1-2020 Kryon

Cesta lidské duše – část 2.5

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Caroll v Sarasotě, Florida 18. ledna 2020

 

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Upřímné zprávy od Adironndy pokračují a vlévají se do toho, o čem tak rád mluvím. Můj partner sedí na židli a jasně si uvědomuje lásku, která je tady v místnosti a obklopuje každého z vás - pokud si přejete ji přijmoutSvobodná volba je taková a my jsme už o tom mnohokrát mluvili, že v této místnosti možná prolétávají nápady, vynálezy a další potenciály pole. Když na ně však člověk není naladěn, aby je přijal, zůstávají prostě tam, kde jsou. Svobodná volba znamená, že láska se vám nevnucuje. 

 

Avšak, drazí, rád bych promluvil o několika věcech. Nazveme toto poselství Část 2.5 Cesty lidské duše, protože budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Popsali jsme krásu lidské duše a všechny ty věci, které jsou do ní vloženy dříve, než vůbec přijde na tuto Zemi. Mluvili jsme o všech možných věcech – o Akáše, o smlouvách, o přesahu, o karmě, o celé té přípravě na vítr zrození, na ten okamžik, než sem vstoupíte. V onen okamžik se téměř ocitáte v pozemském čase Teď. A pak dochází k dalším rozhodnutím, o kterých jsme v posledním channelingu také hovořili.

 

Většina z vás si myslí, že některá z těchto rozhodnutí jsou učiněna v předstihu, například výběr vaší rodiny, s kým a jak přijdete, s jakými nápady a energiemi. Ale tak to není, děje se to téměř vždy až v okamžiku vašeho příchodu (na svět). I během devíti měsíců těhotenství se předtím dějí jiné věci. A pak samozřejmě existuje otázka: „Kdy se duše stává duší?“ a na to už jsme odpověděli dřív. Jen pro vyjasnění, nemá to nic společného s biologií ani s jinými vašimi definicemi života. Stáváte se částí planety s prvním nádechem. Nadechnete se toho, co vám Gaia poskytuje, a pak jste spojeni s civilizací. Vítr zrození je první nadechnutí, ne doba těhotenství. S tímto prvním nadechnutím dorazíte (na Zem) a ocitnete se na cestě. A s ním do vás proudí všechny ty věci, o kterých jsme už mluvili, krása, majestát, komplexnost tvořící vaši duši.

 

A pak je třeba zodpovědět několik otázek, které se týkají dalších věcí, jakmile se tady objevíte. Budu se zabývat jen několika z nich, protože existují pracovníci světla, kteří neustále pokládají otázky a chtějí vědět detaily, jak vše funguje, co se děje a „co by bylo, kdyby“. O těchto věcech diskutovat nebudeme, protože je nemožné je rozčlenit na jednotlivé části – nepatří do žádných přihrádek. To jen lidská mysl chce pracovat určitým způsobem, aby se cítila v pohoděDějí se však esoterické věci, které se mohou zdát nelogické, ale pocházejí z vyššího záměru

 

Řekli jsme vám, že máte svobodnou volbu a předem se rozhodujete o mnoha věcech. Pak přijdete na Zem a začnete řešit skládanku. Také jsme vám řekli, že řešení skládanky umožňuje značný rozsah svobodné volby, že můžete zrušit smlouvy, zapomenout na svou karmu a rozpomenout se na věci, nebo také ne. Řekli jsme, že vědomí a DNA souvisí s vašimi vzpomínkami na civilizace, ve kterých jste v minulosti žili. Už dříve jsme zmínili, že vaše DNA pracuje pravděpodobně jen na 30 – 35 % ze 100 % potenciálu vědomí. To je to, kde se dnes nacházíte. Avšak zmínili jsme také, že tento podíl se začíná zvyšovat a to má zas vliv na vaše vzpomínky, zejména na ty věci, které byly vloženy do vaší duše, než jste se narodili, a které vám teď začínají být k dispozici. Ale dovolte mi, abych vám řekl věci, které jsme vám ještě nikdy nesdělili, věci, na které se často ptáte.

 

Člověk má svobodnou volbu, a přesto může existovat určitý přesah něco, co vás tlačí k nějakému cíli, něco udělat. Nemusíte to udělat, ale hodně to vnímáte, protože vás to nutí, abyste se něčím stali, nebo něco udělali. Liší se to značně od karmy nebo smlouvy, ale vy to vnímáte. Ale co kdyby probíhal vývoj vědomí nebo se na planetě dělo něco jiného, co by vás pak vedlo jinou cestou? Otázka zní: Bude Duch někdy zasahovat do svobodné volby? Kvůli tomu, co jsme vám už řekli, si možná myslíte: „Samozřejmě, že ne. Máme úplnou a svobodnou volbu.“ Dovolte mi, abych vám sdělil následující: Duch vás někdy tlačí určitými směry nebo vás někdy zastaví, když jdete jinými směry. Máte svobodnou volbu si vybrat, znovu se vydat původním směrem, nebo ne. Ale občas se objeví nádherná ruka Ducha, který vás tolik miluje a chce něco změnit. V tomto hracím poli svobodné volby máte stále tuto volbu, avšak kolem vás se možná stávají věci, které mohou vaši cestu změnit. Mnozí z vás vědí, že to tak je. Dalo by se tedy říct, že svobodná volba, o které mluvíme, přichází také s Boží láskou, zvláště když si rozvíjíte vyšší vědomí, rozhlížíte se kolem sebe a začínáte se ptát: „Kdo jsem já? Co mám udělat? Co se děje?“

 

Jako příklad opět použiji svého partnera, kterého vidíte tady sedět na židli a channelovat. Na základě všech věcí, s nimiž se narodil, měl uvnitř silnou touhu udělat něco konkrétního. Umělci, hudebníci to mají také tak, zdá se, že se s tím narodili. Ale můj partner nebyl ani umělec, ani hudebník, nýbrž měl z minulých životů vojenské zkušenosti. Všechno, co tedy chtěl udělat, bylo vrátit se do vojenské služby. Ještě před vysokou školou absolvoval tři roky vojenské školy pro mladé muže. Pak šel na vysokou školu pro výcvikový sbor pro přípravu důstojníků ROTC (Reserve Officer Training Corps), aby se stal důstojníkem. Dělal všechno pro to, aby mohl znovu nosit uniformu. Bylo to během války ve Vietnamu; začali povolávat vojáky a on to považoval za správný čas, aby se zapojil do plánu dělat to, co v sobě vnímal jako své povolání. Přihlásil se do služby. Jeho krevní obraz však nebyl v pořádku a tak se musel nechat zrentgenovat. Tam mu objevili, že má jen jednu ledvinu. Právě jsem zamrkal na svého partnera, protože právě kvůli tomu nebyl přijat do armády. Určitou dobu si myslel, že nic z toho, co chtěl, nebude fungovat. Pak se obrátil k jiným věcem a zbytek je už jiný příběh. Ale byla to intervence. Do té doby netušil, že má pouze jednu ledvinu. Místo toho mohl dělat jiné věci, které souvisejí s armádou, ale on to neudělal. Někteří z jeho přátel se z té války už nevrátili. On však zůstal živý.

 

O mnoho let později jsem k němu přišel a on tuto historku už mnohokrát vyprávěl. Jednou, když byl zrovna ve sprše a mluvil se mnou, se mě zeptal: „Kdybych to neudělal a neřekl ano k channelování, byl by dnes Kryon?“ Nejsem si jistý, zda se mu moje odpověď líbila, protože jsem řekl: „Pokud bys to neudělal, bylo by mnoho dalších, kteří by souhlasili. Mnoho lidí je připraveno channelovat a převzít tento úkol. Stojí ve frontě, milý příteli.“ Toto je příklad intervence, která nezrušila svobodnou volbu tohoto muže, ale změnila jeho budoucnost. Mnohým z vás se to děje, když začnete se záměrem: „Drahý duchu, ukaž mi, co je to, co bych měl udělat.“ Ptám se vás: Jste připraveni na změnu? Jste připraveni, že se na vaší cestě objeví něco, co jste si pro sebe vymysleli? Jste připraveni na něco, co vás možná zastaví, nebo vás dovede k něčemu jinému, co jste vlastně nechtěli? To vše přichází se svobodnou volbou vašeho záměru: „Ukaž mi to, ukaž mi to, ukaž mi to!“ Můj partner nic z toho neudělal, a přesto to obdržel. Je to komplexní, protože musíte pochopit, že můj partner se nachází ve scénáři pro vícero životů. A to je další bod, o kterém chci mluvit.

 

Myšlenka, že přicházíte s touto duší na tuto planetu něco dokončit, že sem přicházíte se svobodnou volbou a kráčíte tímto směrem, je něco, co jsme vás až dosud vždy učili. Mnozí z vás, kteří mě posloucháte, kteří jste sem přišli na základě své svobodné vůle, abyste si poslechli tato slova, pochopte, že se probouzíte do pravdy, nádherné posvátné pravdy, která by nikdy neublížila ničemu, co vás pravděpodobně učili o lásce, soucitu nebo integritě.

 

Avšak co kdybyste měli časový plán nejen na jeden život, ale pro vícero životů, na jehož základě byste se věnovali stejnému tématu? Dosud jsem o tom nemluvil a ani můj partner o tom nic neslyšel. Nyní začíná chápat, proč jsem mu několikrát vysvětloval, jaký bude jeho příští život. Na začátku si myslel, že to je plán Ducha, ale není tomu tak. Je to jeho plán, který je však plánem na víc životů. Co když teď neudělá určité věci? Pak je tu stále ještě plán na víc životů. Sdělil jsem svému partnerovi, že až přijde příště, změní se jeho karmická skupina, ponechá si své pohlaví a bude pracovat v jiné části světa. Je tohle všechno, co existuje, nebo jsou tu ještě jiná taková ujednání? Ano, a teď vám předám ještě zbytek příběhu.

 

Láska je nádherná a lidé ji mají. Máte ji pro sebe vzájemně, máte ji pro své děti, dokonce i zvířata na ni reagují. Láska je hmatatelná a je jednou z nejkrásnějších energií. Láska není emoce, ale energie, kterou nelze vysvětlit, která přesahuje jakoukoli chemii, kterou můžete mít. Láska se tak stává jedním z nejdůležitějších katalyzátorů pro účinnost na této planetě. Lidé, kteří něco nebo někoho milují a pociťují soucit, mají mnohem lepší schopnost být vyrovnaní, výkonnější a schopnější zvládat věci. A to zahrnuje také ty, kteří milují Boha natolik, že je jejich hlavním centrem zájmu.

 

Už jste někdy slyšeli o spřízněných duších? Je možné, že máte právě teď dohody se spřízněnými dušemi? Mohou to být partneři nebo někdy sourozenci. Nebývá to však často, ale mohou to být i lidé stejného pohlaví. Láska je láska, ale v tomto případě máte dohodu. A vy to víte, cítíte to tak silně, že strávíte s takovou osobou celý život nebo přinejmenším část svého života.  OtázkaMůžete pokračovat v tomto vztahu v příštím životě? Setkáte se znovu s touto osobou? Ano! Plánujete to společně ve větru zrození„Nastal opět čas. Bude to opět fungovat, stejně jako minule, a společně vykonáme skvělé věci.“ Toto je příběh lásky, protože Bůh vás miluje a uznává tyto věci za správné a vhodné. To vše můžete udělat mimo normu, která vám říká, že přicházíte a procházíte testem energií, světlem a tmou, přičemž děláte to nejlepší, co můžete. Co když je toho tady ještě víc? Můžete začít dávat věcem záměry a nově uspořádávat všechno, co jste dosud definovali jako „mít štěstí“. Vytváříte synchronicity, potkáváte správné lidi a postupujete kupředu. Děláte to, co je mimo rámec toho, co by si ostatní lidé dokázali představit, že byste mohli dělat. Je takový scénář pro víc životů možný, ve kterém můžete pokračovat se stejným partnerem, bratrem nebo sestrou nebo s kýmkoli, koho milujete, co bylo teď tak krásné? Odpověď zní Ano. Ano, a děje se to pořád.

 

Těm, kteří řeknou: „To jsou dobré zprávy. Jsem napnutý, jak to bude u mě vypadat,“ chci sdělit: Pro některé z vás se to již děje a vy jste spolu s osobou z minulého života. Nepoznáváte to? Neuvědomujete si, že jste se svým bratrem nebo svou sestrou z minulého života? Existuje tu pouto. Odkud to pochází a jak může být tak silné? Obvykle existuje mezi dvěma osobami, bez ohledu na věk. Ale toto pouto pochází z minulého života a vy pokračujete v plánu pro víc životů. Tím jsem vám chtěl ukázat, že je to jiné, než jste si mysleli. A to ukazuje, jak jste velkolepí. V této nové energii se připravuje více plánů než kdykoli předtím, protože budete chtít mít ve svém životě lásku.

 

Je toho mnohem víc, co bych vám mohl říct, například o těch lidech, které jste milovali a ztratili. Na krátkou dobu. Toto je komplexní doba, abych vám o takových věcech vyprávěl, protože u vás vyvolávají tolik otázek typu: „Co když? Jak to funguje? Co když se stane to nebo ono?“ Odpověď zní vždy Ano. Tato odpověď znamená, že existuje multidimenzionální nádherný scénář aktivit. Není to žádná náhoda, protože láska a soucit Tvořivého Boha je součástí vaší duše. Jak postupujete dál, vytváříte a vyvíjíte tyto krásné věci, o kterých často ani nevíte, že jste je vytvořili. Nakonec však začnou ve vašem nitru kvést ty květiny, o kterých jste věděli, že tam vždy byly, ale až dosud byly potlačené. V této nové energii je na čase nechat tuto zahradu rozkvést. To je prozatím všechno.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com  – The Journey of the Human Soul – Part 2.5 – 19:35

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět