10-2011 Kryon

Co se stane?

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Torontu, Ontariu v Kanadě 19. října 2011

 

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

.

A kdo tomu věří – že tento sladký hlas je hlas Ducha a je vám a vašemu srdci prezentován touto cestou? Kdo tomu věří? Když vám řeknu, že vím, kdo tu dnes je, věříte mi? Každá duše v této místnosti je mi důvěrně a osobně známa. Bůh takovéto věci dokáže.

.

Jsou i tací, kteří říkají: „Takhle to nemůže být! Je to jen muž, který sedí na židli, lže a předstírá! Nemůže to být tak snadné… jestliže Duch ke mně hovoří, musí to být něco víc!“ A my vám říkáme, drazí, tak jak to opakujeme skoro vždy, když se posadíte na tuto židli: Všechny vaše svaté knihy takto byly napsány a vy nečtete slova Boha ani v té krásně vázané edici. Jsou to slova mužů a žen… pro lidstvo. Je to channeling. Slova tak vzácná, že k nim lnete. Jsou to dějiny duchovnosti, psané muži a ženami pod vlivem lásky Boha.

.

A já jsem tu a říkám vám, že VÍM, KDO JSTE.

.

V této místnosti jsou „prvňáčci“. Tím myslím ty, kteří poprvé sedí přede mnou na živém setkání. Někteří už slyšeli tento hlas, ale ne energie. A jsou zde ti, kteří tento hlas dosud neslyšeli, jsou zde poprvé a ptají se, zda je to skutečné. A já se vás ptám: Co můžete ztratit? Po dobu těchto momentů, kdy prodiskutováváme věci, co můžete ztratit, když otevřete své srdce a zeptáte se… Věříte v Boha? Tak se ho zeptejte: „Drahý Bože, drahý Duchu, je to skutečně tak?“ A já vám povím, že vaše Vyšší Já, pokud ho necháte hovořit, Vás vezme za ruku a poví vám: „Nejen že je to skutečné, ale je nejvyšší čas, abys to uslyšel.“ A proto jste tu teď na židli a vy to víte.

.

Víte, že právě teď, ještě předtím než se dostaneme k tématu… právě teď je na tomto místo doprovod, který tu sedí s výjimečnou energií, která překračuje tu, která kolem vás bude až toto skončí. A co tím myslím je, že teď v této skupině můžete dokázat víc než jste kdy mohli udělat sami. A je to proto, že jsou tu ti, kteří vědí, co se opravdu děje. Ukotvují tuto místnost a toto místo, aby se mohla uskutečnit jedna věc. Důležitá věc. Ještě předtím než začneme… hovořím nyní k těm, kteří sem přišli pro léčení. Vím, kdo jste. Můžete předstírat, že jste tu za jiným účelem, ale vy víte, proč tu opravdu jste. A já to vím také. A to znamená, že má právě teď otevřenou linku s Duchem…

.

Duch nechce, abyste trpěli! Slyšíte to? Rozumíte tomu? Jestliže to Duch nechce, snad byste to neměli chtít ani vy. Jaký je váš postoj? Co očekáváte? Stará Duše, není důvod, abys pokračovala s onemocněním. Já vím, kdo tu je. Dovolte nám, abychom se vás dotkli… nechte nás, abychom se vás dotkli. A nechť dnešním večerem začne zbytek vašeho života, který bude jiný než když jste sem přišli. Toto je ve vaší moci. Ve VAŠÍ moci! Natáhnete se a dotknete se té ruky… nebo ne?

.

Drazí, někteří říkají: „Nevím, co se děje na planetě, a nelíbí se mi to.“ Jsou tu otázky. Slyším, jak ke mně přicházíte a vidím, jak frustrovaně rozhazujete rukama: „Vím, co pan Carroll říká, ale mám starost. Co se děje?“ A proto o tom budu hovořit.

.

Říká vám něco slovo „rekalibrace“? Jak byste to popsali – rekalibrovat sebe, svoji duchovnost a svoji energii? Rekalibrovat věci okolo vás: vaši vládu, vaši ekonomii, to, jak věci fungují… co to pro vás znamená? A já vám povím, že to je to, co právě zažíváte v tomto okamžiku. Je tu energie, která se vlévá do této planety. Energie posunu, o kterém jsme vám již říkali. Je to důvod, proč jsem tu. Nacházíte se uprostřed 36letého galaktického vyrovnání a já jsem tu s vámi… tolik věcí se kolem vás děje… rekalibrujete se.

.

Země pod vámi (USA), ze které pochází i můj partner, trpí recesí. Mnozí si stěžují a je to těžké. Znovu vám říkáme, že tato rekalibrace vám přinese nazpět vaši ekonomii, kde bude méně lakomosti. Ekonomii se systémem, který pozastaví věci, ze kterých benefitují jen bohatí. A čas na takovýto posun už nastal, že? A to je to, co se právě teď děje.

.

A někteří z vás mají zmatek v životě. Vím, kdo tu je. Pátráte po podstatě toho, kdo jste. Vím, kdo tu je. A chci vám říct: gratuluji! Zemi pod vámi (USA), která trpí recesí, chci říct: gratuluji! Máte odvahu oslavovat překážky spojené s rekalibrací. To je to, co se děje a není to pohodlné, není to příjemný pocit.

.

Ó, drahé duše, je to čas, na který jste čekali. Rád bych vás vzal zpět, i když jen na krátký moment, a ukázal vám okamžik vašeho narození, když jste přišli na Zemi a já jsem tam byl… a tolik věcí se v tom okamžiku odehrálo… Krásná energie vplula do té vteřiny, kdy jste se ocitli v porodních cestách a na všechno, co opravdu jste, jste ihned zapomněli… zapomněli jste na svou velkolepost… a zapomněli jste i na tu božskou část ve vás. Ihned jste zapomněli… a dobrovolně a znovu jste nastoupili na svou pozemskou cestu. A těsně předtím, než jste přišli, všichni ti, kteří okolo vás stáli, včetně mě, si řekli, že toto může být TEN ČAS… všechny ty minulé životy byly pro tento moment: kdy na Zemi může nastat posun. Když půjdete na to místo, kam jste povoláni „setbou“ Bratrů a Sester Sedmi, kde budete moci říct: „Dokázali jsme to.“ A tam směřujete… tam směřujete.

.

Staré duše v této místnosti to dokážou otočit… anebo ne. Dokážete to rozběhnout či zpomalit. Pravděpodobně reprezentujete jádro tohoto města (Toronto). Pracovníci Světla, kteří jsou zde noví, i ti, kteří tu jsou už dlouhou dobu – všichni jste si rovni ve schopnosti svítit svým světlem do temných míst.

.

A vyvstává nová otázka: „Drahý Kryone, co tedy bude? Opravdu nastanou 3 dny tmy? Nastane planetární zmatek? Bude to náš konec?“ A odpověď zní: NE. Opakujeme: Cokoli jste slyšeli, i když to přišlo od učitelů nejvyššího řádu, pokud to vypadá jako negativní zpráva, podívejte se na metaforu! Duch k prorokům promlouvá v metaforách. Vždy to tak bylo. Dobře se na to podívejte… metafory jsou jediný způsob, jak Duch komunikuje k těm jednotlivcům, kteří vidí to, co přichází. Nesmíte to brát doslova, ale prohlédněte to skrz naskrz a hledejte to, co poznáte svým vlastním duchovním nitrem, které se dotýká vašeho Já na druhé straně a které bude vědět, že je to v pořádku. Toto je čas změny – ne konce a tmy.

.

A otázka je položena: „Co se opravdu stane 21. prosince 2012?“ A já se vás ptám: „Kde? O kterém místě to mluvíte?“ A vy odpovíte: „Mluvím o Zemi.“ A my vám povíme: „Ó ne, ne, čas na Zemi je stále ve dvou dnech zároveň. Vždy. Kde?“ A tak vám zopakuji: Střed času předaný Duchem, když hovoří o dnech jako o slunovratu, rovnodennosti, o věcech, které se odehrají v určitou hodinu, určitý den, určitý moment… je měřen od Lemurie, ne od Londýna! (Kryon se směje.) Lemurie přímo uprostřed Tichého oceánu. Víte, co se stane 21.12.2012? Oslava! Všech, kdo se podívají na hodiny a vypočítají si, že ten okamžik právě nastal – uprostřed Tichého Oceánu, kde leží Lemurie… oslaví to!

.

Oslavujte střed seskupení, které jste začali před 18ti lety, pro vás nyní 17ti (poselství bylo předáno v roce 2011 – pozn. př.) a věci, které se staly, které změnili Zemi. Můj partner už některé uvedl. Některé se už dějí a některé ještě ne. Oslavujte! To je to, co se stane.

.

A někteří z vás řeknou: „Ano, ale slyšel jsem tolik špatných zpráv o temnotě, o problémech, dokonce i o rozdělení Země!“ Ó, ale vždyť rozdělení Země se už děje! A vy víte, o čem hovořím. Je to metafora. Je to Tma a Světlo. Je to Nové a Staré. Necítíte to? Necítíte to?

.

Chci, abyste se okolo sebe dobře rozhlédli, protože toho přijde víc. To je to, co se stane v nadcházejících 18ti letech. Budete tu mít starou energii Země, která křičí a kope, protože nedokáže dosáhnout toho, co chce – aby to bylo, jako to bývalo. Dobře se na to podívejte. Už se to okolo vás děje! Staré gardě se nelíbí to, co vidí. Opravdu si myslíte, že diktátoři, o kterých teď hovoříme, očekávali tento zvrat? Opravdu? A co ti, kteří ještě přijdou? Ti, kteří teď jen klidně sedí, a myslí si, že oni se tomu vyhnou? … Ti budou následovat! (Kryon se směje.) No jen počkejte, bude to významné. Jeden za druhým padnou…

.

Očekávejte politiku staré energie, která se snaží opět se prosadit – ale prohraje! A i jiné věci, které jste už dříve odmítli, se opět budou snažit prosadit, i když si uvědomují, že jsou odmítnuté.

.

Očekávejte seniory a vůdce zemí, kteří dělají zvláštní – ne sjednocující, ale separující prohlášení – která nepadnou na úrodnou půdu, ale naopak. Lidé se budou divit a ptát se: „Co to dělají?“ Protože vědomí planety začíná rozpoznávat starou energii přesně takovou, jaká je, a toto se děje poprvé, drazí, že to takto můžete vidět. No a to způsobuje chaos.

.

A tak v příštích 20 letech nastanou časy, které budou těžké, kdy můžete doslova vidět boj mezi Starou a Novou energií. A já vám říkám, že když měříme potenciál vědomí Země, nemají šanci. (Kryon se směje.) Kostky jsou vrženy. Už 17 let a vy jste toho byli svědky. A těm, kteří nevnímají to, co předávám svému partnerovi v průběhu tohoto rozhovoru, to nemusí dávat smysl. Ale planeta se dramaticky a významně mění – způsoby, které nikdo nepředpovídal ani neočekával. Vy propojujete kontinenty. Velmi pomalu a všichni jste toho součástí.

.

No a navzdory tomu, co teď víte, povíte mi: „I tak se mi to nelíbí.“ A proto vás nazýváme Pracovníci Světla – protože vy na tom „pracujete“…

.

Přišel čas na otázky.

.

„Kryone, co můžu udělat pro to, abych dosáhl míru ohledně těchto věcí? Abych se jim netrápil? Abych svítil svým světlem na tmavých místech způsobem, který není invazivní (nenarušuje práva ostatních)? Jestli je pravda, že jsem stará duše a že jsem čekal na tento moment celý život, co mám podle tebe nyní dělat?“

.

Ó drazí, už jsem se bál, že s mě na to nikdy nezeptáte. (Kryon se směje.) Toto je tak vzrušující! Tak vzrušující!

.

Instrukce pro moudré

 

Staré duše zde přede mnou už prošly mnoha věcmi a mnohé si už vytrpěly. Už jste měli svůj čas nadšení či utrpení, mateřství či hrdinství, bojovali jste ve válkách této planety, zanechali své stopy v cizích krajinách a teď jste tady. Jste tady na mírumilovném místě, v mírumilovné zemi, v zemi bez nepokojů, bez utrpení… a myslíte si, že je to jen náhoda. Že se se nacházíte právě tady a máte možnost pracovat právě tady, to není náhoda. Ale nevykonáte nic a nebudete mít žádný účinek na planetu, vaše práce bude neúčinná, pokud si neuvědomíte, že potřebujete vítězný postoj ke strachu. Strach umlčí i toho nejlepšího Pracovníka Světla v této místnosti, včetně mého partnera. Strach vás umlčí! A říkáme to znovu.

.

Za prvé – odstraňte ze svého života strach! Pokud chcete vědět jak na to, já vám to povím – strach je jen takový papírový tygr, když dojde na lásku. Chyťte za ruku své Vyšší Já právě v tomto okamžiku, kdy se k vám natahuje. Je ve vás zrnko Boha, které tam bylo vsazené právě pro tento moment. Můj partner už dostal tyto informace, které jsou již publikované. Přečtěte si je. Bůh je ve vás všech! Možná tomu nevěříte a snad si i myslíte, že si to nezasloužíte, ale je opravdu tam. Vždyť se podívejte… co můžete ztratit? Není náhodou už čas, abyste se vymanili ze sevření strachu, deprese a nejistoty a abyste byli sebejistí a smíření s tím, co zde bylo zaseto?

.

Jste vojáci a byli jste trénováni! Staré duše už mají trénink v moudrosti, aby přinesly světlo a intuici právě tam, kde jsou; když jdete do práce, když jdete domů, kudykoli jdete. A když se vaše tělo samo léčí, protože se dotýkáte tváře Boha jako právě teď… dokážete šířit světlo. Snad řeknete: „Jsem příliš slabý na to, abych dokázal tyto věci!“ Ne, nejste. Nejste. Já vím, kdo tu je a vím, čím si procházíte. Nejste slabí.

.

Proto jste tu teď a nastal čas, abyste to viděli. Ó, drahý člověče, jsi bojovník, byl jsi trénován jsi připravený! Nedovol, aby tě strach odzbrojil, chyť za ruku své Vyšší Já a už vykroč vpřed. Pociť právě teď lásku Boha, který se skrze tebe dme. Usmívá se na tebe, usmívej se na něj zpět! Je to v pořádku, úplně v pořádku…. To byl první bod.

.

Druhý bod: Mějte soucitnějšího ducha. Soucit je katalyzátorem míru na Zemi. Sjednocení je nástrojem soucitu. Co je to, s čím se nedokážete ve svém životě sjednotit? S kým se nedokážete sjednotit? S kým nechcete mluvit? Já vím, kdo tu je.

.

Vyzývám vás, abyste je kontaktovali a řekli: „Není důležité to, co se stalo. Není důležité, jestli mi někdy zavoláš zpátky. Není to důležité. Chci ti jen dát vědět, že mi na tobě záleží a že jsi pro mě důležitý (á).“ A to je všechno. A to zajistí soucit ve vás i v té druhé osobě a nezáleží na tom, co udělali… nebo jak tvrdá mají srdce. Já vím, kdo tu je.

.

Postavit takovýto most bude velmi dobrý začátek, ale je to těžké. Myslíte si, že je to lehké? Je to těžké. Vyzývám vás. A já vám říkám, že až překročíte tento Most Mečů (Kryon se směje), bude to jen začátek vašich dalších velkých činů. A když to dokážete, budete se cítit úplně jinak. Jak budete pokračovat dále, pocítíte něco nové. Řeknete si: „Wow! Co je to za krásný pocit?“ A já vám povím, že je to stará duše, která ve vás sídlí a že záříte veškerou tou moudrostí, kterou jste doteď za celé ty roky nasbírali. Pocit sebehodnoty, stát vzpřímeně s Bohem. Cítit lásku, která tu stále byla.

.

Teď mluvím k duším, které kráčejí celým svým životem s andělskými energiemi po boku a ani jednou jim nepoděkovaly. Ani jednou je nepozdravily. Protože tomu nevěří. Já vím, kdo tu je a ke komu mluvím. A ty to víš taky, že? Odejdeš z tohoto místa stále nevěřící. No klidně můžeš, my nebudeme nikoho soudit a všichni ti andělé odejdou z tohoto místa s tebou… přesně tak, jako to bylo po celý tvůj život. Oni pouze čekají na tebe, až je uvidíš. Aby ti mohli pomoct… se vším, s čím chceš pomoci. Na tvojí straně stojí tolik pomocníků, drahá lidská bytosti, drahá stará duše!… to bylo číslo dvě – soucit.

.

Teď číslo tři. Musíte změnit svůj postoj! Očekávejte pozitivní řešení. Očekávejte synchronicitu každý den! Já vím, že máte problémy a nevíte, jak je vyřešit. Vím, kdo tu je. A říkám vám, že pomocí vašeho svolení a potenciálu dokážete uskutečnit takové synchronicity, jaké si ani nedokážete představit! A takto vyřešíte všechny své problémy. Když to sami dovolíte. Jsou tu dnes totiž i takoví Pracovníci Světla, staré duše, dokonce i léčitelé, kteří si tajně užívají své vlastní utrpení. Já vím, kdo tu je!

.

A Duch vás slyší říkat tyto věci: „Věděl jsem, že to přijde, nikdy se mi to nepodaří.“ Stále dokola to samé. Já vás znám.

.

Nenastal náhodou už čas, abyste změnili postoj a očekávali pozitivní řešení? Neohlížejte se zpět na negativní věci… právě naopak, všechny je oslavujte! Protože jsou součástí růstu, kterým jste i vy… součástí Boha, kterým jste i vy, vyzývám vás! Oslavujte věci ve svém životě, které teď vidíte jako negativní. Podívejte se zpět a uspořádejte oslavu! Konvertujte je ve svém mozku do pozitivních věcí. A můžete říct: „Kryone, ty vážně nevíš, čím jsem si prošel. Nevím, jestli dokážu něco takového udělat ohledně té konkrétní osoby…“ Ó, drahá lidská bytosti, ta stejná osoba je také součástí plánu. Nemyslíš si, že vím, kdo tu je? Součást plánu. A právě tady a teď jsi si toho plně vědom. A co budete tedy dělat? Necháte si zničit celý svůj život? Já vím, kdo tu je. Pracovník Světla to dokáže a planeta se mění, když to děláte.

.

A teď to poslední, stará duše. Víra, že to, co vám právě teď říkám, je pravda. Bez toho abyste se museli rozpomenout, bez důkazu, vstaňte a pohlédněte do svého nitra. „Je to pravda, že v mojí DNA se nachází akášický záznam, který je stovky a stovky roků starý, pokud ne tisíce? Je možné, že bych mohl být součástí Lemurie? Je to možné… je to možné?“ A já si přeji, abyste dostali odpovědi. A když to dovolíte, ta odpověď bude ANO. A teď víte, proč jste tu, proč sedíte na této židli, proč máte o tyto věci zájem, proč v noci nespíte… (Kryon se směje.) Myslíte, že nevím, kdo tu je? Když vidíte 11:11 na hodinkách, kolik z vás poví: „Děkuji ti, Bože!“? Namísto přemýšlení: „Co to asi znamená? Jsem si jistý, že negativního.“ Nastal čas to změnit.

.

Velký Mistr chodil po této Zemi, jeho jméno bylo Kristus. A všude, kam se podíval, měl soucit. A všude, kam se podíval, viděl synchronicitu a řešení. Všude, kam se podíval, byl milován. A lidé v něm viděli lásku Boha. A on vám dal instrukce, drazí moji, tento Mistr vám dal instrukce – řekl: „Já jsem synem Boha a jste jím i vy! A tak se dobře podívejte, co činím, protože to jste i vy.“ A to bylo pro někoho, kdo je právě teď tady. A pro všechny, kteří to potřebují slyšet.

.

Vím, kdo tu je. Já jsem vaše rodina. Budu s vámi po zbytek vašeho života. Můžete mě nechat stát venku a zavřít dveře, nechat mě tam stát… a já budu kráčet za vámi. Nikdy neotevřu pusu, nebudu klepat na vaše rameno, pouze když uvidíte 11:11 (Kryon se směje) – to je to poklepání na rameno, které vám říká, že jste stará duše, tak se s tím smiřte. Chcete nebo ne? A to vám změní život v tak pozitivním smyslu!

.

Jak tolerantní vlastně jste? Když jste zaseknutí v dopravní zácpě… Vím, kdo tu je! (Kryon se směje.) I to je toho součástí. Dokážete jim požehnat, když vás předjedou, když vás zpomalí, když na vás budou gestikulovat či křičet? Dokážete i tak říct: „Bůh ti žehnej, mám tě rád.“? Dokážete něco takového? Pokud ano, drazí, tak praktikujete soucit. Praktikujte soucit. Praktikujte soucit. Změní to způsob, jakým myslíte a změní to způsob, jak se chováte k těm, které milujete nejvíc. Dokonce i vaši nepřátelé k vám nakonec přijdou se slovy: „Nevím, co se s tebou stalo, ale není to až tak špatné.“ Zní to celkem dobře, že?

.

To jsou ty věci, které mění hlínu země, krystalovou mřížku, měřící systém, všechno to, co je potřebné na zasazení semínek pro vaše děti a jejich děti a děti jejich dětí… aby měli mír na této planetě a už nikdy světovou válku. Nikdy, nikdy, nikdy. Protože o to tu teď jde.

.

Jste uprostřed zarovnání, máte před sebou ještě téměř 2 desetiletí. A někteří z vás řeknou: „Nemyslím, že se toho dožiji, jsem starý!“ (Kryon se směje). Já vím, kdo tu je a moje odpověď zní: „A možná máš pravdu! Ale víš co? Přijdeš hned zpátky!“ Takže v tom není žádný rozdíl, protože to, co se děje v akášickém záznamu, jak se tato energie posouvá dopředu, ty se chopíš iniciativy, stará duše, a uvědomíš si, kdo jsi, rozsvítíš své světlo. No a když se potom vrátíš zpět, probudíš se s plným vědomím! (Kryon se směje.) A už nikdy nebudeš muset projít tím, čím jsi prošel teď… Nikdy! Víš to? Toto je semínko vzestoupené planety – když se narodíte už osvícení!

.

A právě to my tu vidíme. No a pro ty, co říkají: „Já se už nevrátím, toto je naposledy!“ (Kryon se směje.) Haha! Ani za svět byste o to nepřišli, nebudete chtít přijít o to velké finále! Zkuste si představit planetu, která je sama do sebe zamilovaná. Zamilovaná tak, že už nejsou žádné války. Představte si to. A to je, kdo jste. A to je to, co se možná právě děje. A to je to, proč vás tolik miluju!

.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: MP3 nahrávka (42 minut) http://www.kryon.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do slovenštiny přeložila Zuzana Blyšťanová (). Ze slovenštiny do češtiny přeložila Marie Kuchařová (http://www.posvatnesrdce.cz/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět