1-2022 Kryon

Osobní vzkaz Lásky

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci setkání konaného v Boulder Colorado Retreat, Colorado – 8. ledna 2022

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

Tento konkrétní channeling na závěr dnešního dne je určen pro přítomné. Nakonec jej vyslechne mnoho lidí, kteří by možná očekávali další channeling informací specifických pro dané téma, ale tak tomu není. Toto poselství je určeno především těm z vás, kteří sedíte na židlích.

.

Tolikrát byly otázky položeny po takovémto setkání, kde ti, kteří prezentovali, rychle předali tolik informací. A zítra se to stane znovu. A někteří se ptali: „Jak zacházet s takovými věcmi, kdy se vám podávají informace, které jste možná nečekali a které jdou nad rámec toho, co jste si mysleli, že by vůbec mohlo být?“

.

Zítra dojde k potvrzení některých věcí, které jste nečekali, ale které už jsou tady. Učitel Gregg vám řekl, že některé z nejpalčivějších problémů světa již byly vyřešeny. Pro všechny z vás, kteří sedíte na židlích, je tu zrychlení, drazí. Měli byste to slyšet. Zrychlení toho, co je na planetě k dispozici.

.

Jde o souboj temnoty a světla. Překvapuje vás, že se najdou tací, kteří by to chtěli zakrýt – nechtějí, aby světlo vytrysklo i z těch, kdo sedí na židlích? A je to pravda. Právě teď jsou na této planetě tací, kteří investovali do toho, aby věci zůstaly jako předtím. Budete toho svědky stále častěji. A právě to, co zažíváte, je někdy tak matoucí – to, že na této planetě se stalo tolik změn.

.

Ale co vy, kteří tu teď sedíte? Znám vás všechny, každého z vás. Mluvím k vám z místa, které je nepředstavitelné. Když jste byli malí a vyprávěli vám o Bohu a jednou z univerzálních věcí bylo, že Bůh může vyslechnout miliardu modliteb a zná každou z nich i srdce, z něhož vycházejí. Je těžké si představit, že existuje nějaký Tvořivý zdroj, milující zdroj, který vás zná tak dobře, že miliarda z vás může mluvit najednou, a Bůh vás slyší?

.

Z tohoto pohledu říkám: Znám tě. Ne to, že Kryon tě zná, ale zdroj, z něhož vyzařuji, tě zná. Jste tady na židlích a buď těmto věcem věříte, nebo ne – věříte, že existuje něco většího než to, co vám o Bohu řekli v kterékoli třídě kterékoli církve, kterékoli skupiny jednotlivců. Nemáte o tom ani ponětí, a právě to se dere ven, dere se ven dokonce i z některých z vás. To je to, co vás přivádí ke křeslu, když říkáte: Chci vědět víc. To je to, co vás přivádí ke křeslu. A nemusí to být nutně více o vědě nebo o tom, co přichází, ale je to více o vás.

.

Co byste se právě teď mohli naučit, co byste mohli vědět nebo čím byste mohli být, abyste odcházeli jiní, než jste přišli? A možná je to vnímání, ale i něco víc. Co kdybyste tu byli, abyste přijali to, co se vám chystám dát? Jste-li připraveni, příliv lásky a soucitu, který by mohl změnit vnímání a otevřít vás pochopení, že jste kouskem Boha. A v tom všem, co bylo dnes představeno, můžete odhodit své poznámky. Vstoupí to dovnitř a zůstane to na určité úrovniprotože máte stejný atribut, který jste se naučili tak dávno o Stvořiteli, který by mohl vyslechnout miliardu modliteb.

.

A v tom máte také schopnost se na chvíli zastavit a otevřít se – celou svou duchovní bytost. Představte si to jako otevírající se květinu, která byla tak dlouho zavřená jako růže, ale pak, při správném podnětu, se může pomalu otevřít natolik, aby vpustila dovnitř to, pro co jste si přišli. Ne informace, ty jsou tam také, ale příliv něčeho, co jste právě teď nečekali. Právě teď ti, kteří sedí na židlích a chtějí to; něco, co rozkvete o něco později a něco, co pocítíte možná teď, možná za několik dní, až začnete analyzovat, co se stalo tento víkend, a řeknete si: „Něco se mi stalo a nebyly to informace.“ To je něco, co se vám bude líbit.

.

Drazí, připravte se na to, že se duchovně zvětšíte, než si myslíte. Proto jste přišli. Nejen na toto setkání, ale možná i proto, že jste na této planetě. Otevřete na chvíli tuto květinu a pak ji za okamžik zavřete, protože toto je vzácné místo, které odhalujete a kde je naprosto bezpečné být. A právě v tomto okamžiku chci, abyste pocítili, jak do vás proudí láska a soucit, jako Duch, jako kdyby Bůh najednou natáhl ruku a vy ji v tom okamžiku přijmete a řeknete: Na tento okamžik jsem čekal.“ V tomto okamžiku si uvědomte, že jste se rozhodli, že se do vás vlije láska a soucit.

.

Mistrovství je součástí tohoto procesu. Zasloužíte si to. Je to váš rodokmen. Jste tu pro něj a nemusíte na tom pracovat. Jediné, co musíte udělat, je pochopit, uvědomit si. Právě teď s otevřenou květinou dejte svolení, aby do vás proudilo, nechte kohoutek otevřený a nechte ho do sebe vlévat a pochopte, že právě proto jste přišli. Je vaší výsadou, vaší velkolepostí přijímat každou věc, o které si myslíte, že jste pro ni přišli.

.

Drazí, jde o toto: Obraz Stvořitele je zde a je mnohem větší než cokoli, co vám kdy bylo řečeno, kdykoli na této planetě. To je právě ten objev, o který se jedná. Vnímejte to. Vnímejte to. Přijměte to, pokud si to přejete. Je to vaše svobodná volba, zda jste květinu otevřeli, nebo ne. Vždycky to tak bude. Vždycky to tak bude. Nic vám není vnucováno, o co jste nežádali. Nic.

.

Pomalu zavírejte okvětní lístky květu, protože jste odhalili něco vzácného, něco, co byste odhalili jen vy, když víte, že je to bezpečné, a to je vaše vnitřní já. To je důvod, proč jste přišli. Byli tací, kteří se ptali: „Jak mě vidí Bůh?“ Ale Bůh se neptal. A to je taková otevřená otázka. Je to mimo vnímání čehokoli, co si myslíte, jak vás Bůh vidí.

.

Jak vidíte své děti? Jakou lásku a soucit chováte ke své pokrevní rodině? Jste součástí Stvoření. Vaše duše je věčná. Nikdy nebyla stvořena. Nikdy nezanikne. Je součástí Stvořitele. Takoví jste. Tak vás vidí Bůh. Nevidí vás v lidské podobě, nevidí vás jako jméno, ale vidí vaši duši, kterou Bůh stvořil jako rodinu. Vidí vás jako sobě rovné, jako rodinu, jako milované, opečovávané a milované. A to je pravda, kterou jste potřebovali slyšet.

.

Odejděte z tohoto místa jiní. A až budete mít chvíli klidu, možná i o samotě zvedněte ruku a řekněte: „Bylo to skutečné?“ A připravte se na to, že se dostaví mrazení, které vám řekne: „Vítejte v rodině, drazí,“ způsobem, který jste nikdy nečekali.

.

Proto jsem přišel na tuto planetu, pro tento čas. Ne pro to, co bylo před dvaceti lety, ale pro teď. Proto se channelingy změnily i můj partner se změnil. Je čas na odhalení. A ti, kteří obdrží nejvíce, jsou Staré duše – takové, jako ty, které právě teď sedí na židlích přede mnou.

A tak to je.

~ Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com –  A personal message of love – MP3 -  min. 11:38

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Bára K. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět