1-2022 Kryon

„Atributy Mistrovství“

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci  Boulder Colorado Retreat, Colorado – 8. ledna 2022

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

Ty, kteří channeling ještě nezažili, vyzývám, aby nyní zapomněli na vše, co by mohlo přerušit myšlenku, kterou vám sdělím. Jste velkolepí – všichni, úplně každý z vás. Odhoďte všechny myšlenky, které vás neuvedou do stavu, v němž byste mohli toto poselství přijmout. Vždycky se najdou tací, kteří se přijdou podívat, jak to vypadá, a budou to analyzovat a rozhlížet se a přehlédnou tu nádheru, která je tu pro vás.

.

Zveme vás, abyste se zcela obklopili soucitem a láskou, která je zde (a v tomto channelovaném sdělení – pozn. překl.), a která je ve vaší rodové linii. To je to, kým jste. Kolik z těch v náboženských kruzích nebo v budovách, kam chodíte a uctíváte Boha, by vám řeklo, že jste tak hodni, abyste  mohli pohlédnout do očí Ducha a říci: „Znám tě.„? Jste tak hodni toho, abyste byli součástí většího obrazu, o kterém vám nikdo pořádně neřekl, ale tolik mladých lidí se nyní začíná probouzet. Co když existuje něco většího, než jim kdy bylo o Stvořiteli řečeno? Co kdybyste mohli smazat všechna pravidla a všechny doktríny? Začít znovu a pochopit, že jste se narodili velkolepí a z toho vycházet?

.

Drazí, právě teď, na této planetě, v každé zemi, ale zejména v této zemi, dokonce i v této místnosti, jde o to, abyste si uvědomili, kdo jste, a začali loupat cibuli duality a nechali ze sebe pomalu odpadávat všechny ostatní věci… tak dlouho, dokud opravdu nepochopíte, že existuje větší realita. Taková, kterou jste nečekali.

.

Tolikrát nám to připomíná podobenství, které jsem uvedl a které jste už slyšeli, o mistru umělci, jenž se dívá na žulový blok a rozhoduje se, co odstranit, aby vzniklo mistrovské dílo. A právě takoví jste vy. Říkali jsme to, zejména v těchto posledních dvou letech, stále dokola, že nyní máte nové nástroje, i když jste možná byli součástí toho, čemu jste po celé roky říkali New Age. Jsou zde nástroje, které jste nečekali a které posilují to, co jste si mysleli, že existujeA někteří z vás to ani nejsou ochotni vidět, protože jste se zasekli v tom, co znáte. A to je část toho, o čem dnes bude hovořit můj partner.

.

Rád bych krátce pohovořil o čtyřech atributech mistrovství. Jeden z nich byl dnes dokonce uveden. Vím, že tento konkrétní channeling budu opakovat. Jsou to nové věci. Teprve nedávno jsem tyto myšlenky předal svému partnerovi. Tyto atributy jsou velmi významné.

.

Číslo jednaMistrovství přináší uprostřed zmatku klid, moudrost a porozuměníAtribut mistrovství, který říká, že bez ohledu na to, co se kolem vás děje, máte schopnost nebýt toho součástí. Jste tam jako součást toho, protože žijete ve 3D. Jste tam s rodinou, která je možná nefunkční nebo se rozpadá. Jste tam s komunitou, která se vzpamatovává ze všech těch strašlivých hrůzných věcí, které možná viděla a nečekala. A dokonce i mezi nimi jsou tací, kteří opravdu chápou, co je to klid a mír a mohou se ponořit do svého srdce a uprostřed zmatku a všeho, co je kolem nich, pocítit Boží láskuLásku, která je jim vlastní, protože jsou její součástí – nepochází od Stvořitele, ale vychází z jejich nitra.

.

Drazí, Bůh přebývá ve vás stejně jako obloha, která se klene nad vámi. Je to součást plánu. Vaše duše je Božím výtvorem a vy jste v níJste to vy. Nejste odděleni od Boha. A to znamená, že prvky a atributy mistrovství jsou vaše. Jsou vaše, abyste je vytvářeli, chápali a rozvíjeli. Nechte vše spojené s  dualitou odplynout, abyste mohli spatřit mistrovství ve svém nitru a byli schopni některé z těchto věcí dělat. A když je začnete dělat, začnete být zdravější. Prodlouží se vám život. Začnete chápat elixír mládí. Pochopíte elixír radosti a všechno to, co vám možná celý život unikalo, bude mnohem jednodušší dosáhnout, protože budete vědět, kdo jste.

.

To bylo číslo jedna, schopnost stát klidně a mírumilovně uprostřed všeho obklopujícího zmatku.

.

Číslo dvě již bylo zmíněno. Mistrovství nereaguje. Mistrovství pozoruje. A při pozorování toho, co se děje, hledá soucitný čin. To je těžké. Když před vámi někdo stojí a je naštvaný nebo říká, že se mýlíte, nebo požaduje, abyste se změnili, nebo se domáhá něčeho, co může vypadat jako kritika vás a vašeho života nebo toho, jaký máte pohled na danou věc, jaká je vaše reakce?

.

Drazí, lidská bytost je na elementární úrovni stvořena k přežití. A v kultuře nejde ani tak o přežití a útěk před bengálským tygrem, jako o zachování toho, kým jste, a když se na vás někdo vrhne a zpochybňuje to, čemu věříte, nebo ještě hůř, nadává vám, okamžitou reakcí je obranaMistrovství nereaguje. Mistrovství pozoruje.

.

Představte si, že k vám někdo přijde a udělá něco podobného, a vy vůbec nezareagujete. A místo toho spatříte někoho, kdo se možná trápí, a hned si uvědomíte, že má potíže nebo je rozrušený a že to s vámi nemá nic společného. Ale slova vycházející z jeho úst jsou zaměřena na vás, protože je to to nejlepší, co může udělat, aby uvolnil to, co se s ním děje. A při tomto pozorování se obrátíte k soucitu a nebudete se bránit, ale místo toho mu řeknete: „Miluji tě a respektuji tě za to, jaký jsi.“ A pak se vrátíte k tomu, co říkáte. Neomlouváte se za to, že nedosahujete jeho standardů. Prostě ho milujete. Kolik z vás je toho schopno? To je mistrovství.

.

Číslo tři: Mistrovství se neustále obklopuje světlem, ať se děje cokoli. Obklopte se světlem, než půjdete spát. Po probuzení se obklopte světlem, takže kamkoli jdete, tlačíte toto světlo před sebou. A nereagujete na věci, které jsou pak nefunkční. Obklopení se světlem je klíčem k dalším dvěma, k těm prvním dvěma.

.

Když jste vždy obklopeni tímto světlem Stvořitele, které máte k dispozici, abyste se jím obklopili,  nemusíte pak reagovat. A jste klidní ve zmatku s představou, že jste v bublině a jste obklopeni. A to vám pak umožní vytvářet věci, které k vám přicházejí, a v této tvorbě uvidíte, zda skutečně vytváříte svou vlastní realitu, nebo je to jen iluze? A poté, co k vám začnou přicházet mnohé věci, které jste nečekali, si uvědomíte, že si řeknete: „Já to vytvářím.“ A máte pravdu, protože světlo tyto věci přitahuje. To je mistrovství.

.

Číslo čtyři: Poslední. Je třeba o něm popřemýšlet a nechal jsem si ho na konec. Mistrovství odmítá, zcela odmítá cokoli, co by ponižovalo jiného člověka, jakákoli slůvka, jakékoli myšlenky, které by ponižovaly jiného člověka. To znamená, že ve skupině, ve které jste, by pak mistrovství nespolupracovalo s pomluvami. Necítili by se posíleni, kdyby řekli, že jiný člověk je méně než oni. Mistrovství odmítá myšlenku snižování vznešenosti a velkoleposti jakékoli jiné lidské bytosti na této planetě. A o tom je třeba přemýšlet, drazí, protože jsou lidé, kteří se celý život zaměřují na ponižování druhých. Vy to víte a víte, o čem mluvím.

.

Možná budete na rodinném setkání, kde se to stává. A pak se to začne dít a vy se nepřipojíte. Je zřejmé, že se nepřipojíte. A oni se na vás podívají a zeptají se: „Co si o tom myslíš?“ V tu chvíli pečlivě volíte slova. A řeknete: „No, mě to netrápí tolik jako vás. A chci ve všem vidět to dobré, a proto mlčím.„. Neznamená to, že jste lepší než oni. Jen máte jinou představu a oni ji mohou, ale nemusí přijmout, ale vaše prohlášení jim říká přesně toto: „Já to nehodlám udělat.

.

Světlo je k tomu přitahováno. Najdou se tací, kteří za vámi přijdou a řeknou: „Chci to, co máš ty. Viděl jsem tě pracovat. Viděl jsem tě s ostatními. Viděl jsem tě pracovat třeba s klienty v práci. Co máš, co já nemám?„. A tehdy se můžete podělit o to, co jste zjistili. A to, co sdílíte, není doktrína. Není to evangelijní pravda, kterou jste se naučili a nastudovali a máte o ní knihu. Je to vzor vašeho života, na který se dívají. A oni vidí lásku. Vidí soucit. A možná na to ještě nenarazili ani u člověka, ani v nějaké knize.

.

A proto jste tady. Uprostřed všeho, co tu je, a zmatku, který tu je, jste se rozhodli sedět na těchto židlích, protože víte, že je tu něco víc, abyste pochopili, že existuje světlo, abyste možná začali chápat, jak ho dosáhnout a jak najít tu krásnou velkolepou sochu uvnitř žulového bloku. Možná je to začátek zbytku vašeho života.

Jsem Kryon milující lidstvo. Ještě se vrátím.

A tak to také je. ~ Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com –  Attributes of mastery- MP3 -  min. 13:27

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět