1-2018 Kryon

„Loupání cibule reality“

Tento živý channeling byl přijat v Longmontu, Colorado, 13. ledna 2018Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství přijaté v Longmontu

 

.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

Chci pokračovat v tom, co jsme začali dnes ráno. Někdy život vypadá jako nějaké tajemství, a to, co jsem řekl dnes ráno je, že tomu tak bude až do doby než lidé uznají, že kolem vás jsou energie, o kterých vás neučili, což mnohé z tohoto tajemství vysvětlí. Existuje větší zdroj, který máte doslova na očích. Dnes ráno jsme vám sdělili, že tento ohromný zdroj vás doslova ťuká do nosu (dává najevo, že když otevřete oči, uvidíte to). Samozřejmě jde o metaforu.

Na planetě je nová energie, a novost toho všeho pochází z toho, co jste vy jako lidstvo dosáhli, když jste se vymanili z předpovědí z minulosti. Mnozí z vás vyrostli s předpověďmi, které vám vyprávěly o konci cyklu pro vaše životy. Celá vaše civilizace neměla dlouho přesáhnout rok 2000. Vaše válečnické způsoby by vytvořily konečnou bitvu a s celosvětovou jadernou válkou by nastalo zničení lidstva. Ale to se nestalo.

.

To, co nastalo místo toho, bylo naprosto nepředpovězené. Byl to začátek výstupu do nového paradigmatu myšlení – změna, na kterou nejsou mnozí z vás připraveni. Díky tomu by teď měla nastat ta správná doba, abyste spatřili, co je skutečně kolem vás, aby bylo více porozumění.

.

Dnes ráno jsem to nazval, „loupání cibule reality“. Součástí toho, co sloupáváte a prozkoumáváte je to, co jste se od narození učili o mnoha věcech. Tou hlavní vrstvou, kterou sloupáváte je to, co vás učili o Bohu.Další vrstvou je, co jste se učili o vašem vztahu k součástem života kolem vás – k jiným lidským bytostem, ke společnosti, jejíž jste součástí a k vlastnímu paradigmatu, o kterém si myslíte, že je to život.

.

Co když sloupnete slupku vaší existující reality a místo náhodné příležitosti ve vašem životě spatříte synchronicitu? Co když spatříte pravdu, o které jste se nikdy neučili, tu pravdu, kterou jste možná sami pomáhali navrhovat? Co když vám to ukáže nějakou součást toho, proč jste tady? Změní to váš přístup k životu samotnému? Místo toho, abyste byli vláčeni náhodnými okolnostmi, máte ve skutečnosti pod kontrolou to, co jste pomáhali navrhovat! Páni! To všechno přišlo ze sloupnutí starých informací.

.

Řekli jsme to už dříve. „Sedíte“ dnes v energii, která mění vaši společnost přímo před vašima očima. Dokonce i teď to vidíte každý den ve vašich zprávách. Integrita najednou vypadá za určitých podmínek úplně jinak. Je to skoro jakoby se rozhrnul závěs a situace, která byla po staletí mimo integritu, se začíná odhalovat! Všimli jste si toho?

.

Naším učením je toto: Věci, které ve staré, temnější energii existovaly po eony, nemohou existovat ve světle. Takže, jak byste popsali toto paradigma? Jak to pojmenujete? Jméno, které mnozí použili, je evoluce osvícení. Metafora je, že světlo začíná směřovat k temnému místu, a není to jen kvůli duchovním záležitostem. Je to kvůli mnoha atributům v rámci vaší kultury, a je tvořeno energiemi a reakcemi, které jste nečekali.

.

Řekli jsme vám, že tato nová energie začne ovlivňovat všechno. Nakonec začnete vidět, jak se to o čem mluvím, děje na určité úrovni všude. Spatříte to v korporacích; v bankovnictví; ve vládních programech; uvidíte to v politice; spatříte, jak populace reaguje naprosto odlišně na novou integritu a na soucitné energie.

.

Kryone, bude to trvat dlouho?“ Opět, odpověď je „ano“. Já jsem vám předal budoucí možnost a ta je kompletně pod vaší kontrolou.Rychlost, jakou lidstvo začne opouštět stará paradigmata je na vás. A důvod, proč je to pomalé? Důvodem je, že se cítíte tak dobře v tom, co tak dobře fungovalo v minulosti. Váš pocit je: „Takto to funguje! Nemůžeš měnit to, jak věci fungují, bez ohledu na to, co mi říkáš“. Odpověď na tuto námitku je následující: Přichází nové paradigma, které nakonec změní způsob, jakým věci fungují. Takže to, co se stává pro vás výzvou, je věřit té pravdě a začít ji vyhlížet. Spatření těchto změn pak posílí pravdu toho, co říkáme. Pro mnohé to znamená, že to možná nebude tak pohodlné jako tomu bylo dříve, protože je to nové paradigma, a ne to, na co je lidstvo zvyklé nebo co se očekává.

.

Tento posun paradigmatu od staršího k odlišnému způsobu může vyžadovat opakující se scénář dva kroky vpřed a jeden krok vzad. Budou se dít věci, které vás přimějí plakat, a jiné věci, které se budou zdát návratem k temnějším způsobům. Je to proto, že tento posun se neděje v dokonalém světě. Představují ho energetické bitvy, ale nyní je světlo silnější než kdy dříve. Lidstvo přechází od velmi staré temnoty do nového světla. Chci vám předat metaforu, kterou jsme nikdy dříve nepředali, abychom vám ukázali co se opravdu děje.

.

Metaforická šachová hra

Po staletí hrajete hru, která se jmenuje šachy. Takže toto bude metafora šachové partie mezi tmou a světlem. Mám tu metaforu rád, protože na skutečné šachovnici už černé a bílé figurky jsou. Takže vlastně máte něco ve 3D s čím to můžete srovnat.

.

V této metafoře, řekněme, že jsou doslova hráči s temnou a hráči se světlou energií. Každá jednotlivá duše v této místnosti, a která toto poslouchá je ve skládačce se světlou a tmavou energii – jakési bitvě duality – po velmi dlouhou dobu. Přemýšlejte o tom jako o šachové hře vaší historie. Vy představujete bílé figurky a v průběhu historie jste byli vždy na straně světla. V této hře s pevně danými pravidly, jste se snažili pracovat s integritou, ctí, soucitem a světlem. Avšak nedopadlo to vůbec dobře. Vždy jste prohráli. Táhli jste sem a tam, ale v této šachové partii, temné postavy byly vždy ve výhodě. Ve skutečnosti to vypadá tak, že samotná pravidla jsou ve prospěch strany temna. Temné vědomí porazilo nějakého hráče, potom postoupilo a nakonec ukončilo hru. Vy jste zvítězili jen ve velmi málo partiích.

.

Obrazně řečeno jste viděli konec hry ve vaší lidské historii čtyřikrát. Toto je metafora čtyř předchozích civilizací na Zemi, které skončily špatně a musely se vlastně restartovat. Ten konec hry byl vždy kontra intuitivní tomu, co jste chtěli. Světlo mělo ve vaší mysli zvítězit. Když vyhrála temnota, bylo to „vítěz bere vše“, a tím vítězem byla destrukce, smrt, válka a nízké vědomí. Důvodem pro to, proč byla nadvláda temnoty kontra intuitivní, bylo to, co jsme řekli už dříve: Nízké vědomí nemůže spatřit to, co je před ním. Nemůže si spočítat, co je vpředu, protože k tomu chybí světlo. Řekli jsme vám, „hlupáci nevědí, že jsou hlupáky“. Nemají žádnou ideu. Myslí si, že mají svět spočítaný, ale vidí jen to, co jim temné vědomí dovolí spatřit. Nevidí ani to, že když zvítězí, bude to znamenat zánik lidství.

.

Na druhé straně, bílí hráči vždy věděli, že se tam ukrývá světlo a že po vítězství se ukáže. Vždy věděli, že válka nefunguje a nikdy nemůže být řešením. Přesto válka znovu a znovu zvítězila. Nikdy nedošlo k válce, která by dosáhla toho, čeho chtěla dosáhnout, nikdy. Byla to vždy dysfunkční odpověď, která vedla k novému boji. A důkaz? Kdyby byla válka nějakým řešením, potom by byla bývala pouze jediná. Namísto toho, každá válka zasévá další epizodu, kde je ještě více války. Takže proč potom nezvítězilo světlo? Konec konců, ono může vidět, a temnota ne.

.

Ti bílí hráči vždy posouvali své figurky po šachovnici s láskou a soucitem, integritou a čestností. Pomáhali jim šamani a moudří lidé. Ti, kteří to znali lépe, byli u toho. Byli u toho ti, kteří říkali, „dovolte to udělat lásce, dovolte to udělat soucitu“. Přesto světlo nikdy nevyhrálo. Po staletí světlo nikdy nevyhrálo.

.

Potom se něco stalo. V této metaforické staré šachové hře, pravidla toho, kdo může táhnout kam a kdy, byla vždy dána temnými hráči. Lidská přirozenost favorizovala temné hráče, a strach byl nástrojem, který fungoval vždy. Takže i když ti temní hráči toho mnoho neviděli, měli výhodu, protože mohli táhnout vpřed s využitím pravidel, kterými obelstili nebo přemohli světlé hráče na šachovnici. Pravidla hry byla ve prospěch temnoty a ta pravidla byla za každou cenu chráněna.

.

Šachová partie, kterou hrajete s ostatními ve skutečném životě má ta stejná přesná pravidla pro černé i bílé figurky. Ale v této metafoře se ta pravidla mohla přesunovat v závislosti na vědomí lidstva. S nízkým vědomím byla vždy pokřivená. Černé figurky se mohly pohybovat místy, kterými ty bílé nemohly. Bílé figurky to nikdy nevěděly a očekávaly, že ta pravidla jsou pro všechny stejná. Ale nebyla a temnota vítězila.

.

Velký posun

Na konci páté a poslední hry, vítězila opět temnota. Opět byly vyvíjeny a rozmisťovány zbraně hromadného ničení, a zdálo se, že přichází další špatný konec. Takové bylo proroctví vaší kultury před 50 lety. Ta nefér a tendenční pravidla temnoty opět převládla, jen tentokrát by už žádný restart lidstva nenastal. Kdyby to skončilo, Země samotná by byla zničena pro veškerý život. Starobylé kalendáře zase jednou odpočítaly 5200 let civilizačních hodin, skoro až na samý konec. Všechny černé figurky zase prošly přes celou šachovnici, odstrčily ty bílé, tak jako dříve. Ale potom se něco přihodilo, stalo se něco ezoterického a přece energeticky zřejmého.

.

Těsně předtím než Kryon přišel na tuto planetu, padl Sovětský svaz a přestal existovat. Jeden z hlavních hráčů v předpovězeném konci časů byl pryč. To ve vašich svatých knihách nikdy nebylo předpovězeno. Věděli jste to? Kde je tato předpověď v písmu? Najděte ji. Není tam. To bylo tak hluboce odlišné od toho, co bylo očekáváno, že ezoteričtí intelektuálové pokládali otázku, „Mohlo by existovat množství realit a lidstvo se pohybovat mezi nimi? Je někde tam nějaký svět, který byl doopravdy zničen i s vámi stále tam? Povzneslo se lidstvo nějakým způsobem nad tuto možnost v jiném vesmíru nebo dimenzi, která možná vedla k jinému směřování?“ My jsme pojednali tuto možnost v jednom jiném channelingu, a odpověď je, že realita spočívá ve vnímání otázky, která je založena na lineární představě toho, jak mohou věci fungovat. Takže, je jiná realita jiný rozměr?

.

Existuje mnoho verzí. My jsme to channelovali. Existují multidimenzionální reality. My jsme to channelovali. Vy jste skutečně v jakési nové realitě, kterou jste vytvořili na konci 80. let, a přesunuli jste se z vědomí starých proroctví. Teď se nacházíte (připraveni?) v nové realitě, která nemá předpověď! Počkejte. Co vám to říká? Možná, že jste se opravdu přesunuli do rozměru, kde Země už není tím, čím bývala? Podívejte, neexistují žádná písma vyprávějící o tom, kde jste dnes. Všimli jste si toho? Jak vám to připadá?

.

Takže odlišné reality přinášejí dimenzionální posun. Avšak to neznamená, že jste pokračovali ve staré existenci, jednoduše proto, že jste se dramaticky posunuli. Naopak, jednoduše jste posunuli reality, něco, co jste nikdy dříve neudělali.

.

Někteří z vás se necítíte dobře. Chcete nějakou mapu, že ano? Chcete nějaký druh mapy, která říká, „Jste tady; zde je kam směřujete a zde je to, co děláte teď.“ Ale v této nové realitě, ji nedostanete a ani nemůžete. Přesunutí byť i jen lehce do multidimenzionálního stavu vytváří zvláštní představy toho, co se opravdu děje. Někteří se toho posunu bojí.

.

Ale je toho vice. Co třeba ta šachová hra? S posunem v roce 2012 se stalo něco dalšího. Víte, s tímto obrovským posunem energie přišla změna pravidel v té šachové hře. Namísto černých figurek majících výhodu, jsou to nyní ty bílé, a místo pouhého světla a temnoty, je nyní na bílé figurky aplikováno vědomí, které tam dříve nebylo. Takže, kdo kontroluje tu šachovou hru? Jste to vy!

.

Nová pravidla

V procesu průchodu posunem spolu s tím jak dovnitř vstupuje vice světla, a s pokročilým vědomím soucitu, se změnila pravidla hry. Nyní najednou každá bílá figurka v šachové hře může duplikovat samu sebe! Namísto ztrácení se hráčů tím, že jsou vytlačování ze šachovnice temnotou, ti s vyšším vědomím vytvářejí více hráčů a nakonec tu druhou stranu přemůžou. Černé figurky mohly udělat to samé, ale protože ve tmě nevidí, nemají žádnou ideu. Jsou zde nová pravidla, a ta favorizují ty, kteří cítí schopnost tvořit nové já.

.

Dovolte mi, abych vám něco řekl: Ti, kteří právě teď tvoří nové hráče a paradigmata jsou v současnosti ve vašich zprávách? Vidíte je? Dokážete spatřit, co se děje, když se začíná odhalovat integrita a když temné ideje a skutky se už nedokážou plížit kolem v temnotě, aniž by byly spatřeny? Naopak, svítí na ně nové světlo a každý je vidí! Moji drazí, musíte vědět, že toto je jiné! Řekli jsme vám, abyste to vyhlíželi, a je to tady.

.

Toto jsou šachoví hráči světla, kteří vytvářejí vice ze sebe sama, převládají nad temnotou na šachovnici. Toto jste vy dnes, po roce 2012. Jednoho dne možná dokonce změníte pozemský kalendář, tak jako jste to udělali 600 let po narození „vůle lásky“, když jste vlastně vynulovali kalendář díky posunu energie z minulosti. [posun do př. Kr. –po Kr. určení]

.

Konec této války není koncem skládačky. Je to začátek. Přijde čas, kdy na představu zabíjení jiných lidských bytostí jako nějaké řešení čehokoliv bude nahlíženo jako na tu nejvíce dysfunkční, barbarskou věc, kterou nějaká lidská bytost mohla, kdy dělat Existuje možnost budoucí Země, která bude jen číst o těchto věcech a bude je vidět jen ve starých zpravodajských relacích.

.

Moji drazí, až se probudíte a sloupnete cibuli starých pravidel a staré reality, spatříte udivující sílu, kterou máte v nitru. Tato síla přišla doslova z hvězd. Síla? Poslechněte si toto: Až si uvědomíte, co dokáže vaše vědomí, uvědomíte si, že nákaza nemůže přežít v osvíceném těle. Co? Myslíte, že vědomí může změnit chemii vašeho těla? Ano, a toto bylo naším učením po skoro 30 let. Mnozí z domorodých národů planety to dělali a stejně tak to budete dělat i vy. Takže, co tedy bude dělat „léčitel“? Léčitel bude koučem vědomí! Místo toho, aby pomáhal eliminovat nemoc, jeho učení bude spočívat v tom, jak vytvořit tělesnou chemii, která jí nikdy nedovolí vstoupit!

.

Teď se to neděje, moji drazí. Zatím jste sotva zahnuli za roh za ty roky, které jste urazili od roku 2012. Takže to zůstává složité, a nikdo nemá rád změnu. Pracovníci světla, když říkám, že zažíváte nové paradigma, je to pro mnohé velice reálné. Je to jiné pro mnohé z vás, takže někteří dokonce řekli, „Nemůžu to udělat; je to příliš obtížné, dokonce, i když jde o to, o co jsme žádali a čekali na to celé životy.“. Jste překvapeni, že je tento posun tvrdý?

.

Protože končíme, tak vám chci něco sdělit. Tím hlavním důvodem, proč shledáváte tento posun tak obtížným je, že je to oprava všeho, co znáte. Kdykoliv měníte nějaké paradigma, nějaký systém, způsob, jakým věci fungují nebo způsob, jakými věci jsou, je to obtížné. Část z vás se ptá, „Proč? Proč se musíme změnit?“ Odpověď se liší od těch, které jste slyšeli dříve. Je to proto, abyste šli na místo, na které jste chtěli jít celé životy – na místo, kde máte pod kontrolou své životy a svou vlastní kulturu a civilizaci. Bude to doba, kdy budete moci milovat jeden druhého na druhé straně oceánu a budete mít něco, co je jakýmsi „spojeným lidstvím“. Je to čas, kdy budete znát své sousedy. Taková je možnost, kterou vidíme, ne zničení planety, ne nějaký konec, ale obnova.

.

Tento způsob bytí, který vám při svém příchodu ukázali Plejáďané, byl něčím, co jste mohli vytvořit v průběhu času se svobodnou volbou. Vítejte v této nové společnosti, moji drazí. Jste na cestě pochopit, co přijde dále.

.

Přijde toho vice. Jsou věci, u kterých jste neočekávali, že přijdou a ony nejsou nezbytně negativní nebo pozitivní. Jsou jen jiné proti tomu, co jste čekali.

.

Jak budete reagovat, až spatříte něco, na co jste se po celé životy těšili? Budete zbabělci a řeknete, „To nemůžu udělat! Bojím se!“ Nebo místo toho řeknete, „Všechna tato nejistota a růst jsou přesně to, na co jsem čekal.“ Pojďme si zahrát šachovou partii v tomto novém světle.

.

To je svobodná volba, o které mluvíme.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „Kryon channelling -Peeling the onion of reality

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět