10-2007 Kryon

Osm posunů Osvícení – část 1.

 

Poselství Kryona přijal LEE CARROLL 19.10.2007 v Mexico City

 

Buďte pozdraveni moji milí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Odkud si myslíte, že přichází lidský cit? Odkud přichází láska? Řeknu vám tolik – je to část Boha ve vás! Proč cítíte to, co cítíte, když navzájem vnímáte tolik lásky? Myslíte, že je to zcela lidské, že? Ne. Je to aktivovaná božská část ve vás. Dokonce i v těch, co nevěří v Boha. Nemohou nic změnit na skutečnosti, že mají Boha v sobě. Nemusíte také věřit na ledviny, a přesto je máte. Jste stvoření svobodné vůle, tedy máte volbu akceptovat to, co se momentálně děje, nebo ne. Jste zcela svobodní a Duch sem nepřijde se vás dotknout, abyste uvěřili. To je náš dárek pro vás – svobodná vůle.

 

Doprovod zaplňuje toto místo! Pochopte, když přijdu na místo jako je toto, pak pociťuji lásku k lidstvu. Možná těmto věcem, které vám vykládám, nevěříte? Jedná se o pravdu, je jedno čemu se rozhodnete věřit, a pravdou je, že existují spirituální bytosti, které vás nade vše milují.

 

Byl jsem tady, ve větru zrození, v energii vašeho příchodu. Na interdimenzionálním místě, kde neexistuje čas, což dovoluje zajímavou vlastnost, že mohu být jak při porodu každého z vás, jakož i tady s vámi komunikovat. Ve vašem 3dimenzionálním prostoru řeknete: „Nuže, Kryon je zde a teď s námi mluví.“ Ale povídám také [současně] na jiném místě a říkám ahoj těm, kteří přijdou na tuto stranu závoje a které si představujete jako mrtvé. Zdravím je, když přicházejí na druhou stranu závoje, a jsem na místech, kde se lidé rodí. Součástí toho, co dělám, je být na tomto bodě přechodu, u této interdimenzionální brány, kde se tyto věci dějí.

 

Žádná z těchto věcí nemá nic do činění s božími pravidly. Tyto věci nemají nic s vytvářením ceremonií nebo protokolu. Mají co do činění jen s jednou jedinou věcí a tou je Láska Boha. Máte rodinu na druhé straně závoje, která vás tak moc miluje! Chtěli bychom držet vaši ruku až do okamžiku, kdy se dostanete do porodního kanálu. Chtěli bychom být prvními, kteří vám podají ruku, když se vrátíte zpět skrze závoj. To je to, co dělá rodina pro rodinu, a chtěl bych vám říct moji milí, že první slova, která lidé slyší, když zemřou, jsou: „Neboj se můj milý/má milá, neboť jsi doma.“ To je Láska Boha při práci. Vzpomínáte si?

 

Kdybychom na tomto místě mohli udělat něco magického, vytvořili bychom ve vás stejný pocit, jako cítím já, neboť já jsem Kryon. Reprezentuji velmi velkou skupinu. Reprezentuji triliony jisker Boha, které vás znají. Jsem na mnoha místech. Jsem mnohočetná bytost, mimo to, co byste nazvali vaší dimenzionalitou. To ztěžuje porozumění, ale poznejte také, že jste stejní, když jste se mnou.

 

Možná tu jste poprvé (nebo to poprvé čtete)? Vím, kdo tu je. Možná jste tu s někým jiným, kdo vás poprosil, abyste šli také a poslechli si tato slova? Chtěl bych jen, abyste naslouchali. Neexistuje žádný tlak na vás, abyste věřili tomuto poselství nebo tomu, co se tu děje. Jenom kdybyste, prosím, otevřeli svá srdce, abyste to mohli cítit. Neboť zde existuje energie potvrzení a chtěl bych, abyste něco vzali na vědomí. Nebudeme vám zprostředkovávat žádnou doktrínu. Nebudeme stanovovat žádná pravidla. Nedáme vám ani žádnou instanci, které byste se měli ospravedlňovat. Nebudeme vás prosit, abyste se stali členem nějaké skupiny. Důvod? Jako jiskra Boha, která putuje dualitou na této planetě, to už všechno máte.

 

Jste částí rodiny Boha a všichni to máte společné. Já, všichni, dokonce i ti nevěřící tady… já vím, kdo tu je. Naslouchej mi, nevěřící: Když opustíš toto místo, budeš stejně moc milován jako každý jiný tady. To, že nevěříš, nezadrží Anděly, aby byli s tebou. Tak to chodí. Bojíte se této lásky? Není agresivní. Je pasivní a čeká jen na to, aby vámi byla pocítěna.

 

Během těchto obou dnů budeme dělat něco, co jsme ještě nikdy předtím nedělali. Během měsíců jsme poselství nahustili tak, aby mohlo být v krátkém čase předáno hodně informací. O čem dnes pohovořím, můžete také po částech najít v Kryonových Poselstvích posledních 20 let, ale museli byste si to vyhledat. Struktura učení v těchto dnech vypadá následovně: Sdělím vám osm posunů, kterými člověk projde od začínajícího se probouzení až k úplnému vzestupu. To je veliký obraz učení, že? Vypráví o celé cestě během pouhých dvou večerů retrospekce.

 

Nyní poslouchejte. Co přijde, nejsou pravidla, nejsou to kroky. Jedná se o posuny, které neprobíhají v nějakém určitém časovém období. Každý z vás je jiný. Každý z vás musí dosáhnout vlastního stavu vědomí ve svém vlastním čase. Přesto by se chtěl člověk zeptat: „Jak dlouho to trvá od této fáze k další?“ A na to skutečně neexistuje žádná odpověď, neboť toto je individuální. Váš vlastní vztah s realitou planety určuje, jak dlouho ty věci trvají.

 

Dnešní večer vám sdělíme čtyři z těchto posunů a čtyři zbývající zítra. Jaký velkolepý příběh! Ještě než s ním začnu, řeknu vám, že je to příběh o tom, co se stane, když člověk vystoupí ze své vlastní dimenze a ukáže odvahu se rozhlédnout a zeptat, kým je (kdo je).

 

První posun

První posun, který člověk učiní, je [probouzející se] zvědavost – ptá se: „Může to být skutečné?“ Tady to začíná. Každý z vás, kdo je léčitel, kdo je na cestě, tím prošel. Tento víkend bude pro některé z vás mimořádný, protože to je prostřednictvím synchronicity vašeho Bytí Zde vaše příležitost k rozšířenému vědomí. V někom, kdo se ptá: „Může to být pravda?“ se děje posun nevíry popř. neutrality. Tak to začíná a vy tu sedíte. Vím, kdo jste.

 

Tento víkend pro vás může být něčím zvláštním. Možná jste si ještě nikdy nedovolili být na místě jako je toto a být tolik milováni? Rozumíte, s kým tu jste? Rozumíte, že kolem vás sedí stovky těch, co vás nikdy nebudou hodnotit a odsuzovat – je jedno, kdo jste nebo co jste udělali? Tohle je skutečné a je jen na vás, abyste to rozpoznali. Již na tomto místě, během těchto učení budou na pódiu ukazovány barvy. Bude se to dít pro ty, kteří sem přišli a znají jejich význam, abychom jim potvrdili, že je to pravdivé.

 

Toto poselství není nepřiměřené. Nepožaduje od vás cokoliv dělat. Jen by chtělo, aby se vaše srdce na moment otevřelo. Vzpomínáte si na svůj první posun? Vzpomínáte si na pocit uvědomění? Vzpomínáte si na to? Na pocit „mohla by to být skutečně pravda“? A pokud ano, co následuje? Tento posun vědomí je bodem, kde se zamilujete do Boha. „Mohla by to být všechno pravda, co řekl channeler? Co by bylo, kdyby existoval větší obraz? Co když existuje vyšší cíl/účel v životě?“ Toto je důležitý posun a více než 90% lidstva jej nikdy neučiní. Méně než půl procenta lidstva udělá tento posun vědomí. Přesto to bude dost.

 

Vypočítejte to. Začněte a spočítejte to. Půl procenta ze 7 miliard – to je mnoho lidí! Stejně tak je to hodně světla! Nuže, co se stane po tomto posunu vědomí, když začnete v srdci vnímat lásku Boha? Ptáte se, jestli je to skutečné, že? Mnozí lidé to vyloučí, protože tomu nebudou moci uvěřit. Ale je skutečná. Víte, co se stane během tohoto posunu vědomí? Rozhodnete se, zda uchopíte ruku Anděla, který byl při vás po celý váš život, a tento Anděl má jméno. Je to vaše Vyšší Já. To je první posun, který se uskuteční, a je obrovský.

 

Druhý posun

Druhý posun se stane, když se rozhodnete, že je to skutečné a že s tím něco uděláte. Těchto osm posunů jsou ty důležitější na spirituální cestě člověka… ty všeobecné, a tady přichází to, co byste měli vědět – existují mnozí, kteří se nikdy nepřenesou přes první posun. Přicházejí na setkání, jako jsou tato, aby jednoduše jen vnímali energii. Věří na to z celého srdce a cítí, jak jimi protéká láska Boha. A často je to všechno, co chtějí. Je to všechno, co potřebují. Jak už tomu je, mnozí chtějí více a ptají se: „Co mohu udělat, abych přišel k tomuto Andělovi, kterého jsem ve svém nitru objevil, blíže? Existuje něco, co bych měl na této planetě dělat? Existuje metoda komunikace s duchem? Pokud ano, kde je a co mám dělat?“

 

Tento posun je úmyslem člověka zatlačit na dveře na druhou stranu závoje. Z lidí, kteří přede mnou sedí na židlích, většina na tyto dveře tlačila. Ó, v tomto bodě je to trochu děsivé, že? Protože nyní budete dělat něco, co odporuje realitě, kterou jste znali celý svůj život! Vaši přátelé možná nezůstanou vašimi přáteli, neboť vás posun umístí na startovní dráhu vědění. Požehnán je člověk, který projde tímto posunem, neboť zde je slib: Nejste ve tmě a nikdy nejste sami. Neboť existují legie andělských bytostí na druhé straně dveří, které nesou vaše jméno, a když na ně zatlačíte, pak andělé vplují do vašeho života. První, co ucítíte, je mír se vším, co jste učinili. Kéž je to důkazem toho, že je to přiměřené, výsledný pocit lásky ve vašem životě.

 

„OK, Kryone, jak to udělám?“ Každý jednotlivý člověk to udělá jinak. Mnozí se odeberou do meditace a řeknou: „Jsem připraven. Ukažte mi, co je třeba udělat.“ Mnozí budou hledat knihy, stupně vzestupu a nalézat systém. Mnozí budou vyhlížet vědění, aby získali lepší představu o tom, co se pokusí dělat. To vše je přiměřené jednání. Každý člověk potřebuje to, co potřebuje, v závislosti na své kultuře a zkušenostech na Zemi. Bůh tu nesedí a neřekne: „Ty to děláš špatně.“ Bůh je trpělivý. Pokud budete chtít vylézt po kolenou tisíc schodů, abyste došli k bodu, na který jste připraveni, pak polezeme ty schody nahoru s vámi. To je Láska Boha. Není tu žádné posuzování. Jsi někdo, kdo by chtěl procedury? Andělé budou vedle vás sedět, zatímco jimi procházíte. A pokud je nechcete, i tak tam budou.

 

Existují lidé, kteří řeknou: „To není odpověď na nic. Říkáš mi, že vše, co učiním, abych tam došel, je správně. Je to tak?“ Ano. Zatlačte na tyto dveře jakýmkoli způsobem, který se vám líbí. Vezměte si tolik času, kolik chcete. Výsledek bude stejný. Bude do vás vtékat cit pro vaše začínající mistrovství. Nebudete vědět, co si s tím máte počít, ale budete vědět, že je to skutečné a že to přišlo.

 

Je to těžké objasnit. Je to jako člověk, který byl stále ve tmě a otevře dveře, za kterými se nachází jasné světlo. Tento člověk nikdy před tím světlo neviděl. A může dělat, co chce, aby se připravil na otevření těchto dveří. Někdo je otevře jen trošičku, aby věděl, jak světlo vypadá. A jiný padne na kolena, rozevře dveře dokořán a řekne: „Milý Bože, jsem připraven. Pojďme! Řekni mi, co mám dělat.“ To je ten druhý posun. Z osmi [posunů] je tento kritický, neboť opravdu uvádí proces do chodu. Jakmile tento proces jednou začal, je těžké ho zastavit. Neboť člověka není možné něco odnaučit (odebrat mu vědění), zvláště něco tak hlubokého jako toto tady.

 

Chtěl bych se vás zeptat na následující: Když jste na tomto setkání jednou pocítili lásku Boha, když jste uviděli barvy, které ukazuji, mohli byste se pak opravdu vrátit a všechno [zase] vypnout? Mohli byste dělat, jako byste to nikdy neviděli? Mohli byste dělat, jako byste to nikdy necítili? Odpověď je NE. Vy víte, co se stalo. Je to krásné.

 

Co se stane jako další, je opravdu zajímavé. Někdy je velmi dlouhá cesta mezi touto druhou fází a tou další. To bude záviset na příslušném člověku a na tom, jak rychle si přeje se pohybovat. A opět říkáme, že zde není žádné posuzování. Existují tací, kteří řeknou: „Nuže, měl bych být schopen to dosáhnout během určitého počtu dní nebo týdnů.“ Skutečně? Jak to změříte? Odkud víte, že to skončilo? Odkud víte, jak moc jsou dveře otevřené? Ne. To je velmi individuální. V místnosti jsou „ulehčovači“, jejichž jediným cílem v životě je pomoci vám při otevírání dveří. Začíná vám to dávat smysl? Jsou zde, aby vám pomohli uvolnit se v lásce Boha, otevřít se jí.

 

Předtím jste naslouchali učitelce, Peggy (hovoří o Peggy, která hovořila ráno v rámci konference). Víte, co je jejím úkolem na planetě? Je to snadné. Snadné to definovat. Je tu, aby vám pomohla najít rovnováhu, abyste mohli v srdci cítit lásku Boha. Když jste pak prošli jednotlivými fázemi a stojíte tu jako absolvent, pak můžete říct: „Nyní rozumím víc Mistrovství uvnitř.“ Pomáhá lidem otevírat dveře a rozumět světlu. Toto učení nebylo před 25 lety k dispozici. Víte, proč nebylo? Protože na to nebyly vibrace planety připraveny. Bylo mnohem obtížnější dosáhnout porozumění ve vibracích před Harmonickou Konvergencí. Existuje mnoho učení s následující charakteristikou… jsou vám dávány jako nová informace v nové energii objevování.

 

Třetí posun

Třetí posun patří k těm, které je nejtěžší vysvětlit. Nastane to, když člověk nakonec pozná smysl ve světle a temnotě svého života. V minulých měsících jsme o tom často hovořili, neboť je to pro člověka jedna z věcí, které je nejtěžší přijmout a naučit se. Tímto posunem musíte projít, abyste došli k těm ostatním, protože vědomí takové je. Přijdete k dalším dveřím teprve, když jste prošli tímto, neboť každý z těchto posunů vám dovoluje zažít ten příští. Procházíte jimi lineárním způsobem – ne kvůli jejich složitosti, ale kvůli jejich vlastnosti měnit vědomí a odhalení.

 

Ve 3D člověk činí některá zajímavá pozorování. Když se vám něco úžasného nebo velkolepého stane, např. vyléčení, pak řeknete: „To muselo přijít od Boha. To bych já učinit nemohl. To musí přicházet od Boha. Buď pochválen Bůh.“ Když se ve vašem životě stane něco opravdu zlého, kde se zdá, že vás chce uchopit temnota a přivést na pochmurné místo, lidé říkají: „Nuže, to musel být démon. To musel být ďábel; chytil mě a odtáhl od dobrých věcí.“ Chápejte, lidé jsou v tomto ohledu velmi zajímaví. Nejsou za nic zodpovědní, jedno v jakém směru, že? Stane se něco dobrého, to musí být Bůh. Stane se něco špatného, to musí být ďábel. Proto bych se chtěl zeptat, co tu vůbec děláte? Jednoduše si tu tak sedíte v neutralitě a čekáte, že vaši duši chytí jedna z obou bytostí? Za vůbec nic nenesete odpovědnost? Myslíte si, že takto pracuje Bůh?

 

Třetí posun je tento: Požehnaná je Lidská Bytost, která si uvědomí, že v každém člověku je Temnota i Světlo. Je tam Bůh a je tam i nepřítomnost Boha. Dovolte mi definovat Temnotu. Temnota je definována jako nepřítomnost Světla. Chtěl bych pro vás definovat Světlo. Světlo je silným jasem, který neobsahuje žádnou tmu. Tma nemůže Světlu nic udělat, ale Světlo může Temnotu zničit. Člověk má volbu, svojí přítomností na Zemi vytvářet jedno z obou.

 

Tady přichází pro vás nepochopitelná část, které nechcete věřit. Všichni démoni, které jste ve svém životě viděli, cítili nebo slyšeli, byli vytvořeni skrze lidské vědomí. Každý z nejnádhernějších zázraků na této planetě, dokonce i probouzení mrtvých, vznikl z lidského vědomí. Mistr Světla je ve vás!

 

Když před mnoha lety putoval po této planetě Mistr Lásky – Žid Ježíš, řekl toto: „Já jsem syn Boží, a tím jste i vy.“ To je psáno. Přečtěte si to. To bylo uznání Mistra ve vás. Když člověk pochopí, že neexistuje žádný boj o jeho duši a že je sám zodpovědný za Temnotu i za Světlo, nastane velký průlom. Nazývá se to převzetím zodpovědnosti za Všechno. Nikdo vám nic neprovedl. Nikdo se vás nesnaží dostat. Jste drahocenní a nesete Světlo v sobě. Mistra uvnitř. To je třetí posun.

 

Čtvrtý posun

Nyní přejdeme k poslednímu posunu v rámci učení dnešního dne. Nejprve to shrňme: máme zde člověka, který se ze zvědavosti odebral do uvědomění a pak učinil rozhodnutí skutečně něco udělat pro to, co cítí, a tak zatlačil na dveře ke Světlu. Tato Lidská Bytost pak obdržela odpověď a láska Boha začala téct do jeho života. Tak moc ho to změnilo, že vědění od Ducha začalo zaplavovat jeho buněčnou strukturu. Začal mít intuitivní vjemy toho, jak věci fungují, a jeho intuice byla správná. Stává se méně hodnotícím a více mistrovským. Je schopen nechat odejít zlost ze svého života a odpadla od něj dramata. Ví, že zažil potvrzení pro své konání. Pak vidí ve svém nitru spektrum energie Temnoty a Světla. Rozpozná své vlastní mistrovství uvnitř a ubírá se ke čtvrtému posunu.

 

A to, moji milí, je definice jednoho pojmu, o kterém jsme jasně hovořili v roce 1989. Když dáte najevo záměr obdržet dar – implantování povolení kráčet dál bez karmy. Je to těžko objasnitelný koncept – vysvětlovali jsme to už tolikrát!

 

Čtvrtý posun je stornování karmy a pochopení vlastního podílu na své spirituální cestě.

 

Když přes vás spirituální vědomí nikdy nepřejde, zůstane energie karmy [jaká je]. Je součástí systému Akáši. Musíte v tom mít jasno, že jste žili mnohokrát a prožívali jiné životy. Tyto životy na sebe energeticky navazují a zkušenosti minulých životů vytvářejí potenciál vašich současných životních zkušeností. Jméno tohoto systému je karma.

 

Chtěl bych se zeptat těch v místnosti, kteří jsou rodiče, na něco o jejich dětech. Narodily se jako nepopsané listy, které musíte všemu naučit? Vy víte, že takoví nejsou. Kdo jim vštípil, aby byli žárliví? Kdo je naučil zlobit a propadat zběsilosti? Kdo je naučil bát se vody a určitých zvířat? Vy jste to nebyli, že ne? Odkud to tedy všechno přišlo? Proč je jedno dítě v určitém směru tak moc talentované a to druhé vůbec? Proč je to jedno tak plné lásky a druhé tak odmítavé? Vy víte, o čem mluvím, že? (Kryon se usmívá.) Proč je jedno bojovník a druhé ne? A odpovědí je karma. Přicházejí s přednastavenou energií. Ta se táhne jejich celým životem a bude tahat a tlačit na jejich vědomí.

 

Všichni lidé to tak mají, dokud se nerozhodnou ji zrušit, a tato schopnost byla ve staré energii k dispozici pouze pro Mistry této planety. Nyní ji má k dispozici každý, kdo přede mnou sedí na židlích nebo toto čte. Moji milovaní, něco vám povím o těch, kteří v tento moment sedí na židlích. Některé z těchto [karmických] věcí jsou stále ve vás. Jsou zodpovědné za některé z výzev, kterým čelíte, protože jste nikdy nedali souhlas, že mohou odejít.

 

Toto je systém: Zrušíte tuto starou energii jménem karma, opustíte cestu přednastavení a začnete si pro sebe vytvářet novou energii, jako byste právě přišli na planetu bez jakékoli karmy. Některé z atributů vašeho života se změní. Váš strach z vás spadne, protože je to součást vaší karmy. Můj partner to udělal. Může ten okamžik, kdy to udělal, pojmenovat. Neboť muž na židli je inženýr s dominantní levou mozkovou hemisférou (hovoří o Leem). Měl nadšení pro nastávající službu jako námořník a vlastnosti poustevníka. Jak už tomu tak bývá, jakmile dal svolení otevřít dveře ke stornování své karmy, tyto věci od něj odpadly. Už se nebojí lidí. Nyní se jeho pravá mozková hemisféra rozvinula stejně jako levá. Očividně zmizelo mnoho z toho, kým byl… a bylo nahrazeno tím, kým si přeje být. Požehnaný je člověk, který učiní tuto volbu, neboť je nejprve nepohodlná a pak, když poznáte, že skutečně určujete svoji vlastní budoucnost, je odměňující.

 

Skončíme tímto: Když tu lidé stojí bez karmické energie, s kterou přišli, pak jsou skutečně jako nazí před Bohem. Neboť neví, kam půjdou. Neví, jaká synchronicita je potká, aby jim pomohla. Nemají tušení, co je očekává nebo kde stojí, je to jako by byli čerství a noví, připraveni vytvořit cestu, kterou nikdy neviděli. To je pro člověka nepohodlné. Ať je tomu jakkoliv, zde je slib, který jsme vám dali s posunem číslo dvě. Vyzývám vás, abyste tento stav oslavili – stav nejistoty. Oslavte ho. „Nuže Bože, zde jsem. Nemám tušení, co dělám. Není to velkolepé?“ A vaši přátelé a příbuzní se na vás podívají a řeknou: „Ty jsi opravdu potrhlý.“ Neboť jak byste jim mohli říct, že jste obklopeni legiemi Andělů, kteří vás drží za ruku?

 

Máte pomocnou skupinu a tento čtvrtý posun je bodem, kdy se tato podporující skupina opravdu začne ukazovat. Tento posun vám dovoluje kráčet do Temnoty a beze strachu z padacích jam třídimenzionálního systému si pískat nějakou melodii. Tento posun umožňuje porozumět vašemu vlastnímu přispění k vašemu vlastnímu stvoření. Jak byste mohli mít strach z nemoci ve vás, když ji vytváříte vy? Jak byste mohli mít strach z nemoci ve vás, když vytváříte vlastní léčení? Nemyslíte, že vím, kdo tu je?

 

Drahá Lidská Bytosti, neříkáme na shledanou. Vrátím se tak rychle jako mžiknutí (zítra). Pro mě je to, jako by můj partner zavřel své oči a zase je otevřel, a budeme pokračovat. Pro vás je to milá pauza. Nebuďte překvapeni, když s vámi půjde domů pár Andělů. Nebuďte překvapeni, když vás udrží vzhůru. Proč by to dělali? Možná jste dnes zatlačili na tyto dveře o něco silněji a oni se už nemohou dočkat, až uchopí vaši ruku. Necháte je? Dovolíte jim to? Já jsem Kryon z magnetické služby. Jsem zamilován do lidstva. Brzy budu zpátky.

 

A tak to je.
KRYON

Zdroj: http://www.kryon.com/

 

Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Martina Mangová
(http://channeling2.wbs.cz a  www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je
možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním
způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i
s aktivními odkazy.

 

zpět