1-2020 Kryon

Cesta lidské duše – část 1

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Sarasotě, Florida, 18.1.2020 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vedle mě sedí Adironnda a pokaždé, když slyšíme tu, kterou Adironnda nazývá učitelka Marilyn, mluvit jejím úžasným ženským hlasem, hovoří o lásce, soucitu a jednotě, stále znovu a znovu, rok za rokem. Hovoří o tom, kdo ve skutečnosti je lidská bytost, vyzývá k tomu, aby byla objevena. Aby bylo objeveno to, o čem jste možná netušili, že máte. A o tom bychom dneska rádi mluvili. Rád bych, aby se toto poselství stalo součástí série channelingů, jedná se o první část a nazveme ji Cesta lidské duše.

.

Rád bych vám dal vhled do toho, kým jste. Budu hovořit o tom, že předtím, než jste se dostali na tuto planetu, udály se různé věci mnoha různými způsoby, které si nedokážete představit, protože nejste na místě, na kterém byste mohli fungovat multidimenzionálními způsoby nebo mohli znát způsob toho, jak funguje Duch. Jste zkrátka v dimenzi, která je mladičká, je jako dítě. Takže tyto věci vám nemusí dávat tak úplně smysl – jakým způsobem jsou provedeny, kdy jsou provedeny… zkrátka se tak staly. A já bych vám rád předal určitý způsob mechanismu, který vám umožní pochopit nebo nalézt smysl toho, kdo jste.

.

Každá duše se zde na tuto planetu dostane jednou poprvé, a jakmile sem přijdete, drazí, začíná koloběh života, jeden za druhým a za dalším. Toto je váš domov. Někteří řeknou: „Dobrá, občas se ale objeví někdo, kdo v dalším životě přejde na jiné místo a pak se zase vrátí sem.“ Je to jen způsob, jakým se na to celé dívají, ale není tomu tak. Není to realita, ta se nachází mimo časový prostor, jim to tak ale nepřipadá, protože to, co si pamatujete ezotericky, nemá časový otisk. Takže někdy se vše smíchá a vy si myslíte, že to, co bylo včera, se stalo před třemi životy. To je způsob, jak tyto věci na první pohled vypadají a fungují.

.

První věc, kterou bych vám rád sdělil je, že když přijdete na tuto planetu, stanete se lidskou bytostí na celou dobu, dokud není čas odejít. Když ten čas nastane a když se přestanete inkarnovat, už se sem nevrátíte. Takže každý, kdo toto slyší nebo mě poslouchá, tady byl znovu a znovu a nikde jinde. Dalo by se říct, že jde o „školu Země“. Doba trvání vašich životů, kolikrát jste tady byli, všichni individuálně. Dali jsme vám informace, které zní záhadně… že jste se společně inkarnovali po tolik životů, a potom jste se posunuli k dalším skupinám po tolik životů. Vždy tady existuje něco, co nazýváme plánováním. A toto plánování je velmi ohleduplné. Ohleduplné k lidskému bytí.

.

Už jsme vám říkali o systému výměny pohlaví, a jak respektuje to, co je pro vás pohodlné. Že jste po mnoho životů byli ženami. A pak došlo k výměně a byli jste zase po mnoho životů muži. Tak, aby se nemohlo stát, že byste přišli a nedokázali rozpoznat, kým jste. Vždy existuje doba pro adaptaci, kdy se vrátíte na planetu a znovu si uvědomíte, že máte stejné pohlaví. Cítíte se tak spokojeněji, což vám umožňuje existovat ve větším klidu. Je to tak učiněno čistě pro vás. Dává to smysl. Je to srozumitelné všem, všechny tyto systémy. A používáme výraz systémy, protože to je slovo nejbližší tomu, co však doopravdy systémem není. Je to zkrátka pouze způsob fungování. Pokud to chcete nazývat fungováním. Fungování Ducha nebo Boha, chcete-li to tak nazývat, pro přípravu lidské duše, která se má dostat na planetu, způsob, jak se s ní nakládáno, jak se na ní díváte, velkolepost toho, kdo jste, jak je na vás pohlíženo.

.

Je toho mnohem víc, než si dokážete představit, než víte. Nemůžeme to nazvat systémem, nejedná se ani o plán. Je to spíš jako party. Když tady zrovna nejste, drazí, všechno, co si dokážete představit, že tady není, k vám přichází. Opěvujeme vaše jméno, které prochází světlem, jste součástí vesmíru, který je Bůh, který je Stvořitel, který je Duch. Duše nejsou spokojené a vy se můžete zeptat: „Jak se v nich vyznáte?“ A odpověď zní: „Ano“. Neexistuje žádné vyznávání se. Je to tak lidská představa, že musíte vše rozdělit, označit, rozčlenit a uložit na správné místo. Když tady duše není a tato duše je s Duchem, je součástí Boha. Toho Boha, který je schopen poslouchat miliardy modliteb najednou, který představuje shovívavost, lásku, krásu, světlo. To je místo, kde se duše nachází.

.

Jak potom můžete být identifikováni vy? Jak zapadáte do toho shluku, do té polévky, která je Bohem? A odpovědí je: „Velmi dobře. Děkuji.“ Nemusíte to chápat. Ta polévka je ohromná, Bůh, o kterém si myslíte, že ho sotva znáte, který je tak laskavý a krásný, kterého jste součástí, rozdělil něco tak, že se z toho stala vaše duše. Když se dostanete na tuto planetu, o čemž budeme hovořit v druhé části, každý dílek vaší duše je skrytýA je objevitelný na základě svobodné vůle. Přicházíte v neutralitě, drazí. A to je ta zkouška. To je ten plán. Můžete na to sami přijít, život za životem, a začít klást otázky, na základě kterých objevíte, jaká je pravda. Já vám řeknu, jaká je pravda.

.

Předtím, než duše přijde na tuto planetu, poprvé nebo po sté nebo po tisící, je připravena. Existuje určitý druh přípravy. Jste připraveni na to vstoupit do tohoto těla, do této tělesné podoby. Pojďme mluvit o duši, která se vrací znovu. Je jednodušší začít tímto, protože jste na to více zvyklí. Duše jste vy. A bez toho, co bude následovat, byste ani nepoznali to, kým vlastně jste, protože to, kým jste, je tak čisté, andělské, nenese vaše jméno. A já bych vám rád řekl něco, co jste si před tím nedokázali představit. Vaše Země je velice, velice mladá a velice nová. A před touto vaší Zemí existovalo tolik jiných Zemí, v této Galaxii. A vy jste toho byli součástí. Tato zkouška, kterou právě procházíte, se vám bude zdát povědomá, protože jí tolik z vás už prošloA to vás dostane ke zdroji vaší jiskry. Když si vzpomenete na to, že jste jí už prošli a co se stalo, budete rázem klidnější, protože to nebude neznámá oblast. Dostanu se k tomu, budu o tom hovořit v druhé části.

.

První věcí, která se stane této nádherné duši, je ta, že je znovu „implantována“ a opět se stane vrstvami a vrstvami a vrstvami zemské paměti. Vy to budete nazývat akášickými záznamy. Akáša potom bude reprezentovat životní zkušenosti, ale je to více než toto. Nejedná se pouze o životní zkušenosti, ale způsob, jak vysvětlíte, že někdo, kdo byl umělcem v minulosti, se stal umělcem i v tomto životě. To je více než jen paměť. Toto už je funkce, která se stane tím, co můžeme nazývat vrozenou pamětí. Má to co do činění se zrcadlovými neurony, má to co do činění se svalyJedná se o to, že si jedno tělo vzpomíná na to druhé. Přesahuje to samotné akášické záznamy. Ty jsou implantovány také.

.

O co se zajímáte? Co děláte? Ne pouze to, co jste udělali nebo co jste cítili. K tomu se dostaneme později. Vrstvy a vrstvy toho, kdo jste, začínají být implantovány do duše, dlouho předtím, než přijde na planetu. „Kryone, kdy přesně k tomu dochází? Dochází k tomu, zatímco jsem tady? Jak dlouho všechny tyto věci trvají?“ To byste, drazí, nepochopili. Nyní se můžete reinkarnovat rychle, přičemž dříve, ve starší energii, trvalo dlouho, než jste se mohli vrátit zpět, nyní se zpět dostanete o rok později (zřejmě myšleno o rok později po předchozím odchodu z planety – pozn. překl.). O rok později. Někdy se dokonce vrátíte do stejné rodiny, jako vnouče. Říkal jsem to už tolikrát, všechno se změnilo. A navíc, na druhé straně závoje čas neexistuje. Roky ve vašem čase mohou proběhnout v jednom měsíci. Tak vidíte… nemůžete se zeptat na to, jak dlouho to trvá. Někteří z vás mohou tvrdit – je to okamžik, všechno se to odehrává v mysli Boha a je to pouze okamžik, někdo jiný bude tvrdit, že to jsou staletí a oba budou mít pravdu. Záleží na tom, kdo se na čas dívá. Protože čas nereaguje tak, jak si myslíte. Čas funguje zcela a naprosto jinak, než jak jej vnímáte z tohoto místa.

.

Je to tak v pořádku a příprava je tímto ukončena. Takže schopnosti a věci, o které se zajímáte, vaše vědomí toho, co vám dělá radost, co máte rádi, je uvnitř. A můžete to začít pozorovat už u svých dětí, protože si můžete všimnout, že žádné dítě se nerodí jako nepopsaný list papíru. Všichni jsou něčím naplnění, pokud to tak chcete nazývat. A když se začnou vyvíjet, můžete pozorovat, co je přitahuje a zajímá. Zjistíte, že to je u každého dítěte něco jiného. Není to něco, co se naučili ve škole nebo čemu byli nezbytně vystaveni. Jsou k tomu sami motivováni. Můžete se zeptat: „Odkud se to bere?“ Tento zájem začíná v okamžiku, co měli rádi tehdy, když tady byli naposledy. Někteří v tomto zájmu mohou pokračovat a někteří se na něj podívají a řeknou: „Už jsem to dokončil,“ ale nejprve jsou k němu přitáhnuti. Je to vrozené. Důvodem, proč je to vrozené, je ten, aby se lidská bytost cítila dobře, že sem nepřichází jako nepopsaný list papíru a nemusí pokaždé začínat znovu, ale do jisté míry mu innate pomáhá rozpoznattoto mě zajímá, toto mě přitahuje.

.

Možná jste si všimli, že ti, kteří mají talent v oblasti umění, poezie, skládání hudby… jej mají tak silný, že někdy prostě musí pokračovat v tom, co dělali v minulém životě. To by vám mělo říct něco o relativních silách zkušenosti. Hraní a zpívání převáží touhu být účetním… je to legrační. Dokážete tedy pochopit to, že určité atributy Ducha mohou být až andělské. Kreativita je to první, co můžeme pozorovat. A potom přichází na řadu vzpomínky a mnoho z těchto vzpomínek jsou z těch, které nazýváme „závislé na Zemi“, jinými slovy neukážou se ve vašem životě, pokud neexistuje spojení s Gaiou. Zeptejte se jakéhokoli domorodce, jak funguje vztah Gaii a lidské duše a oni vám řeknou, že je součástí jejich kosmologie. Musí existovat spojení se Zemí, abyste mohli porozumět moudrosti vašich předků. To je jejich výrok. A pokud takové spojení nemáte, a není součástí vašeho systému víry, možná byste jej měli mít, protože jinak přicházíte o mnoho. Co kdybyste měli předky, kteří by s vámi chtěli mluvit? Co je tím prostředkem? Řeknu vám to, je to Gaia. Je to tam, tam je uložen onen mechanismus. Po tisíce let tady byli domorodci, kteří vám to říkali, a tak mnoho lidí tato slova zavrhla s tím, že zní otřepaně. Zeptáte se objímače stromů, a nemusí mít žádný spirituální systém, kromě Země samotné: „Jak přesné to je?“ a on řekne: „Země je všechno, mluví ke mně, volá mě, živí mě, zpívá mi…,“ a bude mít pravdu. To je vrozené každé duši, která je ve spojení s planetou.

.

Potom přichází na řadu vzpomínky na to, co jste dělali, to, co vyčnívá a vyčníváním mám na mysli to, co si pamatuje více než to ostatní, protože se jednalo o dosažení radosti a krásy a někdy vaší smrti. „Kryone, říkáš, že všechny ty překrásné věci, které jsme kdy udělali, jsou v naší Akáši a můžeme si na ně vzpomenout?“ a odpovědí je Ano. „Jak je tedy možné, že o tom všem čteme a pustíme to z hlavy? Věci, které nás trápí, jako když někdo utone, jako jsou vraždy a všechny věci, které se nám staly, které se opakují znovu a znovu stále za sebou a v minulých životech nám braly spánek a bránily v dosažení cílů?“ a odpovědí na to všechno je v nízké energii, přesně tam vás vaše vědomí navádí.

.

Jak se vám to zatím líbí? Všechny dobré věci jsou tam, ty nejkrásnější chvíle ženy, kdy porodí dítě a podívá se poprvé do jeho očí, ta euforie milostného vztahu, všechny tyto věci… jsou tam. Cítit se dobře je něco, co je velmi, velmi spirituální. Drazí, je to přirozené, je to požehnané, proč se tak necítíte? A odpověď zní: Protože jste si vybrali nižší vědomí.“ To se ale, mí drazí, měníNěkteří z vás si začnou rozpomínat na to dobré. Je to zajímavé a legrační… budou zde tací, kteří si vzpomenou na to dobré a budou samou radostí poskakovat, plakat štěstím a ptát se: „Co se to se mnou děje? Budu muset zajít k doktorovi…“ Pak tady budou muset být „doktoři štěstí“, kam půjdete, když budete přespříliš šťastní.

.

To jsou věci, které lidi dělají, protože si myslíte, že se něco děje špatně, když se začnete dostávat do rovnováhy, protože jste v rovnováze nikdy nebyli. Vždycky jste směřovali k tomu negativnímu, a to je povaha toho, o čem začínáme mluvit, co se začíná měnit, co se začíná posouvat. Už to začalo, ale stará duše to očekává a stará duše se začíná učit, jak s tím nakládat. Vytvořit a vzít si z toho to dobré a potlačit věci, které nechcete, aby se vynořily. Je to vaše Akáša. Už vám někdo řekl, že máte moc nad svou vlastní Akášou? Máte ji! Existuje tolik lidí, kteří vám budou tvrdit, že nemáte moc nad ničím. Nejhorší je, když je vám namlouváno, že vaše tělo prostě dělá to, co dělá, a vy se na to můžete jen dívat. Máte pod svou kontrolou absolutně všechno. To je získávání zkušeností, které si procvičuje vyšší vědomí – všechno je tam, přišli jste vybaveni. Všechny tyto informace, veškerá tato mechanika, pokud to tak chcete nazývat, jsou implantovány právě teď, v tomto příběhu vaší duše.

.

Ty nejlepší věci, které se dějí, ty největší výzvy, které přicházejí, jsou zde proto, abyste byli uvedeni do rovnováhy. Moudrost. Moudrost, kterou jste viděli a zažili, dokonce i moudrost, kterou jste zavrhli, je tam. Veškerá. Nic nechybí. Existují takoví, kteří řeknou: „Víte, v akášických záznamech zůstanou pouze některé věci, které přežijí systém smrti a znovuzrození“, ale není tomu tak. Všechno je tam a hromadí se a hromadí se takovým způsobem, kdy se vše samo třídí tak, aby bylo dosaženo velkoleposti. To samotný člověk přichází a rozhodne se, že to přetřídí a přemění na utrpení. Již jsem vám řekl, že jedním klíčem k dosažení štěstí je zbavit se toho třídícího systému, o kterém jste si mysleli, že je pro vás dobrý. Je to svobodná volba. Ten třídicí systém se nazývá vyšší vědomí. Začínáte odkládat věci, které vás obtěžují, na základě kterých stárnete, které vám přináší starosti, které vás činí nicotnými a začnete je vidět z větší perspektivy, začnete rozumět tomu, že když přijdou do vašeho života, máte úplnou kontrolu nad tím, co si myslíte, čemu věříte, jak spíte, a pak je v pořádku, že se probudíte šťastní. Je v pořádku probudit se, dát si nohy na zem a říct: „Děkuji Bože, tento den bude dobrý, stejně jako ten předešlý. A pokud mě potkají výzvy, ať jim porozumím a dokážu použít svou moudrost, abych je vyřešil. Ať tuto výzvu zvládnu tak, že si ji nebudu muset pamatovat jako bolest nebo problém. Tak, ať zůstanu v míru se všemi věcmi.“

.

To je ta rovnováha, která k vám přichází z toho, co je implantováno do vaší duše. Vaše duše, drazí, přichází vybavena, aby byla v rovnováze. Ach… a je toho více. Teď ještě jedno velké téma a potom skončíme. Ještě předtím, než se dostanu ke karmě, o které budeme hovořit v druhé části nebo dohodách, o kterých budeme hovořit v druhé části, věnujme se teď velkému tématu: Jak můžete porozumět tomu, že vaší podstatou je Bůh? Ve všech vašich posvátných knihách se píše, že jste byli „stvořeni k obrazu Boha“. Jedná se o metaforu. Bohu jste přiřadili pohlaví, což vždy děláte, protože člověk vždy všechno rozděluje podle pohlaví. Říkáte, že jste obrazem Boha.Stvořeni k Jeho obrazu znamená vytvořeni v láscea vy jste část toho, kým je Bůh. Protože vaše celá duše je spojena s celkem, kterým je Bůh. A když začnete s vyšším vědomím vést debatu a zeptáte se: „Kolik si z něho mohu vzít do fyzické, čtyřdimenzionální bytosti?“ vaše vyšší vědomí se na vás usměje a řekne: Už jsem si myslelo, že se nikdy nezeptáš.“ A do vás začnou proudit síly, ze kterých se bude radovat každá buňka vašeho těla. Pustíte k sobě hojnost, štěstí, mír, soudržnost. Všechno to, co je božské. Je to pro vás, abyste si to vzali a naplnili se tím, v jakémkoli množství jen chcete, V jakékoli rychlosti to dokážete nebo chcete vstřebat. Stane se to tím, kým jste vy. To je ta krása. Každý z vás je andělem, každý. V přípravě, dalo by se říct. Začínáte vstřebávat něco, čím jste vždy byli. Vrátím se a budeme pokračovat.

.

Je to příběh o velkolepé lidské bytosti.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – The Journey of the Human Soul – P1 – MP3 – 23:08 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět