10-2018 Kryon

Kryon na Rapa Nui – den 1.

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem na Velikonočním ostrově, 26. října 2018

.

Zdravím Vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tato skupina se nyní nachází na Velikonočním ostrově. Sedíme zde v pozdním odpoledni, velmi blízko soše Moai, posloucháme vítr narážející do pobřeží za jemného deště. Tohle je požehnání od Gaii, pomazání, které Vám říká: „Vítejte na tomto velmi speciálním místě.“ Chci, abyste to cítili. Abyste to přijali. A chci, abyste porozuměli, že ti, kdo znají tento ostrov, vědí, že jste tady. Tahle skupina je jiná. Je něčím víc než pouhou ezoterickou skupinou. Vy máte své oči vědomě otevřené, abyste možná mohli cítit věci, o kterých mluví jen málo lidí.

 

Drazí, chtěl bych teď něco velmi stručně zopakovat. Něco, o čem už jsme mluvili mnohokrát. Dokonce i tehdy, když jsme zde byli minule. O tom, co se zde odehrálo, channeluji skrze mého partnera již léta. V těchto dnech uslyšíte různé věci, a to jak od průvodců, tak od šamanů. Je to jejich tradice, jejich mytologie a je to způsob, jak se vám snaží co nejlépe předat informaci o tom, kým jsou a co se stalo. A přesto to tak docela nevystihuje, co se zde stalo.

 

Historie, kterou mohou vystopovat, je velmi krátká. A Rapa Nui je mnohem, mnohem starší, než oni znají. Je to jedno z mála míst na této planetě, kde se uchovala původní energie Plejáďanů. Vysvětlím vám to. Brzy uvidíte skupinu sedmi soch. Tyto sochy se dívají na západ. Ovšem to, kam jejich pohled doopravdy míří, je směrem, odkud Rapa Nui pochází. A oni vám to poví. Je možné, že budou mluvit o legendě sedmi dobrodruhů. A možná budou vyprávět příběh o králi. Tvrdí, že přišli z Polynésie.

 

Drazí, chtěl bych vám říci, odkud přišli. Jejich intuice je správná, jelikož ti, co dorazili sem, přišli rovnou z HavajeJsou to potomci Lemuřanů – v časech mnohem, mnohem starších než tuší. Jak můžete vidět, sochy Moai jsou poměrně mladé vůči stáří (ostrova) Rapa Nui. Proč je zde sedm soch Moai směřujících k západu? Říkají, že je to pocta sedmi cestovatelům, kteří sem přijeli. To je jejich tradice. Ale teď se zeptám Rapa Nui, odkud skutečně pocházejí. A oni řeknou, že z Plejáďanů. Oni si to pamatují. Oni si to pamatují… Těch sedm cestovatelů reprezentuje sedm sester. Namísto mužů představují „hvězdné matky“.

 

Teď mi dovolte promluvit o další věci, o nichž jsem dosud nikdy nemluvil. Ať už máte místo, kam přišli obyvatelé přímo z Lemurie, kdekoli, pravda je ta, že mají velmi speciální vědomí. Drazí, oni se z Havaje vydali na mnoho různých míst, prošli celý kontinent směrem k místu, kde se nachází Mt. Shasta. Víte, čím je známá? Říká se, že se tam pod horou nachází město. Šli také na mnoho míst na pobřeží Jižní Ameriky. Šli do Peru. Co víte o Peru? Á, možná je tam město pod jezerem! Rozumíte některým z těchto věcí? Co je zde? Mohlo by to být ezoteričtější, než si myslíte.

 

Někteří začínají říkat, že ve zdejších skalách jsou portály. To je to nejlepší vysvětlení, které můžete dostat ve 3D. Ale drazí, něco vám řeknu. Původní obyvatelé, kteří sem přišli, Rapa Nui, s sebou přinesli vědomí, které vy nemáte. A učili se v Lemurii o Gaie a o ceremoniálech, které prováděli. A následně tu energii zaseli na tomhle místě. Jsou zde některá magická místa, kde tu energii můžete cítit. Není to nic mysteriózního. Je to plejádské.

 

Vězte během těchto následujících dní, že to, co zde opravdu vidíte svýma vlastníma očima, je nedávná historie. Ovšem to, co můžete cítit svým srdcem, je staré možná více než dvacet tisíc let. Jsou zde pochované věci, které jsou nádherné. A neviditelné. Můžete je nazývat portály, pokud si přejete, ale jsou něčím mnohem významnějším. Chci, abyste se podívali na Rapa Nui, kteří zde žili. Jsou to bytosti, jež jsou nejblíže přímé linii Lemuřanů. Dokonce i ti na Havaji byli smícháni s Polynésany. Ale čistý Rapa Nui, ten je synem a dcerou Hvězdné sestry.

 

Poslouchejte šamany, poslouchejte průvodce, protože na těchto místech jsou kousky pravdy, které si oni stále pamatují.

A nyní, ať tato exkurze začne.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Rapa-nui-day-one – MP3 – 9:27 min.

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Honza H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět