1-2020 Kryon

Posun 2020 – 2. část

 

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem ve Phoenixu, Arizona, 11. ledna 2020

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je druhá část channelingu, který se skládá ze dvou částí. Dnes ráno jsem mluvil o změně klimatu, která se dříve či později bude nazývat „cyklem“, přesněji „klimatickým cyklem“, protože to je přesně to, čím je. Připomněli jsme vám, že to předpovídáme již více než deset let. Vysvětlili jsme, že změna klimatu se skládá z několika částí a má různé aspekty, včetně některých změn v mikroklimatu.

 

V podstatě planeta míří do chladného období. Ochlazení nebude pro vás nebezpečné, pokud si uvědomíte, že přichází. Pokud budete vědět, co dělat, nebude lidský život na této planetě zničen. To je poselství pro dnešek. Planeta, Gaia, milující lidstvo, to dělá tak, jak to už dělala dříve, ještě předtím, než jste sem přišli. Moře začala být bez života, drazí, a proto Gaia mění život v oceánu. Naplňuje moře spoustou nového života.

 

Změnu klimatu jste nezpůsobili, drazí. Sice jste zapříčinili hodně znečištěníale nezpůsobili jste změnu klimatuZnečištění Země bylo způsobeno velmi nízkým vědomím lidstva po velmi dlouhou dobu. To se teď změní. Jak se zvyšuje vědomí, přestanete pokračovat ve znečišťování Země stejným způsobem. Proto jsem se příliš nezabýval otázkami znečištění životního prostředí, protože vyšší vědomí to prosadí. Postaráte se o plastový odpad v oceánech. Lidstvo je schopno udělat hodně pro to, aby uvedlo do rovnováhy mnoho let trvající znečištění.

 

Mluvím o změně klimatu. Řekl jsem, že v této druhé části začnu mluvit o tom, co se děje v Austrálii. Pokud jste nesledovali zprávy letos v lednu 2020, nemáte představu o rozsahu katastrofy pro tuto zemi. Bude těžké se vzpamatovat z toho, co se tam stalo. Požáry v podstatě úplně zničily veškeré lesy, které se tam nazývají buší. V obrovské koncentraci žáru zmizelo přes 12 milionů hektarů, více, než byste vlastně chtěli vědět. Miliony zvířat zahynuly.

 

Podíváte se na to a řeknete: „Kryone, musíš se k tomu vyjádřit, musíš něco říct, protože je to tak strašné.“ Mám k tomu hodně co říct. Zaprvé, z meditace, kterou jste dnes slyšeli, vyplývá, že to nemusí nutně znamenat tragédii těch několika ztracených životůale strach, neklid a obavy, které nyní prožívá většina lidí na tomto kontinentu. Ve svém životě jste nikdy nic takového nezažili. Právě jsem ve Phoenixu, tady znáte taková horka. Jsou součástí toho, čím je tato oblast legendární. Představte si, že v Austrálii je horko kolem 55 °C a k tomu zuří požáry společně s větrem, který se jako tornádo řítí krajinouNic zde nemůže přežít. Požár přeskakuje větší rychlostí, než dokáže jet auto, a zachvacuje lesyTo je změna klimatu.

 

Pokud se podíváte na mnohaleté záznamy o požárech a ohních, které australská vláda před lety zadala na objednávku, nenajdete v nich nic podobného. Toto není ani začátek ani konec cyklu, který by mohl být rozpoznán. Nemůžete říct: „No, to je událost století, něco, co se děje jen každých 100 let.“ Mimochodem, to bylo ostatně také řečeno o polárním víru, který se však brzy vrátí. Tento požár není událost století, a myslím si, že to Australané vědí. Ale oni to nechtějí slyšet. Požáry se příští rok vrátí. Vrátí se i napřesrok a pak další rok. Je to jen část toho, co je pro tento region typické. Je to jedna z nejvíc horkých oblastí na této planetě.

 

Než začne ochlazování na této planetě, bude docházet k převratným událostem, při kterých bude horko ještě větší a zima ještě chladnější, než planeta odhalí, co opravdu bude dělat. Toto bude začátek očekávané malé doby ledové. Nemusí to být vůbec děsivá věc, protože můžete vidět, jak přichází. Bude trvat desetiletí, než k vám dorazí. Ale mezitím ji už můžete vidět, jak přichází.

 

Co je třeba teď udělat, Australané? Co můžete udělat? Nemůžete změnit, co se děje. Nemůžete vyslovit žádnou zaklínací formuli, aby to zmizelo. To nejlepší, co můžete udělat, je zjistit, jak přežít, a nepropadat strachu a zděšení pokaždé, když to nastane. Musíte vědět, že se to bude vracet a být co nejvíc připraveni. Ale je toho ještě víc. Mohl bych vám říct, co má Pole pro Austrálii přichystané, ale Australané to nebudou chtít slyšet. Někdy se však budou muset posadit a zeptat se sami sebe: „Kdo jsme? Co je nám známo, ale co je možná zapotřebí změnit? Co uděláme v oblasti zemědělství, co je možná nutné změnit? Co děláme s chovem skotu ve slavných chovných stanicích skotu, o kterých slyšíme? Co uděláme s ovcemi? Všechno, co je australské, to, co je známé jako australské a existovalo už několik set let. Ale v určitém okamžiku se to bude muset změnit.“ A budete muset říct: „Budeme muset změnit svou identitu a naše činy kvůli těmto událostem i následným situacím, protože nebude možné pokračovat stejně jako předtím.“

 

Bude muset dojít ke změně, Australané. Ve vaší kultuře nastane změnazměna v tom, čemu věříte, co si myslíte, že musíte udělat pro planetu a dokonce i sami pro sebe. Změní se způsob pochopení vás samotných. Mnoho lidí se přestěhuje do jiných oblastí, kde najdou ochranu, jakou mohou mít. Ale to bude daleko od buše. To se však nestane okamžitě, ještě dlouho ne, protože Australané jsou tvrdohlaví. Vědí, kdo jsou, a řeknou: „Jen kvůli požárům se to nezmění.“

 

Pojďme to zanalyzovat. Měli bychom se podívat na některé věci, které by v mezidobí mohly pomoci, dokud (Australané) nezačnou vidět větší obraz. Mluvím dnes na tomto místě s lidmi, kteří nejsou Australané. Takže nevíte, jaké to tam musí být nebo co se tam děje. Ve vaší zemi, ve Spojených státech, když projdete takovou tragédií, tak řeknete: „Ztratil jsem všechno. Dobrá zpráva však je, že jsem byl pojištěn.“ V Austrálii se to nestane. Běžný farmář nemá infrastrukturu, financování ani prostředky pro něco takového. Ale i kdyby to udělal, byl by to poslední rok možného pojištění proti požáru, to vám garantuji.

 

Ti lidé tam ztratili všechno. Zbývá jim pouze listina o vlastnictví půdy, která je nyní spálená, o vlastnictví budov, skotu, který zahynul, a ovcí, které zmizely a zahynuly. Není už možné hospodařit, jak to dělali se svou rodinou na půdě, kterou vlastní možná přes půl století. Ale oni přesto řeknou, že to možné je. Chci, abyste to sledovali. Vrátí se zpátky a všechno znovu vybudují.

 

Pravděpodobně řeknete: „To je tak pošetilé,“ ale oni to udělají, protože je to všechno, co mají. To je vše, co znají. Začnou znovu budovat svá stáda, další rok, a budou dělat to, co dělají, protože to je to, co dělají. Je to jiné, drazí, než co byste udělali vy. V tuto chvíli byste mohli říci: „Proč při tom všem nezasáhne vláda?“ To se také nestane. „Co lze od vlády očekávat?“ zeptáte se. Co očekávají Australané od vlády? Velmi málo. Co může vláda udělat?

 

Proto nyní poskytnu pár návrhů všem těm tvrdohlavcům, kteří se vracejí zpátky do buše, k tomu, co z ní zbylo, aby přestavěli dům, farmu, znovu postavili ploty a odvážili se začít znovu. Teď budou někteří z vás kroutit očima. Zaručuji totiž následující: Až to vyzkoušíte, dokonce i jen několik z vás, kteří do toho budou chtít vložit své úsilí, poslouchejte, co teď řeknu. Uvidíte něco úplně jiného, než jste čekali.

 

Buš je jako les. Jsou to stromy, eukalypty a gumovníky, nejvíce hořlavé stromy na světě. První věc, kterou bych řekl farmáři, je, že by měl udělat něco velmi obtížného, s čím mu vláda nepomůže. Chci, farmáři, abys nechal vykácet les kolem sebe na 1,6 km. Ano, ve vašem jazyce, Američané, to je jedna míle! Vykácejte všechno a zaorejte to tak, aby na tom shora zůstala ještě hlína, protože hlína není palivem pro oheň. Pokud se na to podíváte ze vzduchu, bude to skoro vypadat jako kruh v obilí. Kruh bude prázdný, jednu míli kolem ranče. Pokud to uděláte, stane se celá řada věcí. První bude reakce těch, kdo znají požáry, že řeknou: „To nebude fungovat.“ Pojďme tedy mluvit o zbytku příběhu, co by mohlo fungovat. Popíšu to krok za krokem a hned uvidíte proč, protože v tomto příběhu jde o víc než jen o odklizení paliva. Oheň potřebuje palivo, a když požár dosáhne okraje kruhu, nebude palivo. Avšak ohnivá bouře je velmi odlišná, a to je přesně to, co v Austrálii měli, ohnivé bouře tak velké jako je Manhattan v New Yorku.

 

Tento druh požáru se sice zastaví, když mu dojde palivo, ale ohnivá bouře vyprodukuje různé trosky a žhavé uhlíky. To vše dopadne do středu. Co s tím můžete dělat? Hasiči nyní přicházejí do hry s novým druhem protokolu. Říkám tomu „boj s uhlíky a troskami“. To je vše, co dělají. Nebojují s ohněm, protože oheň nemá palivo. Bez ohledu na to, jak silný je nebo jak silná může být ohnivá bouře, nemá palivo. V zóně jedné míle kolem ranče nemůže hořet. Ale pošle vám posly, a to budou trosky, hořící větve a žhavé uhlíky, které by opět mohly zničit všechno, kdyby se nedostaly pod kontrolu. Hasiči jsou proto odpovědní za ochranu těchto kruhových zón, nikoli nutně za hašení ohně na okraji buše.

 

A pak je tu ještě něco, něco, co ještě nebylo vynalezeno. Nemilujete Kryona za to, že říká takové věci? (Kryon se usmívá.) Bude se tomu říkat „požární síť“. Je to druh nehořlavého, neroztavitelného materiálu, který budete mít uložen a připraven a v případě potřeby jím překryjete budovu. A tato protipožární síť zachytí trosky.

 

„Ach Kryone, to je příliš jednoduchý návrh! To nebude fungovat.“ Dobře, promluvíme si o tom znovu o pár let později. Bude to fungovat, protože trosky, uhlíky, větve, všechny tyto věci padnou na síť a ne na dům, farmu nebo další stavby. Na každou stavbu budete moct umístit požární síť.

 

Ale to není všechno. To je pro ty, kteří nevěří, že to je možné pro nové paradigma v buši. Co si myslíte, že se stane, až bude tato oblast vyklizena? Nedělejte si iluze, že vám vláda pomůže při vymýcení buše. Australané si to udělají sami a udělají to ručně. Pokud to bude nutné, vyvezou ven své buldozery. Jsou tím známí. Vyřeší to tvrdou prací a nepřestanou, dokud nebude hotovo. Co myslíte? Co byste měli ještě mít kromě ochranného území na své farmě? Říkám vám jednu věc: divoká zvířata nejsou hloupá. Když začnou lesní požáry, a to začnou, opět budou prudce hořet, a zvířata budou o tom ochranném kruhu vědět. Přijdou do toho kruhu. Kruh tak nebude jen místem, na kterém pomůžete sami sobě. Ještě jsem nedošel k té nejlepší části. Tento kruh bude také útočištěm pro zvířata. Budete pro ně stavět ubytování. Budou to přístřešky, které nebudou vyrobeny ze dřeva. Budou postaveny z hliněného valu, aby se zvířata mohla dostat do výkopů, s cestami směrem do středu, které budou moct vyhledat ke své záchraně. A zároveň jim poskytnete vodu.

 

„Dobře, Kryone, teď ses opravdu zbláznil. Podívej, tam není žádná voda. To je součást problému. Voda. Odkud chceš tu vodu přivést?“ Jste připraveni na to, že opět budete obracet oči v sloup? Co kdybych vám řekl, že pod zemí australského kontinentu je oceán, obrovská vodní nádrž? Je tam více vody, než byste kdy mohli použít nebo nechat odtéci. Část je pod tlakem. Nemusíte ani vrtat. Musíte to jen uvolnit. Tohle ještě není zcela odhaleno. O tom dosud vědělo jen pár lidí. Farmáři o tom vědí. Využívají to jako studny. Někdy nemohou vodu najít, takže se chopí virgule, dokud vodu nenajdou. Ale vodu najdou vždy.

 

Oceán leží pod nohama jedné z nejvyprahlejších a nejžhavějších oblastí na Zemi. Ta voda však není nejlepší kvality, není pitná. Někdy je to nevysvětlitelně horká voda. Zjistíte tedy, že ji budete muset trochu zpracovat, aby byla pro zvířata poživatelná. Hasiči, říkal jsem vám, že vaším úkolem je chránit střed a ne požár kilometry daleko od žhavých uhlíků. Nemusíte se starat o vodu, máte jí dostatek. Takže začněte vrtat v oblasti kruhových ochranných pásem. Nevrtejte blízko okraje. Vyvrtejte dostatek otvorů, abyste mohli vodu používat kdekoli, kde postavíte své vozy. Už nikdy nebudete muset přivážet vodu z vnějšku. Voda tam je. Můžete tam zůstat, bojovat s následky ohně a zachránit volně žijící zvířata. Vaše rodina je v bezpečí. Vaše stavby jsou bezpečné. Vaše farma je v bezpečí, zatímco ohnivá bouře bude zuřit ve všech směrech jen jednu míli odtud.

 

Je to k nevíře? Ano. Vláda, hasičský sbor a dokonce i farmáři nad tím budou nějakou chvíli kroutit hlavou, než začnou analyzovat to, co jsem řekl. Myslíte si, že by to mohlo fungovat? Co je to požární síť? Existuje něco, co bychom mohli rozestavit, aby to zachycovalo žhavé uhlíky, co nehoří a netaví se? Ano. Je to těžké? Ne. To je součástí vynalézavosti Australanů. Takže než se rozhodnete změnit svou kulturu a přestat provozovat farmy, tohle by bylo řešení.

 

Pro ty, kteří se chtějí vrátit a zůstat, to znamená spoustu práce, hodně zkoumání, hodně kroucení hlavou, zda mám pravdu s tímto zásobníkem podzemní vody, touto nádrží zaplněnou mořskou vodou. „Kryone, proč to už dřív nepoužili?“ Nepotřebovali to, drazí, ne tímto způsobem. Musí existovat zařízení a možná čerpadla. „A odkud by měli brát elektřinu?“ Ach, drazí, už jsem myslel, že se na to nezeptáte. (Kryon se směje.) To jste slyšeli a četli v první části tohoto channelingu. Ale ještě předtím, než tyto magnetické motory vyrobí veškerou elektřinu, mohou stávající konvenční zařízení poskytnout dostatek elektřiny pro čerpadla a všechno ostatní. Musí být řádně zakryty a zásoby paliva musí být samozřejmě chytře zakopány pod zemí.

 

Připravte se napříště, drazí, a potom budete bojovat proti požáru jiným, zcela novým způsobem, na který jste dosud nepomysleli. Nechte oheň hořet, s výjimkou oblasti, kde se nacházíte. To je první fáze a já říkám, že přijde i druhá a třetí, protože je zřejmé, že se požáry budou vracet. Teď se objeví lidé, kteří řeknou: „No, a co s tím faktem, že toho bylo již tolik spáleno? Už toho moc nezbude.“ Řeknu vám následující, bude to pokračovat dál. I bez deště to doroste. Z eukalyptového lesa bude vždy palivo, dokonce i po ohnivých bouřích, které vytvářejí druh požáru, jaký jste nikdy předtím nezažili. Uhasit je bude trvat měsíce.

 

Australská vláda se bude zabývat tím, co může udělat, nebude toho však moc. Ale právě jsem poskytnul individuální návod, instrukce pro tvrdohlavé, kteří se chtějí hned vrátit a znovu pokračovat v oblasti, o které vědí, že bude znovu hořet. Takto byste mohli přežít a vaše zvířata by mohla přežít, a zároveň zvířata v lese budou vědět, že tu jste a že tu je ochrana. Budete je chránit, tolik z nich, kolik jich přijde, jak jen budete moct.

 

Je to prozatímní řešení, drazí, dokud se australské obyvatelstvo nebude nově definovat a nezmění se kultura, dokud neřeknou: No, možná je na čase, aby farmy zmizely.“ Bude to ještě chvíli trvat, než se to stane. V mezidobí jde o záchranu životů a zvířat. Tvrdohlaví zvítězí, pokud budou dostatečně tvrdohlaví. (Kryon se usmívá.)

 

Podržte Australany právě teď ve svých myšlenkách a modlitbách, ne kvůli nebezpečí, ve kterém jsou, ale kvůli strachu, ve kterém se nacházejí. Austrálie je kontinent, který je právě velmi silně spálen požáry až k moři, kdy byla často nutná evakuace lodí a někdy se stalo něco, co jste nikdy nepovažovali za možné. Představujte si, že to pochopí a že zvládnou lépe to, co přijde. Představujte si, jak jsou na to připraveni.

 

Říkám tyto věci v lásce a ne proto, abych urážel někoho, kdo zakroutí hlavou a řekne: „No, Kryone, myslel jsem, že jsi měl dosud docela dobré věci na skladě, dosud.“ Jen počkejte a uvidíte, zda mám pravdu. Předávám vám všechny tyto věci z lásky k lidstvu kvůli tomu, čím někteří z vás budou procházet a projdou tím, nejen proto, že se mění klima, ale protože se vědomí této planety začíná posouvat do nových oblastí. Někteří se při tom budou cítit nepříjemně. „Vždycky jsem to dělal určitým způsobem. To je to, co jsem. To je to, co jsme.“ Zatím nechápou, že před vámi je nové paradigma, které se však nakonec stane paradigmatem, které tam bude patřit. Proto jste tady.

 

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon

 

Poznámka Leeho Carrolla k channelingu Posun 2020 – 2. část

 

Návrhy pro požáry v Austrálii

Když channeluji Kryona, je tu mnoho věcí, které se mi představují ezotericky, které nejsou verbalizovány, a někdy to činí poselství neúplným. To se děje zejména tehdy, když existují podrobnosti, které mají formu spíše vjemů než slov. Už jsem častokrát zažil, když Kryon mluví o detailech věcí v poli nebo podrobnostech o nadcházejících vynálezech.

 

Tento channeling hovoří zejména o tom, že by měla být dosažena ochrana v oblastech Austrálie, kam se masivní požáry budou rok co rok vracet. Je určen především těm zemím, které mají vysoké příjmy z chovných stanic skotu a ovcí (Kryon je nazývá „farmy“). Je určen také těm, kdo provozují zemědělské a drůbeží farmy. Kryonova slova byla určena těm, kteří se vrátí a znovu postaví své farmy, i když jsou požáry pravděpodobnou každoroční událostí. Je velmi australské čelit obtížným situacím a řešit složité hádanky.

 

Zmínka o „vodní nádrži“ byla známkou toho, že v Novém Jižní Walesu je toho víc, než je v současnosti objeveno. Voda je v Queenslandu zřejmá, ale Kryon říká, že je toho víc, než vědí. Také jsem ve své vizi viděl obrovské potrubí, když jsem channeloval. Projekce budoucnosti pro spálené oblasti v Novém Jižním Walesu je „víceméně stejná“. To pochází od Kryona, který říká, že toto vše je součástí změny klimatu, která nezmizí. Možná je tedy čas na nějaké posuny paradigmat, včetně „oceánu pod zemí“, na místa, kde se dá použít? Kryon říká: „Je tam více vody, než si kdokoli dokáže představit.“

 

Děkuji, že jste si tuto poznámku přečetli.

 

Milujeme a oceňujeme Australany a vidíme, jak řeší tuto hádanku tak, aby se každý rok objevovalo méně strachu a přibývalo řešení na základě velkolepých myšlenek a nápadů, které k nám přicházejí.

Lee

 

Zdroj: www.kryon.com – The Shift 2020 – Part 2 – MP3 –  36:47 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět