7-2011 Kryon

„Poslání Nosiče Zápalek“

 

Tento channelling byl předán živě v Sakramentu, Kalifornii , 2. července 2011

 

Abychom pomohli čtenářům lépe pochopit tento text, byl channelling upraven (Leem a Kryonem). Často se stává, že živý channelling v sobě oproti tištěné verzi nese energie, které usnadňují pochopení předávaných informací. Užijte si toto poselství předané v  Sakramentu, Kalifornii, 2.července 2011.

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické Služby. Jako častokrát, i dnes přede mnou sedí staré duše. Každá z nich má svá vlastní specifika – charakteristické vlastnosti – které jsou spirituální stejně jako pozemské. Náleží to k dualitě a ta vypovídá o roce, ve kterém se nacházíte – o roce 2011.

 

Pokud se podíváme na čísla roku 2011, již jsme o tom hovořili dříve, získáme energii dvojky a jedenáctky. Dvojka reprezentuje vaší dualitu; jedenáctka je osvícení. Můžeme tedy říci, že 2011 je rokem “osvícení duality”. Pokud tato čísla sečteme, získáme čtyřku, která představuje stavbu a Gaiu. Takže je to rok, který přináší velké lekce a to jak pro skupiny, tak i jednotlivce.

 

Hlubší významem zkoušek je rozvinout soucit. Pokud se Země stane více soucitnou jakýmkoli způsobem, pak se skutečná spirituální vibrace planety zvýší a to je cílem. Takže staré duše v této místnosti mají cíl, pro který sem přišly. Není to pouze BÝT, není to jen řešit problémy, zatímco jsou tady. A o tom budu hovořit.

 

Možnosti

 

Chystám se použít přirovnání, které jsem sice použil již mnohokrát, ale protože má ještě jeden speciální význam, předkládáme ho znovu. Toto poselství jsem pojmenoval, což často nedělám. Obvykle nechávám svého partnera, aby to udělal později. Tentokrát jsem však název vybral sám – „Poslání Nosiče Zápalek.“ Nosiči Zápalek jsou ti, co právě teď sedí přede mnou a ti, kteří čtou toto poselství.

 

Jsou dvě oblasti obav, se kterými přicházíte [na planetu]. Jsou dvě sady otázek, které v sobě nesete, zatímco sedíte na této židli. První sadou jsou otázky o vás samých. Ptáte se: „Jak se dostanu z bodu A do bodu B a stanu se lepším v tom, kvůli čemu jsem sem přišel? Jak mohu žít déle?“ Můžete se také ptát: „Jak mohu eliminovat dramata svého života? Jak můžu být zdravější?“ A druhá část je: „Co dělám pro planetu?“ Tyto otázky nejsou něčím, co přichází v párech. Druhý typ vyplývá z energií starých duší, který chtějí vědět, jak mohou zůstat déle a dělat práci, pro kterou sem přišly. Pokud byste hovořili s kýmkoli z těch, kdo jsou zde, dali by vám různé odpovědi na to, o čem je jejich práce. Ale nebyli by zde, kdyby si nekladli druhou otázku.

 

Takže se dostáváme k tomu obecnému a přesto konkrétnímu. Dáme vám koncepty, o kterých jste nepřemýšleli – důvod, proč jste tu, staré duše. Právě teď, hlavně teď, spočívá váš úkol v udržování světla na temných místech. Nejste tu pro to, abyste hlásali evangelia či měnili další Lidské Bytosti ve jménu toho, čemu věříte, protože víra není cílem. Vibrace planety je předmětem snažení. Ta může být změněna pouze čistým vědomím. Není to pouze o tom, v co věříte. Je to o bytí a ne o dělání. Pokud jste světlem, pak měníte to, co je temné, jen tím, že kolem projdete ve stavu osvícení.

 

Můžete říct, že přinášíte novou energii tam, kde bývala stará a že měníte vše kolem vás. To je váš vnitřní účel. Zde budeme konkrétnější. Jdeme od velkého k malému a začneme s metaforou než začnu s učením. Znovu opakuji všem, kteří jsou v místnosti a zvláště těm, kteří čtou tento vzkaz – zřím vás.

 

Jedno z božích specifik je to, že neexistuje čas. Ať už posloucháte nahrávku či čtete tento vzkaz kdekoli, děláte to teď. Takový je čas pro mne. Pro duše přede mnou, které jsou v třídimenzionálním stavu a lineárním čase, je kritické žít ve zhuštěném čase, ale ne pro mě. Je mi známa možnost toho, co byste mohli udělat. Vím, kdo tu je a znám ty, kteří toto poslouchají a čtou. Může být pro vás obtížné tomu rozumět. Můžete říct: „Pokud Bůh nemůže předpovědět budoucnost, tak jak to, Kryone, že ty víš, kdo bude naslouchat či číst?“ Odpověď je velmi jednoduchá, protože potenciál toho, že to uděláte, byl tak silný, že jsem věděl, že to uděláte.

 

Sedím před skupinou asi 100 duší. Poznal jsem, když se rozhodly přijít. Znal jsem pravděpodobnost toho, že se o setkání dozvědí. Věděl jsem to i o těch, kteří se o tom dozvěděli včera. Věděl jsem to. Protože potenciál této energie je v kvantové polévce, o které hovořím tak často. Ne o budoucnosti, ale o potenciálech – pravděpodobnosti. Čekali jsme na to, že přijdete, drazí, ještě předtím, než jsme skutečně věděli, co vám řekneme a co uděláme. Takže vás znám a děkuji vám za to, že tu jste. Tohle je váš čas na planetě.

 

Metafora Světla a Tmy

 

Dovolte nám začít s učením. Tuto metaforu používáme stále dokola. Představte si, že je místnost plná entit zvaných lidstvo, které chodí dokola v temnotě. Tím přirovnáním myslíme spirituální temnotu. Tito lidé nevědí, kdo jsou ani proč jsou tu. Nemají žádnou představu o tom, že jsou částí tvořivé energie Boha. Následují cokoli je jim předloženo a jakoukoli doktrínu se naučili, když byli mladí. Mohou najít Boha v jakémkoli rohu. Někteří jej pocítí silně, někteří ne. Mnoho z nich se prostě jen pohybuje a nikdy nepochopí nic víc, než ten pohyb.

 

Jak tak tápou v temnotě, často narazí do někoho jiného. Někteří z nich jsou kvůli tomu nárazu naštvaní… a válka začíná. To se stává v temnotě, když skutečně nevidíte, co se děje mimo to, co o sobě víte. To, co se děje mimo vás je vždy záhada. Je to drama. Pak vznikají konspirační teorie a nedorozumění. Bytí v temnotě tvoří válku, oddělení a zášť. Bytí v temnotě vytváří úzkost a strach.

 

Nyní ale metafora pokračuje. V temnotě je někdo, kdo ví, kým je. Můžete říct, že touto osobou je náš Nosič Zápalek. Tato osoba s sebou přináší schopnost vytvořit světlo. Tato osoba má sirky. V místnosti plné tmy je světlo sirky zajímavé, protože vytvoří dostatek světla, abyste alespoň nejasně viděli ostatní. Takže tento Nosič Zápalek se v té temné místnosti sám o sobě rozhodne jí rozsvítit. A důvod? Studovat svou vlastní spiritualitu, svou vlastní hodnotu – zapálit sirku, aby sám sebe uviděl lépe.

 

Takže rozsvítí světlo sám pro sebe, aby mohl podat ruku svému Vyššímu Já a objevit, kdo skutečně je. Proto zapálil svou sirku. A při tom, jak zápalka svítí, osvítí (velmi mlhavě) zbytek místnosti. Náhle Lidé spatří sebe navzájem a líbí se jim to! Vidí rodinu! Strach začne odcházet. Pochopení toho, co je vedle vás, vytváří porozumění a mír. Je zde méně nedůvěry. Někteří se navíc dívají, odkud světlo vychází. A někteří ne.

 

Světlo Nosiče Zápalek by se dalo přirovnat k majáku stojícímu u moře. Maják stojí osaměle – zcela sám. Září světlem, které ostatní mohou, ale nemusí spatřit. Toto světlo je zavede do bezpečí přístavu, pokud si to sami zvolí – mají totiž na svých lodích života kormidlo volby. Nosič Zápalek sedí se sirkami a osvětluje prostor sám pro sebe, přesto pozitivně ovlivňuje lidi kolem sebe.

 

Nosič Zápalek nic neříká. Osoby kolem ani nemusí znát jeho či její jméno. Dokonce ani nemusí vědět, že svítí zápalkami! Vše, co vědí, je to, co nyní vidí! Někteří z nich v sobě začínají hledat svoje vlastní zápalky, pomalu je začínají také rozsvěcet a místnost se stává zářivější. Čím zářivější je nyní místnost, tím více je tu k vidění a není už žádná záhada. I další Lidské Bytosti vidí svou vlastní minulost a svou současnou rodinu. Čím více rozumí, tím více míru a klidu nastává. To je to, co vidíme na planetě právě teď.

 

Stále dokola jsme prohlašovali, že méně než půl procenta planety musí škrtnout zápalkou, aby nastal mír na Zemi. Nyní znáte odůvodnění. Znamená to, že po celé planetě mohou být Lidské Bytosti, které nikdy zápalkou neškrtnou a kteří nevěří tomu, čemu věříte vy a přesto se procesu zúčastní – sdílí totiž vaše světlo.

 

Pravděpodobně je pro vás obtížné to pochopit – jak může jedna malá zápalka přinést změnu? Ale může. Jak to vím? Protože vás znám. Ó, Lidská Bytosti. V této místnosti jsou bojovníci; jsou příběhy, které by vám postavily vlasy na hlavě. Hrdinské činy; radost; smutek přesahující víru; vděčnost. Vše, co se kdy na planetě stalo Člověče, to vše je zde právě teď. Zúčastnili jste se největších dramat na Zemi. Ty nejhrdinštější činy, které kdy Lidská Bytost vykonala pro druhou – to jste udělali. Utrpení, které se na Zemi nikdy nemělo odehrát, ale vy jste ho zažili. Největší oslavy, které kdy Země viděla, byly o vás.

 

Různorodost Energií Starých Duší

 

Jsou zde muži, kteří rodili! Je to proto, že jejich pohlaví je dnes odlišné od toho, které měli předtím. Jsou zde ženy, které v bitvách obnosily nejedno brnění, protože jejich pohlaví bylo jiné, když jej nosily. Staré duše se vrací, víte? Je něco, co vám teď chci povědět a chci, abyste bedlivě naslouchali, protože je to způsob, kterým často nepřemýšlíte. Lidé mají ve zvyku zůstávat v rodinných skupinách velmi, velmi dlouho napříč mnoha inkarnacemi. Také hodně dlouho zůstávají ve stejné kultuře. Můžete se přestěhovat, když se narodíte, ale nemůžete změnit svou krev, že ne? Nemůžete změnit místo svého původu na to, kam se přestěhujete, že? Dnes můžete sedět na židli v Americe, ale nezměníte tím to, kde jste se narodili. To, o čem chci hovořit je mimo rámec 3D, to znamená mimo vaše vnímání chodu věcí nebo toho, jak přemýšlíte o svých předcích, příbuzných a vašem rodu všeobecně. Liší se to od vašeho chápání. Takže teď budeme mluvit o vašich rodičích, prarodičích a jejich rodičích. Vrátíme se zpět o 100 let i víc.

 

Načasování Posunu

 

Můj partner dnes hovořil o fraktálním čase. Dal vám příklady toho, jak se čas ve skutečnosti točí v kruhu, což ovšem ve 3D vnímání nedává smysl. Je to ale chod věcí v multidimenzionálním světě [používáme slovo kvantový]. Vaše vlastní věda začíná chápat a připojuje se k víře, že čas může velmi dobře fungovat v kruhu a může mít to, co se nazývá fraktál či předvídatelný cyklus možného vlivu, který nastává při běžné cestě sledující kolo času. Možnosti se dají vypočítat a tak nad tím vědci sedí, aniž by jim kdokoli dal ezoterickou předpověď, která je zaznamenaná v kalendářích dávných civilizací. Tyto kalendáře zaznamenávají cyklus času.

 

Už jsme vám říkali o tom, že Mayové měli ve svých observatořích systém mimo čistou astronomii. Tak jako mnoho dávných civilizací, použili svou intuici, aby vyvinuli ezoterické [spirituální] systémy kolem kalendáře studující časové fraktály a předpovědi pravděpodobností, které se dají použít dokonce i dnes. Říkali jsme vám, že se nacházíte v 36-letém okně reprezentujícím precesi rovnodennosti – střed tohoto okna se nachází v roce 2012. Říkali jsme vám, že tato 36-letá událost je to, co nazýváte energie Galaktického Vyrovnání 2012 a také to, co jste nazývali Velkým Posunem. Pokud tomu tak je, pak to bylo předvídatelné – a mnozí to předvídali. Pak to tedy ale bylo očekávané a potenciály očekávání jsou nyní na vás.

 

Kvantové Setkání s Vašimi Vlastními Předky

 

Dovolte mi, abych vás vzal na druhou stranu závoje, kde není žádný čas. Vzpomeňte si, že na mé straně není lineární 3D. Jsme v multidimenzionálním stavu, který se mnohdy nazývá kvantový stav. A používáme ještě jednu metaforu skutečné fyziky – „mimo 3D“. Chci vám říci o setkáních, které se staly a stále ještě dějí na druhé straně závoje. Když není žádný čas, existují pouze potenciály. Pokud jsou pouze možnosti – i kdyby minulé – pak je to pro vás nyní zastřené. Je to zastřené, protože máte 3D filtr. Budoucnost je neznámá, ale možnosti toho, co byste mohli udělat a síla těchto možností je vytvořena vaším vědomím a tím, co se stalo dnes, včera nebo co se stane zítra.

 

Pojďte se mnou na setkání s vašimi rodiči a prarodiči, protože reprezentují duše jako je ta vaše. Stejně jako vy jsou částí Boha Stvořitele. I kdyby se nikdy neprobudili k tomuto zjištění v průběhu pobytu na Zemi. Pojďme na místo, kde se nachází právě teď.

 

„Počkej chvíli, Kryone! Mí rodiče stále žijí. Nemohou být na místě setkání na druhé straně závoje.“ Pro nás jsou ale na tom místě stále, protože část energie vaší duše na druhé straně závoje pořád je, milovaní. Co myslíte, že je Vyšší Já? Je to energie vaší vlastní osobní andělské formy. Rádi říkáme, že jste vždy jednou nohou za závojem a druhou nohou ve 3D. Podstata systému duality a vašich životních zkoušek je v tom, abyste otevřeli dveře a uviděli to. Abyste podali ruku tomu, co je vaším Vyšším Já. Vaše Vyšší Já bylo tím samým Vyšším Já v každičkém životě, který jste strávili na Zemi. Obývalo mnoho Lidských těl při vašich mnoha inkarnacích. Je spojovacím článkem po celé věky. Vidíte to teď? Nezáleží na tom, kolik minulých životů jste měli. Nezáleží na tom, co jste udělali. Nezáleží na tom, kde jste byli. Vždy je tu stejné Vyšší Já. Je to vaše podstata. Začínáte teď rozumět tomu, proč se s ním chcete spojit?

 

Narození Nosiče Zápalek

 

Pojďte se mnou na toto setkání. Vaši prarodiče jsou zde také. Dívají se na vše v mysli Boha, která je v průběhu tohoto setkání jejich. Nejsou ve 3D; jsou na dokonalém místě, kde Stvořitelova energie přesahuje cokoli, co si dokážete představit. Ačkoli zde není žádná individualita či jedinečnost a ačkoli všichni, kdo jsou zde, jsou součástí kolektivní kvantové skupiny, přesto je zde stále patrná energie možností, kým byli a kým budou. Nechci, abyste to pochopili. Jen vás žádám, abyste se dívali se mnou. Všechny jejich minulé životy jsou zde s nimi.

 

A v tom, co nazýváte svou minulostí, se vám chystám sdělit, co říkají:

 

„Vracíme se na planetu. Budeme tam v nižší energii a budeme se snažit vyzařovat tolik světla, kolik jen bude možné, ale nemůže to být moc. Nejspíš se nikdy neprobudíme, protože ještě nenastal čas. Vidíme ale rýsující se potenciál Galaktického Vyrovnání. Vidíme, že nastává čas 36-letého „okna“. Nejspíš už nebudeme na živu.“ Přesto se rozhodli přijít. Jsou starými dušemi a mají zde úkol: zasít semínka.

 

Můžete se zeptat: „Tak proč chtějí přijít na planetu, když je tu stará energie?“ A tady je odpověď: Přicházej sem – vaši prarodiče, všichni čtyři – aby přivedli na svět vaše rodiče. Vaše matka i otec jsou na setkání také – a mimochodem, vy také! A vaše děti zrovna tak. Rozumíte tomu? Všichni jste součástí kolektivu a vaše část ho nikdy neopustí, i když jste tady a kráčíte po Zemi. Na tomto kvantovém setkání neexistuje lineární čas, pouze potenciál času. Pro lineárně smýšlející je těžké to pochopit.

 

Poslouchejte: Vaši prarodiče, rodiče i vy chápete, když vaši předkové hovoří: „Projdeme tímto, takže přijde vhodný čas pro to, aby se naše děti narodily v době posunu.“ Vědí, jaké jsou možnosti a potřebují cosi vykonat, abyste to byli VY, kdo přijde v průběhu tohoto času. Mohl bych jít ještě dál než k vašim prarodičům.

 

Pokud je pravda, že načasování posunu bylo známo předem, jelikož je součástí Gaii a cyklů Země, pak je v tom systém a nikoli náhoda. To znamená plánování možností duší, které sídlily ve vašich předcích stejně jako vás a vašich dětech. Perfektně zorganizované, takže tento plán obsahuje vaši buněčnou strukturu i Akášický záznam. Přemýšleli jste o tom někdy? Můžete si začít uvědomovat, že jste „specializované staré duše“ – tady, v perfektním čase.

 

Hovořme opět o vašich rodičích, jako už předtím. Mohou říci: „Přijdeme na planetu, abychom se vzájemně setkali a přivedli na svět tuto duši, starou duši [s mnoha inkarnacemi na Zemi], jednu z nejstarších možných duší – dokonce starší než je ta naše. Nikdy nemůžeme být probuzeni. Je to ale naše povinnost, přijít sem. Nemůžeme nést mnoho světla. Dokonce můžeme i kritizovat ty, které jsme přivedli na svět. Můžeme je i vyloučit z rodiny! Dokonce i týrat. Stará energie může zcela zakrýt tento náš boží záměr, ale proto sem jdeme – aby naše děti byli ti s vědomím možnosti probuzení. Budou Nositelé Zápalek.“

 

Nyní se zastavíme, abychom vám připomněli, že neexistuje žádné předurčení. Takže znovu – toto je plánovací schůzka možností, nikoli smluv. Lidské Bytosti se inkarnují do karmických skupin a přitažlivost a synchronicita pak ještě nahrávají zvýšení šancí, že se vzájemně setkají a spojí, aby vás zrodili.

 

Nosiči Zápalek, jak jsme uvedli výše, jsou ti, kteří se zrodili v tomto čase, aby zapálili sirku v temnotě staré energie a osvítili planetu. Přemýšleli jste o tom někdy? Vaši rodiče se setkali z určitého důvodu. Ó, já vím, že řeknete: „Počkej, Kryone, ty neznáš mé rodiče. Nemyslím si, že by v sobě měli toto vědomí.“ Možná ne na této straně závoje, drazí, ale rozumíte tomu, co říkám? V mysli Boha přišli a řekli: „Pravděpodobně se neprobudíme. Nebudeme si pamatovat tuto plánovací schůzku ani neuvěříme, že je to možné. Stará energie nám bude bránit v tom, abychom to uviděli. Budeme ale mít dítě – Nosiče Zápalek – velmi starou duši sem inkarnovanou. To je důvod, proč jsme tu.“

 

Proto vaši prarodiče přišli a stejně tak i jejich prarodiče. Můžete uvidět rodovou linii, všechny potenciály a vy tu dnes sedíte na židli a posloucháte tento channelling, protože to všechno spolupracuje – a tady jsi, Nosiči Zápalek.

 

Poslání Nosiče Zápalek

 

Mluvme teď o zápalkách, které držíte, drazí. Mluvím o těch, co jsou zde i o těch, co čtou. Kdekoli vytvoříte světlo, v jakékoli situaci vašich individuálních činů – energie, kterou vytvoříte, mění energii Gaii tam, kde se nacházíte. Mění to, co je kvantové kolem vás. Celá Země vás zná. Když se probudíte, celá Země ví, že se to stalo. Gaia vás zná. Procházíte se lesem mezi stromy a oni vás znají. Zvířata vás znají. Bůh vás zná. Já vás znám. Proto jste přišli. To, co cítíte, vás přivedlo sem. Proto sedíte na těchto židlích, proto jste sem dnes přišli.

 

Můžete říct: „Co je na mě jiného?  Co to cítím v tomto životě? Proč mám pocit, že mám něco udělat?“ No přece probudit se, Nosiči Zápalek, protože to je tvůj osud. S možností volby osvítíš svůj život k bodu, kdy všechno a všichni kolem tebe budou vědět, kdo jsi nebo alespoň ucítí tvé světlo.

 

Dovol mi, abych se zeptal na tvou rodinu. Teď myslím tvojí současnou rodinu – pokrevní rodinu. Jak s nimi jednáš? Jsou zde někteří, kteří řeknou: „No, raději bych je do toho nezatahoval, protože je nemám moc rád.“ No a proto se to drama celou dobu vrací v kruzích, drazí. Pokračujete: „Dělám, co můžu, ale nemám je moc rád. Ale určitě jsem skvělý, když chodím na setkání New Age. Každého tam miluji.“ [Smích] Ano, ale na to jsem se neptal. Je jednoduché sladit se s těmi, co jsou jako ty – vy všichni totiž máte světlo! Ale já teď mluvím o tom, když jste sami ve tmě. Chci vědět, jak jednáte se svou rodinou.

 

Dovolte mi, abych vám řekl, jak Nosič Zápalek vidí rodinu – současnou rodinu. Dívá se na minulá zranění, minulá dramata; dívá se a vidí, co mu bylo učiněno. I tak může říci Duchu: „Mami a tati, děkuji vám, že jste mne přivedli na svět a za poznání druhé strany závoje, že mohu změnit svět. Děkuji vám za to, co jste udělali na té plánovací schůzce. Nezáleží na slovech, popruzích a šípech ani na zraňování nebo na jménech, která jste mi dávali. Ctím vás.“ Jste tohle vy?

 

Navazujete vztahy, rostete, vztahy se někdy mění, zůstáváte v nich dlouhou dobu a ony se znovu změní. Řekněme, že jsou v těchto vztazích nějaká dramata. Teď nejde o pokrevní vztahy, mluvíme o vztazích volitelných. Myslíte si, že je možné, že tyto osoby byly na jiném setkání? Přemýšlet o tom může být poněkud nezáživné. Jak je vidíte v těchto souvislostech? Nezáleží na slovech, činech, zradě ani na tom, o co dnes jde. Nosič Zápalek se na ně podívá a říká: „Toto je stvoření Boží vytvořené proto, aby mi přineslo lekce a dostalo mne z mého doupěte. Možná ty lekce obnášely i kopance, abych soucítil se zbytkem lidstva. Děkuji ti, Bože, za ně.“ Tohle říká Nosič Zápalek. Dokážete to udělat?

 

Nosič Zápalek má světlo Boha. Můžete říct: „To jsi ale popsal Matku Terezu! Nejsem si jistý, jestli mohu udělat kteroukoli z těchto věcí. Je to těžká výzva, Kryone, protože ty vážně nevíš, co se stalo v mém životě… o co šlo s těmi kolem mne a s mou rodinou.“ Ale ano, vím. Víte, já tam byl. A mimochodem, stejně tak tam byli i všichni andělé kolem vás. Proč je nechytnete za ruce, když je k vám natahují? Vím, kdo tu je! Vždycky to chcete zvládnout sami, že? Radši bys měl poslouchat i ty, můj partnere, protože je to i pro tebe. Vždycky to chceš zvládnout sám – i když máš kolem sebe tolik pomoci, raději to zvládáš sám. Víme, co kdo komu udělal. Byli jsme tam – na každém kroku.

 

Úkolem čistých Nosičů Zápalek je protlačit lásku. Mají schopnost tolerance ke každé Lidské Bytosti, se kterou přišli do kontaktu. Mají předpoklady k rozpoznání lásky v každé situaci. Vytvářejí světlo.

 

Chci vám znovu povědět o tmě a světle. Pokud záříte světlem, tma vás nemůže pohltit. Jak by vás mohla pohltit temnota, která nemá žádnou energii, když držíte světlo? Temnota je definována jako nedostatek světla. Někteří Pracovníci světla mají divné 3D koncepty, které říkají: „Nechci tam jít, protože by mě temnota dostala. Dávám si dobrý pozor na to, kam jdu. Nechci jít mezi tyto lidi, protože mají temnou energii.“ Proč tam nejdete a neposvítíte svým světlem na jejich životy, hrdinové? To chodíte jen tam, kde je světlo? Copak lékaři chodí do práce a vídají se jen s doktory?

 

Jak jednáte se svou rodinou? Když jdete do práce, co se tam děje? Slyším teď prázdné řeči: „Mám nejhoršího šéfa na světě. Vyžívá se v tom, když nás může mučit úkoly, které nemají vůbec žádný smysl; jen aby nás zaměstnal. Tenhle šéf vůbec nemá rád New Age, protože to znamená myslet jinak, tak si z toho dělá srandu.“ Ty si vážně myslíš, že to nevíme? Pamatuj si, že ti nahoře nemají vždy dostatek moudrosti, aby mohli šéfovat. Někdy jsou to egomaniaci. Nemyslíš, že to víme? Proto se dostali tam, kde jsou. Takže, jak s nimi jednáš? Pokračují ve spouštění tvých tlačítek? Dělají věci, které tě iritují? Nebo máš šéfa, který je stále v depresi? Stále se v práci pohybuješ v temné energii – nebo je díky tobě světlejší?

 

Chci ti říct pravdu, Nosiči Zápalek. Pokud neseš světlo, žádná temnota či temná energie tě neovlivní. Přijdeš na to místo, otevřeš dveře a děláš svou práci. A zatímco jsi tam, říkáš: „Děkuji, Bože, že mám práci. Děkuji, že je pro tuto chvíli tady, protože kamkoli jdu, přicházím, abych přinesl změnu.“ Někteří říkají, že není možné v práci cokoli změnit. Zase říkají: „Neznáš mojí práci.“ Ach, jak 3D! Copak nevíš, že světlo, které neseš, přináší toleranci, přijetí a lásku? Tvoří schopnost sdílet a pozorně naslouchat. Mění svět. Někteří lidé z tvého okolí k tobě možná přijdou se svými záležitostmi a problémy. Můžeš sedět a ptát se: „To bych rád věděl, proč to chtějí sdílet právě se mnou.“ Možná proto, že intuitivně vnímají tvé světlo; možná proto, že vidí tvou toleranci; možná, že jsi jediný, kdo jim naslouchá a přitom sdílí lásku. Zatímco jsi s nimi, miluješ je. A možná je to jediná láska, kterou dostanou – ten den, měsíc nebo třeba i rok, drahý Nosiči Zápalek.

 

Tohle děláš. Je to jeden Člověk s druhým v čase. Člověk dokáže změnit Zemi v čase a proto jsi přišel. Proto tví rodiče viděli potenciál tohoto. Kamkoli jdeš, v kterékoli situaci, máš možnost škrtnout zápalkou. Čím víc svítíš, tím větší je světlo planety. Pořád ještě se divíš, proč jsi na tuto planetu přišel?

 

„Kryone, já nejsem ani léčitel ani autor. Nejsem dokonce ani channeller. Prostě jenom chodím do práce, přijdu domů, vyřídím pár věcí, ráno ustelu postel a jdu zase do práce. Jaký je to život?“ Řeknu ti, drahý, že je to život Nosiče Zápalek! Tví předkové žádali, abys přišel a chodil po této planetě, škrtal sirkami, chodil do práce, stlal postel, vyřizoval své záležitosti a vracel se domů. Proto jsi tady! Nechci, abys to snižoval, byť jen na okamžik, protože kamkoli jdeš, zvětší se tam světlo právě díky tobě.

 

Jak zacházíš se strachem a úzkostí? Co spouští tvá tlačítka? Čeho se obáváš? Není čas nad tím zvítězit? Co se děje v tvém těle, že tě to poslední dobou testuje? Neptám se jen těch, co sedí na židlích. Ptám se i svého partnera. Mluvím k němu stále. Je stejný jako ty. Jde životem stejně jako ty. Některé jeho otázky jsou stejné jako tvoje, i když je channeller! Hovořím ke všem. Já jsem Kryon. Nikdy jsem nebyl Člověkem. Vždycky jsem stál zdánlivě venku. Mám na starosti, chcete-li to tak nazvat, informace, které proudí skrze vaše průvodce, vaše Vyšší Já, pro energii planety. Nebylo mi to dovoleno, dokud nezačal posun, protože planetární energie nebyly v souladu s energiemi informací, které nyní učím. Budu zde dlouhou dobu, protože je zde potenciál pro to, aby zde tyto energie zůstaly, rostly a byly – a to všechno díky Nosičům Zápalek.

 

Co vás nejvíc irituje? Která tlačítka je nejsnazší ve vás stisknout? Když se díváte na zprávy, když vidíte politiky, když vidíte určité druh postojů – naštve vás to? Přemýšlejte o tom, co vás štve nejvíc. A teď mi dovolte otázku – dokážete to vidět s tolerancí? No, to je to, co se Nosiči Zápalek učí dělat.

 

„Nenávidím válku,,“ můžete říct. „Nechci s tím mít nic do činění. Nesnáším utrpení, které přináší; zlomená srdce, která vytváří. Vypadá to, že sama sebe udržuje v chodu.“ Nechci, abyste válku milovali. Chci, abyste milovali lidi, kteří jí zapříčinili. Jsou částmi Boha stejně jako vy. Můžete se na ty věci podívat s tolerancí a vidět v nich ty části, které jsou milované Bohem? Pokud to dokážete, pak posvítíte světlem do jejich životů. Nezáleží na tom, kde jsou a oni se nikdy nemusí dozvědět, kdo jste. Je to jako s majákem na skále. Kolik kapitánů lodi šlo se správcem majáku na oběd? Odpověď zní, že jen několik z nich. Přesto ale maják vyhlížejí, že? No a lidstvo vyhlíží vás! Je to intuitivní a dokonce i nejtemnější energie vědí o světle.

 

Všude jsou Nosiči Zápalek. Kamkoli můj partner jde, je tam auditorium naplněné Nosiči Zápalek. Proto tam jsou. Nemusí znát podrobnosti, ale cítí to uvnitř. Jsou to staré duše, které se setkávají, aby se podílely na události nazvané „Setí Semínek Míru na Zemi.“ Budou sít odhodlaně a neustále, dokud toto 36-leté okno [Galaktické Vyrovnání] neskončí. Tento potenciál se naplní a bude tu pro vás  k vidění víc divokých karet. Divoká karta je termín používaný k popisu neočekávaných akcí, a ty změní chod věcí na planetě. Většinou se projeví v podobě zemí, které provedou nečekaný obrat, nebo v podobě diktátorů, kteří nečekaně padnou. Divoká karta je scénář, kdy lidstvo začne věci dávat dohromady, místo aby je rozdělovala.

 

To je potenciál, který jsme viděli před 22 lety a je to potenciál, který vidíme dnes. Pořád jste na cestě. Nic jí nezmařilo a pořád máte svobodnou volbu. Není to dané, budoucnost není daná. Je to jen nejsilnější potenciál, který vidíme v této kvantové polévce mnoha dalších možností – pořád ho vidíme. Vidíme to všude – Nosiči Zápalek pokračují ve svícení svými sirkami.

 

Když jsme dnes ráno zahájili tento seminář krátkým channellingem, přivítali jsme ty, kteří postavili zeď mezi mnou a jimi díky pochybnostem o sobě a skepticismu – poděkovali jsme jim, že mi dovolí na okamžik vstoupit. Nyní jim dávám možnost znovu tuto zeď vrátit. Pokud jste sem přišli a nechcete jakoukoli z těchto metafyzických řečí a nejste připraveni, pak je vaším plným právem, vrátit tu zeď zpátky. Vím to a říkám: „Dejte ji zpět,“ protože nejste připraveni. Nejsme tu proto, abychom kohokoli do čehokoli nutili. Nechceme, abyste odcházeli s jakoukoli energií, kterou nechcete. Tento vzkaz je pro ty Nosiče Zápalek, kteří jsou připraveni a cítí, že je čas. Ale řeknu vám jeden fakt: Nikdy nezapomenete, co jste dnes slyšeli. V Lidském mozku není žádné tlačítko „delete/vymazat“.

 

Ani ty zápalky z vás nezmizí. Staré duše je nesou tak dlouho, jak potřebují. Vaše děti je také ponesou. Tak tohle je pravda a je to krásný plán. Opět, méně než půl procenta Lidské populace musí rozsvítit zápalky na jakoukoli míru. Někteří z vás zjistí, že aby sirka zářila naplno, musí být mnoho světel na mnoha místech, ne jen jedno. Proto je na Zemi tolik Pracovníků Světla. Nikdy se s nimi všemi nesetkáte, ale každého z nich znáte kvantovým způsobem.

 

A tohle je naše dnešní poselství pro vás. Pro posluchače a čtenáře je to vzkaz od Kryona. Vždy byl a vždy bude. Stane se výstižnější a jasnější, jakmile se energie navýší a dovolí, aby tyto věci byly vyřčeny, pochopeny a učeny.

Jako Kryon jsem vděčný, že jsem se zde setkal s Nosiči Zápalek, o kterých jsem vždy věděl, že tu budou. A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny z MP3 záznamu
přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou
verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat
a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá
tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět