1-2021 Kryon

Čtyři tváře strachu – 4

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 27. ledna 2021

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tohle je čtvrtý a poslední channeling ze série zaměřené na tváře strachu. Opět mi dovolte, abych řekl, že jsem si vědom, že dnes to předávám vám, kdo jste členy Kruhu dvanácti, úzkého členství, kterého jste se rozhodli zúčastnit. Avšak channeling samotný bude později k dispozici všem, kdo si budou přát si jej poslechnout (nebo přečíst). Nechceme omezovat důležité informace a poselství jen na málo účastníků (Kruhu dvanácti). Tohle je způsob, jak předáváme zprávy, a takový zůstane i nadále. Takže když náhodou narazíte na toto poselství a zjistíte, že je to čtvrtá část ze série čtyř, a budete chtít vědět, kde jsou ty předchozí tři, jsou tam, kde jste našli tento (čtvrtý). Najdete je snadno, protože jsou všechny zaznamenané a prezentované na webových stránkách (www.kryon.com nebo v českém překladu na www.kryon.webnode.cz a zde u mne).

 

Mluvíme o strachu a mluvíme o něm už mnoho, mnoho let. Tento konkrétní channeling jsem si nechal jako poslední. Je možná nejvíc komplexní a také jeden z nejvíc kontroverzních, protože budou mnozí, kteří řeknou: „Nevěřím, že by odsud strach pocházel.

 

Povím vám příběh. Jak sedíte, posloucháte (čtete), vaše mysl, vaše vědomí, vaše duše… všechno to, co vás utváří, toho zahrnuje mnohem víc, než jen vásJe tu obrovský vliv vaší rodové linie na celé vaše tělo. Když se na to podíváte po samotné chemické stránce, máte něco, co vědci chápou jako dědičnost. Dědíte možná určité rysy od svých rodičů prostřednictvím pokrevní linie, kombinací, které vytváří vaše DNA. A zasahuje to i dál, k prarodičům, praprarodičům atd. To všechno je v DNA. Někteří z vás se na to podívají a řeknou: „Tak proto mé prsty, můj obličej, mé vlasy vypadají tak, jak vypadají. A pak řeknou:  „A tím to končí.“ Nekončí.

 

Protože tu je také vědomí, talenty, věci, které se staly, které ovlivnily životy předků, které si nesete s sebou. Je pro tento okamžik možné, že jste měli prapraprababičku, nebo možná ještě někoho dál, a tato žena měla problémy týkající se porodu, něčeho, co je pro ženu velmi důležité. Je možné, že by se to mohlo přenášet na další generace, s čím pak skončíte ve svém životě jako s úplně stejným problémem? Protože byste mohli říct, že je to pozůstatek, protože to byl tak velký problém. Tohle je chemiePředevším odpověď na tu (předcházející) otázku je ano. Jste kombinací toho všeho. Není to však tak, že máte všechny jejich rysy (vlastnosti) nebo jejich strachy nebo jejich talenty. Máte ty, které byly předány, které měly největší vliv a možná byly tehdy vnímané jako největší problémy. Je to tam všechno. Někdy se to samo neukáže, dokud se nestanou určité jiné věci, které dokonce překvapí vás samotné, jako třeba že zjistíte, že máte talent na něco, co jste nikdy nezkoušeli. Později pak objevíte praprababičku, která měla stejný talent. Znovu však zopakuji, že tohle je chemie.

 

STRACHY VYCHÁZEJÍCÍ Z MINULOSTI

Teď přejděme k tomu, o čem jsem řekl, že je to kontroverzní – minulé životy. Je možné, že by cesta vaší vlastní duše skrz civilizace na planetě mohla také zahrnovat věci, které se staly v minulosti a které jste si přenesli přímo do tohoto života, vašeho nyní a do vaší budoucnosti? Možná to sahá do dob, kdy jste častokrát byli námořníkem. A pak jste se teď probudili a uvědomili si, že pořád chcete být námořníkem. To se týká především mužů. Tohle se děje neustále a můžete se s tím setkat dokonce i dnes pod záminkou, že policista se stane policistou, vojákem nebo hasičem, a možná i bydlí společně a vy řeknete: „No, můj otec to dělal, tak já to dělám též.“ Co kdyby to bylo ve vás vrozené z minulých životů, protože jste to už dřív, před dvěma nebo třemi životy, také dělali? A tak to bylo pro vás absolutně přirozené. A teď je to něco, co chcete dělat, protože to máte v krvi, jak byste řekli. Ale co když jste to dělali ve své minulosti?

 

Pojďme ještě dál. Co když jste ve svém bezprostředním minulém životě utonuli? A dnes nechcete být ani poblíž vody. Drazí, tohle jsou strachy vycházející z minulostiTyto strachy jsou mimořádně reálné. Brání vám dělat určité věci, které byste možná chtěli skutečně dělat. A brání vám to ve věcech, které mohou být nádherné. Často se bráníte partnerství, které by fungovalo, protože někdy, v nějakém minulém životě jste se naučili, že je to proces nebo určitá vlastnost, kterou si v sobě nesete a která způsobuje, že partnerství je tak problematické. Jsou tací, kteří se rozhodnou, že chtějí mít sto dětí (Kryon se směje), protože je vždycky chtěli mít. Možná je to proto, že v posledních dvou nebo třech minulých životech nemohli mít žádné děti. Možná se narodíte a řeknete: „Opravdu nechci mít děti,“ (Kryon se směje) možná jste jich totiž měli v minulých životech hodně. Takže vidíte, nejsou to všechno strachy, ale jsou to určité vlivy. Avšak ta tvář strachu, o které budeme mluvit právě teď, je strach z minulých zkušeností vás samotných nebo vašich předků, které si dnes nesete ve své vlastní psychice.

 

Mluvili jsme o tom a vy byste mohli říct: „Dobře, vím, že je to pravda. Nevím, jaké mám strachy, ale při zpětném pohledu máš pravdu, Kryone, protože jsou věci, které se zdráhám udělat (vyhýbám se jim). Nemám rád konfrontaci.“ Mimochodem, jsou lidé, kteří konfrontaci milují. Mohli byste říct: „Dobrá, jsou různé druhy věcí, které chci dělat, a které nechci.“ A mohli byste pokračovat: „Nikdy jsem nechápal, proč jsem kvůli něčemu váhal nebo otálel.“ Tady máte ten důvod. Tohle jsou otisky z minulosti, mohli byste říct. Chci vám sdělit, že je máte všichni. Vysvětlím vám to znovu a jinak. Když jste matkou a máte víc než jedno dítě, řekněme, že jsou stejného pohlaví, že jsou to dva chlapci. Stejní rodiče, stejná matka, stejný otec, dva chlapci, kteří jsou si věkově blízcí a přitom naprosto rozdílní. Mohli byste říct: Jak se to může přihodit? Jeden je plachý a nesmělý, druhý je úspěšný člověk. Mají stejný genetický základ. Drazí, díváte se na celou škálu otisků od předků a jejich vlastních minulých životů. Zkoušejí se teď rozhodnout pro určité věci, které se nestaly, nebo se uvolnit pro určité věci, které se dřív staly. Stále se učí.

 

Je to pro vás katalyzátor, jak bych to mohl vyjádřit, abyste pochopili některé strachy, které v sobě máte, které nejsou jinak pochopitelné. Už jsem to říkal předtím a říkám to znovu: Každý otisk, který máte, jako tento, vychází z linie vašich předků, z vašeho minulého života nebo vaší pokrevní linie. Každý jednotlivý otisk je možné přepsatnic není vytesáno v kameni. Je to prostě jen výchozí místo, jen výchozí bod. Je to pro vás pozvání, abyste objevili a zjistili, co jsou (ty otisky) zač, analyzovali si je, o čem jsou, a pak je změnili. A nejen to, je to platforma pro probuzení k věcem, o kterých jste nevěděli, že je máte.

 

Můj partner ve svých čtyřiceti letech narazil na Kryona. Můj partner neměl žádné řečnické zkušenosti, měl strach z davu, netoužil zrovna stát na pódiu. Tento muž se toho bál a měl strach to přijmout, jako tolik z vás, kteří nechcete řečnit na veřejnosti, kdy se na vás upírají oči všech. Pro většinu z vás to není žádný příjemný pocit, i když po tom někteří touží. A když přišel ke mně a zeptal se mě: „Co mám udělat s tím strachem? Bojím se, Kryone, stát čelem k lidem, ztrácím souvislost, zakoktávám se a zadrhávám v řeči, nemůžu ani pomyslet na to, co mám udělat, nejsem uvolněný a lidé to hned uvidí a poselství kvůli tomu nebude dobré.“ A tak jsem mu řekl, a on tuhle historku vyprávěl mnoha lidem – řekl jsem mu: „Chci, aby ses vrátil do Řecka, kde jsi byl řečníkem na pódiu, a lidé seděli a poslouchali tvou poezii. Milovali tvou moudrost a slovní obraty, které jsi užíval. Vrať se zpátky a vydoluj si to tak, jako doluje horník v zemi zlatý nugget.

 

Tohle je zlatý nugget, který je ve vaší minulosti, který si teď můžete vytáhnout do své přítomnosti. Chápete, jak by to mohlo fungovat oběma způsoby? Můžete mít strachy, které se vynořují z minulého života, a můžete mít jiné životy, kde bylo všechno zklidněno a všechno bylo krásné. A tak to (Lee) udělal a výsledek vidíte. Dokáže vystoupit na pódiu před tisíce lidí, kteří na něj hledí, a zůstává přitom zcela a úplně uvolněný. Nějakou chvíli to trvalo, ale pokaždé, když měl vystoupit, řekl si: „Jsem řečník, a pak vykročil na pódium. Byl jím, nepředstíral, nehrál žádnou roli, protože mu to (řečnictví) náleželoVšechny ty věci, které jste zažili ve svých minulých životech, ve vás stále určitým způsobem existují. Umožňuje vám to pak přepsat a rozluštit záhadu (hádanku, puzzle) a pracovat s věcmi, které vás možná trápí a vadí vám. Navíc pamatujte, že jsou to také talenty a objevy. Už jsem vám to říkal dřív a budu to opakovat: vaše dnešní probuzení k těmto pravdám bude znamenat, že když se znovu narodíte poté, co projdete skrz závoj a poté, co projdete tím vším z tohoto života, až se vrátíte, dnešní probuzení zůstane s vámi. Už tím nikdy nebudete muset znovu procházet. Tohle je součást nové energie. Ach, ale je toho ještě mnohem víc. Potřebuji vám předat znovu channeling o atributech nové energie, která mění absolutně všechno, o čem si myslíte, že víte, zvlášť o minulých životech a budoucích životech. Je v tom tolik naděje. Zapamatujte si, že to, co jste se naučili dnes, na to si vzpomenete příště (v příštím životě). Co jste se dnes naučili? Nebojte se minulosti, už vás neovládá, opravdu ne.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Four Faces of Fear – Part 4 – MP3 -  min. 15:17

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět