1-2021 Kryon

Čtyři tváře strachu – 1

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v rámci Healing Wednesday, 6. ledna 2021

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Už jsem o tom mluvil dříve. Je tolik lidí, kteří se by se rádi zeptali nás z druhé strany závoje, jež zastupuji, zda si opravdu uvědomujeme, čím lidstvo prochází. A odpověď zní: „Víc než byste si mysleli.“ A důvodem je, že jste nás tak dokonale oddělili. Udělali jste z nás něco, co je tak vysoko a vy jste tak nízkovytvořili jste bariéru, zeď mezi vámi a Tvořivým zdrojem. Můžete tu bariéru vidět velmi jasně, když se podíváte na protokoly a doktríny mnoha duchovních skupin a náboženství na této planetě. Je tu tolik uctívání a klanění tomu, co považujete za tolik posvátné. Vůbec však do toho nezahrnujete, že i vy jste posvátní.

 

Drazí, už jsme to říkali dříve, jste kouskem Stvořitele. A to je pravda. Možná je to ta největší pravda, o které jsme kdy mluvili. Mluvíme o tom už přes třicet let, neexistuje žádná oddělenost. Tolik si uvědomujeme, čím procházíte, protože tím procházíme spolu s vámi.  Opravdu nikdy nejste sami, opravdu jste nesmírně milováni, skutečně existuje mezi námi něco víc, než jen vztah. Uvnitř vás, na buněčné úrovni, mohli byste dokonce říct, že na úrovni těch nejmenších důležitých částeček, na úrovni vaší DNA a ještě menší, existují multidimenzionální části samotného Stvořitele. Jste „stvořeni k jeho obrazu“, už jste o tom slyšeli… tím obrazem je láska. Vy všichni jste tím obrazem lásky.

 

Rád bych dnes promluvil o jedné ze čtyř věcí. Je to série pro tento měsíc (leden 2021). Nazvu ji Čtyři tváře strachu. Právě teď jsou tací, co poslouchají toto vysílání a říkají: „Počkej chvilku, já nejsem předplatitel (myšleno Léčivých střed „Healing Wednesdays“) a to mě vylučuje z ostatních poselství.“ Tak to není. Poslyšte, řekl jsem před rokem svému partnerovi (Leemu), že každý jednotlivý channeling, který předám, by měl být k dispozici zdarma. Že by tu měla být metoda, aby co nejvíc channelingů mohlo být k dispozici zdarma pro celý svět, aby co nejvíc nahraných channelingů bylo poskytnuto zadarmo. A to také jsou, na webové stránce mého partnera (kryon.com), kam můžete jít a poslechnout si cokoli, co jsme kdy channelovali. Tento channeling pro Léčivou středu (Healing Wednesday) bude také umístěn na tuto webovou stránku, nakonec je uvidíte všechny. Takže se nemusíte cítit z toho vyloučeni, zatímco prezentuji první ze čtyř channelingů, protože si pak budete moct poslechnout (nebo přečíst) všechny (čtyři), pokud budete chtít.

 

Tématem jsou Čtyři tváře strachu. Říkám „tváře“ proto, že to je to, na co se díváte. Neříkám atributy, protože tvář je možná trochu důraznější. Je to tvář. Co víte o tváři? Tohle všechno je metafora, drazí, musím vám opět říct, že i v tomto channelingu, i v jiných poselstvích, dokonce i v (anglickém) jazyce, ve kterém to posloucháte, existují metafory. Řeknu mnoho věcí, které mohou vyznít zvláštně, dokud nepochopíte tu metaforu. Co víte o tvářiZaprvé, vidíte tvář a můžete rozeznat, zda je ta tvář přátelská nebo ne. Avšak každá jednotlivá tvář se může měnit, může se usmívat, může se mračit. Čtyři tváře strachu. Proč chci mluvit o strachu? Pokud se zabýváme léčivými (uzdravujícími) modalitami, které tady představujeme, kde celé téma dne je léčení, proč chci mluvit o strachu? Zdá se totiž, že je to pravý opak léčení. Celá ta léta, kdy o těchto věcech mluvíme, se to nyní stává ústředním tématem, na které zaměřujeme pozornost. Tady je prohlášení, které byste si měli znovu poslechnout: Pravým opakem léčení je strach.

 

Pokud se něčeho obáváte, máte z něčeho strach, drazí, pak nic, co je prezentováno v kterémkoli z těchto programů, jej skutečně nemůže obejít. Je to tvář, kterou jste si sami pro sebe zvolili. Tato konkrétní tvář, drazí, je tvář, která překáží čemukoliv, co vám předáváme. My nemůžeme překonat váš strach, a pokud nedokážete překonat svůj strach vy, pak se to všechno zastaví. „Kryone, opravdu říkáš, že tu existuje bariéra, kterou nemůžeme překonat ani dobrým zdravím, zdravou výživou a všemi těmi dalšími věcmi?“ Ano, právě o tom mluvím, protože skutečné léčení je spojeno s vědomím a nikoli s objekty, nikoli s pouhými opatřeními k nápravě. Souvisí to s vaším vědomím, které je v souladu s tím, co děláte, abyste posílali svému tělu poselství o naději, radosti, soucitu a uzdravení. Pokud však máte strach, něčeho se obáváte, pak se to prostě všechno zastaví u zdi zvané strach.

 

Čtyři tváře strachu. Budu mluvit o té první, je to tvář 3D, tvář duality. Je to ta úplně základní tvář a mnozí z vás řeknou, že není možné ji změnit. Ale ano, je to možné.

 

PŘEŽITÍ

Narodili jste se se strachy, které doprovázejí přežití. Je to intuitivně vrozený strach ze tmy, Mimochodem, je to i strach, že můžete být sežráni. Ne, namítnete, nemůžeme být sežráni. Dobře, připouštíme, že nemůžete být sežráni doopravdy, protože tento strach pochází z dávné doby, kdy jste se báli, že by vás mohl sežrat bengálský tygr. Ale co třeba strach, aby vás „nepozřeli“ vaši vrstevníci nebo ti kolem vás, vaše konkurence? Chápete, kam tím mířím? Je to strach, aby vás nepozřelo něco, co nemůžete mít pod kontrolou. Je toho víc. Strach, že nebudete moct přežít, protože možná nejste dost dobří. Mohli byste říct, že toto jsou základní instinkty přežití, a psycholog by s tím souhlasil. Rodíte se s nimi, každá matka to ví. Jak dlouho to trvá, než pochopíte, že uvnitř toho dítěte, které máte, na které se díváte a které tolik milujete, jsou všechny ty věci, které jste ho nikdy neučili? (Kryon se směje.) Je tam žárlivost, vztek, zlost, soupeření, chamtivost a všechny ty základní instinkty, nezralost, žádná elegance, to všechno tam je a vy jste to po nich nežádali, ani jste je to neučili, aby tyto modality získali. Prostě se s nimi narodili, že? Takže vidíte, že mám pravdu.

 

Povíme si teď o řešeních. Nejprve něco prohlásím. I když jsou tyto věci instinktivní, a vy se s nimi narodíte, jsou to všechno jen programy, to je všechno, čím jsou. Můžete je nazvat engramy, chcete-li. Jsou vtištěny do vaší psychiky a nejsou pevně zakořeněné – v tom je ten rozdíl. Není to ve skutečnosti moc pevně zakořeněné, kromě toho, jak funguje vaše tělo. Cokoliv jiného, zejména ve vědomí, jsou programy. Rodíte se s dědictvím energie na planetě, které je ve vás uloženo. To vše se děje s nízkým a vysokým vědomím a dualitou po celé věky – je to do vás vtištěno a vy se rodíte se strachyTo je program a jako každý jiný program, o kterém jste při našich akcích slyšeli, může být přepsán. Můžete jej přepsat.

 

Není zajímavé, proč se ukazuje takovým způsobem, jakým se ukazuje? Je to jako to, drazí, co pozorujete s olejem a vodou. Můžete mít sklenici vody a na ní trošku oleje, olej vždy zůstává na povrchu. Řekněme, že se díváte na sklenici vody, což je metafora pro vaše vědomí, když se narodíte na tuto planetu, a olej reprezentuje všechny ty negativní věci na povrchu – je to jen nepatrná část kapaliny velkoleposti, radosti, soucitu, která je hned pod tím olejem, jenž pouze plave po povrchu. Když se dostanete skrz ten olej nebo jej odstraníte z povrchu, můžete to přepsat. Plave však po povrchu a tak to je ta první věc, se kterou uděláte zkušenost a musíte se skrz ni dostat.

 

 

Povím vám příběh. Je to příběh o dítěti, které nemá žádné jméno. Je to příběh o malé dívence. Povím vám, co zažila a co udělala, protože to je moudrá dívenka. Mohli byste říct, že je to ten druh dívenky, která ví, jak věci fungují a umí si je představit. Jednou večer se uložila ke spánku a z nějakého důvodu se uprostřed noci probudila, otevřela oči, rozhlédla se a úplně ji zamrazilo, protože na židli, která byla v její ložnici, sedělo příšerné stvoření. Mohla vidět téměř každý jednotlivý stín jeho obličeje, postavy. A to stvoření se na ni dívalo a nehýbalo se, jen na ni zíralo. Tolik se bála, bála se tmy, bála se toho, co bylo ve tmě. Všechny ty instinktivní věci, které v sobě měla, se zaktivovaly. Její maminka vešla do ložnice, protože slyšela její naříkání, rozsvítila světlo a dívenka si uvědomila, že to monstrum byla jen hromada oblečení, které si odložila na židli. Její představivost a strach vytvořily z té hromady příšerné stvoření, o němž si byla jistá, že na ní z té židle vyskočí a sežere ji nebo ještě něco horšího. Byly tam všechny ty věci, které si uvědomovala. Zajímavé bylo, že když její maminka pak zhasla světlo, to monstrum se vrátilo do její mysli a ona si uvědomila, že to je něco, co se bude dít pořád znovu a znovu. Bylo pro ni nemožné přepsat to, bylo to instinktivní.

 

Co udělala? Rád bych, abyste teď pozorně poslouchali. Vytvořila si anděla (Kryon se usmívá), ať už z hromady oblečení, nebo něčeho, co bylo pověšené u dveří, který by nahradil všechno to, co bylo temné. A tak když šla spát a světlo bylo zhasnuté, mohla se na to podívat a říct: „Drahý anděli,“ a oslovila ho jménem, „ať se dnes v noci neukáže nic pro mě nevhodného, ani ve snu, ani v mé ložnici, protože jsem pod ochranou.“ Jaká to byla moudrá dívenka. A co vy? Tohle všechno byla metafora a týkala se dítěte. Co vy na to právě teď? Dokážete vytvořit něco, co řekne: „Já jsem velkolepý/á a neexistuje nic, co by se objevilo a bylo mocnější než má velkolepost. Všechno to, co se spolu se mnou narodilo, ať už je to strach ze tmy nebo jakákoliv jiná fobie, to všechno je možné přepsat. A já to přepisuji, protože moje velkolepost prozáří cokoliv temného.

 

Funguje to? Ach, ano. Stejně jako u té malé dívenky to velmi dobře funguje, protože si tvoříte sami sebe tím, že přepisujete věci, které jsou nevhodné, s kterými jste se narodili, které už však vůbec neodrážejí vás ani vaši velkolepost. A to je teprve začátek toho, co můžete udělat. Jak popíšu ty tři další druhy strachu, najdete podobnost v řešení každého jednotlivého strachu. Všechny můžete mít pod kontrolou, všechny je můžete ovládnout.

 

Takový je velkolepý člověk, kterého znám.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Four Faces of Fears – Part 1 – MP3 -  min. 16:18

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět