Rok 2019 Kryon

12-2019 Rok 2020Nové 12.03.2019

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Caroll v Newportu, Kalifornie, USA, 8. prosince 2019

…Když sečtete číslice roku 2020, dostanete 4. Mnoho numerologických systémů přiřazuje čtyřce energii Země, Gaii. Ve většině numerologických systémů však platí za něco mimořádného, když se objeví zdvojené číslo. Pokud v tomto mimořádném případě ignorujete nuly, dostanete 22. A tuto číslici zahrnuje tibetský systém. Toto mimořádné číslo souvisí s tím, co popíšu jako kosmický zákon. Dosud jsem o něm nemluvil. Sousloví kosmický zákon je metaforou, protože neexistují žádné skutečné zákony Boha. Existují však axiomy, pravdy, základní pravdy a k nim tento kosmický zákon patří….

 

06-2019 Největší hádanka

Tento živý channeling byl přijat v Mt. Shasta, Kalifornie, 22. června 2019

Je to tak fascinující, podívat se na lidstvo a vidět, v co lidé věřili v určitých kritických okamžicích v historii, že ano? Dnes, právě teď, existuje shoda, že lidstvo obecně věří v posmrtný život. Statisticky přes osmdesát procent z miliard, které jsou zde na planetě, věří v tento nepolapitelný posmrtný život. Tudíž je tato víra takzvaně vrozená. Je to instinktivní intuice, se kterou se narodíte. Proto již existuje přesvědčení, že existuje něco víc – víc než váš způsob života zde na vaší planetě. Musí existovat něco nad rámec toho, co vidíte – možná něco multidimenzionálního.

.

05-2019 Azory

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem během Azorského dobrodružství s delfíny, velrybami a Janem Lemurim, 16. května 2019

Proč by to měli oslavovat více tady než na kontinentu nebo kdekoli jinde na planetě? Řekl jsem vám proč. Protože toto je domov původní pravdy. Zde přistála část Lemuřanů. Proto můžete vnímat, že je to tu velmi zvláštní, speciální, dokonce i pro Atlanťany. Co to znamená Duch svatý? Dokonce i v křesťanství to má svůj význam. Co to tedy znamená? Pojďme nejprve prozkoumat Boží Trojici, jak ji popisují křesťané – Bůh Otec, Syn (to byl Mistr Lásky) a Duch svatý. A to, přátelé, je SOUCIT Stvořitele. Je to soucit. Když do vás vstoupí Duch svatý, znamená to soucit, ten uzdravuje. Nikoli Otec, nikoli Syn, ale Soucit Boha. A o tom hovořil papež. O tom je ten festival

 

05-2019 NOVÝ PRACOVNÍK SVĚTLA

Tento živý channeling byl přijat v Kolumbu, Ohio, 5. května 2019

Nemusíte být chytří nebo inteligentní nebo vyspělí, moji drazí, abyste pochopili lásku. Prostě ne. Nemusíte intelektuálně rozumět vědomí, abyste byli milováni. Prostě ne. Ta stejná MATEŘSKÁ péče a láska se na vás řine právě teď, právě teď, z Tvořivého zdroje. Vylévá se na vás! Ale existuje neviditelný štít, který jí brání a ona odráží přímo od této bariéry, kterou jste si sami vytvořili. Tento štít brání všemu, co se stará a miluje, aby bylo spatřeno a pocítěno a můžete mu dát tolik jmen, kolik chcete, ale štít je silný – natolik, že ani nevíte, že láska tam je! Můžete označit tento štít za nedostatek víry nebo strach ze změny…

 

05-2019 Zeď víryNové 21.03.2019

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Columbu, Ohio, 4. května 2019

…To je princip homeopatie. Tinktura s jednou instrukcí udělá hodně, často více než nějaký (chemický) lék. Je to skutečné, přirozené léčení, protože pracujete s pokyny pro buňky, ne s fyzikálně-chemickou látkou. To je to, co máte: homeopatii vědomí (Kryon odkazuje na svůj channeling Homeopatické vědomí z 9. února 2019 – pozn. překl.). Začnete ukazovat buňkám mírumilovnost – a budete zdravější.

 

03-2019 Spojenectví

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Asheville, Severní Karolína, 24. března 2019

Uzavřu to následovně. Chcete definici tohoto spojení mezi vámi a Stvořitelem? Pokud někoho milujete, držíte se při chůzi spolu za ruce, a je to jako spojení, které máte s oním člověkem, které říká: „Chci, aby každý viděl, že tohoto člověka miluji. V naší kultuře je v pořádku dělat to veřejně. Tím, že se budeme držet za ruce, se dotkneme ostatních a všichni budou vědět, že jsme spolu spojeni. Je to znamení navenek, že k sobě patříme a milujeme se.“ Chci, abyste si představili, že se držíte za ruku s Bohem. Vězte, že tu je laskavost na této planetě a všude kolem vás je natažená ruka, která přesně zapadá do vaší ruky…

 

03-2019 „Walk-in a zážitek blízké smrti“

Tento živý channeling byl přijat v Asheville, Severní Karolína, 23. března 2019

To, co bude následovat, jsou nové informace o něčem velmi komplexním. Bude to považováno jako vždy za kontroverzní, [Kryon se usmívá] a ona kontroverze pochází od těch, kteří se naučili všechno o jistých duchovních atributech a kteří udržují tyto informace jako „způsob, jak to funguje“ po mnoho a mnoho let.

 

03-2019 Vždy na blízku, 1. channeling Kryona v Ashville

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Asheville, Severní Karolína,  23. března 2019

Chci vám to ukázat ve světle, abyste tomu porozuměli. Protože někteří říkají: „Nemohu proniknout (skrz závoj) k Bohu.“ Ten závoj, o kterém mluvíte, je skutečný. Ale možná to, co vám o něm řekli, je mylná informace. Závoj tu je, takže vy sami skrz něj nemůžete nic vidět. Ale to neznamená, že jej nemůžete transformovat. Je to závoj bránící vidění, ale všechno ostatní jím může projít. Vy, matky a otcové, můžete si vzpomenout, kdy jste poprvé viděli svého novorozence? Nazvali byste to uzlíčkem štěstí, protože je v tom tolik štěstí. Dítě tomu ještě nerozumí, protože se ještě nedokáže usmát nebo smát, ale časem to dokáže velmi rychle. Ale ten okamžik narození je tak krásný – první nádech, poprvé slyšíte jeho hlásek. Co uděláte jako první?…

 

03-2019 Význam jednoty

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Montrealu, QC, Kanada, 17. března 2019

Chtěl bych vás na okamžik vrátit zpět k okolnostem, které jste viděli a pozorovali: Drazí, duše je věčná. Myslíte si, že jste existovali už před miliardami let? Odpověď zní Ano, i když ne jako člověk nebo buněčná struktura, ale existovali jste, protože duše je součástí rodiny Tvořivého zdroje, jenž je Bohem. Bůh není singulární, není singularitou (to je pro fyziky tady v místnosti). Bůh je vždy vším. Bůh je propojený duchem se vším, co existuje, protože všechno stvořil. Tento Tvořivý zdroj je mimo vaše uvažování, mimo vaši linearitu a chápání…

 

03-2019  Seznam

3. channeling Kryona v Calgary, Alberta, Kanad, 10. března 2019

První původní lidská přirozenost je taková, která říká, že pro člověka je nemožné, aby se sám spojil se Zdrojem. Pochází to z pocitu, že je člověk příliš nepatrný, že má malou hodnotu nebo není hoden, aby toto spojení navázal. Proto tu existují všechny možné druhy nástrojů, které vám druzí předali, abyste šplhali po schodech, procházeli zkouškami, abyste šli sem nebo tam, nebo cokoliv jiného, kvůli tomu, abyste se dostali tam, kde se můžete alespoň napojit, být a konat. Dokonce i ti, kteří věří v jednotu všech věcí, v prvním a původním spirituálním systému na planetě, což je hinduismus, stále věří, že musejí dojít na určité místo, aby dosáhli nirvány, že ji sami o sobě nemohou dosáhnout. To je lidská přirozenost, která dnes existuje všude a já bych rád, abyste toto paradigma překonali.

 

03-2019 Nové paradigma pro všechny

1. channeling Kryona v Calgary, Alberta, Kanada, 9. března 2019

Jaké máte obavy z další etapy, do které směřujete? Co vám bylo řečeno? Kolikrát jsem vám řekl, že když jdete k lékaři, je to téměř jako soud s porotou a rozsudkem a všechno to vychází z minulosti. Dobrá, medicína se změní, protože nastává jiné paradigma toho, kým jste. Lékař může mít pravdu o všem, co bylo v minulosti, ale pro vás už to pravda není. Tak co uděláte s tím, co si vyslechnete a pochopíte, že je to staré paradigma, kterému lékař věří, ale které už není vaše (paradigma)? Je tolik lidí, kteří jsou nyní ve stejné situaci jako vy. Ať už musíte udělat něco konkrétního v určitém období života, nebo jde o zdravotní problém…

 

03-2019 Temné dny světla

2. channeling Kryona v Calgary, Alberta, Kanada, 9. března 2019

…Všechny tyto věci přišly společně s precesí rovnodennosti, jak předvídali domorodí obyvatelé této planety, a začal posun. Kryon je tady, aby tento posun usnadnil. Před třiceti lety jste to nevěděli. Nevěděli jste o věcech, o kterých Kryon učil. Živě si vzpomínám, jak můj partner mluvil o změně nastavení magnetické mřížky a proč se mění, aniž to chápal. Avšak vlivem vědomí, které se objevilo až později, kdy došlo k experimentům dokazujícím vědomí a magnetismus, došlo k propojení. Vzájemně se ovlivňují, to je věda, to je dokázáno…

 

02-2019 Pokyny pro léčitele

Tento živý channeling byl přijat v Santa Fe, v Novém Mexiku, 24. února 2019

Tato planeta vás potřebuje. Máte linii léčení, meditace, podpory, a mohli byste být tím, čemu říkáme modlitební válečník, protože vaše meditace mění věci kolem vás. Chápete, že jste ve spojení s planetou. Mnozí z vás dělají mnoho různých věcí, které pomáhají této planetě na místech, jako je toto. Jste jedineční a k vám teď hovořím – jste jedineční energetičtí pracovníci této planety. Jste ojedinělí. Máte tyto dary nyní a měli jste je po eony.

 

02-2019 Homeopatické vědomí

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem během Monument Valley Tour, 9. – 16. února 2019

Jednou z nejstarších léčebných technik je homeopatie. Ukázalo se, že homeopatie funguje stovky let. Innate je do ní také zapojena, protože tinktura pod jazykem dává innate signál nebo instrukci pro uzdravení. Homeopat připravuje tinkturu, aby předala instrukci tělu. Pokud jste o tom ještě neslyšeli, ty tinktury jsou však tak malé, že ve skutečnosti nemohou v těle způsobit žádnou reakci. A přesto to funguje. Takže máte innate, která nějakým způsobem poslouchá to, co jste vložili do tinktury jako instrukci pro uzdravení. Funguje to.

 

02-2019 Objímač stromů na to přišel

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v San Jose, Kalifornie, 3. února 2019

Už jste někdy potkali objímače stromů? Ach, omlouvám se, někteří z nich jsou tady. A možná jste objímali stromy dávno předtím, než jste se začali zajímat o cokoli duchovního. Možná jste patřili k těm, kteří říkali: „Víte, moje spiritualita je v lese.“ Tam to začíná. Neboť jdete do lesa a cítíte tu bezpodmínečnou lásku – lásku přírody k přírodě. Tam si uvědomíte, že jste součástí systému přírody, a když procházíte kolem stromu, někteří z vás možná ucítí vědomí toho věku, té moudrosti přírody samotné a řeknete si: „Jsem doma. To je to, kde bych měl být – to je to, kam patřím“….

.

01-2019 „Podobenství o zadním dvorku“

Tento živý channeling byl předán v Boulderu, Colorado, 11. ledna 2019

Ten stromový dům, moji drazí, představuje v tomto podobenství dětství. Ve Woově případě to bylo dobré dětství naplněné dobrými vzpomínkami a on si je pamatuje velmi, velmi živě. Vybavuje si detaily tak, jako i mnozí z vás. Vybavuje si něco, nad čím se dodnes usmívá – když jeho otec budoval ten stromový dům, velmi pomalu a obřadně našel dva barely na benzín (vlastně spíše odpadní nádoby), které byly nahoře otevřené. Otec je otočil „vzhůru nohama“, otevřeným dnem v hlíně, a postavil je vedle stromu, aby podpíraly část toho stromového stromu – jeho vchod.

 

01-2019 Jak vás vidí Bůh?

Tento živý channeling byl přijat v Boulderu, Colorado, 11.1. 2019

Musíte něco vědět – další základní pravdu, musíte ji znát. Jak vás vidí Bůh? Čeho jste schopni, co dokážete?? To je ta první věc. Konference (během které je přijat tento channeling) se soustředila na vědu týkající se vědomí. A tak budeme pokračovat a zavedeme vás na úroveň, o které jsme již dříve mluvili. Co může být uvnitř každé lidské bytosti – to, co právě začínáte cítit nebo prozkoumávat?…

 

 

 

zpět