1-2018 Kryon

Učení

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Bradentonu, Florida, 21. ledna 2018.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Místnost je naplněna těmi, které znám. Znám i ty, kteří to budou poslouchat (a číst) později, protože jste všichni součástí větší rodiny. Je to rodina, která je před vámi skrytá, když jste tady. Chtěl bych promluvit o tématu, které jsme už jednou otevřeli, ale ne takto. Je tu na planetě úplně nová energie a vy se nacházíte v přechodu vědomí minulosti do příslibu budoucnosti.

.

Kolikrát jsme vám řekli, že přesun z temnější oblasti do světlejší oblasti přináší sebou radost a očekávání, ale i starou energii. Protože rozdivočelý býk jen tak neuhne z cesty a všechno pak bude v pořádku. Místo toho musíte pracovat na skládance. Předali jsme vám mnoho channelingů o tom, co se děje, když se přesouváte z prostoru nižších vibrací do vyšších vibrací. Mluvili jsme o některých vašich návycích, předsudcích nebo věcech, o kterých ani nevíte, že je děláte. Ale je tu něco, co je vám mnohým společné a je třeba to vyčistit – ne proto, že jsou s tím spojené staré záležitosti, ale kvůli tomu, kdo jste. Až uslyšíte, co to je, budete to vědět, protože jsme o tom mluvili už dřív.

.

Začněme od počátku, od věcí, které byste o sobě měli vědět – ale ne tím, co vám bylo řečeno, ale od spirituálních věcí, které jsou pravdivé a krásné a které jste možná zapomněli. Jsou to věci, které se ve vašich současných duchovních systémech nevyučují. Rád bych se vrátil na začátek a tím přešel k výuce o počátku. Drazí, máte po celé planetě příběh o stvoření. Různé kultury mají různé příběhy o stvoření a jeden z nich, který existuje ve vaší kultuře a ve kterém jste možná vyrostli, ten nejoblíbenější, je velmi podobný tomu, o kterém učíme jako o „osetí planety“. Takže si znovu poslechněte o té úžasné události, která se s lidmi odehrála biologicky a ezotericky zhruba před 200 000 lety.

.

Došlo k velké změně, k velkému posunu, a pokud odložíte stranou všechno to fyzické od toho, co se skutečně událo, vidíte, že to bylo nádherné „přepnutí“ – implantace schopnosti rozlišování mezi světlem a temnotou, prvním poznáním Stvořitele a svobodnou volbou to přijmout nebo ne. Intuice, krása, vnímání, schopnost rozlišování, všechno to bylo nové. Byl to evoluční skok před 200 000 lety, zamýšlený a plánovaný, žádná náhoda. Je to příběh o stvoření, je ve vašich posvátných písmech. Možná je jinak vyprávěn, ale je to stejný příběh: byli jste lidmi, savci jako ostatní savci na planetě, a pak se něco stalo – andělská síla sestoupila dolů. V příběhu stvoření jste slyšeli o Adamovi a Evě, rajské zahradě – všechny ty metafory o tom, co se dělo, o čem jsme vám vyprávěli, jak jste obdrželi nádherné poznání světla a tmy, schopnosti rozlišování a svobodné volby. Najdete to v příbězích po celé planetě.

.

A teď vás na chvíli přesunu na místo Stvořitele a zeptám se vás, co byste udělali? Předpokládejme, že máte Boží mysl a že jste sledovali, jak se tento plánovaný zázrak osetí udál. Co byste udělali poté, co osetí bylo dokončeno? Abych vám naznačil, co mám na mysli, předpokládejme, že máte malé dítě a řeknete mu: „Dám ti něco úžasného a moc krásného – vezmu tě do knihovny, která obsahuje veškeré vědění, a ty si budeš moct mezi těmi knihami vybrat.“ Pak půjdete pryč a cestou prohodíte: „Ach, promiň, nikdy jsme tě nenaučili číst. Existují tisíce knih a ty je nemůžeš ani využívat, protože nevíš, co obsahují.“

.

Takže, nedával by větší smysl příběh o stvoření, jenž by byl doplněn učením? Ale vaše posvátné spisy o tom nic neříkají, vůbec nic. Lidem to tak bylo předáno a pak byli ponecháni sami sobě. Neexistuje žádná výuka od andělů. Posvátná písma pak říkají, že přišli Mistři a v průběhu historie a kultur jich bylo hodně. Ale zdroj osetí, tato andělská energie, která byla tou silou za příběhem o stvoření, se v tom nevyskytuje. Zůstali jste osamoceni a pak začaly příběhy, které znáte dnes. Můj příběh je však jiný. Je logičtější, protože se uskutečnilo osetí a pak začala výuka. Nemůžete udělat takovou změnu v lidech a pak od toho utéct. Místo toho, jak jsme vám už vyprávěli, ti ze Sedmi sester, kteří vás oseli, zůstali u vás a začali vás vyučovat.

.

Vlastní osetí proběhlo před velmi dlouhou dobou a probíhalo pozvolna, protože se toho muselo hodně stát po biologické stránce, než jste dosáhli bodu, kdy bylo vše připraveno. A to bylo před 52 000 lety. Došlo ke dvěma cyklům kolébání Země, kterými lidská civilizace prošla a ve kterých jste byli na této planetě dostatečně ukotvení pro to, abyste vytvořili to, co jste udělali. Všechno, co se stalo před těmito 52 000 lety, bylo přípravou. A pak přišla Lemurie a další místa na planetě, kde jste procházeli výukou. Nebyla to jen Lemurie, bylo těch oblastí víc. Lemurie byla zvláštní, protože byla izolovaná a proto vydržela mnohem déle bez návštěvy zvenčí po dobu 30 000 let, kdy Lemuřané byli s Plejáďany a měli plejádské učitele. Teď jsme se tedy k tomu dobrali. Vyučování začalo po té, co bylo dokončeno osetí. Ve vašich písmech to nenajdete, tam je jen příběh o stvoření a pak všichni odešli. Jenže to nedává smysl, drazí. Není logické, aby vás Bůh vzal na nějaké místo a předal vám toto nádherné poznání bez jakéhokoli dalšího učení nebo instrukcí. Je to skoro jako kdyby se temnota stala světlem a pak andělé zmizeli – to vůbec není logické, drazí. Ne, existovalo vyučování.

.

A první věc, kterou jste se učili, bylo to, kým jste. Plejáďané chtěli, abyste to věděli, odkud jste přišli, o čem to je, jak to funguje. Toto vše vás učili – návrat do středu, že máte uvnitř Boha, stejně jako semena těch, kteří vás učili. Andělé sestoupili do rajské zahrady, kde byli Adam a Eva, a udělali to, o čem jste slyšeli, že udělali. Dávalo by skutečně smysl, že by oběma sdělili: „Teď máte to, co máme my. Teď máte v sobě světlo, máte v sobě kousek Stvořitele, který jsme do vás vložili. Používejte to moudře. Tady máte nějaké návody.“ Nic z toho se takto nestalo. Pravdou je, že jsme zůstali a učili vás. Tvořivý zdroj, zastoupený Plejáďany, zůstal u vás a vyučoval vás. A dělali jsme to dlouhou dobu. Cožpak by dávalo smysl poskytnout vám knihovnu, aniž bychom vás naučili číst? A to je to, co jsme vás učili.

.

Důvod, proč vám to vyprávím, je, že jste něco ztratili. Potřebujete to znovu najít a to rychle. Jeden z nejkrásnějších aspektů, které vás učili, byl následující: Plejádské matky, říkali jste jim hvězdné matky a učitelky, seděly s dětmi a předávaly jim nádherné informace. Říkaly jim: „Podívejte se na nás, na své matky a učitelky, protože jednoho dne budete jako my. Podívejte se na nás, které přicházíme z hvězd, neboť toto je rodinný původ (rodová linie) Země. Chceme, abyste se na nás dívali a viděli krásu Boha, který vás stvořil a je v nás a ve vás. Měli byste pochopit, že se vždy vrátíte do středu bez ohledu na to, kolik životů máte nebo jak dlouho žijete. Přecházíte sem a tam, přicházíte na tuto planetu a znovu se vracíte do centra. Přicházíte a odcházíte, protože takový je systém. Vidíte, vždy se vracíte ke Stvořiteli a pak se zas vracíte na Zem. Přicházíte a odcházíte, je to krásný dvojčinný systém (tahu a tlaku), přicházení a odcházení s Boží krásou uvnitř. Jste Bohem.“ Takto se to děti učily a chápaly to. Chápaly to, protože se dívaly na své učitelky a viděly to. Pak vyrostly a děti těchto dětí se učily totéž. A pak odešly a znovu se zrodily na jiných místech planety, aby toto poselství předávaly dál a dál a dál.

.

A pak, drazí, se během civilizací a na základě svobodné volby začala měnit lidská přirozenost a účinnost temnoty a světla. A vy víte, co se stalo: na základě svobodné volby byla temnota upřednostněna před světlem a mnoho civilizací se samo zničilo, protože už neznaly nic jiného než temnotuTi, kteří stále ještě měli plnou zkušenost Boha ve svém nitru, byli potlačováni a odstraňováni. Ve světle bylo hodně síly a temnota to věděla. A tak pomalu vzniklo to, v čem jste vyrostli i vy, drazí. Mnoho civilizací po sobě vytvářelo stejný poměr světla a tmy. Světlo bylo skryto a odloženo stranou.

.

Je zajímavé, že v každé z těchto civilizací se něco dělo: vznikaly tajné společnosti, které musely tajně uchovávat znalosti o Bohu uvnitř. Ale temnota řekla: „Podívejte, tady je nějaká tajná společnost. Určitě dělá zlé, ďábelské věci. V tom musí být čarodějnictví. Nechoďte tam, nevěřte jim.“ Je to začátek spiknutí, začátek tmy v každém koutě, začátek nedůvěry.Dokonce začala prohlašovat za ďábly ty, kteří v tajných společnostech měli vědění o Bohu v nitru. A zdálo se, že temnota vždycky vyhraje, protože lidé věřili v to nejhorší ve všem.To definuje temnou energii. Krása Boží uvnitř byla potlačena. Je to, jako byste měli kus zlata zářící jako slunce, což jste byli vy, avšak po celé věky na něj padalo stále víc prachu a špíny, takže to zlato zmizelo.

.

A teď tu sedíte se zaprášeným zlatem. Je to metafora pro nedostatek sebehodnoty. A to je všeobecně známá věc, nejen u starých duší, ale obecně u lidí vůbec. Protože většina lidí, kteří se na tuto planetu reinkarnují, mají stejnou zkušenost jako vy – totiž, že říkat, že možná jste Bůh, že máte určitou sílu nebo že víte, jak funguje vědomí, znamenalo rozsudek smrti. Dokonce i šamani, kteří dokázali provozovat magii a na které se lidé obraceli, aby změnili počasí, měli neustálé problémy. Pokud něco nefungovalo správně, byli obviněni a často zabiti. Někteří z vás, drazí, byli takovými šamany – jste svými vlastními předky. Někteří z vás se narodili s duchovními znalostmi, a jakmile jste dospěli, následovali jste opět stejnou cestu, nevěřili jste tomu, co říkali vaši rodiče, a nikdy jste nechodili do žádné nábožensky strukturované organizace. Jiní z vás se probudili později, ale všichni máte zaprášené zlato. Nedostatek sebehodnoty pochází z životů, kdy vám nevěřili a kdy jste se museli ukrývat v temnotě. Někteří z vás se probudili k intuitivnímu poznání, že se ani nepokoušíte překračovat se svým světlem hranice, ale chovat se správně a příliš rychle nevylézat ze své komůrky, nebo raději vůbec ne. Protože byste tomu mohli opět čelit. Dokonce i ti, kteří vyšli ven, dokonce i ti, kteří jsou učiteli nebo píší knihy, ano, dokonce i ti, kteří sedí na židli a channelují, mají na svém zlatě prach.

.

Ti, kteří vás oseli, staré duše, vám předali pravdu. Co jste s tím udělali, můžete vidět, když se rozhlédnete kolem sebePostupně se přeměnila do ovládání, negativity, dysfunkce a mnoho dalšího. Dokonce i vy, kteří znáte pravdu o reinkarnaci a původním učení, přestože to znáte, dokonce i vy máte zlato zaprášené. Jinými slovy,vy všichni, kteří posloucháte, vy všichni, kteří byste tak rádi kráčeli vpřed, vy všichni, kteří říkáte: „Ano, vidím světlo,“ stále trpíte pochybnostmi, strachem a nedostatečnou sebehodnotou.

.

Víme to, víme to! Rád bych, abyste si tato slova osvojili. Duch, Bůh, Tvořivý zdroj nebo jakkoli jej nazvete, o tomto problému ví a je připraven pomoct vám odstranit ten prach, aby zlato mohlo opět zářit jako světlo.Vše, co musíte udělat, je začít si to nárokovat. A pokud něco chcete, pak si to představte. Pokud chcete nějakou vizualizaci, pak využijte to, co jsem vám právě předal. Staré duše, záříte jako slunce – jako čisté zlato vyleštěné do vysokého lesku, ve kterém můžete vidět svou tvář. Rád bych, abyste přemýšleli o tom, jaké by to bylo, kdybyste prostě natáhli ruku a třeba bez utěrky otřeli ten prach, abyste ve zlatě mohli vidět svou tvář, spatřit odraz svého obličeje. A metafora toho je, pokud to uděláte, že setřete své pochybnosti. Odstraníte to, co ve svém nitru nemůžete skutečně identifikovat, co je tam špatně, pokud tomu nedokážete uvěřit, pokud se nedokážete skutečně zapojit do programu krásy, laskavosti nebo soucitu. Co je tam uvnitř, co vám brání uvěřit některým věcem, které vám předkládáme? To je ten prach na zlatě. Je to minulost, která vám namlouvá, že to není skutečné. Je to minulost, která vám tvrdí, že je to temné. Je to minulost, která vytváří vůči tomu spiknutí. A to je všechno, čím jste si už prošli. Ale právě teď, v této energii, v tomto světle, čeká zlato jen na to, abyste z něj otřeli prach.A pokud to uděláte, dokonce i když s tím jen začnete nebo o tom jen uvažujetezačne se to měnit.

.

Pokud chcete pochopit některé z hlavních principů, které vám Kryon už 28 let předává, a pokud jste připraveni přejít na další úroveň, pak je teď čas otřít ten prach. Protože to bude katalyzátorem pro všechno, o co jste žádali. Ach, vy, kteří jste deprimovaní a sklíčení – vím, kdo to poslouchá – je to tak pro vás těžké se z toho dostat ven. Vězte však, že o vašem problému víme. Bůh není ve vakuu na druhé straně černého závoje. Bůh vás nesoudí za to, co jste udělali nebo neudělali, ale je vedle vás, čeká a říká: „Setři to! Odfoukni to pryč! Tady máš hadřík, pokud jej potřebuješ, ale udělej to! A pak uvidíte, kdo jste. Váš obličej ve zlatě je vaším odrazem, obrazem lásky.“ Plejádské učitelky učily děti, že byly stvořeny podle obrazu lásky, kterou je Stvořitel. Byly stvořeny podle obrazu krásy a soucitu, jakým je Stvořitel. Toto učení je stále ještě ve vás, ve vaší Akáše. Vše, co potřebujete udělat, je uvěřit tomu a začít stírat špínu a prach, až uvidíte svůj odraz a řeknete: „Věděl jsem to, že je to pravda. Jsem stvořen podle obrazu lásky.

.

Drazí, tohle je hlavní katalyzátor v nové energii, abyste se naučili všechno, co si přejete naučit. Nemůžete pokročit o mnoho dál, pokud budete i nadále pochybovat o tom, kdo jste. Neděje se to rychle, ale tak pomalu nebo tak rychle podle toho, jak vám to vaše minulost dovolí. Rozumíte tomu? Co všechno jste se naučili, co vás učili, co vám vštěpovali? U některých z vás toho bylo málo, u ostatních hodně. A tak někteří z vás na tom musí víc zapracovat – mluvím o vás, kdo jste deprimovaní a sklíčení. Musíte však vědět, že máte pomoc, jsme tady, Duch je tady, další jsou kolem vás, aby vás pozvedli z té deprese, abyste došli na místo – teď mě poslouchejte – kde už nikdy nebude žádný prach a už nikdy nebudete depresivní. Cyklus, který teď zažíváte a ve svých životech jste zažívali, končí – mluvím teď k někomu tady a také k některým, kteří to budou poslouchat (číst) později. Cyklus skončí, až odstraníte ten prach a konečně budete vnímat a vědět, že jste hodni toho být na této planetě. A nejenže jste toho hodni, máte tady toho hodně na práci!

.

Jak vnímáte to, že to tady stále ještě je, že v sobě stále ještě máte to učení? Nemusíte to někde získávat nebo někam chodit, nemusíte to ani studovat – stačí, když setřete prach a uvidíte tu krásu, kterou jste. Je mnohem snazší vidět lásku a milovat sami sebe, když už nemusíte hledět do tak tmavého zrcadla. Jak můžete vidět sami sebe a vědět, kdo jste, když se díváte do tak zašpiněného zrcadla? Utřete je! Začněte vidět ten zrcadlový odraz, to božské zlato v sobě. Nikdy se to nezměnilo, pouze minulost to změnila, jen to, co vás učili, to změnilo. A teď je na čase dospět a udělat vlastní rozhodnutí o tom, kdo jste a jaký váš vztah k vesmíru, ke Stvořiteli, k Bohu uvnitř.

.

Ach, vy nádherní, velkolepí lidé, vím, jak ten váš odraz v zrcadle vypadá. Jděte a udělejte to, nastal pro to správný čas.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „The Teaching“ – MP3 – 29:37

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět