10-2013 Kryon

„Zažehnutí zápalky“

 

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Mar del Plata v Argentině, 25. října 2013

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Cítíte to? Nejste tu sami. Cítíte to? Není to práce vaší představivosti. Dokážete rozpoznat energii v místnosti. Věděli jste, že minulou noc se zde shromáždil Kryonův doprovod v radostném očekávání toho, že sem přijdete? Není to tak, že bychom VĚDĚLI, kdo přijde. Znali jsme potenciál toho, že byste mohli přijít. To není předurčení (jasně daný osud), drazí, ale protože s vámi kráčíme den co den, věděli jsme o vašem záměru přijít a posadit se zde na židli. A byli jsme tu, abychom vás přivítali, až přijdete.

 

Jak říká můj partner: „Jak vnímáte to, co jsem právě řekl?“ Mohla by to skutečně být pravda? A kdo je ten doprovod? Kdybyste mohli vidět, co vidím já… bralo by vám dech, kdybyste věděli, kdo tu je. Je tu rodina – kvůli vám. Jsou zde někteří z těch, které jste milovali a ztratili, a někteří z vás je vnímají. Takže pokaždé, když hovořím o Kryonově doprovodu, je jiný. Doprovod je jedinečný – podle toho, kdo přišel.

 

Je možné, aby byl systém Ducha tak milující a pečující? Ano. Není to nezbytně takové, jak vám bylo řečeno, ale je to pravda. Chci vám dát další podnět: představte si rodinu – bratry, sestry a děti… Řekněme, že od vás byli z nějakého důvodu odtrženi a jsou nyní na druhé straně zdi. Vy víte, že tam jsou, ale oni nevědí, že vy jste zde. Někteří z nich to tuší a tak vrtají drobné díry do zdi, přikládají k nim uši a slyší, jak šeptáme písně lásky. (Kryon šeptá:) „Jsme tady. Chybíš nám! Milujeme tě. Jsi naší součástí.“ Kolik času byste strávili u zdi – matko, otče, sestro, bratře? Kolik času byste trávili u té zdi? A odpověď zní: VEŠKERÝ ČAS. Jen abyste mohli komunikovat s těmi, které milujete. A toto je metafora pro „starou novou dobu“ (Old New Age). Je div, že existuje tolik různých druhů víry, když s vámi Bůh může hovořit jen skrze tak malou dírku?

 

Náhle však, drahé lidské bytosti, se ta zeď začíná měnit. Díry se nezačínají jen zvětšovat – to by bylo příliš lineární – zeď začíná být také průhledná. Pořád je to zeď, ale mění se tak, že někteří z vás skrz ní dokáží vidět. Někteří z vás na to však ještě nejsou připraveni. Byli jste zvyklí žít své životy a přicházet ke zdi, jen abyste poslouchali skrz ten malý otvor. Když je zeď průhledná, odkrývá vše, co je za ní… a to začíná měnit, kým jste. Samozřejmě, přesouváte se do nové energie a to jsme řekli už mnohokrát. Do NOVÉ – ne do „nové, ale s věcmi tak, jak bývaly dřív“. Do úplně JINÉ nové doby.

 

Před lety jsme vám předali to, čemu říkám „Kryonova metafora tmy a světla“. Opakovali jsme ji každý rok. Je to nejlepší metafora, kterou máme pro to, o čem by mělo být poslání Pracovníka Světla. A každý zde v místnosti, kdo slyšel mé poselství, slyšel i tuto metaforu. Předáme vám ji znovu, jen tentokrát je to trochu jiné…

 

Lidské bytosti jsou v místnosti, kde je tma. A v té tmě mají strach. Nevidí jeden druhého, takže si vzájemně nedůvěřují. Nevidí si vzájemně do tváře, nevidí dobré věci a tak se bojí. Shromažďují se v malých skupinkách, ve kterých dokáží cítit jeden druhého, ale nevidí se. Pak přijde lidská bytost a ta zažehne zápalku. Je to jen malé světlo, malá zápalka, ale vytvoří světlo v místnosti – ne mnoho, ale tak akorát dost na to, aby bylo možné uvidět. Vidí i ti, kteří jsou daleko, v rohu místnosti. Oni ale netuší, kdo tu sirku zapálil. Nevědí nic o nosičích zápalek, ale i daleko v rohu místnosti vidí tváře členů své rodiny a díky tomu se změní…

 

Právě jsem vám předal metaforu, kterou jsme vám vždy dávali, ale nikdy jsme to neřekli takto. Jen málokdo rozsvítil svou zápalku během těch let, kdy jste tu zápalku studovali. Jak vypadá, jaký má tvar, jak se rozhoří, co se stane, když jí zapálíte… Všechny ty věci kolem. Její energii. Nyní je na čase ji zapálit. Ta metafora vám byla předána před lety, aby vám ukázala to, co máte udělat dnes.

 

Představte si, že nosič zápalek vejde do temné místnosti, a ti, co vědí, že má zápalky, říkají: „Prosím, rozsviť, potřebujeme pomoc. Prosím, ty máš vše potřebné, všechny části, rozsviť pro nás zápalku!“ A vy odpovíte: „Já bych radši jen studoval její části.“ (Kryon se směje.) To se opravdu děje – u mnoha z vás. Staré duše, připravené začít, vědí o zápalce vše, ale nejsou ještě připravené jí zapálit… protože se cítí tak skvěle, když studují její části. To je esoterická past, ve které se nacházejí mnozí Pracovníci Světla. A pro nás je to velmi pochopitelné.

 

Drazí, tolik vás ctíme! Jste naše rodina! Nikdo nedělá nic špatně, ale ukazujeme vám možnost dalšího kroku. Nejsme tu proto, abychom poukazovali na to, že kdokoli z vás dělá něco špatně. Ukazujeme vám další vývoj toho, proč jste přišli. A tyto záležitosti jsou pro nás plně pochopitelné. Kolik životů jste žili a v kolika jste zkoumali zápalku? Dokonce i léčitelé a ti se šamanskou energií studují zápalku, protože učí ostatní nosiče zápalek studovat své zápalky. A je jen velmi málo těch, kteří své sirky zapálili.

 

Když dojde na esoterické věci, objevíte Boha. Ach. Pamatujete si den, kdy jste se začali probouzet do větší pravdy, kdy jste si jí začali uvědomovat a nořit se do ní? „Je možné, že nejsem sám? Je možné, že jsou kolem mne i další? Co když v sobě vážně mám božské části?“ Pamatujete, když jste se rozhlédli a řekli: „Co když jsem věčný/á? Když zemřu, je to jen přechod? Vrátím se zpět s novým tělem! Jaký to systém! Jaký to systém!“ Pomyslete na lásku, která ho vytvořila! Pamatujete si, kdy jste se začali probouzet do těchto uvědomění? Pamatujete si, kdy jste objevili energie? Co energie kolem vás – v přírodě? Proč vás tolik přitahují krystaly? No protože si pamatují energii! A vy v nich můžete energii „skladovat“, můžete je rozmístit kolem sebe a ony k vám hovoří! Je to překrásné! Víc a víc krystalů! Je to překrásné. Můžete sedět mezi nimi a cítit, jak k vám hovoří Gaia. Hovoří k vám Krystalická mřížka planety… Kolik z vás strávilo nějaký čas s delfíny, opravdu blízko, a náhle se rozplakalo radostí? A ani nevíte proč. To je lidská bytost, která objevila multidimenzionální energie. Je to nádherné.

 

Léčiteli, pamatuješ si, kdy ses rozhodl stát se léčitelem? Kdy jsi začal pracovat s multidimenzionálními energiemi? Jak je to vzrušující! Ty, kdo medituješ – když jsi před chvílí zavřel oči a poslouchal učitele Guillerma – cítil jsi to? Cítil jsi to? Je to změna, že? Posun ze tří dimenzí do mnoha (dimenzí – pozn. př.). Nepřecházíte do čtyř, pěti či šesti, ale na okamžik se stáváte kvantovými. Vstupujete do všech dimenzí naráz a cítíte tvořivý Zdroj.

 

Proč vám to všechno říkám? Protože když to všechno máte, proč byste cokoli měnili? Je to příjemné, je to nádherné… a je to studování zápalky. To je všechno, co děláte. Je to vážně past, víte?

 

Co kdybyste byli lékařem? Co kdybyste studovali na lékaře a po všech těch letech byste vystudovali a získali diplom. Měli byste certifikát ve svých rukou a někdo by se vás zeptal: „Co budeš dělat dál?“ A vy byste odpověděli: „Vrátím se do školy a budu se učit dál.“ A po dalších osmi letech získáte další specializaci a další diplom. Váš přítel se vás opět zeptá: „Co budeš dělat teď?“ A vy opět odpovíte: „Vrátím se do školy a získám další diplom…“ Tohle někteří Pracovníci Světla dělají. Je jim tak moc dobře v učebním procesu, že nikdy nechtějí zažehnout svou zápalku – protože je to těžké. Není to v „komfortní zóně“. Jsou jako kovář, který miluje práci s kovem, ale nikdy neuková koni podkovu. Je až příliš zábavné hrát si s železem… Jsou jako alchymista, který nikdy nevyrobil zlato (Kryon se směje), protože je až příliš velká legrace zabývat se jinými věcmi. Myslím, že chápete, co říkám. Vaše světlo, které v sobě máte, je tou zápalkou, kterou můžete rozsvítit.

 

Někteří začínají rozumět, takže dovolte, abych vám dal instrukce. Mnozí z vás rozsvěcí své zápalky – rozsvěcí je pro Boha. My vidíme vaše světlo, ale vy ho rozsvěcíte pro nás. Tolik času trávíte tím, že mluvíte s námi, a tak málo času věnujete tomu, abyste si promluvili se svými sousedy… Chápete, co říkám? Nemusíte svítit pro nás. My vás vidíme. My vás známe. I kdybyste už nikdy nemeditovali – nikdy! – nezměnilo by to nic na naší lásce k vám ani na vašem světle. My vás známe! Dítko Boží, budeme s tebou na každém kroku. Rozumíte, co vám říkám? Ó, milujeme, když meditujete – ale je čas, abyste mluvili se svými sousedy.

 

Kolik z vás rozsvěcí své světlo pro další Pracovníky Světla? A své světlo rozsvěcíte jen v místnosti jako je tato, kde je to bezpečné, protože jsou zde lidé, kteří smýšlejí podobně jako vy. A pak jdete ven na ulici a své světlo zhasnete. Je čas, abyste začali hovořit se svými sousedy. Není čas, abyste s nimi mluvili o tom, čemu věříte. Je čas, abyste je navštívili a zeptali se jich, jak se mají. Je čas, abyste ukázali soucit těm, kterým jste soucit nikdy dřív neukázali. Drazí, mám pro vás výzvu! Chcete definovat, co je opravdu těžké? Jděte a najděte ty, se kterými nesouhlasíte a trénujte svou lásku k nim. Trénujte svůj soucit k nim. TO je zažehnutí zápalky! Díky tomu je změníte. Budou si říkat, co je to s vámi. Budou přemýšlet, jestli jste nějak nezměnili způsob svého života. Budou čekat nějakou agitaci. Budou říkat: „Ty mi chceš něco prodat?“ (Kryon se směje.) A vy odpovíte: „Ne, jen s vámi chci strávit čas, dozvědět se něco o vašem životě.“ Je čas, abyste hovořili se svými sousedy. Jen jim věnujte svůj čas a soucit. To je vše. Říkal jsem vám, že to bude těžké…

 

Je čas napodobit Mistry planety. A teď víte, proč přišli na Zemi. Oni všichni. Ne jen ten, který se stal hlavním ve vaší zemi. Všichni! Mistři přišli záměrně, aby vám ukázali, jak to vypadá – být pomalý ve vzteku a rychlý v odpuštění, mít soucit ke všem a v každém vidět Boha. To nejsou jen slova. To je soucitný čin. To je zažehnutí zápalky. To je osévání Země semeny míru… Vraťme se ale zpět k metafoře.

 

Jeden zažehne svou zápalku a mnozí uvidí. Budou chtít své vlastní zápalky, takže najdou cestu k nosiči zápalek a tehdy se zeptají ONI vás, co máte, protože to také chtějí. A tehdy jim to můžete říct – jakýmikoli slovy jen budete chtít – že věříte, že v sobě máte kousek Boha a že ho mohou mít i oni. Požádejte je, aby si to ověřili. Aby – bez doktríny, bez Mistra, kterého by bylo třeba uctívat, bez budovy, kde by se měli hlásit – rozšířili svůj život tak, jak jste ho rozšířili vy. A někteří z nich také zažehnou své zápalky.

 

Drazí, neříkali bychom tyto věci, kdyby to tak nebylo. Proto jste dnes tady – v této místnosti, v roce 2013, v roce rekalibrace. Každého z vás nezměrně milujeme. Rozumíme vašim podmínkám. Zeď začíná být průhledná a my vás vidíme mnohem jasněji. Uvidíte! Uvidíte. Uvidíte.

 

A tak to je.

KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
 Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – 30 minut
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila
Marie Kuchařová. (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz).
Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále
kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena
celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
POZNÁMKA REDAKCE:
 "Zažehnutí zápalek" je metafora pro předávání Světla Pracovníky
Světla svému okolí. Kryon s touto metaforou přišel poprvé
v poselství s názvem "Poslání nosiče zápalek" z 2.7. 2011.
Pokud se chcete seznámit s touto problematikou obšírněji,
pak si zmiňované poselství z roku 2011 přečtěte zde na našem webu.

zpět