1-2022 Kryon

Skryté všem na očích – 4

.

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 26. ledna 2022

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Děje se toho s vámi tolik, drazí. Máte pochybnosti o snech, přehodnocování věcí a reorganizaci těla. To vše je skutečně pravda. Chci k tomu jen dodat, drazí, že v této nové energii Duch velmi dobře ví, co se s vámi děje, čím procházíte. Duch spolupracuje tolika způsoby, aby vám pomohl. Sny jsou jedním z těchto způsobů. Pokud jste si toho nevšimli, sny se zdají být multidimenzionální, a tím chci říct, že nikdy nejsou lineární. Ocitáte se na místech, kde jste pobývali a setkáváte se s lidmi, kteří by tam neměli být nebo kteří už dokonce zemřeli. Takže sny znamenají něco jiného. Někdy vás rozptylují, zatímco pracujete na něčem jiném, a někdy přímo souvisejí s tím, co se jako Pracovník Světla učíte. Kolik z vás má barevné sny nebo v nich létáte? Drazí, toto jsou sny, které vám ukazují, že jste na správné cestě. Možná si takové sny přejete. Dovolte mi říct, že než se uložíte ke spánku, můžete vyjádřit záměr, jaké sny byste si přáli. A pak sledujte, co se stane. Pro ty z vás, kteří mají sny, jež se vám nelíbí – ty můžete také ovládat. Například, než půjdete spát, můžete říci: „Drahý Duchu, nechť mé sny v dnešní noci vylepší mou velkolepost, ať se ráno probudím svěží a s úsměvem na rtech nad těmi krásnými věcmi, které se mi v noci ukázaly.“ Můžete ovládat tolik věcí, o kterých si možná myslíte, že je ovládat nemůžete. Nikdo z vás není otrokem zlých snů. Můžete je mít zcela pod kontroloustejně jako všechny ostatní věci, o kterých jsme si řekli, že jste za ně zodpovědní.

 

Můžete ovládat svou vlastní realitu

Toto je čtvrtý channeling ze série pod názvem Skryté všem na očích. Předali jsme vám už tři jiné věci, které jsou skryté na pohled. Někteří si sice jste těchto věcí vědomi, ale možná si neuvědomujete, jak jsou zásadní, co s nimi dělat a jak je používat. Tu nejpraktičtější věc jsem si nechal na konec. Není to nic ezoterického, i když někteří z vás řeknete, že je, protože možná nechápete, jak byste ji mohli používat. Ale opravdu to není nic ezoterického. Souvisí to s vámi a s něčím, o čem vám žádná duchovní organizace na této planetě nikdy neřekla, že můžete dělat. A je to tohle: Každý z vás, jak jste teď tady a žijete svůj každodenní život, můžete ovládat svou vlastní realitu. Kdykoli o tom mluvíme, dostaneme se do problémů, protože někteří hned začnou pochybovat a řeknou: „Podívej, náhoda je náhoda. Když vykročím z okraje chodníku na ulici, zrovna přijede náklaďák. To je prostě náhoda. Jak můžeš řídit takové věci? Jak můžeš vytvořit realitu, abys náhodou nevkročil přímo pod náklaďák, aby to dopadlo dobře?“

 

Dovolte mi něco vám ukázat. Pokud nemáte žádné vědomí o své cestě nebo jinak řečeno, pokud prostě necháte náhody, aby se děly a byly takové, jak říkátepak si představte, že před vámi je cesta plná výmolů a vy do mnoha z nich budete šlapat a padat. A tomu se pak říká náhoda. A teď si na chvíli představte, že nasměrujete své vědomí na tuto cestu. Když to uděláte, drazí, ocitnete se na cestě, na které buď nebudou žádné výmoly, nebo se jim díky načasování a synchronicitám můžete vyhýbat a obcházet je. Neocitnete se na té křižovatce, kde se objeví náklaďák, protože jste požádali, aby tam nebyl. Tak to funguje. Napojíte se na pole, které obsahuje potenciál veškerého vědomí a všech věcí, které se mohou nebo nemusí stát. Pak se začnete skrz toto vědomí směrovat do pole bez výmolů, protože teď už máte kontrolu nad svou cestou. Drazí, říkám vám, že máte schopnost neprocházet náhodami, nahodilými možnosti budoucnosti. Jde také o vědomí toho, co očekáváte. A takto to funguje. Pak se vlastně vědomě směrujete se svým záměrem a svými afirmacemi pro svůj život na místa, kam chcete kráčet.

 

Jaké je vaše vnímání toho, co můžete dělat? Myslíte si, že je možné, aby vás vaše vlastní tělo a vaše mysl vysílala na bezpečná místa? Myslíte si, že je možné, abyste se svým záměrem dostali k větším věcem, než máte, nebo abyste se ocitli ve správný čas na správném místě?

 

Co si myslíte o tom, kdybyste řekli: „Drahý Duchu, dovol mi zítra potkat ty správné lidi, vhodným způsobem mě směruj na správná místa. Budu si tato místa uvědomovat prostřednictvím své intuice. Přines mi to, nebo něco lepšího.“ To je modlitba a je jednoduchá. Ale pokud to budete dělat denně a dostatečně často, uvidíte, že budete mít náhody pod kontrolou a neocitnete se před náklaďákem. Místo toho budete potkávat lidi, které potřebujete potkat, abyste se dostali na další úroveň, kterou jste si pro sebe vytvořili.

 

Neříkal bych vám nic z toho, pokud si toho nevšimli a nezaznamenali ostatní. Tolik starých duší a pracovníků světla se toho účastní. Váš záměr a vaše slovní vyjádření toho, co chcete, je klíčem. Tolikrát jsme vám už dřív říkali, že jste zodpovědní za svou realitu tím, co říkáte a co očekáváte, že se bude dít dál. Vysvětluje to i opak. Kolikrát jsme vám říkali, že nejste obětí této planety. Jsou lidé, a já doufám, že sledují tento program, kteří se jako oběti cítí. Chci vám sdělit, pokud máte pocit, že jste obětí této planety, protože se vám opakovaně dějí špatné věci, pak se vás ptám: „Co očekáváte dál?“ Odpověď často zní: „Znovu to samé.“ Vy, kteří se cítíte být obětí, pokud si analyzujete své myšlenky a slova, která vyslovujete, drazí, pak si uvědomíte, že neustále druhým lidem vyprávíte, jak se vám vede špatně. Zjistíte, že vyjadřujete své obavy a jen doufáte, že se něco nestane. Ale už jen pouhým slovním vyjadřováním a neustálým opakováním si to vybíráte, přitahujete, aby se to staloOvládáte svůj vlastní život a sami se směrujete do problémů. Je to skoro – už jsem to říkal – jako kdybyste byli v restauraci a objednali si menu, a přitom si objednáváte věci, které pak ve vás vytvářejí pocit, že jste oběť. Ty nejhorší věci, které si dokážete představit, vycházejí z vašich rtů a vy si to ani neuvědomujete. Když změníte svůj záměr a začnete očekávat dobré věci – i věci, které jste nikdy předtím neviděli – začnete tu realitu měnit.

 

Tak to funguje. Je to lidský nástroj, který se děje prostřednictvím vědomí a byl vždy k dispozici. Někteří tomu dokonce říkají zákon – zákon přitažlivosti. Protože když si takové věci vybíráte, přitahujete si je k sobě. Vybíráte si z nabídky věci, které očekáváte, že se stanou – dobré věci, synchronicity nebo věci, které ostatní považují za nemožné. Až se pak začnou ve vašem životě dít, budete vědět, že to funguje. Můj partner to zažil ve svém životě, učí o tom ostatní. Je to velmi reálné pro mnoho lidí, včetně mého partnera, který si svůj život navrhuje tak, že očekává věci, které ještě nenastaly. A když se pak stanou, usměje se a ví, že to funguje. Není jediný. Je mnoho těch, kteří začínají chápat proces uvědomění a záměru potkat ty správné lidi na správném místě. A plánují to do takové míry, že si myslíte, že dokážou číst i budoucnost. Tak mocný je tento nástroj.

 

Rád bych vás všechny zapojil do tohoto druhu projekce. Možná si právě teď se mnou uděláte chvilku, abyste společně využili tento dar a následovali tento příklad:

„Drahý Duchu, rozumím tomuto daru.

Drahý Duchu, nejsem obětí náhody.

Drahý Duchu, moje velkolepost mi může pomoci vytvořit takovou realitu, která bude zdravá a bude mě směrovat na správná místa – nikoli náhodou.

Drahý Duchu, zamýšlím pro sebe to nejlepší.

Drahý Duchu, dovol mi být ve správný čas na správném místě.

Drahý Duchu, rád bych promítl svou velkolepost do budoucnosti a vidět řešení pro všechny nevhodné věci v mém současném životě.

Drahý Duchu, to je moje dědictví.

Jsem si vědom nové energie a žádám si ji pro sebe, protože vím, že na mě svítí světlo. Je to světlo mé vlastní duše, světlo, se kterým jsem sem přišel. Je to světlo, které od teď změní všechno.

 

A pokud chcete dát na konec „amen“, udělejte to. Je to tradice, ale je to vlastně afirmace, modlitba a změní vaši realitu. Tyhle věci jsou skutečné, drazí, znovu a znovu prokázané a někdy i měřitelné. Jsou to věci, které jsou na pohled skryté a s nimiž si můžete změnit váš život. Vy všichni, sami.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

 

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Hidden in Plain Sight – Part 4 – MP3 -  min. 16:00

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět