10-2017 Kryon

Kryon v Argentině – Pátek

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, 27. 10. 2017

-

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Mohlo by se zdát, že na této židli sedí dva channeleři (Lee začal channelovat až po dalším channelerovi Prageetovi Harrisovi, jedná se o duální channeling – pozn. překl.). Ale zpráva je pouze jedna. Alcázar (bytost, kterou channeluje Prageet Harris – pozn. překl.) vás vybízí, abyste dnes viděli ty rozdíly, které vám budou předneseny. Vyzývá vás, abyste šli na místa, na která jste ještě možná se svým vědomím nikdy nevkročili. A to je zpráva od Kryona. Energie této planety se posouvá. Tolik z vás, jež jsou zde, to může pociťovat a pak jsou zde další, kteří se kvůli tomu cítí frustrovaní. Nejen tahle zpráva, nýbrž všechny dnešní zprávy, jsou o tomhle. Snaží se vysvětlit, co se momentálně děje a zároveň vás žádá, abyste si během toho všeho udrželi vnitřní klid a mír. Drazí, nacházíte se v nové energii, v jaké jste dříve ještě nikdy nebyli. A o tom chci mluvit.

-

Rád bych mluvil o některých praktických věcech, které jsou zároveň velmi krásné, jakmile poznáte, jak fungují. Všichni channeleři žádají totéž: přijměte změnu a pochopte, že je to pro váspochopte, že je to možná důvod, proč jste tady. Ovšem během procesu, kdy se tyto změny postupně uskutečňují, existují věci, o kterých jsme vám říkali. A tyto věci souvisejí s návyky a závislostmi na energii.

-

Drazí, zastavme na moment tento channeling. Prostě ten proud informací na chvíli zadržme. Chci, abyste pochopili, kdo je zde. Někteří z vás možná nikdy předtím tímto způsobem channelingu nenaslouchali. Někteří z vás by mohli pocítit určité věci. V této místnosti je s vámi doprovod. Je to doprovod, který je za hranicí čehokoli, co by vás kdy mohlo doprovázet ve staré energii. Od roku 2012 se na všech místech (po celém světě) otevíraly dveře. Multidimenzionalita je zde, což znamená, že jsou zde umožněny určité procesy. Jestliže si myslíte, že tohle je stejné jako stará energie, tak jste nedávali doopravdy pozor. Doprovod, který je zde, není jen z druhé strany závoje. Myslím, že už jsem vám tyhle věci předával dříve. Právě nyní je zde energie těch, které jste milovali a následně ztratili. Jsou v této místnosti, protože od roku 2012 je zde svolení, které to umožňuje. Někteří z vás jsou si toho vědomi. Někteří z vás je mohou cítit. A to vše vám pomáhá vnímat, že nejsou v žádném případě pryčJsou zde coby vaše podpůrná skupina, zatímco se snažíte přijít na to, co se děje. Někteří z vás je mohou doopravdy cítit a tím pádem skutečně vědět, že jsou tady. Tohle je nové. Před rokem 2012 to nebylo možné. Máte dnes od Rodiny více pomoci a podpory, než jste měli kdy předtím. Ti, o nichž jste si mysleli, že odešli, jsou stále zde. Ano, jejich těla už možná na planetě nejsou, ale jejich vědomí zůstává s těmi, kteří je milují(Kryon dojatě). A tohle je nové. A je to tady jen z jediného důvodu. Aby vám to dodalo klid ohledně věcí, které se právě dějí.

.

Celý svůj život jste žili ve starém vědomí. Jeden z našich posledních channelingů pojednával o závislosti na staré energii. Hodlám v tom nyní postoupit ještě dále. Máte určité špatné návyky. A máte je jen proto, poněvadž jste je „praktikovali“ celý svůj život. Někteří se ptali: „Co se právě teď děje v Argentině? Zdá se, jako bychom zde měli určitý cyklus, který se sám opakuje. Zdá se také, že se věci nikdy opravdu nezlepší. Když si to prohlédnete, zjistíte, že ty cykly, které se odehrávají právě teď, se odvíjely i v minulosti. Předám vám určité atributy na procvičení, staré duše, a také vám předám nějaké informace.

.

Rozdíl mezi starou a novou energií je ten, že vědomí má sílu, kdežto v minulosti ji nemělo. Ne takovou, jakou má teď. Ve skutečnosti je tato síla nyní dvojnásobná, či dokonce ještě větší. Pojďme si tedy definovat vědomí. Během této lekce, to, co si myslíte, to také dokážete vytvořit. Co si myslíte, to vytvoříte. Co si představíte, to vytvoříte. Co očekáváte, to vytvoříte.

.

Sedím zde před skupinou starých duší. Dovolte mi definovat starou duši. Znamená to, že už jste zde byli mnohokrát (myšleno na planetě Zemi – pozn. překl.). Lidem v jiných kulturách už jsme řekli tu pravdu – mnozí z vás jsou svými vlastními předky. Neustále se vracíte zpátky do této své rodiny v Argentině. Mluvím k těm, kteří zde žijí. A vy máte za sebou tolik praxe s pobýváním zde na tomto místě (v této zemi – Argentině – pozn. překl.). Stará duše, máš tolik zkušeností. To však také někdy vytvoří něco podivného – staré návyky. Nadále vidíte určité cykly, nemám pravdu? Konkrétně ten týkající se vedení vaší země. A někteří z vás říkají: „Už se to děje zase.“ A někteří zase říkají: „Doufám, že ne!“ (Kryon se směje). Pojďme si tedy nyní promluvit o vaší síle. Před chvílí mluvila ta z Lemurie, jíž říkáte Kalei´iliahi a nechala vás opakovat nádherné věci. Použila příklad „světelné koule“ a nebyla v tom žádná náhoda, že to udělala před tímto channelingem. Protože jste mocníMalá skupina starých duší v tomto městě to může změnitAle ne v takovém případě, pokud byste opět očekávali stejný cyklus jako dřív.

.

Číslo jedna: co očekáváte? Buďte upřímní. Očekáváte nesnáze? Očekáváte nepoctivost nebo podvod? Díváte se na jednotlivé situace a říkáte si: „No, stalo se to dříve, očekávám, že se to stane zase.“Nebo uchopíte vědomí velmi, velmi moudré Argentiny a řeknete„Dnes, v nové energii, očekávám, že se to změní.“ Může to nějakou dobu trvat, ale existují věci, které jsou nyní velmi rozdílné. Nechť se cyklus v tuto chvíli zastaví. Co by se stalo?Jestliže by všechny staré duše v tomto městě očekávaly jen dobré věci… Drazí, není to jen o vedení (myslí vedení města/ země – pozn. překl.). Co když je to o vás? Co očekáváte, že se má stát ve vašich životech? Ó, mocní. Sedíte ve tmě a říkáte: „No, moc toho neočekávám.“? (Kryon se směje) Chci, abyste teď se mnou něco trénovali. Protože já jsem vždy s vámi. Jsem s vámi z toho důvodu, že reprezentuji Tvořivý zdroj ve vašem nitru. Předtím, než dnes večer půjdete spát, můžete zvednout ruku a říct: „Já ve svém životě očekávám dobré věci. Laskavost mi přichází naproti.“ Pociťte ten mír Boha ve vašem nitru. Něco vám povím. Když to uděláte, tvoříte věci. Poslouchejte mě, vy si ty věci nepřejete, vy v ty věci nedoufátevy je přímo tvoříte.

.

Co kdyby se všechny staré duše sešly dohromady a uspořádaly politické shromáždění? (Kryon se směje) Argentinci by to udělali moc rádi – sešikovali by se do nějaké skupiny a nesli transparenty, ale tentokrát tu není žádný kandidát. Slavíte poctivost v politice! (Kryon se směje) A to je to, co ten transparent říká. Lidé budou přicházet a ptát se: „Co to tady oslavujete? Koho zastupujete?“ A vy řeknete: Není to „kdo“, je to „co“. Je to nový cyklus Argentiny! To přichází.“ A oni se na vás podívají a prohlásí: „Jste velmi podivní.“ A vy můžete odpovědět: Ano, protože my víme, co tady vytváříme. Víte, my, protože zde žijeme už dost dlouho a máme za sebou celou věčnost zde na této planetě, rozeznáváme cyklus. A právě nyní ho zastavujeme!“ Co očekáváte?

.

Je toho víc. Někteří z vás měli ve zvyku vidět staré věci a následně mít pocit, že oni sami nemají (proti těmto věcem – pozn. překl.) žádnou moc. A říkáte: „No, je to tady zase.“Dokonce i ve vašem osobním životě se to děje znova. Drazí, tohle je prostě a jednoduše návyk patřící do staré energie. Vidíte něco, co spustí reakci staré energie. Zde je to, co můžete udělat: vy to můžete všechno přepsat. Rozeznáváte ty situace, když k nim dojde? Někteří z vás měli ten návyk prohlašovat: „Ó, já věděl, že se to stane.“ (Kryon se směje). To je návyk. To je návyk staré energie. To není Nový člověk. Jestliže se přistihnete říkajíc tyto věci, přepište je – tak, aby vaše tělo slyšelo jiný příběh. Přepište je. „Všechny dobré věci ke mně nakonec přijdou. Jsem trpělivý a Vesmír je se mnou.“ I když se pak ve vašem životě vyskytne něco náročného, nějaká výzva, tak pokud jste začali dělat to, co vám říkám, drazí, vaše nové vědomí zvítězí. Světlo na této planetě vítězí. Ovšem abyste ten cyklus mohli přepsat, drazí, budete si ještě muset projít nějakými zkouškami. Zastavíte ten cyklus. Jedině vědomí starých duší je schopno to udělat.

.

Nabídnu vám ještě jednu myšlenku. Chci, abyste o něčem přemýšleli. Jste v tom sami? A odpověď je ne. Ale vypadá to tak, že jste. A to proto, že jste sami sobě nedali příležitost si tiše sednout a položit si velkou otázku„Jsi tam? Duchu, jsi tam? Duchu mých předků, jsi tam?“ Pokud to dovolíte, ucítíte je. Jsou všude okolo vás, drazí. Tato změna na planetě je hluboká a silná. A vy máte k dispozici tolik pomoci. Více než kdy předtím.

.

Poslyšte, když jsem poprvé přišel na tuto planetu, byli jste tak sami! Cítili jste se sami. Před 28 lety jsem řekl: Nikdy nejste sami! To bylo to první, co jsem lidské bytosti sdělil. Protože vy jste měli vždy pocit, že nemáte k dispozici žádnou pomoc. Ale nyní ji máte. Ovšem váš návyk je takový, že si myslíte, že ji nemáte. Ale máte zde mnoho pomocníků. Vyzývám vás, abyste je právě teď cítili… Je jich tak mnoho, právě vás cítí. A kdyby pro vás měli mít jednu jedinou zprávu, řekli by: „Jsme tady, abychom vám pomohli ukončit cyklus.“ Musí to přijít od vás. Zkušení. Argentinci jsou jediní, kdo může ten cyklus zastavit – s vědomím, které je silné a má schopnost věci zde změnit. Průběžně se měníte. Postupně se všechny věci, jež zde dnes byly řečeny, začnou opravdu dít. Tomu se říká Nový člověk.

.

Dám vám o tomhle víc informací, ale toto je pro vás a tahle ohromná kultura je ve vašich rukou, aby zastavila cyklus. V nastávajících dnech, týdnech a letech spatříte věci, které jste neočekávali. A to proto, že se objeví další, jež budou také chtít ten cyklus zastavit! A přijdou z neobvyklých míst. Ale poprvé to budete moci vidět! Odlišný typ vedení přicházející z jiné oblasti vědomí. A vy se na to podíváte a budete se ptát: „Mohlo by to být skutečné?“ A bude. Protože to budete vy, kdo zastaví cyklus.

.

Doufám, že tahle zpráva není až příliš záhadná. Protože všechno je možné. Máte vítr Ducha v zádech. Nikdy zde nebylo tolik lásky jako je jí zde dnes – pro ty, kdo tady sedí a říkají si Argentinci.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „Kryon channelling – FRIDAY 1 “ – MP3 – 23:04

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jan H. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět