10-2017 Kryon

Kryon v Argentině – Neděle-2

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, v neděli, 29. 10. 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Channeling pokračuje. Dovolte mi říci to znovu, pro vás všechny – z tohoto pódia přichází stále jedna a tatáž zpráva (Kryon poukazuje na to, že se střídá s další bytostí, Alcazarem, ale poselství jejich channelingů je vždy jedno a to samé – pozn. překl.). Posloucháte ji zde ve více jazycích. Začalo to hloubkou meditace, zprávou o jednotě, zprávou o bytí jedním (celkem). Chtěl bych o těchto věcech chvíli mluvit.

.

Víkend se chýlí ke konci. Pro některé z vás to zde byla tři hluboká setkání. A já povím vám, kteří jste zde a také těm, kteří toto poslouchají (a čtou) o jednom velmi lineárním konceptu. A tím konceptem je rozloučení. Drazí, žádné rozloučení, žádné loučení není. Jak bych vám to mohl ukázat? Mezi těmi, jež jsou zde a také mezi těmi, kteří tohle poslouchají, jsou ti, kdo kráčeli (po Zemi) se svými předky. Dovolte mi se vás zeptat – kdy jste jim řekli sbohem? Kolikrát jste si mysleli, že už přišel konec? Protože vy se vždy vracíteDuše vidí váš život jako tisíce let starý. Pamatujte, vaše duše má jedno jméno. Je to jméno, které zpíváme ve světle! Jeden život, to je vše, co vidíme. Toť vše, co vidíme.

.

Vy se na to díváte jako na mnoho životů, protože biologická schránka člověka moc dlouho nevydrží. Systém návratu vás drží při životě. Téhle skupině, právě nyní, tikají lineární hodiny. Následně se vaše těla opotřebují, unaví a pak se zase všichni navrátíte zpět. Inkarnujete se do karmických skupin a nepochybně se zároveň inkarnujete do rodiny, ve které jste nyní. Ne do vaší biologické rodiny, nýbrž do rodiny vaší kultury, vaší země, ať už jste odkudkoli. To proto, abyste mohli pokračovat v tom, s čím jste začali. Příště už budete mnohem vyspělejší, o tom už jsme hovořili. To protože evoluce začíná právě teď! Evoluce, která nebyla možná ve staré energii. Kráčíte se svými vlastními předky. Vy nemáte žádnýzačátek ani konec. Vy prostě pokračujete, a pokračujete, a pokračujete. Není zde žádné loučení. Mnoho z vás řeklo: „No, ale ty odcházíš. Kryone, ty odcházíš.“ Ach, jak je to od vás lineární! Nechápete to? 

.

Vy jste „zaháknutí“ k tomu, co je Tvořivým zdrojem. Dokonce i ti, kteří tomu nevěří! Je to stále tady a čeká na odhalení. A v tom objevení se skrývá ještě něco jiného. Je tam jednota, to, že jste zároveň se všemi ostatními, protože jste součástí Boha. A to znamená, že jste jedním v kruhu, který jsme popsali dříve. Kryon je tu po celý váš život. Kryon tu bude, až se vrátíte. Drazí, já jsem posel, já tady budu vždy. Na určité úrovni jsem tady odjakživa! Na určité úrovni zde vždy byl i Alcazar! To protože s vámi máme uzavřené spojenectví. Známe vaše skutečné jméno. Vidíme velkolepost jednoty ve vás. Jste napojení na každého člověka v této místnosti. Můžete na chvíli jen sedět a cítit to? Už jsme vás o to žádali dříve, v průběhu včerejška. A také o to, abyste mysleli na ty, kdo by mohli být vyléčeni vaší energií. A nyní vás žádáme opět, o něco dalšího. Porozumění jednotě, kterou jste, na nelineární úrovni. Není zde žádné sbohem. Lidé mění energii a následně se vrací.

.

V dřívějším channelingu jsme vám dali informaci, že vaše duše není jednotná. Kde je vaše vyšší já? Kdybyste museli odpovědět, co byste na to řekli? No, možná částečně existuje na druhé straně závoje. A budete mít pravdu. To znamená, že vaše duše je na dvou místech zároveň. Na druhé straně závoje, jíž říkáte Tvořivý zdroj, a na místě ve vašem těle, jemuž byste mohli říkat epifýza. Kde ta se nachází? Je všude. A to je to vaše vyšší já, kousek vaší duše. Rozumíte tomu? Když se podíváte do zrcadla, je to jeden člověk. Ovšem kdybyste měli možnost podívat se do kvantového zrcadla, byli byste všude. Byli byste všude. Nemůže zde být žádné sbohem. Nemůže zde být žádné rozloučení. A to je ta krása kvantové lidské bytosti.

.

Na tomhle jevišti je se mnou „stargate“* (jde o specifickou konstrukci, kterou Prageet Haris mívá s sebou na seminářích a v níž se koncentruje energie. Dá se říci, pro určité přiblížení o co jde, že jde o svého druhu podobnou záležitost jako pyramidy a pyramidální energie -poz.překl ). A vy jste dosud tuto hvězdnou bránu nepotkali, protože v energii této hvězdné brány je ten stejný atribut, jaký jsem vám zde předal. Kvantová energie, která ví, kdo jste. Ví, co potřebujete. Může vás pozdravit, když se k ní přiblížíte. Energie, jež zná vaše minulé životy. A také energie, jež zná léčení. A vy byste mohli říct: „No to se mi zdá jako příliš na jednu věc!“ (Kryon se směje) Jenže to není věc jako jste vy (myšleno, jako fyzický lineární člověk – pozn.překl.), tohle je „energie navždy“. Zvykněte si na to. To je to, s čím se potýkáte s Bohem. Jste součástí celku! Jste kouskem v absolutní jednotě všech věcí. Proto je nemožné říci sbohem. Jste v kruhu.

.

Drazí, až si tohle uvědomíte, budete cítit hluboký mír ohledně toho, kým jste. Budete cítit klid ve spojitosti s těmi, kteří mohou přicházet a odcházet. Někteří z vás by mohli vyzkoušet něco zajímavého. Běžte do nemocnice na porodní oddělení a podívejte se na všechny ty děti, které se právě narodily. Pozdravte je a řekněte: „Vítejte zpět!“ (Kryon se směje) Neříkejte to příliš nahlas, protože ostatní budou okolo vás a nebudou rozumět ničemu z toho, co děláte. Koloběh života jste vy. Je to nádherné. Je to omlazující. Je to naplněné láskou.

.

Tohle je zpráva pro vás všechny. Pro ty, kteří poslouchají, pro ty, kteří sedí proti mně na židli – jestliže jste součástí jednoty Boha, nikdy nebudete říkat sbohem. A proto vám řekneme to, co vám říkáme vždy. Řekneme, že všechno je úplné. Řekneme namasté. Ale nikdyneřekneme sbohem. Já nikam neodcházím (Kryon se směje).

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „Kryon channelling – SUNDAY 2 “ – MP3 – 22:04

Stargate – Hvězdná brána Prageeta Harise

alt

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jan H. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět