1-2019 Kryon

Jak vás vidí Bůh?

Tento živý channeling byl přijat v Boulderu, Colorado, 11.1. 2019

.

Zdravím Vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Chci, abyste se zhluboka nadechli. Chci, abyste si v těchto závěrečných chvílích víkendu co nejvíce vyprázdnili mysl. V posledním channelingu roku 2018 jsem vám dal dárek. Vnímání, pravdu, základní víru v to, kým jste. A na začátku roku 2019 chci jít ještě dále. Chci vám…chci vám velmi stručně říct, jak vás Bůh vidí. Používám slovo Bůh, protože to je slovo, které jste si sami vymysleli.Je to velký Tvořivý zdroj, je to Mistr všech dimenzí, je to ten nejskvělejší fyzik – ten, který vše stvořil, ten, ve kterém se skrývá mnoho. Ten, který je propojený takovým způsobem, že když jste na druhé straně závoje, drazí, když na okamžik v rámci proměny přejdete na druhou stranu, stanete se součástí Tvořivého zdroje. Triliony a triliony světelných bodů – vy byste možná řekli entit – které dohromady vytvářejí jednotu všeho; soucit, který stojí nad všemi soucity, láska přesahující všechny druhy lásky.Nedokážete si ani představit, co tam je. A přesto jste součástí toho všeho. A součástí příchodu na tuto planetu a testu energie, která se zde vyskytuje, je, že na vše zapomenete, když jste tady.

.

Musíte něco vědět – další základní pravdu, musíte ji znát. Jak vás vidí Bůh? Čeho jste schopni, co dokážete?? To je ta první věc. Konference (během které je přijat tento channeling) se soustředila na vědu týkající se vědomí. A tak budeme pokračovat a zavedeme vás na úroveň, o které jsme již dříve mluvili. Co může být uvnitř každé lidské bytosti – to, co právě začínáte cítit nebo prozkoumávat? Příběh hrdiny, který zmínil můj partner (Lee při přednášce). Jak to do sebe zapadá? Přemýšleli byste o tom, pokud byste vy sami nebyli hrdinové? Proč by vám byl vlastně ze samé podstaty poskytnut ten příběh napříč celým lidstvem, pokud byste VY nebyli hrdinové?

.

Ve vaší kultuře uctíváte Mistra. V mnoha kulturách na celé planetě jde o stejného Mistra. Je to Kristus. O tomto muži jsme mluvili již dříve. Mluvili jsme o muži, který byl lidskou bytostí, která se procházela po planetě. Dokonce i o době, kdy bylo zaznamenáno, že kráčel po planetě a co dělal. Mluvili jsme o tom, co se dělo – a nechci mluvit o doktrínách. Chci mluvit o tom, co viděli. Muže, ne anděla. Muže, a zdálo se, že… že všude, kudy procházel, rostly květiny, a kamkoli šel, tam ho následovala zvířata. A tvořil věci přímo z ruky a uzdravoval nemocné. To je Mistr! To je člověk, a už jsem to řekl předtím, je to lidská bytost v modelové fáziPřesně tam kráčíte vy. To mě dostává do problémů. Přesně tam míříte, k tomu jste byli stvořeni. To je to, co je uvnitř. Míříte k vědomí zamilovanému do Mistra stvořitele a k takovému splynutí, že pochopíte jednotu všech věcí. K tomu, že vás Země pozná, když po ní kráčíte, protože jste jedním se Zemí. K tomu, že přestanete přemýšlet o zítřku nebo o dalším dni, či o minulosti, a místo toho jste prostě jedním ze světel na planetě, a vědomě říkáte: „Já jsem světlo.“ A tam, kam s ostatními na planetě jdete, budete konečně moci ovládat fyziku. Zhmotnění věcí, dokonce i věcí, které potřebujete k jídlu. Dokážete si představit, že máte kontrolu nad fyzikou? Všechna paradigmata zdrojů jsou pryč, úplně všechna protože ten zdroj jste VY. Co na to říkáte? Potřebujete vidět ten model/vzor.

.

Jak vás Bůh vidí? Mám pro vás krátkou vizualizaci a pak skončíme. Chci, abyste vymazali – pokud můžete – všechno, co vám řekli o tomto Tvořivém zdroji, o této… o této energii, o které všichni víte, že existuje. Konečně tato planeta věří v jednoho Stvořitele – jednoho Boha, pokud ho tak chcete nazývat. Vždy tomu tak nebylo, k tomu jste se vyvinuli. Více než 80% planety nyní věří v posmrtný život – vždy tomu tak nebylo, k tomu jste se vyvinuli. Začínáte to chápat, pozvolna,ale v linearitě vašeho učení se posmrtný život často stává místem utrpení. A kolikrát jsme již vám poskytli informace? Kolik lásky si myslíte, že Bůh pro vás má? Kolik lásky máte vy pro své děti? Udělali byste to svým dětem? A odpověď zní – v žádném případě. A přesto by vás tento nekonečný milující Bůh vzal a udělal to. Na tom modelu je něco v nepořádku, že? Něco je tu v nepořádku. Co vám říká vaše intuice o Velkém Centrálním Zdroji a o lásce, která je ve vás?

.

Chci, abyste si něco představili. Jste v místnosti a jste sami. Sedíte na židli a nikdo kolem vás není, drazí, jen vy. U některých kultur chci, abyste si raději představili sami sebe venku, ale nikdo kolem vás není. Je to jedno, protože jste sami a v této vizi bude světlo, bodové světlo. Usaďte se na židli a chci, abyste si na okamžik něco představili, dejte své ruce před sebe a hlavu zvraťte dozadu – jen na chvilku. Protože budete pod drobnohledem Boha. Přiblíží se světlo a svítí na vás jasněji než slunce. Nejste schopni ani začít otevírat oči, je příliš oslnivé. A to vše proto, abyste byli prozkoumáni. Doplňte si sem své jméno – jste to vy. Co tu Bůh vidí? A v závislosti na modelu víry, který máte, modelu toho, co vám bylo řečeno, nebo jakýchkoli věcí, o kterých jsme začali mluvit dříve, jsou mezi námi tací, kteří pak řeknou: „Počkej chvilku, počkej chvilku, tam nemůžeme začít. Musíme se… musíme se pročistit, musíme se očistit, musíme dělat nějaká cvičení, musíme trochu dýchat, než budeme chtít, aby nás Stvořitel zkoumal. Možná je toto ta poslední věc, než vzestoupíme, kdo ví, možná to je to, o čem Kryon mluví.“ NE, já mluvím o tom, kde dnes sedíte a předstíráte, že jste sami. Přichází světlo. Pak zde mohou být tací, kteří říkají: „Není mi to příjemné, nechci toto dělat, protože mi bylo řečeno, že nejsem hoden. Nejsem hoden toho být prozkoumán. Nejsem hoden pohlédnout Bohu do tváře.“ A já vám chci říct, drazí, že toto je první dar. Je to velká lež, skutečně je, a ti, kteří by vám odtrhli vaši velkolepost, a nazvali vás nečistými, ti tomu možná věří, drazí. Ale tak to není. Vy JSTE způsobilí k prozkoumání. Bůh, který ví, kolik jednotlivých vlasů máte na hlavě, vás může osvítit v každičkém okamžiku dne. A já vám řeknu, co tento Velký Stvořitel uvidí. Ten Velký Stvořitel uvidí neuron Boha, který se ve vás zrcadlí, a kdybyste mohli slyšet ten hlas, řekl by: „Miluji vás.“ V Tvořivém zdroji není nic lepšího, než to. „Miluji vaši velkolepost, vidím sebe a vás pospolu, vidím vaši nádheru – a i vy ji v sobě odhalíte.

.

Zde jsou instrukce pro začátek roku 2019, zatímco vás ozařuje světlo jasnější než Slunce: „Na konci vstaňte z této židle a odejděte velkolepější, než jste si kdy mysleli, že jste. Odejděte z tohoto místa jiní, než jste sem přišli, a budete s jistotou vědět, že tu nejste náhodou, a že je třeba udělat některé věci.“

.

Toto je poselství pro tento rok. Ale znovu říkám: já jsem Kryon a toto je mé poselství již 30 let, nicméně dnes platí ještě víc, než kdykoli předtím, jelikož tato planeta překročila milník v podobě roku 2012, vstřebala proroctví starověkých civilizací a začala se vyvíjet. Je třeba udělat ještě více práce, drazí, více světla musí zářit. A není žádný lepší způsob, než najít Boha sami v sobě, a ukazovat ostatním, jak mají žít.

A tak to je

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – How Does God See you? – MP3 – 12:36

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hana A. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět