1-2020 Kryon

Posun 2020 – 1. část

 

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem ve Phoenixu, Arizona, 11. ledna 2020

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, kteří se k tomuto poselství dostanou později, se nacházíme v lednu 2020. Rád bych se s vámi ohlédl na některé věci, o kterých jsem mluvil dříve, a předal vám zprávu o stavu planety z hlediska posunu. Tento posun se týká geologie a počasí. Takže vám vysvětlím, co se v těchto oblastech děje. Porovnáme to s tím, co jsem řekl před 15 lety, když jsem vám začal předávat informace o těchto věcech, protože to je to, co dnes zažíváte. Tato zpráva je první částí ze dvou. Druhá část bude následovat později během dne.

 

Pro ty z vás, kteří tento channeling teď poslouchají (nebo čtou) a říkají: „Nevím, jak mohu najít první část nebo druhou část“, bych znovu rád zopakoval. Existuje snadná cesta k místu, kde jsou nabízeny všechny channelingy. Najděte si je. (Pro čtenáře jsou webové stránky vždy uvedeny na konci přeložených channelingů – pozn. překl.)

 

Nemohu začít tento channeling, aniž bych cítil pocit úžasné vděčnosti. Je to slovo, které máte jen vy. Vděčnost je lidské slovo. Na druhé straně závoje neexistuje. Je tam pouze čistá, dokonalá láska, ale vděčnost je slovo, kterému porozumíte. Cítím vděčnost za to, čím jste prošli, abyste se dostali na toto místo, drazí, vděčnost za to, co se stane na planetě v příštích desetiletích. Hodně věcí se změní a vy všichni tady budete.

 

Vždy se však najdou posluchači, kteří řeknou: „Ale v tom se mýlíš, protože nebudu žít další tři desetiletí, Kryone.“ První věc, kterou bych k tomu poznamenal, je: „Proč ne?“ Druhá je: „I kdybyste tak dlouho nežili, budete tady. Přemýšlejte o tom.“

 

Staré duše jsou ty, které to poslouchají. A staré duše se nejrychleji vrací se zvýšeným vědomím. Jsou to ti, kteří nebudou dělat stejné chyby, které nyní udělali. Jsou to ti, kteří budou mít mnohem lepší představu o řešení problémů, které se dnes zdají být neřešitelné. To je to, co leží před vámi. Víte, co se stane, když přijde nějaký nováček s radikální změnou systému? Odpověď zní, že o něm normálně hodně dlouho neuslyšíte, protože lidé na této planetě se obvykle velmi rádi drží dosavadního paradigmatu, ve kterém žijí. Ale to se změní. V budoucnu se ale vyskytnou lidé (a bude jich hodně), kteří budou věnovat pozornost i těm, kteří mají nápady, které nikdy předtím nebyly předloženy způsobem, jenž způsobí změnu paradigmatu.

 

Kdyby někdo z vás žil už před 50 lety a já bych se ho zeptal – před 50 lety – „Pověz mi o Googlu.“ Pak by řekl: „Nevím, co to je. To je nějaká kreslená postavička?“ A kdybych potom začal Google vysvětlovat, nevěděl by, co to je, protože neexistovala žádná technologie, která by mu umožnila tomu porozumět. Nepochopil by počítač, internet nebo Wi-Fi, natož software nebo Google. Jinými slovy – a už jsme to říkali dříve - existují kroky mezi jednotlivými kroky, kterými musíte projít, abyste se konečně dostali na místo, kde to dává smysl.

 

Jedním z těchto kroků je změna vědomí. Před patnácti lety jsme vám začali říkat, že tato planeta se nachází v cyklu a že tento cyklus je cyklem počasí. V průběhu let jsme vám poskytli mnoho informací o tom, jak bude tento cyklus vypadat a jak ho budete vnímat. Jediný důvod, proč to děláme, drazí, je včas vás varovat, abyste se tomu mohli vyhnout. Nechtěli jsme vám předávat poselství „zkázy a beznaděje“. Nikdy! Naše poselství je jako dopravní značka, která říká: „Pozor! Pozor! Odbočte doleva. Odbočte doprava.“ Někteří tuto značku vzali na vědomí, jiní ne.

 

Nyní se tento cyklus už začíná doopravdy projevovat na mnoha místech a mnoha různými způsoby. To, o čem jsme vám v průběhu let říkali, je tady. Planeta je v cyklu, ve kterém se už ocitla dříve. V těchto cyklech existuje už velmi dlouho. Cykly byly Gaie známy a byly Gaiou provedeny tak, jak to vidíte dnes, ještě předtím, než lidstvo bylo lidstvem. Je to něco, co Země děláDůvody pro to nejsou vůbec zřejmé, protože v současnosti to vědci ani nevidí jako cyklus. Ale až to udělají, dojde v budoucnu k „aha“ efektu, proč planeta dělá to, co dělá. Souvisí to s teplotou, s počasím. Souvisí to se změnou klimatu, která je nezbytná a nutná pro to, aby tato planeta obnovila sama sebe i život v oceánech. Všechny věci, které jste vždy pokládali za samozřejmé a stálé, se mění. Drazí, stagnují stejně jako vaše akvárium a je třeba je obnovit. Jediným způsobem, jak to může Gaia udělat, je změna teploty.

 

Takže jsem vám řekl, že míříte k řadě událostí, místních i globálních, které souvisejí s měnícími se teplotami na planetě. Ve skutečnosti směřujete k ochlazení. Někteří to nazývají „malou dobou ledovou“. To zní děsivě, protože když řeknete doba ledová, myslíte na tu určitou dobu ledovou. Ale to nebude ono. Země prošla podobnými mikroklimatickými změnami, i když jste tu už žili. Víte, že změna nyní přichází, protože má dokonce svůj název. Když to začalo, nazývalo se to „globální oteplování“. Dnes se  to nazývá „změna klimatu“. Jednoho dne se to bude nazývat „klimatický cyklus“.

 

Ale již existují lidé, kteří začínají chápat, že vy jste tuto změnu nezpůsobili. Nezpůsobili jste ji. Řekl jsem vám, že je to velmi zřejmé a očividné. Pokud se vrátíte do minulosti a studujete ledová jádra, pokud geolog pozoruje vrstvy ve skále, pokud se botanik dívá na letokruhy na stromech, pak mu vyprávějí příběh o klimatických cyklech. Ten příběh vám sdělí, že Země prošla cykly ochlazení, cykly oteplení, cykly ochlazení, cykly oteplení dlouho před příchodem lidstva a někdy sebou na některých místech planety přinesla spoustu ledu. To je to, čemu čelíte. Také jsme vám řekli (můžete se k tomu vrátit a poslechnout si to), že než se cyklus ochladí, bude Země procházet výkyvy extrémního počasí s nejteplejšími a nejchladnějšími teplotami, jaké jste kdy viděli. Teprve poté se planeta konečně na několik desetiletí usadí na chladnější úrovni. To už jsme vám říkali.

 

„Kryone, budeš mluvit o Austrálii?“ Budu, ale ne teď. To, co právě vidíte na této planetě, co se stalo před rokem velmi zřejmým, je to, že se klima začalo měnit a to s nejistým cílem. Nyní jsme vám začali povídat o ochlazování, protože nečekaný mráz může s velkou pravděpodobností vést k ukončení života. Můžete uhnout z cesty plamenům. Když hoří oheň, můžete evakuovat lidi a pak můžete odejít. Někteří to nestihnou, ale obecně se může obyvatelstvo z ohrožené oblasti odstěhovat. Pokud však dojde k náhlému rychlému mrznutí, mohou stovky lidí, ne-li tisíce, najednou zahynout, protože se infrastruktura zhroutí a neexistují žádné možnosti dopravy. Z tohoto důvodu jsme předali mnoho našich přednášek a varování týkajících se ochlazování a budeme v tom pokračovat.

 

Chci vám předat aktualizované údaje. Změna klimatu nepřijde, už tady je. Pamatujete si ten polární vír (polární vortex)? Vítejte na začátku změny klimatu! Nebyla to jednorázová událost a stane se to znovu, až vortex z Kanady vpadne do této země zvané Amerika. Teploty budou tak chladné, že je budete moct měřit pouze na povrchu Země. Objeví se neuvěřitelné mrazivé teploty, jaké jste nikdy předtím nezažili. Nejenže k vám už doputovaly, byly zde naměřeny. Mohli jste vidět a prožívat zimu tak, jak jsem předpověděl. A pak se najednou chlad stáhnul zpět. Zeptáte se meteorologů: „Vrátí se ten polární vír?“ A oni budou jen nerozhodně krčit rameny, protože to nebudou vědět. Podle obecného mínění sdělí: „Ne, to se prostě jen stalo“, ale budou o tom vědět víc, protože změna klimatu se začíná představovat velmi dramatickým způsobem. Místa, kde je nejvíc horko, budou zaznamenávat ještě víc horka. Nejchladnější místa se budou ještě víc ochlazovat. Mezi tím budou velké rozdíly mezi místy, kde prší a kde neprší a také jak dlouho prší. Všechno podle časového plánu, drazí.

 

Chtěl bych vám vyprávět o některých věcech, které jsem vám již řekl dříve. Jsou to věci, které pro některé budou dávat smysl, ale pro jiné třeba ne. Pokud se dnes podíváte ven, tady ve Phoenixu, v poušti, pak je o něco chladněji, než jste čekali. Nyní tomu tak bude pravidelně. A v létě (jste připraveni?) bude trochu tepleji, než jste čekali. Je to země, která je v oscilaci a začíná se připravovat na nový cyklus.

 

Na Zemi existují některé mikroklimatické zóny, které procházejí těmito cykly. Domorodí lidé mají tak dlouho, co tu existují, něco, čemu se říká oralita – ústní podání. Oralita je studium a existence jedné komunikační metody, kterou domorodí lidé využívali prostřednictvím zpěvu, tance a poezie. Vypráví, co se stalo v jejich historii po tisíce let. Pozoruhodně vypráví o předcích a ano, dokonce i o vzorcích počasí. Na této planetě jsou domorodci, kteří budou mluvit o ledovcích, které dnes ustupují. Je to ve zprávách. Všichni jsou zděšení. Je to podobné jako v bajce o Chicken Licken – o kuřeti Licken a padajícím nebi, pokud si vzpomínáte na ten příběh*), kdy ledovce ustupují, a vy říkáte: „O jé, o jé, globální oteplování je tady.“ Domorodec vás vezme stranou a řekne: „Promiňte, ledovec tohle už udělal třikrát našim předkům. Pak se ledovec znovu vrátil, pak opět ustoupil a pak se znovu vrátil.“ Jinými slovy, oni rozpoznávají ten cyklus.

 

V některých částech světa jsou určité mikroklimatické podmínky, v nichž cyklus ze stejných důvodů probíhá mnohem rychleji než v jiných částech světa. Život v oceánu musí být obnoven a jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je změna teploty. Takže vám říkám, že existuje mnoho důkazů, že tato planeta prošla těmito cykly dříve, a můžete si je najít. Požádali jsme vědce, aby se na to znovu podívali a zjistili, že to je podle plánu a nebylo to způsobeno člověkem.

 

Pak jsme vám řekli pár věcí, na které se máte připravit. Tam, kde je dnes zima, bude v budoucnu ještě chladněji. Budou existovat města (i to jsme už řekli), která budou mít sníh po celý rok, města, která v současnosti nejsou sněhem pokryta. To je zima! Jde o to získat jiné pochopení pro to, co počasí udělá. Je to spojeno s něčím, co je nebezpečné. O tom jsme už také jednou mluvili. Nebezpečí tkví v tom, že na to nejste připraveni, pokud jde o vaši infrastrukturu, zejména o elektřinu. Právě teď většina společností poskytujících zásobování na této planetě dosáhne stropu. Začnou se obracet k větru, ke sluneční energii. Na tom vlastně nezáleží, protože síťová infrastruktura je ve špatném stavu, může docházet k výpadkům elektrické sítě a to ještě nikdy ani jednou nezamrzla. Co se stane s velkoměstem, když náhle a rychle přijde velký mráz, například když se vytvoří polární vír? Teploty byly tak chladné, že elektrická vedení zatuhla, stožáry padaly a převracely stromy. Nic se nemohlo pohnout. Co se stane s kulturou, společností, městem, když náhle přijde mrazivý déšťOdpověď zní, že zanikne. To je to, co se děje. To je to varování.

 

Řekli jsme, že se blíží něco, co bude užitečné. Znovu jsem to zopakoval krátce před tímto rokem. Řekl jsem, že to, co byste měli očekávat, se skutečně děje! Myšlenka nového způsobu výroby elektřiny už není fantazií. Už to není nic, co by existovalo pouze v mysli vynálezce. Říkám vám, že magnetický motor už je tady. Je vyvíjen mnoha různými aktéry. Už nějakou chvíli existuje. Už byl vynalezen a už je tady. Existují dokonce i lidé, kteří vyvíjejí druhou generaci. Najednou se všichni dívají na magnetický motor. Co je tento magnetický motor? Nejjednodušší způsob – kdokoli z vás to může pochopit – je to, že v magnetech je neuvěřitelná mocTlačí a táhnou proti sobě a jejich životnost je navždy! Nikdy jste nepovažovali magnety za zdroj energie, která by mohla pohybovat koly, vyrábět elektřinu nebo takového. Rozhodli jste se, že by bylo lepší, kdybyste měli malé výbuchy paliva (exploze na základě pohonných látek). Všechna vaše auta a všechny vaše stroje mají motory s vnitřním spalováním. Nikdo nepoužíval magnety, přesto je to největší a nejtrvalejší hnací energie, která vám byla dána. Nyní je najednou všude. Už jsou tady magnetické motory, které budou dodávat elektřinu do veřejných budov, domů, pro různá zařízení a jednoho dne také do automobilů. Magnetický motor je tady!

 

Ve vašem starém způsobu myšlení to znamená: „No, Kryone, nevíš, jak Země funguje. Magnetický motor dlouho nepřežije, protože pokud se o tom dodavatelské společnosti dozvědí, učiní tomu přítrž, víš. Chtějí prodat svou elektřinu.“ Ale říkám vám, že tyto společnosti vydechnou úlevou a některé z nich se rozhodnou vstoupit do byznysu s magnetickými motory. Přijmou magnetický motor s otevřenou náručí, protože to je odpověď. Představte si, že přijde ta studená vlna. Vůbec se nebudete muset starat o infrastrukturu. Nebude vás zajímat ani elektrické vedení, protože žádné nebude existovat! Protože bude existovat magnetický motor – možná nebude umístěn na střeše, ale zahrabán v zemi – který pro vás bude vyrábět elektřinu, bez ohledu na to, co se stane, bez ohledu na to, jak moc se ochladí. Poběží pořád, poběží pořád a opravit jej bude zapotřebí jen v případě, pokud se opotřebují kuličková ložiska. To je ta odpověď. Magnetický motor se blíží. Přichází na výrobu chladu a tepla a pro mnoho dalšího.

 

Řekli jsme vám, že přijde den, kdy už nebudou existovat žádné baterie. Skladování elektřiny nebude probíhat stejným způsobem jako dnes. Všechny tyto věci už tady jsou. Existuje nová technologie s názvem „supercap“ (velkokapacitní kondenzátory). To vše se děje záměrně, abyste mohli tyto věci přežít, drazí. Za mnoho let se možná znovu vrátíte, poslechnete si to a uvědomíte si znovu otázku, kterou teď položím: „Nezdá se vám zajímavé, že se zdá, jakoby Země dostávala všechny věci najednou, i když tady vždy existovaly, aby vyřešily problémy, které jste dosud ani jako takové skutečně nerozpoznali?“ Existuje mnoho věcí, které nemusí v tuto chvíli dávat žádný smysl, ale brzy budou mít smysl, pokud jde o tyto změny počasí, současné vynálezy, důvody pro ně a města, která do toho budou zapojena. Je toho víc, co bych vám mohl říct, ale to by v tuto chvíli nemělo smysl, i když je to krásné. Vynálezy. Představte si, že vám jsou teď dávány k dispozici vynálezy, protože vědomí se začíná pohybovat na vyšší úrovni. Uvidíte tyto věci, poznáte je a dokážete přežít i ty nejchladnější zimy. Budete moci přežít a nebudete se muset stěhovat. Představují se velmi chytré věci samy od sebe.

 

„Kryone, co s těmi požáry? Co se to děje s Austrálií? Můžeš se k tomu vyjádřit?“ Mohu. Udělám to, říkám vám, že to udělám. V následujícím channelingu budu o těchto požárech hovořit a nabídnu řešení, nad kterými budete kroutit očima. Mohu vám prozradit, že Australané, kteří to uslyší, řeknou: „To je úplně praštěné. Nikdy to nebude fungovat.“ Ale za deset let budu s vámi mluvit o tom, jak jste vyřešili hádanku, kterou jsem dnes představil. Existují věci, které mohou pomoci, ale které jdou mimo krabici běžného myšlení, převládajících myšlenkových vzorců. Drazí, se změnou počasí nemůžete nic dělat. Je to, čím je. Přichází a bude se opakovat. Australané se ptají: „Bude to tak každý rok?“ Odpověď zní: Ano. Takže chci, abyste se na to připravili. Je toho ještě víc, než jen toto. Pro Austrálii existuje několik možností, protože je to součást změny klimatu a cyklu – nejprve bude tepleji, než se ochladí. To je dokumentováno v jádrech ledovců, letokruzích stromů a v geologii.

 

Přináším vám tohle všechno, drazí, protože lidstvo na této planetě všechny tyto události velmi dobře přežije. Nejen vynálezy, ale také vědomí, které používáte, konečně pochopí, že magnetická technologie je způsob, jak udělat mnohem více věcí než jen motory. Před lety jsem vám řekl, že s magnetickou technologií máte před sebou neomezenou sílu, bez pohonných látek, bez toho, že byste z této planety odčerpávali zdroje. Dostali jste věci, které byste teď měli udělat – musím zde být opatrný - vše, co byste měli udělat, je uspořádat magnety tak, aby pořád proti sobě tlačily a vzájemně táhly v takovém uspořádání, které má pro tuto situaci smysl. Musíte věnovat pozornost fázovým vztahům mezi součástmi. Nebudu pokračovat dál, protože by to narušilo průběh současného vývoje. Ale dnes jste ve stavu první fáze a druhá fáze vás překvapí. Pokud sledujete svou historii, zjistíte, že poté, co jste přestali používat velrybí olej k osvětlení vašich měst, přešli jste se na elektřinu. Byl to stejnosměrný proud, než přišel Tesla. Tesla objevil něco velmi, velmi zajímavého. Pro generování střídavého proudu použil něco, co se nazývá fázový posun, a to se používá dodnes. Odpověď byla vždy fázový posun. U toho teď skončím. Magnetické motory jsou tady, drazí, brzy začne výroba elektrického proudu a elektřiny bez kabelů, bez pohonných látek, bez využití přírodních zdrojů, bez ropy, bez plynu. Přesně podle plánu, právě včas.

 

To byla aktualizace ke změně klimatu. Příště budu mluvit o Austrálii.

A tak to je.

Kryon

.

*) Příběh Chicken Licken ve zkratce: Kuře Licken se bojí všeho. Jednoho dne sedí pod stromem a spadne na něj žalud. Kuře nevidí žalud a myslí si, že to musí padat obloha. Rozhodne se varovat krále. Na cestě do paláce potká slepici, kohouta, kachnu, husu a krůtu. Postupně každému z nich vypráví, že padá obloha, a všichni souhlasí, že s ním půjdou do paláce. V lese se setkají s liškou, která předstírá, že jim ukáže nejkratší cestu do paláce. Zkratka však končí u její nory. Když se liška chystá je všechny sežrat, spadne na její hlavu žalud. Pomyslí se, že nebe musí skutečně padat a vyděšeně utíká pryč. V tomto okamžiku vidí ostatní zvířata, že to byl jen žalud, a uvědomí si mylnou interpretaci kuřete Licken. Ženou ho celou cestu zpátky až na dvůr statku.

Slovní spojení „Padá nebe“ je v angličtině idiom označují hysterické nebo mylné přesvědčení, že katastrofa je na spadnutí (pozn. překl.).

Zdroj: www.kryon.com – The Shift 2020 – Part 1 – MP3 –  38:58 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět