Rok 2019 Kryon

05-2019 NOVÝ PRACOVNÍK SVĚTLANové 13.10.2019

Tento živý channeling byl přijat v Kolumbu, Ohio, 5. května 2019

Nemusíte být chytří nebo inteligentní nebo vyspělí, moji drazí, abyste pochopili lásku. Prostě ne. Nemusíte intelektuálně rozumět vědomí, abyste byli milováni. Prostě ne. Ta stejná MATEŘSKÁ péče a láska se na vás řine právě teď, právě teď, z Tvořivého zdroje. Vylévá se na vás! Ale existuje neviditelný štít, který jí brání a ona odráží přímo od této bariéry, kterou jste si sami vytvořili. Tento štít brání všemu, co se stará a miluje, aby bylo spatřeno a pocítěno a můžete mu dát tolik jmen, kolik chcete, ale štít je silný – natolik, že ani nevíte, že láska tam je! Můžete označit tento štít za nedostatek víry nebo strach ze změny…

 

03-2019 Spojenectví  – Nové 13.10.2019

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Asheville, Severní Karolína, 24. března 2019

Uzavřu to následovně. Chcete definici tohoto spojení mezi vámi a Stvořitelem? Pokud někoho milujete, držíte se při chůzi spolu za ruce, a je to jako spojení, které máte s oním člověkem, které říká: „Chci, aby každý viděl, že tohoto člověka miluji. V naší kultuře je v pořádku dělat to veřejně. Tím, že se budeme držet za ruce, se dotkneme ostatních a všichni budou vědět, že jsme spolu spojeni. Je to znamení navenek, že k sobě patříme a milujeme se.“ Chci, abyste si představili, že se držíte za ruku s Bohem. Vězte, že tu je laskavost na této planetě a všude kolem vás je natažená ruka, která přesně zapadá do vaší ruky…

 

03-2019 „Walk-in a zážitek blízké smrti“  – Nové 13.10.2019

Tento živý channeling byl přijat v Asheville, Severní Karolína, 23. března 2019

To, co bude následovat, jsou nové informace o něčem velmi komplexním. Bude to považováno jako vždy za kontroverzní, [Kryon se usmívá] a ona kontroverze pochází od těch, kteří se naučili všechno o jistých duchovních atributech a kteří udržují tyto informace jako „způsob, jak to funguje“ po mnoho a mnoho let.

 

03-2019 Vždy na blízku, 1. channeling Kryona v Ashville

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Asheville, Severní Karolína,  23. března 2019

Chci vám to ukázat ve světle, abyste tomu porozuměli. Protože někteří říkají: „Nemohu proniknout (skrz závoj) k Bohu.“ Ten závoj, o kterém mluvíte, je skutečný. Ale možná to, co vám o něm řekli, je mylná informace. Závoj tu je, takže vy sami skrz něj nemůžete nic vidět. Ale to neznamená, že jej nemůžete transformovat. Je to závoj bránící vidění, ale všechno ostatní jím může projít. Vy, matky a otcové, můžete si vzpomenout, kdy jste poprvé viděli svého novorozence? Nazvali byste to uzlíčkem štěstí, protože je v tom tolik štěstí. Dítě tomu ještě nerozumí, protože se ještě nedokáže usmát nebo smát, ale časem to dokáže velmi rychle. Ale ten okamžik narození je tak krásný – první nádech, poprvé slyšíte jeho hlásek. Co uděláte jako první?…

 

02-2019 Pokyny pro léčitele

Tento živý channeling byl přijat v Santa Fe, v Novém Mexiku, 24. února 2019

Tato planeta vás potřebuje. Máte linii léčení, meditace, podpory, a mohli byste být tím, čemu říkáme modlitební válečník, protože vaše meditace mění věci kolem vás. Chápete, že jste ve spojení s planetou. Mnozí z vás dělají mnoho různých věcí, které pomáhají této planetě na místech, jako je toto. Jste jedineční a k vám teď hovořím – jste jedineční energetičtí pracovníci této planety. Jste ojedinělí. Máte tyto dary nyní a měli jste je po eony.

 

01-2019 „Podobenství o zadním dvorku“

Tento živý channeling byl předán v Boulderu, Colorado, 11. ledna 2019

Ten stromový dům, moji drazí, představuje v tomto podobenství dětství. Ve Woově případě to bylo dobré dětství naplněné dobrými vzpomínkami a on si je pamatuje velmi, velmi živě. Vybavuje si detaily tak, jako i mnozí z vás. Vybavuje si něco, nad čím se dodnes usmívá – když jeho otec budoval ten stromový dům, velmi pomalu a obřadně našel dva barely na benzín (vlastně spíše odpadní nádoby), které byly nahoře otevřené. Otec je otočil „vzhůru nohama“, otevřeným dnem v hlíně, a postavil je vedle stromu, aby podpíraly část toho stromového stromu – jeho vchod.

 

01-2019 Jak vás vidí Bůh?

Tento živý channeling byl přijat v Boulderu, Colorado, 11.1. 2019

Musíte něco vědět – další základní pravdu, musíte ji znát. Jak vás vidí Bůh? Čeho jste schopni, co dokážete?? To je ta první věc. Konference (během které je přijat tento channeling) se soustředila na vědu týkající se vědomí. A tak budeme pokračovat a zavedeme vás na úroveň, o které jsme již dříve mluvili. Co může být uvnitř každé lidské bytosti – to, co právě začínáte cítit nebo prozkoumávat?…

 

 

 

zpět