Rok 2020 Kryon

09-2020 Chór moudrostiNové 09.11.2020

Tento živý channeling Kryona byl přijat v pohoří Rila, Bulharsko, 13. září 2019

Někteří vědci jsou toho názoru, že na Zemi došlo k pěti pokusům o zahájení života, které mohly následovat za sebou, když se podívají na zem, když se podívají na skály, když se podívají na všechny věci, které mohou prozkoumat. Ve skutečnosti došlo k více než pěti pokusům, které se nezdařily, takže proces musel začít znovu od začátku. …

.

06-2020 Channelingy o uzdravení – 1. část a 2. částNové 25.11.2020

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v Raleigh, Severní Karolína, 27. června 2020

Čtyři atributy těla„Kryone, kam tím vším míříš?“ Dělám to zřídkakdy, ale tyto čtyři channelingy, dva dnes a dva zítra, budou milníkem v životě mého partnera. Budu mluvit o uzdravení. Dnes vám povím o čtyřech atributech těla, které se konkrétně vztahují k uzdravení. V dnešním druhém channelingu identifikuji první dva atributy. V prvním zítřejším channelingu se budu zabývat dalšími dvěma. V posledním (čtvrtém) channelingu dám svému partnerovi nové pokyny, co by měl dál dělat.

.

05-2020 Jsme ve válce a já to nepostřehl?Nové 19.11.2020

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Seattlu, Washington, 10. května 2020

Řeknu vám příběh, roztomilý zábavný příběh. Možná alegorii, možná metaforu, ale ne parabolu, jen příběh. Představte si na chvíli, že v jiném čase, možná v jiném světě, byl problém se psy. A řekli: „Existuje tento problém, a proto musíte uvázat svého psa. Uvažte ho teď hned, nevypouštějte ho vůbec z  domu, protože už jen venčení psa způsobí problém. Uvažte psa pořádně, aby nemohl nikam jít. Můžete se na něj dívat, můžete si s ním hrát, ale přivažte ho.“ A tak vskutku všichni psi na světě byli brzo přivázání…

.

05-2020 Ve správný čas na správném místěNové 28.10.2020

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Seattlu, Washington, 9. května 2020

Chci vám teď něco sdělit a odpovědět na otázku: „Drahý Kryone, jsme v této pandemii. Děje se to na správném místě ve správný čas?“ Ano, absolutně. „To znamená, že to bylo předpovězeno?“ Říkám vám: Vy sami jste si to vybrali, když jste překročili rok 2012. Jaká je nejrychlejší cesta pro divokou kartu nové Země? Odpověď zní: Všechno zastavit a začít znovu…

.

05-2020 Dělám to správně?Nové 28.10.2020

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Seattlu, Washington, 9. května 2020

Vrátím se k tématu závoje. Toto je název, který jste dostali a který jste si sami pro sebe vyvinuli, jako zeď, která vás odděluje od nás. A už jsme vám dříve řekli, že se jedná o zeď vaší reality, nikoli o zeď skutečnou. Pro vás je to jako skutečná bariéra, protože jste ve 3D a žijete v lineární dimenzi, kterou prožíváte a znáte už celé věky. Pokud však překročíte tuto dimenzi, dostanete se k multidimenzionalitě, což je zas pro nás skutečný svět. Součástí rozvíjející se lidské mysli je stávat se duchem, který proniká za tuto 3D realitu….

 

05-2020 Cvičení sebehodnotyNové 10.09.2020

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Berkeley Springs, Západní Virginie, 3. května 2020

Vrátím se k té představě o tom, kým opravdu můžete být. Je tak smutné a frustrující vidět, že tolik z vás žijete s nízkou sebeúctou a sebehodnotou. Pokud jste staré duše planety, a vy jimi jste, pak máte probuzenou akášickou moudrost. A přesto tu stále existuje tolik strachu a obav. To se děje, když neexistuje sebevědomí, sebedůvěra v to, kým jste. Dovolte mi tedy ještě jednou jasně promluvit o tom, kdo jste.

 

05-2020 Nemožné zastavení se

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Berkeley Springs, Západní Virginie, 2. května 2020

Je čas na změnu. Opět se vše zastavilo, přestože to vypadalo, že to není možné, ale přesto se to stalo. Už jsme předali několik channelingů, které popisovaly přesně tento jev. Pokud se člověk dostane do potíží, jde k psychologovi. Psycholog mu poradí: „Vezměte si den volna. Jděte do lesa. Projděte se a zastavte svůj život, abyste mohli přemýšlet o věcech.“ Teď může celý svět přemýšlet o věcech.

 

05-2020 Skrytá cesta

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Berkeley Springs, Západní Virginie, 2. května 2020

Všechny ty věci, které vypadají dnes tak prapodivně, za nějakých sto let přejdou do všeobecného povědomí. Takhle to chodí, drazí, a vy jste to už viděli – viděli jste to dokonce ve vašich společnostech, že věci, které jste považovali za bláznivé, jsou dnes vaší vědou. Věci, o kterých jste si mysleli, že se nikdy nestanou, se dějí… a dokonce i věci, o kterých vám tvrdili, že se nemůžou stát, se dějí…

 

04-2020  Váš podíl na rozloučení

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v rámci celosvětového semináře  channelerů ze soukromí, 16.04. 2020

Nadešel konec třídenního semináře. Obvykle se vás při takové příležitosti shromáždí stovky v jedné místnosti. Ještě než ze sálu odejdete, je čas se rozloučit, ocenit své zážitky, pomyslet na lidi, které jste potkali, možná se zamyslet nad synchronicitami, které se udály.

 

04-2020 Pár skutečností o viru, které byste měli vzít v úvahu

Tento živý channeling byl přijat 14. dubna 2020 během celosvětového semináře channelerů ze soukromí

Drazí, váš imunitní systém toto ještě nikdy nezažil. Většina z vás má silný imunitní systém. Ale u těch z vás, kteří ho silný nemají, bude nadměrně reagovat na tento vir. Dalo by se říci, že to, co dnes zabíjí lidské bytosti, je jejich vlastní imunitní systém, ne ten vir. Ten vir to jen dostane na určitou úroveň, a pak imunitní systém, který se s ničím takovým nikdy předtím nesetkal, začne přehnaně reagovat, a tato přehnaná reakce způsobí smrt. Právě nyní jsem vám poskytl klíč k tomu, jak nahlížet na vědu. Pokud dokážete zapouzdřit tento imunitní systém tak, aby nereagoval nepřiměřeně, tato chřipka již nikdy nezabije žádného dalšího člověka.

 

04-2020 „Nová informace – To, co není tak zřejmé”

Tento živý channeling byl přijat 14. dubna 2020 během celosvětového semináře channelerů ze soukromí

…Můžete říct, že channeling prochází z tolika různých zdrojů. Ale toto pole je multidimenzionální zdroj  potenciálů na této planetě, které jsou ovlivňovány láskou, soucitem ducha. Jde až za věc, které říkáte závoj, a dotýká se tváře Stvořitele. Toto je místo, odkud všechno pochází. A jestliže slyšíte channeling, o kterém někteří říkají, že jej provozují, a je to naplněno strachem nebo egem anebo po vás chtějí, abyste dělali věci, které jsou nevhodné, anebo máte následovat různá stanovená pravidla, dávejte si pozor. Nechannelují z pole.

 

04-2020 Dysfunkční Bůh

Tento živý channeling byl přijat v Torontu, Kanadě, 5. dubna 2020

Je nevyhnutelné, drazí, že strach odejde, úzkost zmizí a to, co je nahradí, je energie, o které jsme tolikrát říkali, že je drahocenná, drazí. Pokud byste se podívali na energie kolem vás, které jsou vám k dispozici. Pokud se podíváte na světlo ve tmě a na to vše. Když se podíváte na andělskou posvátnost, nechápete snad, že andělská posvátnost vždy vyhraje, vždy vyhraje? Je jedno, jak temné něco je. Je jedno, jak temné cokoliv je. Světlo vyhraje. Říkali jsme vám již dříve, že definicí temnoty je nepřítomnost světla. Temnota není aktivní energie, temnota je nedostatek vnitřní energie. A když jsou věci temné, tak lidé začnou tvořit svoji vlastní temnotu. Když věci neobsahují světlo a vy světlu nedovolíte vstoupit, pak člověk začne tvořit svou vlastní temnotu…

 

04-2020 Moc Innate

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Torontu, ON, Kanadě, 4. dubna 2020

Je těžké uvěřit, velmi těžké, že jste nesmrtelní oběma směry. Vaše duše existovala ještě před Vesmírem. A vy se ptáte: „Co dělala? Jaké to bylo? Co vlastně dělala celý den?“ (Kryon se směje.) Jako by nějaký den vůbec byl… Je to tak lineární, to vaše lidské myšlení. Potřebujete vědět, jak všechno je. Detaily, jak všechno funguje. Řekli jsme to již mnohokrát, mnohokrát! Zajímáte se o to, jak láska funguje? Ne. Prostě ji jen přijmete. Opravdu chcete znát multidimenzionální kousky a části, které se poskládají dohromady, aby vás někdo miloval? Když se někdo do někoho zamiluje, je to téměř forma šílenství! Děláte určité věci, narážíte do zdí a máte rozzářené oči, protože to je láska ve své nejčistší podobě – láska člověka k člověku. Dokážete si pak představit lásku Boha k vám?

 

04-2020 „Manipulující strach“

Tento živý channeling byl přijat v Torontu, Kanada, 4. dubna 2020

Svět přitahuje drama, a tak, když vám dají informaci, která je korektní a přesná, tak půjdou do diskusních panelů a budou diskutovat a diskutovat… Věděli jste, že je možné zapnout zprávy hned, jak se probudíte, a vypnout je, až když jdete spát a poslouchat to samé třicetkrát, čtyřicetkrát pořád dokola? Jak se při tom cítíte? Jak se cítí vaše vnitřní dítě? Když všechno, co vidíte, je, že i dospělí mají strach? Hm?

 

04-2020 Rodičovství vnitřního dítěte

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Toronto, ON, Kanada, 4. dubna 2020

Každý z vás má to, čemu říkáme innate (vrozená moudrost těla). Mnozí z vás o ní vědí, protože jsme o tom mluvili už předtím, nyní je ale pravý čas mluvit o tom ještě jednou.

 

03-2020 – Kryon na Islandu – den první – Korona

Tento živý channeling Kryona byl přijat během cesty po Islandu 13. březen 2020

V přírodě jsou viry, bakterie, které zůstávají tam, kde jsou – v přírodě. Mají je stromy, mají je zvířata, a nevztahují se na lidi. Lidé mají svůj vlastní soubor virů a bakterií, se kterými fungujete, se kterými se jako lidé musíte vypořádat; ale příležitostně, čas od času, dojde k přenosu ze zvířat na lidi; někdy dokonce z rostlin na lidi. Ale to se stává pouze kvůli lidskému počínání, nikdy se to nestane přirozeně. Virus, který máte, se nepřihodil náhodou.

 

03-2020 Kryon na Islandu – den druhý, třetí a čtvrtý – písmena I, C a E

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem na Islandu – 14.- 16. března 2020

Dnešní písmeno je E. Ve slově Island (Iceland) je to třetí písmeno. Toto je čtvrté poselství. Mnozí už začínají odhadovat, co by toto písmeno mohlo znamenat. Někteří z vás už to uhodli, většina ještě ne. Přesto je to něco, o čem vůbec celý Kryon je. To slovo zní ENLIGHTENMENT – OSVÍCENÍ!

 

03-2020 Kryon na Islandu – den pátý a šestý – písmena L a A

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem na Islandu – 17.- 18. března 2020

Písmeno A představuje ASCENSION = VZESTUP. Dnešní učení není až tak „duchovní“. Vzestup je slovo, které je téměř vždy používáno právě v souvislosti s duchovností, spiritualitou (pozn. překl.: někdy se překládá i jako nanebevstoupení). I když ne tak docela, protože existuje mnoho jazyků, které zahrnují výraz vzestup znamenající prostě stoupání vzhůru. Například ve spojení s výtahem můžete v některých jazycích říct, že vzestupuje.
.

03-2020 Kryon na Islandu – den osmý a devátý – písmena N a D

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem během cesty po Islandu – 19.- 20. března 2020

Říkal jsem to už dříve a řeknu to znovu, že v některých zemích existuje kosmologie, která říká, že když vezmete hrst hlíny a přitisknete na ni svá ústa, dotknete se úplně každého předka, kterého jste kdy měli, protože oni jsou stále zde. Moudrost Země je moudrostí předků. Jak je to přirozené!

 

03-2020 Kryon na Islandu – den devátý a desátý – Ledová jeskyně a Na co bych se měl/a zeptat

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem během cesty po Islandu – březen 2020

Vědci chápou, že je mnoho věcí, které jsou neviditelné. Ale člověk, který prohlašuje, že věří jen tomu, co vidí, musí pochopit toto: To, co vidíte, drahé lidské bytosti, svýma očima, je jen maličké spektrum odrážejícího se světla. To je celá vaše realita, že? To protože věříte jen tomu, co vidíte. A přesto jsou oblasti světla a spektra světla, která tu jsou stále. Podle vás tu tedy nejsou, pokud je nevidíte?

 

03-2020 Kryon na Islandu – den devátý a desátý – Ledová jeskyně a Na co bych se měl/a zeptat
Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem během cesty po Islandu – březen 2020

Mnohokrát jsme hovořili také o další mřížce – kromě magnetické mřížky je tu i krystalická mřížka. Než se k ní dostanu, dovolte, abych vám pověděl o něčem, co je extrémně silné a také neviditelné. Gravitace. Věříte v gravitaci? Ovšemže zdravý rozum říká ano. Kolik neviditelných a skutečných věcí musím vyjmenovat, než pochopíte, že existuje mnohem více věcí, než jsou ty, které můžete pozorovat s pomocí svých očí?

 

03-2020 Kryon na Islandu – den jedenáctý – Korona 2

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem během cesty po Islandu – březen 2020

Toto je poslední channeling v této skvělé zemi. V této místnosti promluvím opět o viru, který se i nadále šíří po celé planetě. Můžete se vrátit k prvnímu záznamu, a proto to nebudu až tak moc opakovat. Jenže právě teď, zatímco se stále více šíří, někteří říkají věci jako: „Kryone, jak je možné, že se tohle děje planetě, která měla vstoupit do oblasti vyššího vědomí? Jak je to možné?“ Na to odpovím: Dávali jste při channelinzích pozor? Opravdu jste četli ta poselství? Dva kroky vpřed, jeden zpět. V současnosti se nacházíte v kroku zpět. ..

 

02-2020  Uvést do akce Akášu

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Sacramentu, Kalifornie 16. února 2020

 Co vám způsobuje stárnutí?  Co říká lékařská věda, že vám způsobuje stárnutí? Věděli jste, že máte biologické hodiny, které tikají, a téměř hned vyžadují, aby chemické procesy dodržovaly daná pravidla, aby dodržovaly trend tikajících biologických hodin? Co kdybyste na chvíli přestaly tikat? Nemyslím vaše srdce. Co kdybyste mohli říct svým biologickým hodinám, aby změnily čas, který právě ukazují. Pokud by to bylo možné, žili byste déle. Vědomí tohle dokáže.

 

2-2020  Boží plánNové 25.10.2020

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll v  Miami, Florida, 22. února 2020

…Součástí tohoto probouzení je mít barevné vidění místo černobílého. Někteří z vás si začínají uvědomovat, kým jsou a také začínáte vidět věci, které vám neříkali – totiž že tu nejste proto, abyste trpěli. Ne, nejste tady proto. „Tak proč tedy trpím?“ A to jsou ty otázky, se kterými jsem sem přišel pracovat. Když jste překročili milník 2012, začaly se dít na této planetě všechny možné věci – včetně probouzení se k základním pravdám…

 

02-2020 Cykly

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Sacramentu, Kalifornie, 15. února 2020

Mnohé staré duše tvrdí, že jsou připravené – a přesto jsou produktem naprogramovaných vzorců, podle nichž změny znamenají potíže, starosti, problémy. A tím jsou postiženi zejména ti, kteří si změny vztahují na sebe. Vidí nějakou událost a pak si řeknou: „Proč se to děje? Musel jsem udělat něco špatně.“ Dokonce na sebe vztahují i cyklus počasí, o kterém mluvíme už desetiletí. Ta změna tu teď je a my jsme vám říkali, že přijde. ..

 

01-2020  Cesta lidské duše – část 1

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Sarasotě, Florida, 18.01.2020

Už jsme vám říkali o systému výměny pohlaví, a jak respektuje to, co je pro vás pohodlné. Že jste po mnoho životů byli ženami. A pak došlo k výměně a byli jste zase po mnoho životů muži. Tak, aby se nemohlo stát, že byste přišli a nedokázali rozpoznat, kým jste. Vždy existuje doba pro adaptaci, kdy se vrátíte na planetu a znovu si uvědomíte, že máte stejné pohlaví. Cítíte se tak spokojeněji, což vám umožňuje existovat ve větším klidu. Je to tak učiněno čistě pro vás. Dává to smysl. Je to srozumitelné všem, všechny tyto systémy. A používáme výraz systémy, protože to je slovo nejbližší tomu, co však doopravdy systémem není. Je to zkrátka pouze způsob fungování.

 

01-2020  Cesta lidské duše – část 2

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Caroll v Sarasotě, Florida, 18. ledna 2020

Právě teď se na planetě děje mnoho věcí, které mění energii větru zrození. Toto téma ještě neuzavřu, protože s ním nejsem ještě úplně hotový. Budeme v něm pokračovat zítra. Zítra budu taky mluvit o tom, jaké to je probudit se z této temnoty a jaké jsou některé z vlastností, které spouštějí a povzbuzují probuzení. Přicházíte sem s plným vybavením vaší duše, řekněme s tunou věcí, s knihovnou plnou věcí a přesto vám říkám, že se nacházíte teprve v první knize na str. 3. To je to, kým jste a kde je v tuto chvíli lidstvo.

 

01-2020 Cesta lidské duše – část 2.5

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Caroll v Sarasotě, Florida 18. ledna 2020

… Vítr zrození je první nadechnutí, ne doba těhotenství. S tímto prvním nadechnutím dorazíte (na Zem) a ocitnete se na cestě. A s ním do vás proudí všechny ty věci, o kterých jsme už mluvili, krása, majestát, komplexnost tvořící vaši duši.

 

01-2020  Práce s Duchem – Láska

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem ve Phoenixu, Arizon, 12. ledna 2020

Tvořivý zdroj má mnoho jmen. V některých systémech je tak vznešený a tak mocný, že jsou mu dána jména, která nelze vyslovit. Obecně se uznává, že tento Tvořivý zdroj není jen zdrojem všeho, co je, ale je také spojen s lidmi prostřednictvím duše. Každý velký systém víry na planetě má nějaký druh duše nebo vysvětlení pro posvátnou část ve vás. Je to proto, že je to intuitivní. A mají pravdu. Každý z vás má kolem sebe něco, co je multidimenzionální částí, ale co je velmi, velmi obtížné popsat.

 

01-2020 Nový dar přenosu

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem ve Phoenixu, Arizon, 12. ledna 2020

Vítejte v novém světě, ve kterém něco znamenáte. Pokud patříte mezi ty, kteří tu sedí a trpí velmi nízkou sebehodnotou kvůli věcem, kterými jste prošli, nebo kvůli lidem, kteří vám tyto věci říkali, rád bych vám něco sdělil. Tohle samo buduje vaši hodnotu, bez ohledu na to, jak jste staří, jaké máte pohlaví nebo co si o sobě myslíte. Staré duše, prošly jste tím a to vytváří moudrost, energii a zralost. Tento motor přenosu míru a krásy vytváří rozdíl a vstupuje rovnou do této nové mřížky. To je to, kým jste. Chci, abyste si o tom sami přemýšleli a abyste se napřímili. Jste důležití, a proto jste tady!

.

01-2020 Posun 2020 – 1. část

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem ve Phoenixu, Arizona, 11. ledna 2020

Takže jsem vám řekl, že míříte k řadě událostí, místních i globálních, které souvisejí s měnícími se teplotami na planetě. Ve skutečnosti směřujete k ochlazení. Někteří to nazývají „malou dobou ledovou“. To zní děsivě, protože když řeknete doba ledová, myslíte na tu určitou dobu ledovou. Ale to nebude ono. Země prošla podobnými mikroklimatickými změnami, i když jste tu už žili. Víte, že změna nyní přichází, protože má dokonce svůj název. Když to začalo, nazývalo se to „globální oteplování“. Dnes se  to nazývá „změna klimatu“. Jednoho dne se to bude nazývat „klimatický cyklus“.

 

01-2020 Posun 2020 – 2. část

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem ve Phoenixu, Arizona, 11. ledna 2020

Než začne ochlazování na této planetě, bude docházet k převratným událostem, při kterých bude horko ještě větší a zima ještě chladnější, než planeta odhalí, co opravdu bude dělat. Toto bude začátek očekávané malé doby ledové. Nemusí to být vůbec děsivá věc, protože můžete vidět, jak přichází. Bude trvat desetiletí, než k vám dorazí. Ale mezitím ji už můžete vidět, jak přichází.

 

01-2020  Dualita – 1. část

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Boulderu, Colorado, 4. ledna 2020

Až dosud byla duše v energiích těch let, které člověk strávil na planetě, něčím, co nebylo chápáno, co nebylo uznáváno, ne doopravdy. Chápete, že tady je, a něco se o tom dozvíte od šamanů, učitelů a náboženství, ale nechápete to skutečně a ani s tím doopravdy nepracujete, dosud ne. Pokud bych vám nyní měl jmenovat jeden princip toho, co se děje v této nové energii, ale co ještě nikdy předtím nedělo, pak je to sloučení duše s tělesnou (fyzickou) stránkou.

 

01-2020 Dualita – 2.část

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Boulderu, Colorado, 4. ledna 2020

Chci vám něco ukázat. To není důkaz. Je to shoda okolností. Všimli jste si, že všechny velké vynálezy na této planetě se odehrávají současně po celém světě? Věděli jste, že bratři Wrightové porazili Francouze jen o pár týdnů? Pracovali na stejné věci, na motorovém létání. Všechny ty věci, které máte v medicíně a elektřině, byly vyvinuty ve stejnou dobu, jako kdyby někdo přišel na Zemi a řekl: „Tady je pro vás všechny něco nového.“ Prozkoumejte to, a pokud vám připadá nápadné, že to vypadá, jako kdyby planeta tyto věci dostávala najednou, pak pro vás máme něco nového. Za posledních deset let jsme o tom hodně mluvili.

 

01-2020 „Dualita – 3. část”

Tento živý channeling byl přijat v Boulder, Colorado, 5. ledna 2020

Dovolte nám tedy umístit vám na čelo novou poznámku: „Zrozen velkolepý!“ Tato poznámka bude vibrovat pravdou a objeví se pokaždé, když se na sebe podíváte do zrcadla. Můžete také začít psát další definice a začít je umisťovat všude kolem sebe: Já jsem láska. Umístěte ji přímo sem: [Kryon ukazuje na oblast srdce]. Já jsem soucit. Dejte ji přímo tady: [Kryon znovu ukazuje do oblasti srdce]. Já jsem zdravý. Dejte ji sem. Já jsem mladý. Dejte ji tady. Začněte vkládat tyto poznámky všude po svém těle, protože vy jste tím jediným, kdo vás může definovat!

 

 

zpět