Rok 2021 Kryon

02-2021 Čtyři aspekty soucitu – 4Nové 15.12.2021

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 24. února 2021

Toto je poslední ze série čtyř channelingů o soucitu. Možná vám v budoucnu vysvětlíme další druhy soucitu, ale v tuto chvíli vám chceme předat tyto čtyři aspekty soucitu kvůli tomu, co se právě teď na planetě děje. A počtvrté vám dávám definici soucitu, jak ji chápeme my a jak ji nenajdete ve svém slovníku. I tento popis je plný metafor. Poslouchejte. Soucit je spojení s Bohem, Duchem, Tvořivým zdrojem – spojení, které vám umožňuje splynout s energií vřelého otevřeného srdce, zralou laskavostí a porozuměním pro vše, co je.

 

02-2021 Čtyři aspekty soucitu – 3Nové 15.12.2021

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 17. února 2021

Co s tím udělat, je následujícím tématem. Protože třetí aspekt v této sérii o soucitu je soucit k sobě samým. Pokud si vybavíte první dva aspekty, pak jsou snazší, přestože se jejich témata různí. Tentokrát je to o vás. Jednou z nejtěžších věcí pro člověka je pochopit, jak milovat sám sebe…

 

02-2021 Čtyři aspekty soucitu – 2Nové 8.12.2021

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 10. února 2021

Znovu opakujeme: Jde o spojení s myslí Ducha, Tvořivého zdroje, které pak umožní splynutí energie, vytvářející vřelost, zralou laskavost a plné porozumění. To je čistý soucit, jak jej vidíme my. A platí to pro všechno, co se právě teď kolem vás děje.

 

02-2021 Čtyři aspekty soucitu – 1Nové 8.12.2021

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 3. února 2021

Představte si na chvíli, vy, kdo máte děti, že vyrostly a žijí si vlastní životy. Každá matka a každý otec milují okamžik, kdy jejich dítě zatelefonuje: „Ahoj mami, ahoj tati, miluji vás.“ Existují rodiče, kteří mají telefon stále u sebe, aby nezmeškali hovor. Rozumíte, co vám tím sděluji? Duch je pořád na telefonu. Jakmile se připojíte a naladíte na tato poselství, je to, jako kdybyste nám zavolali. A teď mluvíme my s vámi a vy mluvíte s námi skrz lásku, která proudí oběma směry.

 

01-2021  Čtyři tváře strachu – 4Nové 02.12.2021

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 27. ledna 2021

….Co kdyby to bylo ve vás vrozené z minulých životů, protože jste to už dřív, před dvěma nebo třemi životy, také dělali? A tak to bylo pro vás absolutně přirozené. A teď je to něco, co chcete dělat, protože to máte v krvi, jak byste řekli. Ale co když jste to dělali ve své minulosti?

 

01-2021  Čtyři tváře strachu – 3Nové 02.12.2021

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 20. ledna 2021

….Pokud pociťujete strach a máte obavy, nejste sami. Chceme se s vámi podělit o řešení, jak se vymanit ze strachu. Téměř vždy je řešením, jak se vymanit ze strachu a obav, rozpoznat, co jsou zač. Na důvody strachu se většinou zapomíná. Je to téměř tak, jako byste vypátrali něco, čemu jste nerozuměli, a najednou se vám rozsvítilo světlo a vy byste řekli: „Ach, a tohle je to všechno, co to je? Myslel jsem, že je toho víc, z čeho bych měl mít strach.“ Tohle je pak rozpuštění určitého konkrétního strachu…..

 

01-2021  Čtyři tváře strachu – 2Nové 27.11.2021

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v rámci Healing Wednesday, 13. ledna 2021

 Strach, o kterém budu mluvit, jakkoli je téměř neznámý a obtížně srozumitelný, jakkoli je mimořádně skutečný, je strach z osvícení. Už jsem o tom častokrát mluvil. Pokud jste to dříve neslyšeli, dovolte mi, abych vám představil scénář. Staré duše, byli jste tu už tolikrát. A protože jste staré duše, rozvíjeli jste se, postoupili do moudrosti možná už před mnoha, mnoha věky a začali jste si klást otázky, které si nyní začínají pokládat mnozí další. Probudili jste se do větší pravdy možná v předchozích životech….

 

01-2021  Čtyři tváře strachu – 1Nové 27.11.2021

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v rámci Healing Wednesday, 6. ledna 2021

Pokud se něčeho obáváte, máte z něčeho strach, drazí, pak nic, co je prezentováno v kterémkoli z těchto programů, jej skutečně nemůže obejít. Je to tvář, kterou jste si sami pro sebe zvolili. Tato konkrétní tvář, drazí, je tvář, která překáží čemukoliv, co vám předáváme. My nemůžeme překonat váš strach, a pokud nedokážete překonat svůj strach vy, pak se to všechno zastaví….

 

01-2021 Rok odhalení

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll v rámci streamovaného pořadu, 1. ledna 2021

Za okamžik dám název letošnímu roku a ten bude velmi přesný právě proto, co je obsaženo v Poli. První otázka, kterou lidé kladou, je kdy už to skončí, protože i v tuto chvíli, kdy spolu mluvíme, to stále probíhá. Odpověď je, že v roce 2021 přijde světlo; objeví se světlo na konci tunelu. Samozřejmě budou další záležitosti k řešení, další konspirace, další obtíže. Ale postupem času dospějete k novému chápání toho, co je normální. To přichází, drazí, a vy to víte….

 

zpět