10-2015 Kryon

Kryon v Izraeli 2015 – část 2.

Následující channelingy byly přijaty při cestě s podtitulem (30. 09. – 06. 10. 2015)

Návrat Mistrů

Více informací o této nádherné, silné a pro nás všechny důležité cestě najdete v první části. Tato bude kratší – obsahuje dva channelingy věnované dvěma písmenům, která tvoří druhé slovo ze vzkazu, který pro nás Kryon má…

SEDMÝ CHANNELING – písmeno N

.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Já vím, kde jsem. A za okamžik to řekneme i všem ostatním. Písmeno, o kterém budeme dnes hovořit, je písmeno „N“ a zastupuje novou Zemi, nového člověka. Dovolte, abych něco vysvětlil těm, kteří nejsou zde. A některé z věcí, které řeknu, mohou být opět určitým způsobem „nevhodné“, protože je neslýcháte z duchovních channelingů. Já představuji praktický přístup k duchovnosti.
.
Lidské bytosti nemohou žít duchovně v minulosti. Pokud Bůh je Bůh, pak je Bůh živý jako Stvořitel, jako JÁ JSEM. Ne jako JÁ BYL. JÁ JSEM znamená přítomného Boha, nikoli minulého. Boha se současnými, nádhernými, láskyplnými informacemi. Ne Boha z knihy před tisíci lety. V knize je historie. Bůh je živý – ve vás.
.
Sedíme v Golanských výšinách. To je pro stát Izrael důležité místo. Z mnoha důvodů. Ale pokud se zabýváte vojenskou strategií, pak je velmi zřejmé, proč je důležité. Protože z těchto výšin vidíte na moře, můžete vidět přicházet své nepřátele. A o tom chci hovořit. O praktičnosti toho, co děláme.
.
Roky a roky a roky přicházejí skupiny do Izraele. Největším průmyslovým odvětvím Izraele je turistika. Desetitisíce lidí přicházejí z celého světa. Mnozí chtějí uvidět a užít si historii a pak odjet. Odvážejí si domů fotografie a vzpomínky z cest. Jiní přijíždějí z duchovních důvodů coby skupiny věřících. Je to pro ně emocionální zkušenost, kterou nezapomenou. V rámci jejich vlastního systému víry. Vezmou si to domů. A v rámci svého systému si vzpomenou na dobu, kdy navštívili zemi Abraháma nebo zemi Ježíše. Jiní přijedou, protože jsou jednoduše zvědaví. A pak přijedou jiní jako vy. Věří, že jejich přítomnost bude mít nějakým způsobem vliv na vědomí této země. Že nějakým způsobem, ezotericky, zasadí semena míru, který zde dosud nebyl. Podívejme se na to prakticky.
.
Pojďme hovořit k Izraelcům. Moudrým, praktickým Izraelcům, kteří se zde narodili, vyrostli a vědí, co tu je. Ti uvidí skupiny, které přicházejí a odcházejí. Dokonce i tuto, která prohlašuje, že přináší změnu vědomí, která věří, že je mír možný… a až odjedete, obrátí oči v sloup a řeknou si mezi sebou: „Věci se nikdy nezmění.“ To není souzení! Je to skutečné. Je to praktické, protože ONI se nikdy nezměnili. Generace za generací se nezměnili. Když Mojžíš kráčel pouští, o čemž budeme brzy hovořit, měli jste 12 kmenů. Věděli jste, že spolu nevycházeli? (Smích v publiku.) Začalo to ještě dřív. Dnes máte stát. Ti, kteří tu nebyli, to možná nepochopí. Není to země. Ne doopravdy. Je to stav mysli, je to tábor přežití, stále obklopený nepřáteli a dřívějšími nepřáteli, s historií, která byla vždy problematická.
.
Izraelci nejsou všichni Židy. Jsou zde dohady o tom, kdo vlastní tuto zemi, kdo by tu měl být. Dokonce i o legálnosti toho všeho. Židé i ti, kteří nejsou Židy, jsou na jednom místě a říkají si Izraelci. Dokonce i v rámci židovské komunity je tolik systémů víry! Opatrně kolem sebe našlapují – někteří v úctě, jiní ne. Stále se nemají rádi. To je pochopitelné, pokud se podíváte na kotel frustrace, který se stále plní a plní. A Izraelci jsou cyničtí a právem se dívají na vás, vaše vědomí, na krásu ve vás, na channelingy, které jsou milé a mírumilovné – a říkají, že až odejdete, nic se nikdy nestane. Musíte pochopit, proč to tak je. Lidé ze západu se dívají na tuto zemi a vnímají ji jinak. Mají scénáře, proč věci fungují nebo nefungují, ale ty nemají nic společného s tím, co je zde.
.
Na Golanských výšinách proběhlo mnoho válek. Jedna dokonce před asi 40 lety. A je mnoho Izraelců, kteří říkají, že je to jen záležitost času, než dojde k další… a pak další a pak opět další. Je to způsob života a ti, kteří přicházejí z jakéhokoli důvodu, jsou jednoduše jen turisté.
.
Nyní chci na okamžik obrátit list, drazí. 26 let vám říkám o měnící se energii. Budeme o ní později mluvit i dnes. 26 let jsme vám předávali informaci, že je toto místo důležité a že se zde může něco stát. Většina Izraelců, i ti, kteří čtou Kryona, však obrátí oči v sloup a řeknou: „Vždycky to bude stejné.“ Chtěl bych vstoupit do metaforické diskuze. Tyto druhy informací jsme vám předali už dříve. Chci říci Izraelcům – vše, co máte k vidění, je minulost. Nevíte, co nevíte. Možná přichází něco, co jste NIKDY neviděli. Nikdy. A protože to není v minulosti, není to nic, o čem byste přemýšleli.  
.
Představte si na chvíli, že má nějaký muž nemoc. Má ji od narození. Jeho otec ji měl před ním a předtím zase jeho otec. Zdánlivě to přichází s jeho geny. Je to v jeho krvi. Ta nemoc tam vždy byla. Pečlivě se snaží tu nemoc zvládat. Dává si pozor na to, co jí, kam chodí, co říká. Ví, že ho ta nemoc může kdykoli přemoci. A to se mu také stává. A když k tomu dojde, je ve stavu přežití. Pak jí porazí a pokračuje dál. Pokud s tím mužem budete hovořit, až mu bude 50 let a řeknete mu: „Víš, na tvou nemoc existuje léčba,“ pak obrátí oči v sloup a řekne: „Neexistovala posledních tisíc let. Žiji s ní. Jsem to já. Já vím, jak si s ní poradit. Jdi pryč se všemi svými láskyplnými myšlenkami a divnou léčbou.“ Neví, co přichází. A pak se na planetě objeví nová energie, nová technologie, nové myšlenky a nová léčba. Ten muž se na to může podívat a rozhodnout se: „Je to skutečné nebo bych měl zůstat stejný? Je mi příjemně s mou nemocí?“ Kolem sebe pomalu vidí jiné, kteří mají stejnou nemoc a uzdravují se. Jeden po druhém. A přesto ji stále může odmítat, protože nastavení jeho mysli je historické. Vy víte, o čem je ta metafora.
.
Není to tak dávno, co jsme vám v jiné zemi dali praktickou metaforu – o planetě, na které se zrodila civilizace bez očí. Něco vám povím. Pokud před sebou máte člověka, který je od narození slepý, posaďte se s ním na okamžik a vysvětlete mu spektrum barev. Přemýšlejte o tom. Neví, co neví. Pokud by náhle získal zrak, pak by uviděl a pochopil barvy.
.
Opět říkám Zemi a Izraeli: nevíte, co nevíte. Přicházejí barvy…
.
A tak to je.
Kryon

OSMÝ CHANNELING – písmeno I

.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Můj partner opět ustupuje stranou. Toto jste dříve neslyšeli – je to popis tohoto druhu channelingu. Můj partner je tady, ale nepodílí se na něm. Není to pro něj prožitek mimo tělo. Pořád je zde. Ví, co je zde řečeno s pomocí jeho vědomí, kultury a jazyka. To je dohoda, kterou máme od začátku. Není to převzetí. Je to nádherné splynutí, kterého dosáhl mezi sebou a svým vyšším já. Já přicházím skrze portál jeho šišinky – okno jeho duše – a používám jeho vyšší já jako potrubí pro channeling. Pro ty, kteří nejsou zde, říkám, že jsme na hoře Hermon, nedaleko Golanských výšin v Izraeli. Hermon je nejvyšší hora a umožňuje výhled na Libanon a Sýrii. Nedaleko odsud je to, co jsem na této planetě předpověděl. Temná armáda bez hranic, která nemá ani společný jazyk. Přímo podle časového rozvrhu této planety. A bude poražena.
.
Chceme prozkoumat písmeno „I“. A to dokončí prostřední ze tří slov této cesty do Izraele. Písmeno „I“, které jsem zvolil, představuje spojení „Into the future“ – „do budoucnosti“. Toto je rozšíření či pokračování předchozího channelingu. Mluvíme o budoucnosti planety. O budoucnosti Izraele. O budoucnosti vás všech. Mluvíme o takových věcech, jako jsou „divoké karty“ – to je metafora pro synchronicitu. Už dříve jsme říkali, že nevíte, co nevíte. Jinými slovy – pokud jste to dosud neviděli, pak o tom nemůžete uvažovat. Futuristé se o to pokoušejí. Specialisté na to, co by se mohlo stát příště, dělají, co mohou. Někteří s darem druhého zraku se snaží přesunout do toho budoucího místa, o kterém nikdo neví. Ale drazí, ti všichni se mýlí, protože nemohou vědět, co nikdy neviděli nebo o tom nemají žádný pojem.
.
Mluvíme o divokých kartách, které se odehrávají na planetě. Divoká karta je extrémní synchronicita, která mění místa, lidi a planetu způsoby, o kterých nikdo nemá ani tušení. Skutečná divoká karta bude mimo ty, kteří předpovídají budoucnost. Jinými slovy – nikdy nebude očekávaná. Existuje několik druhů divokých karet a vy jste jich zažili už mnoho. Dovolte, abych vám dal několik příkladů.
.
V historii planety elektřina, kterou používáte dnes, vzešla od jednoho muže. Poslouchejte, protože toto je podstata celého channelingu. Vynález střídavého proudu, což je ten druh elektřiny, který planeta používá, nevzešel od kolegia vědců. Nevzešel z univerzity, která studovala elektřinu. Nebylo žádné kolegium moudřejší než zbytek lidstva, které by to poskládalo dohromady.  Jeden muž přišel na tuto planetu s Akášickým účelem a duší, která sem proto byla přivedena. Ve správnou dobu na správné místo dorazil Nikola Tesla. TO je divoká karta.
.
Divoké karty poznáte, protože nejsou vytvořeny mnohonásobným vědomím. Obvykle stojí samy. Jeden muž, jedna žena, někdy neobyčejný vůdce s moudrými myšlenkami. Někdy je to vynálezce. A často je to umělec a básník. Někdy mistrovský hudebník. A ti zanechají stopu tak silnou a tak úplnou, že si je svět navždy zapamatuje. TO je divoká karta.
.
Číňané sledovali ptáky a stavěli létající draky po tisíce let. Přesto vám teprve před sto lety dva bratři, výrobci kol, dali motorové letadlo. To, co vidíte dnes ve vašem moderním cestování vzduchem, nebylo vytvořeno vašimi univerzitami nebo skupinou vědců, kteří by zkoumali problém létání. Ne. Dva bratři s Akášickým účelem přišli na planetu ve správnou dobu na správné místo a otevřeli znalost, která vám dala, co máte dnes. Začínáte získávat představu?
.
Většina z vás zde drží elektronické zařízení, kterému říkáte „chytré“. A to bylo vytvořeno vědomím jednoho člověka ve správnou dobu na správném místě. Měli jste telefony, měli jste přenosná zařízení. Proč to nějaké kolegium nespojilo dohromady? Proč někdo nepropojil nejchytřejší mozky, které by přišly s tímto chytrým zařízením, které máte dnes? Protože tak to nefunguje. Byla to divoká karta. A ten muž jménem Jobs odvedl svůj job (práci – Kryon i publikum se směje). S Akášou, ve správnou dobu na správném místě, navždy změnil tuto planetu. To je divoká karta.
.
Další velkou divokou kartu jste zažili na konci 80. let. Navzdory všem pravděpodobnostem politicky padl Sovětský svaz a tím odzbrojil potenciál další světové války. Jinak by jejich armáda tento potenciál vytvořila. Pokud budete mít šampionát mezi dvěma excelentními hráči a jeden zemře, pak už tu není žádná hra. To je synchronicita. Pokud se zeptáte historiků, jestli to očekávali, pak vám řeknou, že nikdy. Nikdy. Byla to divoká karta.
.
Byly další divoké karty také v historii Izraele? Mnoho. Dovolte, abych vám ukázal jednu, o které jste možná nepřemýšleli. Dávám vám ji jako příklad jednotlivců, kteří se zrodili v této zemi a kteří byli Židy. Ve vaší společnosti už jste zažili divoké karty. Co vám brání v pomyšlení na to, že by jich mohlo být víc? Bylo jich mnoho. Vraťme se k jedné velmi silné.
.
Každému Izraelci, který se zde narodí, je v určitou dobu předán příběh Exodu. Nádherný příběh o odchodu z otroctví do země zaslíbené. A byl za to zodpovědný jediný muž – Mojžíš. Co si o něm myslíte? Prozkoumejme nyní na chvíli něco, o čem se Izraelcům mnoho neříká. Jaké to bylo v Egyptě před Mojžíšem? Byl on jediný, kdo rebeloval proti otroctví? Celá jejich společnost byla zotročena – to tam jen tak seděli, nic nedělali a prostě to nějak přetrpěli, dokud nepřišel Mojžíš? Ne. Bylo tam mnoho rebelů. Opakovaně se o to pokoušeli, ale nic nefungovalo. Egypťané byli silní. Zabili mnoho lidí, mnoho Židů. Pravidelně. A každý to musel sledovat, aby tak Egypťané potlačili jakýkoli druh odporu. Historie odporu existovala už před Mojžíšem!
.
Kdo byl Mojžíš? Jaká byla pravděpodobnost, že Žid, který vás dovedl do země zaslíbené, byl považován za Egypťana? To je synchronicita. Podívejte se na ten příběh a na to, jak proběhl. On měl Akášu Mojžíše. Toho, kdo to měl udělat, kdo pro Židy způsobil všechny ty rozdíly v historii. Proč byste měli pochybovat, že by se něco takového mohlo stát znovu? Že budou vůdci – nejen zde, ale i na jiných místech ve světě, kteří se spojí v plynutí synchronicity, která může navždy změnit tuto planetu. (Pozn. překl.: a pokud sledujete aktuální dění ve světě, pak vidíte, že už se to děje.) Stalo se to mnohokrát, Izraelci. I vám.
.
A tak znovu říkáme, zatímco pomalu končíme – pokud nevíte, co nevíte, pak předem nesuďte, co se stane.
.
A tak to je.
Kryon
.
Nyní tedy máme kompletní další slovo – je to anglická spojka „in“, což v češtině znamená „v“. Po minulé sérii tedy už víme, že příště nám třetí slovo naznačí, co že se to odehrává V IZRAELI.Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – MP3 – Kryon in Israel 2015

.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy..
Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

.
Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE