10-2008 Kryon

Je tady posun!

Kryon, přijal Lee Carroll 20.10.2008 v Santiago de Chile, www.kryon.com

 

Buďte pozdraveni, moji milí, jsem Kryon z magnetické služby.

Místnost je naplněna majestátností a lidé, kteří jsou zde, objevují možnost, že je Bůh uvnitř.

 

Mnozí, kteří sedí na těchto židlích, vědí, že již déle nemohou odmítat to, co je uvnitř. Proto je zde energie, která spolupůsobí s poznatky, které máte, a obojí vibruje společně. To je to, co jsem si pro vás dnes večer přál. Milý člověče, sedíš tu mezi posluchači a chtěl by jsi slyšet poselství z druhé strany závoje, nebo? Dnes večer zprostředkuji poselství. Nebude dlouhé a bude jednoduché. Vše zabalíme do poselství k oslavě. Je to poselství vděčnosti a čekali jsme na to, abychom je mohli zprostředkovávat na tomto místě. Neboť toto místo Země bude rezonovat s energií zvláštního spirituálního slibu, o kterém vám hned budeme vyprávět.

 

Co myslíte, že se právě děje? Mnozí řeknou, „Kryone, ty ještě nezprostředkováváš poselství.“ Máte pravdu, ještě ne, protože se momentálně děje pár věcí a já bych chtěl, aby byly dokončeny, než začneme s učením.

 

Dnes večer je zde několik zlomených srdcí. Myslíte si, že bych nevěděl, kdo zde je? A tato srdce bolí z mnoha důvodů, ale ti, o kterých hovořím, mají co do činění se ztrátou lásky z důvodu úmrtí. Já vím, kdo tu je. Vím, jaké potíže vás přiměly sedět na této židli. Znám vaše srdce. V tomto procesu je krása, pokud k vám necháte hovořit energii z druhé strany závoje. Nejde jen o slova, která zde budou řečena. Jde o to, co dovolíte. Dovolíte dnes večer Bohu nějakým způsobem přijít do vašeho srdce, což by vám ve vztahu k těmto věcem přineslo mír? Neboť já reprezentuji Stvořitele, který chce být rozpoznán. Stojí na prahu k vašemu srdci a čeká, až otevřete dveře. A ruka je natažena. To je poselství vítězství, nebo ne? Mohli byste to tak vidět? Máte tu moc každý den svého života vytvářet ve vztahu k této ztrátě/ přes tuto ztrátu mír, pokud nás pustíte dovnitř. Víte to?

 

Je tady posun!

Před 20 lety jsme vám vyprávěli, že se na této planetě uskutečňuje posun. Nyní oznamujeme, že tento posun pokračuje v takové míře, že už není jen tušen, ale všemi potvrzován. Již nemůžete zapřít, co se děje. Muž a žena na ulici již nemohou zapírat, co se děje. Dokonce i žijící domácí praotci/ domorodí stařešinové planety to začínají vidět. Už to není žádný esoterický koutek, stalo se to velkým posunem a je nyní tady. Před 19 lety jsme vám vyprávěli všechny detaily a všichni si je můžete přečíst v Kryonových knihách. Avšak existuje jeden (detail), který byste, pokud žijete v Chille, nečekali. Minulý večer jsem se o něm zmiňoval a budu pokračovat.

 

Bod jedna: Žijeme v době bez starých proroctví. Nikde nenajdete žádné proroctví, které objasňuje, co se v minulých letech stalo, nebo proroctví o tom, co bude dělat lidstvo. Žádný prorok nebyl schopen projít na druhou stranu závoje a přinést tuto informaci zpět, neboť to, co se na Zemi děje, ještě nikdy nikým nebylo stanoveno.

 

Kolik let musíte být v této energii, než to poznáte, moji milí? Historie už se neopakuje. Chci tím říct, že bude přerušen cyklus chodu konzistentních, starých energií. Co je s řádky od Nostradama? Neuskuteční se. Co je s verši z knihy Zjevení? Nestanou se. Co se stalo s těmi velkými proroctvími konce světa? Všimli jste si, že má osm let zpoždění? Vůbec se neuskuteční. Celé to obklopující drama včetně všech historek a proroctví padá pod stůl – nekoná se. Mnozí čekali na tuto katastrofu a ona se nestane.

 

Všimli jste si, že se nic nestalo, když se to mělo stát? Místo toho se 1987 stalo něco, co všechno změnilo. Tato vaše Harmonická konvergence změnila profil samotné Země. Povšimněte si, co se stalo, co se tenkrát událo. Podívejte se na učení, které tenkrát začalo. Nikdo před rokem 1987 kdy slyšel něco o Kryonovi. Zdá se, jako by se rozletěly dveře a vpustily mnoho z nás, prostřednictvím pozvání nové energie na planetu to bylo umožněno. Kryon byl jen jednou z mnoha.

 

Mnohé z nich našly svůj účel, včetně mého partnera a mnoho kanálů kolem něj, všechny během toho stejného 24-měsíčního období. Tenkrát neexistovala žádná učení od osob jako je Peggy Phoenix Dubro (je zde přítomna). Tenkrát neměla tušení, co to v jejím životě udělá. Pak se otevřely dveře a přicházely sem hluboké energie a hluboká učení. Posun to způsobil. A ještě toho je víc: Jak to vypadá se starodávnými kalendáři? Co je s nimi? „Jaká náhoda“, možná řeknete, „že se posun děje v dobu před rokem 2012. Jaká náhoda, že starodávné kalendáře zaznamenávají 2012 velký posun vibrací.“ Jak mohli nahlédnout tak daleko dopředu a předvídat, že to 1987 učiníte? To je synchronicita v nejvyšší podobě, moji milí, a ukazuje to, že jsme stále s vámi. Ukazuje to, že se lidstvo může změnit a sladit se s tímto posunem Gaiy, a to také udělalo.

 

Rok 2012 pro vás není žádným mystériem a není nebezpečný. Mnozí vám budou vykládat, že všechno 2012 končí. Ve skutečnosti všechno začíná! Možná byste měli raději nafukovat balónky, stavět sochy, pořádat párty? Protože to je doba, kdy Země začíná měnit své vibrace. Tento kalendář, jasně zprostředkovaný vhledy předků, je proroctvím věků. Reprezentuje pomalé zvyšování úrovně vibrací. Na toto zvyšování čekají pomocníci světla, kteří tento nárůst prožívají již 20 nebo více let. Myslíte si, že je to jen náhoda? Není to náhoda. Je to posvátná formule (recept) pro mír na Zemi. Historie se nebude opakovat. Posunuli jste se ven z drážky, ve které se věci děly tímto způsobem. Diktátoři nebudou vytvářet nové diktátory. Hlad a nouze nebude vytvářet žádný nový hlad a nouzi. Nadchází změna a historie skončí se svým opakováním. Jedná se o novou energii, pokud jste si toho všimli.

 

Bod dvě: Tady přichází další důkaz, že se nacházíte uprostřed posunu. Před dvaceti lety jsem řekl, že nastane změna ve vědomí lidstva. Co jste si představovali, že se opravdu stane? Mysleli jste si, že bude lidstvo jen tak posedávat a jednoho dne bude mít náhle povznesené myšlenky? Kolik z vás rozumělo, že to bude trvalý vědomý posun, který bude způsoben lidskou evolucí? Před lety nastal příliv dětí nového vědomí, po tisících. Často jsme o tom hovořili. V roce 1987 jste dali souhlas pro evoluci lidského vědomí a děti jsou toho důkazem! Jsou jiné …všimli jste si toho?

 

Dospělí poslouchejte: Tyto děti nejsou lineární. Tyto děti jsou koncepční (pojmové). Lineární výchovou se nebudou dobře rozvíjet. Vidí celý zámek a když jdou do školy, chce jim systém objasňovat každý jeden stavební kámen, bez toho, aby jim kdy celý zámek byl ukázán. Pro vás těžko pochopitelné (a akceptovatelné), avšak tyto děti vidí tento zámek i bez tréninku dokončený. Pedagogové je nudí tím, jak se to staví! To je těžké vysvětlit. Vy ale cítíte, že jsou jiné, nebo?

 

Tyto děti se tak často zdají těžko přístupné. Jsou frustrované a to je frustrující pro ty okolo nich. Reprezentuje to nové vědomí a frustrace spočívá v tom, že to vidíte jako problém a ne jako to, co to skutečně je… vývoj přirozenosti člověka. Jsou jich tu nyní desítky tisíc. Mnohým z nich je už 20 nebo 30. Buďte připraveni na to, jak se bude měnit ekonomika a na nové způsoby, jakými to bude dosaženo. Nakonec bude dosaženo nějaké integrity. Přijde od koncepčních myslitelů. Posun je v chodu.

 

Všímali jste si v poslední době magnetismu planety? Nejen toho, kam se posunula mřížka, všimli jste si magnetické síly? Ne kde je, ale jak zeslábla. Jakápak náhoda! Zdá se, že bezprostředně před rokem 2012 slábne. Kolik z vás si všimlo, co dělá Slunce? Podívejte se na heliosféru.* To je magnetická vlastnost Slunce pro celý sluneční systém. Nikdy nebyla slabší než nyní. Magnetické odstínění (clona), které máte, začíná být slabé, velmi slabé. Není to nebezpečné a bude se vám dařit dobře, avšak co by to mohlo znamenat?

 

Před 20 lety jsem přišel jako Kryon, magnetický mistr. Jaká to náhoda, že se s blížícím rokem 2012 mění celý magnetismus! Řeknu vám, o co jde: Zmocnění (uschopnění, aktivace, odblokování). Právě teď je do vaší DNA dodáváno více informací, než kdy dříve. To je silné a esoterické (spirituální). A pokud jsi intelektuál, nebudeš nic vnímat. Důvodem je, že respektujeme svobodnou vůli. Pak nebude rozpoznána žádná z těchto věcí. Jsou všechny náhodné, pokud by to tak vaše mysl chtěla mít.

 

Bod tři: Všimli jste si nějakých finančních témat? Zdá se, že je do toho zapletena celá planeta. Řekl jsem vám, že by se to mohlo stát (Kryon kniha 10). Musí to tak být, neboť není možné mít v těchto velkých finančních záležitostech korupci a současně vést bezúhonnou (celistvou) ekonomiku. To první, co musí odejít, je korupce v bankovnictví, a vy jste právě pozorovali jeho krach. Chtěl bych vám sdělit několik novinek. Ve staré energii by ti, kteří předpovídají co se jako další stane, řekli: „Bude to hrozné, strašné. Všechno se zhroutí.“ Řekli by: „Připravte se na zlé časy.“ My říkáme, že existují věci, které bychom nazvali žolíkem. To znamená potenciály, na které nikdo nemyslel. Vaše finanční témata nebudou trvat dlouho. Někteří budou šokováni, jak rychle se z toho zotavíte. Uvidíte, co se stane, když odhalíte co zmůže integrita (angl. integrity = bezúhonnost, celistvost, čestnost, úplnost… pozn. překl.)

 

Bod čtyři: Jak to vypadá se schopností vést? V zemi mého partnera (USA) se právě děje něco, co tu ještě nebylo. Zvolili do Bílého domu „barevného“ muže. Před 20 lety jsme vám řekli, že nastane jiný způsob myšlení, že se vypaří cesty staré energie, že zmizí energie opakující se stovky let. Neexistuje žádný lepší důkaz, že se věci mění, než to, co se tam právě děje. Před dvaceti lety by to bylo nemožné.

 

Kolik dalších věcí potřebujete, aby vám ukázaly, že to, co se na planetě událo, není běžná záležitost? Paradigmata (vzorce), které očekáváte v cyklickém opakování, nebudou. Konečně budou věci pracovat tak, jak mají.

 

V příštích dvou desetiletích očekávejte v obou Amerikách, které hovoří španělsky, ve vztahu k vedení dvě významné změny. Dvě země v Amerikách, které hovoří španělsky, budou mít významný posun. Vy budete vědět, o čem hovořím, když to nastane. Je to nutné a pomalu je načase. Dbejte na více integrity ve vedení, na ubývání věcí, o kterých jste si mysleli, že nikdy neodejdou, jako korupce. Řekli jsme vám, že přijde čas, kdy integrita způsobí rozdíl, a to se děje.

 

Bod pět: Zde je něco, o čem nikdy nehovoříte – intuitivní probouzení. Hodně se vás ptá na následující: „Je možné, že je Bůh větší, než mi bylo řečeno?“ Tisíce lidí na planetě se zcela sami probouzejí k této pravdě. Neexistuje místo na Zemi, kde se to neděje… a je to zásadní. Není to omezeno na esoterický systém víry, každý, také mnohé kampaně organizovaných náboženství to vnímají. Lidé hladoví po duchu a hledají odpovědi, z kterých by v této nové energii měli dobrý pocit. Budou hledat lásku a osobního Boha. Organizovaná náboženství staré energie budou velmi trpět tím, že členství a zájem klesne na nejnižší hranici všech dob. V příštích letech bude nový papež, který se pokusí svoji církev opět oživit, přičemž konečně vytvoří něco vhodného k tomu, co lidé cítí. Musí to učinit, nebo ztratí 2000 let starou dynastii.

 

Mnozí z vás jsou zde poprvé a je to poprvé, co posloucháte channelované poselství jako je toto. Mnozí budou možná vycházet ze dveří trochu zmateni. Není důležité, jak moc rozpačití jste. Doprovod andělů půjde s vámi a bude čekat na to, až se zeptáte: „Mohla by to být pravda? Mohlo by na tom celém něco být? Nebo je to celé jen náhoda?“ Nikdy nebude vhodnější doba se na to zeptat. Posun je tady.

 

Jsem skoro hotov. Už oslavujete? Chtěl bych, abyste něco chápali: Jste zde během posunu a zvolili jste si být zde během tohoto posunu. Možná vás to přivedlo k tomuto setkání. Pomysleli jste někdy na to, jaká synchronicita vás přivedla na toto místo? Možná existuje něco, co byste měli slyšet nebo vědět? Možná existuje něco, co byste mohli učinit pro planetu? Možná právě zde v Chile? Chtěl bych zopakovat něco, co jsem řekl včera večer.

 

To, co vám nyní řeknu, nejsou žádné Kryonovy informace. Pochází od předků Země, jak těch v severní tak jižní Americe a také z jiných kontinentů. Energie planety se spirituelně posunuje. Ti, kteří studujete spirituální bohatství působení, víte, co je kundalini planety a co to znamená. Jedná se o spirituální moudrost Země. Mnozí z vás vědí, kde sídlí od té doby, co jste se narodili a co se narodili vaši předkové. Pobývala v zemi jménem Indie a nyní se pohybuje. Pomalu se pohybuje po hřbetu pohoří And dolů … do Chile!

 

Jaká to náhoda, že toto poselství dostáváte zde v Chile. „Kryone, myslíš si, že se spirituální centrum Země přesunuje do Chile?“ Ano. Nespoléhejte se na má slova. Běžte a najděte to. Je to momentálně téměř neznámé, ale je to napsáno tímto způsobem. Nikde nenajdete takovou předpověď. Ale jsou to předkové domorodých obyvatel, kteří jsou ochránci záznamů Země a kteří říkají tyto věci. Pochopte, dokonce ti, kteří by nikdy nepřišli na takové setkání jako je toto, říkají, že se Země posunuje. Spící stočený oheň Země se odvíjí a pohybuje se! Jak naložíte s touto informací?

 

Chystáme se říct na shledanou. Co uděláte s touto informací? Zvednete se z tohoto místa a vyjdete ze dveří. „No, nebylo to zajímavé?“, možná řeknete někteří z vás. Jiní budou vnímat v této místnosti dotyky doprovodu, který doslova seděl na vašich srdcích. Budete to cítit, když budete vycházet z této místnosti, že vy jste tím posunem. Nestane se to bez lidí na planetě.

 

To nejsou věci, které se vám jen tak přihodí. To jsou věci, které jste vytvořili. Pomocníci světla, je na čase mít trochu klidu a míru. Nechtěl bys to tolik? Tady to je. Zatlač jednoduše na dveře a uchop ruku, která tam je. Je to ruka toho, co jsme nazvali Vyšším Já. Není to mystérium, je to tvoje energie. Natáhni se a uchop svoji vlastní ruku Vyššího Já, která je Božská. Kdo to pochopí lépe než ty? Jaký jen to je koncept! Bůh není žádný dědeček v Nebi. Bůh je energií, se kterou jsi vždy byl a budeš spojen, a je ve tvém nitru.

 

Je tady rodina, zde je doprovod, který přišel, aby vás viděl sedět na židlích. Jsme v tento moment těmi, co zvedají slzami naplněné mísy, kterými jsme vám myli nohy. Nejste lidé, chápete? Jste rodina. Den, kdy vás opět uvidím, přijde. Smísíme naše energie a vy to nazvete smrtí. A já se na vás podívám a řeknu, vítejte doma. Zeptám se, zda si pamatujete na to setkání ohledně posunu v Santiagu? Pamatuješ si, jak jsme říkali, že se Země zlepší? Srdečně blahopřeji za tvoji roli v tom. Podívám se na tebe a řeknu: „Kdo by si pomyslel, že někdy bude na Zemi mír? Myslím, že ty sis to myslel.“ Myslím, že si to (teď) myslíš.

 

Proto vás milujeme takovým způsobem, jak činíme. Začněte u sebe. Objevujte všechny ty věci, které ve vás jsou a očekávejte – zdraví, dlouhý život, pohodovou existenci, smysluplný život, a radost lásky a naplnění. Nic se nestane, dokud nezačnete milovat sami sebe. To není ve skutečnosti až tak těžké, nebo? Pokud milujete Boha, můžete milovat sami sebe. Neboť jste součástí tvořivého Zdroje. Můžete sebe milovat? Já si myslím, že ano.

 

Je těžké odejít. Je to na čas naposled, co můj partner přijel do Chile, a já vnímám jeho pocity loučení, protože já odcházím s ním. Avšak Kryon Chile neopouští. Jen ta část, která odchází s mým partnerem. Neboť já nejsem 3D a nejsem singulární (nejsem jeden). A to znamená, že s vámi mohu jet ve vašem autě domů. Líbilo by se vám to? Nelekejte se. Je to výzva, mít vedle sebe na sedadle lásku Boha? (smích) Necháme rozhodnout vás.

 

Požehnaní jsou tito lidé tady, protože pochopili synchronicitu, ne náhodu. A tak to je.

KRYON

* Heliosféra: (z Wikipedie) je obal částic obklopující Slunce, bublina nafukovaná solárním větrem do mezihvězdného prostoru. I když do ní mohou pronikat el. neutrální atomy z mezihvězdného prostoru, pochází prakticky veškerý materiál v heliosféře ze samotného Slunce. Sahá až za oběžnou dráhu Pluta. Má tvar kapky nebo ohonu, podobný takovému jaký mají komety.

 

zpět