Rok 2007 Kryon

12-2007 Přechod 2007 / 2008

Poselství Kryona přijal Lee Carroll 09.12.2007 ve Smithfieldu

Místo pokroku směrem k lepšímu začal zdánlivý úpadek. U mnohých z vás byl ve hře váš život. Mnozí z vás zcela ztratili spojení s duchem! Mnozí z vás se začali divit, kam to všechno vede a co se vlastně stalo, a proč jste nedosáhli toho, oč jste usilovali. Proto vám něco povím: vše, co se nyní děje, je „přiškrcení“ talentů a nástrojů, na kterých jste se naučili stavět, aby byly vynulovány (restartovány). Pak budou přeměněny a objeví se na scéně s obnovenými a silnějšími možnostmi. Ale v žádném případě se nevrátí před půlkou nebo koncem ledna.

 

10-2007 Osm posunů Osvícení – část 2.
Poselství Kryona přijal LEE CARROLL 20.10.2007 v Mexico City

Čtyři posuny, o kterých jsme již hovořili, mají hluboký základ. Skončili jsme u toho člověka, který objevil, jak stornovat svoji karmu a stát se nepopsaným listem spirituality. Čím více posunů probereme, tím komplexnější to bude. Mnoho, mnoho lidí zůstane jednoduše u čtvrtého a nikdy se nepohnou dál, a nikdo to nebude hodnotit a soudit…

 

10-2007 Osm posunů Osvíceníčást 1.
Poselství Kryona přijal LEE CARROLL 20.10.2007 v Mexico City

První posun, který člověk učiní, je [probouzející se] zvědavost – ptá se: „Může to být skutečné?“ Tady to začíná. Každý z vás, kdo je léčitel, kdo je na cestě, tím prošel. Tento víkend bude pro některé z vás mimořádný, protože to je prostřednictvím synchronicity vašeho Bytí Zde vaše příležitost k rozšířenému vědomí. V někom, kdo se ptá: „Může to být pravda?“ se děje posun nevíry popř. neutrality. Tak to začíná a vy tu sedíte. Vím, kdo jste.

 

8-2007 Historie lidstva

8. každoroční Kryonova okružní plavba v oblasti Středozemního moře srpen/září 2007

Může vám připadat zvláštní, že by chladné období mělo začít oteplováním, ale kdybyste znali dynamiku vodního cyklu, dává to jasný smysl. Nikdo z vás v této místnosti neuvidí cyklus celý, protože bude delší, než doba vašeho života. Budete si muset počkat do příště. Vodní cykly se liší délkou. Ty malé mohou trvat pouhých 150 let či celých 400 let, a vy jste na začátku středního. Nebojte se jich, je to součást Země, a její způsob sebevyrovnávání…

 

8-2007 PŘÍRUČKA PRACOVNÍKA SVĚTLA – 5. LEKCE – „Systém – Pochopení toho, kdo jste – část II.“

„Systém – Pochopení toho, kdo jste – část II.“

Toto živé Kryonovo poselství přijal Lee Carroll, Granada, Španělsko, 19. srpna 2007

Synchronicita je definována jako energie, které se sladí za určitým účelem. Tyto situace vypadají jako náhody, ale není tomu tak. Poslouchejte. Tady je klíč. Slyšeli jste, že náhoda neexistuje, ale mimo váš systém víry jsou lidé, kteří říkají: „To je bláznivé. To není správné.“ Synchronicita vypadá a jeví se jako souhra náhod. Často to vypadá jako náhoda, ale není tomu tak…

 

8-2007 PŘÍRUČKA PRACOVNÍKA SVĚTLA – 4. LEKCE – „Systém – část I. – Pochopení toho, kdo jste“

„Systém – část I – Pochopení toho, kdo jste“
Toto živé Kryonovo poselství přijal Lee Carroll, Granada, Španělsko, 18. srpna 2007

…Pokaždé, když přijdete na tuto planetu s jiným fyzickým vybavením, máte stejného duchovního rodiče – Vyšší já. Vysvětlím vám to. Vaše Vyšší Já ví všechno o tom, kdo jste byli – zná celou vaši 3D historii na planetě…

 

7-2007 PŘÍRUČKA PRACOVNÍKA SVĚTLA – 2. LEKCE – „Pochopení vaší duality“

Toto živé Kryonovo poselství přijal Lee Carroll na každoroční setkání s Metanoya, San Diego, CA 28. července 2007

…Nedělejte si starosti, co bude dál. Nedělejte si starosti o nic! Ti, kdo si dělají starosti, jsou ti, kteří mají pocit, že nemají moc cokoliv vytvořit! Jsou zde ti z vás, kteří se ráno kolem třetí budí a dělají si starosti o skutečnost, že si nemají s čím dělat starosti! Když začnete vyrovnávat tu temnou věc uvnitř vás zvanou dualita, první z věcí, které odejdou, je starost – protože si uvědomujete, že systém začíná fungovat a vskutku, nejste sami. Je zde plán a starosti začínají odpadat.

 

7-2007 PŘÍRUČKA PRACOVNÍKA SVĚTLA – 1. LEKCE – „Objevení vaší spirituality“

Toto živé Kryonovo poselství přijal Lee Carroll v McCaysville, Georgie, 7. červenec 2007

Mistrovství ruší karmu a přechod staré energie minulého života a posunuje do dalšího, zatímco zůstáváte ve svém vlastním těle! Nástroje pro to ležely v mřížce. Nástroje pro to ležely v Krystalické mřížce. Paměť planety se vlastně posunuje k pojmutí mistra, který má vaše jméno! Jsou zde mnozí, kteří jsou probuzení, mnozí, kteří právě teď dělají věci, které dělali jen staří mistři a dělali to pro sebe a to je samozřejmé…

 

6-2007 „Fyzika a věda

Toto živé Kryonovo poselství přijal Lee Carroll v MT. SHASTA, Kalifornie, 17. června 2007

Ke svému překvapení astronomové zjistili, že se rotující hvězdy pohybují kolem centra nějaké galaxie v tzv. „plochém rotačním režimu“. Chtěl bych vám to vysvětlit. Když vezmete kotouč a položíte na něj kamínky blízko a daleko od středu a pak budete pomalu otáčet, pak zjistíte, že všechny na kotouči ležící částečky rotují stejně, ponechávají si perspektivně neměnný vliv na sebe navzájem. Jinými slovy, jeden se nepohybuje rychleji nebo pomaleji v závislosti na své vzdálenosti od centra.Tomu se říká plochá rotace a je to to, co dělají galaxie.

 

6-2007 PŘÍRUČKA PRACOVNÍKA SVĚTLA – 3. LEKCE – „Esoterika na maximum“

Toto živé Kryonovo poselství přijal Lee Carroll v Mt. Shasta, Kalifornie 16. června 2007, Letní světelná konference

…Lidské Bytosti, které se učí přesunout do kvantového stavu, jsou lidé, kteří se stanou bezčasí. Děláte to, když meditujete. Necítíte to? Věděli jste, že tělesné hodiny mého partnera se zastaví, když channeluje? Mluvili jsme o tom dříve. Když vstoupíte za závoj, odkládáte svou 3D linearitu.

 

5-2007 „Vše o Bohu“

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Moskvě v Rusku, 20. května 2007

Číslo tři: Bůh je hodně velikou sbírkou vesmírných entit, jejichž energie vypadá stejně jako vy. Ve vaší DNA je mistrovství. Máte tytéž nástroje, jaké měli největší Mistři na planetě. Věděli jste to? Ohlédněte se a koukněte na ně. Kdo je v dějinách vaším oblíbeným Mistrem? Pamatujte si, že byli lidmi!

 

5-2007 Význam osvícení

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Moskvě v Rusku, 19. května 2007

Dovolte, abych vám řekl o příslibu Boha. Duch vás nezklame. Pokud necháte ty dveře otevřené, spustí to ve vás zcela nový druh energie. Vaše rodina si toho všimne. Budete milejší, laskavější, vyrovnanější osoba, která bude vědět, jak sama sebe emočně uzdravit.

 

3-2007 JAK BŮH PRACUJE S LIDSTVEM
Tento živý channeling Kryona byl předán v New York City, 10. března 2007

Nejsi zde jen na malou chvíli, lidská bytosti, jsi věčná! A po této planetě budeš chodit stále dokola, dokud nebude po všem. To je skrytá skutečnost… zcela skrytá. Bude to chtít tvoje pochopení, že to vyžaduje čistou víru – vytvoření tak silné energie víry, že se jednou budeš divit, jak jsi to dokázala. Všechno, co musíš udělat, je zatlačit na dveře a všechny ty vrstvy DNA, o kterých hovoří můj partner, se začnou aktivovat v pořadí a posloupnosti, v jakých pro tebe mají. Cesta nemusí být jednoduchá, ale jsou to dveře k začátku.

 

zpět