10-2016 Kryon

Léčení Akášických zranění

Kryon prostřednictvím Lee Carolla, Montreal, Kanada 11. října 2016.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Je to taková čest – větší než můžete uvěřit – pro toho, kterého nazýváte Duchem, Stvořitelem všech věcí – je to taková čest. Když se díváme na vás ve vás a na vaše životy, na to, čím jste prošli – je to taková čest, právě teď – cítíme k vám obrovskou úctu. Říkáte si staré duše a těmi také jste. Vy všichni, kteří posloucháte, a vy v této místnosti, máte něco společného a o tom chceme dnes večer mluvit. A chceme o tom mluvit způsobem, který je trochu odlišný. Je těžké vůbec vědět, kde začít.

.

Posun na planetě se odehrává extrémně reálným způsobem. Není ezoterický. Vidíte to ve zprávách, vidíte to všude kolem sebe. Věci se mění. Týká se to dokonce i počasí a my vám to říkali. Je to cyklus planety, který právě teď reaguje na vás – dříve než bylo plánováno. Všechny tyto věci – to, co vidíte ve zprávách, temná armáda, věci které se dějí vám osobně… všude probíhá posun. Řekli jsme vám, že je to nový normál a že se nelze vrátit zpět k tomu, jak to bylo dříve. Řekli jsme pracovníkům světla, aby hledali novou frekvenci, pokračovali ve své práci a nevzdávali se. Prosili jsme staré duše, aby se vzdaly starého paradigmatu strachu a oběti a viděly svou velkolepost, ale je to těžké. Takže teď chceme odhalit některé věci. Začínáte sestavovat skládačku a spojovat si body (pozn. překl.: vnímáme větší obraz).

.

Vezmu vás na cestu. Na cestu do vás (myšleno, do naší akáši- pozn. překl.). Dokážete si představit, kolik životů jste se snažili probít temnotou a snažili se udržet svíci lásky? Bez ohledu na to, jak vás nazývali – léčitel, šaman, kouzelník…, bez ohledu na pohlaví, už od malička, staré duše, jste věděly věci lépe. A když se ti kolem vás překotně a namáhavě snažili uvést věci do chodu, vy jste měli odpovědi. Znali jste Gaiu, věděli jste o energiích planety, znali jste sílu barev a čísel… viděli jste to ve hvězdách a měli jste intuici. Pomáhali jste vést tolik lidí… tak často jste za to umírali. Znovu a znovu jste se probouzeli v dalších životech, někteří se strachem, ale stejně jste se k tomu znovu vrátili. Prostě jste si nemohli pomoct. Protože jste byli vědomí. Drazí, pokud si jste vědomi temného místa, nemůžete své uvědomění skrýt. Můžete ho popírat, ale nakonec se světlo nějakým způsobem ukáže. Čím déle jste na planetě, tím víc roste vaše uvědomění.

.

Ještě stále jste obklopeni těmi v temnotě a my jsme vám řekli proč. Protože planeta sama ve spolupráci s vámi a vaším vědomím vytvořila rovnováhu mezi světlem a temnotou tam, kde temnota mívala převahu. Nevykládejte si to špatně, nedávejte tomu jméno či místo; temnota je totožná s nižším vědomím – to je vše. A tak vaše uvědomění, vaše světlo, vaše vědomí všeho-co-je, uvědomění, že pocházíte od Stvořitele, bylo jen vaše. Tolik z vás prohlásilo, že si s tím vlezete do svého úkrytu a už z něj nevylezete. Doufali jste, že to nikdo nezjistí. Předstírali jste s ostatními, že jste ve tmě, někteří to dělali jeden život za druhým, někteří to dělají ještě dnes, jak tady sedí. Chráníte se před uvědoměním. Nikdy se to nezlepšilo.

.

Ani v tomto samotném životě to nebylo o nic lepší. Stali jste se otevřenějšími, neboť kultura to dovolovala, ale stejně jste nikomu neřekli, co děláte, nebo ano? Neboť existovala obrovská předpojatost vůči věcem, kterým nebylo snadné porozumět. Stále jste žili v lineárním světě, a stejně tak vidím i dnes – v této místnosti i mezi posluchači – ty, kdo bojovali s temnotou a často prohráli. Až do roku 2012. Všechno, co jsem učil posledních 26 let, začíná nastávat. Proroctví, která jsem dal lidstvu před 26 lety, jsou nyní ve zprávách. Mohl jsem to udělat, neboť ta sněhová koule se valila z kopce dolů (pozn. překl.: metafora pro něco, co jsme rozpohybovali a teď už to nejde zastavit), to nebylo předpovídání budoucnosti… bylo to ujištění o potenciálu toho, kam směřujete. Toho, co jsem řekl předtím, co jsem viděl dříve na jiných planetách. Atributy jsou stejné. Protože světlo a tma, uvědomění a nižší vědomí spolu bojují stejným způsobem všudeNízké vědomí neví, co neví; a rozhoduje se na základě něčeho, co nezná; dělá stále tytéž chyby – protože se nachází v temnotě. V minulosti to uvědomění mohlo jen s hrůzou sledovat – dělání chyby za chybou, válku za válkou, které staly desítky milionů životů. A vy jste potají plakali, když jste se museli dívat, jak vaše milované vraždí… To jste byli vy – až do roku 2012. Pak se to začalo měnit.

.

Hvězdy to předpověděly, starodávní to prorokovali, přešli jste do jiné oblasti vesmíru, magnetická mřížka se posouvá; vše, co jsme vám řekli, začíná zvedat kvalitu nové lidské bytosti. Začínáte mít vítr v zádech, víc lidí vám naslouchá, víc lidí vidí světlo, které nesete… ale nevedete si moc dobřeA důvodem je, že dualita, kterou si s sebou nesete, má stále všechny akášické atributy a časové fraktály.

.

Dovolte, abych to přeložil do srozumitelnějšího jazyka. Máte strach – kvůli tomu, co se vám stalo v minulosti. Vaše Akáša na vás přímo křičí, co všechno jste zažili. Drazí, nosíte v sobě zranění z minulosti. Chtěl bych, aby můj partner pojmenoval tento channeling: Je načase uzdravit rányÚplně každý z vás, kdo má určitý akášický věk, si nese nedostatek sebeúcty. Každý. Můžete se tvářit tak, že si všichni kolem myslí, že jste sebejistí, ale já to vím lépe a vy taky, protože když si zalezete do své komůrky, vaše Akáša mluví o něčem jiném, že? Dualita je právě teď velmi silná.

.

Tento channeling jsme vám předali už dřív, jen trochu jinak. Říkali jsme vám, co s tím dělat. A nyní říkáme: je načase uzdravit minulá zranění. To je sebeúcta. Je to možné? Jak se to dá udělat? A já vám říkám, drazí – už se to začíná dít – s vámi a pro vás.

.

Před lety jsem vám dal informaci, která byla pro mnohé úplně mimo – informaci o semenech stvoření, příběh o Adamovi a Evě. Příběh Stvoření je o Plejáďanech. Nacházím se na kontinentu, kde tomu domorodí obyvatelé věří. Jejich písně o tom vypráví čtyřicet tisíc let. Právě tady. A když Plejáďané přišli, přišli jako rasa, která prošla tím, čím procházíte vy. A nastavili věci pro tento potenciál Precese rovnodennosti, abyste se znovu nezničili. Nastavili to s pomocí tzv. uzlů a nul, časových kapslí, které se otevřou ve správný čas a začnou čistit, zametat a postrkovat… a tím čistit Akášu starých duší. Pokud to dovolíte. Součástí účelu esence krystalické mřížky této planety, která byla mimochodem umístěna Plejáďany, je, vyčistit Akášu starých duší.

.

Je taková věc možná? „Ach, Kryone, mluvíš o atributech, o kterých jsem nikdy neuvažoval –čištění AkášiCo to znamená? To znamená, drazí, že věci uvnitř vás, které vytvářejí strach, nedostatek sebeúcty, to kladivo, které vás klepne pokaždé, když něco provedete, když se vyladíte, probudíte nebo uděláte toto nebo tamto… když se stanete šamanem – tehdy na vás dopadne. Jste hlavní duchovní oběť, to víte, že? Jste hlavní duchovní oběť – i Plejáďané tím prošli. A před nimi i jiní. Jak to vyčistíte? Oni věděli, že to lidé nedokážou, ale Gaia ano. Jak se cítíte, když jste uprostřed krásy a klidu této planety, když k vám promlouvají stromy a vítr… alespoň pro tu chvíli – necítíte se svobodní? Osvobozeni od všeho. To není náhoda. Plejáďané a energie Gaii, to, co byste nazvali Matkou Zemí, a všechny věci se spojí, aby to začaly čistit.

.

Krystalická mřížka zaznamenává emoce lidstva. To ona je zodpovědná za to, že si pamatujete „sebe“ (svá minulá já). A jak se začínáte přelaďovat, totéž udělá i vaše Akáša, drazí. Začněte chápat, že můžete vystoupit z té role obětiS pomocí afirmací, s pomocí laskavosti a lásky Boha to můžete změnit. A abyste se pohnuli vpřed, tak to musíte změnit a změníte to. Pokud vyšlete záměr, změní se to. Strach se bude zmenšovat; nebudete vědět proč, ale budete se cítit lépe. Na lidech je zvláštní, že když se začnou cítit lépe, hledají někoho, kdo jim řekne proč. Jakoby to byla chyba. (Smích.) Jak lineární! „Pořád se cítím dobře – koho mám navštívit?“

.

Začnete se cítit lépe ohledně sebe samých, neboť drazí, součástí toho je přeladění lidského ega. Ego je špatné slovo – zeptejte se jakéhokoli spiritualisty. Ale co kdyby určité formy ega byly v pořádku? Co kdyby akášické ego bylo v pořádku? Když se ohlédnete zpět a řeknete: „Tak co, odvedl jsem dobrou práci nebo ne? Jsem na správném místě ve správný čas? To je dobré. Všechno, co se mi stalo, mě dostalo právě sem; a já můžu volněji dýchat. Nemusím trpět kvůli tomu, co se stalo dříve. Už jsem se od toho odpojil.“ Z krystalické mřížky se vynoří obrovské nůžky a vystřihnou jádro vší té hrůzy, kterou nazýváte dualita. Už nemusíte trpět. Existuje systém, který to vyčistí. S vámi. Ale nestane se to automaticky. Musíte se na to podívat a poslechnout si toto poselství několikrát a pochopit, že jste to vy a váš záměr a pak musíte spolupracovat. – Co řeknete svým buňkám? Jaké afirmace použijete? Věříte tomu? Můžete uznat takovou věc?

.

Partnerství s planetou a Tvořivým Zdrojem a semena vaší biologie – to všechno se spojí, protože vědí o tomto čase a o vašem nedostatku sebeúcty. Nemohli byste projít celými věky hrůzy, smrti, a trápení a vylézt na druhé straně milí a nedotčení. Něco se musí stát. A ono se to děje. Pokud to dovolíte. Vidíte ten systém, laskavost, lásku a soucit, který do toho proudí? Vidíte to? Věříte tomu? Nejste sami. Je toho zde tolik! Ach, je toho zde tolik.

.

Můžete být nejvyšším čtenářem energií a největším léčitelem v místnosti, ale když jste sami, pochybujete o sobě, že? Chcete vědět, odkud to pochází? Právě jsem vám to řekl. Je načas nechat to odejít. Co se stane s akášickým egem, které není plné ujišťování se či zastrašování a násilí, ale jste to vy stojící ve své pravdě – a lidé to uvidí. Tohle je sebejistý, vyrovnaný člověk. Chci být jako on/ona, řeknou. Ale se zraněnou Akášou se tam nedostanete. Ten systém je na svém místě, začíná nyní, staré duše, jste na seznamu. Začněte přijímat tyto věci, začněte je vnímat, protože jste si je zasloužili.

.

A pak budou tací, kteří uslyší toto poselství, ale otočí se zády a řeknou: „Ale takhle přece metafyzika nefunguje. Bylo mi to tak řečeno.“ Protože stále chtějí zůstávat ve starém systému, který neměl ponětí o tom, že se toto stane – nebo může se stát. Když spolupracujete s Gaiou a vším, co jste, je systém na místě – abyste mohli pozvednout sami sebe z role duchovní oběti, kterou jste. Drazí, bojovali jste v bitvách a utrpěli rány. A nyní je načase sledovat toto překrásné uzdravování. Se soucitem a laskavostí Stvořitele ve vás, usmívajícím se celou cestu, bere vás za ruku a říká: „Nebylo už načase?“

.

Netřeba říkat víc. Toto jsou dobré zprávy. Pokud tomu věříte. Máte svobodnou volbu. Ale v některých starých duších se dnes večer opravdu silně rozezněly zvony. Je to nádherné, že? To, že vás Bůh tak dobře zná…

.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 – „Healing the Akashic Wound“, 19:39 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět