10-2015 Kryon

Stalo se to už dříve!

Následující channeling byl přijat v Izraeli v Jeruzalémě,, 11. října 2015

Toto je závěrečný channeling Kryonovy velmi zásadní cesty po Izraeli. Byl přijat v Izraelském muzeu, kde jsou uschovány tzv. Svitky od Mrtvého moře.

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je poslední Izraelský channeling. Pro mnohé je to konec cesty. Sedíme na místě, které je v Jeruzalémě, a nedaleko odsud je Betlém. Tento konkrétní channeling je jiný. Je jiný, protože je to poprvé, co něco zmíním. Tolik channelingů jsme vám předali… a dosud nikdy jsme nemluvili o hvězdách. A už je načase. Ach, drazí, někteří z vás ten příběh možná neslyšeli. Někteří možná ano. A někteří s ním možná nesouhlasí. Ale je čas opět otevřít, co se zde stalo. Promluvit o historii – i o té z doby před existencí této planety…

.

Je nádherné, jak si lidé váží hvězd. Za okamžik vám položím několik otázek o hvězdách. Ale pro tuto chvíli chci opět shrnout narození Mistra Lásky. Bylo vám řečeno, a někteří tvrdí, že je to mytologie…  že se hvězda zastavila nad Betlémem, aby uctila zrození Mistra Lásky. A také se říká, že ti, kteří tuto hvězdu následovali, se také zastavili v místě jeho narození. Mnoho z toho je mytologie, ale to vše je metaforické a něco to znamenáA v tom je to přesné.

.

Přišli tři králové – byli to skutečně králové nebo ne? Tento fakt byl zpochybněn. Říká se o nich, že jsou to moudří muži (mudrcové) – proč byli moudří a proč byli tři, kdo následoval hvězdu, o které se zdálo, že se pohybuje po nebi, a přišli sem? Nyní vám odhalím něco, co většina z vás už ví, ale mnohým to přijde kontroverzní. Ti tři mudrcové byli astrologovéOni to očekávali. Bylo to na nebi a oni to viděli ve hvězdách.

.

Drazí, hvězdy hrály roli ve všemHrály roli v instrukcích všech starověkých civilizací po celé planetě. Hvězdy jsou často vnímány jako moudří pomocníci – dokonce i těmi z jiných duchovních systémů, které se hvězdami nezabývají. Co vás tak přitahuje k nebesům, že kreslíte obrázky mezi hvězdami a říkáte jim konstelace? Povím vám příběh. Když se v noci podíváte na nebe, mnozí z vás se sami sebe ptají, co tam je. Položím vám logickou otázku a chci, abyste o ní společně se mnou uvažovali. Jen na chviličku. Je to důležité pro tento příběh. Když pohlédnete vzhůru a uvidíte těch několik hvězd, které dokážete vidět pouhým okem, není jich mnoho. Jen ve vaší galaxii jsou miliardy hvězd. Myslíte – při způsobu, jakým Duch pracuje, a v rámci fungování takzvané „náhodnosti“ – že je tam venku život? Ti, kteří zvažují tyto věci matematicky, říkají, že musí být. Jejich argument zní takto: „Pokud se to stalo tady, pak existuje velmi, velmi vysoká pravděpodobnost, že se to stalo i jinde. Ne jednou, ale nejspíš milionkrát.“Už dříve jsem vám říkal, že v této galaxii nejste sami a nyní v tom pokračuji.

.

Drazí, tato planeta je přibližně stejně stará jako všechny ostatní planety kolem všech ostatních hvězdMiliardy let. A přesto lidstvo „teprve dorazilo“. Jste „nováčci v této ulici“. Jste tu jen velmi, velmi krátkou dobu – ve srovnání s věkem této galaxie. Nyní o tom ještě jednou zauvažujte. Je možné, že byly jiné planety a jiné civilizace před vámi? Takové, které nyní mohou být staré miliony let – moudré, s technologiemi a jinými věcmi, které si ani nedokážete představit? Mohou mít multidimenzionální schopnosti? Je to pro vás až tak problematické – dokonce i pro vědce – uvažovat o této možnosti a říci: „Ta pravděpodobnost je vysoká.“? Jako duchovní osoba se pak musíte sami sebe ptát: Zažili oni jediného Boha?“ Je možné, že Bůh Izraele, Bůh planety, monoteistický Bůh – je Bohem všude? A že ho ostatní skutečně vidí? Sledujete tuto logiku? Nejste sami! Jste mladí! Je možné, že existuje starodávná, velmi starodávná historie, která sahá daleko před dobu, kdy se sem lidé teprve dostali? Historie, která následuje jediného Boha, Centrální Zdroj a lásku? Je možné, že Boží láska existovala před čímkoli na této planetě?

.

Tradiční Písmo říká, že Bůh stvořil Zemi i nebesa a sedmého dne odpočíval. Sedmý den odpočinku je zde stále oslavován. Může to být metaforické, ale je to ctěno. Je možné, že tento příběh existoval i u ostatních – těch, které jste dosud nepotkali? Dlouho před vašimi časy? A odpověď je ano. Příběh o stvoření je dobře znám. Je znám a zapsán i tady. Zahrnuje to, čemu říkáte Adam a Eva. Říkali jsme vám, že tento konkrétní příběh je metaforou pro příchod Plejáďanů, kteří vám přinesli semena jediného Boha. To je extrémně kontroverzní. A takový je způsob těchto věcí. V galaxii existuje systém, kde jedna planeta osévá druhou.Jedna po druhéOsévá ji změnou DNA – božstvím v ní.

.

Vědci se na to začínají dívat. Nikoli duchovně, ale vědecky. Není zvláštní, že dva vaše chromozomy jsou spojené dohromady, takže máte 23 chromozomů místo 24, které mají všichni živočichové? Co se stalo? I vědci si kladou tuto otázku. Povědí vám, že musí existovat chybějící spojení, abyste se mohli správně vyvinout z čehokoli na této planetě. Chybějící článek, drazí, byla návštěva Plejáďanů. To je příběh stvoření. Zahrada Eden představuje planetu Zemi a její nádheru – Pachamamu (Pačamamu). Lidstvu byla dána volba – mohli si zvolit změnu DNA, která jim přinesla rozdíl mezi temnotou a světlemPoprvé v sobě nesli své duše – Kreativní Zdroj. Mohli mít v sobě duše už předtím, ale ne takto. Toto byl počátek uvědomění a svobodné volby pro planetu.

.

Plejáďané jsou vašimi duchovními rodiči a my vám tuto informaci dali už dříve, ale nemohli jsme to udělat tady (v Izraeli) před Chórem míru. Nebylo to vhodné. Ti z ostatních zemí tuto část nikdy nechtěli slyšet – ne skutečně. Neuctívala místa, která jsme navštívili. Nezdálo se to být v souladu s historií těch oblastí. A my to celou dobu respektovali. Až dosud. Chór zazpíval tóny, které vám byly dány Plejáďany. A tak o tom mluvíme v této drahocenné zemi Izrael, protože už to všichni chtějí slyšet. Všemohoucí, jediný Bůh, stvořil i všechny ostatní. A bylo jejich úkolem předat vám tuto informaci. Neuctívejte Plejáďany! Udělali jen to, že přinesli informaci o jediném Bohu do vaší DNA – a ta se pak stala intuitivní.

.

Tady je důvod, proč vám to všechno povídám… Mluvili jsme o posunu. Mluvili jsme o měnící se planetě. Mluvili jsme o historii a o tom, jak se odehrávala na této planetě. Říkali jsme vám o určitých druzích „zřízení“ (nastavení), která vás dovedla až sem, do precese rovnodennosti – což je opět něco, co můžete vidět ve hvězdách. Zde je otázka a také odpověď – a co Plejáďané? Jaká je jejich historie? Měli něco podobného jako vy? Prošli také svým vlastním příběhem o Adamovi a Evě? Byli i oni oseti jinou planetou z jiného systému? A odpověď zní ANO. Nejste první. Co jejich historie? Věděli jste, že ve své Akáše nesete Plejádskou historii? Jen ještě není probuzená. Musí tam být, protože oni jsou součástí nastavení vaší DNA! Máte plejádskou DNA. Úplně každý člověk na planetě. Do určité míry. To je ta božská část. A co jejich historie? Měli války? Byli frustrovaní? Ničili se vzájemně? Bylo to celoplanetární? Byli i oni v módu přežití jako jste byli vy? Prošli čímkoli, co by se podobalo tomu, čím jste prošli vy? A tady je něco, co vám chci odhalit…

.

Nejprve ale chci, abyste chvíli jen tak seděli a zhluboka se nadechli. ANO. Měli úplně všechno! Svým vlastním způsobem, na své planetě, prošli vším, čím jste prošli vy. Měli někdy situaci, kdy určitá část Plejáďanů prožila holokaust jako Židé tady? A tomu, co vám povím, možná ani neuvěříte. Odpověď zní ANO – TŘIKRÁT! Třikrát!!! Jak mohla planeta, která prošla takovým smutkem, takovým utrpením a tak nízkou energií, vůbec kdy dosáhnout bodu, kdy vás dokázala osít Stvořitelem? (Pauza.) A odpověď zní, že u nich došlo k posunu – na základě svobodné volby u nich došlo k posunuGenerace se začaly měnit a mír na jejich planetě byl konečně možný.

.

Neměli pokročilou technologii, jak o ní přemýšlíte vy, protože Plejáďané byli jiní. Jejich společnost se vyvinula jinak. Věděli jste, že DNA je po celé galaxii? Fyzika je fyzika. Bez ohledu na to, kde v galaxii se nachází. Existuje stejnost života – spočívá ve stavebních blocích DNA. Proč byste to vůbec zpochybňovali? Je to po celé Zemi. I zelenina má DNA! Je to stavební blok života. I ostatní ji mají, ale není všude stejnáVe vaší galaxii je pouze několik planet, které mají DNA jako vy. DNA, ve které je sám Stvořitel. Tím vám říkám, že jste velmi, velmi zvláštní. A stejně tak i oni a také ti před nimi. Je to systém galaktického uvědomění a ten bude pokračovat, protože dalším krokem je mír na Zemi. A tím započne rozvoj, jaký probíhal i u nich. Přinese na tuto planetu multidimenzionální schopnosti, jaké měli oni.

.

Jejich vysoká technologie přišla s jejich vědomím. Po posunu byli schopni rozvinout DNA dostatečně rychle. Ach, trvalo to mnoho generací, ale dokázali zhmotňovat věci s pomocí svého vědomí místo technologie a strojů. Drazí, toto je možné i u vás. Snažím se vám říci toto – poslouchejte – důvod, proč o tom hovořím takto, proč vám dávám tyto informace, proč vám říkám, že přicházejí barvy… je ten, že se galaxie raduje a oslavuje. To protože se to stalo už dříve! Existuje precedens pro to, co se zde stalo, děje a stane – podle časového rozvrhu, který Země vytvoří. A jak rychlé to bude, to ví jen Země. Musíte vědět, že jsme to viděli už dříve – a před tím a před tím a před tím… Je to starodávné. Je to proces. My to víme. A tak když k vám přicházíme a dáváme vám informace a vy obracíte oči v sloup a říkáte: „Nevěřím tomu. To se nemůže stát,“ pak vězte, že je to založeno na zkušenosti!

.

Ti, kteří vás oseli, prošli tím samým jako vy, ba ještě něčím horším. A přesto dosáhli vzestupu. Jejich DNA funguje na 80-90%. Všichni jsou mistry na své planetě. A je tam mír, který vydrží navždy. Vítejte na nové Zemi! Tyto věci jsou možné. Už jsme je viděli. Nemáte tušení… nemáte tušení, co přichází. To vše je ve vašem časovém rozvrhu. Bůh bude sedět a sledovat, jak na tom pracujete, ale ta „sněhová koule se valí“, jak se říká. „Valí se dolů z kopce“, jak se říká. Ta sněhová koule, to je Nový Jeruzalém.

.

Chci, abyste o těchto věcech přemýšleli. Už se to stalo dříve. Víme, o čem mluvíme. Je načase, abyste tomu věřili.

.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. Teď víte proč.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – It has happened before!

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět