Rok 2022 Kryon

02-2022 Bublina světlaNové 02.02.2023

Tento Kryonův živý channeling byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Léčivé Středy, 16. února 2022

Je to součást testu vědomí lidstva: Jak se bude tato planeta vyvíjet, bude-li ponechána osamocena v atmosféře temnoty a světla, duality? Co si (lidstvo) zvolí udělat? Už tolikrát předtím jsme na to důkladně odpovídali. Právě se nacházíte v posunu. Covid je jeho součástí. Je téměř něčím jako restartem a novým probuzením ve věcech, které jsou pro vás nejvíc důležité. To vše se děje proto, že se lidstvo rozhodlo přejít do jemnější vibrace. Říkali jsme vám, že se to stalo v roce 2012, ale ve skutečnosti to začalo mnohem dříve. Drazí, můj partner tady působí už 32 let, protože jsem přišel, abych o tom s vámi mluvil. Říkal jsem vám o magnetické mřížce, která se musela změnit, aby se stala součástí nového vědomí. Neboť vy všichni jste spojeni se Zemí, s magnetismem planety, s vnímající bytostí planety, s Matkou Zemí…

.

02-2022 Doprovod - Nové 26.01.2023

Tento živý Kryonův channeling byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Léčivé středy, 9. února 2022

Co vám chci říct, je, že je tady toho pro vás mnohem víc, totiž vaše schopnost rozhodnout se přijmout a věřit, že i když odejdete z Kruhu dvanácti, doprovod s vámi zůstane. Někteří z vás říkají: „No, já se o to snažím.“ My vám ale řekneme – přestaňte se snažit a místo toho zavolejte Ducha a proneste: „Drahý Duchu, mám s tím potíže. Prosím, ať se mnou doprovod zůstane. Dej mi znamení, že je tady. Dovol mi pochopit a cítit, že je vždy se mnou, nejen v Kruhu dvanácti, že se to nemění, i když se vrátím domů nebo když spím. Že je pořád tady.“

,

02-2022 Nové atributy láskyNové 18.01.2023

Tento Kryonův živý channeling byl přijat a vysílán Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 2. února 2022

Možná byste měli vymazat všechno, co vám bylo řečeno, dokonce i co si myslíte o tom, jak moc vás Bůh miluje, protože to není úplná pravda. Pravda je taková, že Bůh vás miluje mnohem víc. Je těžké pochopit tento druh lásky, který k vám proudí. Co když vám řeknu, že to, co nazýváte láskou, má z naší strany směrem k vám velmi odlišné jméno, nebo spíše odlišné vnímání? Co když vám řeknu, že ve vaší DNA jsou atributy lásky? Ve vaší DNA. Co když vám řeknu, že část samotné dvojité šroubovice vibruje určitým způsobem láskou? Je to trochu jinak, než jak vám říkali.

.

01-2022 Skryté všem na očích – 4Nové 06.12.2022

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 26. ledna 2022

…Pro ty z vás, kteří mají sny, jež se vám nelíbí – ty můžete také ovládat. Například, než půjdete spát, můžete říci: „Drahý Duchu, nechť mé sny v dnešní noci vylepší mou velkolepost, ať se ráno probudím svěží a s úsměvem na rtech nad těmi krásnými věcmi, které se mi v noci ukázaly.“ Můžete ovládat tolik věcí, o kterých si možná myslíte, že je ovládat nemůžete. Nikdo z vás není otrokem zlých snů. Můžete je mít zcela pod kontrolou, stejně jako všechny ostatní věci, o kterých jsme si řekli, že jste za ně zodpovědní….

.

01-2022 Skryté všem na očích – 3Nové 25.11.2022

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 19. ledna 2022

Co když ta realita, kterou považujete za Boha, se vylévá do lidské duše a dále proudí do designu multidimenzionálních částí člověka? Drazí, vaše buněčná struktura, vaše DNA, obsahuje multidimenzionální kousky a části. Pokud tomu nevěříte, zeptejte se, co studuje kvantový biolog. Studuje multidimenzionální části lidských bytostí, kvantové části, jak by řekl. Pojem „kvantové“, jak ho užíváme my, je možná nekorektní pro fyzika, pro nás však definuje, že je něco multidimenzionální. Pokud je to pravda, pak to znamená, že i vy v sobě máte schopnost být nelineární.

.

01-2022 Skryté všem na očích – 2Nové 16.11.2022

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 12. ledna 2022

Něco vám řeknu, drazí: Všechny důkazy jsou ve vašem vědomí a ve vašem těle. Nepřišlo to z vesmíru. Vyrostlo to kvůli chemii. A buď jste to vytvořili vy, vaše myšlenky, nebo jste to umožnili kvůli svým návykům. Vytvořili jste si to. Když tohle pochopíte, pak také pochopíte, že to můžete „odtvořit“.  Chemie, která to vytvořila, je chemií,  která to může také „odtvořit“, odstranit. Je to proveditelné! Tolikrát, tolikrát jsme vám dali tuto větu: Mluvte se svými buňkami, poslouchají! Mnozí z vás říkají: „No, moc tomu nerozumím, ale budu mluvit nahlas ke svým buňkám.“ Říkám vám, že jen vypouštíte slova do vzduchu, mluvíte naprázdno. Nechápete to. Musí to být vnitřní proces záměru, kdy se posadíte na určitou dobu a vizualizujte si všechny příslušné buňky, se kterými chcete mluvit. A pak jim začněte předávat záměr a pokyny, co mají dělat. Chci, abyste pochopili, že tu je jeden šéf těla a tím jste vy!

.

01-2022 “Nezadržitelná budoucnost”Nové 28.12.2022

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci workshopu Boulder Colorado Retreat, Colorado – 9. ledna 2022

Můj partner se channelingu věnuje již mnoho let. A za tu dobu zná věkové skupiny, které mají zájem a které ne. A najednou od roku 2012 došlo k posunu – mnoho a mnoho mladých lidí začalo dívat na sebe samé a klást si otázky, které si dříve kladli jen ti zralejší (vyzrálejší): „K čemu tu jsem? Existuje něco víc, než mi bylo řečeno?“ A jsou stále více motivovaní k tomu, aby slyšeli některé z těchto věcí, o kterých mluvím.

.

01-2022 Kruh dvanáctiNové 24.12.2022

 

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci workshopu Boulder Colorado Retreat, Colorado – 9. ledna 2022

Závoj je něco, co se pohybuje a mění, drazí, a vytvořili jste jej ve skutečnosti vy. Představuje zeď víry více než cokoli jiného, ale více než víru představuje zeď energie a osvícení pro lidstvo. Jak se lidé stávají osvícenějšími a jsou jim dány nástroje, zejména během tohoto posunu, začíná se tento závoj pohybovat. Také se ztenčuje. Nic není absolutní, pokud jde o to, co má duchovní pravidla, jak jste se naučili. Neexistují žádná pravidla, drazí, pouze příležitosti.

.

01-2022 „Atributy Mistrovství“Nové 24.12.2022

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci  Boulder Colorado Retreat, Colorado – 8. ledna 2022

Rád bych krátce pohovořil o čtyřech atributech mistrovství. Jeden z nich byl dnes dokonce uveden. Vím, že tento konkrétní channeling budu opakovat. Jsou to nové věci. Teprve nedávno jsem tyto myšlenky předal svému partnerovi. Tyto atributy jsou velmi významné.

.

01-2022 Osobní vzkaz LáskyNové 24.12.2022

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci setkání konaného v Boulder Colorado Retreat, Colorado – 8. ledna 2022

Jde o souboj temnoty a světla. Překvapuje vás, že se najdou tací, kteří by to chtěli zakrýt – nechtějí, aby světlo vytrysklo i z těch, kdo sedí na židlích? A je to pravda. Právě teď jsou na této planetě tací, kteří investovali do toho, aby věci zůstaly jako předtím. Budete toho svědky stále častěji. A právě to, co zažíváte, je někdy tak matoucí – to, že na této planetě se stalo tolik změn.

.

01-2022 Skryté všem na očích – 1Nové 11.11.2022

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 5. ledna 2022

A tady je premisa. Existuje větší pravda, drazí. Největší tvrzení skryté na pohled, které vám chceme předat, je, že jste částí Boha. Pro některé z vás by to bylo rouhání, protože základem vaší víry je, že vy lidé nemáte žádnou hodnotu, že jste se narodili nečistí a že si dokonce ani nezasloužíte vidět Boží tvář, protože Boží tvář je tak krásná, zatímco vy ne! A pokud vám tohle říkali, pak je těžké tento příběh přepsat. Ale říkám vám, že je to přesně naopak. Máte duši, víte, že máte duši. Myslíte si, že by vám Bůh dal nečistou duši? Protože duše je součástí Boha a vy máte duši. Co vám to říká o tom, kdo jste? Drazí, máte v sobě schopnost dělat to, co dělali Mistři na této planetě. Je to nádherné, víc než nádherné, je to velkolepé. Přichází totiž se slibem, že můžete dělat totéž, co dělali Mistři.

.

01-2022 Kryonův channeling z 1.1.2022 - Nové 05.01.2022

v audio podobě na YouTube