1-2022 Kryon

Kruh dvanácti

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci workshopu Boulder Colorado Retreat, Colorado – 9. ledna 2022

 

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Pojďte blíž.

Mnoho let existuje premisa těch, kteří jsou duchovní a zasvětili svůj život pochopení vztahu mezi Stvořitelem a jimi samotnými a vším kolem nich. Existoval předsudek – domněnka, že některé věci můžete jako člověk dělat a některé ne – pokud jde o záležitosti, které souvisí se Stvořitelem. Jak daleko můžete zajít? Můžete překročit závoj? Na to jste se ptali už tolikrát. Proč existuje závoj? Na to jste se ptali už tolikrát.

.

Závoj je něco, co se pohybuje a mění, drazí, a vytvořili jste jej ve skutečnosti vy. Představuje zeď víry více než cokoli jiného, ale více než víru představuje zeď energie a osvícení pro lidstvo. Jak se lidé stávají osvícenějšími a jsou jim dány nástroje, zejména během tohoto posunu, začíná se tento závoj pohybovat. Také se ztenčuje. Nic není absolutní, pokud jde o to, co má duchovní pravidla, jak jste se naučili. Neexistují žádná pravidla, drazí, pouze příležitosti.

.

Závoj se začal zvedat a v tom jsem požádal svého partnera, aby vytvořil něco, co jste nečekali – způsob, jak se dotknout vaší duše. Duše je věčná, drazí, máte jednu duši. A tato jedna duše je zodpovědná za všechny inkarnace, které jste prožili. Jedna duše, mnoho životů. Jedna duše, jedna sada průvodců, kteří přicházejí s vámi. Vypadají různě. Mění se i během vašeho života. Když se rozsvítí světlo, mění se, protože je lépe vidíte. Když se světlo rozsvítí, přecházíte možná z černobílého světa do barev. „Aha“ zážitky, kdy si uvědomíte, že jste větší a že Bůh je větší než cokoli, co vám bylo řečeno…

.

Máme obřad, který používáme v Kruhu dvanácti, a ten teď provedeme. Obřad je následující: Uznáváte, že existují věci, které nevíte. V podstatě se pohybujete ve čtyřech rozměrech (4 D). Pronikáte do mnoha dalších a vaše vlastní DNA má multidimenzionální vlastnosti. Pokud o tom pochybujete, co dělá kvantový biolog?

.

Vy a mnoho věcí kolem vás je multidimenzionálních: gravitace, magnetismus a mnoho dalšího. Multidimenzionální věci přesahující vaše chápání a čekající na to, až je využijete. Je to odhalení, které má přijít s volnou energií, s rostoucí potřebou potravin… s tolika věcmi, které dramaticky změní tuto planetu, a které tam všechny čekají. Multidimenzionalita je budoucnost, ale vaše realita stále sedí ve čtyřech dimenzích.

.

Vaše duše je multidimenzionální. Když se dotknete své duše, drazí, někdy dojde doslova k přepsání celé vaší struktury a tehdy často dochází k uzdravení. Když zažijete spontánní remisi, co to je? Co ji způsobuje? Jaké jsou její atributy? A já vám řeknu, že je to tehdy, když se dotknete své duše a ta ve vás přepíše všechno, včetně každé jednotlivé nemoci a jakékoli nevhodné věci. A na to tu pro vás vždycky byla.

.

Zkušenost mého partnera, o které vám včera vyprávěl, mu ukázala, že duše skutečně pochází z Tvořivého zdroje, ale děje se to ve vás. Jakmile se začnete dotýkat toho, co je multidimenzionální, zejména toho, co k vám patří – toho, co jste vy, co je vaše duše… věci se ve vás začnou měnit. Dokážete si představit, že se spojíte se svou duší takovým způsobem, že získáte moudrost, která v ní vždy byla? Věci, o kterých víte, že tam jsou, a jen jste je nebyli schopni uchopit, protože jste lidská bytost a nemůžete se dostat přes závoj. Chci, abyste šli se mnou za závoj.

.

Existuje most, o kterém vždycky mluvíme. Je obřadní a v této vizualizaci, v této meditaci je metaforický a představuje přechod ze známého do neznámého. Uprostřed mostu je závoj. Představuje onen závoj, o kterém vám bylo řečeno, že je mezi vámi a Stvořitelem. Tento závoj můžete překročit i ve smrti a vrátit se skrze něj v reinkarnaci, ale vy při tomto přechodu nyní nezemřete, protože nemusíte. Závoj je tu pro vás, vždycky tu byl, abyste se přes něj svým vlastním způsobem přenesli a objevili větší já. Všechno je tam, vždycky tam bylo.

.

Co kdybyste se mohli dotknout toho, co je energií vaší vlastní duše, té věčné duše, která vždy byla a vždy bude, která je součástí Tvořivého zdroje? Za chvíli tento most překročíme. Projdeme závojem, mlhou, pokud se tak rozhodnete. A to je něco, o čem někteří říkají: „Myslím, že to nechci udělat, protože mi bylo řečeno, že je to nebezpečné.“ Pokud je vám to nepříjemné, nedělejte toale pro ostatní z vás je pozvánkou právě teď vzít mě za ruku.

.

(Hudba začíná.) A když se mě chopíte za ruku, milí, přejdete se mnou v bezpečí na neznámé místo. A neznámým myslím to, že když se přesunete do multidimenzionálních energií, věci nejsou vždy takové, jaké se vám zdají být – nejsou takové, jaké si myslíte, že jsou. Samy o sobě se zadrhávají. Vypadá to jako sen, kde je tolik realit, že se setkáváte s lidmi, které byste neměli znát, v časech, které se zdají být špatné. Takové to je, a proto jsi se mnou.

.

Chci, abyste prošli mlhou, nazvu ji místem, ale není to tak. V multidimenzionálním smyslu neexistuje nic takového jako místo nebo dokonce lokalita. Je to založeno na energii, drazí. Ale pro vás jste na nejvelkolepějším místě, jaké si dokážete představit, na nejkrásnějším místě, kde jste kdy byli nebo které jste viděli možná jen na obrázcích. A začínáte si uvědomovat, že jste to vy. Ty věci, o kterých jste fantazírovali, pokud jde o krásu toho, co by mohlo být, na co byste se mohli podívat v průhledu na této planetě, a krása, která tam je, je přímo před vámi. A uvědomíte si, že jste si představovali sebe.

.

Je těžké popsat, jak z toho kape soucit a láska, ale je to tak. První, co vás donutí přemýšlet, je: PROČ? Proč se to ke mně nedostalo přes závoj? Jak to, že tu sedím v takovém klidu a úžasu? Jak je možné, že to mám teď a neproniklo to do mého těla? A řeknu vám, že je to nový nástroj, protože si něco z toho odnesete s sebou, pokud budete chtít.

.

To je nové – svolení dotknout se tak tváře vaší duše i jen na chvíli, dokonce i pro meditace a přinést zpět věci, které byste měli mít nyní, pro tuto dobu. Můj partner vám prostřednictvím mých Kryonských slov řekl, že jste v dualitě. A vy znáte světlo i temnotuTo je ten nástroj. Nejen prostřednictvím Kruhu dvanácti, ale děje se to po celém světě, kde se lidé začínají dotýkat moudrosti, kterou nikdy neměli.

.

Pracovníci světla, Staré duše, se na tomto světě inkarnovaly již stokrát i vícekrát – je to jako škola, drazí. Je to škola učení. Pokaždé, když přijdete na tuto planetu, se něco naučíte a vrátíte se zpět. Ti, kteří přicházejí na planetu poprvé, těch si můžete všimnout. Dokonce jim budu říkat nováčci, protože vy řeknete „A“ a oni vám odpoví „B“. Oni ani nevědí, jak věci fungují.

.

Je to škola, kterou jste prošly, Staré duše, lehká škola, kde jste nyní ve stavu absolventů. Skutečně jste, protože nyní začínáte tyto nástroje používat. Představte si, že přinášíte kousky a části moudrosti toho, co jste se naučili, a své duše zpět, abyste je mohli používat. „Jak to funguje, Kryone?“ Funguje to. Funguje to multidimenzionálním způsobem, s myšlenkami a intuicí, které jste nikdy neměli. S myšlenkami, které vás ochrání před strachem, před způsoby, jak upozadit svůj život, abyste byli nad věcí. Mistrovství začíná být vaše.

.

Co se tady bude dít? Udělám něco, co je běžné. Chci vás provést dveřmi, portálem, dveřmi, na kterých je jméno. Mimochodem je to vaše jméno, ale je napsáno světlem. Je to světelné jméno. Je to jméno, kterým vás oslovujeme. Ani ho nedokážete vyslovit. Pochopte, že to není jméno, které se vyslovuje. Je to energetické jméno. Nebudete ho znát, dokud opět neodejdete z této Země. A poznáte ho, protože vaše jméno zpíváme ve světle.

.

Řeknu vám, že když nejste na této planetě, zažíváte některé z těchto věcí: soucit, lásku, nedostatek zmatku, krásu, porozumění, bezpečí a duchovní logiku. A pro mnohé je těžké si uvědomit, že Stvořitel má plán a vy také – a je krásný. Přesahuje všechno, co jste si mysleli.

.

Projděte se mnou tímto portálem, těmito dveřmi, a my vás zavedeme do divadla. Je to metaforické místo. Divadlo v kruhu. Divadlo, které má diváky v hledišti všude kolem a jeviště uprostřed a vy musíte sestoupit kolem židlí diváků, abyste se dostali na jeviště. Tak se to dělá. A pokaždé, když to děláme, se tu něco stane. Někdy to není divadlo, ale často ano.

.

Už jsme to ve vysílání probírali jiným způsobem. A tento způsob je určen pro vás dnes. Na pódiu uvidíte dvě židle. Jedna je pro vás a druhá stojí čelem k vám. Podle toho poznáte, že na té druhé židli bude probíhat dialog s někým. Že se setkáte s někým na druhé židli. Vyjdete na jeviště a světla jako by se rozsvítila, ale také osvětlují publikum, na které se podíváte a řeknete si: „Jsou jich tu stovky. Kdo jsou tentokrát? Proč jsou tady?“ Vždycky to má nějaký důvod. Vždycky je tu nějaká záměna. Vždy je tu něco, co se lze naučit, něco, co lze dělat, něco, co lze cítit, nebo někoho, s kým se lze setkat.

.

Ještě si nesedejte na židli. Chci, abyste tam stáli a cítili soucit, lásku a plánování, které pro vás bylo v této chvíli připraveno, lásku, soucit a bezpečí, když se na chvíli, jen na chvíli, posadíte do své duše. Kdo jsou tito lidé? Začínáte vidět jejich tváře. A řeknete si: „Tohle znám. Poznávám to. Nějak to vím, vím, kdo jsou. Kdo by to mohl být?“

.

A nakonec se jeden z nich postaví jako mluvčí a bude to ten, s nímž se v křesle setkáte jako s prvním. A ten vám řekne: „My jsme ty. Každý z nás v lidské podobě představuje minulý život, který jsi prožil/a. My jsme ty. A bude to chvíli trvat, ale máš spoustu času, protože každý z nás přijde, posadí se do křesla a řekne ti, co jsme se naučili. Řekne ti, co přijde, co víme. Řekne ti, kým jsme byli a čím jsme prošli, co je tak velkolepé a krásné. A nebudeme tě zasypávat hrůzami, kterými jsme prošli, ale tím, co jsme se naučili, a krásou, dětmi, které jsme měli, a všimni si, že jsme obou pohlaví. A uvidíš v každém z nás kousky a části sebe, protože my jsme vyvrcholením posunu a toho, proč jsi tady. Vše, čím jsi na Zemi prošel/prošla – my všichni jsme ty. Každá inkarnace vedla až ke Staré duši, kterou jsi dnes na Zemi. To jsme my.

.

A v publiku uvidíte jednoho, který je velmi, velmi malý. A i od toho malého se právě teď něco naučíte. Je tak malý, že je ještě nemluvně, možná ještě menší, a vy si řeknete: „Kdo to je?“ A ten člověk řekne: „Ten je ze života, kdy jsi žil tři měsíce a zemřel.“ A vy se podíváte, co se stalo. Řeknete si: „O co jde? Jaký to má smysl?“ To je skutečný minulý život, kdy jste přišli podle záměru, abyste změnili své rodiče, a to se vám podařiloTou smrtí dítěte jste je nakopli tak tvrdě, že se museli podívat na to, kým jsou. Něco, co by předtím nikdy neudělali. Podívali se na to, kým byli, a sami překročili závoj, když tu byli, a našli to, co bylo duchovní a pravdivé. A šli dál, aby vrhali světlo na ostatní a na jiné, protože jste přišli a za tři měsíce jste odešli. Jaký to plán!

.

A ten člověk řekl: Pozor – věz, že to nebyla oběť. Byl to krásný život, protože jsi tímto způsobem předával světlo těm, které jsi na této planetě miloval. Každá inkarnace je navržena v lásce, v soucitu, i když přijdete na místa, která se nezdají být dobrými místy, protože jste se něco naučili a vzali jste si to do další inkarnace a do další inkarnace. „Nemůžeme se dočkat, až vám povíme o velkoleposti každého jednotlivého života, který jste prožili. Máte čas poslouchat?“ A interdimenzionálním způsobem je odpověď ano. „Mám tolik času, kolik jen chcete. Kolik jich je?“

.

„U tebe, drahý/drahá,“ řekl mluvčí, „je jich přes tři sta. Doufáme, že máš čas. Doufáme, že máš čas na to, abychom tě milovali, abys nás v sobě viděl/a, abys potkal/a sama sebe a uvědomil/a si svou velkolepost a jak si to, co víš, předáš při příštím příchodu. A ty se opravdu vrátíš, protože jsi světlo světa a jsi spása všeho, co je.“ Pracovníci světla jsou ti, kteří sem vnáší světlo. A čím více světla budete mít a čím vícekrát přijdete, tím lépe bude této planetě.

.

Zůstaňte. A skutečně jeden po druhém přicházejí, sedí naproti vám a vy se poznáváte. Budou vám vyprávět o kráse, o úžasu, o věcech, které jste viděli a dělali, a o tom, kým jste byli. A tak Bůh vidí každého z vás. Zůstaňte tu tak dlouho, jak si přejete, a choďte sem tak často, jak se rozhodnete. To je Kruh dvanácti.

.

Jsem Kryon, zamilovaný do vás všech, protože vás vidím jako Bůh.

A tak to je.

~ Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Kruh dvanácti – MP3 – min. 19:25

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Bára K. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


zpět