zrovna potkali – a najednou je ten kruh jiný. Vlastně to může narušit ten kruh až do té míry, že máte chuť ho opustit. Protože narušili soudržnost vaší skupiny. To je metafora pro tuto planetu v tomto okamžiku. Soudržnost všeho, co bývalo, se začíná hýbat… a často se vám to ani trochu nezamlouvá. Stejně jako nově příchozí, který změnil postoj, vědomí, pocit a radost uprostřed toho kruhu, který vám byl blízký. Co s tím uděláte? Lidská přirozenost vám velí, abyste odešli – máte toho dost; nebo budete bojovat za zachování kruhu ve stejné podobě. To ale není stará duše, drazí. Takto se chová osmileté dítě na hřišti. Protože to je vše, co má.

.

– další negativní písmeno. Představuje opravdu těžké chvíle s něčím, čemu říkám velká lež. A ta velká lež je toto: Všechno, co se stane v budoucnosti, se dá posuzovat podle toho, co se stalo v minulosti. Prostě povoláte to, co bylo, abyste poznali to, co bude. A tudíž, bez ohledu na to, co změna přinese, vidíte ji jako potíž. Vždy negativní. „Z té změny nemůže vzejít nic dobrého,“ říkáte, „protože – podívejte se do minulosti – nikdy nic dobrého nepřinesla!“ A proto ta velká lež je, že nic nemůže být nikdy, nikdy jiné než to, co nyní znáte nebo jste viděli.

.

Řekneme to znovu, abyste tomu rozuměli: Budoucnost může být naplněna věcmi, které jste nikdy neviděli! Může být laskavá způsobem, který byste nikdy nečekali. Když náhle onemocníte, a přihodí se vám věci, které jste předtím nezažili – jaká je první reakce? „Ach, moje zdraví drželo pohromadě, proč se to změnilo? Co je to se mnou? Co jsem udělal špatně?“

.

A ta velká lež? Pokaždé, když přijde změna, je to špatná zpráva. Říkáte: „Jen se podívej do minulosti nebo na to, co se stalo s Joem. To nemůže být dobré…“ a tak začnete zavírat krám. Velká lež – nic není nové. Staré duše, máte tendenci hodnotit všechno podle toho, co bylo dříve. Nemoc? Nejčastěji nastává, protože potřebujete rekalibrovat své buňky, aby mohly přijmout to, co přichází.

.

– anxiety (úzkost, starost, stres, strach). Je to úzkost z toho všeho. A úzkost zkracuje váš život. Když se podíváte na polaritu změny, někteří to pochopí a jiní ne. Pro některé je změna sama o sobě nepřítelem a tak s ní také zachází jako s nepřítelem, protože narušuje to, co bylo, čemu jste rozuměli a co fungovalo. Staré duše mají schopnost dostat se přes tuto úzkost. Přichází to s věděním, co přichází, a se schopností se uvolnit během tohoto procesu.

.

Teď se podíváme na tři pozitiva v polaritě změny. – Nic není takové, jak se zdá. Pokud jste četli Kryonovy channelingy, pokud jste četli příběh Michaela Thomase o jeho cestě domů, tak sedm andělů, kteří s ním neustále hovořili, řeklo Michaelovi: Nic není takové, jaké se to zdá být. Nesnaž se svou myslí analyzovat to, o čem si myslíš, že to znáš. Celý ten příběh je o muži, který zažil životní překvapení – něco, co se nikdy předtím nestalo. I když si myslel, že na to přišel, bylo to nakonec úplně jinak. Je to příběh o jeho polaritě – o temnotě a světle v jeho vědomí. Změny, které jsou na Zemi na dosah, vyprávějí stejný příběh.

.

Staré duše, zatímco tu sedíte, jste ochotny připustit, že nevíte všechno? Změna, kterou máte na dosah, není opakující se historie – věci, které se dějí vám, i věci planetární, se posunou způsobem, který tady dříve nebyl. Bude zde integrita a soucit, které tu nikdy nebylyNějakou dobu můžete vidět nepokoj a vřavu, ale věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být.

.

Staré duše začínají tuto záležitost vidět jasně a překoncipují změnu. Mnozí z nás se ve své mysli snaží přijít na to, co se stane, ještě než se to stane. Nikoli však staré duše – alespoň ne ty vyrovnané. Chci, abyste se ve své mysli přesunuli k problémům, které vás znepokojují. Bez ohledu na to, zda je to osobní či planetární záležitost. Chci, abyste viděli zcela prázdnou tabuli – nic na ní není. Je čistá, protože výsledky této změny ještě nejsou zapsány. Výsledky vašich záležitostí čekají na laskavou změnu.

.

Jsou věci, které se mohou změnit mimo vaše očekávání. Řeknu vám toto: Myslíte si, že jste poslední dobou viděli změny, které byly těžké, nebo nečekané? Jen počkejte – jsou další věci, které udělají čáru přes rozpočet „normálnosti“ kolem vás i na této planetě. Je to pro vás v pořádku? Musí to tak být. Řekli jsme vám o tom a staré duše to budou sledovat, jako sledují televizní program. A když program skončí, půjdou do postele a budou spát jako mimino. Protože vědí, že jsou součástí posunu a že změna je součástí rekalibrace planety. Už na to přišly. Jsou součástí světa. Nemusí se toho účastnit jinak než svou vyrovnanostíTo je práce staré dušeJe to nádherné, jak staré duše vytvářejí změnu, reagují na změnu a jsou součástí změny…

.

G je velký dar (gift). Umíte si představit dobu, kdy (ať už vás momentálně trápí cokoli), umíte si představit, že se ohlédnete zpět a řeknete: „To byl největší dar v mém životě, největší dar všech dob? Stalo se něco, co mě přimělo udělat, co bych jinak nikdy neudělal, a dostalo mě to na místo, které je klidné, krásné, s lidmi, které mám moc rád, místo dramatu s těmi, kteří jsou součástí vřavy a chaosu.“ To je krása a moudrost staré duše.

.

Být schopen spatřit dar v chaosu. Jste vlastně prorokem svého vlastního vědomí – jste schopni vidět, kam to směřuje, ještě dříve, než to tam bude. Takže se můžete uvolnit. Drazí, věci možná nepůjdou tam, kam myslíte, i když očekáváte, že si povedou dobře. Přijali byste další překvapení mimo to, o kterém už jste uvažovali? Stará duše to přijme, protože chápe, že je součástí největšího posunu lidstva.

.

O tomto posunu budou sociologové v budoucnu mluvit. Budou hovořit o době, kdy se sama lidská podstata (povaha) začala posouvat dál, než kdy byla v celé historii. Už jsme o tom mluvili tolikrát; vás, kteří to posloucháte, už to unavuje slyšet stále dokola. A já vám říkám, že byste to měli slyšet stále dokola. Drazí, ať vás dobré zprávy nikdy neomrzí! Protože čím víc to slyšíte a čím víc to poznáváte, tím víc to žijete a tím víc tomu věříte, tím víc si to uvědomujete. Drazí, Tvořivý Zdroj, který v této chvíli zastupuji, vám říká pravdu. A vy se k ní dostanete. Můžete se s touto pravdou uvolnit? Dostanete se přes to. Je to překrásné.

.

– E může znamenat tolik věcí. Řekněme, že znamená nádhernou energii – energii dokončení, energii soucitu, rovnováhy, porozumění, a dobrého spánku. Uvědomujete si, jak dobře spíte, když je ve vašem životě všechno v pořádku? A to je. Možná si říkáte, že jsem nebyl ve vašem životě – a já vám řeknu – to je polarita. Jste to vy, kdo rozhoduje o tom, co je špatně a co je vyrovnané a v pořádku. Rodino, nacházíte se v největším posunu, jaký kdy byl, co je lidstvo lidstvem. Začínáte nabírat směr, který nakonec vytvoří nádherný scénář planety, která nikdy nebude válčitA během toho se budete mořit s některými věcmi. Možná to bude trvat ještě další generaci nebo i déle, než se to stane. Klasický příklad, který znovu uvedeme, byli Izraelci, které jste tehdy nazývali Izraelity – vyšli z otroctví, té nejstarší a nejtemnější energie, jakou si dokážete představit; energie, která zotročila je a jejich děti, zkrátila jejich životy a po dlouhý čas dělala z jejich životů peklo. A když se vymanili, mysleli byste, že to pro ně bude ta nejradostnější možná věc – a přitom následovalo jen naříkání. A pak pochodovali v poušti v kruhu po 40 let – a já vám povím proč – znovu a znovu a znovu. Nemůžete prostě vzít ty, kteří byli tolik životů přivyklí (vědomí) otroctví a přivést je do země zaslíbené – protože to jednoduše nebude fungovat. Celá generace musela nejdříve vymřít. Tenkrát nežili tak dlouho; a děti už to vědomí neměly a pak se mohly pohnout. Dokonce ani ten, který je vedl, tam nemohl dojít, ne doopravdy. Tak mocný vliv má minulost na vaši budoucnost.

