1-2021 Kryon

Čtyři tváře strachu – 2

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 13. ledna 2021

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vždy očekáváme nádhernou energii, která přichází s tím, co nazýváme channeling. A není to pro mého partnera žádné tajemství, žádná záhada. Byla to ta první věc, kterou pocítil, která doslova vytvoří rozdíl mezi realitou, ať už dělal něco správně, nebo nesprávně, když začal channelovat.  Můj partner neměl vůbec žádné metafyzické zázemí, takže pro tohoto inženýra a muže s pravou mozkovou hemisférou byla myšlenka, aby se posadil na židli a channeloval, to poslední, co by chtěl dělat. Co ho však přesvědčilo, byla láska, pocit lásky, který s channelováním přišel. Uvědomil si, že by tento pocit lásky mohl být vysílán dokonce i na dlouhou vzdálenost, jako to děláme teď. Toto je opravdu bezpečné místo, kde můžete sedět a poslouchat. V této době, právě v tomto měsíci, vám předám sérii o strachu. Tento druhý channeling o strachu bude velmi ezoterický. Ve skutečnosti by to neměl být strach, o kterém víte, že tu je. Za chvíli o tom budeme mluvit. Možná přemýšlíte o tom, zda channeler vidí nějaké věci, zatímco channeluje.

 

Odpověď zní ne – vnímá energii a toto vnímání energie doslova promítá do intuitivní stránky. Je to komplikovaný koncept. Představte si, že zavřete oči a mátě nějakou vizi. Vidíte ji, nebo ne? Možná ji vidíte zrakem své mysli – to je způsob, jak děláme věci a budeme je dělat později v Kruhu dvanácti. Je toho mnohem víc k vidění, než jen pouhým zrakem. Takže k té otázce: můj partner během channelování vidí a vnímá věci, které si přejeme, aby se mu promítaly. Všechno, co vidí, nebo pociťuje ve vizích, které má, zatímco channeluje, dokonce i právě teď, je laskavost Stvořitele, láska mezi dušemi, o kterých byste si ani nepomysleli, že by tu mohly být, spojení mezi vámi a jiným člověkem, a dalším a dalším. Můj partner vidí celistvost, jednotu, která není zřejmá nikomu z vás – jednotu mnoha duší, které přicházejí společně jako jedna, i když tomu nerozumí nebo si to neuvědomují. Kruh dvanácti začíná být něčím víc, něčím jako rodinou. Co (Lee) vidí právě teď, je skutečnost, že mnozí z vás, většina z vás, kteří posloucháte, sledujete (a čtete) tento program, jsou staré duše.

 

Tato série channelingů v Kruhu dvanácti bude později k dispozici zdarma. Jak jsem mnohokrát říkal svému partnerovi, všechny channelingy musí být zdarma a k dispozici pro celý svět. Proto se objeví později pro ty, kteří si je budou chtít poslechnout (nebo přečíst), ať už budou nebo nebudou mít atributy těch, kteří to právě teď poslouchají živě. Protože všichni ti, kteří to poslouchají v rámci Kruhu dvanácti, projevili záměr tady být, protože se o to zajímají. To znamená, že jste staré duše.

 

„Kryone, definuj nám starou duši.“ Je to jednoduchý koncept, už jste tady byli mnohokrát. Stará duše je někdo, kdo tu opakovaně byl. Mluvíme o minulých životech, mluvíme o cyklu života, o tom, co jsme už dřív označili jako „vyjádření“. Vaše duše se mnohokrát vrací. Mohli byste říct, že na Zemi hraje různé roletakže sbírá moudrost v mnoha rolích a mnoha rasách. Zažíváte velké věci, zažíváte možná mnoho výzev, až nakonec, jak mě dnes sledujete, staré duše, máte v sobě nashromážděnou moudrost založenou na tom, kým jste, kde jste a jak dlouho tady jste. Možná nevnímáte veškerou tu moudrost, která se na vás kolektivně rozprostírá, ale je to tak. Část energie roku 2021 je objevováním toho, kým jste. Už jsem to říkal dřív, otevíráte dveře a objevujete to, čím jste vždy byli a o čem jste nevěděli. Otevíráte dveře a objevujete, že jste mnohem větší, než jste si mysleli. Objevujete to velmi dobrým způsobem, jenž je duchovním, nikoli náboženským atributem – je spirituálním atributem v každé buňce, protože jste součástí stvoření, součástí všeho, co je na Zemi. Neexistuje žádné oddělení mezi vámi, skalami, stromy, květinami, hmyzem a zvířaty. Jste součástí mnohem velkolepější rodiny života. Jsou tu pro vás nástroje, abyste se mohli probudit do této pravdy. A těmi nástroji je delší život, uzdravení vašeho těla, bezpečí, zbavení se strachu z vašeho těla, zbavení se úzkosti z věcí, které vás trápí, když se vzbudíte uprostřed noci. Říkám vám pravdu.

 

STRACH Z OSVÍCENÍ

Strach, o kterém budu mluvit, jakkoli je téměř neznámý a obtížně srozumitelný, jakkoli je mimořádně skutečný, je strach z osvícení. Už jsem o tom častokrát mluvil. Pokud jste to dříve neslyšeli, dovolte mi, abych vám představil scénář. Staré duše, byli jste tu už tolikrát. A protože jste staré duše, rozvíjeli jste se, postoupili do moudrosti možná už před mnoha, mnoha věky a začali jste si klást otázky, které si nyní začínají pokládat mnozí další. Probudili jste se do větší pravdy možná v předchozích životech. „Je toho víc, než mi bylo řečeno o mé spiritualitě nebo Tvořivém zdroji, Bohu? Je toho víc, než mi bylo řečeno? Jsem součástí toho všeho, mohu se toho zúčastnit nádhernými způsoby?“ A jakmile jste otevřeli svá ústa a položili tyto otázky komukoliv jinému kromě sebe, ve velmi staré energii před mnoha minulými životy jste za to byli pronásledování a perzekuováni.

 

Za některé z těch věcí, které děláte každý den ve svých meditacích, ve svých očekáváních, jste před mnoha dřívějšími životy byli upáleni na hranici. Dále vám chci říct, že někteří z vás trpěli kvůli tomu, že jste se probudili do větší pravdy. Mnozí z vás trpěli, jak muži, tak ženy, když jste se rozhodli dokonce jen zpochybnit to, co vás učili, že by to nemusela být pravda, že by toho mohlo být víc. Víte, o čem mluvím. Nedopadlo to pro vás dobře. Jsou to atributy, vtištěné vzorce, programy, které si v sobě nesete. Někteří z vás můžete být velkolepou starou duší, která se zúčastnila různými způsoby celé cesty Lemurie, a teď byste nikdy nesledovali program jako je tento. Jste ti, koho nazývám pracovníci světla schovaní ve skříni a nechcete s tím vyjít na veřejnost, protože je ve vás něco, co spouští alarm pokaždé, když se máte rozhodnout. „Je toho mnohem víc, než mě učili? Měl bych tomu věřit? Raději bych se na to vše podíval z astrologických aspektů, ke kterým došlo v lednu, a některé z nich jsou ohromující. Rád bych se podíval znovu na všechny ty aspekty, ke kterým došlo v prosinci, protože některé z nich byly úžasné. Chtěl bych se dozvědět víc o tom, co znamenají.“ Říkáte to nenuceně, a někdo tomu přikývne: To zní dobře (Kryon se směje)Za všechny tyto věci bylo možné dostat se do vězení, takže je neděláte. Dokonce se k nim ani nepřiblížíte, nechcete se na ně ani podívat. Někdo vám nabídne nějakou metafyzickou knihu a vy odmítnete: Ne, děkuji. Dokonce, i když máte všechny nástroje a vybavení a vlastně víte víc, než co vám kdokoli říká.

 

Strach z osvícení vám brání v přijímání těchto informací. Něco vám řeknu. Mnozí z vás, kdo sledujete tento program právě teď, jste s nimi v manželském svazku. S těmi, kteří se nechtějí účastnit tohoto programu a jsou to nádherné lidské bytosti. To byl důvod, proč jste si je vzali. A můžete v nich vidět krásu Boha, avšak oni se nechtějí účastnit ničeho, co zajímá vás. To jsou ti „pracovníci světla schovaní ve  skříni“.

 

Strach z osvícení drží dokonce i ty, kteří si uvědomují, že jsou starými dušemi. Brání vám, abyste dokončili Kruh dvanácti. Vstoupíte do mlhy a nechcete jít dál. Takových je vás hodně. Nebo vstoupíte do mlhy a říkáte: „Dobře, projdu dál,“ a pak usnete. Tím vaše tělo sděluje: Stará duše, už jsem tam bylo, mohlo by to být nebezpečné, chci to zaspat. Proto jsem to už mnohokrát říkal v Kruhu dvanácti, abyste v okamžiku, kdy přecházíte most, zůstali bdělí a vyslovili afirmaci: „Toto je bezpečné, tohle je pro mě, chci se o sobě dozvědět něco víc, není tu žádné nebezpečí.“ A opravdu není, je tu jen láska. Je zajímavé, čeho se lidé obávají nebo že se obávají toho, o čem vám bylo řečeno druhými lidmi, že se toho máte obávat, a přitom ani nevědí, co děláte. Když přejdete ten most, něco se zmocní vaší duše, víte? Možná jste to slyšeli. Když uděláte to, co vám bylo řečeno, je to určitý druh kultu a pak se to zmocní nějaké části ve vás – něčeho, co nechcete, a bude to kontrolovat vaši mysl. Slyšeli jste to?

 

Je to přesně naopak. Když vkročíte do té mlhy, začne se to rozpínat a uvidíte mnohem víc, než jste kdy předtím viděli. Dozvíte se víc sami o sobě, než jste si kdy mysleli, že je možné. Uvidíte velikost, velkolepost, začnete překonávat strach a vrátíte se zpátky lépe vyrovnaní. A to je ten klíč. Lidé by to měli ve vás vidět, drazí. Čím víc času strávíte učením sami o sobě, tím víc se uvolníte ve své kultuře, ve své rodině, sami v sobě do takové míry, že za vámi budou ostatní z vaší rodiny přicházet a ptát se„Nevím, co to máš v sobě, ale líbí se mi to.“ Protože vás vidí, jak jste uvolnění, klidní tolika různými způsoby. To je to, co se děje, když přejdete přes most na to „místo“, z kterého má tolik lidí strach. Strach z osvícení zamezuje lidem, aby prožili krásu, jíž jsou.

 

Teď vám řekneme, jak se z tohoto strachu dostat. Není nutné, abyste změnili víc, než chcete. A tohle je důležité, drazí, máte svobodnou volbu. Ctěte své vlastní pocity. Někteří z vás chtějí vědět víc, někteří z vás se dokonce chtějí podělit o tyto informace s těmi, o kterých věříte, že jsou skutečně těmi pracovníky světla, schovanými ve své skříni, aby chápali trochu víc. Je to pozvání, ale není to žádné „měl bys“.  Říkáme vám jen toto, abyste to mohli rozpoznat sami v sobě a říct si: „Aha, věděl jsem, že tu je něco, co mě zadržuje od příštího kroku, ale už nebude.“ Můžete dokonce vyslovit tato slova: „Všechny ty vzpomínky jsou pryč. Dnes už nejsou relevantní, dnes nejsou pro mě velkolepé. Proto už mi nadále nebudou ovládat můj život.“

Je to prosté, tohle je moc a síla staré duše.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Four Faces of Fear – Part 2 – MP3 -  min. 15:39

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět