10-2018 Kryon

Kryon na Rapa Nui – den 4. (5. channeling)

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem na Velikonočním ostrově, 30. října 2018

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tohle je poslední zpráva z celé této cesty, zatímco sedíme zde, na Rapa Nui – jemuž někteří říkají Velikonoční ostrov. Co bychom mohli říct z toho, co jsme dosud neřekli?

 

Možná ti, kdo toto poslouchají, potřebují slyšet určité připomenutí, shrnutí toho, co posledních 29 let učíme. Drazí, je realita, která dosud nebyla na planetě rozpoznána. Běžná evoluce (tak, jak ji známe) nestvořila lidskou bytost. Byl v tom zásah. A existují vědci, kteří právě tento zásah v současné době studují. Jakým způsobem jste obdrželi 23 párů chromozomů? Proč je to tak, že ti všichni pod vámi (v evoluci) mají těch párů 24? V čem tkví ten slavný chybějící článek, po němž se biologové už tak dlouho pídíMy jsme vám řekli, kde se to chybějící propojení nachází. Je ve hvězdách. Jste výsledkem zásahu z hvězd. Někteří nyní řeknou: „No, to je trochu moc zvláštní, tak to být nemůže.“ A přesto na to veškerá biologie začíná poukazovat. Dovolte mi se vás zeptat ještě jednou: Opravdu věříte tomu, že jste v této galaxii biliónů hvězd úplně sami? Nerozumíte tomu, že jste tady v podstatě úplně noví, když přihlédneme ke stáří galaxie a oproti tomu k údajnému stáří lidstva na Zemi? Vy jste právě přišli. V této galaxii jsou krásné společnosti a planety, které vás znají.

 

Pojďme na chvíli užít zdravý rozum. V posledních dvou dekádách začali vědci dokazovat, že vědomí ovlivňuje fyziku. Takže poprvé začínáte chápat, že to, co si myslíte, může mít opravdu vliv na to, co následně vidíte. Dokážete si představit velmi vyvinutou rasu, která má navíc opravdu velmi vysoké vědomí? Co kdyby byli o celý milion let starší než vy? A co kdyby během své evoluce objevili jednotu stvoření? Mistři této planety tvrdí, že máte Boha ve svém nitru. Říkají, abyste všechno, co hledáte, hledali uvnitř sebe samých a ne venku. Co když existují civilizace, které tohle všechno vědí? Vědí to tak hluboce, že mohou vytvářet fyzické věci pouze za pomoci svého vědomí. Teprve nedávno vaše věda objevila tohle propletení. Zcela nová kvantová fyzika, u které se zdá, že nedává vůbec žádný smysl. Ukazuje, že dvě naprosto odlišné věci mohou mít nakonec jeden a tentýž zdroj. Mohli byste mít jeden objekt na Marsu a další na Zemi – dotknete se jednoho a ten druhý se pohne! Tohle je kvantová fyzika. A je skutečná. Váš slavný vědec Einstein to spatřil už ve 40. letech (20. století). Neměl pro to žádné vysvětlení. Ve skutečnosti to i pojmenoval – „strašidelné věci dějící se na dálku“ (smích v publiku). Bylo to něco neznámého, dosud neviděného. Drazí, dnes je to standardní fyzika, kterou právě objevujete.

 

Co kdybych Vám teď řekl, že Plejáďané nikdy nepotřebovali vesmírné lodě? Co kdybych vám řekl, že existuje fyzika, o které dosud nemáte ani ponětíTaková, díky níž můžete umístit své tělo a své vědomí doslova na jakékoli místo v galaxii. Tomu se dnes možná budete smát. Ale drazí, vaše vnoučata už se tomu smát nebudou. Vědomí se totiž bude studovat i nadále. Vzešli jste z laskavé, milující civilizace. Z civilizace, která zná Tvořivý zdroj. Oni vás oseli tímto darem. A vy máte svobodnou volbu s ním naložit, jak jen chcete. Tak, jak jsem vám řekl, že to udělají vaše děti. Můžete jim předat pravdu, ale ony budou dělat, co si budou přát. A to je to, čím se Země stala. Jak už jsme vám řekli, je zde posun, který čeká za dveřmiNová, pomalá energie oživení vědomí a také základní pravdy. Pro mnohé je velmi těžké tomu uvěřit, pokud kolem sebe vidí jen negativní věci. Ovšem víc a víc lidí začíná vidět něco, co nikdy předtím neviděli. Plejáďané jsou skuteční.

 

Teď mi dovolte zeptat se vás na nějaké otázky. Budeme to nazývat duchovní logika. A zavede nás to přímo k rozuzlení a ke shrnutí toho, o čem tento celý channeling pojednává. Pojďme si chvíli zahrát na to, že jsi Plejáďanem. Pomohl jsi osít tuto planetu s těmi, jako jsi Ty. „Kryone, jak Plejáďané vypadají?“ Jak se na tohle můžete ptát? Fyzika je stejná v celé galaxiiChemie je stejná v celé galaxii. Jednoho dne objevíte život na dalších planetách – ve své vlastní Sluneční soustavě. Uvidíte, že mikrobi, které tam žijí, mají DNA! A pochopíte, že tohle je stejné v celé galaxii. Proč byste si měli myslet, byť jen na chvíli, že se v jiné části vaší galaxie nacházejí podivná monstra? Ne, jsou to lidé. Ti, kteří stvořili život zde, stvořili život i tam. Aminokyseliny shodné s těmi, jaké jsou zde, stejné elementy po celé galaxii. Plejáďané byli také humanoidy, jen vyššími, než jste vy. Ale podobají se vám.

 

Řekněme, že jste jedním z nich. Jen to na chvíli předstírejme. Změnit lidskou DNA vám zabralo tisíce let. A nyní mají vaší DNA. Velmi podobnou té, kterou mají Plejáďané. Mají v sobě nyní pochopení toho, kdo je Bůh. Mají svobodnou volbu. Naučili jste je základní pravdu krásy, učili je o jejich vlastní planetě, ve skutečnosti jste dokonce vštípili jejich planetě energii známou jako Gaia a spojili jste život v jedno. A teď už je to na nich samotných.

 

První otázka (Jste Plejáďané): Zajímá vás, co se tady děje? Samozřejmě, že vás to zajímá. Mnohem víc, než si uvědomujete. Zajímá vás, co se stane vašim dětem? Je to váš rod, mají vaši tvář! Samozřejmě, že na tom Plejáďanům záleží. Idea „ET“, kteří sem přijdou a zase odejdou a nezajímají se o vás, vzešla z temných představ člověkaJe zde láska. Dali vám potenciál nesmírného soucitu.

 

Otázka číslo dvě. Stále jste Plejáďané a záleží vám na lidstvu a na tom, co se na planetě děje. Číslo dvě – zůstali byste zde, abyste se mohli dívat? Ano, samozřejmě, že byste zůstali! Drazí a to znamená, že jsou stále zde. Není tohle v souladu s duchovním zdravým rozumem? A teď se začnete ptát: „No dobře, ale kde tedy jsou?“ Odpověď zní takto: jsou všude, po celé planetě, na místech se speciální energií. Stále setrvávají v uzlech a nulách této planety, o nichž jsme vám pověděli dříve.

 

Třetí otázka: Kdyby se lidstvo začalo měnit, jestliže by prošlo milníkem zvaným precese rovnodennosti, jestliže by se věci opravdu začaly zlepšovat, jestliže by temnota vskutku začala odcházet z této planety  pomohli byste? To je ten plán. To je ten plán… Myslíte si, že se lidstvo probouzí? Energie Plejáďanů je stále zde, stále nás tlačí dál a dál. Uvidíte i další věci, které si nedokážete vysvětlit.

 

Co si pomyslíte, když přijdete na místo jako je tohle, jež je známé tím, že je součástí Lemurie? Někteří lidé sem přijdou a vzlykají štěstím, aniž by věděli proč. Postaví se naproti Moai (sochám) a cítí něco hlubokého, netušíce proč. Je dost dobře možné, že to pak přisoudí něčemu velmi lineárnímu. A to prostě proto, protože neví, proč se tak cítí. Já vám teď ale řeknu proč. Protože jsou doma, proto. A „doma“ je ten pocit Lemurie – což, jak někteří z vás pochopí, je rodičovská energie Plejáďanů. Někteří z vás budou chtít zůstat. Je to víc než jen pouhý ostrov, který má v sobě krásu nebo historiiNese totiž mateřskou energii. Je to lůno energie Plejáďanů a také spojení mezi vámi a planetou.

 

Všechno, co jsem vám právě sdělil, je skutečné. Přijde den, kdy se tyhle věci stanou pravdou i pro celé lidstvo. Přijde den, kdy se lidstvo vydá na hvězdy a potká tam laskavé bratry a sestry, jež jsou mnohem starší než vy. Na tak dlouhou dobu se lidstvo v minulosti rozhodlo, že pokud kdy budete navštíveni z hvězd, bude to pro vás negativní zkušenost. Že sem přijdou, aby vás zabili, aby vás zranili, ukradli vám vaše zlato, vaši vodu, vaše děti a vaši DNA.

 

Chtěl bych vám něco ukázat. Promítli jste si na hvězdy to, kým jste vy sami a myslíte si, že oni budou stejní. To je lidská přirozenost! (Kryon se směje) Oni jsou však mnohem dál. Tohle je skutečné. Plejáďané existují. Jejich vědomí je stále tady. A my vás zveme, abyste to viděli, cítili a věděli – abyste začali studovat poselství, které vám dali. Máte v sobě Stvořitele. Ve vaší buněčné struktuřeMůžete žít delší životy, být v míru a porozumět koloběhu duší. Na tomhle ostrově to pochopili. Smrt v sobě podle nich neskrývá takový osten, jak to vidíte vy. Porozuměli totiž tomu, že duše předka přetrvává. A na tomhle místě věří nejen v to, že přetrváváale také v to, že má v sobě moudrost, která jí dovoluje si ji zase „vyzvednout“ a pokračovat tam, kde skončila.

 

Je toho pro vás mnohem více, co se máte ještě dozvědět. A některé z vás to stále více a více zajímá. Možná někteří z vás tomuto channelingu nevěří. Ovšem až ho budete jednoho dne poslouchat znova, zde je má rada: sedněte si k tomu na chvíli. Zeptejte se toho, co je ve vás: „Mohla by to být pravda?“ A pokud je, dělá to člověka nádherným. Nádherným.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Rapa-Nui-day-five – MP3 – 26:01 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Honza H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět