10-2006 Kryon

„Vnímání Boha“

Tento živý channeling byl přijat v Oberndorfu, Rakousko, 14. října 2006
.
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby!
Přicházíme k vám po mnoho let. Od začátku nové energie na planetě, kterou jste nazvali energií 11:11, k vám přicházíme, abychom vám předávali poselství. Jsou to poselství, která jste na planetě dříve slyšeli. Jsou o radosti a sebeposílení. Pro některé z vás tato energie není vůbec nová. Je to něco, co někteří z vás očekávají od narození!
.
Sedím před shromážděním lidských bytostí, které znám jmény. Jména, která “vidím,” jsou ve světle v Akášickém záznamu. Nádherná, interdimenzionální jména, která zpíváme ve světle, když vás vidíme. Kolik z vás tomu skutečně dokáže uvěřit? Nezáleží na tom, kvůli čemu jste sem přišli, dovolte mi zeptat se každého z vás: dokážeš se na okamžik podívat dovnitř? Mohla by být pravda, že když je na dosah ruky smrt, je po všem? Upřímně věříte, že je to vše, co zde je? Nemáte tu malou jiskřičku intuice, která říká: “Ne, to není konec ani v nejmenším.” No, závoj je silný a dualita hraje svou roli, takže si nejste jistí, že? Ale dokážete to cítit? Je zde něco víc? Říká se tomu závoj. Brání vám uvěřit zbytku příběhu. Ale vy všichni na velmi intuitivní úrovni znáte pravdu.
.
Většina Země vyznává nějaký druh náboženství, které věří v posmrtný život. Téměř všechna náboženství na planetě, dokonce i mytologie, prohlašují, že po smrti někam odcházíte. Vidíte, je to intuitivní. Co nazýváte lidským životem, není to, co si myslíte. A pokud s tím souhlasíte, pak se musíte ptát: “Dobrá, tak kam půjdu?” Co třeba domů? Země není místo, kam skutečně patříte. Já jsem Kryon. Sedím na místě, odkud vás vidím. Ukazuji mému partnerovi obrazy, které nikdy dřív neviděl. Sedím na místě, odkud mohu vidět vaši nádheru a velkolepost. Právě teď nejste doma. Jste zde, na Zemi. Ale vždycky se vracíte zpět, víte? Kdybych mohl právě teď zpívat vaše jméno, buňky ve vašem těle by vibrovaly vzpomínáním. Ale závoj je silný.
.
Po všechny ty roky jsme vás učili, že každý člověk je božský, že uvnitř vás je systém božství. Na rozdíl od toho, co většina z vás cítí, jste vskutku božští. To není intuitivní a je těžké tomu uvěřit. A to je předmětem tohoto poselství. Co uděláte proto, abyste tomu uvěřili?
.
Také vám říkám, že máte kontrolu nad svou nynější buněčnou strukturou. Léčení, strach, obavy a frustrace mohou být ovládnutyzcela ovládnuty. Ale to není intuitivní, že? Není to hodnověrné, že? Spousta z vás zde má pocit, že jsou sekýrováni těmito energiemi, které jsem právě zmínil. Já vím, kdo je zde! Vím, čím si procházíte. Ve skupině o této velikosti je vás tolik! Někteří z vás jsou ve skutečnosti zarmoucení, zatímco sedí na svých místech.
.
Ach, tohle je nádherný čas. Říkáte: “Přišel jsem na dovolenou svého života. Můžu tady sedět a na chvíli si odpočinout. Mohu si nechat Duchem omýt nohy a mohu cítit energii a na chvíli odpočívat. Ale pak, až to skončí, musím vyjít dveřmi a tíha se vrátí. Musím se vrátit do té samé situace, se kterou bojuji každý den.” Řeknu vám, drazí, toto setkání by nemělo být únikem. Toto setkání by mělo být řešením. Měli byste být zde, abyste slavili! Oslavujte své božství a oslavujte, že máte moc nad věcmi, o kterých si myslíte, že vás právě teď vězní.
.
Někteří z vás odejdou jiní, než sem přišli. Vím to. Ale je těžké učit tento předpoklad. Podíváte se do zrcadla a vidíte jen lidskou bytost, že? Zdá se být urážející, že pokaždé, když se podíváte do zrcadla, vaše tvář právě o trochu zestárla. Tak to chodí, myslíte si. Jak by se vám líbilo to změnit? Co třeba systém, kde se podíváte do zrcadla a řeknete: “No, víš, nezdá se, že jsem zestárl.” Co třeba to? “Kryone, můžeme to udělat?” Ano, vždy jste měli moc to udělat. Jogíni z dřívějška vám ukázali, jak se to dělá. Mysleli jste si, že byli z jiné planety? Nebo pro vás byli jen příliš výjimeční, abyste si mysleli, že to dokážete? Byli tak moc vzdálení od toho, kdo jste, že si myslíte, že to není pro vás? Co vás brání v pochopení, že je to možné? Řeknu vám to: protože to není intuitivní a vaše domnělá realita vás naučila, že to nemůžete udělat.
.
Jak mám věřit?
Dualita na vás leží takovým způsobem, že se budete muset pokusit odstranit tu falešnou přikrývku pravdy, abyste našli, co tam skutečně je. To je předpoklad. Je těžké tomu uvěřit, že? “Kryone, co mohu dělat,” můžete se ptát “abych zvětšil svou víru? Ukaž mi, jak se toho mohu chytit – vlastně mám problém věřit. Zní to tak dobře, chci to! Ale nemohu tomu uvěřit.” Takže těm, kteří toto říkají, dám během této hodiny odpověď.
.
První částí této odpovědi je, že se musíte dostat ven z krabice, která chce Boha škatulkovat. Dokonce ani nevíte, že to děláte, ale krabice, ve které jste, je omezená čtyřmi dimenzemi, jak řekl můj partner. Většina z vás si dokonce myslí, že to jsou tři dimenze! A ačkoliv to jako omezující nevidíte, krabice, ve které jste, omezující opravdu je. Ach, intelektuálové mezi vámi s tím nesouhlasí. Nesouhlasí s Kryonem. Říkají: “Jsme inteligentní rasa. My, lidské bytosti, jsme jediní na planetě, kdo dokáže přemýšlet o vlastní existenci. Dokážeme kontrolovat své plození. Můžeme přemýšlet o své realitě.Je pravda, že to všechno dokážete, ale pouze v rámci 3D krabice, do které jste sami sebe umístili. Jste schopni přemýšlet pouze v krabici. Nemůžete se dostat přes strop, že? Myslíte si, že je krabice otevřená dokořán a že můžete přemýšlet o čemkoliv. Ale ne tak docela. Když přemýšlíte, narazíte do stropu reality, který dokonce ani nepoznáte. Brání vám to uvidět, kdo skutečně jste, a klást otázky, které byste měli klást. Brání vám to ve víře, a to je vhodné. Říká se tomu dualita.
.
Šťastný, že je zde…
Nyní vám dám příklady, které vám mohou připadat legrační. Pro někoho to může být urážející, obzvláště pro ty intelektuály, kteří pochybují o tom, co říkám. Ale chtěl bych mluvit o vašem psovi.
.
Ne všichni máte psa, ale můžete předstírat. Jestli jednoho máte, pak skutečně vlastníte psa. Jste jeho pánem. Pro psa jste opravdový Bůh, že? Uvažovali jste o tom někdy? Jak si vás pes představuje? Když nastane zima, vezmete psa dovnitř, kde je příjemně a teplo – co byste řekli, že si o tom pes myslí? Pes ví, že je venku opravdu chladno, a vy jste ho nějak oteplili. Zajímá ho to? Říká jeho mozek: “Jak jen to pán udělal? Venku je opravdu nepříjemně, a přesto je tady skutečně útulně. Jak to dokázal?” Pes o tom nepřemýšlí, že? Vidíte, pes je zkrátka šťastný, že je zde.
.
Cokoliv děláte, pes je prostě šťastný, že je zde. Můžete psa naložit do auta a jet mnoho kilometrů. Pes se dostane ven na úplně jiném místě, než kde nastoupil. A mysleli byste si, že se inteligentní tvor bude divit: “Jak to provedl? Jak se můžu dostat do této věci, která se pohybuje, a pak z ní vystoupit, a být tak daleko od místa, kde jsem nastoupil?” To pes nikdy nedělá. Pes je jen šťastný, že je zde. Každý den přinesete jídlo z tajemného místa v domě a položíte ho před psa. Neustálý dostatek báječného jídla je vždy dostupný. Někdy dostává hostiny a dezerty – po celý svůj život, navždy! Čekali byste, že se na vás jednoho dne zvíře podívá s otázkou v očích: “Jak to děláš?” Ale nikdy to neudělá, že? Vidíte, je to mimo jeho schopnosti. Je jen šťastný, že je zde.
.
Nyní se chystáte říct, “Dobrá, Kryone, to je pes, to není lidská bytost. Neodvažuj se ty dva porovnávat.” Je mi líto! Chtěl bych vám něco říct. Jste jako ten pes! Taková spousta z vás je jen šťastná, že je zde! Před vámi jsou úžasné věci a vy se na ně nikdy ani nezeptáte. Bůh pracuje důmyslným způsobem a vy se na to nikdy ani nezeptáte. Na vašem vnímání všech věcí je skutečná poklička, ale vy ani neuvažujete o tom, že by tam byla.
.
Andělská energie: zázrak nebo jiný druh “normálu”?
Víte, jsou zde andělé – skuteční andělé. Četli jste o nich v Bibli. Hovoří se o nich mnohokrát. Na chvilku se zamyslete. Anděl se někdy objeví před lidskou bytostí nebo skupinou lidských bytostí. Je to interdimenzionální energie a tak přijde často skrze zeď nebo podlahu – velká interdimenzionální koule hrající barvami, která má osm metrů v průměru. Přesně osm metrů. V ní se bude zdánlivě vznášet, protože gravitace je 3D.
.
Zatím je tato zkušenost tak silná, že jakákoliv lidská bytost v místnosti má problém se nadechnout. Způsobí to, že lidské bytosti padnou na kolena s hlavami na zemi. Je to část Boha, která přišla do místnosti jako anděl. Když se to stane, lidé křičí strachem! Je to úplně a naprosto mimo dosah běžné reality, a tak se toho lidé okamžitě bojí. A podle Bible andělé vždy přinášeli poselství: “Nebojte se. Nebojte se.” Pak anděl doručí poselství a odejde.
.
Co pak lidé dělají? Vstanou ze země, poškrábou se na hlavě, a řeknou: “Jak to provedl?” Ne. Řeknu vám proč. Protože vidíte Boha jako jiný druh bytosti – nedotknutelnou, schopnu dělat cokoliv. Vaše mytologie vás učí všechno o Bohu, že? Je od vás velmi odlišný – je to něco, co musí být uctíváno, že? V některých částech Země je to Bůh vládce – ten, který vás potrestá, jestliže nebudete dobří. To je mytologie, kterou lidský druh přijal.
.
Kryon je anděl. Mé energie prochází mnoha lidskými bytostmi, ale ne způsobem, o kterém jsem právě hovořil. Místo toho je v poselství určeném přímo pro vás v tomto novém čase. Můžete říct, jestli jsem to skutečně já, protože poselství mají totéž jádro lásky. Tato nová energie na Zemi téměř vyžaduje, abyste začali klást otázky: “Jak to udělal?” A Kryon je zde, aby pomáhal odpovídat. Největší odpovědí je, že máte vestavěného pomocníka ve formě DNA, jestliže se rozhodnete pro aktivaci DNA.
.
Řeknu vám něco zajímavého. Zaregistroval někdo, že vesmír v sobě zahrnuje systém stvoření? Vědci ho dokonce nazývají “inteligentní design”. Vědci, ne spiritualisti, pronášejí tato slova: “Stvoření, jak ho vidíme, se nemohlo přihodit náhodou. Všude ve vesmíru, kam se podíváme, je inteligentní plán. Je to přesný opak náhody.” Pak jednoduše proplouváte svými životy, jako by se nic nestalo. Slyšeli jste je? Proč nevypukne žádné povstání, které hledí k obloze, a všeho se dožaduje: “Och, jak to udělali?” Ne. Jste jen šťastní, že jste zde. [Kryon se usmívá.]
.
Říkáte, že to s vámi nemá nic společného? Má to s vámi společné všechno! Podívejte se dnes večer na hvězdy, až půjdete ven, a sledujte, jak na vás mrkají. Všechny vědí, kdo jste. Systém je pro vás. Systém JSTE vy. Máme zde takový důmyslný, spolehlivě pozorovatelný aspekt toho, jak byl vesmír stvořený, a dokonce i vaši vědci se na něj dívají a prohlašují, že je to inteligentní design. Vy nic z toho netvrdíte, že? Říkáte, že to musí být Bůh… musí to být Bůh.
.
Dám vám něco dalšího, co je přímo před vámi. Říkali jsme vám to dříve, ale stojí to za další pohled: rozhlížíte se po Zemi a vidíte všechna ta nádherná zvířata. Vidíte savce, kteří jsou hodně jako vy, a v průběhu let sledujete výsledky jejich vývoje. Všimli jste si někdy té rozmanitosti? Dokonce i u těch, kteří vypadají lidsky, jako jsou opice a lidoopi? Šli jste někdy do ZOO a všimli si, jaká spousta opic tam je? Všimli jste si někdy přirozeného výběru planety a toho, jak funguje? Jsou zde tucty a tucty druhů opic – ty s ocasem, bez ocasu, ty s jinými druhy a barvami chlupů, velikostmi. Jsou klasifikovány jako z nového a starého světa, a z různých míst na Zemi. To je způsob, jakým příroda pracuje. Vytváří tucty rozdílů.
.
Nyní se podívejte na lidstvo. Je zde pouze jeden druh! Kolik z vás se spojilo do větší skupiny a požadovalo po vědě, aby řekla, oč tu běží? “To není správně! Proti všem předpokladům je zde pouze jeden druh člověka.” Může to pro vás být znamení, abyste se podívali na něco většího? Co to znamená? Ale ne, není zde žádný dotaz, že? Místo toho, jste jen šťastní, že jste zde.
.
Jeden druh člověka. Přemýšleli jste někdy nad tím? Ach, jsou zde různé barvy. Ale je zde pouze jeden druh člověka. Fakta jsou neintuitivní vůči všemu, co kolem sebe vidíte. Téměř sedm miliard silných jedinců na vrcholu evolučního žebříčku, nejprogresivnějších, schopných hloubat nad svou existencí, přesto neschopných vidět sebe sama jako jedinečnou součást Boha. Ano, drazí, je zde strop nad vašimi myšlenkovými pochody, kterému říkáme “závoj.
.
Závoj leží těžce na každém z vás. A vy ani nekladete otázky, které byste měli klást. Pane Intelektuále, myslíš si, že máš rozšířené vědomí, že? Přemýšlels o těchto věcech vůbec někdy? A co ostatní kolem tebe? Není to intuitivní, víš? Je zde také známý duchovní systém, který tě drží v této krabici. A to, drahé lidské bytosti, je to, co se v této energii mění. Jste velmi odolní vůči změně, víte? Jste dokonce odolní vůči změně podložené vědeckým důkazem! Často jste jen šťastní, že to můžete nechat být.
.
Dovolte mi předat vám podobenství, abych vám ukázal, jak odolná dokáže lidská bytost být vůči odlišným, děsivým a strašným věcem. Dovolte mi vzít vás zpět k Egejskému moři. Je zde námořník jménem Wo. Wo je Kryonův alegorický příklad – Wo-man – ani muž, ani žena. (man je anglicky muž, woman je žena, Wo-man je tedy obojím – pozn. překl.) Často ho/ji používáme jako příklad. Tentokrát je Wo mužský námořník, a byl námořníkem po celý svůj život. Velmi dobře zná oceán, ale nyní přichází oceánská bouře, poryvy větru. Padla mlha a Wo neví, kde je. Je noc a nemůže navigovat, pokud nevidí na hvězdy. Obává se o svůj život, ale dělal to už mnohokrát. Je to v roce 1500 a k dispozici nejsou žádné moderní vynálezy – pouze odvaha.
.
Z ničeho nic se na jeho lodi objeví postava a promluví: “Wo, jsme zde, abychom pomohli.
.
Wo nerozumí. Kdo by to mohl být? Je to někdo, kdo zde ještě před chvílí nebyl, tak to musí být ne-člověk. Wo musí ihned zvážit, jestli je to dobrá nebo špatná věc. Věděli jste, že to děláte také? V tomto roce – 2006. Jestliže se v tomto pokoji právě teď zjeví duch, pak se ho budete nejdříve bát a pak budete zvědaví – jako za starých časů. Věděli jste to? Pokud by sem ve vší své slávě přišla část Boha, pak byste se jí nejprve báli. To ale vůbec není fér, můžete říct, ale to s vámi udělala dualita.
.
Wo tedy ve vší vhodné dualitě usuzuje, že to nemusí být dobrá věc. Mohl by to být ďábel, víte? “Nepřibližuj se. Co chceš?” říká Wo.
.
Wo, viděli jsme tě zde, a máš problémy, máme pro tebe nějaké dary. Tady je zařízení z budoucnosti. Jmenuje se radar. Můžeš ho použít. Tady, podívej se na tu obrazovku a uvidíš, kde je pevnina. Můžeš navigovat tím směrem,” odpovědělo zjevení.
.
Wo se na to podíval a řekl: “To je nástroj ďábla. Nic podobného nemůže existovat. Nikdy to nebude existovat. Je to pouze tvoje zlá magie. Co skutečně chceš?
.
A muž odpověděl: “Jsem zde, abych ti pomohl, Wo! Tady je něco jiného. Říká se tomu GPS. Budeš vědět přesně, kde se v oceánu nacházíš, právě teď. Podívej se na tuto obrazovku. Poskytuje informace, které tě navedou do bezpečí.
.
Wo je polekaný a vykazuje muže ze své lodi. Rozhoduje se pokračovat sám. “Podstoupím riziko s tím, co znám, a na co jsem zvyklý,” říká Wo. A činí tak.
.
Právě jsem ti ukázal obrázek toho, kdo jsi, moderní člověče. Je to také příklad duality na její nejefektivnější úrovni. Věci, které byly Woovi nabídnuty, nebyly dokonce ani dary od Boha. Jednalo se pouze o běžnou technologii z vaší doby, přesto z toho byl Wo vystrašený. Kolikrát jste kráčeli po cestě a volali na Boha, že potřebujete pomoc? Pak, když odpovědi přicházely v divných balících, nejdříve jste se báli. Říkáte: “Ne, to nemohu udělat. Obávám se toho.” Všichni to děláte, a můj partner to udělal před dvěma dny, a to je channeler! První lidskou reakcí je strach. Nedokážete vidět dary, jestliže nemáte pocit, že to můžete “vyřešit” ve 3D. A vůbec nepoznáte božskost.
.
Je na čase, abyste pochopili, že jste spojeni s Bohem. Mám nějaké dobré zprávy, a za okamžik vám je předám. Mnozí říkají: “Kryone, jak můžu věřit? Jak můžu mít lepší víru v tyto věci? Říkáš, že dualita je do mě zabudovaná, aby mi bránila ve víře, tak jak se přes to dostanu?” Člověk to chce vyřešit dříve, než tomu uvěří. To je to, k čemu jsou vaše církve3D mosty víry. Píší pro vás veškerá pravidla, takže tomu „rozumíte“ a cítíte se ohledně toho dobře. Slouží svému účelu, ale jenom pro vás otevírají dveře tak, abyste se ohledně toho všeho cítili pohodlně.
.
Chci vám položit otázku. Když opustíte tuto místnost, mnozí z vás nasednou do auta a někam odjedou. Kolik z vás si opatří manuál k převodovce a celý si ho přečte, než nasedne do auta? A co celý motor? Nemáte v úmyslu nasednout do té věci, aniž byste pochopili, jak funguje? A odpověď je, ano, máte! Děláte to pořád. Vidíte, to protože je to běžné a věříte tomu. Chcete věřit? Je na čase, abyste věřili něčemu, co pro vás hodláme identifikovat a čemu se říká Kosmická Inteligence. To je manuál k vaší víře. Chceš to, drahý? Kosmická Inteligence.
.
Podám vám to velmi jednoduchým způsobem. Chcete o sobě vědět víc? Chcete věřit? Všechno, co musíte udělat, je s čistým záměrem zatlačit na ty dveře… dveře velké otázky. Verbalizujte: “Drahý Bože, je možné, že jsou zde věci, které jsou větší než já, které bych měl znát? Drahý Bože, nechci to vyřešit; chci jen vědět, jestli je to možné. Přeji si otevřít tyto dveře víry.
.
Dnes je zde slib: kdokoliv z vás s čistým záměrem může začít ty dveře otvírat. A když to uděláte, tak tím v sobě aktivujete něco božského. To je to tlačítko, které vám po zmáčknutí umožní jít za závoj. S čistým záměrem začnete položením otázky a pak se vše začne posouvat. Nepokládejte zvědavé otázky. Musí to být vášnivá otázka ze srdce:Drahý Bože, ukaž mi to, co potřebuji vědět, abych překročil sebe a svou nevíru.” A pak se rozsvítí světlo, drahý. Řeknu vám, co se stane: vaše DNA se začne měnit! To není pohádka. To není fikce. To je systém, který neutralizuje dualitu, ale je aktivován svobodnou volbou a čistým záměrem každého člověka – jednoho po druhém.
.
Dobré zprávy? Popsali jsme to dříve. DNA vrstva 10 je zodpovědná za pomoc s vírou. Pomyslete na to – celá jedna část vašeho vlastního těla spí po celý váš život, ale je připravena pro vás něco udělat. Je “zaháčkována” k božskému, a když začnete tlačit na ty dveře s vášní Boha, tělo začne reagovat. Začnou se kolem vás dít věci a víra začne být soustředěná a aktivovaná. Pomalu začnete chápat kosmickou inteligenci. Je to jako byste zapojili do partnerství s Bohem počítač. Nemusíte dělat nic, abyste si to zasloužili! Nemusíte dělat nic, jenom požádat, a pak pomalu začne proudit energie oběma směry. Začnete posílat světlo Zemi. Nemusíte vědět, kam jde, jak tam jde, nebo dokonce kdo jej obdrží. Otevřete dveře kosmické inteligenci a necháte to být!
.
Někteří z vás říkají: “A jak se máme modlit? Musíme mít seznam. Musíme znát jména. Jaký je postup modlitby, Kryone? Když se modlíme, měli bychom mít rozsvíceno nebo zhasnuto? Jaký druh hudby? Den nebo noc? Svíčky nebo krystaly?
.
Dám vám způsob, který vás bude šokovat: co takhle vejít do komůrky, zhasnout světlo a modlit se? Žádné svíčky, žádná hudba, žádné krystaly. Protože v té komůrce je anděl, který je zaháčkovaný ke zdroji, a pro anděla nejsou zapotřebí žádná vylepšení. V té temnotě ucítíte lásku Boha a nebudete se bát. Přestaňte psát manuály a jen pošlete světlo. Vskutku jsou zde nové, elegantní systémy, vyvinuté v této nové energii, aby vám v tom pomohly. Nemusíte se těch systémů zbavovat, protože některé z nich vám skutečně pomáhají na ty dveře zatlačit. Je zajímavé, že když se na ty systémy podíváte, zjistíte, že hodně je jich dostupných pouze posledních 15 let. Jsou opatrně spravovány. Jsou dány velmi vysoce energetickým učitelům. Vyhlížejte je. Jsou zde pro vás, a v rámci své výuky charakterizují kosmickou inteligenci.
.
Pomoci vám najít božskost v sobě – to je naše poselství. Probudit pravou podstatu vaší duše a pomoci vám vidět, že jste věční – to je naše poselství. Kdo z vás opustí toto místo jen šťastný, že je zde? A kolik z vás řekne?Chtěl bych změnit nějaké věci ve svém životě. Jsem unavený strachováním se o všechno.” Vidíte? Vím, kdo je zde. Víte, kolik je v této skupině lidí, kteří potřebují léčení? V téměř pětisetčlenné skupině – kolik z nich skutečně hledá léčení? Nic nedělej, drahý. Nezvedej ruku, protože já už vím. Je vás zde téměř 100.
.
Někteří jsou nevyrovnaní. Možná proto jste sem přišli? No, nedívejte se na pódium pro vyrovnanost, protože zde se nic nestane. Místo toho jsou zde andělé, kteří sedí tam, kde jste, a vy jste jedním z nich. Možná je na čase zatlačit na dveře a napojit se na tu sílu? Pociťte kosmickou inteligenci, jak se právě teď skrze vás tlačí. Jak víte, že tam je? Řeknu vám, jak to poznáte: pocítíte mír, kde byste neměli mít důvod být klidní. Odejdete odtud klidní. Vaše problémy se nevyřeší, ale naráz nejste jenom šťastní, že jste zde, místo toho se začínáte ptát, Jak to udělal?” A odpověď proudí na vaši stranu závoje – do vás. Budete ve svém životě cítit mír. Budete cítit jistotu do budoucna, i když ji nemůžete znát nebo ji spatřit. Věci se začnou měnit. Jste na to připraveni?
.
Po všechny ty roky, co vás navštěvuji, uvědomujete si, že jsem se nikdy nezměnil? Vůbec nikdy jsem nezměnil, co vám říkám. To je způsob, jakým pracuje dualita. Někteří to slyší a jiní ne. Někteří to slyší pouze tehdy, když se bojí, a jiní si začínají uvědomovat, že tato informace je dostupná pro studium a pro působení během normálního života. Požehnaný je člověk, který to považuje za “normální”!
.
Doprovod, který je zde, tu zůstane. Až se sem zítra ráno vrátíte, jako první ucítíte, že je pro vás místnost připravena. Znovu budeme připraveni držet vás za ruku, a omývat vaše nohy, zatímco tu budete. Milujeme dávat vám tyto okamžiky blaženosti a radosti – ne proto, abyste mohli utéct, ale proto, že poznáte, jaké to je sedět uvnitř svého mistrovství. To je způsob, jakým budete cítit každý den vašeho života až do dne, kdy zemřete. Pak přijdete domů. Takový je systém. Je to nádherné, víte? Přišli jste pro léčení? Ach, teď bude ten správný čas!
.
[Pauza]
.
A jsou zde ti, kteří vám budou posílat světlo a modlit se za vás. Andělé, každý z vás.
A tak to je.
.
Kryon

.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – The Perception of God
.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel J. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.