1-2020 Kryon

Cesta lidské duše – část 2

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Caroll v Sarasotě, Florida, 18. ledna 2020

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je 2. část série, kterou jsme nazvali Cesta lidské duše. V 1. části jsme mluvili o přípravě duše a zejména o kráse duše. Duše je stvořena podle Jeho obrazu jako část Boha, ne však jako nějaká část Boha, ale jako část Božího celku. To je to, kým jste na duchovní úrovni. Když přicházíte na Zemi ve fyzické formě a žijete tady ve 4D, tohle vše zůstává před vámi dobře skryté. Mluvili jsme také o věcech, zvlášť přidělených těmto krásným duším, a zvlášť potřebných pro staré duše, jako jsou vzpomínky nebo vlastní schopnosti z minulého života, které jsou vtištěny do DNA. Tyto věci jsou uloženy v určitých částech DNA ve vašem těle. Musíte pro ně mít fyzické (tělesné) paměťové médium, dokonce i pro esoterické věci, protože nemohou jen tak jednoduše obývat prostor vědomí, který nemůžete identifikovat. Je to všechno v DNAV DNA je místo pro spoustu věcí: kromě předlohy (plánu) pro vaše lidské tělo je tam také váš akášický záznam.

.

A je toho víc. Říkám tomu „překryvné vrstvy“, které nemají nic společného s uložením schopností nebo minulých životů nebo vzpomínek. Ale než si o tom promluvíme, chci vám říct toto: Všechno, co jste zažili ve všech vašich životech, je tam stále k dispozici, dokonce i pozoruhodně nudné věci. Někteří z vás si vybavují tyto zkušenosti ve snech, zejména v opakujících se snech: nacházíte se na místě, kde jste nikdy nebyli a děláte něco, co jste nikdy nedělali, a to opakovaně, znovu a znovu. To jsou klasické vzpomínky na malé detaily, které v některém minulém životě byly nějakým způsobem významné. To vše tam je. Lidé, kteří čtou minulé životy, vám sdělí, že tyto informace nejsou spojené s časem, což znamená, že se nemůžete vrátit a zjistit, před kolika životy to bylo. Možná můžete analyzovat, kde se to přibližně historicky událo, například proto, že vnímáte, jaké máte na sobě oblečení. Ale to je vše. Akášické záznamy, nazvané záznamy minulých životů, nejsou tedy řazené jako v knihovně, nejsou číslované. Pamatujete si energie.

.

A objevují se ty energie, které jsou pro vás teď nejvýznamnější. A já vám říkám, že v nové energii se starým duším vracejí především šamanské vzpomínky. Začínáte se rozpomínat na moudrost. Celý základ Lemurijského Sesterstva, jak je znáte, vychází z toho, že od roku 2012 se mnoho žen začíná rozpomínat, že šamany bývaly ženy. (Šamanství) začalo u žen, disponovaly vybavením počínaje intuicí, přes soucit, porod a péči o dítě – měly všechno, co byste požadovali u matky, aby vás mohla vést životem a na vaší duchovní cestě. To, že se nyní tyto vzpomínky ve velké míře vracejí a organizace (Lemurijského) Sesterstva vůbec existuje, je novinka. Vaše Akáša se začíná probouzet. Ale v tomto poselství chceme mluvit o něčem jiném. Rád bych vám vyprávěl o překryvných vrstvách. Než duše vstoupí na planetu, začneme ji navrhovat a uspořádávat. Tento design přicházející duše je váš design. Obsahuje všechny nezbytné věci z vašich minulých lidských životů. Pojďme k těm překryvným vrstvám. Jednou z nich je to, co označujete jako karmu.

.

Karmu definujeme jako „nedokončené záležitosti. Jsou to věci, které se možná udály v minulých životech, které buď potřebujete dokončit, nebo je v některých kulturách musíte sami na sobě zažít. V obou případech se jedná o karmické překryvné vrstvy, které při vstupu na planetu vnímáte. Je to něco, co máte udělat nebo něco, co máte dokončit. Často je tento pocit zcela oddělen od všech vašich akášických vzpomínek ve vás. To je karma.

.

Drazí, když jsem přišel v roce 1989, první věc, kterou jsem svému partnerovi řekl, bylo, že by měl propustit svou karmu, protože přichází energie, která nebude karmu podporovat. Aby se mohl posunout dopředu, musel svou karmu propustit. Nevěděl, co to znamená, protože se nikdy karmou nezabýval, což mu usnadnilo se jí zbavit. Ale pro některé lidi je mnohem obtížnější karmu propustit, protože se učili, že v jejich životě jde právě o karmu.

.

V první Kryonově knize jsme řekli: Nechte svou karmu odejít. Karma je energetickým pohonem staré doby a v nové době bude starým duším stát v cestě. Možná ti, kteří to poslouchají právě teď nebo později, si to vše pečlivě promysli a řeknou: „No, ale tohle je moje karma a já bych ji měl naplnit.“ Říkám vám, že karma už ve vašem životě nehraje žádnou roli. Musíte se jí zbavit, protože je to starý systém dovršení a vy už ho nepotřebujete. Existují další věci, které v současné době potřebujete mnohem více než karmu. Protože se probouzíte k vyššímu účelu a karma není vyšší účel. Sloužila v minulosti svému účelu, který byl potřebný a správný. Dnes už však ne.

.

Dalším tématem jsou smlouvy, které jsou nádherným způsobem zabudovány do duše ještě předtím, než přijdete na tuto planetu. Smlouva by neměla být zaměňována s větrem zrození, o kterém budu za chvíli mluvit. Smlouva je něco, co někteří z vás vnímají: „Přišel jsem na tuto planetu se smlouvou, že vybuduji léčebné centrum, nebo napíšu knihu, nebo budu dělat to či ono. Přišel jsem sem se svými talenty, abych je dále rozvíjel nebo něco uskutečnil, vnímám to tak.“ To vše je správné. Ale chci vám povědět něco o vašem pochopení smlouvy. Není to dobře zvolené slovo.Protože smlouva znamená ve vaší kultuře závaznou dohodu, úmluvu. Je to něco, co musíte udělat, protože jste to podepsali.

.

Chtěl bych se vás zeptat: Jak to jde dohromady se svobodnou volbou? Odpověď zní: Nejde. Smlouva vzniká, když sem přicházíte, a je napsána neviditelným inkoustem.Můžete ji přepsat a změnit kdykoli, když objevíte nové věci nebo dosáhnete vyššího vědomí, jehož si chcete užívat.Smlouvy jsou výchozím bodem, startovní pozicí. To je všechno, čím jsou. Nejste jimi svázáni po celý život bez ohledu na to, co se stane. Je tu tolik pracovníků světla, kteří mají příležitost rozvinout se k něčemu vyššímu, jenže se zastaví a řeknou si: „Ano, ale to neodpovídá mé smlouvě. Moje smlouva je…“ a pak se dál snaží ji splnit, ale nedaří se jim to. Smlouva je jen startovní značkou, která vám pomůže zaujmout směr, který vás vede ke kontaktu s dobrými věcmi nebo s dalšími lidmi, kteří mají podobné představy o smlouvě. Ale přesto vám znovu říkám: Přepište ji, kdykoli budete chtít.

.

Nedává to smysl, že když narazíte na podmínky a situace, které jsou velkolepější a výše rozvinuté než jaké jste zažili v minulých životech, že pak vystupujete po nových schodech nahoru a ocitáte se v situacích, které už neobsahují žádnou smlouvu, protože jste se v nich dosud nikdy neocitli? To je okamžik, kdy si pak můžete říci: „Bůh požehnej té smlouvě, která mě zavedla k těmto schodům.“ Požehnáte ji a pošlete pryč. Pak budete stoupat po schodech nahoru do vyššího vědomí, do nové fáze života s novými lidmi, novými přáteli, novými místy, všemi těmito věcmi, které nemají nic společného s energií vašeho zrození.

.

Doufám, že nyní chápete rozdíl mezi tím, co jste považovali za smlouvu a skutečným významem smlouvy. Staré duše, máte svobodnou volbu! Máte svobodnou volbu posunout se do vyšších úrovní vědomí. Máte svobodnou volbu změnit své představy o tom, co tato planeta potřebuje a kam se můžete vhodně zařadit. Nemusíte zůstat a být otrokem něčeho, co jste ve staré energii vnímali jako svůj osud. Protože to, co jste, si můžete sami kdykoli úplně nově definovat, kdykoli si to zvolíte.

.

Nedávno jsme k tomu předvedli působivou demonstrací a řekli jsme vám, že jste od narození definováni samolepícími poznámkami. Jste definování podle pohlaví a kultury, kdo jste, čím jste, dokonce i tím, čemu byste měli věřit, co vám řekli vaši rodiče a učitelé. Jedna nálepka za druhou, to je to, čím jste. Kráčíte životem se všemi těmi nálepkami a každý si je přečte. To je to, kým jste. Ale jakou roli v tom hrajete vy? Žádnou!Řekli jsme vám, že je teď možná čas udělat to, co udělá pes po koupeli: mocně se otřepat, aby z vás všechny ty pevně nalepené poznámky spadly. Pak si vezmete nový poznámkový lístek a poprvé se definujete sami, kdo jste. Napíšete na něj: JÁ JSEM BOŽÍ DÍTĚ, nalepíte si to na sebe a kráčíte dál. Už neexistuje žádná samolepící poznámka s vaší smlouvou, protože odpadla se všemi těmi ostatními. Nyní máte svobodnou volbu podívat se na věci z vyšší úrovně než kdykoli předtím.

.

Tohle je tedy těch pár věcí, které jsou do vás zasazeny při přípravě na každou jednotlivou inkarnaci na této planetě. Myslíte si, že se to děje automaticky, v určitém druhu systému, který vás chrlí ve velkém množství z onoho místa na druhé straně závoje. Představujete si, že je to tam jako tady na Zemi, ale tak to není. Děje se to pečlivě, s láskou, nádherným způsobem a v určitém časovém rámci. Tento časový rámec však není rámcem, je mimo čas. Dalo by se říct, že je pro to vymezen určitý prostor, který je nad rámcem vašeho času. Děje se to s velkou péčí a nádherou. A protože jste člověk, možná byste se teď zeptali: „Jakou mám v tom všem volbu?“ Odpověď je velmi hluboká: Neexistuje nikdo jiný, kdo by navrhoval váš design, jste to vy sami! Zaznamenáváte všechny jednotlivé části a zasazujete je tam, kam patří. Sestavujete sami sebe, jak by se dalo říct, a všechno pečlivě skládáte dohromady: duši, paměť DNA, akášické záznamy, překryvné vrstvy … všechno, co tam je, pečlivě skládáte novým způsobem dohromady. Děláte to proto, že na druhé straně závoje disponujete myslí Boha, jste součástí celku. Sami si vytváříte svůj design, dokud nejste připraveni se sem vrátit.

.

A teď se to komplikuje a je to velkolepé. Vyprávěli jsme vám o „větru zrození“, nemůžeme vám jej však definovat. Zkusili jsme to několikrát, ale neexistují pro to žádná slova. Představte si, že stojíte na druhé straně závoje a zdá se, že fouká vítr. A vítr vás odfoukne otvorem, který vede na tuto planetu. Protože skrz něj se sem dostanete, a proto tam cítíte všechny ty energie, které tam existují. Ale teď to začíná být složitější.

.

Řekli jsme vám, že se inkarnujete s určitým záměrem, s určitými vlastnostmi, v určitých skupinách a s lidmi, o kterých byste teď možná řekli, že je to nemožné a které byste si nikdy nezvolili za rodinu. Ale ano, zvolili! (Kryon se směje) Je to komplikované. Pro vyšší dobro vědomí, pro sebe samé nebo pro svou rodinu se někdy inkarnujete jako učitel a někdy jako ten, kdo je vyučován. Někdy se inkarnujete jako lekce pro ostatní lidi. Rád bych, abyste krátce popřemýšleli o tom, co by to mohlo být. Nezapomeňte, že nejste sami. Kolik lidí se podle statistik narodí každý den na této planetě? Vezměte si toto číslo a představte si ten den, kde všichni stojíte společně ve větru zrození. Předpokládejme, že je to stadion plný duší, které se všechny vzájemně znají. A skvělá věc na tom je, že všichni víte, kam jdete a co tam budete dělat. Kdyby to bylo shromáždění na Zemi, došlo by na slzy, slzy uznání a radosti z toho, co budete dělat. A pak vidíte duši za duší v tomto větru zrození, jak na druhé straně vcházejí do biologického těla. A zatímco se tam setkáte jako skupina a díváte se, jak se jeden po druhém, někdy také dva a dva společně vracejí, pak znáte jejich příběhy – znáte všechno. Protože na druhé straně závoje je všechno známé. Existují další duše, stejně jako vy, které se vracejí a které znáte. Některé z nich poznáte, protože patří do vaší skupiny a vy se s nimi potkáte. Ostatní se vracejí ke svým vlastním skupinám.

.

Vyskytují se přitom také velmi hluboko zasahující inkarnace: Požehnaná je každá duše, která se rozhodla narodit se na Zemi, aby tam žila tři měsíce a poté se vrátila. Rozumíte tomu? Byla to volba té duše narodit se a brzo zemřít, aby tím něco sdělila rodičům. Tato duše byla svazkem lásky nebo ne, podle toho, jak se rodiče rozhodli to vidět, a ona přišla na Zem, aby udělala něco, co v tom okamžiku působí neuvěřitelně smutně. A přesto to změnilo život rodičů navždy. To je to, co tato duše chtěla udělat. Další duše se rozhodnou přijít a žít do věku dospívání nebo o pár let déle, do 24 let. Až do toho okamžiku znají potenciály v poli, znají rodinu a všechny ty věci kolem sebe, a na základě svobodné volby se rozhodnou pro smrt, kterou nazýváte „ostudnou sebevraždou“. Drazí, přišli s tímto potenciálem a na tom nebylo nic ostudného – byl to plán, jak „nakopnout“ rodiče a přimět je k rozhodnutí, které by jinak neudělali, nebo je přivést k bodu, aby se rozhlédli kolem sebe, začali hledat Boha a našli ho. Přemýšleli jste o tom někdy takovým způsobem? Je to oběť a to není ostudné, ale úžasné. Pomyslete na někoho, kdo to vzal na sebe a přemýšlel následovně: „To změní život mých rodičů. Na krátkou dobu to pro ně bude něco ostudného, ale možná jednoho dne budou oslavovat můj život a poděkují mi. Protože teď jsou to staré duše, které se probouzejí a pomáhají planetě, což by předtím nikdy neudělali. A to je můj záměr.

.

No, tohle je jiný druh smlouvy, že? Tohle je smlouva, která se může projevit, ale nemusí. To záleží na tom, co se děje při příchodu na planetě ve větru zrození. Je to plán, který často tvoříte poté, co sem přijdete a vyberete si své rodiče. Mnoho lidí v současné době volí stejnou rodičovskou DNA a vrací se do stejné rodiny jako nová generace. Proto někteří z vás, maminky a tatínkové, mlčíte o tom, o čem máte jisté tušení, totiž že vaši rodiče jsou teď vašimi dětmi. Můžete to vidět v jejich očích, a když jsou ještě dětmi a tu a tam se na vás určitým způsobem podívají a něco řeknou, pak víte, že je to tak. (Kryon se směje.) Protože říkají věci, které by vlastně neměli vědět. Tak hluboký je rozdíl mezi současnými inkarnacemi a těmi, když ještě existovala karma a určitý druh energie tahu a tlaku, která vás tlačila a opět vytahovala – energie dokončení. O tom to už dnes není.

.

Vidíte, jak ostatní procházejí větrem zrození ke svým rodinám, své kultuře, svým skupinám, které si vybraly. Pozorujete těch pár lidí, kteří vědí, že pro příští život změní své pohlaví a jaké to pro ně bude. Bude to na krátkou dobu těžký život, ale oni vědí, co to znamená, protože už to udělali dřív – vy všichni jste to už udělali dřív. Při vstupu do větru zrození tam často dochází k poplácání po ramenou. Nemohu vám lépe popsat, jak to vnímáte, když duše přichází (na Zem), a vědět, že během příštího okamžiku všechny ty velkolepé věci a všechny tyto znalosti zmizí. Ve větru zrození spadnete k tomu elementárnímu. Drazí, na vašem biologickém těle není nic špatnéhoale nízké vědomí je velmi temné ve srovnání s tím, odkud pocházíte.

.

Právě teď se na planetě děje mnoho věcí, které mění energii větru zrození. Toto téma ještě neuzavřu, protože s ním nejsem ještě úplně hotový. Budeme v něm pokračovat zítra. Zítra budu taky mluvit o tom, jaké to je probudit se z této temnoty a jaké jsou některé z vlastností, které spouštějí a povzbuzují probuzení. Přicházíte sem s plným vybavením vaší duše, řekněme s tunou věcí, s knihovnou plnou věcí a přesto vám říkám, že se nacházíte teprve v první knize na str. 3. To je to, kým jste a kde je v tuto chvíli lidstvo.

.

Ale v této nové energii se knihovna najednou začne otevírat. A tomu se usmívají všichni ti, kteří právě teď stojí ve větru zrození a slyší to. Protože vědí, že až dorazí na tuto planetu a porostou, začnou se rozpomínat na věci, které si nikdy předtím nepamatovali. Protože začal vývoj vědomí. Někteří z nich začnou velmi brzo chodit, někteří se naučí sami číst.Začnou se rozpomínat na věci, které dělali v minulých životech a pak budou rychle postupovat kupředu. Ale většina z nich se rozpomene na moudrostBudou vědět, kdo jsou, na určité úrovni budou vědět, že jsou staré duše a začnou se zajímat o esoterické věci hned od začátku, místo aby čekali do svých čtyřiceti let. Už jste potkali pár mladých lidí, kteří jsou nyní na planetě a velmi se zajímají o to, kým jsou. Pohybují se v běžných kruzích mladých lidí, poslouchají svou vlastní hudbu, mají své vlastní zvyky a oblečení. Ale říkám vám, že se velmi zajímají o esoterické věci. Například se rozhodnou, že nebudou chodit do kostela nebo tentokrát nebudou mít děti. Dívají se na věci tak, jak jste to vy nebo vaše děti nikdy neudělali. To jsou noví lidé, kteří jednají novým způsobem, nově se socializují a nově přicházejí na akce, jako je tato. To už se děje a bude to stejně dít s vámi. Staré duše budou pokračovat tam, kde skončily. Nebudete se muset všechno učit znovu.A to znamená, že už nikdy nebudete dělat všechny ty chyby, které jste dosud udělali. Drazí, až se vrátíte jako noví, mladí, připravení a moudří, budete mít jiný život. A to by mělo být důležité pro všechny z vás, kteří tvrdíte, že se už nikdy nevrátíte. Ale ano, vrátíte se, vrátíte se.

.

Ale právě teď, staré duše, jste unavení. Už vás nebaví bojovat se starou energií ve všech těchto letech, kdy jste překročili milník 2012. A teď přicházíte ještě do nové formy boje, totiž změny. Jste unavení. Žijete svá léta, ale až se vrátíte a budete opět stát ve větru zrození, rád bych, abyste se rozpomněli na má slova. A vy se rozpomenete, protože vám říkám, že se budete usmívat a ptát se: „Je už řada na mně, je už řada na mně?“ Budete se chtít vrátit, protože budete vědět: Tentokrát to bude zábava! Vaše znalosti jsou velkolepé a vy jste se dosud nikdy nenarodili s takovým vědomím a takovými vzpomínkami, dosud nikdy. Hned se přikloníte k tomu, co je soucitné a smysluplné. Budete definovat a ztělesňovat novou lidskou přirozenost. To je to, kým jste. To je vítr zrození. Ale je tu toho ještě víc, jsou tu všechny ty věci, které jste tušili nebo jste se nad nimi vždy podivovali. Ve větru zrození se rozhodujete v čase Teď o rodině, skupinách nebo pohlaví, ne jindy. Nemůžete dnes říct: „Vrátím se jako muž nebo žena.“ Jediný rozdíl je tehdy, pokud je to něco, co změní planetu, pak to víte předem. Existuje několik lidí, kteří vědí, co udělají nebo kam půjdou, protože je to část rozšíření Teď, jejich současného konání a oni jsou takříkajíc v praktickém výcviku pro to, co má přijít. To se netýká všech, ale jen několika.

.

Je to složité, že? Všechno, co se děje v realitě, kterou si ani nedokážete představit, protože vaše mysl se nemůže natolik rozšířit, aby tomu uvěřila. Proto vám dáváme všechny tyto metafory, abyste to mohli začít vidět svým vnitřním zrakem. Nechci, aby to někdo promeškal. Je to velkolepý systém, prostoupený Boží láskou. Všichni víte v době větru zrození, že tuto velkolepost ve své paměti ztratíte a musíte přijít na Zem, abyste ji znovu objevili.

.

Říkám vám tyto věci, ať už tomu věříte, nebo ne, protože bych rád zdůraznil, jak jste velkolepí a co do každého z vás jednotlivě proudí, když přicházíte na planetu. Rád bych, abyste pochopili, jak se díváte na věci, když jste tady, a možná vás udivuje, jak se dějí nebo proč se dějí a kdy se dějí,abyste si začali uvědomovat, že za vším je záměr. Moudrost starých duší se rozhlédne kolem sebe a pochopí, že na této planetě se dějí věci, které patří k většímu obrazu a jsou přípravou na váš návrat. Některé věci se v tuto chvíli zdají neobvykle dysfunkční, ale stávají se záměrně. Někdy je třeba dysfunkčnosti, aby se zjistilo, co skutečně funguje, zvlášť, kdy se nové fungování stane novým paradigmatem. Nedokážete jen tak lehce prolomit paradigma a hned nechat do každého proudit nové paradigma, zejména pokud jde o chování. Ať už je to společnost nebo politika, výchova nebo vzdělávání – nová paradigmata se chystají pro každého.

.

Některá se zhroutí, než se znovu utvoří, u jiných to naopak nebude nutné. Mluvili jsme o integraci starého paradigmatu do nového paradigmatu, takže je možné, že změny budou probíhat pomalu. To budou, ale ne všechny. To by vám mělo vysvětlit těch pár věcí, které se právě teď ději a které vás znepokojují. Díváte se na ně a říkáte: „Nemůžu uvěřit tomu, co se děje, to nemůže být dobré.“ Ach ano, může. Když se podíváte z pohledu staré duše, která tady už byla mnohokrát a ještě mnohokrát bude, pak se vše děje podle plánu. Protože nová paradigmata, která vyplynou ze současné dysfunkčnosti, jsou pro novou Zemi nezbytná.

.

Staré duše, proto jste tady, proto posloucháte toto poselství. Tohle je nový člověk. Říkám vám všechny tyto věci, abyste si byli vědomi péče, která tu pro vás existuje a která do vás proudí. Doufám, že to trochu posílí vaši sebeúctu, vědomí vlastní hodnoty, že začnete poznávat klid a mír Boha ve svém nitru, že začnete poznávat, že jste částí Celku. Vězte, co Bůh vidí, když se na vás dívá: Bůh vidí Boha. Jste víc než Boží děti, jste součástí Boha. To je to, čím jste. Vrátím se a budu v tom pokračovat.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – The Journey of the Human Soul – Part 2 – 34:18

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět