10-2015 Kryon

Plánování duší

Kryon prostřednictvím Lee Carolla, Montreal, Kanada, 18. října 2015

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vím, kdo jste, opakoval jsem to už mnohokrát. Channelingy nejsou odtržené od reality. Někteří z vás se diví, co se to děje tady na pódiu, kde jsem se již mnohokrát ocitl se svým partnerem. A přesto se stále ještě najdou tací, kteří se ptají: Co se to tady skutečně děje? Moji drazí, to, co tady vidíte, je velmi staré. Je to způsob, jakým Duch hovoří s lidstvem. A prastaří to již znali a měli k tomu ceremonie, jako například v Lemurii. Byla to doba intuitivního vyučování, kdy někteří lidé odložili určitou část svého vědomí stranou a umožnili vstup Tvořivému zdroji. Ve všech duchovních spisech je popsán tento způsob, jakým Duch hovoří k lidem. Dělo se to často. To, co dnes označujete za „slovo Boží“, bylo zapsáno muži a ženami pod vlivem channelingu. Popřemýšlejte o tom: Kdo je to – kdo je ten, kdo napsal ty nejhlubší a nejvýznamnější posvátné knihy ve všech civilizacích na planetě? Kdo? Vy jste to dělali… vy jste to byli. Ne nějaké bytosti, které sestoupily dolů s perem a papírem – ne, vy jste to byli. To, co tady dnes vidíte, co se odehrává na židli na pódiu, se dělo i dřív. Tímto způsobem zapsalo mnoho proroků, apoštolů a učedníků nádherné informace od Boha, přičemž láska, pokyny, oslavy a zmocnění plynuly do jejich pera přímo z Tvořivého zdroje. A tady to probíhá stejně.

.

Galaktický plán duše

Dnes večer bych chtěl promluvit o něčem, co velmi dobře souzní se současnou dobou. Je načase o tom mluvit. Jsou to různé věci a jedna vyplývá z druhé. Moji drazí, existuje plán pro tuto galaxii a právě teď jste uprostřed tohoto plánu. Jste (teď) jedinou planetou se svobodnou volbou. To znamená, že jste jedinou z miliard planet v této galaxii, kterou obývají lidé s určitým druhem duše… s duší, která byla oseta vědomím světla a temnoty a má možnost se rozhodnout, kam bude dál směřovat, zda k vyšším nebo nižším vibracím. Odehrává se to bez vlivu Boha, ale na základě vaší svobodné vůle. Může pak nastat to, že člověk sedí v této místnosti a přesto nevěří, že toto je skutečné. Máte svobodnou volbu. Tato planeta byla za tímto účelem uspořádána. Vaše historie stvoření je historií Plejáďanů, kteří se stali osvícenou planetou a měli Tvořivý zdroj ve své DNA, o kterou se posléze podělili s vámi, abyste tím získali volbu, zda chcete kráčet vpřed nebo ne. To je galaktický plán duše.

.

Možná tomu nerozumíte, drazí, proto vám položím pár jednoduchých otázek: „Necítíte Boha ve svém nitru? Dokážete na určité úrovni vnímat věčnost své duše? Věděli jste, že 85 % lidí na této planetě věří v život po smrti?“ Bez ohledu na to, jakou víru vyznávají, věří v život po smrti. Není to přání otcem myšlenky, ale intuitivní absolutní pravda. Když opouštíte svou tělesnou formu na této planetě, zůstává jedna část vás, která je věčná, i nadále v universu. Nazývejte to, jak chcete a ať si o tom myslíte cokoli – je to komplexní. Ať si myslíte o lidské duši, co chcete, je větší a velkolepější, než si vůbec dokážete představit. Pro každou duši existuje v této galaxii plán.

.

Smrt a ztráta milovaného člověka

Nyní se děje něco nového – něco úplně nového od roku 2012. Jak to mám popsat, aby to pro vás bylo pochopitelné a pravdivé, abyste mohli říct: Rozumím tomu? Je to obtížné. V lednu 2013 obdržel můj partner (Lee Carroll – pozn. překl.) telefonicky zprávu, že jeden muž z jeho týmu zemřel. Můj partner zavěsil telefon a plakal. „Proč musel tak brzo odejít“, naříkal, „to není spravedlivé. Ten muž dělal všechno správně podle systému naší víry. Byl to učitel a léčitel.“ A můj partner byl naštvaný na Boha a rozzlobený, což mimochodem není vůbec dobré pro channelování. Téměř každý v této místnosti se občas naštve na Boha. Rozčarování je zklamáním z toho, proč jsou věci takové, jaké jsou, protože se zdá, že vypadávají z rámce lásky. Nedokážete to pak vnímat s láskou a říkáte: „Jak se to mohlo stát? Jaký byl důvod k tomu, aby právě tento muž musel zrovna teď odejít? Příčinou by mohla být jedině nehoda.“ Ale tak to nebylo – jeho srdce prostě přestalo bít. Kolik z vás už zažilo situaci, kdy jste někoho ztratili – partnera, přítele, sestru nebo bratra, své rodiče – a zdálo se, že na to nebyl ještě ten správný čas, jako kdyby pro to vůbec někdy byl správný čas. Ale vy jste se dozvěděli, že se to stalo, na chvíli jste se usebrali, vrtěli hlavou a ptali se: „Jaký pro to mohl být důvod? Vždyť je to mimo jakékoli láskyplné myšlení.“ A dostavil se vztek a zklamání. Nevěřili jste tomu, popírali jste to a dlouhou dobu vás z toho bolelo srdce. Prošli jste tím, můj partner to zná a u několika z vás k tomu došlo před nedávnem.

.

Rád bych vás upozornil na něco, na co jste nepomysleli. Sdělil jsem to svému partnerovi, v souvislosti s jeho kolegou Sidem z týmu, jehož ztratil. A přesto to můj partner stále ještě odmítá. Proč se to muselo stát? Neočekávám, že tomu porozumíte. Chtěl bych jen, abyste věděli, že uzrála doba k tomu, čemu říkám „plánování duší v nové energii“.

.

Co je pro vás nejdůležitější? Abyste zůstali živí – zůstali živí a vyzařovali světlo. Opakujeme to již 26 let stále znovu a znovu. Platí to pro celé lidstvo: strávit delší dobu života na planetě a přitom měnit celkový chod Země, protože jste tady a vibrujete výše. „Jste důležití“, říkali jsme vám. „Způsobujete rozdíl“, říkali jsme vám. A pak najednou předčasně ztratíte hodnotného člověka, který dělal všechno správně … a vy se naštvete na Boha. I když vaše pocity mohou být takové, na naší straně závoje není nic než láska. Rád bych vám pomohl k ještě většímu objasnění. Neočekávám, že to pochopíte, ale chtěl bych, abyste věděli, že jste změnili budoucnost této planety. Od roku 2012 měníte potenciál toho, co přijde. A aby se tato budoucnost mohla manifestovat s potřebnou dokonalostí, potřebuje k tomu armádu vysoce kvalifikovaných pracovníků světla.

Plánování duší

Ztratíte některé z vysoce kvalitních osobností a nádherných lidí na této planetě. Odcházejí předčasně a já vám řeknu proč: Potřebujeme je pro budoucnost. Vy je potřebujete. Je nezbytné, aby se vrátili na tuto planetu, aby se zas brzo narodili a mohli dospět, aby mohli hrát svou roli na Zemi pro novou budoucnost – pro jemnou, soucitnou a nádhernou budoucnost. Proto je potřebujeme a není to žádná oběť, že?

.

Existuje nějaká konstelace, abyste věděli, že se tam (v budoucnosti) také ocitnete a opět se s nimi setkáte? Všichni tam budete. Je to koloběh života, že duše jsou věčné, že přicházejí z velkého centrálního zdroje s posláním na Zemi, pak ji opustí, znovu se vrátí a tak dále a tak dále. To je základní substance duchovní reality. Vaše Akáša obsahuje právě teď tolik životů – vnímáte to, chápete to, rozpoznáváte to? Chtěl bych, abyste to vnímali a uznali, že jste součástí tohoto systému.

.

Jako staré duše jste překročili mezník (2012) a nyní se věci mění. V současné době probíhá plánování duší lidí mnohem víc, než kdykoli předtím, protože než jste překročili mezník, bylo to jen prosté opakování staré energie: přicházení, odcházení a žádné velké změny. Tisíce let jste strávili v téže energii, v těch stejných válkách a pocitech nenávisti, v téže lidské přirozenosti a nyní se to najednou všechno mění.

.

Co bylo centrem zájmu Martiny, když žila? Jak se jmenovala kniha, kterou pomáhala psát? Co bylo předmětem jejího zájmu? Velká přeměna, transformace vědomí… Je to zralá duše, zralá a připravená pro budoucnost. A my jsme ji potřebovali a bylo nezbytné, aby teď uzavřela svůj životní cyklus. Sid, přítel mého partnera, zemřel v roce 2013 – potřebujeme jej teď. Potřebovali jsme jej, aby se znovu narodil, dospěl a mohl se za 75 let stát rádcem mého partnera. Potenciál planety nazrál… dovolte mi, abych to vysvětlil. Realita, které se dosud nemanifestovala, je už téměř na dosah ruky a začíná vytvářet potenciál samotný. Plánování duší – dokážete se zhluboka nadechnout, společně s dušemi, které jste milovali a ztratili, které jsou teď tady s vámi a říkají: „Je to tak v pořádku, je to v pořádku… v pořádku!“

.

Různé éry

Nyní chci zopakovat něco, co jsem před nedávnem sdělil v Izraeli, abych vám dal naději. Je to něco tak ezoterického, že někteří z vás budou kroutit očima a řeknou: „Nevím, zda jsem to pochopil“ Je to pokročilá informace o způsobu, jakým fungují věci v této galaxii.

.

Chtěl bych vám něco říct. Máte dva druhy počítání času: před Kristem a po Kristu. Co se to tady děje? Kdo přenastavil hodinky? Proč začíná nové počítání času po smrti jednoho proroka? Co se to stalo? Muselo to být něco hluboce zásadního, že se historikové vrátili zpět a zahájili novou éru. Zaznamenali jste to? Mám jedno proroctví. Bude to ještě pár let a pár generací trvat, než lidé rozpoznají, co se stalo v roce 2012 podle vašeho kalendáře. Pak se ohlédnou zpět a řeknou: „Všechno, co se událo před rokem 2012, bylo barbarskou érou. A všechno, co bude následovat, nazveme érou soucitu.“ A mé proroctví zní, že lidé, kteří jsou odpovědní za počítání času na planetě, dají době po roce 2012 nové označení.

.

Spiritualisté nazvali první éru jako éru přikázání. Pak přišel Mistr lásky a s ním éra lásky.Nyní jste znovu změnili planetu prostřednictvím proroka v nitru, zvaného intuice. A tato nová změna se nyní nazývá érou soucitu. Mayové už začali nový kalendář a vy to jednoho dne uděláte taky. Tak hluboko to všechno zasahuje. Divíte se tedy, že potřebujeme duše?

.

Plejáďané – vaše historie stvoření

Chtěl bych se vás na něco zeptat. Když se díváte na oblohu a přemýšlíte o hvězdách, můžete skutečně mít pochyby, zda tam venku existuje život? Můj partner hovořil o Gaussově křivce a náhodě. Skutečně si myslíte, že mezi miliardami slunečních soustav je tato jediná, která obsahuje život? Ne. Gaussova křivka (rozvrstvení hustoty pravděpodobnosti) se nachází všude, i na hvězdách. Vesmír se spojuje s životem a dušemi. A některé planety, jako tady Země, měly možnost svobodného rozhodování, zatímco jiné tuto možnost nemají. A několik z nich dospělo ke stejnému rozhodnutí jako vy.

.

Už jsme vám říkali, že Plejáďané oseli vaši biologii a že v sobě máte jejich DNA vrstvy. Oseli vás a jsou pro to důkazy. Slyšeli jste už o „chybějícím článku“? Biologové, co to je? Je to splynutí chromozomů 2 a 3 do jednoho. A to dává u lidí, jak je dnes znáte, 23 chromozomů místo obvyklých 24, které měli lidoopi. Něco se stalo a biologové to dokonce označili jako „chybějící článek“. „Něco tu chybí“. Ach ne, nechybí nic. Důvodem je „7 sester“ (Plejády – pozn. překl.) – to ony to změnily. Je to historie stvoření založená na metafoře Adama a Evy nebo vyndaném žebru Adama. Všechny tyto metafory jsou určeny pro vás, pro vás s jinou biologií a božstvím v nitru. Je to vaše historie stvoření.

.

DNA všude ve vesmíru

Chtěl bych, abyste popřemýšleli o následujícím: Jste první civilizací v galaxii, která prochází tímto procesem? Ach, draží, to vyžaduje rozšiřování vlivu, že? Dělo se to vždy a znovu a znovu. Jste tady „nováčci.“. Nezdá se vám neobvyklé, že Země je stará 4 miliardy let a vy jste přišli teprve teď? Lidstvo tu existuje jen okamžik. Zdá se vám možné, že by tu byly jiné civilizace miliony let před vámi? A to byly. Co by to bylo za náhodu, že právě vaše planeta vznikla teprve teď s lidstvem – ne, je to všechno jiné, jen ne náhoda, všechno to bylo naplánováno. Mohly by i jiné civilizace v sobě nést základní kameny života, DNA? Až začnete odkrývat život – a vy jej v této sluneční soustavě objevíte – pak naleznete mikro-bakteriální i další, trochu větší formy života. Některé budou obývat vody Měsíce a vy je pak budete analyzovat na určitých planetách, které budete pozorovat.

.

A až tyto životní formy rozeberete, naleznete jejich DNA. Ach, možná nebude vypadat tak úplně jako ta vaše, ale i na vaší planetě je DNA přítomná v různých životních formách – zelenina ji obsahuje stejně jako ryba. A tak to je u všech životních forem v galaxii. Proč by to mělo být jinak, drazí, proč byste vy měli být jiní? Fyzika je fyzika a DNA je utvořena fyzikou a chemií, která je všude známa. Ach, mohou existovat různé gravitace, různé atmosféry nebo různé druhy DNA, ale tato struktura se formuje zcela přirozeně sama od sebe, stejně jako tomu bylo u vás a ze stejných důvodů, jaké nastaly i tady. Fyzika je v celé galaxii stejná.

.

Stalo se to už dřív

Je možné, že tím, co právě teď prožíváte, už prošly jiné civilizace? Mohlo se to stát?

.

Plejáďané mají děsivou historii, mnohem, mnohem horší, než je ta vaše. Existují v této galaxii už hodně, hodně dlouho, přišli z nicoty, ze staré energie, která sama sebe vícekrát zničila, která prošla třemi genocidami – třemi holokausty. Chci vám však sdělit, co se pak stalo: Totéž, co se děje teď tady. Na základě svobodné volby se jim to nakonec podařilo a dospěli k rozhodnutí. Nechci vám říkat, jak dlouho to trvalo, protože vás nechci odradit. Nějakou dobu to trvalo, než se vědomí změnilo a stalo se soucitným. A dnes tak označují svou dobu ve svém kalendáři od toho okamžiku, kdy k tomu došlo, kdy vyrostli a dozráli –jako jste k tomu dospěli teď vy.

.

Co vám chci sdělit, drazí, je to, že tento proces jsme už viděli mnohokrát.Není to nic nového… není to nic nového! Avšak bylo k tomu potřeba plánování duší. Věděli jste, že ve velkém centrálním zdroji je omezený počet duší? To znamená, že vy všichni… vy všichni… VY VŠICHNI… jste už od počátku lidstva hráli roli v dřívějších civilizacích. V tomto okamžiku to ve vaší Akáše chybí, nemůžete to vidět ani to nemůžete vědět. Avšak někteří z vás si na určité úrovni uvědomují, že toto není skutečně vaše planeta. Je to intuitivní, že? A ještě něco je intuitivní. Staré duše se právě teď probouzejí, začínají to analyzovat a říkají: „Vzpomínám si na to, vzpomínám si.“ A když si uvědomíte, že se to už někdy stalo, není to už žádným tajemstvím a žádnou náhodou, ale začíná to dávat smysl. A ani, když nevíte, co přijde, rozpomínáte se na to, že to skončilo dobře. Protože jste tím prošli. A teď tím procházíte znovu. Předávám vám tyto informace a vyprávím o historii, aby vám dávalo smysl, že se něco podobného může odehrát i na této planetě. Že existuje budoucnost mimo vaše chápání, kdy bude lidská přirozenost jiná, než je teď – kdy chamtivost už nebude taková jako dnes, ale něčím, co patří minulosti. Ve vaší lidské přirozenosti dospějete k vyrovnanosti, soucitu, a zralosti – i když tomu nedokážete věřit, protože jste to tady ještě nikdy nezažili. Přesto bude jedna generace za druhou pomalu nacházet odpovědi na problémy, u kterých se zdá, že nemají řešení – která ve staré energii ani nemohla existovat. Už jsem vám k tomu uvedl mnoho příkladů, avšak teď bych chtěl už říct jen toto: Probouzíte se do energie, na kterou se někteří z vás rozpomenou. Byl bych rád, abyste se uvolnili a pochopili, že se znovu nacházíte před branou vědění, moudrosti, vědomí a objevů.

.

A byl bych rád, kdybyste se uvolnili i při myšlenkách na ty, které jste milovali a ztratili – neboť oni jsou v pohodě. Právě teď jich je mnoho z nich tady, dívají se na vás a říkají: Taková je láska – pro lepší Zemi, pro mnohem lepší Zemi.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 – „Soul planning“, 21:10 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět