10-2017 Kryon

Kryon v Argentině – Neděle 1

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, 29. 10. 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tato místnost se opět začíná měnit. Právě jsme se učili o realitě a ta, jež je právě zde, začíná být odlišná. Možná někteří z vás od včerejška už otevřeli svou „krabici“. To je termín (krabice), který používáme pro linearitu člověka (a pro všechny ty předpojatosti, předsudky, představy, zvyky, životní šablony – pozn. překl.). Alcazar (bytost, kterou channeluje Prageet Harris) včera řekl něco, co vás učíme neustále. Ta zpráva je stále stejná: Nemusíte věcem rozumět, abyste se na nich mohli podílet. Už jsme to řekli dříve. K tomu, abyste mohli řídit vaše auto, není nutné, abyste chápali, jak funguje spalovací motor. Je to tak jednoduchý koncept. Co se týká duchovnosti, je toho zde více, než si myslíte. Rád bych rozšířil učení, které se zde právě odehrálo. O některých z těchto věcí jsme již mluvili dříve. Ovšem ne v této místnosti, a ne pro vás. Chci, abyste to slyšeli naživo.

.

Všechny příběhy (o Stvoření) začínají jednou větou. Na začátku… Drazí, to není přesné. Představte si na chvíli, že Bůh je obrovský kruh, prsten, zlatý prsten! A tento prsten je čistou láskou. Nádherný. Kde je počátek tohoto prstenu? A odpověď zní, že žádný počátek neníUž ta představa, že by nějaký počátek existoval, je lineární. Vše, čemu věříte, je jako vlákno, musí tam být nějaký začátek a nějaký konec. Všechno to, co máte, co vlastníte, všichni ti, které znáte, všechno to má začátek a konec. Co se týče Boha, žádný začátek neexistuje. A to je pro člověka těžké uchopit. Kruh. Žádný čas, žádný začátek, žádný konec. Prostě JE. Můžete na chvíli uchopit tu myšlenku, že Stvořitel Vesmíru nikdy neměl počátek? Řekli jsme vám, že všichni máte Boha uvnitř. Kdo je Bůh? Na to se jistě nějakým způsobem ptáte. Za moment vám předám odpověď.

.

Jestliže je ve vás nějaký Tvořivý zdroj, i kdyby jen malý, řekněme, že ho nazýváte svou duší… Pro vás je to dobře použitelné slovo. Je to dobré slovo, protože ho můžete uchopit lineárním způsobem. Správně, tahle duše je částí Boha. …Jestliže tedy máte v sobě tento Tvořivý zdroj, pak to znamená, drazí, že jste neměli žádný začátek a nebudete mít ani žádný konecVšechno, co je lidské, přichází a odchází, ale vaše duše neměla žádný začátek a nebude mít ani žádný konec.

.

Takže další otázka: Jak dobře znáte svou duši? (Smích.) A to záleží na tom, jak velká je vaše krabice. Jsou tací, kteří dokonce ani nevěří, že nějakou máte. Věří, že smrt je trvalá a že nějakým způsobem krása vědomí lidské bytosti přijde, odejde a nikdy se nevrátí. Včera jsem vám řekl, že takhle to nefunguje. Systém je elegantní v lásce. Je nádherný v soucitu.Když ztratíte někoho milovaného, tyto duše zde stále zůstávají, neodejdou na žádné vzdálené místo, na které byste vy neměli přístup. Ne, takhle to také nefunguje. Část jejich vědomí zůstává s jejich dětmi a s jejich milovanými až do dne, kdy zemřou. Drazí, váš otec s vámi bude až do dne, kdy zemřete. Vaše matka s vámi bude až do dne, kdy zemřete, drazí. A vy máte tu schopnost je cítit, milovat je, mluvit s nimi a vědět, že tam jsou. I tohle už jsem vám řekl dříve. Začněte brzy a řekněte svým dětem, jak to funguje. Až budou dost staří na to, aby to pochopili, podívejte se jim do očí a řekněte: „Přijde den, kdy už nebudu dále existovat ve svém těle. Ovšem vězte toto: nikdy vás neopustím!“ (Kryon dojatě.) A budete mít pravdu! Začněte brzo, sdělte jim, jak to funguje! Potom, až odejdete, ony (vaše děti) si budou vědomi klidu (pokoje, míru) a vědění, které jste jim předali. Budou vědět, že toto tu vždy mají k dispozici. Budou vědět, že je zde vždy láska. Představte si ten dar, který můžete dát mladému dítěti. S touto pravdou a s touto vírou, že pouze měníte svou energii, smrt nebolí, pouze měníte energii! Tělo přijde a odejde. Ovšem, ta duše se stane multidimenzionální, existuje na mnoha místech a jedno z nich je to s vašimi dětmi, celý jejich život. Totéž se odehrálo u vás a vaší matky a otce, pokud již zemřeli. Ovšem pokud vám to nikdy nebylo řečeno, pak je to realita, se kterou máte potíže. Vidíte ten rozdíl? Začněte informovat své děti už teď.

.

Kdyby se z nějakého důvodu stalo, že by k vám začal mluvit vítr (smích), mnohým z těch z vás, kteří zde sedí, by to přišlo docela v pořádku. „Ahoj vzduchu, děkuju ti za to, že jsi tady.“A vítr by řekl: „Je mi potěšením zde být a podporovat běh tvého života.“ A někteří z vás by chodili z místa na místo, promlouvajíc s větrem, aniž by pokládali ty lineární otázky. Nicméně intelektuálové by řekli: „Kdo přesně to mluví? Ty jsi ten vzduch? Kdo tě stvořil? Jak dlouho tady budeš? Kdy jsi přišel? Jak je možné, že se mnou můžeš mluvit? A jaký je přesně tvůj účel?“ Vidíte ten rozdíl? To je přesně to, co mnozí dělají s Bohem. Jestliže se zeptáte Boha, jaký je jeho účel, dostanete tu nejláskyplnější odpověď. „Účel“ je slovo používané lidskou bytostí. Navíc v sobě nese předpojatost, potřebu porozumět a analyzovat. Kdybyste ale trvali na tom, že musíte znát účel Boha, je tím účelem znát vaše jméno, ohromně vás milovat po celý váš život, být součástí systému, který uctívá všechny ty, kteří přicházejí a odcházejí a vidět duše jako mnohem větší, než si myslíte, že jsou.

.

To jsou ty věci, u kterých bych si přál, abyste si je s sebou odsud odnesli. Klid a mír, co se týče uvědomění toho, kdo je Bůh. Odpověď? Kdo je Bůh? Jedno slovo: rodinaRodina.Ve vašem nitru jste rodinou Tvořivého zdroje Vesmíru. A jakmile začnete rozvíjet své vědomí, pochopíte, že to, co říkám, je pravda, a nikdy nebudete sami. Nikdy nebudete sami. To je realita Boha.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „Kryon channelling – SUN 1 “ – MP3 – 13:50

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jan H. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět