10-2016 Kryon

Vyšší pravda – Nová dualita

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Brisbane 9. října 2016  Úvodní mini poselství

 

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. J

ak jsem řekl již mnohokrát, vím, kde se teď nacházím. A není podstatné, zda se někdo se mnou setkává již poněkolikáté nebo poprvé. Existuje zde ovšem výchozí “lidská“ myšlenka, podle které to takhle nemůže být. Je to hlas, který jste slyšeli doteď. „Je to jen muž na židli. Jak by tu mohlo být ještě něco víc než jen ten muž na židli?“ A já vám povím, že úplně každý z vás už toto někdy zažil. Míváte jasnozřivost a intuici. Děje se vám něco, co nedokážete vysvětlit. Vy víte, že je toho zde víc. Krabice, která by prokázala duchovní rozměr lidství, se začíná otevírat. Začíná to nejprve u starých duší, těch nejzkušenějších na této planetě.

.

Budeme dnes hovořit o něčem, co snad ani nečekáte. Týká se to vývoje lidského ducha. A začíná to vámi! Někteří z vás posluchačů a vás, kteří jste sem dnes přišli, tomu porozumí a někteří ne. Sedíme tu před vámi na základě svobodné volby. Nejprve tedy rozpoznejte, zda je to skutečné. Číslo 2. Další je – vnímejte energii, pokud jste ji rozpoznali. A za 3. Uvědomte si, kdo k vám hovoří. Je to Rodina. Co jiného bych k tomu mohl sdělit? Já znám vás a vy znáte mne. My všichni jsme součástí toho Tvořivého Zdroje. Vaší rolí v tomto je vaše duše, která je spojená s Tvořivým Zdrojem.

.

Mnoho z vás, co jste zde (nebo toto čtete), se pokouší spojit se s ním mnoha různými způsoby. Někteří z vás jste v tom byli už velmi úspěšní a někteří ne. Říkal jsem vám, že začátkem roku 2013 se radiostanice – metafora pro (vaší) vibraci pro meditaci, léčení a channelování – začne posouvat. Frekvence vysílání, pokud byste to chtěli takto nazvat, abyste tomu více porozuměli, se doopravdy začala posouvat. Bylo zde mnoho těch, kteří tím byli natolik rozrušeni. Poněvadž cítili, že ztrácejí to, co (pro ně) bylo spojení s Bohem. Léčitelé to vnímali jako první. Mnozí z těch, co čtou energie, přestali. Bylo toho víc. Pro mnohé to bylo velmi těžké. Mluvili jsme o tom, co zrovna probíhá. A sdělili jsme vám: „Pouze to pozorujte. Buďte klidní a naslouchejte, protože to, co přichází, je rekalibrace frekvence. A držte se toho, i když máte pocit, že jste od toho daleko, nepropadejte strachu!“ Někteří v něm ještě zůstávají. Žasnete nad tím, co zrovna probíhá, a jak může být vše tak jiné. Předtím se všechno zdálo být tak stejné, a nyní je to tak odlišné! Povím vám to, lidské bytosti, rovnou – v této místnosti jsou někteří a já vím, kdo je zde, znám vaše jména, kteří přišli zjistit, zda frekvence zmizela. Není to lineární, je to ve vašem srdci a je to klidné. Ta ruka je k vám napřažená a vyjadřuje: „Přestaň se obávat, chyť se mne a drž se.“ A pokud to uděláte a setrváte, dostanete se “zpět na trať“, a budou to pokročilé lidské bytosti, které to udělají. Není to tak složité.

.

Musíte odložit svou víru ve vše, co jste se naučili, že je a není správné, o tom, co si myslíte, že můžete dělat a co vám bylo zakázáno. Je (vůbec) správné, aby nějaký člověk mohl sedět před vámi a předával vám zprávy od Tvořivého Zdroje? Je to vůbec možné?

.

Musíte si toto zpracovat, než se budete zabývat něčím ještě daleko větším – totiž otázkou, zda je možné, že to dokážete také. Propojit se stříbrnou šňůrou s Tvořivým Zdrojem Vesmíru, který ví, kdo jste, protože jste jeho součástí. A to takovým způsobem, který vám umožní realizovat tolik věcí, kvůli kterým jste přišli. Uvědomujete si, že to není žádný omyl, že jste tady a v této době, staré duše? Někteří se ptají: „Co je to ta stará duše? To jste vy. A i když vás sem někdo přivedl (pozn. překl.: na toto setkání), tak jste stará duše – jinak byste sem vůbec nepřišli. Není zapotřebí, abyste se rozhodli připojit k nějaké skupině, ani po vás nechceme, abyste se za to nějak veřejně postavili, nebo jste udělali něco konkrétního, jen to, abyste se (vždy) ptali svého vlastního srdce a duše: „Je toto skutečné nebo ne?“ A pokud to je skutečné, co s tím uděláte?

.

Povím vám o tom dnes více. Toto je ta nejnádhernější událost, která se kdy duchovním lidským bytostem na této planetě stala. Ti nejzkušenější na této planetě, jež prožili nejvíce životů, přicházejí na tato setkání (nebo toto čtou) a začínají si uvědomovat, proč jsou tady. Vůbec nemusíte konat veliké věci, drazí, stačí udělat jen jedno – SPOJIT SE SE ZDROJEM. A když to uděláte, všechno ostatní s tím automaticky přijde.

.

Co je dnes vaší výzvou? Zaměřujete svou pozornost na její řešení? Možná svou pozornost věnujete samotnému problému? Na tom nezáleží, protože vám povím: Přestaňte se zabývat obojím a zaměřte se jen na své spojení s Tvořivým Zdrojem. Existuje zde něco, co jsme nazvali „Pole“, které podporuje vaši touhu spojit se s tím, KDO JSTE. A když se toto spojení začne vytvářet, vše ostatní zapadne na své místo. Přestaňte uvažovat tak lineárním způsobem, pokud jde o problémy a místo toho si zvykněte na tento stav. Realita je, že jste součástí mnohem většího zdroje a ten je tak mocný, že má všechny odpovědi. Ale dokud tu tak sedíte a lpíte na všech těch problémech, zdroj tu na vás jen trpělivě čeká. Je to vaše rodina! Vím, kdo je zde a někteří jsou si toho velmi vědomi. A ti zde budou sedět, usmívat se a řeknou: „Duchu, děkuji Ti. Vnímám to splynutí a vím, co to je. Protože nyní mohu vstát s úsměvem a kráčet kdekoliv po planetě a vědět, že jsem v pořádku.“ Jak by se vám líbilo, kdybyste se přestali obávat? Dostat se ven z toho strachu. Jak by se vám líbilo žít déle? To vše tu je a jsou to samotné základy této doby. Před rokem 2012 tomu tak nutně nebylo. Byli jste příliš zapojeni do bitvy. Je zde však nová bitva, ale to předbíhám. Budu o tom ještě dnes hovořit. Byli jste v režimu přežití, drazí, a vy to víte.

.

Znali jste pravdu, která nebyla pro lidstvo přijatelná, a mnoho z vás skrývalo své světlo, aby na něj ostatní nereagovali. Mnozí z vás by mohli vyprávět o tom, čemu jste věřili, jak vám to vše připadalo překrásné a jakou jste cítili blaženost, když jste se posadili a navázali spojení se Zdrojem. Nemohli jste o tom však nikomu říct. Mnozí z vás o tom nemohli mluvit ani se svou rodinou. Říkám vám, že tohle se změnilo. Je zde více těch, co to začínají vnímat. Možná s tím nebudou souhlasit, ale již to nebudou kritizovat. Protože budou pozorovat, jak se stáváte tím, kdo je v rovnováze. Spatří výsledek – jaké to je, když už nejste nevyvážení. Po dlouhá léta lidé pohlíželi na ezoteriky jako na ty, co jsou v nerovnováze a “mimo realitu“. Teď najednou, drazí, se začínáte měnit na ty, kteří jsou v rovnováze a znají řešení. A až to začnete ukazovat, ostatní k vám budou přicházet a ptát se: „Jak to děláš? Celou dobu se pořád obávám. Má míra radosti je pryč. Jak to děláš? Stále se usmíváš, i když máš stejné problémy jako já. Jak to děláš?“

.

A pak jim můžete o tom začít povídat. Nemusíte jim vůbec dávat Kryonovy knihy, to už jsem vám říkal. „Jak jsi to udělal ty osobně?“ Odpovězte jim, že jste spojeni s něčím „větším“. Není to v rozporu s žádným systémem víry, jelikož takovéto spojení je vlastní každé lidské bytosti. Jakmile začnete být propojení se soucitným zdrojem, stanete se také soucitnými. Mění to úplně vše. Budu o tom ještě hovořit. Pro mnohé je to výzvou, a vy uvidíte, proč a co se začne dít na této planetě, kde už není žádné další „sezení na plotě“ (pozn. překl.: Kryonova metafora pro to, když někdo sedí kdesi uprostřed a nechce si zvolit ani jednu stranu) – začnete vnímat černou a bílou mnohem jasněji, a to ve všem. A to je dobrá zpráva, protože pak budete schopni rozlišovat a volit si na daleko vyšší úrovni, než kdykoli předtím.

.

Počátek posunu ve vědomí je na dosah ruky a já mluvím s těmi, co jsou v první řadě, s těmi nejzkušenějšími, těmi, kteří byli v minulosti šamany, nyní jsou léčiteli a čtou energie. Vím, kdo je zde. Bude to všechno lepšíJestliže se uvolníte a začnete vidět to, co není viditelné, ale tak skutečné. Mnohokrát jsme o tom už hovořili. Čím jste se zabývali natolik, že vám to bránilo (být) v Boží lásce? Proč jste se natolik zabývali lidskými podmínkami, že to blokovalo Boží lásku? Přemýšleli jste o tom? A to je přesně to, co to dělá.

.

Ještě o tom promluvíme. Všechny tyto záležitosti přicházejí v jednom balíčku. Je to balíček soucitu, jednoty – protože vy všichni jste součástí stejné rodiny, podporujete se navzájem způsoby, které si nedokážete představit. Právě teď některým z vás povím – podporují vás i ti, které jste na této planetě nedávno ztratili. Vím, kdo je tady (toto čte). Stále to bolí, že? Inu, oni teď stojí vedle vás. Možná o sobě dají vědět a vy je můžete cítit. Každá lidská bytost má určitou vůni. A vy ji ucítíte na důkaz toho, že mám pravdu – jsou stále zde.

.

A vy zde tak jednou také budete – abyste kráčeli se svými dětmi takovými způsoby, které se nyní zdají být lidským bytostem tolik zvláštní a ezoterické, ale multidimenzionálnímu soucitnému zdroji tak samozřejmé. To je pro tuto chvíli vše.

A tak to je.

Kryon

.

Hlavní poselství

 

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Už jste někdy uvažovali nad tím, zda by Tvořivý Zdroj pochopil (váš) smích? Povím vám něco, co byste měli vědět. Je to jedna z nejčistších forem lásky, které protékají skrze závoj. Radost a oslava. Kdyby se lidské bytosti mohly smát celé dny, žily by mnohem déle. Na chemické úrovni je to spása. Bůh je radostný, krásný, laskavý, velkolepý a milující. Pokud byste se při meditování usmívali, pomohlo by vám to lépe meditovat, neboť úsměv sám o osobě říká: jsem spokojený a šťastný ve své situaci a s tím, kdo jsem. Často meditujete v takovém pochmurném naladění, ale úsměv vypoví o všem. Řekl by: „Jak je to nádherné, že mohu takto komunikovat!“ Nemůžete si pomoci, prostě se jen usmíváte. Někteří natáhnou své ruce a ucítí energii. Nemohou si pomoci, usmívají se, protože energie vám ten pocit oplácí. Je zde zpětná vazba, pokud si to přejete. Mohli byste vnímat pocit brnění, někdy byste mohli mít tyto pocity ve svých pažích, nohách – tak vám Duch říká: „Tohle je skutečné, velmi skutečné.“

.

Chtěl bych chvíli hovořit o pravdě. Nebude to žádné pochmurné sdělení, ale zpráva velkého významu. Jsou to dobré zprávy, i když se některým může se zdát, že tomu tak není. Protože to vypovídá o něčem, co se začíná dít právě teď. V tomto období toho bude hodně, co sdělovat. Tím, jak lidské bytosti začnou vyvíjet (své) vědomí, které se bude stávat nejenom multidimenzionálním, ale také mnohem soucitnějším a laskavějším, začnou se díky tomu samy měnit. Jako první se tyto zásadní změny začnou odehrávat u starých duší a o tom už jsme mnohokrát hovořili. Neboť staré duše jsou ty zkušené, ony jsou absolventy. Ach…. (Úlevný povzdech Kryona a smích.) Staré duše jsou ty, které vědí. Ony to cítí jako první. A bude dávat smysl, že to, co se bude dít na této planetě a bude význačně odlišné ve způsobu vědomí, začne u těch, kteří byli v minulosti zkušenými šamany.

.

Drazí, sedíte tady (nebo toto čtete) a zajímáte se o metafyziku a ezoteriku. Rád bych vám sdělil, že v minulých životech, kterých jste měli mnoho, jste byli duchovními učiteli. Někteří z vás jsou v současnosti duchovními učiteli, tato přímá linie pokračuje! Ti z vás, kteří ještě nevnímají, že vědí a že na určité úrovni tam tenkrát byli a konali tak, a i když nebudete tím, kdo by se všemi těmi metafyzickými záležitostmi souhlasil, existuje zde pro vás něco důvěrného, co vás uklidňuje. A to protože v tom není nic, co by vás ohrožovalo. Je zde “jenom“ láska. Vy už jste to vlastně přijali, když jsme vám sdělili, že zde neexistuje žádné souzení. Proč prostě jen nesedíte a neužijete si tuto energii lásky? Máme pro vás zprávu o pravdě. Pravda je teď pro vás dosti lineární. A vy se možná zeptáte: „Jaká je pravda (tady) na Zemi? Pověz nám to.“ My bychom vám rádi odpověděli, drazí, že duchovním způsobem tu pravdu všichni znáte a podílíte se na ní, o tom není žádných pochyb. Ta základní skutečnost je, že existuje jeden Tvořivý Zdroj, kterému říkáte Bůh. Tento Bůh je přátelský Bůh, který miluje lidstvo.

.

Téměř všechny náboženské systémy budou hledět na Boha a milovat jeden druhého. Budou povolávat boží lásku kvůli tomu či onomu a bude zde panovat uvědomění, že TO je ta pravda! Když se zeptáte, co je pravda, víc než osmdesát pět procent planety se podílí na jedné pravdě. Takže se ptáte, proč je zde tolik odlišností. Proč je zde tolik sporů a zápasení? Proč dochází dokonce i k nenávisti? A já vám na to odpovím: Tohle je lidské a není to tou pravdouPravda je jediný Bůh, který vás miluje. Jak se s tím vypořádáte? Vaše prostředí, všechny ty drobné detaily, pro které jste si vy sami rozhodli, vaše pravidla… to vše pochází od člověka. Zcela a naprosto. Existuje jeden dobrý důvod, proč je každý systém víry přesvědčený, že má pravdu. A to proto, že se Boží zázraky ději v každém jednotlivém z jejich závojů (mists). Ať už máte synagogu, nebo kostel, cokoliv je to “vaše“, objevuje se tam léčení, je v tom vnímána Boží láska a dějí se zázraky. Nezáleží na tom, co to (přesně) je. Bůh sídlí i v ašrámu, protože milující Bůh, který stvořil vás a další lidské bytosti, dlí všude, kde jste spolu. Zázraky tedy nejsou vlastnictvím jedné náboženské víry. Je na tom zajímavé, že se tyto systém moc nechtějí sbližovat, (Kryonův smích) ani to vnímat. Tím, že mají zázraky ve svém středu, poví: „Vidíte? Jen my vlastníme pravdu, ostatní ne.“

.

Avšak ta hlavní pravda je JEDEN BŮH. Lidé si tedy sami volí vlastní představy kolem pravidel, doktrín, posvátných knih, odívání, systémů chování i budov. To je pravda pocházející od lidí, duchovní pravdou to však není. Takže byste mohli říci: Co tedy zbývá, co by se dalo označit jako pravda?“ A nyní to začíná být osobní…

.

Drazí, přichází pravda a bude zahrnovat malou bitvu. Před lety jsme vám říkali, že na této planetě proběhne mnoho bitev mezi světlem a tmou. Jednu z nich vidíte právě teď a my jsme vám již mnohokrát řekli, že po roce 2012 bude temná strana doslova bojovat o samotnou existenci. Před časem jsme vám pověděli, že zatímco v minulosti nebyla rovnováha tmy a světla rovnocenná a vy jste neustále s tmou zápasili, čistili jste prostory a museli jste na to vynaložit veškerou svou energii, tak to už je nyní minulostí, protože jste překročili milník a planeta začíná vibrovat jinak. Mechanika toho je zřejmá. Magnetická mřížka se posunula – vidíte to na kompasu. A protože se posunula, vaše vědomí mohlo začít narůstat. Nyní je zde mnohem víc světla než kdykoliv předtím. My jsme vám k tomu předali informace od A do Z, a řekli jsme vám také, jak s tím pracovat.

.

Existuje zde ovšem ještě něco jiného, a já vám chci říci, že přichází bitva. Není to ta, kterou byste očekávali. Dovolte mi se vás na něco zeptat – víte, co je skutečně dualita? A pokud si myslíte, že víte, dovolte, abych se vás zeptal ještě na toto – pokud dojde ke změně rovnováhy světla a tmy na této planetě, domníváte se, že to může v určitou chvíli ovlivnit dualitu? Odpověď na to musí znít ano. Dualita je vlastně doslova zosobnění rovnováhy světla a tmy uvnitř každé jednotlivé lidské bytosti. Dualita je definována jako zápas mezi fyzickým já a vyšším já. Je to tedy rovnováha, kterou jste tímto obdrželi a o kterou jste v minulosti museli hodně usilovat. Avšak najednou… řeknu vám, co zde probíhá, drazí. Na planetě právě teď dochází k bitvě – o vaší duši. Ale není to tak, jak myslíte. Jde o to, kam se vaše duše bude ubírat ve své vibraci.

.

Dualita se začíná měnit. A zatímco se mění, už zde nemůže být žádná nerozhodnost (sezení na plotě), vše začíná být “černé“ nebo “bílé“. Pryč je doba, kdy jste mohli přijít na takovéto setkání, kde jste se podíleli na té radosti a oslavovaní všeho, co je nádherné, duchovní a metafyzické, a když jste odešli, dělali jste přesný opak. Tak tomu vždy bývalo – lidé se hlásili k určité „budově“ (například se vydali do kostela, mešity, synagogy nebo třeba na ezoterické setkání), nosili zvláštní oblečení, dělali, co dělali, zpívali písně, a pak odsud odešli a žili, jak chtěli. Skoro to vypadá, jako kdyby měli domluvenou schůzku v krabici, která pak vymazala vše, co udělali, aniž by pochopili, že tohle není způsob, jak funguje dualita u elegantní lidské bytosti. Ta bitva bude o tom, na jaké úrovni budete vibrovat. Nemůžete už „sedět na plotě“. Je to osobní volba a bude vypadat asi taktokde se usadí vaše vědomí, když nemeditujete? Je ukotveno v radosti? Je ukotveno ve strachu? Soustředí se do pozice neustálého si stěžování?Nebo je usazeno v problému sebeúcty, kde nejste něčeho „hodni“? Přijdete sem jen na okamžik či dva, ucítíte tu nádheru a radost Boha, a pak odejdete z tohoto místa a řeknete si: „Zpět do starých kolejí, nezasloužím si to.“?

.

Drahé staré duše, kdokoliv, kdo toto poslouchá (nebo čte), mnoho z vás to takto cítí právě teď, v tomto okamžiku. Něco vám povím. Faktor radosti, který jste mívali možná ještě před rokem 2012, dostává nyní „zabrat“. A dostává “zabrat“ od vás. Ta dualita, kterou jste sebou nosili po celý svůj život, není temnota. Je to jednoduše dualita mezi fyzickým já a vyšším já. A mělo to svoji rovnováhu, kterou jste očekávali, a najednou se to na vás dívá a říká: Tak jak se rozhodneš? Pro kterou stranu?“ Nemůžete už sedět někde mezi s rozpaženýma rukama, abyste vyrovnávali ty dvě. Budete si muset vybrat. Ta bitva o duši, o které mluvíme, bude spočívat v tom, na jaké úrovni bude vibrovat vaše duše, zatímco nemeditujete. Znovu to opakuji.

.

A to je ta radostná zpráva, kterou vám předávám. Neboť mnoho starých duší si začíná uvědomovat, že problém sebeúcty, který stále vnímali, se blíží kritickému okamžiku. Budete v tom setrvávat ještě déle? Vy víte, ke komu hovořím. (Kryon se směje.) Budete si v tom hovět ještě déle, nebo se uvolníte a dovolíte, aby krása vašeho vyššího já převzala vedení? Proč to vyvažujete? Proč se tolik staráte o to, abyste vše prováděli zažitým způsobem?

.

Co kdybyste se jen tak uvolnili? Máte kolem sebe cosi, co jsme nazvali Pole a my už jsme vám na toto téma předali již dva channelingy. Je to nejvyšší fyzika – něco, co touží zharmonizovat vše kolem vás. Mnozí to nazývají různými jmény. My tomu říkáme fyzika s postojem. Samo o sobě by toto pole ve vás rezonovalo s láskou Boha. Kdybyste ho nechali. Ale to neděláte, protože neustále bojujete. Vystoupili jste z energie přežití a nedokážete to pustit, a přitom ani nevíte, že to děláte. Zopakuji to znovu – když opustíte tuto místnost, jaká je přirozená rovnováha vašeho vědomí? Litujete se? Skrývá se v tom pocit oběti? Budete si stěžovat na to setkání? Nebo uvidíte tu radost, která je vaše a tu nádheru Boha, když jste byli zde a necháte ji vstoupit dovnitř? Kde se to usadí, až odsud odejdete? A drazí, toto je jediná otázka, kterou byste si právě teď měli položit. Netýká se toho, co jste se naučili, i když to mohlo být zajímavé, ale toho, jaký pocit z toho máte vy sami.

.

Dualita, kterou jste procházeli celý svůj život, vás srážela natolik, že jste tím sice prošli, ale i nadále jste se jí báli. Radostnou zprávou je, že jediné, co musíte udělat, je osvobodit se od všeho negativníhoPokud chcete proměnit situaci, která je pro vás výzvou, použijte afirmace. Řekl jsem svému partnerovi, že neexistoval lepší čas (než teď) pro vytváření vašich vlastních afirmací a pro to, abyste je začali používat. Ať vaše tělo slyší, čeho chcete dosáhnout – pozitivní, radostné afirmace plné lásky – žádné pocity obětování se, žádné problémy se sebeúctou a ani přání, aby vám bylo lépe. Vám už JE lépe. Jak je možné, že sedíte v takové lásce a přitom sami o sobě pochybujete? Jak můžete být Bohem tolik milováni a přitom říkat: „Ne, ne, nezasloužím si to.“?

.

Máte svobodnou volbu. Je-li láska Boha tak mimořádná, tak nádherná, tak ohromná okolo vás a touží se s vámi spojit, abyste se cítili lépe, proč se k ní otočíte zády a říkáte: „Ne, dneska ne.“ Proč do toho vkládáte svou energii? A odpověď zní, že jste to dělali tak dlouho. Je to zvyk.

.

Toto je nová energieProbíhá zde bitva – dualita se začíná rozpouštět a to takovým způsobem, že už pak nedojde k situaci, kdy byste si museli takovýmto způsobem volit. protože světlo vítězí a samotná dualita se začne rozpouštět do mnohem lehčího pocitu. Je to součástí pokročilého ducha lidstva. Ty velmi temné a světlé části, drama, které vidíte – to vše se začne rozpouštět. Až odejdete z místnosti, tak to bude vaše přirozené já, které se bude usmívat a bude šťastné. Budete vnímat rušivé emoce pouze jen jako něco, co vámi prochází – nebudou řídit váš život a nemusíte je „házet“ na ostatní. Pokud uslyšíte negativní zprávy, jen si jich tak povšimnete a necháte je jít. Uvidíte Boha v ostatních lidech a v nejrůznějších situacích. Když uslyšíte něco, co bylo dříve šťavnatými klevetami, u kterých jste se nemohli dočkat, až je předáte dál, přirozené já na to pohlédne a řekne: „Bůh žehnej jim i jejich problémům,“ pošle jim energii a nikdy to nepředá dále.

.

Přesvědčil jsem vás? Je to nádherné! (Z Kryonova hlasu je slyšet pocit dojetí.) Jestliže to tak chcete a přejete si to. Někteří odsud odejdou s tímto: „Líbilo se mi, co říkal, ale nevím jak…“ Co to provádíte? Když vám říkám, ať to pustíte, proč musíte zkoumat, jak to pustit? Cožpak nechápete, co je propuštění? Nechte to jít. Je vám pomáháno. NECHTE TO JÍT. Někteří namítnou: „Celý svůj život pracuji na strachu a otázkách sebeúcty, a ty mi říkáš, abych to nechal být?“ Ó, ano, přesně to vám říkám. Protože před rokem 2012 jste museli tvrdě pracovat, dokonce i na udržení rovnováhy a nyní máte k dispozici pomoc. Vítr je ve vašich zádech, je zde ono Pole – nebudete o tom vědět, dokud to nepropustíte. Udělejte to. Lpíte na starém paradigmatu, drazí.

.

Před nedávnem jsme vám v jiné zemi předali zprávu, kde jsme dokonce sdělili metafyzikům, že pokud se budete zabývat starou energií a očekávat temnou energii, tak ona pak také přijdeprotože ji tím vytvoříte. To je síla (moc) nového člověka. Vaše očekávání se zhmotní a vy dostanete, o co jste žádali. Jaká budou vaše očekávání, až odsud odejdete? Očekáváte ve svém životě dobré věci? Dokážete se uvolnit? Můžete vnímat tohle? ACH… (výdech), UVOLNĚTE SE… Můžete cítit, jak k vám právě přicházejí řešení? Žádné obavy. Pokud odsud vyjdete a budete se obávat, tak vám připomínám, drazí, že v této energii probíhá bitva. Pokud odejdete a budete se obávat, ať už se obáváte čehokoli, dáváte tomu moc a přesně to také dostanete.

.

Není to tak nové, je to jenom intenzivnější. Zvláště u starých duší, protože vy to znáte lépe. Byli jste tam, dělali jste to (metafora pro to, že máme všechny druhy zkušeností nasbírané během těch mnoha životů). Jste zkušenější než jakékoliv jiné duše na planetě. Víte, jak působí tato energie. Víte, jak planeta funguje. Je na čase odložit tu část starých (a negativních) zkušeností, která se stala vaší přítěží, abyste se otevřeli tomu novému… a to je, po čem toužíte. Přechod ze starého paradigmatu do nového není nikdy jednoduchý Chci, abyste to odložili. Co kdybyste to udělali rovnou teď? Co kdybychom to udělali společně? Vím, kdo je tady (a kdo toto čte) a vím, co musíte odložit, pokud chcete postoupit vpřed. Právě teď, prostě to sami udělejte: „Drahý Duchu, propouštím věci, které již nejsou se mnou v souladu, protože moje vznešenost je tak velká. Jsem nádherný/a před Bohem, proč bych nemohl/a být nádherný/á před sebou? Propouštím to. Měním to teď. Odejdu jiný/á než jaký/á jsem sem přišel/přišla.“ Takové je učení duchovních mistrů této doby, nejsem jediný, kdo vám to říká. Toto poselství je předáváno po celém světě těm, kteří žijí v integritě a channelují. To byste měli vědět. Je to krásná doba! Je zde tolik síly a je tak snadné spočinout v Boží náruči…

.

Toto je dnešní poselství. Jednoduché, a přesto to muže být jedna z nejtěžších věcí, které jste kdy udělali. Jelikož vy staří a zkušení (staré a zkušené duše) jste mohli mít tisíce životů v jednom paradigmatu, a tento je jiný. Víte, musíte trénovat – afirmace, sebejistotu, lásku… Chopte se toho, buďte k sobě laskaví. Pokud se objeví paradigma staré energie a vy se u toho přistihnete, uvědomte si, co to je a pusťte to. Vaše tělo tomu naslouchá, vaše vědomí to vnímá a více než to. Jestliže dáte Duchu svolení, aby s vámi pracoval, pak s vámi bude pracovat.

.

Přeji si, abyste právě teď vnímali lásku k lidstvu, která zde panuje. Je to prosba, že? Nezní to tak staré duši? Pokud to zde posloucháte nebo později čtete, pak vězte, že je to prosba, protože vy jste absolventy a můžete to udělat jako první.

.

Když odsud odejdete jiní, povím vám, že samotná hlína Země ucítí vaše vibrace. Gaia to pozná a vy jí budete rozumět lépe. Spustí to vibrační změnu na planetě, díky tomu, co zde děláte. Když se dualita začne proměňovat a vy propustíte tu starou část, která tu vždy byla – nedostatek sebeúcty – změníte samotnou planetu. Tak mocná je stará duše. Ve své Akáši nesete rodovou linii planety. Uvědomujete si to? Je to tam všechno, všechny ty životy, které jste žili, kolika tisíci jednotlivých osob jste byli… je tam celá rodová linie. A co teď nyní děláte, je skoro jako zpětné otočení se v čase – mění to všechny ty tisíce životů. Přemýšlejte o tom. Hluboké, nádherné, velkolepé. Nový člověk.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 – mini channeling 13:11 min a

„Enhanced Truth – New Duality “ 25:06 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Zuzana Š. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět