10-2017 Kryon

Kryon v Argentině – sobota 1

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, 28. 10. 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

V této místnosti je vás přibližně šest set. Chci, aby tohle byl channeling o srdci; srdci a lásce Boha. Je vás zde šest set a každý z vás po svém vnímá to, co se tady právě teď děje. Jsou zde někteří, jež si myslí: „Ten muž na židli to všechno jen předstíráProtože tím, co říká, získá velké publikum.“ Ovšem na druhé straně spektra jsou lidé, kteří právě teď začínají cítit energii léčení. Drazí, tohle je multidimenzionální zkušenost.

.

Jak byste popsali Stvořitele Vesmíru? Je to nějaká osoba? Je to nějaká entita? Nebo je to prostě milující zdroj všech věcí? Později vám můj partner přednese svůj program o realitě Boha. Jaká je ta vaše? Jaká je vaše realita Boha? Každá lidská bytost má krabici lineární víry. Víte, kam až se vaše krabice rozprostírá? Tohle celé vám musí dávat smysl, že? A budou zde ti, kteří tady právě teď sedí a snaží se tomu přijít na kloub. Poslyšte, v této místnosti je energie a ta se začíná měnit. Je zde nesmírný nárůst lásky, která se doslova tlačí do každého z vás. Přichází přímo z centra všeho. Bylo vám řečeno, že Bůh zná vaše jméno? Nikoli to, které máte nyní, nýbrž vaše vnitřní jméno, které je vaší součástí a je věčné. Rozumíte tomu, že jste součástí Tvořivého zdroje? Víte, proč vás Bůh tolik miluje? To proto, že jste jeho součástí. Když nejste zde, jste se vším, co je. Ó věční, vy jste zde byli ještě předtím, než vůbec existovala Země. A budete zde navždy. Ještě dlouho potom, co bude tato planeta pryč, budete pravděpodobně pracovat na dalším vesmíru. Proto Bůh zná vaše jméno. Nuže, kam tohle všechno umístí vaše „krabice“ (názorů a předpojatostí – pozn.překl.)? Pokud jste sem přišli s krabicí, která už nemůže být dále rozšířena, jste spokojení s tím, co víte a cítíte, že není nic víc. Tudíž vám všechno, co se děje, připadá jako nesmysl. A někteří z vás jste přesně tam.

.

Drazí, mám pro vás otázku: Co by vám udělalo, kdybyste si to prověřili? Jestliže jste přesvědčeni o tom, že je to nesmysl, nemělo by vám vadit na chvíli odložit vaši krabici stranou. Co kdybyste na chvíli odložili tu krabici a skutečně něco cítili, právě teď?! Dovolte mi ukázat vám ten rozdíl, který je mezi vámi a některými dalšími lidmi, jež zde sedí. Oni žádnou krabici nemají. Jsou otevření evoluci myšlení a vědomí. Jestliže je pro vás Bůh větší, je to tak v pořádku? Jestliže u vás dojde k léčení, pro které jste si sem dnes přišli, je to v pořádku? Já vím, kdo tu je (Kryon dojatě). A jestliže dokážete odložit tu krabici, jestliže prolomíte všechny její zdi, dovolíte spoustě neuvěřitelných věcí, aby vstoupily do vašeho nitra a přinesly vám léčení, o které jste žádali. Já vím, kdo tu je. Některé z vás zoufale trápí obavy. Já vím, kdo tu je. Vím o situaci, která vás trápí a která se zde odehrává. Někteří z vás řeknou: „Tahle situace je neřešitelná!“ Ó, jak je to od vás lineární.

.

Když někdo umírá v nemocnici, dělí ho pouze několik hodin od smrti, a najednou nastane spontánní uzdravení. Celé tělo se samovolně uzdraví; v jednom okamžiku. Doktoři to vidí. Zdravotní sestry to vidí. Myslíte, že tohle rozšíří jejich krabice víry? (smích) Ó, ano. Ale co vy, pokud byste byli tím člověkem, který umíral? Už nikdy nebudete stejní. Řekli byste: „Stal se mi zázrak a čistota lásky Boha vstoupila do každé mé buňky. Má DNA chvíli pracovala na 100% a mé tělo zahnalo veškeré nevhodné, negativní věci. A já jsem obdržel zázrak, který vzešel z Boha v mém nitru. Od toho Boha, který zná mé jméno.“ Tak o čem si tedy myslíte, že je dnes neřešitelný problém? Chci, abyste věděli toto: neexistuje nic, co by nemělo řešení.

.

Včera večer jsme channelovali zprávu – co očekáváte? Co vaše velké vědomí očekává? Věděli jste, že pokud očekáváte neúspěch, přesně toho se vám dostane? Je to hluboké. To, co vychází z vašich úst jako slova nebo z vašeho vědomí jako koncept, je jako zadávání objednávky v restauraci života. A to je to, co také dostanete. Ptám se tedy znovu. Co očekáváte? Proč nezačnete koncipovat svá očekávání ohledně vaší krabice úplně novým způsobem? Můžete sami sobě říct: Já věřím, že mě budou po zbytek mého života provázet pouze laskavé a dobré věci. Můj život je a bude naplněn řešeními. Náleží mi dobré zdraví. Očekávám uzdravení, které si zasloužím. To vše z žádného jiného důvodu než z toho, že mám Boha v sobě.“ Copak to nechápete? Je zde spojenectví mezi Tvořivým zdrojem a vámi. A pro ty, kdož přišli s krabicí, která se nezmění – vy přicházíte o toto spojenectví! Drazí, máte svobodnou volbu odejít z tohoto místa stejní, jako jste sem přišli. To je vaše svobodná volba. Můžete odejít a říct: „No, to je ta nejhloupější věc, jakou jsem kdy slyšel!“ A spojenectví uvnitř vás s Tvořivým zdrojem vesmíru z vás odejde. Bez jakéhokoli souzení. Je s vámi po celý váš život a čeká na den nebo hodinu, kdy byste mohli, byť jen o trochu, rozšířit svou krabici, vzít za ruku Stvořitele a tím pádem mít vyřešené vlastní problémy a obnovené zdraví.

.

Drazí, to není systém víry! Je to vrozené, je to intuitivní, jste to vy! Je to to, co jste. Ta krabice tomu stojí v cestě, protože to je to, co vám bylo řečeno, ne? V tomhle jsem byl vyškolený,“ možná řeknete. „Ty věci, které říká ten muž na pódiu, se ve skutečnosti nedějí.“ A jak to víte? Protože vám to někdo řekl? Mohl to být rodič, úžasný duchovní vůdce nebo prostě někdo, komu jste věřili, když jste byli dětmi. Na něco se vás zeptám – co když se věci změnily? Co když je to nyní větší, než vám o tom kdy řekli? Jste si jistí, že se toho chcete nadále držet a tvrdit: já vím všechnoNení zde nic víc mimo mou krabici.? Toto je úpěnlivá prosba, abyste nechali spadnout stěny vaší krabice, třeba jen na jeden den. Jakou škodu by vám to způsobilo, dovolit, abyste byli milováni Bohem? Proč se tolik z vás obává lásky Boha? Někteří mohou říci: „Nejsem toho hoden.“ Kdo vám tohle řekl? To není intuitivní. Jste více než hodni, jste částí Stvořitele. Každé jméno je nám známo. Bůh zná úplně každého z vás. Každá situace, ve které se nacházíte, je Bohu známá. A zde je natažená ruka, není to ruka náboženství, je to ruka Stvoření. Jste součástí všeho, co je. Proč to na chvíli nepocítíte? Šest set lidí, kteří se zde nachází, může toto místo opustit v jiném stavu, než v jakém sem přišli. Dovolte, aby léčení, pro které jste si sem dnes přišli, začalo. Když se totiž sejde mnoho lidí dohromady, jejich srdce se propojí – propojí člověka s člověkem. A určitým způsobem vás znají dokonce i tato srdce (těch dalších lidí). Věděli jste, že můžete tímto způsobem spojit svá srdce?

.

Na závěr chci, aby se úplně každý z vás zaměřil na propojení svého srdce se všemi lidmi v této místnosti. A chci, abyste si v duchu řekli tyto věci: Nechť je má rodina vyléčena; ať odejdou z tohoto místa s tím, pro co si sem přišli; ať jsou si vědomi toho, co se zde odehrálo, s láskou Boha a Tvořivým zdrojem a pracují se svou vlastní biologií. Tohle jste vy pomáhající sobě samotným.

.

Věděli jste, že jste toho schopni? Možná je tohle tím důvodem, proč jste sem dnes přišli. Uvnitř vás je toho o tolik víc, než o čem víte. Můžete se cítit tak rozšířeni. Odložte svůj nedostatek sebeúcty. Nejde zde ani tak o to, zda máte či nemáte sebeúctu. Jde především o vaše porozumění, že jste součástí Boha. Je to zcela jiné paradigma. Představte si, že jste kouskem všeho, co je. To by mělo trochu změnit váš pohled.

.

Tohle je zpráva od Kryona. A vždy byla.

.

Později této noci bych vám chtěl předat krátkou zprávu o Argentině. Jste připraveni ji přijmout? Protože pokud stále máte tu lineární krabici netknutou, nebudete věřit ničemu z toho, co přichází z tohoto jeviště. Nechte tu krabici být, jen na dva dny. Až odejdete, můžete si ji hned vzít zpátky. Ale většina z vás to neudělá, protože se zde odehrají objevy srdce a možná dokonce i léčení.

Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „Kryon channelling – SAT 1 “ – MP3 – 19:31

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jan H. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět