Rok 2019 Kryon

12-2019 Rok 2020

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Caroll v Newportu, Kalifornie, USA, 8. prosince 2019

…Když sečtete číslice roku 2020, dostanete 4. Mnoho numerologických systémů přiřazuje čtyřce energii Země, Gaii. Ve většině numerologických systémů však platí za něco mimořádného, když se objeví zdvojené číslo. Pokud v tomto mimořádném případě ignorujete nuly, dostanete 22. A tuto číslici zahrnuje tibetský systém. Toto mimořádné číslo souvisí s tím, co popíšu jako kosmický zákon. Dosud jsem o něm nemluvil. Sousloví kosmický zákon je metaforou, protože neexistují žádné skutečné zákony Boha. Existují však axiomy, pravdy, základní pravdy a k nim tento kosmický zákon patří….

.

11-2019 Loď lidstvaNové 30.01.2022

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Dallasu, Texas, USA, 30. listopadu 2019

V obrovském imaginárním oceánu, možná multidimenzionálním, je loď. V tomto podobenství je ta loď obrovská. Objevili jste ji v noci a můžete vidět, jak je nesmírně obrovská, jak brázdí oceán už po celé věky. Jak pluje kolem, můžete vidět, jak vysoko vyčnívá nad vodu, a stejně tak, jak hluboko je potopená ve vodě, a ani nedokážete odhadnout, jak velká může být. Letmo zahlédnete její název v oprýskávajícím se nátěru. Jméno té lodi je LIDSTVO….

.

11-2019 Představte si dimenzeNové 12.01.2022

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Dallasu, Texas, USA, 30. listopadu 2019

Co kdyby tu byly všechny (dimenze)? Co kdyby existoval plán koherence (soudržnosti) lidstva, kdy si lidstvo uvědomí své lidství. Místo toho, abyste se izolovali a doufali v to nejlepší, pochopili byste, že existuje určitý druh fyzikálního zákona, který říká, že život i vědomí jsou energie a že je můžete cítit po celém světě? Patří k sobě a vzájemně se vnímají. „Kryone, mluvíš záhadně. Víš, nic takového se doopravdy nestane.“

 

11-2019 Cesta lásky 1 -  Kdo je Bůh?

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Mexico City, Mexiko, 9. listopadu 2019

„Kryone, existují jiné vesmíry?“ (Kryon se usmívá.) Ano, existují. Jednoho dne vám věda sdělí, že existují multiverza. Veškeré světlo pochází z bodu světla, z toho nejúžasnějšího mocného Zdroje soucitu a lásky. Jak velcí jste ve srovnání s Bohem? Jste jako kapka vody v oceánu planet a přesto vás tento soucitný Zdroj, jenž stvořil univerzum, zná jménem…

 

11-2019 Cesta lásky 2 - Kdo jste vy?

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Mexico City, Mexiko, 9. listopadu 2019

Tady jsou shromážděné staré duše. Dovolte mi, abych definoval starou duši. Podobně jako ve škole procházela stará duše život za životem zkušenostmi. Ano, ale jak staré jsou ty zkušenosti, než jste sem přišli? Nazvu to galaktická Akáša. A také vám řeknu, že jak se začíná lidské vědomí rozvíjet, galaktická Akáša se začíná rozpomínat. Někteří z vás vědí, že jsem už o tom mluvil…

 

11-2019 Cesta lásky 3

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Mexico City, Mexiko, 10. listopadu 2019

Nyní se dostáváme ke třetímu poselství. Číslo 3 v tibetské numerologii znamená katalyzátor. Podněcuje a urychluje energii. Je to dobré číslo pro toto poselství, protože dnes je trochu odlišné, než dřív. To je důvod, proč je Kryon tady. Přišel jsem před 30 lety z jediného důvodu – abych vám pomohl projít touto transformací…

 

11-2019 Cesta Lásky 4

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v Mexico City, Mexiko, 10. listopadu 2019

Drazí, je tu doprovod, o kterém jsme vám mnohokrát vyprávěli. Je obtížné vysvětlit a také těžké uvěřit, že kolem vás existuje multidimenzionalita. Věda by souhlasila, že atom, který vytváří všechny věci, obsahuje dimenze, které daleko přesahují třetí nebo čtvrtou dimenzi. Možná se zeptáte: „Co je v těch dalších dimenzích?“ Říkám vám: Téměř všechno, co nemůžete vidět. Ale je tam také hodně toho, co můžete vnímat. Už jsme vám řekli, že v nové energii se multidimenzionalita začíná pomalu odhalovat. A díky tomuto atributu začínáte vidět temnotu jinýma očima.

 

10-2019 Frustrace pracovníka světla 1. část – Lidé

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Austinu, Texas, 19. října 2019

…Když se podíváte na poselství, všimnete si, že se postupem času změnily. Nejprve jsem vám říkal: „Připravte se na nového člověka.“ V roce 1993 jsem v knize, kterou můj partner se zdráháním publikoval, sdělil, že nedojde k žádnému Armageddonu a že místo toho je před vámi potenciál, možnost něčeho, co jste nikdy neočekávali, potenciál určité možnosti. Byla to metafora pro zvýšené vědomí na planetě, které se bude vyvíjet prostřednictvím věcí, které se nikdy předtím nerozvíjely….

 

10-2019 Frustrace pracovníka světla 2. část – Energie

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Austinu, Texas, 19. října 2019

…Tématem je frustrace pracovníků světla v nové energii. Jen krátce zopakujeme, že výchozím bodem pro nové paradigma je rok 2012. A první věc, která se mění, jste vy. Takže je to o vás….

 

10-2019 Frustrace Pracovníka světla 3. část – Posun

Tento živý channeling byl přijat v Austinu, Texas 20. října 2019

Drazí, od roku 2012 se udály velké změny. Ve výše uvedené metafoře by změna musela být zázrakem. Bláto je bláto a semena jsou semena, zdánlivě navždy. Pro tuto metaforu se však změnilo místo: energie, půda, teplo, vlhkost a sluneční světlo. Semena jsou nyní připravena k růstu, i když předtím celý proces nefungoval.

 

10-2019 Víc než víteNové 06.01.2022

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Chicagoland, Itasca, Illinois 13. října 2019

Každý, kdo to slyší, není jen živočich na Zemi. Protože v sobě máte něco velmi zvláštního - kousek božství, který vám byl záměrně dán v tomto příběhu stvoření, ať už to pro vás znamená cokoli. Žijete zde s něčím, co se velmi liší od jakéhokoli jiného živočicha. A tím je božská duše, část Stvořitele. Kdybyste se mohli vidět skrz multidimenzionální čočku, viděli byste, jak jste velicí: Vaše Merkaba dosahuje 8 metrů a kromě toho je tady také pole, ve kterém se pohybujete a pracujete se svou velikostí. To však ještě nevíte, ale jednou to vědět budete….

.

10-2019  Spojení

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v Chicagoland, Itasca, Illinois, 12. října 2019

Představte si futuristy před dvěma sty lety, kteří si myslí: „Kam povede tento nový vynález telegrafu? Co kdyby mezi každým domem bylo telegrafní spojení?“ Nedokázali myslet mimo tečky a čárky morseovky, ale dokázali si představit kabel procházející městem. Co kdyby teď tento kabel mohl vést kamkoli? Dokonce ještě předtím, než se objevil bezdrátový systém, měli už tito lidé představu, že by se možná mohlo něco přenášet z jednoho místa na druhé bez použití drátů, pomocí nějakého přenosu. Už tehdy o tom přemýšleli, i když měli jen telegraf. Bezdrátová komunikace – dnes s ní každý den pracujete.

 

09-2019 Loupání cibule svého já

Tento živý channeling Kryona byl přijat v pohoří Rila, Bulharsko, 15. září 2019

Chci tento channeling nazvat Loupání cibule svého já. Každý z vás se narodil v dualitě. Od začátku jste se od svých rodičů a ostatních lidí kolem vás učili, jak se chovat, v co věřit a jak věci fungují. A podle toho, co vám všichni tihle lidé říkali, se nakonec rozhodujete. Někteří z vás pak věří, že jste ve světě přežití a že jste obětí všeho, zatímco jiní věří, že tomu tak vždycky není. A podle toho pak ti lidé žijí.

.

07-2019 Směřování k budoucnosti

Tento živý channeling byl přijat ve Stamfordu v Connecticutu 28. července 2019

Nyní budu hovořit o něčem velmi esoterickém a mnozí řeknou: „Dej se do toho.“ Nechápete však, jaká je realita. Je to něco, co jste neočekávali, co je zde a je vám k dispozici. Souvisí to s tím, jak vnímáte sebe, vaši galaxii, váš vesmír a vaši realitu – a má to co do činění s časem.

 

07-2019  Prvky jiskry – 1. část

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Caroll ve Stamfordu, Connecticut, 27. července 2019

Ve staré energii, drazí, bych to, co vám bylo předáno, nazval téměř pohádkou pro děti. Protože to nemůžete ani pochopit, toto zlaté, skutečné a pravé paradigma vaší duše. Díváte se na svůj život na Zemi a hned začnete přemýšlet o utrpení, problémech, obtížích a přežití. Většinou je to všechno, co si myslíte o sobě a své duši. A když mluvíte o Boží milosti, řeknete: „No, to přijde později, až budu dostatečně dobrý.“ Nebo možná řeknete: „Věřím, že mě Bůh miluje, a myslím na to celý den, abych vydržel své utrpení.“ Ale to není dokonce ani zčásti pravda.

 

07-2019  Prvky jiskry – 2. část -

Tento živý Kryonův channeling přijal Lee Carroll ve Stamfordu, Connecticut, 27. července 2019

V první části poselství jsme popsali prvky této jiskry, a řekli, že prvním prvkem je vlastně skutečné objevení této jiskry, které vás vyvede ze starého paradigmatu, starého způsobu myšlení. Toto odstranění starého způsobu je natolik úplné, že na novém místě, kde se cítíte tak svobodní a plní života, zpočátku ani nevíte, co máte udělat dál. Někteří řeknou: „Nezáleží na tom, co udělám dál, protože jsem jedno se vším a od teď se mi budou dít jen samé dobré věci.“ Svým způsobem máte naprostou pravdu, ale o čem zde mluvím, jsou praktické věci. Protože mluvíme o staré duši, která žije v západní společnosti a přechází z jedné úrovně na druhou. Zároveň ale stále chodíte do práce, stále jste ve spojení se svými přáteli a musíte se starat o praktické věci. Stále máte své děti, kamarády a všechny ty věci, které jsou pro vás tak důležité. Přesto se cítíte zcela a úplně změněni.

 

07-2019  Jiskra

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Caroll v Bostonu, Massachusetts, 20. července 2019

To, co se děje při vašem posledním vydechnutí, nazvu „jiskrou“. Je to bod, ve kterém se na všechno rozpomenete. Při posledním vydechnutí, ať už je to okamžik nebo trochu delší chvíle, na tom nezáleží, přichází jiskra. Po vašem posledním vydechnutí se zastaví linearizace života. Protože vědomí, které opouští vaše tělo, je multidimenzionální, nádherné, velkolepé vědomí, a ta jiskra, chcete-li to nazývat jiskrou, vás dovede k velkému užasnutí „Ach, díky!“ Rozpomenete se na všechno a uvědomíte si velkolepost duše, jíž jste. Uvědomíte si, že jste jen znovu prošli dalším životem. Vždy si tohle vše uvědomíte.

 

07-2019 Tapisérie - Nové 31.12.2019

Tento živý channeling byl přijat Leem Carrollem v Laguna Hills v Kalifornii, 14. července 2019

Nadnesli jsme něco, co bych vám chtěl předat, co je dnes odlišné. Důvodem je, abyste pochopili, že existují věci, o kterých nevíte. Mluvili jsme o Merkabě, o energetickém poli, které vás obklopuje a není to pole – je to vaše Merkaba. Žijete ve vozidle – takto jej budu nazývat – které řídíte a tím je Merkaba, bublina o průměru 8 metrů, která obklopuje každého z vás. To znamená, že všichni tady v místnosti sedíte také v Merkabě těch ostatních. Drazí, důvodem toho, že je Merkaba tak rozměrná, je to, že skupina jednotlivců může vytvořit koherenci (soudržnost). Přemýšlejte o tom.

 

07-2019 Akáša staré duše

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Laguna Hills v Kalifornii, 13. července 2019

… A tento mimořádný svět, tato mimořádná civilizace a všechno, co se děje kolem vás, včetně nové oblasti vesmíru, do které se ubírá vaše Země - to vše zesiluje potenciál toho, co přijde. A jako součást toho je vám dána schopnost, pokud vyslovíte žádost, abyste mohli vzít a propustit všechny tyto zkušenosti z minulosti, z minulých životů i z tohoto života, že jen stěží o nich budete vědět nebo si jen stěží vzpomenete, že tam kdysi byly…

 

06-2019 Lineární uvažování – 1. část

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v McCloud v Kalifornii, 29. června 2019

Nedávno jsme o tomto poli hovořili. Pole obsahuje potenciály budoucnosti - ne budoucnost jako takovou, ale její potenciály. A to je multidimenzionální koncept, který nyní začínáte poznávat. Před lety jsme vám řekli, že toto pole ukazuje potenciál lidí, kteří vidí věci jinak než je dnes běžné. Je to pole, které obsahuje, co by se mohlo stát, kdyby dost lidí mělo vyšší myšlení a zabývalo se věcmi, kterým dosud nerozumí….

 

06-2019 Lineární uvažování – 2. část

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v McCloud v Kalifornii, 30. června 2019

A pak existují ještě další lidé, kteří jsou opravdu velmi zajímaví. Všichni možná víte, nebo také ne, že vaše vlády se zaměřují na tzv. „remote viewing“ (dálkové vnímání, pozorování vzdáleného nebo neviditelného cíle pomocí mimosmyslového vnímání senzibilů). A věří v pole, protože často přicházeli „věštci“ a říkali: „Tady je nějaký potenciál, tam je nějaký potenciál a tamhle je také nějaký potenciál“ a byla to pravda. Mnohokrát jste dokázali odvrátit těžké, negativní věci, které plánovali ostatní lidé, protože ti, kteří vidí a vnímají pole, rozpoznali potenciál, a pomohli tak těm zainteresovaným přijmout ochranná opatření. Je tedy známo, že věci, které by se mohly stát, jsou už nějakým způsobem v poli. To se nyní stále více uznává. Ale bude to ještě lepší.

 

06-2019 Největší hádanka

Tento živý channeling byl přijat v Mt. Shasta, Kalifornie, 22. června 2019

Je to tak fascinující, podívat se na lidstvo a vidět, v co lidé věřili v určitých kritických okamžicích v historii, že ano? Dnes, právě teď, existuje shoda, že lidstvo obecně věří v posmrtný život. Statisticky přes osmdesát procent z miliard, které jsou zde na planetě, věří v tento nepolapitelný posmrtný život. Tudíž je tato víra takzvaně vrozená. Je to instinktivní intuice, se kterou se narodíte. Proto již existuje přesvědčení, že existuje něco víc – víc než váš způsob života zde na vaší planetě. Musí existovat něco nad rámec toho, co vidíte – možná něco multidimenzionálního.

.

06-2019 Skládanka/Puzzle 1

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem na Mt. Shasta, Kalifornie, 22. června 2019

Existují lidé, kteří se ptají: „Co je skutečně channeling? Jak to funguje u lidí?“ Odpovíme: Je to proud intuice. Pokud chcete channelovat, musíte se naučit rozpoznat intuici a umožnit, aby přicházela lepším způsobem a utvářela věci tak, aby vám dávaly smysl. To je channeling. Můj partner mi právě říká, že tento dnešní specifický channeling by měl mít název.

.

06-2019 Skládanka/Puzzle 2

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem na Mt. Shasta, Kalifornie, 23. června 2019

Nyní pokračujme v tématu skládanky. Jak často jsme se vás už ptali: Jak vysvětlíte lásku? Jak je to možné? Nejprve musíte pochopit, že láska není lineární - prostě není, a jako lidé to víte. Když se poprvé podíváte jako matka na svého novorozence, když poprvé otevře oči a podívá se na vás, víte, jaký to je pocit. Říkám vám, ten pocit v takovou chvíli nelze popsat, vysvětlit, specifikovat ani kvantifikovat. Je to příliš velké. Láska k Bohu je pro vás příliš velká na to, abyste ji dali na papír a zaznamenali…

.

06-2019 Rozšířená innate

Tento živý channeling přijal Lee Carroll ve Philadelphii, Pensylvánii, 16. června 2019

Dnes budeme vysvětlovat a zkoumat jeden vztah. A tento vztah pro vás může být překvapením. Jde o to, jak můžete lépe porozumět své innate, která se rozšiřuje, a dalším věcem, které si sebou přinášíte při narození. Když posloucháte učení Adironndy (channelované prostřednictvím Marylin Harper před Kryonem – pozn. překl.), hovoří o zvycích, strachu a dalších věcech, které vám brání, aby vás innate mohla vést prostřednictvím intuice. Rád bych k tomu něco dodal. Nebude to vůbec odlišné poselství, ale v zásadě stejné, protože tyto věci jsou pravdivé. A pokud budete poslouchat, bude vám to jasné.

.

06-2019 Otevřít dveře

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem v Buffalo, New York, 9. června 2019

…Pokud všichni budete jeden druhého vidět jasně, uvědomíte si, že jste všichni stejní. Chcete stejné věci pro své děti a chcete to samé pro sebe. Chcete být mírumilovní a chcete se víc usmívat. Chtěli byste se trochu víc smát a cítit se dobře ve svém životě.

.

06-2019 Plán

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem v Buffalu, New York,8. června 2019

To je osvícení, o kterém mluvíme, a které přichází na tuto planetu. Nejde o systém víry nebo doktrínu, ale o obecné vnímání paradigmatu, které nastává. To je podstata míru na Zemi a pochopení, proč se určité věci dějí určitým způsobem. Je to zralost a mnozí to začínáte chápat a začínáte oslavovat, kdo jste a že skutečně existuje plán a nejste sami. Všude kolem vás jsou různé části těchto hodin, které pracují a jsou součástí celé té skládanky. Znají vás a vy znáte je…

.

05-2019 Osvícené hodinyNové 31.12.2021

Tento živý channeling byl přijat na Azorech 25. května 2019

„Kryone, co to znamená, objevit sebe?“ Chtěl bych vám, drazí, říci, že existuje plán – obrovský a láskyplný plán pro vás a všechny, kdo by ho chtěli vidět. Není tu jen systém, ale plán. V tomto plánu existují části, které spolupracují pro společné dobro lidstva a každého jednotlivce. Je to mnohem víc než systém. Je to plán, je to univerzální plán a je promazán láskou a soucitem Stvořitele [Boha] způsobem, kterému nemůžete začít rozumět. Opravdu zvenčí nevidíte, jak to vypadá, pokud stojíte venku a díváte se dovnitř.

 

05-2019 Nová role šišinky

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem na Azorských ostrovech, Portugalsko, 23. května 2019

Toto je osmý channeling na Azorech uprostřed Atlantického oceánu. O delfínech a velrybách jsme už mluvili a budeme o nich hovořit znovu. Myslím, že největší odhalení v tomto poselství nebude pro každého, ale dovolte mi, abychom to vysvětlili dřív, než předáme další poselství o delfínech nebo velrybách.

 

05-2019  Nalezení vnitřního míru – 1. a 2. část

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem na Azorských ostrovech, Portugalsko, 20. května 2019

Drazí, ve starší energii na této planetě existovali lidé, kteří byli osvícení nebo měli pověst, že patří do metafyzického světa. A jejich cesta vždy vedla na stejné místo: k vlastnímu já. To je to, co učili minulí i současní guruové, kteří jsou na této planetě stále důležití, a šamani v mnoha oblastech této planety. Ti všichni vás učí, jak přenést tento klid a mír přímo do sebe, do svého nitra. O tom dnes budeme mluvit….

.

05-2019 Azory

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem během Azorského dobrodružství s delfíny, velrybami a Janem Lemurim, 16. května 2019

Proč by to měli oslavovat více tady než na kontinentu nebo kdekoli jinde na planetě? Řekl jsem vám proč. Protože toto je domov původní pravdy. Zde přistála část Lemuřanů. Proto můžete vnímat, že je to tu velmi zvláštní, speciální, dokonce i pro Atlanťany. Co to znamená Duch svatý? Dokonce i v křesťanství to má svůj význam. Co to tedy znamená? Pojďme nejprve prozkoumat Boží Trojici, jak ji popisují křesťané – Bůh Otec, Syn (to byl Mistr Lásky) a Duch svatý. A to, přátelé, je SOUCIT Stvořitele. Je to soucit. Když do vás vstoupí Duch svatý, znamená to soucit, ten uzdravuje. Nikoli Otec, nikoli Syn, ale Soucit Boha. A o tom hovořil papež. O tom je ten festival

 

05-2019 NOVÝ PRACOVNÍK SVĚTLA

Tento živý channeling byl přijat v Kolumbu, Ohio, 5. května 2019

Nemusíte být chytří nebo inteligentní nebo vyspělí, moji drazí, abyste pochopili lásku. Prostě ne. Nemusíte intelektuálně rozumět vědomí, abyste byli milováni. Prostě ne. Ta stejná MATEŘSKÁ péče a láska se na vás řine právě teď, právě teď, z Tvořivého zdroje. Vylévá se na vás! Ale existuje neviditelný štít, který jí brání a ona odráží přímo od této bariéry, kterou jste si sami vytvořili. Tento štít brání všemu, co se stará a miluje, aby bylo spatřeno a pocítěno a můžete mu dát tolik jmen, kolik chcete, ale štít je silný – natolik, že ani nevíte, že láska tam je! Můžete označit tento štít za nedostatek víry nebo strach ze změny…

 

05-2019 Zeď víry

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Columbu, Ohio, 4. května 2019

…To je princip homeopatie. Tinktura s jednou instrukcí udělá hodně, často více než nějaký (chemický) lék. Je to skutečné, přirozené léčení, protože pracujete s pokyny pro buňky, ne s fyzikálně-chemickou látkou. To je to, co máte: homeopatii vědomí (Kryon odkazuje na svůj channeling Homeopatické vědomí z 9. února 2019 – pozn. překl.). Začnete ukazovat buňkám mírumilovnost – a budete zdravější.

 

04-2019 Epická cesta po Egyptě – 1. channeling – Dobrodružství začíná

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Káhiře, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

Ale vy jste zde, abyste viděli příběh počátku své civilizace a je to hluboké. Ta hlubokost nespočívá ve stavbách nebo ve způsobu, jakým byly vybudovány,  ani v mystériích. Souvisejí s jednotlivci a lidmi starověku a s tím, co říkali, co dělali, jak to udělali. Když jsme tu naposledy seděli (v r. 2017 – pozn. překl), říkali jsme vám, že když vidíte hieroglyfy a slyšíte příběhy, něco ve vaší Akáše může rezonovat s určitým poznáním. Někteří z vás mohou dokonce pociťovat mrazení, protože si na něco vzpomenou nebo proto, že si pamatují, že tu už dříve byli, nebo se nějakým způsobem zúčastnili dějinné události.

 

04-2019 Epická cesta po Egyptě – 2. channeling - Před výstupem

Tento živý channeling přijal Lee Carroll u hory Sinaj, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

Ale už nejde o exodus. To je historie. Když dnes budete stoupat nahoru, rád bych, abyste mysleli na něco jiného, a sice na nové začátky. Planeta je v současné době v exodu od staré energie, přímo skrze precesi rovnodenností předpovězenou předky, do nového vědomí. Exodus skončil v roce 2012. Nyní je začátek nového vědomí….

 

04-2019 Epická cesta po Egyptě – 3. channeling – Na vrcholu hory Sinaj

Tento živý channeling přijal Lee Carroll na hoře Sinaj, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

To, co se stalo na této hoře, nebylo přesně tam, kde sedíte, ale v podobné oblasti na úbočí hory. To nejdůležitější bylo, že Tvořivý zdroj poprvé promluvil přímo s lidskou bytostí, aniž by mezi nimi něco stálo, žádná socha, žádný prostředník. Stvořitel přijal podobu multidimenzionální andělské bytosti. Všichni jste slyšeli o hořícím keři, že? Dovolte nám uvést všechny tyto věci do správného světla.

 

04-2019 Epická cesta po Egyptě – 4. channeling - Měnící se krystalická mřížka

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Akabském zálivu, Egypt, 4. – 22. dubna. 2019

Drazí, za posledních 22 let se ve vědě stalo něco neuvěřitelného. Věda nyní ukázala a dokázala, dokonce pomocí satelitních měření, že vědomí na této planetě mění fyzické věci na této planetě. Vědomí mění fyzické věci. Tím se otevírají dveře věcem, které byly v minulosti považovány za čistě ezoterické. Teď se najednou zdají věrohodné.

 

04-2019 Epická cesta po Egyptě – 5. channeling - Vnímání

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Sakkaře, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

Někteří z vás o tom možná už něco četli, ale ujišťuji vás, že to, co jste četli, není to, co vám teď řeknu. Je to jedna z největších záhad za posledních 50 let. Překonává tajemství Velké pyramidy v Gíze. Překonává téměř všechny věci v tomto údolí. Je to místo, kam se dá sestoupit, a navzdory všem očekáváním tam najdete přes 24 sarkofágů….

 

04-2019 Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 6. channeling – Čtyři pilíře pravdy

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Serapeu, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

Jak podepřete střechu nebo strop, který představuje vaši víru, aniž byste měli nějaké pilíře, které to všechno nesou? Řeknete jen: „No, já věřím tomu, čemu věřím, a když tomu chci věřit.“ A proto, drazí, vás po návratu domů zrovna moc hezky nepřivítají. Dovolte mi, abych vám pomohl. Nejste odpadlíci, ale revolucionáři. Protože jednoho dne, drazí, se to, co máte dnes a v co věříte, začne dít jiným lidem jako něco nového, možná skvělého, protože to obsahuje několik věcí, které nebyly do té doby přijaty.

 

04-2019 Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 7. channeling - Královská pohřební komora

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v pyramidě v Gíze, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

Vědomí je jako stroj času. V mžiku se můžete vrátit do určitého bodu minulosti a prožívat jej. Vůbec vám nepřipadá, že by už uplynulo 50 let. Možná je tady někdo z mladých lidí. Možná jste žili jen 30 let nebo méně. Ale i vy si uvědomujete, že váš život běží velmi rychle, že? Co když je čas ve skutečnosti něco, kde všechno existuje v jednom místě nebo v jednom kruhu, který se neustále otáčí jako hodiny kolem sebe, a vy stojíte uprostřed těch hodin? Je to odlišné, že?….

 

04-2019 Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 8. channeling - Sfinga

Tento živý channeling přijal Lee Carollem v Gíze, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

Víte, co to je? Připravte se. Sfinga je archeologický nález, který udělali Egypťané. Rozumíte tomu? Přišli jste – přinejmenším mnozí z vás – právě z archeologického naleziště, kam jste vešli a objevili věci, které byly dnešnímu lidstvu zanechány dřívější kulturou. Sfinga byla nálezem Egypťanů, kteří ji začali odkrývat. Během odkrývání  byli nanejvýš potěšení tím, co našli, protože sfinga měla pro ně ve skutečnosti význam. Uvědomili si, že sfinga je mnohem starší než jejich vlastní kultura a že zde existují nějaké magické věci. Magie spočívala v tom, jak mohli vidět svou vlastní historii za hranice toho, co považovali za možné. Sfinga se podobala tomu, co chtěli, ale nebyla podobná dostatečně.

 

04-2019 Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 9. channeling – První rozloučení

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Káhiře, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

Cesta začíná, účastníci nastoupí do vozidla, posadí se v autobuse a autobus odjíždí. Dříve nebo později přijde průvodce nebo řidič autobusu k mému partnerovi – možná během přestávky – a řekne: „No, už jsem doprovázel mnoho náboženských skupin. Tohle je jedna z nich. Co je to channeling?“ Můj partner má na tuto otázku odpověď, kterou v takových situacích vždy vyslovuje. Jednoduše říká: „Nejsem si úplně jistý.“ (Kryon se usmívá.) Tady je důvod. Kdyby tomu muži řekl: „Jsem v kontaktu s Mistrem Velkého centrálního Slunce jménem Kryon a jsou do toho zapojeny miliardy duší,“ pravděpodobně by tomu ten člověk neporozuměl. Takže můj partner zůstává zticha….

 

04-2019 Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 10. channeling – Uvědomění si barev

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Abú Simbel, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

Zaprvé, slovo „osvícení“ nemá nic společného se spiritualitou. To je pro vás překvapení, že? S duchovností to nemá nic společného. Osvícení souvisí se zvýšeným způsobem myšlení, které začíná zkoumat samo sebe nad rámec zvyků, které tu byly dřív. Je to způsob myšlení, který se zvedá nad rámec toho, co bylo dříve, a zapojuje věci, které nejsou nutně součástí běžného myšlení, jako je síla a výsledek soucitu a lásky, čestnosti a laskavosti, jako vědomého způsobu života…

 

04-2019 Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 11. channeling - Energie

Tento živý channeling přijal Lee Carroll na horním Nilu, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

Takže je vhodné, možná i relevantní, mluvit o dvou různých druzích energie, protože jedna z nich se nyní začíná objevovat častěji. Zde jsou ty dva druhy: lineární a nelineární energie. Nemusíte si to zapisovat. Lineární energie, označovaná též jako běžná každodenní energie, je ta, která se na této planetě zkoumá a používá. Vyskytuje se jako teplo nebo jako formy odvozené od tepla. Objevuje se jako tlak nebo tah. Objevuje se ve formě magnetismu – který však není lineární. Lineární energie se považuje za něco běžného a používá se v současné době. To je ta, o které vás učili ve škole….

 

04-2019 Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 12. channeling – Jsme součástí

Tento živý channeling přijal Lee Carroll na horním Nilu, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

Když jako dítě rostete, zažíváte hierarchický systém, který je vylučující (exkluzivní). Existuje matka a otec a brzy zjistíte, kdo se stará o rodinu. Vidíte, kdo stojí nad vaším otcem a vaší matkou. Jak rostete, začínáte chápat důležitost hierarchií. Kdo je důležitý a kdo ne, kdo má peníze a kdo ne, kdo má moc v každé kultuře. Sledujete svou vládu, politiky nebo královskou rodinu. Vidíte, kdo je mocný a kdo ne. Rozvíjíte myšlenku rozdělování, výlučnosti. Pokud nejste u moci, jste vyloučeni. Takový je způsob uspořádání. Ale pak to aplikujete na spiritualitu, vždycky to tak děláte. Vždycky to tak bylo, protože to je model, který máte.

.

04-2019 Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 13. channeling – Bůh lásky

Tento živý channeling přijal Lee Carroll na horním Nilu, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

….Název znamená magii. Jméno je podstatou, počátkem, základem Amon Rea, Hóra. Je to jméno, které je podstatou Hathor, Sekhmet a Isis a všech dohromady. Je to podstata magie. Jméno, které vám řeknu a které jste nikdy předtím neslyšeli, reprezentuje ochranu, vedení a lásku, protože to je Tvořivý zdroj. Je to magické. Jmenuje se Heka*).  Heka. Proč není (zobrazené) na zdech? Je mnohem starší. Pro Egypťana, který tento název dobře zná, znamená magii. Je esencí všech bohů dohromady, protože je to láska. Je to láska.

 

04-2019 Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 14. channeling - Spojení 1

Tento živý channeling přijal Lee Carroll na ostrově Elefantina, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

….Už jsme vám říkali, že komunikačním kanálem mezi Stvořitelem lásky a vámi, mezi Stvořitelem, který vám dal krásnou Merkabu, duši, kterou si s sebou nesete, že tímto komunikačním kanálem je láska. Zdůraznili jsme, že láska je multidimenzionální energií, drazí. Není to emoce, je to komunikace. Začněme tím, že vám poskytneme nástroje pro tuto komunikaci, které vám pomohou pochopit vzájemnou komunikaci, kterou máte se Stvořitelem. První nástroj, jeden z mnoha, o kterých vám povíme, je ten nejzákladnější a zároveň nejméně postižitelný. Je zodpovědný za tolik věcí na této Zemi a nazývá se  INTUICE.

 

04-2019 Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 15. channeling - Spojení 2

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Isidině chrámu, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

Existuje tolik lidí, kteří říkají: „Přál bych si, abych mohl mluvit se svou duší, se svým vyšším já, ale zdá se, že tu existuje nějaká překážka.“ Jedinou překážkou, která existuje, drazí, je lineární vnímání. Dokud chcete Stvořitele polidšťovat, nebudete dostávat mnoho zpráv. Láska je zdroj, kanál pro komunikaci. Ještě jednou vám říkáme, že to vidíte v každodenním životě, v lásce kojenců, kteří mají vaši pozornost, ale ne váš jazyk. Zvířata nikdy nebudou mít vaši řeč. Ale máte lásku – a tak mezi vámi a jimi probíhá mnoho komunikace. Tohle by vám mělo ukázat, že podstatou (esencí) Boha je láska. To je to, co můžete použít ke komunikaci.

 

04-2019 Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 16. channeling - Elegance starověkých

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v chrámu Edfu, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

….Dobrý matematik to uvidí, usměje se a zažije aha efekt: „Tato posloupnost vede k této posloupnosti a, páni, no jen se na to podívejte.“ Fraktály, které najdete ve všem, v biologii, geometrii a vesmíru, budou mluvit o dvanácti stranách, šestkách, trojkách a čtyřkách. Zřídka najdete pětky a desítky, mnohem méně často, protože vesmír je tvořen šestkami, trojkami, čtyřkami, dvanáctkami a osmnáctkami.

 

17. den nebyl Kryonův channeling

 

04-2019 Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 18. channeling – Postavte si vlastní chrám

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v chrámu v Karnaku, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

Poslouchejte, pracovníci světla. Způsob, jakým dnes jednáte s ostatními lidmi, je přesně tou energií toho, co se bude dít na této planetě. Už nemůžete jen tak vystoupat na nějaké místo, abyste se modlili, uctívali, co chcete uctívat, a pak se vrátit domů. Jinak si na vás lidé ničeho nevšimnou, kromě toho, že jste se modlili. Ale jde o to, jak jednáte s ostatními lidmi, jak s nimi zacházíte a zda odcházejí změněni z místa, kde se s vámi setkali. To je ten rozdíl….

 

04-2019 Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 19. channeling – Posvátné ženství

Tento živý channeling přijal Lee Caroll v chrámu Hatšepsut, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

Toto mimořádné místo je označováno jako zádušní chrám královny (Hatšepsut) a má příběh, který je velmi podobný historii většiny králů – se všemi souvisejícími dramaty. Ale buďte pozorní, až si budete chrám prohlížet, protože byl postaven pro ženu. Tato skupina se stovkou lidí právě přišla z Údolí královen. Někteří z vás, kteří teď posloucháte nebo čtete, jste možná slyšeli o Údolí králů, ale možná nevíte, že existuje Údolí královen. V něm pohřbívali členky královských rodin, královny Egypta.

.

04-2019 Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 20. channeling – Krabice budoucnosti

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Abydosu, v chrámu Sethiho, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

Jak se vaše planeta postupem času mění, mění se vědomí a začínají se měnit i některé věci, o kterých byste si to ani nepomysleli. Často jsme říkali, že starší vědomí této planety bylo vždy lineární. Je to způsob myšlení, drazí, který zůstává stejný a stále se vrací a opakuje. Je to způsob myšlení, který se točí v kruhu nebo možná i v krabici, což způsobuje, že se historie opakuje, a znovu a znovu se opakují stejné chyby. Proto o tom chci mluvit. Mluvil jsem v minulosti o krabicích víry a chci toto téma rozšířit a pokračovat v něm.

 

03-2019 Spojenectví

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Asheville, Severní Karolína, 24. března 2019

Uzavřu to následovně. Chcete definici tohoto spojení mezi vámi a Stvořitelem? Pokud někoho milujete, držíte se při chůzi spolu za ruce, a je to jako spojení, které máte s oním člověkem, které říká: „Chci, aby každý viděl, že tohoto člověka miluji. V naší kultuře je v pořádku dělat to veřejně. Tím, že se budeme držet za ruce, se dotkneme ostatních a všichni budou vědět, že jsme spolu spojeni. Je to znamení navenek, že k sobě patříme a milujeme se.“ Chci, abyste si představili, že se držíte za ruku s Bohem. Vězte, že tu je laskavost na této planetě a všude kolem vás je natažená ruka, která přesně zapadá do vaší ruky…

 

03-2019 Pravidla

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Asheville, Severní Karolíně, 24. března 2019

Toto poselství, které předávám třicet let, po mnoho let naráželo na hluché uši. Ale teď to samé poselství po tak dlouhé době najednou začíná dávat smysl. A jediná věc, která se změnila, jste vy, drazí lidé. Světlo se na této planetě začíná projevovat takovými způsoby, jaké jste nikdy předtím neviděli, a tak to bude pokračovat i nadále. Zatímco bude ukazovat temné věci, které budete odmítat a zavrhovat a budete zděšeni, že jste je neodhalili už dřív. Avšak pak pochopíte, že jediným důvodem, proč to teď vidíte, je světlo, které nesete. …

 

03-2019 „Walk-in a zážitek blízké smrti“

Tento živý channeling byl přijat v Asheville, Severní Karolína, 23. března 2019

To, co bude následovat, jsou nové informace o něčem velmi komplexním. Bude to považováno jako vždy za kontroverzní, [Kryon se usmívá] a ona kontroverze pochází od těch, kteří se naučili všechno o jistých duchovních atributech a kteří udržují tyto informace jako „způsob, jak to funguje“ po mnoho a mnoho let.

 

03-2019 Vždy na blízku, 1. channeling Kryona v Ashville

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Asheville, Severní Karolína,  23. března 2019

Chci vám to ukázat ve světle, abyste tomu porozuměli. Protože někteří říkají: „Nemohu proniknout (skrz závoj) k Bohu.“ Ten závoj, o kterém mluvíte, je skutečný. Ale možná to, co vám o něm řekli, je mylná informace. Závoj tu je, takže vy sami skrz něj nemůžete nic vidět. Ale to neznamená, že jej nemůžete transformovat. Je to závoj bránící vidění, ale všechno ostatní jím může projít. Vy, matky a otcové, můžete si vzpomenout, kdy jste poprvé viděli svého novorozence? Nazvali byste to uzlíčkem štěstí, protože je v tom tolik štěstí. Dítě tomu ještě nerozumí, protože se ještě nedokáže usmát nebo smát, ale časem to dokáže velmi rychle. Ale ten okamžik narození je tak krásný – první nádech, poprvé slyšíte jeho hlásek. Co uděláte jako první?…

 

03-2019 Význam jednoty

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Montrealu, QC, Kanada, 17. března 2019

Chtěl bych vás na okamžik vrátit zpět k okolnostem, které jste viděli a pozorovali: Drazí, duše je věčná. Myslíte si, že jste existovali už před miliardami let? Odpověď zní Ano, i když ne jako člověk nebo buněčná struktura, ale existovali jste, protože duše je součástí rodiny Tvořivého zdroje, jenž je Bohem. Bůh není singulární, není singularitou (to je pro fyziky tady v místnosti). Bůh je vždy vším. Bůh je propojený duchem se vším, co existuje, protože všechno stvořil. Tento Tvořivý zdroj je mimo vaše uvažování, mimo vaši linearitu a chápání…

 

03-2019 Bůh v krabici

Tento živý Kryonův channeling přijal Lee Carroll v Calgary, Albertě, Kanadě, 10. března 2019

Vrátím se ještě jednou k myšlence lidí, že všechno, co je kolem nich a má inteligenci, odráží lidskou inteligenci. Pokud máte domácího mazlíčka, nerozumí vašemu jazyku, ale chápe vaše emoce. Vy s ním však přesto mluvíte, jako by všemu rozuměl, promítáte lidské bytí do zvířete. Zvířata netuší, co děláte, ale mohou vnímat lásku, kterou k nim cítíte. Drazí, tohle je situace, jak lidé pohlížejí v hierarchii směrem dolů. Ale když lidé vzhlédnou vzhůru, pak nastane problém a já mu říkám „Bůh v krabici“. Je to lidská krabice, ve které existuje Bůh, protože člověk promítá vše, co patří k lidské přirozenosti, na Všemohoucího. Bůh je pak vykreslen jako superčlověk, který kromě lásky v sobě obsahuje hněv, frustraci a odsuzování.

.

03-2019  Seznam

3. channeling Kryona v Calgary, Alberta, Kanad, 10. března 2019

První původní lidská přirozenost je taková, která říká, že pro člověka je nemožné, aby se sám spojil se Zdrojem. Pochází to z pocitu, že je člověk příliš nepatrný, že má malou hodnotu nebo není hoden, aby toto spojení navázal. Proto tu existují všechny možné druhy nástrojů, které vám druzí předali, abyste šplhali po schodech, procházeli zkouškami, abyste šli sem nebo tam, nebo cokoliv jiného, kvůli tomu, abyste se dostali tam, kde se můžete alespoň napojit, být a konat. Dokonce i ti, kteří věří v jednotu všech věcí, v prvním a původním spirituálním systému na planetě, což je hinduismus, stále věří, že musejí dojít na určité místo, aby dosáhli nirvány, že ji sami o sobě nemohou dosáhnout. To je lidská přirozenost, která dnes existuje všude a já bych rád, abyste toto paradigma překonali.

 

03-2019 Nové paradigma pro všechny

1. channeling Kryona v Calgary, Alberta, Kanada, 9. března 2019

Jaké máte obavy z další etapy, do které směřujete? Co vám bylo řečeno? Kolikrát jsem vám řekl, že když jdete k lékaři, je to téměř jako soud s porotou a rozsudkem a všechno to vychází z minulosti. Dobrá, medicína se změní, protože nastává jiné paradigma toho, kým jste. Lékař může mít pravdu o všem, co bylo v minulosti, ale pro vás už to pravda není. Tak co uděláte s tím, co si vyslechnete a pochopíte, že je to staré paradigma, kterému lékař věří, ale které už není vaše (paradigma)? Je tolik lidí, kteří jsou nyní ve stejné situaci jako vy. Ať už musíte udělat něco konkrétního v určitém období života, nebo jde o zdravotní problém…

 

03-2019 Temné dny světla

2. channeling Kryona v Calgary, Alberta, Kanada, 9. března 2019

…Všechny tyto věci přišly společně s precesí rovnodennosti, jak předvídali domorodí obyvatelé této planety, a začal posun. Kryon je tady, aby tento posun usnadnil. Před třiceti lety jste to nevěděli. Nevěděli jste o věcech, o kterých Kryon učil. Živě si vzpomínám, jak můj partner mluvil o změně nastavení magnetické mřížky a proč se mění, aniž to chápal. Avšak vlivem vědomí, které se objevilo až později, kdy došlo k experimentům dokazujícím vědomí a magnetismus, došlo k propojení. Vzájemně se ovlivňují, to je věda, to je dokázáno…

 

02-2019 Pokyny pro léčitele

Tento živý channeling byl přijat v Santa Fe, v Novém Mexiku, 24. února 2019

Tato planeta vás potřebuje. Máte linii léčení, meditace, podpory, a mohli byste být tím, čemu říkáme modlitební válečník, protože vaše meditace mění věci kolem vás. Chápete, že jste ve spojení s planetou. Mnozí z vás dělají mnoho různých věcí, které pomáhají této planetě na místech, jako je toto. Jste jedineční a k vám teď hovořím – jste jedineční energetičtí pracovníci této planety. Jste ojedinělí. Máte tyto dary nyní a měli jste je po eony.

 

02-2019 Homeopatické vědomí

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem během Monument Valley Tour, 9. – 16. února 2019

Jednou z nejstarších léčebných technik je homeopatie. Ukázalo se, že homeopatie funguje stovky let. Innate je do ní také zapojena, protože tinktura pod jazykem dává innate signál nebo instrukci pro uzdravení. Homeopat připravuje tinkturu, aby předala instrukci tělu. Pokud jste o tom ještě neslyšeli, ty tinktury jsou však tak malé, že ve skutečnosti nemohou v těle způsobit žádnou reakci. A přesto to funguje. Takže máte innate, která nějakým způsobem poslouchá to, co jste vložili do tinktury jako instrukci pro uzdravení. Funguje to.

 

02-2019 Objímač stromů na to přišel

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v San Jose, Kalifornie, 3. února 2019

Už jste někdy potkali objímače stromů? Ach, omlouvám se, někteří z nich jsou tady. A možná jste objímali stromy dávno předtím, než jste se začali zajímat o cokoli duchovního. Možná jste patřili k těm, kteří říkali: „Víte, moje spiritualita je v lese.“ Tam to začíná. Neboť jdete do lesa a cítíte tu bezpodmínečnou lásku – lásku přírody k přírodě. Tam si uvědomíte, že jste součástí systému přírody, a když procházíte kolem stromu, někteří z vás možná ucítí vědomí toho věku, té moudrosti přírody samotné a řeknete si: „Jsem doma. To je to, kde bych měl být – to je to, kam patřím“….

.

02-2019 Jednota – konec oddělenosti

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem v San José, Kalifornie, 2. února 2019

Dnes večer vám přináším opožděnou zprávu. Je to zpráva o laskavosti a lásce, kráse a naději, jelikož lidstvo se už začíná nacházet v bodě, kdy zajde za roh – pryč od staré energie do energie úplně nové. Zní to jako fráze – posun od starého k novému. Ale toto je významné a hluboké. Protože stará energie představuje sevření vědomí a způsoby bytí, které se chystají být eliminovány novým, více rozvinutým, elegantním a vyspělým vědomím, které již přichází. A tak vám chceme znovu říci, co můžete očekávat. A vše se to soustředí k jedinému slovu.

.

01-2019 „Podobenství o zadním dvorku“

Tento živý channeling byl předán v Boulderu, Colorado, 11. ledna 2019

Ten stromový dům, moji drazí, představuje v tomto podobenství dětství. Ve Woově případě to bylo dobré dětství naplněné dobrými vzpomínkami a on si je pamatuje velmi, velmi živě. Vybavuje si detaily tak, jako i mnozí z vás. Vybavuje si něco, nad čím se dodnes usmívá – když jeho otec budoval ten stromový dům, velmi pomalu a obřadně našel dva barely na benzín (vlastně spíše odpadní nádoby), které byly nahoře otevřené. Otec je otočil „vzhůru nohama“, otevřeným dnem v hlíně, a postavil je vedle stromu, aby podpíraly část toho stromového stromu – jeho vchod.

 

01-2019 Jak vás vidí Bůh?

Tento živý channeling byl přijat v Boulderu, Colorado, 11.1. 2019

Musíte něco vědět – další základní pravdu, musíte ji znát. Jak vás vidí Bůh? Čeho jste schopni, co dokážete?? To je ta první věc. Konference (během které je přijat tento channeling) se soustředila na vědu týkající se vědomí. A tak budeme pokračovat a zavedeme vás na úroveň, o které jsme již dříve mluvili. Co může být uvnitř každé lidské bytosti – to, co právě začínáte cítit nebo prozkoumávat?…

 

zpět