.

Chápete to? Nemůžete vzít vědomí staré energie a dát jí jednoduše přes noc nový rám. Seznamuji vás se základy toho všeho – proto jsem přišel a proto vám i dál budu dávkovat dobré zprávy po kouscích, abyste jim porozuměli a mohli s nimi pracovat. Tak, abyste nemuseli zemřít a vracet se zpátky, ale dělat to, zatímco jste naživu coby stará duše. Planeta vás právě teď potřebuje.

.

Staré duše, očekávejte delší život, než jste si myslely, že budete žít. Dávejte si pozor na slova, protože ze zvyku začínáte mluvit o svém vlastním zániku – jen ze zvykuSledujte slova, která vypouštíte z úst, neboť ona skutečně nastavují vzorec pro realitu toho, kdo jste. Myslete si třeba, že existuje ohromný přístroj, který poslouchá každé vaše slovo a že vám pak dodá to, o co jste žádali.

.

Přemýšlejte o tom, o co žádáte. Pečlivě to zvažujte a třeba se zastavte a přeformulujte to, co říkáte ostatním. Dovolte integritě toho všeho, aby se vstřebala. Nemusíte mluvit tak rychle, pokud nechcete. Jen přemýšlejte o tom, co říkáte, a přeformulujte slova do laskavých, soucitných věcí, které očekáváte sami pro sebeAfirmace jsou k tomu klíčem, to jsme řekli už dříve: vytvořte si své vlastní afirmace a říkejte si je nahlasAť vaše tělo (buňky) slyší, kdo jste. Tak jako byste zadávali objednávku v restauraci.

.

Kdy, kdy se to stane? Nebude to brzy; ne dost brzy. Probíhá zde učení a rekalibrace. Nedává to snad smysl? Sotva jste vkročili do této energie, bude potřeba se učit… A někteří zemřou a pak se vrátí a budou pokračovat. Nicméně až se vrátíte, a už jsem to dříve řekl, budete si vědomi toho, co se stalo. Už nebudete opakovat chyby, které jste udělali dříve, a budete pokračovat v tom, kým jste. Ze své Akáši obdržíte nový „smysl“ a budete si pamatovat, kvůli čemu tady jste. Možná to skutečně ještě potrvá nějakou chvíli, než bude i z vašich zpráv zřejmé, jak se tyto věci projevují; a přece mnozí z vás už mohou vidět jejich projevy v osobním životě. Začínáte s malými věcmi a dostáváte se k větším. To je ale skvělá zpráva – o tom, co se na planetě doopravdy děje.

.

Nakonec řeknu toto: nepleťte se, nemusíte patřit k žádné určité víře, abyste viděli, jak se to děje. Hlavní náboženství na této planetě učí soucitu. Vyhlížejte to: neboť i oni se začnou postupně proměňovat – a to tak, že začnou nahlížet jeden na druhého jinak. Bude tam odpuštění – vyhlížejte to. Bude tam uvědomění, že jsou všichni na stejné trati se stejným Stvořitelem – vyhlížejte to. Nemusíte být součástí New Age, abyste se účastnili jedné z největších změn, které se kdy udály.
.Ten proces bude přirozený. To je to, kdo jste. Nechť změna započne.

A tak to je.

Kryon

.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - „Mini Channelling“ – MP3 12:27 mi

„Change“ - MP3 27:49 mi

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět