10-2015 Kryon

Izraelský chór míru

Následující channeling byl přijat v Tel Avivu v Jeruzalémě, 10. října 2015

Tento channeling je složen z 6 mini-channelingů, které Kryon předal mezi sborovým zpěvem tzv. „pineal tones“ (šišinkových tónů), které přítomným představil Dr. Todd Ovokaitys. Jsou to tóny předané od Plejáďanů – jsou určeny k aktivaci tzv. „časových kapslí“ a jednotlivých uzlů a nul. Tyto chóry jsou aktivací a zároveň zprávou pro Plejáďany a všechny ostatní bytosti ve vesmíru, že jsme připravení a svobodně si volíme další krok… každý takový chór je tedy i náležitě oslavován po celém vesmíru.

.

                                                                              1. část

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Pro posluchače a čtenáře – stále jsme v Tel Avivu. Dosud byla poselství téměř exkluzivně pro Židy. Zahajujeme tento chór – událost s čistou energií, událost přenosu a změny zvané „Chór míru“. Tyto zprávy jsou nyní pro všechny. Nejen pro tuto oblast. Nicméně můžeme používat příklady odsud, protože jsme v Izraeli. Příklady toho, co je zde. Ale tyto zprávy jsou pro každého. V těchto krátkých okamžicích vám chci povědět několik věcí. Vše, co zde děláte, je hluboce důležité. Můžete si myslet, že je to jen představení nebo dokonce show, ale je to mnohem víc. Vědomí je fyzika a dnešní fyzikou je mírumilovný záměr a jeho vysílání. Zkoušky jsou ukončeny a tóny jsou připraveny.

.

S Duchem neexistují žádné náhody. Co vás sem přivedlo, není náhoda. Věci, které vidíte kolem sebe, dokonce ani struktura programu není náhoda. Když dojde na to, co Duch dělá, je v tom mnoho souher náhod, dokud si v průběhu času konečně neuvědomíte, že je to nádherné, naplánované a vhodné.

.

Právě jsme dokončili cestu s třinácti Kryonovými channelingy. A vy si můžete říct, jaká to je náhoda, že je jich 13 a že v jazyce mého partnera to dohromady vytváří slova PEACE IN ISRAEL (Mír v Izraeli). To není náhoda! Staří Tibeťané měli všeobecný numerologický systém. To znamená, že čísla měla svůj význam pro všechno. Všechny jazyky se podílely na starodávném tibetském systému, ale existuje ještě i jiný systém – ten, který pochází odsud.Hebrejský systém. Hebrejci měli systém čísel, který byl integrovaný do písmen a významů v jejich jazyce. Všechna čísla, když jsou vyslovena společně s písmeny, ke kterým patří, mají svůj význam. Říká se tomu Gematrie. A Židům nemusím říkat, jaký je význam čísla 13. Není náhoda, že bylo předáno 13 channelingů, a že to znamená Jednotu Ducha. Není to náhoda.

.

O chóru je známo, že spojuje a zarovnává uzly a nuly planety. Mluvili jsme o tom mnohokrát. Existuje 24 uzlů a nul. Není náhoda, že je jich 24, protože odpovídají posvátné geometrii. A já vám nepovím, co to znamená – můžete na to přijít sami. O mnoha chórech je známo, že spojily uzly a nuly na planetě. Někteří toto propojení předem vyhlížejí. K vytvoření propojení není zapotřebí chóru. A jsou chóry, které nebudou mít žádné propojení. Toto je jeden z nich. A existuje pro to důvod. Drazí, nejsou žádné náhody. Zatímco sedíte a stojíte na těchto místech a kráčíte tudy – uvědomujete si, že vás obklopují tři nuly? Jako trojúhelník se středem v této oblasti. Tyto uzly a nuly nebyly propojeny. Tři nuly, které vás obklopují a jsou nejblíže, vytvářejí trojúhelník a vy jste v jeho středu. Nyní mluvím o obou, protože jsou propojené. Ty tři, v jejichž středu jste, jsou nuly, a ty byly spojeny s uzly. Jaká to náhoda, protože ze 12 párů bylo dosud propojeno jen 5. A tři z nich jsou v tomto trojúhelníku. Můžete říct: „To je ale náhoda, že trojúhelník, ve kterém sedíme, je už propojen a připraven.“ Ó, je připraven? Drazí, tyto nuly jsou receptory. Chór míru je připraven k aktivaci, pokud chcete použít to slovo – navázat spojení, nastavit, vysílat, změnit… – tyto nuly. A to se okamžitě odrazí na jejich propojení na různých místech Země. Jste na správném místě ve správnou dobu, abyste vytvořili určité tóny, které budou vyslány uzlům. To je zajímavé, že?

.

V roce 2012 jste zpívali páry tónů a začali jste proces – použili jste tóny, abyste vytvořili možnost spojení uzlů a nul. Nyní to obíhá kruh – pomáháte zpívat těm, které už jste vytvořili. Je to kruh. Přemýšlejte o tom takto: používáte elektřinu, abyste vytvořili a zkonstruovali elektrárnu, která vytváří elektřinu. (Kryonovo pousmání.) To je to, co děláte. Je to poprvé, kdy kterýkoli chór zpívá tóny skupině již spojených uzlů a nul. Je to složité, naplněné láskou a účelem. Je to chór míru a není to jen mír na tomto místě. Jsou to semena pro mír na Zemi.Pokračujte…

.

(Pozn. překl.: následuje zpěv tónů, který na záznamu není.)

 

                                                    2. část

A tak pokračujeme. Jaká to souhra náhod, že zbývá 5 channelingů. A v jazyce mého partnera vyhláskujeme slovo na pět písmen – PEACE (MÍR). A začneme písmenem P. Už jsme to hláskovali předtím, v této zemi. Nyní toto písmeno zastupuje slovo „Pineal“ – šišinka.Podívejme se na šišinku pro ty, kteří toto slyší nově a možná i pro ty, kteří jsou dnes zde. Samotné slovo „šišinka“ neexistovalo, když to bylo intuitivní. Starodávní věděli, že je něco uvnitř lidské bytosti – cítili to ve svém vědomí, ve svém mozku. Mnozí vnímali, že toto „cosi“ vysílá z tzv. „třetího oka“. Vy nyní skrze vaši vědu víte, kde se třetí oko nachází a že je spojené s šišinkou. Některé kultury tam ve skutečnosti umisťují „tečku“ reprezentující okno do šišinky a uctění procesu pochopení Boha uvnitř. Později jste pochopili, že je tam zapojena žláza a tak se toto stalo šišinkovými tóny.

.

Setkali jste se a zpíváte spolu s Yaweem (Dr. Todd) – pojmenoval jsem ho tak, než vůbec věděl, nebo pochopil, že zpívá šišinkové tóny. Yawee se začal probouzet dlouho před rokem 2012. A jak si začal vzpomínat na zvuky, které vám dnes předává. Toto je shrnutí, ale je to zapotřebí shrnout kvůli tomu, kam to směřuje. Protože teprve v posledních letech se vzpomínka šišinky změnila na něco jiného – teď je zapojena tak, že Yawee přijímá a předává tóny v reálném čase, místo aby si je pamatoval. Takže je tedy přijímačem od Plejáďanů – skrze nuly a uzly. Můžete říct, že jsou to stanice, které přijímají a vysílají nové informace. Uzly a nuly jsou dvojčinným systémem „tahu a tlaku“ – odsávají pryč starou energii a přivádějí vám energii novouAle musí mít katalyzátor – nefungují, pokud je lidstvo neaktivuje nebo je alespoň nestimuluje vědomým záměrem. To je to, co teď děláte.

.

Šišinka je nyní něčím, co vysílá – opakujeme, že párům nul a uzlů, ale víc než to. Tóny, které zpíváte, vytvářejí energii. Událost 2012 byla velmi silná. Zpívali jste specifické tóny, které Yawee znal a pamatoval si je. Tyto tóny musely být zazpívány, aby vyslaly signál kosmu, že jste to dokázali. Zní to možná přehnaně, ale opravdu to byl signál. Jak jste mohli znát tyto tóny, pokud byste si je nepamatovali? Sbor 900 lidí je zazpíval až šokujícím způsobem přesně. V místě, které bylo dříve známo jako Lemurie. (Pozn. překl.: z dřívějších channelingů vyplynulo, že tyto první tóny si „Yawee“ – Dr. Todd – pamatoval od své plejádské matky, která mu je zpívala v dětství před tím, než „musela odejít“.)

.

Nicméně nyní se podívejme na to, co se stalo. Kombinujete zapamatované tóny s těmi současnými, které přijímáte teď, v této nové energii – pak tyto tóny berete a opět je vkládáte do planety se záměrem míruUž nevysíláte do kosmu. Kosmos nepotřebuje mír! Vy ano.Vysíláte do mřížek planety skrze aktivované páry nul a uzlů. Když jste se začali měnit, mřížky planety – zejména ta magnetická – doslova hovořily s DNA a DNA se začíná měnit.

.

DNA reprezentuje efektivitu vědomí člověka. Jinými slovy – ovlivňuje lidskou povahu. To je závěr – konečný výsledek. Co tu děláte? Ty tóny mají v sobě energii, když jsou zpívány společně. Ale nyní jsou tyto tóny současné. Nejsou z minulosti. Jsou přijímány a vysílány s novým záměrem od lidstva. Se záměrem, jaký dřív nebyl spatřen. Chór míru je zodpovědný za umístění této nové energie do celého systému mřížek planety – zaséváte semena. A ta semena budou růst tam, kde mají, a tehdy, kdy mají – ve svém vlastním čase. Mír však musel někde začít. Jste překvapeni, že začal tady? Začíná tady a odsud se bude šířit dál a bude ovlivňovat ty, kteří chtějí cítit novou energii uvnitř.

.

Ach, je toho víc. Lidstvo, staré duše, má volbu – cítit nebo necítit. Podobenství o farmáři na poli hovoří o člověku, který si zvolil, že nebude cítit nic nového. Byl až příliš zapojený do starého. Ale jeho synové to cítili okamžitě! Drazí, vědomí už je takové. Stará duše má volbu – zůstat ve staré energii nebo ne. Ale děti to cítíkdyž se narodíNemusí si zvolit. Mají to v sobě. A část jejich povahy bude jiná než vaše. Budou jemnější, moudřejší, se semeny, která začnou růst. V dětech tady a všude. To je to, co děláte. To je to, co je šišinka dnes.

                                                                             3. část

(Dlouhá rozpačitá pauza a Kryon začíná vážně:) Yawee, k těm tónům – co se to stalo? (Yawee i publikum se smějí. Pravděpodobně se při chóru někde zasekl nebo udělal „chybu“. A Yawee odpovídá: „Měl jsem dočasný výpadek.“ Kryon dál žertuje.) Je velmi dobré, že tyto věci jsou o záměru a ne o přesnosti. To ti vzkazuje tvá matka. (Opět smích v publiku.) Dovolte, abych vám to vysvětlil. Je jen jedna věc „intenzivnější“ než židovská matka – plejádská matka… Protožeplejádská matka je multidimenzionální a nemůžete před ní uniknout. (Teď už Kryon nedokázal udržet vážný tón a směje se spolu s ostatními.) To je opravdu vše, co musíme říct.

.

Záměr je klíčemYawee, dokázal jsi to, co nikdo na celé planetě – spojil jsi v jednotě lidi z celé planety. A vytvořil jsi to, o čem nyní budeme hovořit, což je písmeno „E“. Při předchozí cestě (viz 13 channelingů) zastupovalo toto písmeno – Enlightenment – OSVÍCENÍ. A tak je tomu i teď. Během těchto krátkých okamžiků vám dám příklad, protože jsme chór míru. Ano, MY. Jsou zde totiž i multidimenzionální bytosti. Musíte to vědět. Je to doprovod, který sem přišel z mnoha zdrojů. Ale ten, kdo zrealizoval tento záměr, kdo to vše vytvořil a sedí zde se mnou, to dobře ví. Žertoval jsem o jeho matce, ale ona je ta, která mu šeptá tyto tóny a učí ho i ty současné věci, které zde slyšíte.

.

Osvícení. Dovolte, abychom pokračovali – jen krátce. Dáme vám příklad. Co znamená osvícení podle definice z cesty, ke které se mnozí z vás připojili? Osvícení jsme definovali jako lidskou bytost, která dokáže vidět věci z pohledu ostatních lidí. Je tedy osvícená v postoji ostatních. Toto osvícení jemu či jí dává schopnost vytvořit mír mezi lidmi. Mezi ním/jí a ostatními. To je osvícená bytost, která vidí nejprve soucit. Pojďme to otestovat. Dovolte, abych vám dal příklad, který se vztahuje k situaci v této zemi. Pojďme vytvořit setkání a povězme si, jaké by to bylo.

.

Jaké jsou opaky víry v této zemi? Můžete říci, že je to možná ortodoxní chasid a muslim. Ale my říkáme NE – to jsou totiž bratři, kteří jsou rozděleni pouze historickými argumenty a uznávanými proroky. Ne. Pojďme být radikálnější. Pojďme vytvořit setkání fundamentálního křesťana a chasidského žida. Pojďme je dát dohromady a nechat je, ať uspořádají oslavu v pátek večer.Oni jsou totiž rozděleni před Kristem a po KristuTo je skutečné oddělení.

.

Podívejme se na to, protože to není metafora. To se stalo. A stávalo se to stále dokola a děje se to i nadále. Dovolte, abych připravil scénu – oba jsou osvícení. Jsou osvícení podle definice, kterou jsme vám právě dali. Křesťan přijde a uvědomuje si šabat. Ví, čemu a proč věří ten druhý. Není to jeho způsob, nejsou to jeho pravidla, ale na tom nezáleží. Protože on vidí víc než toVidí Boha uvnitř a záměr Chasida. Chasid vidí totéž v Křesťanovi. Vidí, že si Křesťan uvědomuje a soucítí s jeho chasidskou vírou. A tak se spolu dělí. V páteční noc je jejich sdílení omezené… – nebo snad není? Společně si vychutnávají jídlo, které bylo vhodně připraveno den předtím. Sdílejí však také něco dalšího – slova z Písma, kdy Bůh říká, že je čas být tichý (pokojný) a vědět, že JÁ JSEM Bůh. A tak se na sebe dívají a přemýšlejí, co ještě mohou sdílet kromě jídla a příběhů. „Můžeme tančit, tleskat, poslouchat hudbu? Ne. Ale můžeme zpívat.“ A tak zpívají jeden druhému. Zpívají o lásce. Chasid zpívá písně, které mu zpívala jeho matka, když byl dítě. Písně o lásce, které pro něj měly velký význam. Nebyly to písně o jeho víře, náboženství nebo prorocích. A pak je řada na Křesťanovi – ten se drží za srdce a zpívá písně, které mu zpívala jeho matka, když byl malý. Jeden druhého učí tyto písně. Vzájemně se učí své jazyky. Zpívají spolu do noci a milují jeden druhého. TO je příslib míru na této planetě.

.

Drazí, když zpíváte jeden tón, zpíváte jen jeden a soustředíte se na jeden, nebo posloucháte zároveň ten další a ujišťujete se, že zapadají do celého chóru a víte, že šišinka si uvědomuje oba zároveň? Myslím, že rozumíte. Je čas na krátké nadechnutí.

                                                                              4. část

Téma je PEACE – MÍR a písmeno A. A je začátkem abecedy mého partnera. A je to začátek i zde, protože toto A zastupuje slovo „ACTION“ – ČIN. Drazí, v nové energii jsou očekávána nová paradigmata. Mnoho ezotericky zaměřených lidí věří, že setkání, kterých se účastní, a to, co na nich dělají, je vše, co je zapotřebí, aby vytvořili to, o co se snaží. Chodí na modlitební setkání – tam se odehraje například určitý obřad požehnání. Jdou do kostela, do synagogy, do mešity… a pak, když odsud odejdou, tak jsou jiní. Vracejí se do každodenního života, který představuje přežití na ulicích, vychovávají děti, chodí do práce… a to bylo vždy oddělené. Vždy.Lidské bytosti mají tendenci oddělovat své činy podle toho, čeho se snaží dosáhnout.Pokud se snažíte o naplnění svého duchovního účelu, pak strávíte více hodin na kolenou, v kostele, synagoze nebo mešitě. Zdá se, že to vždy souvisí s časem, délkou trvání či množstvím. A to se mění. Pokud se podíváte na duchovní systémy a jejich pravidla, pak je zde načasování, činy, věci povolené a zakázané – vše, co vás má dovést na místo, kde můžete uctívat a vytvářet rozdíl. Činy se mění.

.

Až odejdete z tohoto místa, budete jiní? Chci, abyste se na okamžik uvolnili a vnímali, co se zde odehrává. Jsou zde podobně smýšlející lidé, se kterými se můžete uvolnit, milovat a budete v bezpečí. Můžete držet své ruce vysoko a pozvednout svůj hlas, položit ruku na srdce a nic tím nemyslet. Můžete zpívat tóny společně s ostatními, kteří dělají totéž. A až odsud odejdete… kdo jste? Nastoupíte do auta a pak vám před něj skočí nějaký blázen (Kryon se zlehka zasmál). A vy si můžete říkat, jak může být tento člověk tak… „neinformovaný“ – říkat určité věci.

.

Sledujte své reakce na lidi, kteří nevěří tomu, čemu věříte vy – politicky. Jak nahlas dokážete křičet, jak moc se dokážete hádat. Jak se cítíte, když se na vás někdo dívá a nadává vám? Jaký je váš čin? Pokud nenesete tyto tóny s sebou ve svém srdci, drazí, pak to, co tu děláte, nevytvoří žádný rozdíl. Chci, abyste to věděli. Proč toto nacvičujete? Myslíte si, že jste tím dnes odvedli dobrou práci? Ne. Prošli jste hudebním tréninkem a měníte noty na hudbu? Ne. To, co vám bylo dáno, je opakováníTo abyste si ty tóny pamatovali uvnitř. Tak abyste si je mohli zpívat a pamatovat si, jaký to byl zvuk, když je ostatní zpívali společně s vámi. Jste zde v kruhu lásky, drazí. A až odsud odejdete, už v něm nebudete. Tím vám říkámeže se musíte stát svým vlastním kruhem lásky. Až odsud půjdete po ulici, bez ohledu na to, kdo tam bude, co bude říkat a čemu věří, vaším činem je vytvoření tónů soucitu k přežívání. Dokážete přežít jen s těmito tóny? Dovolte, abych se vás zeptal – jak jste si vedli až dosud? Možná je čas na změnu postoje k tomu, co by to mohlo být přežití. Pokud dokážete udržet klid a soucitné srdce, uvědomujete si, jak by to mohlo změnit ty kolem vás? Dokonce i ty, kteří na vás křičí – ti od vás nedostanou reakci. Nebudete se hádat, nebudete bojovat.

.

Všichni mistři, kteří kráčeli po této planetě – ať už tady nebo na jiných místech – vám dali příklad. Byli vyrovnaní a soucitní, ať se dělo cokoliRovnováha, kterou měli, pocházela z toho, co měli v sobě – to je to, co se učíte. Je toho tu víc než jen chór. Je to příklad. Je to čin, který vytváří rozdíl. Bůh uvnitř – po celou dobu.

                                                                              5. část

Yawee zmínil kódování DNA mistrů. Je zde velká ironie, protože Yawee je zároveň i výzkumník kmenových buněk v lékařské profesi. Medicínsky objevil něco, co je zároveň principem vědomí. Tématem je PEACE – MÍR a písmeno CConsciousness - Vědomí a DNA spolu souvisí. Víc než jen souvisí – kam směřuje jeden, tam míří i druhýProtože DNA obsahuje šablonu všech věcí, které se týkají těla – včetně vědomí. DNA je identická a jedinečná v celém těle. Stovky biliónů buněk DNA jsou vaše. Všechny stejné. A tato šablona, tento blueprint, to jste vy! Nejenže v sobě nese vaši chemii, ale také vaši Akášu. Vaše vzpomínky. To pak působí na vaše myšlení, vědomí toho, co máte, zatímco kráčíte po planetě. A tak se mění vědomí, se kterým pracujete – vaše i lidstva.

Yawee učinil objev, jak řekl, ale ještě mu nepřidělil jméno. Je to princip, který leží v těle a my ho nazveme princip laskavé „vyšší cesty“ – to znamená, že tělo vždy hledá a přijímá to, co je „nejvíc“ (nejlepší), místo čehokoli menšího. Při všech svých experimentech, od jeho kvantového laseru, neměl nikdy negativní výsledek. Nikdy. To je v chemii proti všem pravděpodobnostem. Když smísíte věci dohromady, dokonce i náhodnost říká, že musí být určité experimenty, které budou fungovat jinak. U něj k tomu nedošlo ani jednou. Zachází s principem laskavé vyšší cesty. Když buňky vidí něco lepšího, pak to chtějí a jdou si proto.

.

Při výzkumu kmenových buněk představujte to, co je nejnovější a nejlepší – tělu, které má možná problémy nebo je už starší. Vstoupí to do těla, ono to vidí a pak to duplikuje – a tak započne léčení. Tělo vidí novou šablonu. Možná tu, kterou vidělo jako dítě a ztratilo ji. Vidí originál – a pak se šablona začne měnit. Šablona laskavé vyšší cesty. Přemýšlejte chvíli o něčem, co by žádný výzkumník nikdy nechtěl udělat. Vezměte DNA velmi starých lidí a vstříkněte ji do mladého člověka, abyste viděli, co se stane. (Kryon se směje.) Já vám povím, co se stane – nic. Tělo odmítne to, o čem vidí, že mu to nepomáháAž uvidí něco, co mu pomůže, laskavý princip začne. Chci, abyste si to pamatovali, protože to reprezentuje vědomí, pro které nyní zaséváte semena. Čím dál víc lidských bytostí má „vyšší cestu laskavosti“ a je to nakažlivé. Ti kolem vás uvidí něco, co viděli v mistrech kolem sebe. Budou to chtít. Jsou unavení z frustrace, třenic a války. Chtějí něco lepšího! Princip laskavé vyšší cesty –čím vyšší vědomí dokážete umístit do mřížek této planety, tím vyšší vědomí budou mít přicházející děti. Je to nakažlivé! Není to lineární. Ani náhodou! Semena, která dnes zaséváte, jsou logaritmické. To znamená, že se nesčítají ani nemnoží jako vaše populace. Rozšiřují se nádherným způsobem! Protože to je to, co lidské bytosti vidí a chtějí. Měníte šablonu vědomí

.

 

                                                                              6. část

A konečně písmeno „E“ – znamená „END“ – Konec. Není to konec dne. Není to ani konec cesty, ani konec chóru. Toto E znamená KONEC VĚKU. Roky jsme vám říkali o této době. Říkali jsme vám, že přichází, pak jsme vám říkali, že už je tady a nyní vám říkáme, co dělat s tím, že tu je. Práce.

.

26 let vám říkáme o konci éry. O začátku něčeho tak jiného, že to historie jednoho dne označí. Uvidí, změří to a konečně to spatří v celé kráse. Drazí, jste na ZAČÁTKU toho všeho. Opakuji – na začátku! Tyto věci se dějí pomalu. Civilizace se přesouvají z jednoho místa na druhé pomalu. Generace si začínají osvojovat určité posuny vědomí. Způsoby se mění. Lidská povaha se začíná posouvat. Vy jste předběžci. Jste v přední linii. Staré duše, toto je konec starého času. Jste v přechodu. A mnozí z vás tomu nedokáží uvěřit nebo to nevidí, protože se to děje pomalu a vy jste netrpěliví. Chcete to hned. Jako byste na to měli jen několik let.Teprve se učíte „jak“. Ale my zopakujeme, že to muselo někde začít.

.

Za dlouhou dobu od této chvíle se lidé ezotericky ohlédnou zpět na chór v Tel Avivu v Izraeli.Uvidí, co se stalo na planetě. Budou si uvědomovat divoké karty a mohou o vás dokonce říci:„Netušili, co se spustilo. Někteří odtud odešli a ptali se, jestli to je nebo není skutečné. Někteří hudebně nadaní to dokonce analyzovali a měli námitky.“ Ti ezotericky zaměření vědí, že tyto věci často nedávají smysl, zatímco je děláte. Ale retrospektivně vidíte výsledky.

.

Drazí, je možné, že semena zasetá v tomto trojúhelníku nul, začala proces – zde i ve světě – o kterém vám říkám už víc než 20 let? To je důvod, proč tu jsem. Nakonec ještě toto – když jsem sem dorazil, toto byl potenciál, o kterém jsem vám říkal. Lidé mají svobodnou volbu. Nemuseli jste sem přijít. Nemuseli jste si uvědomit hloubku toho, co zde děláte. Ale přišli jste.Není náhoda, že jste použili vyšší cestu. Že jste to viděli, staré duše, a že jste tady.

.

Odejděte odsud změnění. Protože jednoho dne historici budou vědět, že jste tu byli.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – Israel Peace Choir – 44:52 min

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět