1-2018 Kryon

Kdo jste

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Longmontu, Colorado, 14. ledna 2018.

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství přijaté v Longmontu.

.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opět můj partner ustupuje stranou a to, co následuje je nová informace. Toto poselství bude zkombinováno s informacemi, které vám předávám více než dvě desetiletí, ale nyní to je naprosto nová fáze poznání.

.

Rok 2018 je podle tibetské numerologie mistrovské číslo. Po sečtení dává dohromady jedenáctku, a významem tohoto čísla je OSVÍCENÍ. Takže to je jako umožnit tomuto roku stát se tím, kdy se v mnoha myslích udělá jasno v tom, co se skutečně děje s planetou. Dnes vám předám velmi ezoterickou, ale hlubokou informaci, která hovoří o vás a o tom, kdo jste. Mluví o novém paradigmatu lidské bytosti.

-

Studium dnešního víkendu bylo jak vědecké tak i ezoterické. Ti, kdo jsou v tomto publiku, obdrželi něco, co většina ne – kombinaci energií. Je to kombinace vědy a toho, čemu říkáte duchovnost, což potom zastře celé studium takovým způsobem, že se někteří musí ptát: „Jaký je mezi nimi skutečný rozdíl?“ Takže to řeknu ještě jednou: Jestliže věříte, že Bůh nebo Tvořivý Zdroj stvořili planetu, potom ten Tvořivý Zdroj musí logicky být mistrem fyziky. Vše, na co se díváte a co studujete, je dílem  nějakého inteligentního vnějšího zdroje a tudíž vaše věda je studiem toho, co udělal tento Tvořivý Zdroj.

-

Musíte začít chápat, že mezi vědou a duchovností je víc než jen překrytí. Je to vlastně stejné studium. Je to jakési znamení této doby, že v rámci vaší reality, dokonce i ti nejracionálnější lidé často říkají: „Vidíme nějaký druh inteligence ve vesmíru, který nás všechny ovlivňuje. Nerozumíme tomu, jak funguje, a nevíme proč, ale musí tam být, kvůli logice toho, co teď pozorujeme.“ Toto prohlášení odkazuje ke starší představě, že všechno stvořila nahodilost a náhoda, a přece se dnes zdá, že něco takového není možné. Také to dává novou naléhavost otázce: Kdo ve skutečnosti jste?

-

Nakonec, dokonce i ti s nejvíce uzavřenou myslí, kteří studují vědu, budou muset dojít k závěru, že věci nejsou takové, jak si mysleli, nebo jak jim říkali. Přijde na řadu pravé studium lidské evoluce. Převládající názory o tom, jak jste se sem dostali, a jak dlouho to trvalo, jsou chybné. Teď, po roce 2012, začnou být velmi jasné známky naprosto jiného příběhu.

-

Dokonce i s tím vám vaše učebnice stále předávají jakousi mytologii linie lidského vývoje. To se bude muset změnit a já vám povím proč, moji drazí. Je to proto, že pokud by se to nestalo, nastala by vzpoura mezi mladými lidmi, kteří se dívají kolem sebe a vidí jinou skutečnost. To se nakonec stane silou pro přepsání historie, která je v současnosti zkreslena starým myšlením a starými představami. Ale o tom mluvit nechci.

-

Příběh Stvoření revidován

Chci vám vyprávět zbytek toho příběhu. To, co následuje, je naprosto ezoterické, pouze s občasným dotykem vědy. Ale to je logické. Chci vám vyprávět příběh, který jsem už vyprávěl, ale teď bude obohacený. Je to příběh Stvoření. Je to jeden z největších milostných příběhů, který byste mohli na této planetě mít, a vypráví o těch v jiné části galaxie, kteří mají duchovní vývoj o miliony let delší než je ten váš – o miliony. Jak si myslíte, že by to mohlo vypadat? Jestliže se vědomí rozvíjí v lidech, a protože jak se ukazuje, tak vědomí ovlivňuje fyzické věci, je to příliš namáhavé, představit si, že by vaše vědomí mohlo dokázat nakonec kontrolovat fyziku?

-

Ti, kteří vás „oseli“ (svou DNA), mohou kontrolovat svým vědomím mnoho částí fyziky.Není to technologie, ale duchovně rozvinuté, milující vědomí. Přišli na tuto planetu před 200 000 lety a změnili vás. My jim říkáme osévači, vy je nazýváte Plejáďany. Mnozí jim dokonce říkají andělé, protože když jsou spatřeni, připadá vám, že „nejsou z tohoto světa“. Zdá se vám to absurdní? Dovolte mi, abych se vás zeptal: Měli jste kdy mistry na této planetě, kteří vypadali, že kontrolují fyziku a realitu? Odpověď zní, že tomu tak bylo u většiny z nich. Přemýšlejte o tom. Co když mistrovství vašeho duchovního já vytváří schopnost měnit systémy, které jste ještě neobjevili? Vidíte to a podali jste o tom zprávu ve vašich starých písmech!

-

To, co tito osévači udělali, mělo změnit vaše vědomí skrze biologický vzestup. Doslova změnili magnetické vzorce, které existují uvnitř každé DNA moderního člověka.Z duchovního hlediska jste obdrželi schopnost rozpoznat Boha uvnitř, a pocítit nebo rozpoznat práci laskavého Stvořitele. Dostali jste schopnost svobodné volby, abyste poznali rozdíl mezi světlem a tmou, dobrým a špatným, a cítili Boží lásku. Stalo se tak úmyslně, tak jak to bylo navrženo Tvořivým Zdrojem, a nebyla to náhoda ani experiment. Jste zde z určitého důvodu, moji drazí. Toto je energetická zkouška pro vaši civilizaci.

.

Ale tím to neskončilo, protože to má v sobě i časový rámec. Je to časový rámec, o kterém jsme nikdy dřív detailně nemluvili, ale stále se vztahuje ke vnímání hvězd, které pozorujete. Tyto hvězdy se pomalu pohybují ve velmi logických vzorcích, které odpovídají pomalému kolébání vaší planety, když obíhá kolem Slunce. Toto kolébání planety, jak jste je změřili, trvá od začátku do konce 26 000 let. Časový rámec [trvání] této zkoušky lidské svobodné volby světlého a temného vědomí činí 2 cykly tohoto 26 000 let trvajícího kolébání. Poslouchejte. Mnozí si myslí, že to byl jeden cyklus. Ale byly dva.

.

Lidé jsou zde velmi dlouhou dobu

Pro ty, kteří se už v této diskusi ztratili, shrneme objevy a myšlenky předků, kteří říkají, že existuje velký kus historie před tou vaší. Vy máte své vlastní představy o tom, jak dlouho jste zde, a ty nejdou moc dlouho před 9 000 let. Ale teď existuje důkaz, že před vaší civilizací byly takové, které dokonce znaly astronomii! Dokonce jsme vám v Turecku předali channeling právě s tímto tématem. Převládající představa této teorie vás měla na Zemi s pěti civilizacemi – všechny v jednom cyklu toho 26 000 let trvajícího kolébání. Mnozí věří, že vstupem do roku 2012 jste začali šestý cyklus [21. 12. 2012 – nastal střed tohoto kolébání]. A navíc je mayský kalendář „dlouhého počtu“ skoro přesně jednou pětinou tohoto 26 000letého cyklu – ukazuje na to, že to byl kalendář pro VAŠI civilizaci.

.

Ale teď jsme vám sdělili, že skutečný časový rámec tohoto celého lidského testu energie [světla a tmy] byl dva cykly – 52 000 let, ne jeden cyklus 26 000 let. To znamená, že lidé jako vy, myslící jako vy, a rozvinutí stejně jako vy, jsou zde 52 000 let. Takže, opravdu si myslíte, že lidstvo má na vaší planetě historii mnohem delší než 50 000 let? Co vás učili ve škole? Připravte se na odhalení.

.

To je ale náhoda! [Kryon žertuje.] Ta nejstarší potvrzená civilizace, kterou jste zjistili na základě DNA a archeologických důkazů je opravdu asi 52 000 let stará! Je to v Austrálii. Zde je důkaz, že lidé jako vy jsou tady opravdu tak dlouho. Proč 52 000 let? Protože existovalo přibližně 10 lidských civilizací, ne pět. Říkáme přibližně, protože vzájemně splývaly, ale stále byly oddělené. Takže pokud to je pravda, co si teď myslíte o výuce, kterou jste dostali ve škole o délce vývoje civilizace. Budete se řídit knihami nebo novými důkazy?

.

Těchto prvních pět cyklů nemělo čísla (počet lidí), která by vám dala to, co je dnes měřitelné jako „civilizace“, ale, moji drazí, tyto skupiny se samy zničily nebo byly na místě, které zničilo je. V menších počtech, v kmenech, to bylo určitě možné. Můžete stále válčit, dokud vás nezůstane jen několik, bez ohledu na to, jak málo vás je. Můžete stále mít temnou lidskou povahu, stále dokola. Podívejte se na vlastní známou historii. To je přesně to, co jste dělali také. Cykly počasí k tomu také přispěly, protože když začnete chápat, že vaše současná změna počasí zahrnuje cykly, pak také uvidíte, že přispívají k tomu kolébání. Není to zajímavé, že ten současný cyklus a je začátkem nového cyklu kolébání?

.

Čím je vaše Akáša opravdu zaplněna? Kolik let jste skládali tuto skládačku, staré duše? Právě jsem vám to řekl! Někteří z vás pocházejí z doby před 52 000 lety. Když se podíváte na časovou osu Lemurie, kterou jsme vám předali, začne dávat smysl také. [Historie Lemurie byla předána na konferenci.] Lemurie se datuje 50 000 let zpátky. Předali jsme vám tuto informaci před více než deseti lety.

.

Archeologové toho mnoho nenaleznou z posledních pěti civilizací [26 000 let]. Vlastně je obtížné nalézt i věci, které jsou starší než 14 000 let [před skupinou údolí Indu]. Příroda dělá dobrou práci a ukrývá skoro vše, co lidé vytvoří.

.

V těchto prvních menších civilizacích bylo několik struktur, ale ty nebyly velké. Některé z nich neměly vůbec žádnou strukturu, a stejně tak jako historie původních obyvatel Austrálie, se stěhovali se změnou počasí a potravy. Nikdy nezůstávali na jednom místě po dlouhou dobu a zemědělství ještě nebylo rozvinuté. I když jich bylo jen několik, bylo jich dost, aby nesouhlasili s tím, s kým by měli sdílet zdroje. Zní vám to povědomě? Bylo jich dost na to, aby se obávali jeden druhého, protože se setkávali s ostatními, které neznali, když cestovali. Bylo jich dost na to, aby šli do války jeden s druhým. Bylo jich dost na to, aby jeden druhého zranili a dovolili infekcím, nemocem a nákazám, aby smetly těch málo, kteří zůstali.

.

Hloubka posunu DNA

Další odhalení je něco, o čem jsme již mluvili, ale Twist Mistr (tímto pojmem odkazuje na na významná koncová zakroucení DNA – pozn.překl.) to potřebuje slyšet znovu. Je zde v publiku a jeho lemurijské jméno je Yaw´ee [odkazuje na Dr. Todda Ovokaityse, výzkumníka DNA, který byl v publiku během této události].

.

Ano, vaše lidská DNA se změnila. My jsme to channelovali od té doby, co mě [Kryona] můj partner před 28 lety akceptoval. Řekli jsme vám, že když byla vyseta na tuto nádhernou Zemi Plejádská semena, [ta, která vám dala znalost světla a tmy], stalo se tak prostřednictvím změny vaší DNA. To vám dalo přímo část DNA, kterou v sobě měli Plejáďané. Tou největší věcí, kterou vám předali, byl jeden pár chromozomů, který byl dlouhou dobu skryt.

.

Za okamžik vám o nich povím. Ale tento pár chromozomů umožňuje specifickou paměť moudrosti – intuici a rozvinutou schopnost vytáhnout vás z toho, čemu říkáte současná „lidská přirozenost“. Dává vám schopnost myslet zcela mimo kategorii války. Moji drazí, toto byl vždy test svobodné volby, bez ovlivňování z jakéhokoliv vnějšího zdroje, abyste viděli, zda jste schopní to objevit. Jste.

.

Teď sedíte ve správný čas, právě na konci 10. civilizace a na začátku té 11. a pochopili jste to. Energie na Zemi se pro vás mění! Existuje více možností, abyste pokročili ve světle právě teď, než tomu bylo kdy dříve. Teď je možnost, abyste (připraveni?) se stali multidimenzionálními.

.

Další krok – stát se multidimenzionálně bdělými

O tomto jsem vám channeloval několik minulých let. Je to vlastně obsahem poslední Kryonovy publikace [Kryonova kniha 14]. Jaké to je pro lidskou bytost vystoupit z linearity a stát se multidimenzionální? Jak by to vypadalo? Ovlivní to vaše vědomí. Vědomí, o kterém mluvíme, rozvíjí myšlení a uvědomění multidimenzionálního člověka. Je to vědomí, které je vyšší; je empatické, soucitné, pečující, laskavé a představuje vyšší moudrost. Je to vědomí, kde si „vzpomínáte“, co způsobuje, že věci fungují, což jste v 10 civilizacích vůbec nevěděli! Z hvězd je to pochopení, že válka nefunguje! Základem je ocenění nádhery života a lidstva. Vytváří pohon, prvotní příkaz v nitru každého nově narozeného dítěte na planetě – uctívejte život! A moji drazí, vychází to z něčeho, co se stalo ve vaší DNA.

.

Dnes jste studovali něco pozoruhodného, vědeckého, nádherného a kontroverzního. Studovali jste do hloubky, co se stalo, když se jeden pár chromozomů [označený číslem dva] najednou před 200 000 lety změnil. Nějakým způsobem jste ztratili chromozomový pár 24 a také nějak došlo k uspání dalšího páru, a pár číslo dva doznal úžasnou změnu. Skončili jste s 23 páry, na rozdíl od kteréhokoliv jiného savce, o kterém se předpokládá, že je v evolučním řetězci pod vámi. Najednou zde byl důležitý „chybějící článek“, ve kterém vám bylo řečeno o lidském vývoji a od té doby to zůstalo hádankou. Stalo se to, že se radikálně změnila vaše DNA. Změnila se, aby odrážela rodičovské osévače, Plejáďany.

.

Ti, kteří to poslouchají, jsou velmi duchovní a mají přísné předpisy [vytvořené lidmi], budou obracet oči v sloup a říkat: „Já jsem to věděl. Ten New-age channeling říká, že pocházíme z E. T.!“

.

Moji drazí, to vám neříkám. Naopak, říkám vám, že ti takzvaní E.T., ti Plejáďané, znali Boha v nitru. Věděli o Tvořivém Zdroji daleko lépe než vy a znají všechno, co souvisí s druhou stranou závoje, protože tím žili.O tom je evoluce vědomí. Přivádí vás do rovnováhy s tím, co je ukryto na druhé straně závoje. Odhaluje nakonec spojení s vnějškem – Tvořivým Zdrojem. Bůh uvnitř je předpokladem Kryonova poselství po 28 let. Je to pro vás opravdu příliš přehnané, myslet si, že ostatní v galaxii znali „jednoho Boha“, kterého znáte vy na Zemi?

.

DNA – scházející 24. pár chromozomů

Zpátky k vaší DNA – sledujete, že máte 23 párů chromozomů a začínáte studovat nádherné, velké, biologické změny z minulosti – splynutí některých vašich částí DNA a vzestup, ke kterému při tom dochází. No, něco vám uniklo. Je to nevysvětlitelné, ale existuje něco dalšího.

.

Věda odhalila před několika lety určitou možnost. Pokusy ukázaly, že vaše DNA by mohla možná být trochu multidimenzionální. Říkají tím, že přítomnost DNA v kvantovém poli mění rotaci elektronů v tomto poli. Když je potom DNA odstraněna, změny, které nastaly kvůli DNA, zůstanou. Sledujte tu logiku. Jestliže přítomnost DNA změnila atomární strukturu v nějakém multidimenzionálním poli, pak by mohla mít multidimenzionální složku. *

.

Dovolte mi, abych vás uvedl do něčeho, co jsme už jednou před časem sdělili: Stále máte 24 párů chromozomů. Pohybovaly se, kombinovaly a nový 24. pár je multidimenzionálníTento neviditelný pár (neviditelný ve 3D) byl nevyužitý v průběhu 10 civilizací, a teď se začíná probouzet díky posunu. Je ovlivněn i radiací, která je nově přítomná ve vašem magnetickém poli, byla pomalu vytvořena novou oblastí ve vesmíru, kterou začíná procházet váš solární systém. **

.

Chápete ten předpoklad? Stále máte 24 párů, ale jeden z nich je neviditelný, stejně tak jako gravitace nebo samotné magnetické poleTento velmi zvláštní 24. pár je plně multidimenzionální a proto vaše DNA může ovlivňovat rotaci elektronu v kvantovém poli.

.

Takže, co to pro vás znamená? Znamená to, že máte schopnost se sami dostat z lineárního myšlení, z toho, které vás vždy vedlo do války a nefunkčnosti!Chápete to? Nikdy jste nebyli dost moudří, abyste pochopili, kdo opravdu jste. To se teď mění.

.

Ti, kdo si to uvědomují a začínají se probouzet do této nové představy, jsou staré duše, které zde jsou po tisíce životů a které zažívaly hrůzy války a čekají právě na ni. Oni jsou těmi, kteří chápou, že souběh synchronicity není náhodný. Je plánovaný. Také se učí, že k soudržnosti více pozitivních lidských vědomí začíná docházet všude. Je to soudržnost spojení s druhou stranou závoje. Je to spojení, které jste nečekali a které nakonec ovlivní všechno, co je součástí vaší reality od politiky po korporace. Je to soudržnost, která bude působit problémy, protože je tolik lidí, kteří si přejí udržet starou energii takovou, jaká byla.

.

Moji drazí, ať je to jak chce překvapivé, uvidíte, že se to skutečně děje. Jak se 24. pár začíná rozsvěcet, jednoho dne byste mohli potkat ty, kteří jej sem přinesli. Ptám se znovu: Je to pro vaši mysl tak bizarní, představit si, že ve vaší ohromné galaxii jsou zde s vámi jiní, kteří jsou mnohem starší a pokročilejší, a kteří nalezli krásu Boha? Přemýšlejte o tom.

.

Toto je milostný příběh. Země není nějaké simulace, jak to definují někteří velcí myslitelé, ale spíše tak může vypadat, protože to, co se na ní stalo, je naprosto umělé. Jinými slovy, život byl stvořen a rozvinul se na Zemi příliš rychle na to, aby to byla náhoda. Bylo to na základě plánu. Lidská bytost, která se zde před 200 000 lety změnila, byla podle plánu. Ve vývoji tohoto nádherného navrženého systému jménem Gaia, ve kterém žijete, není žádná nahodilost. Procházíte důkladnou zkouškou temnoty a světla, tak jak to říkáme už dlouhou dobu.

.

Toto je konec tohoto channelingu, ale začátek něčeho pozoruhodného. Až se tato informace, kterou jsem vám předal, začne sama projevovat, lidstvo si začne uvědomovat, že má naprosto pod kontrolou to, co se stane příště. Přijde nová naděje pro tuto planetu, která je založena na některých věcech, které věda teprve začíná vidět – zatím je nepřipouští, ale začíná je vidět.

.

Nacházíte se v době, kdy nové informace mohou plynout planetou během sekund. Tyto nové a nečekané věci, které lze spatřit skrze nové objevy, nikdy nebude možno v tomto novém paradigmatu udržet v tajnosti. Poslouchejte, bez ohledu na to, jaká byla paradigmata nebo protokoly minulosti, nemůžete mít něco viditelné a prezentované desítkám milionů lidí, kteří se „smějí a zdraví“ a potom mít malou skupinu vůdců nebo pedagogů, kteří říkají, že se to nestalo. Chápete tu metaforu? Už nemůžete skrýt nebo potlačit světlo. Dívá se příliš mnoho lidí.

.

Bude to frustrace, která přichází z tolika oblastí. Přijde velký konflikt mezi tím, co vidíte a tím, co vám říkají. Staré duše, vy, kteří posloucháte zde v této místnosti, toto je svobodná volba současnosti. Připravte se na ni. Opravdu, učitel Gregg má pravdu [vědec Gregg Braden, který přednášel na semináři] – toto bude nakonec definovat to, kdo jste a jaké je vaše místo ve vesmíru a zvláště ve vaší galaxii.

.

Já vím, kdo jste, drahé andělské bytosti s Bohem v nitru. Já vím, kdo jste. Přišel čas, abyste to poznali také.

A tak to je.
KRYON

.

www.kryon.com/81-5

** www.kryon.com/79-1

Zdroj: www.kryon.com – „Kryon channellings - Who you are – 2018

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět