1-2020 Kryon

Dualita – 1. část

 

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Boulderu, Colorado, 4. ledna 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je první channeling roku 2020. Chci začít něčím, co jsem už mnohokrát řekl. Sedíte tady v tomto publiku, nebo možná posloucháte později na jiném místě. Chtěl bych pro vás zopakovat předpoklady pro channeling, uvést důvod, proč můj partner sedí na této židli. Chtěl bych vám vysvětlit, o co jde, protože informace v tomto roce budou výstižné a hluboké, více než obvykle, protože přecházíte do nových energií, které se již objevují, právě tady.

 

Existuje Tvůrce a většina světa v něj věří. Existuje Bůh, Stvořitel. Avšak ten příběh je mnohem velkolepější a komplexnější, než si dokážete představit, protože existuje závoj. Závoj, který vám brání vidět majestátnost, vznešenost vaší duše. Každý člověk, který to slyší, sedí a poslouchá dnes v křesle, má krásnou velkolepou část zvanou duše. Je to také něco, v co věří miliardy lidí na planetě. Duše je část, která je božská, část, která je věčná. Téměř veškeré lidstvo už má představu o krásném, milujícím, laskavém a velkolepém Bohu.

 

A duše? Mnoho lidí nechápe, že duše není izolovaná energie. Patří k Stvořiteli, od něho pochází! Takže každý člověk má opravdu dvě části. Ve skutečnosti existuje více částí, ale ty dvě, základní dvě části, ve které věří miliardy lidí, jsou: fyzická lidská bytost, tělo, vozidlo, ve kterém se pohybujete, a božská část, duše.

 

Až dosud byla duše v energiích těch let, které člověk strávil na planetě, něčím, co nebylo chápáno, co nebylo uznáváno, ne doopravdy. Chápete, že tady je, a něco se o tom dozvíte od šamanů, učitelů a náboženství, ale nechápete to skutečně a ani s tím doopravdy nepracujete, dosud ne. Pokud bych vám nyní měl jmenovat jeden princip toho, co se děje v této nové energii, ale co ještě nikdy předtím nedělo, pak je to sloučení duše s tělesnou (fyzickou) stránkou.

 

Toto sloučení má nyní některé zajímavé atributy, které někteří z vás zažívají. Číslo jedna, duše ví všechno. Někteří z vás proto začínají přijímat skutečné znalosti, které jsou součástí vědění, o kterém víte, že vám nikdy nikdo předtím nepředal. Je to vědění, které existuje mimo jakoukoli ezoteriku. Je to znalost praktické spirituality. Existuje důvod, proč jste tady. Existuje mechanismus, chcete-li tomu říkat fyzika, který se vztahuje na všechny věci, včetně vaší duše. Začíná se projevovat multidimenzionalita. Takže v této nové energii začíná něco, co začínáte vidět, co začínáte zažívat a to je to splynutí.

 

Toto vysvětlení bude užitečné pro mnohé z vás, kteří zde s takovými znalostmi sedí, ale nechápou, odkud to pochází. Někteří z vás toto vědění zpochybňují, jiní ne. Rozpoznáváte, co to je, odkud to pochází a jak je to krásné. Co by s tím teď měl člověk dělat? Tato odpověď bude předmětem příštích channelingů, ne však tohoto dnešního poselství. Co uděláte s informacemi, které se začínají slučovat s vaším fyzickým já?Dostane to každý?“ Odpověď zní: Ne. Jsou to staré duše, ti, kdo mnohokrát prošli školou života. Nejde však o privilegia, drazí. Jde o zkušenost. Když jste ve škole, pak přece chápete, že ti, kteří se školou právě začínají, nemají tolik znalostí jako ti, kteří absolvují. Je to myšleno prakticky. Stará duše, která byla na planetě opakovaně, začíná dostávat informace. Ale to není téma dnešního channelingu.

 

Jste připraveni na tohoto krásného, laskavého Boha, s nímž sdílíte vědomí? Vaše duše má božské vědomí od Stvořitele a toto božské vědomí začíná být součástí vašeho vědomí. Samozřejmě existuje láska a laskavost, ale toto splynutí začíná měnit něco, co je velmi zásadní. To bude tématem tohoto channelingu i channelingu, který bude následovat dnes večer. Ti, kteří to nyní poslouchají (a čtou), řeknou: „Kde najdu ten následující channeling?“ Říkám vám, pokud se takto ptáte, neposloucháte na správném místě. Můj partner vytvořil místo na sociálních sítích, kde jsou všechny tyto channelingy zveřejněny. Nenechte si ten další ujít. Najděte si jej, není to tak těžké. (Překlad v češtině bude také zveřejněn na www.sambala1024.cz – pozn. překl.)

 

Tématem je dualita. Rok 2020 by vám měl také poskytnout vodítko. Je to mistrovské číslo, drazí. V některých systémech numerologie je nule přiřazena hodnota. To není případ tibetské numerologie. Takže rok 2020 se stane číslem 22. To je mistrovské číslo a ve skutečnosti začíná představovat něco, o čem nemáte tušení, žádný pojem, je to něco, co se nazývá „kosmický zákon“. Vám je to známé jako dualita. Takže tento channeling se opět zaměří na dualitu. Avšak v této energii, drazí, to musím nazývat tak, jak to je.

 

Mluvil jsem se svým partnerem před lety, když se sprchoval. Právě tam, ve sprše, dostává spoustu informací. Řekl mi: „Nechci channelovat, pokud budu za blázna. Pokud budu působit jako blázen, kdo tomu bude věřit?“ A pak jsem mu dal jeden z prvních předpokladů, které nyní vyučuje kromě channelování. Tento princip říká, že spiritualita není ezoterická. Musí být skutečná. Musí být praktická. Musí fungovat. Takže to není něco, co byste nechali jen tak kolovat s nadějí, že to bude fungovat. Ani se nepřipojíte k velmi izolované skupině lidí, se kterou nikdo nechce mluvit, protože jsou prostě příliš podivní. Ne, spiritualita musí být uzemněná, praktická a skutečná, a to, mí přátelé, znamená laskavost, lásku a soucit, všechny tyto věci! Každá matka těmto věcem rozumí. Je to to skutečné a pravé. Řekl jsem mu to, a to byl ten okamžik, kdy řekl: „Jdu do toho.“

 

Dualita byla na této planetě představována chybně. Když definujete dualitu, definice obvykle začíná takto: Dualita je zápas mezi dobrem a zlem. Elegantnější definice by zněla: Dualita je boj mezi světlem a tmou. Ale nic z toho není správně. Dualita vám byla předložena a dána jako dárek. Je to nádherný dárek svobodné volby. Díky tomu si můžete, drazí, určit vlastní cestu. Můžete si určit, kam vás vaše vědomí povede. Dualita je jedním z nejkrásnějších darů vůbec.

 

Ten příběh začíná v zahradě Eden. Nyní se vrátíme k bibli. Odebereme se na místo, které je tak dobře známé a dobře pochopitelné jako příklad. Kolikrát jsme vám řekli, že ten příběh je metafora? Rajská zahrada je Země. Samozřejmě je to Gaia, krásná Gaia. Adam zastupuje všechny muže. Eva zastupuje všechny ženy. A celá ta myšlenka za tím, co se tam stalo, byla intervence. Podle písma sestoupil anděl, dotkl se lidí a dal jim něco, co nikdy předtím neměli. Přeměnili se na planetě od zvířat k božským bytostem se svobodnou volbou, které měly duši.

 

To je ten příběh. Ostatně jsme vám k němu už poskytli víc detailů, ale teď se k tomu nebudeme vracet. Zůstaňme u tohoto příběhu, protože to je příběh, kterému mnozí, kdo to poslouchají (a čtou), budou rozumět. Tyto věci musí být logické, praktické a krásné. Každý z vás, kteří tu sedíte, jste nádherná stvoření skrz nejlaskavější Zdroj, jaký si dokážete představit. Nenacházím slova, abych vám mohl vyprávět o Tvořivém zdroji, který ve váš žije, který vám vždy podává ruce, pokud to chcete takto vyjádřit.  Slyšeli jste to? Bylo to v množném čísle „kdo vám vždy podává ruce“, pokud si to budete přát. Duch není singulární. Duch je energie, která je všude. Tvořivý zdroj není nějaké individuum. Není to muž s vousy. Je laskavý, láskyplný, je nádherný. Rád bych, abyste si to na chvíli v sobě podrželi a porovnali s historií duality. Znovu, jak se ten příběh vyjevuje a mytologie se odehrává, vám byla v této zahradě na této Zemi poskytnuta svobodná volba a vy jste hned udělali špatnou volbu. To je ten příběh. Teď je to uvěřitelné, věrohodné.

 

Dovolte mi uvést příklad, maminko, tatínku. Máte nějaké děti v místnosti, které teprve dospívají. Dáte jim na výběr mezi salátem nebo čokoládovou tyčinkou. Ty děti o tom moc nevědí, s žádnou z těchto věcí nemají zkušenost. Ještě nerozumí principům výživy. Nerozumí tomu, co se stane, když po celý život budou jíst čokoládové tyčinky. Nerozumí žádné z těchto věcí. Vidí jen, že čokoládová tyčinka musí být lepší než salát. A tak si všechny vyberou čokoládovou tyčinku. Dalo by se možná říct, že udělali chybu. Udělali chybu a od této chvíle se z ní něco poučí, protože dříve nebo později onemocní a pak se obrátí k salátu. Existují dokonce důkazy, vědecký výzkum, že děti právě tohle udělají. Předpokladem však je, že o tom moc nevíte, a když v těchto věcech získáte nový náhled, nové perspektivy a možnosti rozhodnutí, ne vždy uděláte to nejlepší jen proto, že je to před vámi.

 

Andělé tedy sestoupili a dali lidstvu svobodnou volbu dělat, co vždycky dělat chtěli. Všechno, co tam bylo, jim bylo představeno – saláty a čokoládové tyčinky – a oni udělali chybu. Co uděláte s dítětem, které udělá takovou chybu, v té místnosti s ostatními dětmi? Pokud byste postupovali podle mytologie spirituality, budou všechny ty děti potrestány. Nejen to, ale i jejich potomci budou potrestáni. Nejen to, toto rozhodnutí pro čokoládu přetrvá tisíce let a všichni za to budou trýzněni! Taková je převládající filozofie čokolády a salátu. Miliardy lidí si právě teď představují Boha s holí. Bůh s holí. Drazí, to není Bůh ve vás. V příběhu o stvoření došlo k chybě a vy za to budete navždy trestáni. Zní to prakticky, rozumně? Zní to jako něco, co by nebeský Bůh udělal? Udělali byste to svým dětem? Je pochopitelné, že se to pak stalo mytologií dnešního systému víry, protože to byla silná energie, která převládala až do dnešní doby. Nic lepšího nebylo, skutečně ne.

 

Staré duše se postupně probouzejí. Účelem tohoto channelingu není označit někoho jako „špatného“. Záměrem je vyvolat explozi duchovní logiky. Vaše duše je velkolepá, stejně jako vy. Nedovolte, aby vám někdo říkal, že jste se narodili hříšní. To je mytologie. A je to mytologie, která vůbec nedává smysl pro nádherného Boha, který vás stvořil podle obrazu lásky, vás všechny, stvořil vás podle obrazu svého, obrazu lásky, nikoli podle obrazu trestu nebo trýznění. Dokonce i dnes miliardy lidí věří, že až zemřou, setkají se s andělem. A pokud nesplní určitý standard, pošle je tento anděl na místo, které bylo připravené jedním padlým andělem kvůli boji v nebi. Může být ještě něco horšího než tohle? Toto je největší pohádka té doby, drazí.

 

Já jsem Kryon, který je praktický v tom, že říká, jak to je. To přece nemůže dávat smysl! Tolik náboženství cítí tuto lásku, Boží lásku, která je naprostá, absolutní a dokonale správná. Smažte tedy tu část s trestem, trýzněním, zlem, rozhodnutím vás sledovat a souzením, zda jste dobří nebo špatní. To není žádná svobodná volba. Bůh vám nedal svobodnou volbu, aby vás pak hned kvůli vaší svobodné volbě soudil.

 

Budu dualitu nově definovat. Budu mluvit o tom, co přijde dnes večer – Dualita je krásná v tom, že máte svobodu moct se rozhodovat mezi světlem a tmou.

 

Zmínil jsem boj? Někdy tyto svobodné volby mezi světlem a tmou vytvářejí boj, a taková je lidská přirozenost až do toho časového okamžiku, než se dualita začala posouvat. Vždy jste očekávali to nejhorší a to se pak vyjadřovalo ve větě „boj mezi světlem a temnotou“. Ale to je staré paradigma, jsou to stará slova, protože to není žádný boj, když uděláte správné rozhodnutí! Takže dualita se právě teď začíná posouvat. Tohle je rok kosmického zákona. Toto je rok duality. A to znamená, že začnete vidět, jak se světlo a temnota odhaluje. Ale toto odhalení se nemusí nutně dít ve vašich zprávách. Nejdříve to přijde od lidí, kteří uvidí věci, které nejsou správné, a až pak se to dostane do zpráv.

 

Vraťme se k salátu a čokoládě. Dovolte mi položit otázku. Co kdyby se Adam a Eva podívali na salát a čokoládu – to je metafora – aniž by měli zavázané oči anebo si prostě vybrali to, co lépe voní – což udělali, co kdyby ten salát i ta čokoláda byly opatřeny celou řadou informací? Co kdyby se objevil salát a čokoláda a Adam a Eva na ně mohli podívat, a nebyly by to jen věci na talíři, ale byly by nějakým způsobem opatřeny informacemi o tom, k čemu jsou dobré a podle čeho by si mohli vybrat? Vítejte do roku 2020, protože dualita s vámi začíná mluvit!

 

To je to splynutí s tím, co je fyzické vědomí, které je velmi omezeno na všechny 3D věci, které by si vždy vybralo čokoládu, nebo je to multidimenzionální splynutí s tím, co obsahuje informace dokonce i o těch nejjednodušších věcech.

 

Kolik z vás vnímáte věci jinak, když pozorujete určité situace. Řeknete: „Toho si opravdu nejsem vědom.“ Ach, opravdu? Proč tady sedíte? Poznáváte pravdu. Poznáte to, když ji slyšíte, že? A ta je v tomto setkání, protože je to esoterické setkání.  Nyní to promítněte do budoucnosti na situaci, kdy si musíte zvolit politického kandidáta. V budoucnu, ne nyní, za 10 let, nebudete kandidáty volit na základě příslušnosti k určité straně ani kvůli tomu, co vám říkali rodiče. Budete si je moct „přečíst“, prokouknout je. Když s vámi budou mluvit, budete moct vidět, co mají „za lubem“. Představte si něco takového.

 

Představte si, že víte, kdy je situace pravdivá nebo nepravdivá! Ve vašem prostředí, když půjdete na určitá místa, budete mít pocit znalosti, laskavosti, na rozdíl od nelaskavosti. Budete schopni mít místo chaosu koherenci (soudržnost) a poznáte rozdíl, když se nasměrujete na určitá místa. Pak už nebudete mít zavázané oči a už nebudete dětmi, které si vybírají takové věci, které možná lépe voní. Budete informováni. To je nová dualita.

 

Dnes večer vám povím, kam to povede, drazí, protože závoj se pozvedá. Pozvedá se ve všech oblastech života, ve všech věcech, ve všech hodnotových systémech, ve spiritualitě, vědě a vzdělávání, ve společnosti. Pozvedá se. Budeme o tom trochu mluvit, abyste některé z těchto věcí rozpoznali, až se začnou dít. Už začínají a budete se muset rozhodovat o tom, zda jsou ty věci správné nebo ne, zda jsou pravdivé či nikoli, zda jsou vhodné nebo ne. Nebudete vycházet ze starých pocitů, staré duše, ale z intuice, která do vás začíná proudit, ono „co když“, které jste nikdy předtím neviděli. Budu mluvit o této nové intuici a o tom, jak by s vámi mohla mluvit, staré duše, až se k tomu později spolu vrátíme.

 

Toto je dualita. Je nádherná. Dualita není žádný boj. Je to svobodná volba kráčet do světla nebo do tmy. Je to svobodná volba bez břemene nějakého boha s holí. Bůh s holí, drazí, je lidskou verzí, to jste vy, jak žijete s pohádkou. To je lidské vědomí. To není vědomí Boha. Všechno na tom je lidské.

 

Bůh je tak daleko nad tím. Nemám pro to slova. Neexistují žádná lidská slova, která by vám mohla popsat, jak nádherný Bůh je ve vašem nitru, s nataženou rukou, která říká: „Není už na čase upustit od dětinských věcí a vidět velkou pravdu v tvém životě, která ti poskytne mír po zbytek života, ať se stane cokoli? Nyní se budeš víc stávat duší než člověkem. A to se nazývá vzestup.

Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com  – Duality Part 1 – 25:32

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět