1-2020 Kryon

Dualita – 2. část

 

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Boulderu, Colorado, 4. ledna 2020

 

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je druhá část channelingu, který jsme dnes ráno začali o svobodné volbě a dualitě. Na dnešním ranním sezení jsme nově definovali dualitu. Namísto boje, v který tolik lidí věří, je dualita volbou. Prohlásil jsem, že dualita je jedna z nejkrásnějších božských věcí, které máte. Je to svobodná volba rozhodovat se, změnit svůj život, změnit vaši planetu, všechny tyto věci. Není to nic takového, co vám vyprávěli, že vám bylo dáno, podle čeho byste pak byli souzeni. Celé tohle pojetí jsme popsali jako Boha s holí, a řekli jsme, že to je lidský koncept, nikoli božský. Svobodná volba je klíčem, avšak mění se. To, co se mění, drazí, je od roku 2012 patrné i ve vaší vlastní kultuře. Než začnu s rozsáhlejším výkladem v tomto channelingu, abych vám vysvětlil, co se mění, rád bych ještě jednou použil příklad z dnešního rána (v l. části channelingu). Pokud dáte dětem na výběr mezi salátem a čokoládovou tyčinkou, vyberou si čokoládovou tyčinku. Částečně proto, že jsou nezralé, nevědí o tom víc a nemají žádné zkušenosti s výživou nebo fyziologickými věcmi. Nevědí, jaké to je jíst celý měsíc jen čokoládu. To bylo teď jen opakování, které jsem sem chtěl uvést pro ty, kteří tento příklad ještě neslyšeli.

 

Svobodná volba je často ovlivněna tím, co víte. Často je ovlivněna zkušenostmi, které jste udělali. A proto, drazí, jsou dnes staré duše tak důležité. Cyklus, o kterém prohlásíte, že je cyklem vaší duše, a který ostatní označují jako reinkarnaci, je rozhodující pro to, co se děje na této planetě. Zatímco budete pokračovat, začne se probouzet Akáša staré duše, až pro to nastane vhodný časProbuzení Akáši vytváří silný pocit, intuitivní pocit toho, co funguje a co ne. Ale je toho ještě víc a nyní se přemístíme na místo, které jste neočekávali. Pro lidi v této místnosti, kteří právě poslouchali učitele Gregga (Bradena), to bude velmi dobře zapadat do jeho vědeckého poselství o celé této planetě a k otázce, zda existuje nějaký plán.

 

Drahý Kryone, jsou lidé pod kontrolou? To je dobrá otázka. Odpověď zní: NeTento plán, který právě teď na této planetě existuje, byl vytvořen vámi. Každý z vás má duši, o které jsme mluvili, která se nachází mimo tuto realitu, na druhé straně závoje. Jste to „vy“ na jiném místě. A „vy na jiném místě“ jste vytvořili tento plán, který existuje na této planetě.

 

„Kryone, neodpověděl jsi na otázku. Jsme pod kontrolou?“ Odpověď opět zní: Ne, ale říkám vám, že existují věci, které by tím dojmem mohly působit. Takže se dostávám k věci (a už jsme to předtím říkali), že na Zemi jsou dodávány energie, jaké si zaslouží. Možná to považujete za kontrolu. Ale kdo řídí toto dodávání (energií)? Vy! Pojďme si to krátce prozkoumat. Jste na konci jednoho cyklu. Domorodí lidé vám řekli, co to znamená, a my jsme to znovu a znovu popisovali. Začíná pro vás doba, ve které se zdá, že se věci mění, a nemluvíme jen o počasí. Mluvíme o vědomí.

 

Nyní bych rád učinil následující prohlášení: Věci, které potřebujete pro další krok v dalším cyklu, jsou dodávány podle úrovně vědomí, které převládá na Zemi. Na planetě s nízkým vědomím nenajdete moc změn, zejména ne ve vědomí. Přesně to jste pozorovali stovky let. Stále děláte nefunkční věci, jako je válka. Zdá se, že jste se toho mnoho nenaučili. Je to atribut nízkého vědomí. Řekli jsme vám však, že konec cyklu umožňuje změny. Před dlouhou dobou domorodci popisovali, jaká by ta změna mohla být. V různých cyklech sledovali potenciál vědomí na této planetě. Od těchto domorodců (a někteří z nich jsou dnes už opět na Zemi) dokonce vzešlo prohlášení, které říká, že pokud projdete cyklem, který končil v r. 2012, existuje potenciál pro jednu z nejvyšších úrovní vědomí lidstva, jaké kdy Země viděla. Vítejte v novém cyklu!

 

Chci vám něco ukázat. To není důkaz. Je to shoda okolností. Všimli jste si, že všechny velké vynálezy na této planetě se odehrávají současně po celém světě? Věděli jste, že bratři Wrightové porazili Francouze jen o pár týdnů? Pracovali na stejné věci, na motorovém létání. Všechny ty věci, které máte v medicíně a elektřině, byly vyvinuty ve stejnou dobu, jako kdyby někdo přišel na Zemi a řekl: „Tady je pro vás všechny něco nového.“ Prozkoumejte to, a pokud vám připadá nápadné, že to vypadá, jako kdyby planeta tyto věci dostávala najednou, pak pro vás máme něco nového. Za posledních deset let jsme o tom hodně mluvili.

 

Zopakuji otázku, kterou jsem na konci prosince položil v jednom channelingu v Newportu v Kalifornii. Řekl jsem: „Není zajímavé, že jste věděli o magnetech po celá desetiletí, možná stovky let? Rozpoznali jste, že se zdá, že síla magnetu trvá věčně.“ A tak to je. Avšak samotné studium magnetismu je záhadou. Věděli jste však, že každá sada magnetů má tlak a tah. Některé magnety jsou tak silné, že se můžete zranit, pokud jim z cesty nevytáhnete prsty včas. Taková je to síla! Když však došlo na vývoj motorů, místo magnetů jste vybrali spalovací motor. Magnety lze snadno použít pro písty, díky tlaku a tahu, tlaku a tahu. Není potřeba žádné palivo. Proč jste se nevydali touhle cestou? Proč jste o tom nepřemýšleli? Nejlepší mozky na této planetě, které vyvinuly motory automobilů, jimiž jezdíte, na to nepřišly.

 

Před deseti lety jsme vám řekli, že se objeví nová síla. Musí se objevit. A bude magnetická. Musí přijít kvůli změně klimatu, a my jsme vám to řekli. Také jsme vám řekli proč. Řekli jsme vám o výpadcích energetické sítě a infrastruktuře energetické sítě. Elektrická síť začne selhávat, kvůli změně klimatu selže. Musí se najít nové technologie. To jsme říkali znovu a znovu. Řeknu vám, že rok 2020 je tím rokem. Nastal čas, už je to tady. Někteří z vás to uvidí v tomto roce nebo příštích několika letech, až k tomu dozraje čas. Budou existovat magnetické motory a zdroje magnetické energie, věci, které budou nezávislé na budovách, domech a klinikách, které nebudou mít nic společného s rozvodnou sítí. To vše už tady je. A když se podíváte na vědu, která se tím zabývá, a začnete zkoumat šrouby a matice, které by to udržely pohromadě, řeknete: „Proč nám to trvalo tak dlouho? Vždyť je to tak zřejmé!“ Všechno bude předáno současně, právě teď.

 

Také přichází odsolování mořské vody velmi elegantním a vědeckým způsobem. A až dorazí, odsolování v reálném čase bez tepla, až dorazí – a bude to brzy – podíváte se na to a řeknete: „Proč to trvalo tak dlouho?

 

Proč vám předávám všechny tyto informace, když hovoříme o svobodné volbě? Předávám vám to, protože s vaší svobodnou volbou přijde ještě něco jiného. Tento cyklus, který skončil a ten, ve kterém jste nyní, přichází s novými energiemi. Na tuto planetu budou dodávány věci, protože se začíná zvyšovat vědomí. Možná se podíváte na vaše zprávy a řeknete: „Nevypadá to, že by se to zlepšovalo.“ Ale říkám vám následující. Ve svých zprávách se díváte pouze na zlomek dění. Nevidíte před sebou lidstvo jako celek. Díváte se na stará paradigmata, která přetrvávají. Díváte se na filozofii, která říká, že to, co se stalo včera, se zítra zopakuje. Ale to už tak není, už ne. Už to tak není, už ne.

 

Vraťme se tedy k salátu a čokoládě. Co když vám budou nabídnuty možnosti podle svobodné volby a nebudou tak zřejmé jako salát a čokoláda? Co když možnosti budou vypadat stejně? Ve staré energii, drazí, byla 50% šance, že uděláte správné rozhodnutí. Ale teď tomu tak není a řeknu vám proč. Je to proto jiné, protože salát k vám teď bude promlouvat. Čokoláda k vám také promluví. Je to proto, že tato rozhodnutí nyní přijdou s něčím, co jste neočekávali: s intuicí. Toto je rozšíření vědomí, a teď pozorně poslouchejte, které značně vylepší lidská rozhodnutí, protože intuitivně uvidíte výsledek špatné volby předem. Slyšeli jste to? Přichází to a týká se to především starých duší.

 

To, co jsem již řekl, a co byste měli vědět, je, že některé velké staré duše, včetně některých vynálezců, se nyní vracejí ve velmi mladých tělech. Nemyslete si, když uvidíte někoho mladšího 20 let, že neví, o čem mluví. Jeden z nich může mít Akášu muže jménem Tesla. Jiný může mít Akášu muže jménem Einstein, nebo možná ne Akášu, ale alespoň to, čemu říkáme výměna duší. Je velmi obtížné to vysvětlit, ale často jsme vám říkali, že duše sama o sobě není singulární (jedinečná). Je multidimenzionální, na mnoha místech zároveň, stejně jako Duch, kterého nazýváte Tvořivým zdrojem, stejně jako Bůh. Jak může Bůh vyslyšet miliardu modliteb najednou a vy si o tom nic nemyslíte? To je multidimenzionalita, Co když vám řeknu, že vaše duše je přesně taková?

 

Existují nové možnosti a vnímání, s nimiž se teprve začínáte spojovat. Co kdyby tato planeta začala získávat nový druh duality? Doposud byla dualita zastoupena podle starého paradigmatu jako boj mezi světlem a temnotou. Nyní je jasné, že nejde jen o svobodnou volbu mezi dvěma energiemi, ale že přichází s určitým vysvětlením. Pokud jste intuitivní, získáte toto vysvětlení. Pokud nejste, zůstáváte na těch 50 %. Toto nové vědomí v tomto novém cyklu přináší něco nového. Svobodná rozhodnutí s tímto druhem intuice vytvářejí integritu. Výsledek toho už můžete pozorovat ve vaší společnosti. Nemá to nic společného s metafyzikou nebo starými dušemi, jak je znáte, ani s lidmi, kteří by přišli na takovéto setkání. Je to přímo před vámi.

 

DualitaJe to rok duality, rok změny, kde bílá bude bělejší a černá bude černější. Drazí, lidé obecně začnou mít lepší intuici pro to, co je správné a co je špatné, co je správné a co nesprávné pro vaši kulturu, pro vaši Zemi, pro vaši dobu. Nebudou se řídit některými pravidly, která vám byla dána v nějaké knize, ale tím, co tvoří duchovní smysl, integritu a soucit. Už to začínáte pozorovat. Mohl bych začít vyjmenováním věcí, které jste viděli, o nichž lidé říkali, že je nikdy neuvidíte, nikdy. Jak dlouho už někteří duchovní vůdci zneužívají malé děti? Tři roky, čtyři roky, pět let, dvacet, třicet, sto let? Ještě déle. Jak by mohla taková hrůza probíhat tak dlouho? Odpověď zní, že nikdy neexistovalo vědomí, které by tuto ohavnost mohlo pojmenovat a uvést na pravou míru. Buď duchovní byli příliš mocní, měli příliš mnoho peněz, nebo to bylo příliš nebezpečné. Ale najednou se to všechno hroutí a teď je to téma jedné organizace. Můžete to zvládnout? Můžete se s tím vypořádat? Co se stane dál? Věděli jste, že v jedné zemi bylo víc než třicet biskupů vyzváno současným papežem, aby kvůli této záležitosti rezignovali? A oni to udělali.

 

Řekli jsme vám, když se papež František objevil, že bude jiný. Také jsme vám řekli, že je reinkarnací Františka z Assisi. Před lety jsme vám řekli, že (dřívější) papež nepřežije jako papež. A tak to také bylo. Všichni očekávali, že zemře, ale místo toho jste dostali divokou kartu, nového papeže s novým vědomím, přičemž ten dřívější nezemřel. Drazí, rád bych, abyste o tom přemýšleli. Stalo se to na konci cyklu. Nový cyklus to vyžadoval, protože jste nemohli dovolit, aby tato situace pokračovala dál. Nemohli jste připustit, aby to takto pokračovalo dál. To jste nemohli dovolit. A dnes se na všechno díváte. Kolik žen, které se účastní tohoto shromáždění, nebo které to poslouchají, očekávalo, že nastane den, kdy budou ti, kteří je zneužívali, hnáni k odpovědnosti za své minulé činy? Byly zneužívány mnoha způsoby, v práci, doma. Kdo by si pomyslel, že nastane den zúčtování, dokonce i pro ty mocné, když se jasně ukázalo, že už v tom nemohou nadále pokračovat? Není to problém žen. Je to záležitost lidské integrity a vy zažíváte, jak to začíná.

 

Na tuto planetu se dodává něco nového, něco, co jste ještě nikdy neviděli, něco úplně nového. Staré duše, to vás ovlivní, protože teď přichází zodpovědnost, když vám říkám, že s vámi bude „mluvit“ salát i čokoláda. Připomenou vám, co se může stát, a to je vše intuitivní.

 

Dnes ráno jsme řekli, že přijde den, kdy se změní politika a kdy budete vědět, kdo vám říká pravdu, kdo jen něco předstírá, nebo kdo říká jednu věc a dělá druhou. Jinými slovy, prokouknete je. Přichází to. Už jsem vám řekl, že bude existovat jiný systém demokracie, který bude fungovat lépe než ten váš. Řekli jsme vám, že se to možná nestane nejdřív u vás (v USA – pozn. překl.)  Američané to neradi slyší, ale myslím si, že by vám teď všichni Američané potvrdili, že se jejich demokracie bortí. Existuje boj mezi vašimi vůdci, kteří by právě teď měli společně rozhodnout o nejlepší cestě s největší integritou pro zemi, místo toho jsou spolu ve válce. Co by to mohlo změnit?

 

Znovu vám opakuji, že tady u vás k tomu nedojde, protože v Americe je příliš obtížné provést změny. Stane se to ve společnosti, v kultuře, která musí začít znovu – bude to jedna země, a dokonce jsme vám řekli, kde. Možná řeknete: „Co můžeme udělat jako vláda, která vezme to nejlepší ze všeho, aby to bylo ještě lepší?“ To, co udělají, je toto: Přijmou vaši formu vlády, ale prezident nebude prezidentem žádné stranyZvolí vyjednavače jako prezidenta, centristu, který uvidí dobré věci na obou stranách a dokáže je spojit. Namísto systému, který nyní máte a který pracuje pod heslem „vítěz získá vše a to na čtyři roky“ bude existovat systém, ve kterém budou všichni vítězové. Je to velmi nekonvenční, mimo krabici, že? Přesto to dává smysl mnoha starým duším, které tu sedí a poslouchají. Přichází to. Možná to nebude jako první tady, ale přichází to. Většina z vás by se zeptala: „A jak by tyto věci mohly fungovat ve světě, jako je ten náš, když je v něm tolik negativity, nadvlády a kontroly?“ Právě tady se věci opravdu zlepší, drazí, protože vám říkám, že veškerá korupce a celá ta hrůza, která byla tak dlouho skrytá, zvedne své ošklivé hlavy a řeknou: „Jsme tady.“ I když byly dřív schopné skrývat se za mocí, penězi a vlivem, nic to nezmění na to, že lidstvo už to dál nepřipustí.

 

Řekli jsme vám o dvou nebo třech velmi velkých věcech, které lze očekávat. Týká se to roku 2020. Tohle je letošní první série channelingů, takže to zopakuji. Ve farmaceutickém průmyslu dojde ke změně. Může to přijít formou nějakého filmu, možná ne, ale určitě se objeví ti, kteří začnou veřejnosti odhalovat věci ze zákulisí – řeknou, že měli podezření, ale nevěděli, že existují velké konglomeráty nevhodné energie, které udržovaly lidi nemocné kvůli penězům a kvůli penězům je nechávali umřít. Budou zveřejněna jejich jména a dojde k revoluci v medicíně.

 

Sexuální otroctví existuje na této planetě velmi dlouho. Drazí, jde to až ke (starověkým) Řekům. Bylo tu po velmi dlouhou dobu a všichni privilegovaní, mocní a ti, kteří mají peníze, to všechno financovali. Bylo to jejich hřiště a stále je, ale už ne na dlouho. Objeví se lidé, kteří, až to bude odhaleno, to uvidí a znovu budou říkat: „Celý svět je odsouzen k zániku. Jen se podívejte, jak je to všechno špinavé. Podívejte se, co se děje.“ Nebudou chápat, že sexuální otroctví tady vždy bylo, a prostě se právě teď odhaluje, abyste to vy, staré duše, mohli vyčistit.

 

Tohle se děje, když se setká staré a nové vědomí. Také jsme vám poskytli informaci, že ve vyšším vědomí existuje potenciál integrovat staré a nové, abyste se nedostali do situace, kdy by stará energie selhala, a vy byste se museli vrátit zpět do bodu nula a začínat úplně od začátku. To je staré paradigma, drazí. To je černá nebo bílá. Co kdybych vám řekl, že existují systémy a lidé, kteří vám pomohou integrovat staré a nové? Přechod může být po určitou dobu obtížný, ale to neznamená, že ve vaší zemi všechno selže a budete muset začít znovu. Slovo „integrace“ ukazuje zralost, „selhání, krach“, ukazuje nedostatek zralosti.

 

Dospěli jste jako lidské bytosti. Věci, které jste dlouho potřebovali, vám budou dodány z druhé strany závoje podle vašeho vlastního plánuPřipravte se na multidimenzionalitu. Přichází to. Uvidíte, pochopíte, změříte a použijete to pro lidstvo způsobem, jaký by vás nikdy nenapadl, že by mohl být možný. To vám umožní mít dostatek potravy, mít teplo, když potřebujete být v teple, a chlad, když potřebujete ochladit, aniž byste obětovali jakoukoli část Gaii nebo jejích životních forem. To vše přichází.

 

Uzavřu to následovně. Všechno, co jsem právě teď sdělil, skrz muže na této židli, není absolutní. Proto tady dnes žijete, proto posloucháte toto poselství, staré duše. Musíte na tom zapracovat. Možná řeknete: „Dobře, co ale tedy musíme udělat?“ Existují nové experimenty, existují nové věci, které přicházejí do Pole – koherence (soudržnost) a pochopení energie vědomí, jaké jste nikdy předtím neměli. Věnujte pozornost těmto věcem, protože staré duše budou mít schopnost svým vědomím skutečně ovlivnit věcí, které vytvoří rozdíl, zejména v kolektivní oblastiOvlivňuje myšlení planetu? Ve starší době byli lidé, kteří by se vám vysmáli: „Ach, chcete, aby někdo zdravě myslel? Ach, budete myslet na určitou situaci a chcete jí pomoct vaším duchem, že?“ A vysmáli by se vám, poplácali by vás po ramenou a poslali vás pryč. Nyní však experimenty ukazují, že vědomí je energie. Vědomí je spoluhráčem fyziky na této planetě.

 

Řeknu vám, co to je Pole, a bude to dávat smysl jen některým z vás, kteří tu dnes jsou. Moje prohlášení bude kontroverzní, ale přesto jej sdělím. Pole se manifestuje v kodexu TóryVšechny potenciály planety jsou v tomto Poli a jsou k dispozici lidem s vysokým vědomím. Nemusíte to studovat. Nemusíte znát čísla. Nemusíte znát gematrii (hledání smyslu v numerických hodnotách hebrejských písmen – pozn. překl.) K dispozici je dnes to, co je Pole, všechny potenciály, které existují, minulost, budoucnost, přítomnost. To je to, z čeho můžete čerpat svou intuicí, co vám pomůže ovládat energii této planety způsobem, jakým jste to nikdy dřív nedělali. Tohle může stará duše udělat. Laskavostintegrita, tato slova budou tím, co očekáváte v byznyse a politice. Všechny věci, které tam nikdy nebyly, začnou být tím, čemu říkám „zlatý standard“. Začne se to také dít ve vašich systémech víry. Začnou se samy očisťovat, aby se staly čistšími v tom, co vždy považovali za Boží lásku. Vždy jste to věděli.

 

Vítejte na Nové Zemi, drazí! Zatímco k vám v těchto dnech promlouvám, díváte se na zprávy a říkáte: „No, nejsem si tak úplně jistý.“ Ale věci jsou větší než zprávy, drazí.

 

Stále mluvíme o tom, co se bude dít dál, o vědomí, které se zapojuje, a o tom, jak si s tím poradíte. Je to o svobodné volbě s informacemi poskytnutými „salátem a čokoládou“.

A tak to je.

 

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com  – Duality Part 2 – 40:31

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět