10-2007 Kryon

Osm posunů Osvícení – část 2.

 

Poselství Kryona přijal LEE CARROLL 20.10.2007 v Mexico City

 

Buďte pozdraveni moji milí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Mnozí se ptali: “Jak je to možné? Jak může nějaký muž sedět na židli a zdánlivě mrknutím oka začít mluvit s druhou stranou závoje? Je to skutečně pravda?” A opět se k vám obracíme s otázkou, jak to vnímáte? Je to pocit, jakoby nějaký muž mluvil, nebo jakoby na toto místo tekla láska Boha? Co by bylo, kdybyste v sobě měli kapacitu (znalce) a okamžitě věděli, jestli je to pravda nebo ne? No, vy ji máte! To je část dnešní lekce, neboť tento dar přichází společně s posuny na spirituální cestě člověka. Skutečně tu sedí ti, kteří mají tento dar a vědí, co se děje. Mohlo by být, že Bůh lidstvo tak moc miluje, že dnes umyjeme vaše nohy? Proč se nezeptáte těch, kterým právě myjí jejich nohy? Tak sem přicházíme potichu s mocným poselstvím. Avšak nechtěli bychom hned začít s učením.

 

Co nyní pociťujete? Právě teď se dějí věci v tomto prostoru, protože jste o to žádali. Mnozí z vás dali dnes večer souhlas pro dary, dokonce více než včera večer. Vám náleží souhlas – to znamená, že jste si dnes večer sami k tomu dali svolení. Neboť mnoho z těch, kteří k vám dnes spirituálně hovořili (přednášející na konferenci), vám zprostředkovali poselství, které vám předáme i my: Nejste sami. Jste tady dnes spolu v této spirituální lodi a možná začínáte cítit, že osoba vedle vás, kterou možná neznáte, je také součástí vašeho procesu. Možná existuje spirituální systém, který zahrnuje všechny lidi? To je skutečně součástí učení tohoto večera.

 

Můj milý člověče, ještě než začneme: Já vím, kdo jsi. Každá andělská bytost v univerzu ví, že tu jsi. Mohl bys být opravdu tak důležitý, že univerzum zná tvé jméno? Odpověď zní ANO. Co vám brání všemu tomu zde věřit, je nazýváno závojem a on funguje výborně tak, že vám zabraňuje poznat tuto skutečnost. Závoj je silný. To poslední, co v sobě spatřujete je spirituální Mistrovství, o kterém jsme právě hovořili (část 1).

 

Dnes budu pokračovat v odhalování a diskusi o osmi posunech spirituálních znaků člověka mezi vědomím a vzestupem. Chtěl bych, abyste si vzpomněli, co bylo řečeno dříve – že pro to vše neexistuje jízdní řád. Nemůžete rozhodnout, jak dlouho budete mezi posuny na cestě. Neboť svobodnou vůlí je možné, že se posunete pouze mezi jedním nebo dvěma z nich. Možná se zastavíte u čísla dvě. To je na vás a nebudete za to potrestáni. Věci, které při tom hrají roli, jsou komplexní a osobní. Neodsuzujte žádné lidi ve svém zorném poli, kteří nedělají to, co by podle vašeho mínění měli duchovně dělat. Je možné, že to je to nejlepší, co mohou v rámci jejich hledání Boha dělat. Možná se vám to jeví mělké, ale možná potřebují na větší univerzální rovině ochranu nějaké organizace, která jim zadá, jak mají uctívat. Nemůžete z vašeho 3D-úhlu pohledu rozpoznat osobní znaky věčné duše nějakého člověka. Takže oslavujte život. Nehleďte na ně s postojem “No, přál bych si, aby věděli, co vím,” neboť v rámci svobodné volby a synchronicity mají spirituálně každou příležitost, kterou máte i vy.

 

Energie na planetě se tak moc mění, že doslova probouzí DNA. “Kryone, proč tolik mluvíš o DNA?” Protože v ní leží jádro všeho spirituálního. Obsahuje vaše Vyšší Já. Obsahuje záznamy Akáši vaší existence na Zemi. Obsahuje léčení a mistrovství, vědomí a vzestup. Tak to ve vás biologicky funguje a proto o tom vůbec mluvíme. Proto o tom mluvili i jiní (přednášející na konferenci). Není to jen chemie. Jsou to stavební kameny vzestupu ve vašem těle. Někteří to poznají a někteří ne.

 

Pokračování dalších čtyř posunů

Čtyři posuny, o kterých jsme již hovořili, mají hluboký základ. Skončili jsme u toho člověka, který objevil, jak stornovat svoji karmu a stát se nepopsaným listem spirituality. Čím více posunů probereme, tím komplexnější to bude. Mnoho, mnoho lidí zůstane jednoduše u čtvrtého a nikdy se nepohnou dál, a nikdo to nebude hodnotit a soudit. Jsou to stejně hluboce založení Pracovníci Světla jako ti, kteří projdou všemi osmi. Vidíte, neexistuje žádná hierarchie toho, co od nás Bůh očekává. Věděli jste to? Nejsme lineární, tady neexistují žádné stupně očekávání, na kterých tak často stavíte vaši spirituální realitu. Ten, kdo si v kostele klekne, je stejnou měrou požehnán jako ten, kdo metafyzickým způsobem proběhne procesem vzestupu. Neboť láska Boha je k oběma stejná a neexistuje oblíbenost podle toho, jak uspějete. Na konci obou lidských životů budou oba vzhlížet naproti stejné energii a budou skrze závoj přijati s otevřenou náručí. Neexistuje žádné odsuzování – jen láska. Co děláte na planetě je vaší svobodnou volbou. Je to součástí puzzle Temnoty a Světla. Něco [z vašeho konání] pozvedne vibrace planety a něco ne. Ale puzzle patří vám a jste to vy, kdo na puzzle pracují. Bůh se nevměšuje, pokud jste si toho všimli. Tak moc jste milováni.

 

Posun číslo pět
Tento posun je hluboký. Nastane, když Lidské Bytosti objeví, že mohou skutečně měnit situaci. Poslední čtyři posuny souvisí s tím, jak člověk kromě sebe ovlivňuje i Zemi kolem sebe. První čtyři mají do činění s lidmi samotnými a jejich vlastním růstem. Poslední čtyři mají do činění s nimi samotnými a také se zbytkem lidstva.
Je to intuitivní, že se přes čtvrtý posun probudíte k pochopení toho, proč jste zde. Pátý posun se týká posílání Světla zbytku planety. Jak to uděláte? Můžete to dělat? Může to způsobit nějaký rozdíl? Mnohé z toho se zdá velmi jednoduché, skoro až dětinské. Když to budete vyprávět skupině lidí, kteří nemají tušení o tom, co víte a co činíte, že jdete na setkání, v průběhu kterého budete posílat Světlo na nějaké místo na planetě, tak vám poklepou na rameno a řeknou: „Ó, to je roztomilé.“ Pak se otočí a obrátí oči v sloup. Důvod? Nechápou, že by ve 3D mohlo mít základ cokoliv esoterického. Neumí si představit, že to něco ovlivňuje, způsobuje. Nemají tušení a nerozuměli by, ani kdybyste se jim to snažili vysvětlit.

 

Představte si, že byste žili ve světě bez vidění a někdo by vám vyprávěl, že vidí. Nad myšlenkou „vidění“ byste se opovržlivě usmívali. Přesto by se snažil vám ještě popisovat barvy. Přirozeně byste vzhledem k podivným řečem vyvrátili oči. To je metafora, neboť právě tak tu stojíte s vašimi čtyřmi posuny DNA, které vás jasně odlišují od těch, kteří neprošli ani jediným posunem. Avšak vy všichni máte stejnou svobodnou vůli činit, cokoliv chcete, s vám dostupnými nástroji.

 

Když jste dosáhli pátého posunu, jste schopni vaší myslí měnit situaci. To, že sílu své představivosti využijete k posílání Světla na tmavá místa, způsobí posun vibrací kolem vás. Toto je budoucí Mistr, neboť elementy reagují na vaši energii. To je ten, který na planetě nemá jinou práci, než posílat Světlo lidstvu. Nemáte k řešení žádné karmické problémy a jste nyní odborníci na partnerství se Zemí. Jsou zde mnozí, kteří to učinili.

 

Nechávám často svého partnera vnímat energii, kterou v takovýchto momentech pociťuji. Mnohdy je to hodně uznání, mnoho lásky a také spousta obdivu a inspirace z naší strany závoje těm, kteří svým Světlem skutečně mění Zemi. Mnoho z nich sedí teď tady. Objevili způsob, jak to funguje. Před dlouhou dobou přišli na to, že by neměli s jejich meditací posílat žádný duševní postoj nebo myšlenku nebo dokonce vizualizaci. Neboť jejich vizualizace by byla vizualizací jejich vlastní mysli, vytvořenou pro někoho jiného. Ne. Místo toho se ten, kdo posílá Světlo, naučil mechanice fungování a tato mechanika zní: Poslat čisté Světlo bez předsudků nebo myšlenek, neboť [na čisté Světlo] se žádné přednastavení připojit nedá. “Počkej moment Kryone, chci mír na Zemi, proto posílám Světlo míru na Zemi. To je přece v pořádku, ne?” Pokud to děláte, pak jste předpojatí. Jakkoli veliká tato myšlenka může být, je to vaše myšlenka. Mohli byste místo toho poslat Světlo Boha bez nějaké s tím spojené myšlenky, aby triliony bytostí, které představují to, co nazýváte Bohem, mohly toto Světlo vzít a dát ho přesně tam, kam nyní patří? Chtěli byste skutečně nést tíhu vizualizace nebo můžete jít dál a místo toho vizualizovat rozsáhlou synchronicitu, která vytváří perfektní scénář: v pravý čas na pravém místě? Tak se posílá Světlo.

 

Vůbec to není tak jednoduché. Neboť musíte jít na místo, kde představy zmizí a kde převezmete energii kabátu Boha. Můžete to cítit. Můžete vnímat, jak se Světlo stává tak bílým, že smyje veškeré duševní postoje a myšlenky ke všem tématům. Pak jej budete posílat na ta nejtemnější místa, jaká si jen můžete představit. A bez přednastavení toto Světlo pak osvítí tato místa božským plánem, který je perfektní. Pokud na těchto nejtemnějších místech existují nějací lidé, pak se jim dostane uvidět věci, které nikdy předtím neviděli. Potom mohou se svobodnou volbou používat věci, které předtím byly v temnotě, avšak nyní jsou osvíceny. Některé z těchto věcí, které budou osvíceny, jsou moudrost, zlepšený způsob myšlení, mírová řešení a změněné životy.

 

Tak se posílá Světlo. Není to tak, jak jste si to představovali, že? V našem popisu je integrita v tom, co děláte, neboť vy nevyléváte na planetu vaše myšlenky. Místo toho na ni lijete pouze vaše osvícení.

 

Vídáte občas čísla 11:11? Víte, co znamenají v numerologických pojmech? Osvícení, osvícení. Jaký z toho máte pocit? Co by bylo, kdyby vaší prací bylo osvícení tmavé Země? Nuže, ti, kteří prošli pátým posunem, vědí, že to funguje. Pátý posun je tím, který způsobí rozdíl pro Zemi.

 

Teď budu vyprávět něco, o čem jsem hovořil již dříve. Tento typ Pracovníka Světla doslova mění, vibrace planety, kamkoli přijde. Je to pro vás příliš skvělé? Bylo vám vštěpováno, že nejste ničím, že jste se narodili pošpinění? Bylo vám někdy vyprávěno, že se Boha nikdy nemůžete dotknout? Nyní je čas to smazat. Věřili byste Andělovi, který před vámi sedí a říká vám, že to není pravda? Narodili jste se skvělí a závoj to před vámi skrývá. Proto je vaší výzvou najít mistrovství v puzzle. Všude, kde jste, způsobujete změnu. To bylo číslo pět.

 

Šestý posun
Číslo šest je těžké objasnit. Nastane se, když Pracovník Světla začne chápat interdimenzionální systém a to, jak pro něj věci na Zemi fungují. Začnete chápat spolu-tvoření [co-creation]. Chtěl bych vám položit otázku ohledně integrity: Kdyby vám bylo dovoleno vytvořit vlastní skutečnost, týkalo by se to někoho ve vašem okolí? Odpověď je, samozřejmě se to týká. Vše, co spolu-vytvoříte, se týká někoho kolem vás. Když uděláte něco velkolepého, jako vytvoření něčeho, co v životě potřebujete, pak to bude mít vliv na ty kolem vás. Co jste tedy skutečně učinili? Spolu-vytvořili jste si něco pro sebe sama, co doslova někoho jiného převálcuje? Přemýšlejte o tom. Jak je tedy možné mít integritu a spolu-tvořit pro sebe? Přemýšleli jste o tom někdy? Takže číslo šest je porozumění, jak funguje spolu-tvoření v rámci systému všech s vámi. To je puzzle, které přesahuje 3D. Vyžaduje to něco, o čem jsme hovořili v minulosti a co je nazýváno synchronicitou.

 

Budeme ještě jednou vyprávět krásný příběh, na který si vzpomenete. Byl zapsán již ve dvou channelinzích, avšak i zde jej potřebujeme, aby byl soubor kompletní a abychom zrekapitulovali všech osm posunů.

 

Žijete ve velmi, velmi rušném městě (Mexiko City). Skoro více než kde jinde na Zemi potřebujete, když objíždíte autem ulicemi, něco jako Parkovacího Anděla. Víte, kdo to je, že? Mnozí z vás Parkovacího Anděla využívají. Jste tedy zde a musíte do této určité budovy a není žádné místo na zaparkování. Zdá se, že to trvá věčnost, než objedete blok, protože je hustý a pomalý provoz. “Prosím, Parkovací Anděli,” řeknete, “nechť najdu parkovací místo. Ať se jedno uvolní.” A pak se to stane! Někdo uvolní místo přímo před vámi a vy tam vjedete. Pak řeknete: “Děkuji, Parkovací Anděli.”

 

Nuže, zní to mile, takže jak si myslíte, že vypadá mechanika tohoto scénáře? Existují lidé, kteří se skutečně nacházejí hodně ve svých 3D šuplících a věří, že se to odehrává následovně: přijíždíte a potřebujete parkovací místo. Parkovací Anděl proto jde do budovy a táhne nějakého překvapeného, neosvíceného člověka na chodník. Pak ho strčí do auta a řekne: “Vypadni!” Třesoucí se a k smrti vyděšen tento pak vyjíždí z místa a vy tam vjíždíte. Vy řeknete: “Děkuji ti, Parkovací Anděli.”

 

Tak to ale nefunguje, že ne? Umíte to lépe než takhle. Tento scénář nemá žádnou integritu; nemá v sobě lásku. Tedy se vás ptám vašich 3D mozků, milí lidé, jak si myslíte, že to funguje? Zde byste svými 3D koncepty mohli celý rok vytvářet postuláty a kalkulace a přesto ničemu nerozuměli. Místo toho se přesuňte na interdimenzionální místo, na kterém neexistuje čas. Je to systém, který rozezná vaši potřebu dlouho před tím, než ji máte. Dá k dispozici potenciál a odpověď, které vám pak mohou pomoci, když je potřebujete. Dává k dispozici systém, ve kterém je známo Všechno o všech potenciálech těch, kteří jsou v budově. Dává to k dispozici něco, co se nachází mimo 3D, mimo každou pravděpodobnost. Připravuje to někoho, kdo je přichystán odejít přesně tehdy, když to potřebujete. Neexistuje žádný poražený a žádná soutěž v osvícení. Pro ostatní to vypadá jako náhoda. Avšak vy víte velmi dobře, že to, co jste vytvořili, je synchronistickou zkušeností a využívá ty nástroje, které k tomu máte připravené. Kolik “náhod” je potřeba, než ostatní začnou vidět tuto magii?

 

Číslo šest je velkým posunem. Je to božský posun, neboť vytváří člověka, který začíná pracovat s mřížkou – mřížkou, která je naplněna potenciály. Je nádherná. Je mimo logiku a nedává vám smysl. Přesto se naučíte očekávat to, čemu se říká synchronicita. Je to koncept, který se těžko žije, neboť odporuje Všemu, co vám váš mozek říká. O tom jsme již tolikrát mluvili. Najdete to v channelovaných zprávách z minulých let. Jsou tam informace o tom, jak jsou jednoduché potřeby života naplňovány prostřednictvím synchronicity. Ale nefunguje to s lidmi, kteří zůstávají ve svých domech a čekají, až na ně Bůh nechá zazářit trochu Světla. Místo toho to vyžaduje člověka, který jde z domu a zatlačí na dveře potenciálů. Neboť na synchronicitě stojí vaše jméno, je uvnitř této interdimenzionální polévky zorganizovaná dříve, než ji potřebujete. To jsou pokročilé koncepty a není lehké je pochopit, neboť se přibližujete statusu vzestupu – blíže opravdovému Mistrovství.

 

Sedmý posun
Co víte o číslu 7 (numerologie)? Sedmička je často viděna jako posvátné číslo. Je to číslo, které je nejčastěji spojováno se spirituálními záležitostmi. To dokládá většina vašich písemností v mnoha kulturách.

 

Sedmý posun je schopností vyléčit vlastní tělo. Proč je číslem sedm z osmi? Proč by to mělo být tak těžké? Proč je to tak vysoko na seznamu spirituálních posunů? Protože vyléčit sám sebe je jedním z nejtěžších úkolů pro člověka. Zeptejte se libovolného léčitele tady v místnosti: „Co děláš, když jsi nemocný?“ Odpoví: „Přirozeně půjdu k nějakému léčiteli.“ Vy byste mohli odvětit: „Myslel jsem si, že ty jsi léčitel.“ A vy odpovíte: „To je pravda, ale ne pro sebe.“

 

Proč je tomu tak? Protože je to těžké! Sedmý posun je tedy porozuměním buněčné struktuře. Reprezentuje člověka, který má interdimenzionální smysl pro vnímání svého těla a skutečnou práci s vlastní DNA. Slyšeli jste o zázracích? Slyšeli jste o těch, kteří měli nějakou nemoc, která náhle [spontánně] zmizela? Chtěli byste vědět, jak to funguje? Stane se to uvnitř DNA. Uvnitř vaší DNA existuje vrstva, jedna z dvanácti interdimenzionálních vrstev, která je za to zodpovědná. To je výborná věc, avšak vyléčení je něčím víc, než si představujete.

 

Váš koncept léčení vychází z pevné časové linie, na které panuje konstantní pohyb, ale jen jedním směrem. Nemůžete jít do minulosti. Proto chápete léčení jako jednosměrku. To je předpojaté myšlení a ani si toho nevšimnete. Myslíte si, že vyléčený člověk měl nějakou nemoc a tato se nějak odstranila. Přesto to není správně. Místo toho se vaše tělo odebere do interdimenzionálního stavu zpět před vznik nemoci. Mohli byste říct, že se ve vašem nitru nachází stroj času, který může převíjet biologické události zpět. Výsledkem je buněčná struktura DNA, která neobnovuje nemoc, protože ta tu nikdy nebyla!

 

Každý z vás přišel vybaven tímto nástrojem. Opravdu jste porozuměli tomu, co jsem právě řekl? Když se rozhodnete vyléčit se z něčeho tak hluboko zasahujícího, jako je nemoc, tak nepřijde žádná magická energie zvenčí a neodstraní ji. Místo toho se spustí Mistrovství ve vašem nitru a uvede vaši buněčnou strukturu do stavu před objevením se nemoci. Chápete, proč je to číslo sedm? Je to nádherné! Naučte se mluvit se svými buňkami. Provádějte každý den jedno cvičení, při kterém vám vaše buněčná struktura naslouchá, jak k ní hovoříte,… všechny buňky. Říkejte, co chcete, ale dejte jí vědět, že tady je „Boss“ a ten řídí tuto „show“. Neboť člověk má tendenci si myslet, že žije pouze v hlavě. „Kde je tvoje osvícení?“ by se někdo mohl zeptat. „Nuže, je tady, v mé hlavě, v mém třetím oku, v mé epifýze.“

 

Pokud DNA obsahuje vaše osvícení, a to obsahuje, bylo by pak pouze ve vaší hlavě? Kolik z vás se kdy podívalo dolů na svůj palec a oslavovalo, jak je osvícen? Tato otázka je záludná i veselá, že? Je palec částí vašeho osvícení nebo ne? Kolik trilionů částic DNA si myslíte, se nachází ve vašem palci na noze? Pokud v sobě všichni máte osvícení, nezaslouží si pak váš palec, aby se slavilo? Začněte hovořit s vašimi buňkami. Pokud je každé ráno pozdravíte a oslavíte, slovně, pak děláte svou práci. Divné? Tady přichází rada od jednoho Anděla, který nikdy nebyl člověkem, který vám dává pokyny k vašemu vlastnímu tělu. Už víte, proč to mohu dělat? Protože mohu vnímat vaše osvícení od hlavy až k patě.

 

Osmý posun
Chtěl bych přistoupit k osmému posunu a tím dnes skončíme. Posun Vzestupu. Toto slovo je hodné povšimnutí, protože vy znáte zprávy o vzestoupených bytostech, že? Dříve jsme vám vyprávěli, že v písemnostech vaší vlastní kultury, na místě, které nazýváte „kniha druhá – královská“ (Second Kings), se můžete dočíst o vzestupu proroka Eliáše. Je popsán pozorovatelem Elíšou jasně a srozumitelně. Elíša podává zprávu o velkoleposti dění a hovoří o Světle. Říká: „V jeden moment je Eliáš tady a v dalším zmizí.“ Takže máte tuto vizi jako definici vzestupu vzadu v hlavě… někdo, kdo šel „nahoru“.

 

Proto existují tací, kteří řeknou: „Už se toho ani nemůžu dočkat, abych uzavřel tento život a vzestoupil.“ Je to skoro jako říct: „Já jsem k tomu přispěl svým dílem, a proto smím jít dříve domů.“ Ať je tomu jakkoli, energie na planetě se od dob Eliáše velmi změnila. Vzestup není to, co si myslíte. Je nyní dokonce obtížnější. Sdělím vám novou definici vzestupu: Je to člověk se svobodnou vůlí, který – aniž by zemřel – postoupí do dalšího života. Je to člověk, který prošel prvními sedmi posuny, ohlédne se a řekne: „Už nejsem tím, kým jsem kdysi byl.“ Je to doslova vzestup [individuální] kroniky Akáša, která přesahuje 3D, přesahuje to, co člověk považuje za čas a rozum. Je to někdo, kdo svého Mistrovství tak dokonale využije, že se stane někým jiným. To je vzestup.

 

Mnozí řeknou: „To musí být velmi vzácné, Kryone.“ Není. Jsou zde! Lidé, kteří prošli všemi osmi posuny, jsou mezi vámi. Když se zpětně podívají na své životy, pak vidí někoho jiného, ne toho, kým jsou dnes. Zanechávají stopu Světla, kamkoli jdou. Ó, jsou stále ještě lidmi; stále ještě chodí do práce, stejně jako vy. Jsou obklopeni pozemskými výzvami, stejně jako vy. Přesto hledí strachu do očí a strach sám odchází. Musí. Jdou na tmavá místa a tato místa se rozzáří Světlem. Přinášejí klid a mír Boha do každé situace. Zlobí se pomalu a jsou rychlí ve své moudrosti. Nikdy nehodnotí, jsou těmi, se kterými jste rádi, a jsou mezi vámi. Ne, ne v jejich andělské podobě. Místo toho sedí na židlích a naslouchají nebo toto čtou. Jsou to lidé, kteří prošli posuny.

 

Můj partner mě brává s sebou na svých cestách na mnohá 3D místa a dovoluje tomuto procesu, nazývaným channeling, aby se uskutečnil. Všude, kam jdeme, jsou Vzestoupení (lidé). Požehnaný je člověk, který na této planetě vytvoří rozdíl. Ten, kdo prošel skrze své strachy – strachem zatlačit na dveře ke Světlu, strachem porozumět své vlastní velikosti a strachem opustit něco pohodlného, čemu se říká staré Já. To jsou ti, kteří rozumí Světlu a spolu-tvoření. Chtěl bych je nyní oslavovat, neboť sedí mezi vámi a vypadají obyčejně.

 

Vidím něco jiného než vy. Vidím lásku Boha. Dnes večer se v této místnosti uskutečnila čtyři léčení. Zeptejte se jich. Oni vědí, kdo to jsou. Celou dobu cítili anděly po svém boku. Na konci chápou [celkový] obraz a dnes večer dovolili synchronicitě, aby se uskutečnila. Čtyři lidé z této místnosti vyjdou jiní, než do ní přišli. A pro vás jsou rodinou! Mohli byste si udělat čas a oslavit jejich životy? Nepotřebujete znát jejich jména. Mohli byste jednoduše jen říct: „Děkuji,“ za tu synchronicitu, že zde byli v pravý čas na pravém místě? Tak to funguje. Požehnaný je člověk, který si udělal čas, aby mohl přijít sem a posadit se na židli a aby dnes a včera přijímal energii. Domů s nimi půjde hodně energie, kterou neočekávali.

 

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. A tak to je.

KRYON

Zdroj: http://www.kryon.com/

 


Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Martina Mangová
(http://channeling2.wbs.cz a  www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je
možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech
zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět