1-2020 Kryon

Celkový pohled na lásku

 

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll v Sarasotě, Florida, 19. ledna 2020

.

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je poslední channeling víkendu a zároveň čtvrtý během našeho setkání. V těch předchozích třech jsme popsali krásu lidské duše. Začali jsme vám předávat podrobné informace – dokonce i z dřívějška – o tom, co jste věděli. Avšak spousta z vás tyto věci zná, protože je právě zažíváte. Znovu jsme vám vyprávěli o spletitostech vašeho příchodu na tuto planetu; o tom, co tu děláte. Existuje však celkový pohled, který vám chci nastínit, a ten nemá nic společného s nějakými maličkostmi; skutečně nemá nic společného s podrobnostmi typu jak a kde a kdy. Jedná se opravdu o celkový pohled, který je stejný jako to, co říká Adironnda. Protože teď se dostáváme k vašemu vztahu k Zemi, ke vztahu k ní, ke vztahu k druhým nebo k situacím, a to vše proto, abyste právě teď získali celkový pohled na veškeré to úsilí a činnost a plánování a nádheru a účel a velkolepost, která je věnována konkrétnímu způsobu vašeho příchodu na svět. 

 

Chápete, že když sem dorazíte, nic tím nekončí? Není to pro vás příprava na to, abyste vstoupili do temnoty, drazí. Může se to tak jevit, protože se jedná o svobodnou volbu, která vám napovídá, že jste sami. Ale vy sice jste sami na to udělat volbu, ale rozhodně nejste sami na této planetě, co se energie soucitu z druhé strany závoje týče. Už jste se někdy zeptali sami sebe v průběhu historie duchovních systémů, jaký účel plní ti, které vy považujete za anděly? Přicházejí a přinášejí zprávy, které jsou následně zapsány v posvátné knize? Mají jiný skutečný cíl než doručit pár zpráv? Už jste se někdy zeptali sami sebe, zda existuje nějaké Království andělů – používám zde název z vašeho světa – co andělé dělají, kde jsou, a kdo vlastně jsou? Už jsme o tom dříve mluvili a odhalili jsme vám, že andělé mají duši. Jsou součástí Tvořivého zdroje, stejně jako jste jeho součástí vy.

 

Možná vás to nikdy předtím nenapadlo, ale co kdyby Království andělů existovalo s postupně se měnícími lidskými bytostmi, miliony let starými bytostmi, které si prošly tím, čím procházíte vy, které se ale zdají tak posvátné, že je ani nerozpoznáte? Ano, dáte jim kůži, křídla a jména. Co kdyby to byli průvodci z jiných planet, jako je ta vaše, z jiných míst, podobné těm vašim, kteří dohlížejí, pomáhají, existují, a konají? Co kdyby tomu tak bylo? Někteří z vás by mohli říct: „Právě jsi z toho všeho doslova vyrval jakoukoli posvátnost. Znamená to, že to jsou vlastně duše, které si tímhle prošly třeba na jiných planetách?

 

Jak byste to navrhli vy, kdybyste byli tím „projektantem“? Zeptám se vás – nechali byste anděla tak vysoko nad sebou, že s ním nebudete moci navázat kontakt, či se před nimi budete kácet a padat na kolena pokaždé, když se objeví? A má toto být jejich záměr, třeba vás strašit? Anebo byste navrhli systém, kde přesně vědí, čím si procházíte? Co říkáte na takový systém? Systém, ve kterém existuje neviditelná energie lásky a soucitu, a andělé jsou všude. Vy je nevidíte, ale někteří z vás je dokáží vycítit.

 

Řeknu vám pravdu - toto je ten doprovod, o kterém mluvíme. Vy nejste sami. A co víc, veškeré vybavení, se kterým sem přicházíte, abyste ho mohli používat – na nic z toho nejste sami. Existuje někdo, kdo vás bude směrovat, pokud o to vaše mysl a vaše postoje požádají. Toto už jsme říkali mnohokrát. Nyní, když jste tady, dovolte nám, abychom vám pomohli, protože takto je navržen příchod na tuto planetu, a to v temnotě či ve světle – na to už přijdete. A jak začnete dosahovat vyššího vědomí, něco se může odehrát. Dojde k uvědomění si, že po celou tu dobu kolem vás někdo je. A tomu se říká intuice, dámy. Muži ji mají také, ale ženy jí mají více. Je to jakési vodítko, které jim pomáhá s dětmi, a také vodítko, které pomáhá šamanským energiím na této planetě. Vždy to zde existovalo. Tento doprovod je jako polévka plná pomoci okolo vás. To je ten chybějící kousek, vy sem nepřicházíte osamoceni. Ten systém je milosrdný, a nechá vás na pokoji, pokud o to požádáte.

 

Existují lidé, kteří si toto vyslechnou a řeknou: „Víš, ty zde vykresluješ docela příjemný obraz o lásce. A co ti, kteří se rozhodli vstoupit do temnoty a dělat hrozné věci? Ti ovlivňují lidstvo strašným způsobem. A co oni, mají také anděly? Co oni?“ Víte co, jsou milováni stejně jako vy. Odpověď zní – ano, ano, ano, a ano. Ale když se rozhodnou, svobodně rozhodnou, že se vydají do míst temnoty, nízkého vědom, a strašných věcí, je kolem nich spousta andělů, kteří k nim zdvihají ruce a říkají - podívej se, co děláš, kde jsi, co to děláš, co to právě teď dělášAle ti, kteří se dostanou do temných energií, už dávno tyto hlasy zrušili svojí volbou. Někteří z nich si ani neuvědomují, že ty hlasy zrušili, a proto je neslyší. A říkají – jsem v temnotě a ničemu z toho nerozumím. A to jsou přesně ti, drahé staré duše, které chceme, abyste oslovili. A až je oslovíte, uděláte to, že jim příkladem ukážete, že nejste obětí Země. A když se na vás začnou dívat, začnou vám klást otázky. Proč tě neobtěžuje to či ono? Čím to je, že nejsi ve stresu jako já? Čím to je, že jsi šťastný a hodně se směješ? Protože přece není čemu se smát - to možná řeknou. Drazí, to jsou ti, kteří vám jsou právě teď dostupní.

 

Zeptám se vás, než odejdete z této místnosti, jak se chováte k těm, které neznáte; k těm, kteří se před vás arogantně nacpou při jízdě na silnici; k těm, kteří nejsou zdvořilí; k těm, kterým je očividně všechno jedno? Jaká je vaše skutečná reakce na takového lidského jedince? Chápete a uvědomujete si, že jejich duše je plná všech možných věcí zrovna tak jako ta vaše? Akorát oni na to ještě nepřišli.

 

Reagujete nějak, když někdo podsune hněv vaším směrem? Odpověď zní – obvykle ano. Stresují a matou vás věci, které jsou vaším směrem podsouvány? Odpověď zní – obvykle ano. A nyní v této nové energii, a díky tomu, co jste se i dnes naučili, díky těm cvičením, je možné, že začnete říkatobvykle ne, téměř nikdy. Řeknu vám, že to zpozorují všichni kolem vás. Někteří se k vám chovají úsečně, ale vy nezareagujete drsně, ale jste soucitní. Oni si začnou uvědomovat, že se k vám ve skutečnosti nedostanou, že nejsou schopni vás dostatečně vyprovokovat k reakci, popíchnout, abyste zareagovali, protože to je nové lidství, o kterém mluvíme.

 

A jak to souvisí s anděly a jak to souvisí s doprovodem? Řeknu vám to, protože jste se dostali až sem, protože jste o to požádali. „Drahý Duchu,“ vybízíme vás, abyste řekli: „ukaž mi, co potřebuji vědět.“ „Drahý Duchu,“ vybízíme vás, abyste řekli, „chyť mě za ruku. Nabízím ti svou jako metaforu, která mmne dovede na místo, které je benevolentní a mírumilovnější než to, ve kterém jsem dosud byl, abych mohl porozumět sám sobě.“ A když k tomuto začne docházet, získáte to, čemu budeme říkat uvědomění si své duše. To je ten kouzelný okamžik, o kterém jsme již tolikrát hovořili, okamžik uvědomění, kdy se podíváte na vše kolem sebe, ach ano, a zažehne se ve vás jiskra zrychleného vědomí. Poté už nic není stejné, protože začnete zjišťovat, že doopravdy máte své místo ve vesmíru, v galaxii, a na této planetěA posléze též pochopíte, že jste věční.

 

Nezdá se vám zajímavé, že téměř každý systém víry na této planetě říká totéž? Máte duši, což je jakési uznání intuitivní víry u všech systémů. Lidské bytosti tu nejsou jen na chvíli a to je pravda. Nicméně vnitřní pravdou toho všeho je vaše velkolepost a to, co s ní uděláte; schopnosti, které můžete mít. Odejděte odsud v poklidu, ne ve stresu. Odejděte odsud s vědomím, že toho existuje víc, než jste tušili. Pokud jste zmatení, pokud netušíte, co máte dělat, nebo tu možná jste poprvé a vše je pro vás nové, a ani o tom nic nevíte, a najednou setkání skončilo a vy jste sami, tak vězte, že nejste sami – to je to, co chceme, abyste pochopili. Věci se začnou dít i těm, kteří o ničem z toho nemají ani tušení. Jakmile je semínko uvědomění si, že něco takového existuje, zasazeno, začne ve vašem životě zářit světlo, protože jste o to požádali. Drahý Duchu, ukaž mi, co nevím.“ Tato slova mají moc… jsou silná… od skvostné lidské bytosti, kterou vy jste.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com  –  The Overview of Love – 13:35

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Hana A. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět